din anul 2007, atuul tau de DREPT!
2934 de useri onlinePrima pagină » Jurisprudenţă » Dreptul Muncii » Incetarea litigiului de munca ca efect al procedurii insolventei

Incetarea litigiului de munca ca efect al procedurii insolventei

  Publicat: 25 Feb 2019       2157 citiri        Secţiunea: Dreptul Muncii  


Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Prin sentinta civila nr. 3311/07.11.2016, pronuntata de Tribunalul D_ in dosarul nr. x, s-a constatat incetata actiunea privind pe reclamanta B_ E__ L__ ´┐Ż CNP x, cu domiciliul in C_, C_ R_ MOTRU LA AVOCAT Gatejescu F_, nr. 10, J__ D_, in contradictoriu cu parata S.C. C__ I_ S.A., prin administrator judiciar F_ SPRL - Bucuresti, _.

Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Reglementata in cap. I, t. II, C. proc. pen., partea speciala, hotarare pronuntata de instanta de judecata in cursul judecatii care nu rezolva fondul cauzei,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
(lat. disjungere " a separa")Prevazuta in sectiunea III, cap. I, t. II, C. proc. pen., partea generala,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Reglementata in cap. I, t. II, C. proc. pen., partea speciala, hotarare pronuntata de instanta de judecata in cursul judecatii care nu rezolva fondul cauzei,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Contrarietate intre un fapt sau act juridic si prevederile actelor normative.
Viciu al unei hotarari,
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Reglementata in cap. I, t. II, C. proc. pen., partea speciala, hotarare pronuntata de instanta de judecata in cursul judecatii care nu rezolva fondul cauzei,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
(lat. disjungere " a separa")Prevazuta in sectiunea III, cap. I, t. II, C. proc. pen., partea generala,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Reglementata in cap. I, t. II, C. proc. pen., partea speciala, hotarare pronuntata de instanta de judecata in cursul judecatii care nu rezolva fondul cauzei,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Activitate de lamurire, de stabilire a adevaratului inteles al unei opere spirituale.
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Hotarare prin care instanta rezolva unele probleme ridicate in cursul judecatii,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.

Pentru a se pronunta astfel, instanta de fond a retinut ca:


Prin incheierea de sedinta din data de 15.02.2016 instanta a dispus disjungerea capatului nr. 2 de cerere, avand ca obiect plata despagubirilor reprezentand drepturile salariale, majorate si reactualizate, formandu-se dosarul nr. x, cu termen de judecata la data de 14.03.2016.


Prin incheierea de sedinta din data de 14.03.2016 instanta a dispus suspendarea judecarii cauzei, in baza disp. art. 75 alin.1 din legea nr. 85/2014, intrucat prin incheierea din data de 03.09.2014, pron. de Tribunalul Bucuresti-Sectia VII Civila in dosarul nr. x/3/2014 s-a deschis procedura insolventei impotriva debitoarei S.C. C__ I_ S.A.


Cauza a fost repusa pe rol, urmare a referatului Serviciului Arhiva al instantei, insotit de extras ecris din dosarul nr. x/3/2014 al Tribunalului Bucuresti, din care rezulta ca hotararea de deschidere a procedurii insolventei impotriva paratei a ramas definitiva.


La acelasi termen instanta a invocat, din oficiu, incetarea actiunii conform dispozitiilor art.75 alin. (1) teza II din legea nr. 85/2014.


Asupra incetarii actiunii, intemeiata pe disp art.75 alin. 1 din Legea nr.85/2014, instanta a retinut ca, potrivit textului de lege indicat, "la data ramanerii definitive a hotararii de deschidere a procedurii, atat actiunea judiciara sau extrajudiciara, cat si executarile silite suspendate inceteaza", iar "valorificarea drepturilor creditorilor se poate face numai in cadrul procedurii insolventei, prin depunerea cererilor de admitere a creantelor".


Avand in vedere prevederile mai sus citate, precum si faptul ca incheierea din data de 03.09.2014, pronuntata de Tribunalul Bucuresti in dosarul nr.x/3/2014, prin care s-a dispus deschiderea procedurii generale de insolventa impotriva paratei S.C. INTretinERE si reparatII LOCOMOTIVE si UTILAJE-C__ I_ S.A a ramas definitiva prin neapelare, instanta a constatat incetata actiunea, in temeiul disp. art. 75 alin. 1 teza a II a din Legea nr. 85/2014 .


Impotriva acestei sentinte a formulat apel B_ E__ L__, criticand-o pentru nelegalitate si netemeinicie.


In motivele de apel arata ca prin contestatia inregistrata pe rolul Tribunalului D_ la data de 13.07.2015, sub nr.x a solicitat instantei constatarea nulitatii absolute a deciziei de concediere nr.A/296/12.06.2015 emisa de intimata si obligarea la repunerea partilor in situatia anterioara , precum si la plata despagubirilor egale cu drepturile salariale in integralitatea lor, majorate si reactualizate si cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat.


Arata ca prin prin incheierea de sedinta din data de 15.02.2016 instanta a dispus disjungerea capatului nr. 2 de cerere, avand ca obiect plata despagubirilor reprezentand drepturile salariale, majorate si reactualizate, formandu-se dosarul nr. x, cu termen de judecata la data de 14.03.2016.


Precizeaza ca prin incheierea de sedinta din data de 14.03.2016 instanta a dispus suspendarea judecarii cauzei, in baza disp. art. 75 alin.1 din legea nr. 85/2014, intrucat prin incheierea din data de 03.09.2014, pron. de Tribunalul Bucuresti-Sectia VII Civila in dosarul nr. x/3/2014 s-a deschis procedura insolventei impotriva debitoarei S.C. C__ I_ S.A.


Cauza a fost repusa pe rol la termenul din data de 07.11.2016 si tot la acelasi termen prin sentinta civila nr.3311/2016 instanta a dispus incetarea actiunii privind pe reclamanta, in temeiul disp. art.75 alin.1 din Legea 85/2014.


Apreciaza a fi gresita solutia instantei, dand o interpretare gresita a disp. art.75 din Legea nr.85/2014, respectiv aceste dispozitii prevad faptul ca ``la data ramanerii definitive a hotararii de deschidere a procedurii, atat actiunea judiciara sau extrajudiciara, cat si executarile silite suspendate inceteaza, iar valorificarea drepturilor creditorilor se poate face numai in cadrul procedurii insolventei, prin depunerea cererilor de admitere a creantelor.``


Arata ca drepturile salariale solicitate nu sunt constatae printr-o hotarare judecatoreasca pentru ca reclamanta sa poata depune o cerere de admitere a creantelor in cursul procedurii insolventei, astfel, contestatoarea umeaza a formula in cadrul procedurii insolventei cerere de admitere a creantelor dupa ce instanta va solutiona cererea ce face obiectul prezentului apel si va acorda drepturile salariale solicitate prin cererea de chemare in judecata ce a facut obiectul dosarului nr.x si ulterior disjungerii, al dosarului nr.x.


Solicita admiterea apelului, schimbarea sentintei apelate, admiterea cererii de chemare in judecata si obligarea paratei la plata despagubirilor reprezentand drepturi salariale.


Analizand sentinta apelata prin prisma criticilor invocate si apararilor formulate, in raport de dispozitiile art. 478-479 NCPC apelul este nefondat, din urmatoarele considerente:


Potrivit dispoti?iilor art.75 alin. 1 din Legea nr.85/2014, in mod corect instanta de fond a retinut ca, potrivit textului de lege indicat, "la data ramanerii definitive a hotararii de deschidere a procedurii, atat actiunea judiciara sau extrajudiciara, cat si executarile silite suspendate inceteaza", iar "valorificarea drepturilor creditorilor se poate face numai in cadrul procedurii insolventei, prin depunerea cererilor de admitere a creantelor" si cum prin incheierea din data de 03.09.2014, pronuntata de Tribunalul Bucuresti in dosarul nr.x/3/2014 s-a dispus deschiderea procedurii generale de insolventa impotriva paratei S.C. INTRETINERE SI REPARATII LOCOMOTIVE SI UTILAJE-C__ I_ S.A incheiere ramasa definitiva prin neapelare, prima instanta in mod legal a constatat incetata actiunea, in temeiul disp. art. 75 alin. 1 teza a II a din Legea nr. 85/2014.


In considerarea celor expuse anterior, in conformitate cu prevederile art. 480 alin 1 NCPC apelul fiind nefondat, urmeaza a fi respins, sentinta fiind mentinuta ca legala si temeinica.PENTRU ACESTE MOTIVE,


IN NUMELE LEGII


DECIDERespinge ca nefondat apelul declarat de apelanta reclamanta B_ E__ L__ - CNP x, cu domiciliul procesual ales la avocat Gatejescu F_, cu sediul in C_, __, nr.10, J__ D_, impotriva sentintei civile nr. 3311/07.11.2016, pronuntata de Tribunalul D_ in dosarul nr.x, in contradictoriu cu intimata parata S.C. C__ I_ S.A., prin administrator judiciar F_ SPRL - Bucuresti, _. 33 a.


Definitiva.
Pronuntata de: Curtea de Apel Craiova Sectia I Civila, Decizia civila nr. 586/2017, in sedinta publica din 2 martie 2017


Citeşte mai multe despre:    Insolventa drepturi salariale    Legea 85/2014    Apel art 75 Legea insolventei    Drepturi salariale    Salariati actiune separata insolventa    Administrator judiciar salariati
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Decaderea din dreptul de a propune, in vederea votarii planului de reorganizare, a categoriei creditorilor indispensabili. Conditii si efecte
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, Decizia civila nr. 41/6.02.2020

ICCJ: Situatia masurilor asiguratorii infiintate in cadrul unui proces penal asupra bunurilor unei persoane juridice, anterior deschiderii procedurii insolventei, in vederea confiscarii speciale
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

Decizia ICCJ nr. 12/2019 - RIL admis privind procedura insolventei
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia nr. 779/2018 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 43 alin. (2) din Legea nr. 85/2014
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

ICCJ: Cererile de admitere a creantelor, altele decat cele ale salariatilor, trebuie sa fie depuse la tribunal in termenul fixat prin hotararea de deschidere a procedurii
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 72/2018

Actiune in revendicare formulata impotriva unei societati comerciale aflata in procedura insolventei. Suspendarea litigiului
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr.1409 din 15 mai 2014Articole Juridice

Cererea abuziva a falimentului introdusa de catre creditor. Mijloacele de aparare ale debitorului vizat
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu | MCP Cabinet avocati

[Av. muncii] Respectarea termenului de preaviz in cazul concedierilor colective
Sursa: MCP Cabinet avocati