din anul 2007, atuul tau de DREPT!


Prima pagină » Jurisprudenţă » Dreptul Muncii » Asigurarea dreptului la aparare al salariatului sanctionat. Efectuarea cercetarii disciplinare. Indicarea motivelor inlaturarii apararilor

Asigurarea dreptului la aparare al salariatului sanctionat. Efectuarea cercetarii disciplinare. Indicarea motivelor inlaturarii apararilor

  Publicat: 19 May 2021       811 citiri        Secţiunea: Dreptul Muncii  


Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Contrarietate intre un fapt sau act juridic si prevederile actelor normative.
Pagube, stricaciuni produse in contul cuiva ca urmare a unor evenimente neprevazute (incendiu, inundatie etc.).
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Prin cererea inregistrata pe rolul Tribunalului I.la data de 25.02.2019, contestatorul Ciob.V. a formulat in contradictoriu cu intimata S.de T. bucuresti S.SA, contestatie impotriva deciziei de sanctionare nr. 229/17.01.2019, prin care se solicita anularea acesteia pentru nelegalitate si netemeinicie, obligarea paratei la plata unei despagubiri egale cu suma retinuta din salariu, actualizata cu indicele de inflatie, obligarea paratei la plata sumei de 50.000 lei, cu titlu de daune morale, precum si obligarea paratei la plata cheltuielilor de judecata .

Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Intamplare neplacuta care produce ranirea, mutilarea sau moartea cuiva.
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Sunt persoanele complet straine de actul juridic, adica persoanele carora actul juridic nu le poate profita in nici un fel ori nu le poate indatora in nici un fel.
Legea 10 din 2001. Persoana fizica sau juridica, proprietara a unui/unor imobil(e) la data preluarii abuzive, care indeplineste conditiile impuse de lege pentru a beneficia de dispozitiile acesteia;
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Operatiune prin care o persoana fizica sau juridica depune numerar la ghiseul unei banci
Mijloc de proba scris, prevazut in sectiunea V., cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Organizatie a lucratorilor a carui scop este protejarea drepturilor acestora.
Organizatie a lucratorilor a carui scop este protejarea drepturilor acestora.
Depasire a legalitatii,
Legea 10 din 2001. Entitatea cu personalitate juridica care exercita, in numele statului, dreptul de proprietate publica/privata cu privire la un bun ce face obiectul legii (minister, primarie, prefectura sau orice alta institutie publica)
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Organizatie a lucratorilor a carui scop este protejarea drepturilor acestora.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Subunitate specializata in exploatarea si intretinerea parcului auto din dotare.
Intamplare neplacuta care produce ranirea, mutilarea sau moartea cuiva.
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Cauza care inlatura caracterul penal al faptei, prevazuta in cap. V, t. II, art. 51, C. pen., partea generala,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Problema statutului juridic al Uniunii a aparut in primul rand in legatura cu capacitatea sa de a incheia tratate si de a participa la acorduri si conventii, intrucat Uniunea, care cuprinde trei Comunitati distincte, fiecare avand propria personalitate juridica (Comunitatea Europeana, CECO si Euratom) si doua domenii de cooperare interguvernamentala, nu are ceea ce in dreptul international se numeste "treaty-making power", adica dreptul international de a incheia acorduri cu tari terte.
Pagube, stricaciuni produse in contul cuiva ca urmare a unor evenimente neprevazute (incendiu, inundatie etc.).
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
Moment (etapa) al judecatii in prima instanta,
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Desemneaza orice persoana care este asigurata, in baza unei asigurari obligatorii sau facultative continue, impotriva unuia sau mai multor riscuri ce corespund ramurilor unui regim de securitate sociala care se aplica salariatilor.
Intamplare neplacuta care produce ranirea, mutilarea sau moartea cuiva.
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
(termen CNA). Transmisia initiala prin fir sau prin unde radioelectrice, inclusiv prin satelit, �n forma codata sau necodata, a serviciilor de programe destinate publicului;
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
CODUL MUNCII
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Desemneaza orice persoana care este asigurata, in baza unei asigurari obligatorii sau facultative continue, impotriva unuia sau mai multor riscuri ce corespund ramurilor unui regim de securitate sociala care se aplica salariatilor.
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
1. Atributie exclusiva acordata unei persoane, unei functii sau unui organ.
Incalcarea dispozitiilor cu caracter administrativ sau disciplinar,
Reprezinta fapta savarsita cu vinovatie de catre functionarii publici, demnitari si asimilatii acestora
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, desemnata in scris de catre operator sau persoana imputernicita de operator in temeiul articolului 27 din GDPR,
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Organizatie a lucratorilor a carui scop este protejarea drepturilor acestora.
Incalcarea dispozitiilor cu caracter administrativ sau disciplinar,
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.

In motivarea actiunii, contestatorul a aratat faptul ca prin decizia de sanctionare nr. 229/17.01.2019, emisa de catre parata intimata, s-a dispus sanctionarea sa cu "reducerea salariului de baza pe o durata de 3 luni cu 10 %", conform art. 84 din Regulamentul Intern aplicabil - Anexa 16 la Contractul Colectiv de Munca aplicabil, coroborat cu pct. 24 si 91 din Anexa 1A a Regulamentului Intern al S., art. 248 alin. l, lit. c si art. 250 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii (vezi Codul muncii comentat de avocat Marius-Catalin Predut - www.MCP-Avocati.ro), republicata cu modificarile si completarile ulterioare, retinandu-se in sarcina sa ca ar fi comis urmatoarele abateri: impiedicarea in orice mod a exercitarii sarcinilor de serviciu de catre salariati, cu exceptia cazurilor in care prin aceasta se preintampina un incendiu sau un accident de munca, prin: in data de 01.08.2018, in statia Casa de Pensii, in jurul orei 9, 30, in timp ce se executa o actiune de control, or ganizata impreuna cu agentii Politiei Locale Sector 2, a incercat sa determine 7 controlori, sa declare: ``controlorii sunt agresati, amenintati, impunand pur si simplu o norma: 10 amenzi de persoana, astazi vreau sa veniti cu 3 amenzi de persoana``;. difuza rea sau colportarea in spatiul public a�� pe canalele mass-media sau social media a�� a oricaror informatii legate de activitatea Societatii de T. bucuresti S.SA, in mod special a informatiilor ce pot genera o stare de nesiguranta in randul calatorilo r, cu consecinte negative asupra activitatii si imaginii societatii parate, precum si a relatiilor de colaborare cu tertii. In data de 01.08.2018, a transmis in spatiul mass-media informatii de natura sa prejudicieze imaginea societatii, respectiv: ``contr olorii sunt agresati, amenintati chiar de sefi. Pur si simplu le impun o norma: astazi vreau sa veniti cu 10 amenzi de persoana, astazi vreau sa veniti cu 3 amenzi de persoana . ``. Aprecieza ca aceasta decizie este vadit nelegala si netemeinica.


Se mai arata ca Cercetarea disciplinara este nelegala intrucat s-a efectuat cu incalcarea procedurii operationale Po-RATb-SRu-007 (in vigoare de la data de 20.12.2017), care prevede urmatoarele: ``Prima sedinta a comisiei de cercetare prealabila a abaterilor discipl inare va avea loc in cel mai scurt timp de la luarea la cunostinta a deciziei de constituire a comisiei de cercetare prealabila a abaterilor disciplinare si se desfasoara pentru: a) verificarea respectarii termenului de depunere a sesizarii, ; b) identificarea obiectului sesizarii si stabilirea competentei de solutionare; c) verificarea elementelor constitutive ale sesizarii.``, in cuprinsul deciziei atacate `` nefacandu-se, insa, trimitere la vreun proces-verbal intocmit cu aceasta ocazie, de unde rezulta ca procedura nu a fost respectata, prima sedinta a comisiei de cercetare prealabila neavand loc.


De asemenea, cercetarea disciplinara este nelegala intrucat s-a efectuat cu incalcarea disp. art. 11, lit. w din Regulamentul Intern al RATB, a dispoz. art. 251 alin. 1 si 4 din Codul muncii (vezi Codul muncii comentat de avocat Marius-Catalin Predut - www.MCP-Avocati.ro), a disp. art. 9 din Legea nr. 571/2004 privind protectia personalului din autoritatile publice, institutiile publice si din alte unitati


Contestatorul a mai aratat ca decizia de sanctionare este netemeinica, fata de dispoz. art. 247 alin. 2 din Codul muncii (vezi Codul muncii comentat de avocat Marius-Catalin Predut - www.MCP-Avocati.ro), care prevad ca: ``Abaterea disciplinara este o fapta in legatura cu munca si care consta intr-o actiune sau inactiune savarsita cu vinovatie de catre salariat, prin care acesta a incalcat normele legale, regulamentul inte rn, contractul individual de munca sau contractul colectiv de munca aplicabil, ordinele si dispozitiile legale ale conducatorilor ierarhici.``


De asemenea, conform disp. art. 250 din Codul muncii (vezi Codul muncii comentat de avocat Marius-Catalin Predut - www.MCP-Avocati.ro): ``Angajatorul stabileste sanctiunea disciplinara aplicabila in raport cu gravitatea abaterii disciplinare savarsite de salariat, avandu-se in vedere urmatoarele: a) imprejurarile in care fapta a fost savarsita; b) gradul de vinovatie a salariatului; c) consecintele abaterii disciplinare; d) comportarea generala in serviciu a salariatului; e) eventualele sanctiuni disciplinare suferite anterior de catre acesta. ``


Contestatorul a mai aratat ca, in cauza de fata, chiar data si ora mentionate de catre parata in cuprinsul deciziei de sanctionare probeaza faptul ca se afl a in timpul sau liber si nu in timpul programului de lucru. Elementul material al laturii obiective a abaterii disciplinare nu este intrunit, in conditiile in care nu a savarsit nicio actiune sau inactiune prin care sa fi incalcat dispozitiile Regulamentul ui Intern al S.SA, normele legale, contractul individual de munca sau contractul colectiv de munca aplicabil, ordinele si dispozitiile legale ale conducatorilor ierarhici.


Se mai arata ca detine calitatea de Presedinte al Sindicatului Soferilor din RA TB, al doilea sindicat ca numar de membri din cadrul paratei si, in aceasta calitate, a incercat in permanenta sa rezolve pentru salariatii - membri de sindicat si, implicit, pentru toti salariatii ai paratei problemele cu care se confrunta zi de zi in activitatea pe care o desfasoara.


Datorita acestei activitati sindicale permanente pe care o desfasoara, parata a inteles sa il cerceteze disciplinar, deja de in mod repetat, si sa- l sanctioneze in mod vadit nelegal si netemeinic, pentru a incerca sa puna cap at activitatii sale sindicale, in cadrul careia s-a adresat de nenumarate ori institutiilor si organelor competente pentru a lua masurile necesare in vederea stoparii problemelor cu care se confrunta salariatii paratei. A contestat respectivele sanctiuni, iar intr-unul din dosare, care a fost solutionat, a obtinut solutia favorabila legala, care nu face altceva decat sa confirme abuzul paratei, conform dovezilor anexate.


Se mai arata ca toate informatiile referitoare la activitatea S.SA, pe care le-a re clamat, corespund realitatii si pot fi dovedite oricand, iar sanctionarea s nu reprezinta decat un abuz din partea paratei, care incearca pe orice cale sa-l determine sa cedeze in lupta sindicala pentru apararea drepturilor salariatilor. Or, parata a omis atunci cand a inteles sa- l sanctioneze ca reprezentantii alesi in organele de conducere ale sindicatelor li se asigura protectia legii, contra oricaror forme de conditionare, constrangere sau limitare a exercitarii functiilor lor, iar, pe toata durata exercitarii mandatului, reprezentantii alesi in organele de conducere ale sindicatelor nu pot fi sanctionati pentru motive ce tin de indeplinirea mandatului pe care l-au primit de la salariatii din unitate .


Fata de aceste aspecte, arata ca decizia atacata a fost luata impotriva sa in mod vadit nelegal si netemeinic, cu incalcarea flagranta a urmatoarelor dispozitii legale:art. 30 alin. 1 si 2 din Constitutia Romaniei, art. 10 alin. 1 din Conventia Europeana a Drepturilor Omului, art. 11 alin. 1 din Conventia E uropeana a Drepturilor Omului, art. 220 din Codul muncii (vezi Codul muncii comentat de avocat Marius-Catalin Predut - www.MCP-Avocati.ro), art. 9 si art. 10 din Legea nr. 62/2011.


Contestatorul a mai aratat ca, in calitate de lider de sindicat, a sesizat disfunctionalitati in


legatura cu munca si solicitat conducerii sa justifice norm a de suprataxe si procese-verbale/zi, impusa de sefii de serviciu ai controlorilor de legitimatii, dat fiind faptul ca salariatii - membri de sindicat i s-au plans de nenumarate ori din aceasta cauza, fiind amenintati si hartuiti zilnic prin orice metode p entru realizarea ``acestui ``plan`` impus in mod nelegal de sefii lor.


Totodata, considera ca este indreptatit la acordarea daunelor morale in cuantum de 50.000 lei, reprezentand prejudiciul suferit ca urmare a emiterii acestei decizii nelegale. Este indubit abil ca prejudiciul cauzat este unul de natura morala si urmeaza a se stabili de instanta de judecata prin apreciere, ca urmare a aplicarii criteriilor referitoare la consecintele negative suferite de subsemnatul, in plan psihic, importanta valorilor lez ate, masura in care au fost lezate aceste valori, masura in care mi-a fost afectata situatia profesionala si sociala, aceste criterii fiind subordonate conotatiei aprecierii rezonabile, pe o baza echitabila, corespunzatoare prejudiciului real si efectiv produs. Prejudiciul incercat este imens, in conditiile in care este liderul Sindicatului Soferilor din RATB, iar prin aceasta decizie a fost afectata imaginea sa in fata membrilor de sindicat, creandu-i-se stari de stres si suparare in mod netemeinic.


In drept au fost invocate dispoz. art. 266, art. 252 alin. 5, art. 253 Codul muncii (vezi Codul muncii comentat de avocat Marius-Catalin Predut - www.MCP-Avocati.ro).


La data de 02.05.2019, parata S.DE T. bUCURESTI S.SA a formulat intampinare prin care solicita respingerea contestatiei ca neintemeiata si nefondata.


In motivarea intampinarii se arata, in esenta, ca in data de 17.01.2018, prin Decizia nr. 229, numitul Cioba. V., conducator autobuz a�� Directia T.Mentenanta a�� Divizia T. autobuze a�� Autobaza Floreasca, a fost sanctionat cu "reducerea salariului de baza pe o durata de 3 luni cu 10%``, deoarece acesta a comis urmatoarele abateri: Impiedicarea in orice mod a exercitarii sarcinilor de serviciu de catre salariati, cu exceptia cazurilor prin aceasta se preintampina un incediu sau un accident de munca, prin:


In data de 01.08.2018, in statia Casa de pensii, in jurul orei 9. 30, in timp ce se executa o actiune de control, organizata impreuna cu agentii Politiei Locale sector 2, a incercat| sa determine 7 controlori legitimatii de calatorie, aducandu-le amenintari si jigniri, sa declare: ``controlorii sunt agresati, amenintati, impunand pur si simplu o norma: 10 amenzi de persoana, astazi vreau sa veniti cu 3 amenzi de persoana``, precum si pentru difuzararea sau colportarea in spatiul public a�� pe canalele mass media sau social edia a oricaror informatii legate. de activitatea RATB, in mod special a informatiilor ce pot genera o stare de nesiguranta in randul calatorilor, cu consecinte negative asupra activitatii si imaginii RATB, precum si a relatiilor de colaborare cu tertii,


Conducerea Societatii a luat act de cele sustinute de contestator si fata de prevederile interne cu privire la informatiile si declaratiile catre reprezentantii mass-media, respectiv Decizia nr. 2988/16.05.2015 si Codul de Conduita, Regulamentul Intern -art. 12, a dispus constituirea unei comisii de cercetare disciplinara prin Decizia nr. 4871/08.10.2018.


Intimata a mai aratat, fata de sustinerile si apararile contestatorului, faptul ca acestea au fost formulate cu rea credinta si cu intentia de a induce in eroare instanta de judecata .


Referitor la daunele morale solicitate de contestator, se arata ca cererea de acordare a daunelor morale este admisibila cat timp prejudiciul moral este dovedit, iar intinderea sa a fost probata sau prezumata, pentru a se realiza compensarea patrimoniala. Prejudiciul moral se refera la o lezare adusa drepturilor extrapatrimoniale, neeconomiice ale persoanei, provenind din atingerea adusa acelor valori sau atribute ale individului care ii definesc personalitatea . De asemenea, daunele morale sunt acordate pentru a repara atingerea adusa personalitatii umane, demnitatii, onoarei sau altor valori asemanatoare iar cuantumul acestora trebuie sa aiba efecte compensatorii, nu trebuie sa constituie venituri nejustificate acordate contestatorului.


Fatad e aceste aspecte, pentru stabilirea unor daune morale este necesar atat sa se administreze probe corespunzatoare, care sa contureze intinderea prejudiciiior morale (suferite de persoanele care le solicita), cat si echivalentul lor valoric, probe care cad in sarcina contestatorului.


In sustinerea intampinarii s-a solicitat proba cu inscrisuri si orice alt mijloc de proba ce rezulta din dezbateri.


Analizand probele administrate in cauza, Tribunalul constata urmatoarele:


Reclamantul are calitatea de salariat al paratei, profesia acestuia fiind conducator auto, ocupand totodata si functia de Presedinte al Sindicatului Soferilor RATB.


Prin Decizia nr. 229/17.01.2019 emisa de catre parata, reclamantul a fost sanctionat cu reducerea salariului de baza pe o durata de 3 luni cu 10%.


In cuprinsul deciziei de sanctionare s-a retinut in sarcina reclamantului urmatoarele abateri disciplinare:


1. impiedicarea in orice mod a exercitarii sarcinilor de serviciu de catre salariati, cu exceptia cazurilor in care prin aceasta se preintampina un incendiu sau un accident de munca prin:


- in data de 01.08.2018, in statia Casa de Pensii, in jurul orei 9. 30, in timp ce se executa o actiune de control, organizata impreuna cu agentii Politiei Locale sector 2, a incercat sa determine 7 controlori legitimatii de calatorie (B.M., nr. serviciu x, C.loana L., nr. serviciu x, P.lonela, nr. serviciu x, Z.G., nr. serviciu x, A. A. G., nr. serviciu x, Motea C., nr. serviciu x si D.loan C., nr. serviciu x), aducandu-le amenintari si jigniri, sa declare: "controlorii sunt agresati, amenintati, impunand pur si simplu o norma: 10 amenzi de persoana, astazi vreau sa veniti cu 3 amenzi de persoana ``;


2. Difuzarea sau colportarea in spatiul public-pe canalele mass-media sau social media - a oricaror "informatii legate de activitatea Societatii de T. bucuresti S.SA, in mod special a informatiilor ce pot genera o stare de nesiguranta in randul calatorilor, cu consecinte negative supra activitatii si imaginii ``Societatii de T. bucuresti S.SA, precum si a relatiilor de colaborare cu tertii, prin


- in data de 01.08.2018, a transmis in spatiul mass - media informatii de natura sa prejudicieze imaginea societatii, respectiv: "controlorii sunt: agresati, amenintati chiar de sefi. Pur si simplu le impun o norma: astazi vreau sa veniti cu 10 amenzi de persoana, astazi vreau sa veniti cu 3 amenzi de persoana ``.


Ca temei legal al sanctiunii aplicate reclmantului au fost indicate in cuprinsul deciziei de sanctionare, art. 84 din Regulamentul Intern aplicabil - Anexa 16 la Contractul Colectiv de Munca aplicabil coroborat cu pct. 24 si 91 din Anexa nr. 1A la Regulamentul Intern, art. 248 alin. (1) lit. c) si art. 250 din Legea 53/2003 - Codul muncii (vezi Codul muncii comentat de avocat Marius-Catalin Predut - www.MCP-Avocati.ro), republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.


In cuprinsul deciziei de sanctionare au fost indicate motivele pentru care au fost inlaturate apararile formulate de salariat in cursul cercetarii disciplinare, precum si actele de cercetare disciplinara.


Potrivit dispoz. art. 247 din Legea nr. 53/2003: ``(1) Angajatorul dispune de prerogativa disciplinara, avand dreptul de a aplica, potrivit legii, sanctiuni disciplinare salariatilor sai ori de cate ori constata ca acestia au savarsit o abatere disciplinara.


(2) Abaterea disciplinara este o fapta in legatura cu munca si care consta intr-o actiune sau inactiune savarsita cu vinovatie de catre salariat, prin care acesta a incalcat normele legale, regulamentul intern, contractul individual de munca sau contractul colectiv de munca aplicabil, ordinele si dispozitiile legale ale conducatorilor ierarhici.``


Potrivit dispoz. art. 251 din Legea nr. 53/2003: ``(1) Sub sanctiunea nulitatii absolute, nicio masura, cu exceptia celei prevazute la art. 248 alin. (1) lit. a), nu poate fi dispusa mai inainte de efectuarea unei cercetari disciplinare prealabile.


(2) In vederea desfasurarii cercetarii disciplinare prealabile, salariatul va fi convocat in scris de persoana imputernicita de catre angajator sa realizeze cercetarea, precizandu-se obiectul, data, ora si locul intrevederii.


(3) Neprezentarea salariatului la convocarea facuta in conditiile prevazute la alin. (2) fara un motiv obiectiv da dreptul angajatorului sa dispuna sanctionarea, fara efectuarea cercetarii disciplinare prealabile.


(4) In cursul cercetarii disciplinare prealabile salariatul are dreptul sa formuleze si sa sustina toate apararile in favoarea sa si sa ofere persoanei imputernicite sa realizeze cercetarea toate probele si motivatiile pe care le considera necesare, precum si dreptul sa fie asistat, la cererea sa, de catre un reprezentant al sindicatului al carui membru este.``


Contrat sustinerilor reclamantului, Tribunalul constata ca in cauza s-a efectuat cercetarea disciplinara prealabila, asa cum rezulta din inscrisurile aflate la dosarul cauzei, fiind re spectate atat dispozitiile Codului muncii, cat si dispozitiile Regulamentului Intern.


Totodata, din probele administrate in cauza nu rezulta faptul ca sanctiunea aplicata reclamantului ar avea legatura cu activitatea sindicala ori cu calitatea de lider de sindicat a acestuia.


Asa fiind sunt nefondate criticile formulate de reclamant in legatura cu activitatea sindicala in care este implicat.


Tribunalul apreciaza ca f apta pentru care a fost sanctio nat reclamantul reprezinta o abatere disciplinara si se incadreaza in actele normative indicate in decizia de sanctionare.


Pe de alta parte, chiar daca li se impune controlorilor de bilete sa realizeze un anumit numar de amenzi, nu reprezinta un abuz, in conditiile in care se aplica amenzi cu respectarea dispozitiilor legale, persoanelor care calatoresc cu mijloacele de t.in comun fara a poseda legitimatii de calatorie.


Atributiile controlorilor de bilete sunt acelea de a controla persoanele care calatoresc cu mijloacele de t.in comun si de a sanctiona calatorii care nu poseda legitimatii (bilete) de calatorie.


Sunt nefondate si sustinerile reclamantului care vizeaza incalcarea dispoz. Legii nr. 571/2004, fapta retinuta in sarcina reclamantului nu reprezinta o avertizare in interes public facuta cu buna credinta, avand in vedere obligatia fiecarei persoane care foloseste mijloacele de t.in comun, de a poseda bilete valabile de calatorie.


Fata de toate aceste considerente, Tribunalul urmeaza a respinge cererea, ca neintemeiata.


PENTRU ACESTE MOTIVE,


IN NUMELE LEGII


HOTARASTE:


Respinge cererea formulata de contestatorul CIOB.V.cu domiciliul in Voluntari, nr. 34, judetul I., in contradictoriu cu intimata S.DE T. bUCURESTI S.SA, cu sediul in Bucuresti, 1, sector 1, ca neintemeiata.


Cu apel in termen de 10 zile de la comunicare, cererea de apel urmand a fi depusa la Tribunalul I.


Pronuntata prin punerea solutiei la dispozitia partilor prin mijlocirea grefei instantei azi, 14.11.2019.
Pronuntata de: Tribunalul Ilfov - Sentinta civila nr. 3899 din data de 14 Noiembrie 2019


Citeşte mai multe despre:    contestare decizicie de sanctionare disciplinara    efectuarea cercetarii disciplinare prealabile pentru asigurarea dreptului la aparare al salariatului    sanctiunea aplicata nu are legatura cu activitatea sindicala a salariatului
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe