din anul 2007, atuul tau de DREPT!
2544 de useri onlinePrima pagină » Jurisprudenţă » Dreptul Muncii » Domeniul drepturilor nepatrimoniale recunoscute persoanelor juridice este restrans la acele drepturi subiective pe care persoana juridica le poate avea potrivit legii

Domeniul drepturilor nepatrimoniale recunoscute persoanelor juridice este restrans la acele drepturi subiective pe care persoana juridica le poate avea potrivit legii

  Publicat: 12 Jul 2021       1096 citiri        Secţiunea: Dreptul Muncii  


Pagube, stricaciuni produse in contul cuiva ca urmare a unor evenimente neprevazute (incendiu, inundatie etc.).
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
Pagube, stricaciuni produse in contul cuiva ca urmare a unor evenimente neprevazute (incendiu, inundatie etc.).
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Prin cererea depusa la data de 10.09.2018 si inregistrata in cadrului dosarului nr. x, reclamanta .G., a chemat in judecata parata V.D.´┐Ż I., solicitand obligarea acesteia la plata de: daune materiale in suma de 20.000 lei reprezentand contravaloarea unui curs de formare profesionala, daune morale in valoare de 20.000 de lei, despagubiri in valoare de 10.000 lei precum si restituirea dubla a avansului pentru programarile paratei pana la data de 31 decembrie 2018, precum si cheltuieli de judecata .

Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Reglementata in cap. I, t. II, C. proc. pen., partea speciala, hotarare pronuntata de instanta de judecata in cursul judecatii care nu rezolva fondul cauzei,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, desemnata in scris de catre operator sau persoana imputernicita de operator in temeiul articolului 27 din GDPR,
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Pagube, stricaciuni produse in contul cuiva ca urmare a unor evenimente neprevazute (incendiu, inundatie etc.).
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
Pagube, stricaciuni produse in contul cuiva ca urmare a unor evenimente neprevazute (incendiu, inundatie etc.).
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Persoana care, in schimbul muncii, primeste un salariu.
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza contractului individual de munca.
Orice forma de educatie care pregateste calificarea pentru o anumita profesie, sau pentru un anumit loc de munca, competentele necesare exercitarii profesiei respective sau ocuparii unui loc de munca adecvat acesteia.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Pagube, stricaciuni produse in contul cuiva ca urmare a unor evenimente neprevazute (incendiu, inundatie etc.).
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Pagube, stricaciuni produse in contul cuiva ca urmare a unor evenimente neprevazute (incendiu, inundatie etc.).
Colectiv format din persoane fizice avand o organizare de sine statatoare, concretizata in structura de productie, de conceptie si functionala,
Sunt participanti in procesul penal, alaturi de parti si organele judiciare. Persoanele sunt martorii, experti, interpretii, traducatorii, substituitii procesuali etc.
Colectiv format din persoane fizice avand o organizare de sine statatoare, concretizata in structura de productie, de conceptie si functionala,
Efect negativ, cu caracter patrimonial sau nepatrimonial, produs unei persoane prin fapta ilicita a altei persoane ori prin actiunea lucrurilor sau animalelor care se afla sub paza juridica a altei persoane.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Cel dintai termen intr-un litigiu civil la care, partile fiind legal citate, pot pune concluzii.
Desemneaza orice persoana care este asigurata, in baza unei asigurari obligatorii sau facultative continue, impotriva unuia sau mai multor riscuri ce corespund ramurilor unui regim de securitate sociala care se aplica salariatilor.
Actiune ori inactiune a unei persoane fizice, sau juridice, prin care se incalca o norma de conduita obligatorie.
Efect negativ, cu caracter patrimonial sau nepatrimonial, produs unei persoane prin fapta ilicita a altei persoane ori prin actiunea lucrurilor sau animalelor care se afla sub paza juridica a altei persoane.
Trasatura esentiala a infractiunii, prevazuta in cap. I, t. II, art. 19 , C. pen., partea generala. Ea priveste latura subiectiva a infractiunii,
Constituţia Rom´┐Żniei - Intrare in vigoare: 31/10/2003
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Plata a serviciilor de asistenta juridica prestate de catre un avocat, pe care beneficiarul o face colectivului de asistenta juridica.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.

Legal citata, parata V.D.I., a depus Intampinare, prin care a solicitat, pe fondul cauzei respingerea cererii de chemare in judecata ca nefondata precum si obligarea reclamantei la plata cheltuielilor de judecata, iar pe cale de exceptie, necompetenta materiala a Judecatoriei G.prin raportare la dispozitiile art. 208 din Legea 62/2011 respectiv ``conflictele individuale de munca se solutioneaza in prima instanta de catre tribunal ``.


La termenul din data de 11.03.2019, verificandu-si competenta, instanta a pus in discutie exceptia necompetentei materiale a Judecatoriei G., invocata de parata prin intampinare, a admis exceptia si a dispus declinarea competentei catre Tribunalului G., Sectia I Civila - litigii de munca .


Pe rolul Tribunalului G., cererea a fost inregistrata la data de 27.06.2019, sub num a rul x.


Prin Incheierea de sedinta din data de 26.11.2019, instanta a constatat ca reclamanta prin reprezentant conventional nu a depus la dosar inscrisurile in sustinerea cererii de chemare in judecata .


Analizand si coroborand actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:


Prin cererea formulata, reclamanta .G., a chemat in judecata parata V.D.- I., solicitand obligarea acesteia la plata de: daune materiale in suma de 20.000 lei reprezentand contravaloarea unui curs de formare profesionala, daune morale in valoare de 20.000 de lei, despagubiri in valoare de 10.000 lei precum si restituirea dubla a avansului pentru programarile paratei (domeniu cosmetica) pana la data de 31 decembrie 2018, cheltuieli de judecata .


Parata a fost angajat a a unitatii reclamante, al carei obiect principal de activitate este ``coafura si alte activitati de infrumusetare`` (fila 25 verso), pe o perioada nedeterminata, in baza contractului individual de munca nr. 20/09.11.2017, pe functia de manipulant marfuri (filele 15- 16), insa asa cum parata recunoaste prin Intampinare, a prestat pentru angajator activitatea de cosme tician, avand un salariu brut de 1450 lei.


Din cuprinsul Int a mpinarii, coroborat cu inscrisurile din dosar dar si cu lipsa dovezilor scrise cu privire la cursul de formare profesionala (altele decat actul aditional la contractul individual de munca), se desprinde ideea ca, in fapt, parata nu a urmat acele cursuri in valoare de 20.000 lei, suma solicitata a fi restituita, motiv pentru care instanta va respinge acest capat de cerere ca nefondat.


Cu privire la capatul de cerere privind obligarea paratei la acordarea de daune morale in suma de 20.000 lei, instanta retine ca, I.C.C.J. a statuat ca ``in analiza acordarii unor daune morale persoanei juridice trebuie sa se tina seama de faptul ca domeniul drepturilor nepatrimoniale recunoscute pers oanelor juridice este restrans la acele drepturi subiective pe care persoana juridica le poate avea potrivit legii. Inalta Curte a aratat ca rolul daunelor morale este acela de a conduce la o reparare a suferintelor fizice incercate sau a atingerilor aduse onoarei, demnitatii, reputatiei, prestigiului unei persoane . Prin urmare, Inalta Curte a retinut ca posibilitatea acordarii daunelor morale nu poate fi extinsa artificial pentru a putea analiza indeplinirea cumulativa a cerintelor impuse de art. 998- 999 din vechiul Cod civ., intrucat persoana juridica nu poate pretinde un prejudiciu psihic sau vreo suferinta fizica provocata ``, astfel incat si acest capat de cerere va fi respins.


Fata de cel de al treilea capat de cerere, respectiv despagubiri in valoare de 10.000 lei si restituirea dubla a avansului pentru programarile paratei, instanta il va respinge ca nefondat pentru urmatoarele considerente:


Conform art. 272 din Codul muncii (vezi Codul muncii comentat de avocat Marius-Catalin Predut - www.MCP-Avocati.ro), s arcina probei in conflictele de munca revine angajatorului, acesta fiind obligat sa depuna dovezile in apararea sa pana la prima zi de infatisare. Mai mult, conform disp art. 254 salariatii raspund patrimonial, in temeiul normelor si principiilor raspunderii civile contractuale, pentru pagubele materiale produse angajatorului din vina si in legatura cu munca lor.


Pentru a fi angajata raspunderea patrimoniala a angajatului este necesara indeplinirea urmatoarelor conditii: calitatea de salariat la angajatorul pagubit a celui care a produs paguba, fapta ilicita si personala a salariatului savarsita in legatura cu munca sa, prejudiciul cauzat patrimoniului angajatorului, raportul de cauzalitate intre fapta ilicita, prejudiciu si vinovatia salariatului. In ce priveste caracterul de certitudine al prejudiciului, aceasta implica determinarea intinderii lui, pe baza unor date concrete, iar nu simpla demisie a angajatului.


Instanta retine ca, in conformitate cu dispozitiile art. 41 din Constitutia Romaniei ``(1) Dreptul la munca nu poate fi ingradit. Alegerea profesiei, a meseriei sau a ocupatiei, precum si a locului de munca este libera `` iar p otrivit art. 3 alin. (2) si (3) Codul muncii (vezi Codul muncii comentat de avocat Marius-Catalin Predut - www.MCP-Avocati.ro), orice persoana este libera in alegerea locului de munca si a profesiei, meseriei sau activitatii pe care urmeaza sa o presteze si nimeni nu poate fi obligat sa munceasca sau sa nu munceasca intr-un anumit loc de munca ori intr-o anumita profesie, oricare ar fi acestea``.


In conformitate cu disp art. 453 dinCod Procedura civila partea care pierde procesul va fi obligata, la cererea partii care a castigat, sa ii plateasca acesteia cheltuieli de judecata, motiv pentru care va obliga reclamanta sa plateasca paratei cheltuieli de judecata .


PENTRU ACESTE MOTIVE


IN NUMELE LEGII


DECIDE:


Respinge cererea de chemare in judecata ca nefondata formulata de reclamanta S.C. R. a. S.R.L., cu domiciliul ales pentru comunicarea actelor de procedura la cabinet de avocat (vezi www.MCP-Avocati.ro) B.D.in G., jud. G., in contradictoriu cu parata V.D.I., cu domiciliul ales pentru comunicarea actelor de procedura la SCA C. si Asociatii, jud. G.


Admite cererea de acordare a cheltuielilor de judecata formulata de catre parata.


Obliga reclamanta sa plateasca paratei cheltuielile de judecata in suma de 2142 lei reprezentand onorariu de avocat.


Cu apel in 10 zile de la comunicare, cerere ce va fi depusa la Tribunalul Galati.


Pronuntata, azi, 10.12.2019, prin punerea solutiei la dispozitia partilor prin mijlocirea grefei instantei.
Pronuntata de: Tribunalul Galati - Sentinta civila nr. 1399 din data de 10 Decembrie 2019


Citeşte mai multe despre:    daune materiale reprezentand contravaloarea unui curs de formare profesionala    daune morale    lipsa dovezilor scrise cu privire la cursul de formare profesionala    sarcina probei in conflictele de munca revine angajatorului    conditiile raspunderii patrimoniale    orice persoana este libera in alegerea locului de munca si a profesiei
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Conflict negativ de competenta generat de obiectul actiunii in materia fondului funciar
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 56 din 18 iunie 2018 a Curtii de Apel Galati

Imunitatea de jurisdictie a Uniunii Europene. Incheiere contract individual de munca
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 40/A din 07.03.2018 a Curtii de Apel Galati

Publicarea numelui reclamantului in cuprinsul listei debitorilor, ulterior stingerii obligatiei de plata si anularii titlurilor de creanta. Nerespectarea dispozitiilor legale privind protectia datelor cu caracter personal
Pronuntaţă de: Judecatoria Iasi - Sentinta civila nr. 13391 din data de 27 Noiembrie 2019

Confidentialitatea si secretul bancar asupra tranzactiilor incredintate de client.Emiterea si incredintarea unor extrase de cont fara acordul prealabil al clientului
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti - Sentinta civila nr. 369 din data de 27.02.2019

Mobbing-ul este considerat un fenomen la granita cu discriminarea
Pronuntaţă de: Tribunalul Arad - Sentinta civila nr. 571 din data de 08 septembrie 2020

Daunele morale in litigiile de munca. Salariatul trebuie sa faca dovada unor consecinte negative pe plan social si psihic, argumentarea acestora nefiind suficienta.
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 255/2014 din 07.03.2014

Neplata drepturilor salariale.Dreptul salariatului de a solicita daune morale.
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL IASI ´┐Ż Decizia nr. 380/13.06.2019

Termenul legal de contestare a unei decizii de sanctionare disciplinara. 30 sau 45 de zile de la comunicare. Paralelism legislativ
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Constanta - Decizia civila nr. 27 din data de 21.01.2020

Caracterul inform al deciziei de sanctionare disciplinara. Lipsa individualizarii sanctiunii aplicate
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 489/2019Articole Juridice

Dialogurile MCP (IV) ´┐Ż Daunele morale acordate salariatilor in litigiile de munca
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Criterii jurisprudentiale in stabilirea daunelor morale de catre instantele de judecata
Sursa: Irina Maria Diculescu

Raspunderea coordonatorului activitatii salariatului in accidentele de munca. Plata daunelor morale
Sursa: Irina Maria Diculescu

Pierderea unui membru de familie. Gradul de apreciere al instantei in acordarea daunelor morale
Sursa: Irina Maria Diculescu

Acoperirea prejudiciului moral si imbogatirea fara justa cauza. Criterii de acordare
Sursa: Irina Maria Diculescu

Manevrarea echipamentului de catre persoane neautorizate. Lipsa instructajului SSM. Acordarea de daune morale salariatului
Sursa: Irina Maria Diculescu

Combaterea hartuirii morale si a hartuirii sexuale la locul de munca, in spatiile publice si in viata politica
Sursa: EuroAvocatura.ro