din anul 2007, atuul tau de DREPT!


Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Civil » Motive de recurs. Invocarea omisso medio a unor critici

Motive de recurs. Invocarea omisso medio a unor critici

  Publicat: 04 Aug 2021       1938 citiri        Secţiunea: Drept Civil  


Contrarietate intre un fapt sau act juridic si prevederile actelor normative.
Judecarea recursului are in vedere exclusiv aspectele de nelegalitate ale deciziei recurate , iar invocarea omisso medio a unor motive, nepropuse in apel, nu este permisa.


Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Este relatarea facuta de catre expertul desemnat de instanta, in scris sau oral, in care acesta expune constatarile si concluziile sale cu privire la imprejurarile de fapt a caror lamurire a fost solicitata.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Specialist cu o competenta profesionala deosebita care poate fi desemnat de catre organul de urmarire penala ori de catre organul de jurisdictie pentru a efectua lucrari sau a da lamuririle necesare asupra unor situatii de fapt, in vederea rezolvarii unui proces. In activitatea sa expertul nu transeaza conflicte si nici nu arbitreaza interese, ci executa analize, investigatii, calcule, formuland evaluari, precieri si concluzii in legatura cu situatia respectiva.
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Plata a serviciilor de asistenta juridica prestate de catre un avocat, pe care beneficiarul o face colectivului de asistenta juridica.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Posibilitatea de a pretinde o anumita conduita, in considerarea realizarii unui drept subiectiv viitor si previzibil, prefigurat.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Persoana care a dobandit aceasta calitate potrivit legii si care are competenta profesionala de a verifica si de a aprecia modul de organizare si de conducere a activitatii economico-financiare si de contabilitate,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Pricipiu general de drept, potrivit caruia autoritatile de stat, institutiile publice si toti cetatenii sunt obligati sa respecte legea,comportamentul lor sa fie conform prevederilor acesteia.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.

Prin sentinta civila 2917/3 mai 2017 Judecatoria Bacau a dispus admiterea cererii formulate de reclamantii A.V., A.A. in contradictoriu cu paratul C.I. precum si:


- Obligarea paratului sa lase in deplina proprietate si linistita posesie suprafata de 7 m.p. identificata pe aliniamentul 90-58-91-94-90 din raportul de expertiza intocmit de expert topocadastru S.S. care face parte integranta din prezenta hotarare .


- Obligarea paratului la daramarea constructiei magazie amplasata pe aceasta suprafata de teren de 7 m.p. astfel cum a fost individualizata.


- Obligarea paratului la plata cheltuielilor de judecata in cuantum de 1685 lei. Tribunalul Bacau, prin decizia 298 / 3 aprilie 2018, a respins apelul formulat de apelantul-parat C. I, impotriva acestei sentinte, ca nefondat.


A fost obligat apelantul sa plateasca intimatilor 500 lei, cheltuieli de judecata reprezentand onorariu avocat.


Impotriva deciziei a formulat recurs paratul C.I. care a invocat ca hotararea este sumar si neclar motivata, instanta neexpunand situatia de fapt si rezumandu-se la a motiva ca reclamantii ar justifica un interes .


S-a mai invocat ca instanta nu a solutionat toate motivele de apel (motivul III - criticile 12-4), iar hotararea nu cuprinde motivele pe care se intemeiaza sau cuprinde motive contradictorii ori numai motive straine de natura cauzei, facand confuzie si interpretand gresit o situatie de fapt retinuta de expert .


- Hotararea a fost data cu incalcarea si aplicarea gresita a normelor de drept material respectiv a prevederilor legale in materia revendicarii imobiliare (art. 563 Noul Cod civil cu aplicarea art. 6 si Legii 71/2011), instanta nefacand o comparare de titluri si nu stabileste care dintre parti are un drept asupra suprafetei in litigiu, nefiind lamurita nici calitatea de constructor de buna-credinta a apelantului si regimul juridic al constructiei care este inregistrata la autoritatile fiscale.


Verificand decizia atacata prin prisma criticilor din cererea de recurs, Curtea constata urmatoarele:


Textul punctului 6 al art. 488 din C. Pr. Civ. are in vedere o lipsa de motivare a hotararii atacate, si nicidecum o ``insuficienta motivare``. Lipsa de motivare presupune ca instanta a omis sa cerceteze unul sau mai multe motive de apel, neputand fi admis a se confunda argumentele expuse de parte cu motivul insusi de apel.


Or, in speta, hotararea este destul de amplu motivata, iar faptul ca instanta a retinut in considerente situatii juridice care nu convin partilor nu echivaleaza cu o nemotivare in sensul prevazut de legiuitor.


Curtea constata ca motivul vizand aplicarea gresita a prevederilor legale in materia revendicarii imobiliare prin raportare la aplicarea in timp a legii civile nu a constituit un motiv de apel, din contra, apelul insusi a fost intemeiat pe dispozitiile art. 563, 566 si 582 N.Cod civil, astfel ca acest motiv nu poate fi analizat `` omisso medio`` in recurs.


Avand in vedere ca toate celelalte sustineri din cererea de recurs vizeaza netemeinicia hotararii (modul de administrare a probatoriului) care scapa controlului de legalitate prin prisma dispozitiilor art. 488 Cod pr. civila, Curtea a respins recursul ca nefondat.
Pronuntata de: Curtea de Apel Bacau � Sectia I Civila - Decizia civila nr. 125 din 20 martie 2019


Citeşte mai multe despre:   
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

Aspecte practice privind Cercetarea disciplinara a salariatilor
Sursa: MCP Cabinet avocati

Valoarea Tichetelor de masa in anul 2024
Sursa: MCP Cabinet avocati

Valoarea Tichetelor cadou in anul 2024
Sursa: MCP Cabinet avocatiŞtiri Juridice
Legislaţie

OUG 127/2023 pentru modificarea si completarea unor acte normative, prorogarea unor termene, precum si unele masuri bugetare
Ordonanta de urgenta 127/2023 pentru modificarea si completarea unor acte normative, prorogarea unor ...

OUG 128/2023 pentru unele masuri referitoare la salarizarea personalului din invatamant si alte sectoare de activitate bugetara
Ordonanta de urgenta 128/2023 pentru unele masuri referitoare la salarizarea personalului din invata ...

Legea 414/2023 privind desfasurarea actiunilor in reprezentare pentru protectia intereselor colective ale consumatorilor
Legea nr. 414/2023 privind desfasurarea actiunilor in reprezentare pentru protectia intereselor cole ...