din anul 2007, atuul tau de DREPT!
3156 de useri onlinePrima pagină » Jurisprudenţă » Dreptul Muncii » Transformarea postului in post cu studii superioare. Obligarea paratului la emiterea deciziei privind transformarea postului detinut la terminarea studiilor superioare

Transformarea postului in post cu studii superioare. Obligarea paratului la emiterea deciziei privind transformarea postului detinut la terminarea studiilor superioare

  Publicat: 05 Aug 2021       8113 citiri        Secţiunea: Dreptul Muncii  


Incadrarea si promovarea in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar, platit din fonduri publice, este reglementata de dispozitiile Legii 284/2010 si HG nr. 286/2011.

1. Acel fenomen care influenteaza actiunea cauzei, favorizeaza sau franeaza procesul dezvoltarii cauzei in efect.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
1. Autorizarea eliberata de catre o administratie unei persoane pentru a exercita o profesie sau meserie.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Desemneaza orice persoana care este asigurata, in baza unei asigurari obligatorii sau facultative continue, impotriva unuia sau mai multor riscuri ce corespund ramurilor unui regim de securitate sociala care se aplica salariatilor.
Structura functionala care actioneaza in regim de putere publica si/sau presteaza servicii publice si care este finantata din venituri bugetare si/sau din venituri proprii, in conditiile legii finantelor publice.
Dovada scrisa prin care
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Foaie care evidentiaza sistematic un mijloc economic, un proces economic, o suma.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Foaie care evidentiaza sistematic un mijloc economic, un proces economic, o suma.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Desemneaza orice persoana care este asigurata, in baza unei asigurari obligatorii sau facultative continue, impotriva unuia sau mai multor riscuri ce corespund ramurilor unui regim de securitate sociala care se aplica salariatilor.
Structura functionala care actioneaza in regim de putere publica si/sau presteaza servicii publice si care este finantata din venituri bugetare si/sau din venituri proprii, in conditiile legii finantelor publice.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Desemneaza orice persoana care este asigurata, in baza unei asigurari obligatorii sau facultative continue, impotriva unuia sau mai multor riscuri ce corespund ramurilor unui regim de securitate sociala care se aplica salariatilor.
Dovada scrisa prin care
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
1. Acel fenomen care influenteaza actiunea cauzei, favorizeaza sau franeaza procesul dezvoltarii cauzei in efect.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Acel fenomen care influenteaza actiunea cauzei, favorizeaza sau franeaza procesul dezvoltarii cauzei in efect.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Sunt participanti in procesul penal, alaturi de parti si organele judiciare. Persoanele sunt martorii, experti, interpretii, traducatorii, substituitii procesuali etc.
Act adoptat de organele de stat,
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Act adoptat de organele de stat,
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Desemneaza orice persoana care este asigurata, in baza unei asigurari obligatorii sau facultative continue, impotriva unuia sau mai multor riscuri ce corespund ramurilor unui regim de securitate sociala care se aplica salariatilor.
Structura functionala care actioneaza in regim de putere publica si/sau presteaza servicii publice si care este finantata din venituri bugetare si/sau din venituri proprii, in conditiile legii finantelor publice.
Dovada scrisa prin care
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Foaie care evidentiaza sistematic un mijloc economic, un proces economic, o suma.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Foaie care evidentiaza sistematic un mijloc economic, un proces economic, o suma.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Reprezentare grafica, sintetica, a structurii organizatorice a unei unitati, cuprinzand compartimentele ei
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.

Absolvirea de studii superioare este o conditie sine qua non, dar nu suficienta pentru promovarea pe un post cu studii superioare.


Prin cererea inregistrata pe rolul Tribunalului Iasi, reclamanta X a chemat in judecata paratul Municipiul Iasi prin Primar, solicitand: obligarea paratului la emiterea deciziei privind transformarea postului pe care il ocupa la terminarea studiilor superioare - iulie 2013, respectiv ``muncitor calificat``, in inspector/consilier (cu studii superioare de lunga durata) incepand cu luna iulie 2013; obligarea paratului la emiterea Deciziei de recalculare a drepturilor salariale incepand cu luna iulie 2013; obligarea paratei la plata dobanzii legale penalizatoare pentru diferentele de drepturi salariale neachitate; obligarea la plata cheltuielilor de judecata .


Prin sentinta civila nr. 2404 din 28.12.2017 pronuntata de Tribunalul Iasi a fost respinsa actiunea formulata de reclamanta X in contradictoriu cu paratul Municipiul Iasi prin Primar.


Pentru a se pronunta astfel, prima instanta a retinut urmatoarele:


Reclamanta a fost angajata paratului inca din anul 2002, pe functia de barman in cadrul complexului Hotelier Municipal restaurant Fast Food - Directia Piete conform contractului individual de munca nr. 18710/15.03.2002.


Prin actul aditional nr. 73673/16.08.2010 i s-a modificat locul de munca, in sensul ca reclamanta - incepand cu data de 16.08.2010 - a ocupat functia de personal auxiliar in cadrul Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat.


Incepand cu data de 3.05.2016 reclamanta desfasoara activitatea de inspector de specialitate conform contractului nr. 45948/28.04.2016.


Reclamanta a absolvit Facultatea de Filosofie si Stiinte Social Politice si a fost licentiata in luna iulie 2013, conform diplomei de licenta anexate la dosar. Avand in vedere ca este absolventa de studii superioare, a solicitat obligarea paratului la emiterea deciziei privind transformarea postului pe care il ocupa la terminarea studiilor superioare - iulie 2013, respectiv ``muncitor calificat``, in inspector/consilier (cu studii superioare de lunga durata) incepand cu luna iulie 2013.


Potrivit prevederilor art. 26 din Legea 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, promovarea se realizeaza in conformitate cu regulamentul-cadru.


Hotararea nr. 286 din 23 martie 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice prevede la art. 2 ca Regulamentul prevazut la art. 1 se aplica personalului contractual din: a) institutiile si autoritatile publice, respectiv Parlamentul, Administratia Prezidentiala, autoritatea judecatoreasca, Guvernul, ministerele, celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, autoritati ale administratiei publice locale, alte autoritati publice, autoritati administrative autonome, precum si institutiile din subordinea acestora, finantate integral din bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale.


Regulamentul privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice prevede la art. 41 ca prin promovare se asigura evolutia in cariera a personalului contractual, prin trecerea intr-un grad superior sau treapta profesionala superioara, intr-o functie de conducere sau intr-o functie pentru care este prevazut un nivel de studii superior.


Alin. 4-6 din acelasi articol arata ca: ``Promovarea intr-o functie pentru care este prevazut un nivel de studii superior se face prin transformarea postului din statul de functii in care aceasta este incadrat intr-un post prevazut cu studii superioare de scurta sau de lunga durata, al carui grad profesional este imediat superior celui de debutant, cu mentinerea gradatiei avute la data promovarii, ca urmare a obtinerii unei diplome de nivel superior si a promovarii examenului organizat in acest sens, cu respectarea prevederilor art. 41.1, 44 si 45.


(5) Propunerea de promovare intr-o functie cu un nivel de studii superior, ca urmare a absolvirii de catre salariat a unor forme de invatamant superior in specialitatea in care isi desfasoara activitatea sau considerata de autoritatea ori institutia publica ca fiind utila pentru desfasurarea activitatii, justificata de necesitatea modificarii fisei de post, se face de catre seful ierarhic superior la cererea salariatului, insotita de copia legalizata a diplomei de licenta, respectiv a diplomei de absolvire sau, dupa caz, de adeverinta care sa ateste absolvirea studiilor, eliberate de o institutie de invatamant superior acreditata, si este aprobata de catre conducatorul autoritatii ori institutiei publice.


(6) Promovarea intr-o functie pentru care este prevazut un nivel de studii superior se face numai in masura in care conducatorul autoritatii sau institutiei publice decide ca atributiile din fisa postului sa fie modificate in mod corespunzator.``


Din economia acestor dispozitii rezulta ca promovarea intr-o functie pentru care este prevazut un nivel de studii superior se face prin transformarea postului din statul de functii si numai in masura in care conducatorul autoritatii sau institutiei publice decide ca atributiile din fisa postului sa fie modificate in mod corespunzator.


Asadar, rezulta fara tagaduire ca modificarea organigramei si transformarea postului detinut este atributul ordonatorului de credite si, implicit, al legislativului local si anume Consiliul Local Iasi.


Oportunitatea modificarii structurii organizatorice este lasata de legiuitor la latitudinea conducatorul unitatii.


Propunerea de promovare intr-o functie cu un nivel de studii superior, ca urmare a absolvirii de catre salariat a unor forme de invatamant superior in specialitatea in care isi desfasoara activitatea sau considerata de autoritatea ori institutia publica drept utila pentru desfasurarea activitatii, justificata de necesitatea modificarii fisei de post, se face de catre salariat si este insotita de copia legalizata a diplomei de licenta, respectiv a diplomei de absolvire sau, dupa caz, de adeverinta care sa ateste absolvirea studiilor, eliberate de o institutie de invatamant superior acreditata, si este aprobata de catre conducatorul autoritatii ori institutiei publice.


Rezulta clar din textul enuntat mai sus ca absolvirea de studii superioare este o conditie sine qua non, dar nu suficienta pentru promovarea pe un post cu studii superioare.


Totodata, asa cum rezulta din dispozitiile art. 41 din HG nr. 286/23 martie 2011, promovarea intr-o functie pentru care este prevazut un nivel de studii superior se face prin transformarea postului si urmare a promovarii examenului organizat in acest sens, cu respectarea prevederilor art. 41.1, 44 si 45.


Impotriva acestei sentinte a declarat apel, in termen si motivat, reclamanta X, sub urmatoarele aspecte:


Prin sentinta civila nr. 2404/28.12.2017, instanta a admis faptul ca, in conformitate cu prevederile art. 41 si urm. din HG nr. 286 din 23 martie 2011, absolvirea de studii superioare este o conditie sine qua non, dar nu suficienta pentru promovarea pe un post cu studii superioare.


Cu toate acestea, Municipiul Iasi a procedat la transformarea postului la terminarea studiilor superioare, doar unor angajati din cadrul Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat, aplicand astfel un tratament discriminatoriu, iar contestatoarea nu a beneficiat de prevederile legii in vigoare, chiar daca in perioada 16.08.2010 - 3 mai 2016 (cand a sustinut si promovat examenul pentru inspector debutant), a desfasurat activitatea unui inspector/consilier, intocmind multe contracte de inchiriere, adrese, desfasurand program cu publicul, solutionand numeroase petitii, motivat de lipsa de personal si complexitatea activitatilor desfasurate in cadrul Serviciului de Administrare Spatii cu Destinatie de Locuinta, D.A.P.P.P., din cadrul Primariei Municipiului lasi, respectiv gestionarea a 515 locuinte.


In acest caz, ordonatorul de credite, respectiv primarul, a procedat la promovarea preferentiala a angajatilor, fara a respecta normele de etica in administratia publica, fara a lua in considerare faptul ca reclamanta desfasura activitati complexe specifice unui inspector/consilier, fara a tine cont de rezultatele profesionale ale acesteia.


Prin urmare, in cazul in care Municipiul lasi, prin Primar, nu va formula intampinare, contestatoarea cere instantei sa solicite direct autoritatilor publice, informatii cu privire la transformarea postului pentru angajatii care au absolvit studii superioare in perioada 2013 - 2016, precum si motivul care a stat la baza transformarii posturilor pentru aceste persoane .


Examinand actele si lucrarile dosarului, in raport de criticile formulate, Curtea constata ca este nefondat apelul formulat pentru urmatoarele considerente:


Apelanta, angajata pe mai multe posturi/functii in cadrul intimatei, a absolvit in luna iulie 2013 Facultatea de Filosofie si Stiinte Social Politice, solicitand, in acest context, obligarea intimatului la emiterea deciziei privind transformarea postului pe care il ocupa la terminarea studiilor superioare din muncitor calificat, in inspector/consilier (cu studii superioare de lunga durata) incepand cu luna iulie 2013.


Incadrarea si promovarea in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar, platit din fonduri publice, este reglementata de dispozitiile Legii nr. 284/2010 si HG nr. 286/2011.


Conform art. 26 din Legea nr. 284/2010: ``(1) Incadrarea si promovarea personalului platit din fonduri publice pe functii, grade sau trepte profesionale se fac potrivit prevederilor din statute sau alte acte normative specifice domeniului de activitate, aprobate prin legi, hotarari ale Guvernului sau act administrativ al ordonatorului principal de credite.


(2) In situatia in care promovarea personalului bugetar in functie, grad sau treapta profesionala nu este reglementata prin statute proprii, promovarea se face de regula pe un post vacant existent in statul de functii.


(3) In situatia in care nu exista un post vacant, promovarea personalului platit din fonduri publice in functii, grade sau trepte profesionale se va face prin transformarea postului din statul de functii in care acestea sunt incadrate intr-unul de nivel imediat superior.


(4) Promovarea in grade sau trepte profesionale imediat superioare se realizeaza pe baza criteriilor stabilite prin regulament-cadru, ce se aproba prin hotarare a Guvernului, daca nu este reglementata altfel prin statute sau alte acte normative specifice.


(5) Promovarea in grade sau trepte profesionale imediat superioare se face din 3 in 3 ani, in functie de performantele profesionale individuale, apreciate cu calificativul "foarte bine", cel putin de doua ori in ultimii 3 ani, de catre comisia desemnata prin dispozitie a ordonatorului de credite bugetare, din care fac parte sindicatele sau, dupa caz, reprezentantii salariatilor.


(6) Activitatea profesionala se apreciaza anual, ca urmare a evaluarii performantelor profesionale individuale, de catre conducatorul institutiei publice, la propunerea sefului ierarhic, prin acordare de calificative: "foarte bine", "bine", "satisfacator" si "nesatisfacator". Ordonatorii principali de credite stabilesc criteriile de evaluare a performantelor profesionale individuale conform criteriilor prevazute la art. 5 lit. c) si pot stabili si alte criterii de evaluare in functie de specificul domeniului de activitate .


(7) Ocuparea unui post vacant sau temporar vacant se face prin concurs sau examen pe baza regulamentului-cadru ce cuprinde principiile generale si care se aproba prin hotarare a


Guvernului sau alte acte normative specifice.


(8) Ordonatorul principal de credite, in raport cu cerintele postului, stabileste criterii de selectie proprii in completarea celor prevazute la alin. (7). ``


Potrivit HG nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant, corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, reglementeaza ca ocuparea unui post vacant sau temporar vacant se face prin concurs sau examen.


``1) Prin promovare se asigura evolutia in cariera a personalului contractual, prin trecerea intr-un grad superior sau treapta profesionala superioara, intr-o functie de conducere sau intr-o functie pentru care este prevazut un nivel de studii superior.


(2) Promovarea personalului contractual din sectorul bugetar in grade sau trepte profesionale se face, de regula, pe un post vacant, iar, in situatia in care nu exista un asemenea post, se face prin transformarea postului din statul de functii in care acesta este incadrat intr-unul de nivel imediat superior.


(3) Promovarea intr-o functie de conducere se face pe un post vacant cu respectarea prevederilor art. 1 - 40 referitoare la ocuparea unui post vacant prin concurs sau examen.


(4) Promovarea intr-o functie pentru care este prevazut un nivel de studii superior se face prin transformarea postului din statul de functii in care aceasta este incadrat intr-un post prevazut cu studii superioare de scurta sau de lunga durata, al carui grad profesional este imediat superior celui de debutant, cu mentinerea gradatiei avute la data promovarii, ca urmare a obtinerii unei diplome de nivel superior si a promovarii examenului organizat in acest sens, cu respectarea prevederilor art. 41 ind. 1, art. 44 si art. 45.


(5) Propunerea de promovare intr-o functie cu un nivel de studii superior, ca urmare a absolvirii de catre salariat a unor forme de invatamant superior in specialitatea in care isi desfasoara activitatea sau considerata de autoritatea ori institutia publica ca fiind utila pentru desfasurarea activitatii, justificata de necesitatea modificarii fisei de post, se face de catre seful ierarhic superior la cererea salariatului, insotita de copia legalizata a diplomei de licenta, respectiv a diplomei de absolvire sau, dupa caz, de adeverinta care sa ateste absolvirea studiilor, eliberate de o institutie de invatamant superior acreditata, si este aprobata de catre conducatorul autoritatii ori institutiei publice.


(6) Promovarea intr-o functie pentru care este prevazut un nivel de studii superior se face numai in masura in care conducatorul autoritatii sau institutiei publice decide ca atributiile din fisa postului sa fie modificate in mod corespunzator.``


Ca atare, trecerea intr-un grad, o treapta profesionala sau o functie superioara se face de regula pe un post vacant sau temporar vacant, iar in situati in care nu exista un asemenea post se face prin transformarea postului din statul de functii in care acestea sunt incadrate intr-unul de nivel imediat superior.


Atat dispozitiile Legii nr. 284/2010, cat si cele ale HG nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant, corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, reglementeaza ca ocuparea unui post vacant sau temporar vacant se face prin concurs sau examen, insa ``numai in masura in care conducatorul autoritatii sau institutiei publice decide ca atributiile din fisa postului sa fie modificate in mod corespunzator``.


Asa fiind, modificarea organigramei si transformarea postului detinut este atributul ordonatorului de credite si implicit al legislativului local si anume Consiliul Local Iasi.


Oportunitatea modificarii structurii organizatorice este lasata de legiuitor la latitudinea conducatorul unitatii, potrivit art. 40 alin. 1 lit. a Codul Muncii angajatorul are prorogativa organizatorica, este singurul in masura sa stabileasca structura organizatorica a unitatii, dreptul de a stabili atributiile salariatilor potrivit fiecarui post/functie/loc de munca existente in organigrama.


Nici sustinerea reclamantei in sensul ca alti salariati au fost trecuti pe alte functie prin transformarea postului la terminarea studiilor superioare, nu justifica modificarea incadrarii reclamantei apelante pe functia respectiva.


In speta, reclamanta apelanta solicita modificarea retroactiva a incadrarii sale pe post, astfel ca este fara relevanta juridica, fata de obiectul cauzei, aceasta din urma sustinere.


Concluzionand, Curtea constata, asa cum corect a retinut prima instanta, atat dispozitiile Legii nr. 284/2010, cat si cele ale HG nr. 286/2011, prin care se aproba doar criteriile privind angajarea si promovarea in functii, grade si trepte profesionale a personalului contractual din unitatile bugetare, nu impun in sarcina angajatorului obligatia de organiza examen sau concurs de promovare.
Pronuntata de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 702/30 octombrie 2018


Citeşte mai multe despre:   
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

Perioada de proba si abuzul de drept in relatiile de munca. Sarcina probei
Sursa: MCP avocati

Obligatiile, drepturile si diligentele angajatorului pe parcursul evaluarii profesionale a salariatului
Sursa: MCP avocati

Aspecte practice privind Cercetarea disciplinara a salariatilor
Sursa: MCP Cabinet avocatiŞtiri Juridice
Legislaţie

OUG 127/2023 pentru modificarea si completarea unor acte normative, prorogarea unor termene, precum si unele masuri bugetare
Ordonanta de urgenta 127/2023 pentru modificarea si completarea unor acte normative, prorogarea unor ...

OUG 128/2023 pentru unele masuri referitoare la salarizarea personalului din invatamant si alte sectoare de activitate bugetara
Ordonanta de urgenta 128/2023 pentru unele masuri referitoare la salarizarea personalului din invata ...

Legea 414/2023 privind desfasurarea actiunilor in reprezentare pentru protectia intereselor colective ale consumatorilor
Legea nr. 414/2023 privind desfasurarea actiunilor in reprezentare pentru protectia intereselor cole ...