din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1703 de useri onlinePrima pagină » Jurisprudenţă » Drept Civil » In procedura validarii popririi debitorul poprit poate invoca orice imprejurare ulterioara obtinerii titlului de natura sa anihileze creanta fara a fi necesar intotdeauna sa formuleze o contestatie la propriu

In procedura validarii popririi debitorul poprit poate invoca orice imprejurare ulterioara obtinerii titlului de natura sa anihileze creanta fara a fi necesar intotdeauna sa formuleze o contestatie la propriu

  Publicat: 31 Aug 2021       2233 citiri        Secţiunea: Drept Civil  


1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Operatie complexa care, prin specificul ei, se infatiseaza ca tehnica moderna de creditare pe termen lung, de tip particular.
Forma de leasing la care participa alaturi de producatorul furnizor si beneficiarul utilizator si o societate specializata ce preia creditarea,
Legea 10 din 2001. Este orice titlu de valoare nominala emis de Ministerul Finantelor Publice p�na la data prezentei legi, neutilizat de catre detinator sau dob�nditorul subsecvent
Operatie complexa care, prin specificul ei, se infatiseaza ca tehnica moderna de creditare pe termen lung, de tip particular.
Forma de inchiriere a unor masini, utilaje, mijloace de transport si alte bunuri mobiliare sau imobiliare, practicata mai ales de societati
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Data calendaristica a unui inscris sub semnatura privata, care nu poate fi contestata de terti.
Titlul executoriu din cauza este un contract de leasing . Creditorul solicita validarea unei popriri in baza acestui titlu . Debitorul invoca faptul ca acest contract de leasing a incetat de drept la o anumita data .

Confirmare, prin hotarare judecatoreasca, a valabilitatii unei popriri.
Inscris intocmit de organul competent si in conditiile prevazute de lege, in baza caruia se poate efectua executarea silita.
Forma de leasing de specificul careia este ca in perioada de inchiriere de baza sa fie recuperat prin inscasarea taxei de leasing
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Semne utilizate de intreprinderi, de fabrici, de comert sau de servici, pentru a deosebi produsele, lucrarile si serviciile lor de cele identice sau similare ale altor intreprinderi si pentru a stimula imbunatatirea calitatii produselor, lucrarilor si serviciilor.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
1. (ca probe noi in apel si recurs) orice inscrisuri avand legatura cu obiectul litigiului si fiind de natura sa lamureasca anumite aspecte ale raporturilor dintre impricinati, dar pe care partea interesata, indiferent din ce motive, nu le-a infatisat primei instante pentru ca aceasta sa le poata lua in considerare cu ocazia solutionarii pricinii.
Inscris intocmit de organul competent si in conditiile prevazute de lege, in baza caruia se poate efectua executarea silita.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Masura asiguratorie, prevazuta in cap. II, t. IV, C. proc. pen., partea generala, care se ia de organul de urmarire penala sau instanta de judecata, in vederea repararii pagubei produse prin infractiune.
O situatie pe piata, in care vanzatorii unui produs sau serviciu actioneaza independent, pentru captarea clientelei, pentru a atinge un obiectiv comercial precis, adica un anumit nivel al beneficiilor, al volumului de vanzari si / sau al cotei de piata.
Ansamblu de masuri prevazute de lege prin care creditorul realizeaza, cu ajutorul constrangerii de stat, drepturi patrimoniale recunoscute prin hotararea unui organ de jurisdictie sau prin alt titlu, daca debitorul nu-si indeplineste de buna voie obligatiile.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Masura asiguratorie, prevazuta in cap. II, t. IV, C. proc. pen., partea generala, care se ia de organul de urmarire penala sau instanta de judecata, in vederea repararii pagubei produse prin infractiune.
Semne utilizate de intreprinderi, de fabrici, de comert sau de servici, pentru a deosebi produsele, lucrarile si serviciile lor de cele identice sau similare ale altor intreprinderi si pentru a stimula imbunatatirea calitatii produselor, lucrarilor si serviciilor.
Forma de inchiriere a unor masini, utilaje, mijloace de transport si alte bunuri mobiliare sau imobiliare, practicata mai ales de societati
Forma de inchiriere a unor masini, utilaje, mijloace de transport si alte bunuri mobiliare sau imobiliare, practicata mai ales de societati
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Plata efectuata din eroare de catre o persoana pentru o datorie inexistenta sau de care nu era tinuta sa raspunda, avand ca urmare obligatia beneficiarului de a restitui cee ce a primit in mod necuvenit.
Persoana fizica sau juridica care a primit o suma de bani sau alte valori de la creditor,
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Confirmare, prin hotarare judecatoreasca, a valabilitatii unei popriri.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Forma de leasing de specificul careia este ca in perioada de inchiriere de baza sa fie recuperat prin inscasarea taxei de leasing
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Suma de bani acordata cu anticipatie de catre o persoana pentru procurarea unui bun, executarea unei lucrari sau pentru prestarea unui serviciu.
Suma platita de utilizator la terminarea creditului, daca isi exercita optiunea de a cumpara bunul.
Suma stabilita de banca de comun acord cu clientul cu ocazia incheierii contractului de credit,
Forma de inchiriere a unor masini, utilaje, mijloace de transport si alte bunuri mobiliare sau imobiliare, practicata mai ales de societati
Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.
1. Datoria persoanei creditate.
Forma de inchiriere a unor masini, utilaje, mijloace de transport si alte bunuri mobiliare sau imobiliare, practicata mai ales de societati
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Mijloc procesual care da posibilitatea de a se invoca unele stari de fapt si situatii (lipsa unui martor, a unor acte) pe care instanta trebuie sa le solutioneze imediat.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Forma de inchiriere a unor masini, utilaje, mijloace de transport si alte bunuri mobiliare sau imobiliare, practicata mai ales de societati
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Forma de inchiriere a unor masini, utilaje, mijloace de transport si alte bunuri mobiliare sau imobiliare, practicata mai ales de societati
Data la care o obligatie devine exigibila si la care trebuie sa se plateasca o anumita suma, sa se presteze un serviciu,
Forma de leasing la care participa alaturi de producatorul furnizor si beneficiarul utilizator si o societate specializata ce preia creditarea,
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.

Prin cererea de chemare in judecata inregistrata pe rolul a�� la data de a�� sub nr. a��, creditorul ..., a solicitat in contradictoriu cu tertul poprit a�� validarea popririi infiintata in dosarul executional nr. a��


In motivarea in fapt a cererii, s-a aratat ca a inceput executarea in dosarul executional nr. a�� al a��., pentru recuperarea debitului in valoare de 31.542,16 lei si a cheltuielilor de executare izvorate din titlu executoriu reprezentat de contractul de leasing financiar nr. 04505/25.09.2007 avand ca obiect transmiterea dreptului de folosinta asupra autoturismului marca Dacia Logan.


A invocat faptul ca a infiintat poprire prin adresa din data de 05.05.2016 asupra sumelor datorate de tertul poprit a�� catre debitorul a��., reprezentand drepturi salariale, insa acesta nu si-a indeplinit obligatiile nici pana la data formularii cererii.


In drept, a invocat art. 456-460 Cod de procedura civila.


In sustinerea actiunii, au fost depuse la dosar inscrisuri .


La data de 15.09.2016, debitorul a formulat intampinare, aratand ca nu mai exista titlu executoriu deoarece contractul a incetat sa mai produca efecte prin acordul partilor. A mai aratat acesta ca la data de 08.10.2009 a predat autoturismul, la data predarii fiind restante 3 rate, rate care au fost achitate.


Prin sentinta civila nr. a��, a�� a admis cererea formulata de creditorul a�� si a validat poprirea infiintata pe disponibilitatile banesti ale debitorului a�� aflate in mana tertului poprit a��, pana la concurenta sumei de 31.542,16 lei, reprezentand valoarea creantei si a cheltuielilor de executare silita.


Impotriva acestei hotarari, la datele de 14.02.2017 si de 29.03.2017, a formulat apel debitorul ..., solicitand instantei respingerea cererii de validare a popririi.


In motivarea caii de atac, apelantul-debitor a sustinut ca in mod nelegal a fost validata poprirea pentru suma de 31.542,16 lei, desi autoturismul marca Dacia Logan a fost predat creditoarei la data de 08.10.2009, iar contractul de leasing a incetat la data predarii. A mai reiterat sustinerile referitoare la inexistenta titlului executoriu si ca la data predarii autoturismului erau restante 3 rate de leasing in valoare de 3.615 lei, suma care a fost achitata, astfel cum rezulta din extrasul de cont din 24.04.2013 emis de a�� De asemenea, din extrasul de cont rezulta ca ar fi platit in plus o suma de 2.801 lei, pe care a solicitat a-i fi restituita, drept plata nedatorata.


In drept, a invocat dispozitiile art.790 din noul C.pr.civila.


Prin decizia civila a�� a a�� s-a respins apelul formulat de debitor ca nefondat.


Impotriva deciziei civile a�� a a�� a declarat recurs debitorul.


Prin recursul formulat a reiterat apararile de la fond potrivit carora contractul dintre parti a incetat la data predarii masinii, data la care mai avea 3 rate restante in valoare de 3615 RON, rate pe care le-a achitat potrivit dovezilor de la dosar. In aceste conditii, nu se justifica validarea popririi.


Prin decizia civila nr. a��/R/2018 s-a admis recursul debitorului poprit prin prisma urmatoarelor considerente.


Titlul executoriu din cauza este contractul de leasing financiar numarul 4505/2007 dintre a�� si a��


Potrivit acestui contract obiectul sau l-a constituit transmiterea de catre finantator, adica a�� catre utilizator, adica ..., a dreptului de folosinta asupra autoturismului Logan nou cu an de fabricatie 2007. Pretul de achizitie fara TVA a fost de 7312, 60 RON, s-a platit un avans de 20%. Valoarea finantata a fost de 5.850, 08 RON, iar valoare reziduala de 1462, 52 RON. Valoarea reziduala se achita o data cu fiecare rata de leasing si cu aceeasi periodicitate. Potrivit procesului verbal incheiat de parti in 8 octombrie 2009 utilizatorul a predat finantatorului autoturismul Dacia (fie la 27 dosar fond in procesul verbal de predare se face mentiunea ca aceasta predarea bunului sa datorat faptului ca utilizatorul inregistra un debit restant in valoare de 3.000,15 RON. Totodata s-a facut mentiunea ca aceasta predare s-a facut potrivit clauzelor prevazute in contractul de leasing si a articolului 15 din Ordonanta 51/1997. Cu extrasul de cont din 24.04.2013 emis de a��, cu ordinul de plata din 18 aprilie 2013 s-a facut dovada ca s-a achitat suma de 6416,54 RON pentru a acoperi contravaloarea ratelor restante.


Obiectul prezentei cauze este de validare poprire.


In fata instantei de validare are loc o adevarata dezbatere, deoarece desi, in principiu, aceasta nu face decat sa aduca la indeplinire titlul executoriu pe baza caruia s-a infiintat poprirea, debitorul poate invoca orice imprejurari ulterioare obtinerii titlului, de natura sa reduca sau sa anihileze creanta ce se executa, iar tertul poprit se poate apara, ca si cum s-ar judeca numai cu creditorul sau, adica cu debitorul poprit, invocand fie inexistenta debitului, fie stingerea acestuia. Literatura de specialitate si practica judiciara sunt in sensul ca atat debitorul cat si tertul poprit isi pot formula obiectiile prin aparari si exceptii, in fata instantei de validare administrand toate probele admise de lege, fara a fi, deci, necesar sa formuleze, intotdeauna, o contestatie la poprire.


Intr-adevar, a nu admite asemenea aparari ar insemna sa se goleasca de continut procedura validarii.


Ca atare, se constata ca in speta a avut loc o aplicare gresita a legii in (devine incident articolul 304 punctul noul Cod de Procedura Civila ) -atata vreme cat s-a apreciat ca apararile debitorului cu privire la validitatea titlului executoriu exced competentelor instantelor investite cu solutionarea validarii popririi.


Rejudecand cauza prin prisma acestor aparari se constata ca in conformitate articolul 15 din Ordonanta 51/1997 privind operatiunile de leasing si societatile de leasing, daca in contract nu se prevede altfel, in cazul in care locatarul/utilizatorul nu executa obligatia de plata integrala a ratei de leasing timp de doua luni consecutive, calculate de la scadenta prevazut in contractul de leasing, locatorul/finantatorul are dreptul de a rezilia contractul de leasing, iar locatarul/utilizatorul este obligat sa restituie bunul si sa plateasca toate sumele datorate pana la data restituirii in temeiul contractului de leasing .


Din analiza contractului partilor noastre, se constata ca nu exista clauze diferite de cele mentionate in articolul 15 din Ordonanta 51/2017, fapt ce determina concluzia ca urmare a predarii autoturismului si platii ratelor restante in aprilie 2009, efectele contractului dintre parti au incetat pentru viitor si implicit, nu mai poate constitui acest contract baza demararii unei proceduri executionale cum este validare poprire.
Pronuntata de: Decizia civila nr. 295/R din 19.06.2018 a Curtii de Apel Galati


Citeşte mai multe despre:   
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

Aspecte practice privind Cercetarea disciplinara a salariatilor
Sursa: MCP Cabinet avocati

Valoarea Tichetelor de masa in anul 2024
Sursa: MCP Cabinet avocati

Valoarea Tichetelor cadou in anul 2024
Sursa: MCP Cabinet avocatiŞtiri Juridice
Legislaţie

OUG 127/2023 pentru modificarea si completarea unor acte normative, prorogarea unor termene, precum si unele masuri bugetare
Ordonanta de urgenta 127/2023 pentru modificarea si completarea unor acte normative, prorogarea unor ...

OUG 128/2023 pentru unele masuri referitoare la salarizarea personalului din invatamant si alte sectoare de activitate bugetara
Ordonanta de urgenta 128/2023 pentru unele masuri referitoare la salarizarea personalului din invata ...

Legea 414/2023 privind desfasurarea actiunilor in reprezentare pentru protectia intereselor colective ale consumatorilor
Legea nr. 414/2023 privind desfasurarea actiunilor in reprezentare pentru protectia intereselor cole ...