din anul 2007, atuul tau de DREPT!
2850 de useri onlinePrima pagină » Jurisprudenţă » Drept Fiscal » Anularea inregistrarii in scopuri de TVA

Anularea inregistrarii in scopuri de TVA

  Publicat: 17 Sep 2021       2528 citiri        Secţiunea: Drept Fiscal  


Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Prin cererea de chemare in judecata, reclamanta ... a solicitat anularea deciziei de solutionare a contestatiei impotriva deciziei de anulare din oficiu a inregistrarii in scopuri de TVA. In acord cu solutia pronuntata de instanta de fond, instanta de recurs a retinut ca actul fiscal este legal, reclamanta neindeplinind conditiile prev de art 3 din OPANAF nr. 3840/2015.

Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Imputernicire legala sau autorizare pentru semnarea documentelor in numele unei anumite persoane fizice sau juridice.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Reprezinta documentul aprobat de Comisia Europeana, negociat in prealabil cu Romania ca stat membru, in urma evaluarii Planului National de Dezvoltare.
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
1. (ca probe noi in apel si recurs) orice inscrisuri avand legatura cu obiectul litigiului si fiind de natura sa lamureasca anumite aspecte ale raporturilor dintre impricinati, dar pe care partea interesata, indiferent din ce motive, nu le-a infatisat primei instante pentru ca aceasta sa le poata lua in considerare cu ocazia solutionarii pricinii.
Desemneaza persoana juridica, autoritatea publica locala, asociatia de persoane juridice/autoritati publice locale, care beneficiaza de finantare provenind din asistenta financiara nerambursabila, ca urmare a selectarii cererii de finantare.
Desemneaza persoana juridica, autoritatea publica locala, asociatia de persoane juridice/autoritati publice locale, care beneficiaza de finantare provenind din asistenta financiara nerambursabila, ca urmare a selectarii cererii de finantare.
Desemneaza persoana juridica, autoritatea publica locala, asociatia de persoane juridice/autoritati publice locale, care beneficiaza de finantare provenind din asistenta financiara nerambursabila, ca urmare a selectarii cererii de finantare.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Persoana fizica sau juridica obligata prin lege sa plateasca impozit.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Imputernicire legala sau autorizare pentru semnarea documentelor in numele unei anumite persoane fizice sau juridice.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Contrarietate intre un fapt sau act juridic si prevederile actelor normative.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
(Issuer) Entitate legala care are capacitatea de a emite si de a distribui un instrument financiar transferabil.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Persoana fizica sau juridica obligata prin lege sa plateasca impozit.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Persoana fizica sau juridica obligata prin lege sa plateasca impozit.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Riscul reputational este riscul inregistrarii de pierderi sau al nerealizarii profiturilor estimate, ca urmare a lipsei de incredere a publicului in integritatea Bancii.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Tabel statistico-economic folosit in analiza si planificare, prin care se compara si se raporteaza
Persoana fizica sau juridica obligata prin lege sa plateasca impozit.
Orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila (�persoana vizata�);
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Este relatarea facuta de catre expertul desemnat de instanta, in scris sau oral, in care acesta expune constatarile si concluziile sale cu privire la imprejurarile de fapt a caror lamurire a fost solicitata.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Diferenta intre pretul de vanzare al unui produs/serviciu si costul acestuia; diferenta intre dobanda platita la depozite si dobanda perceputa la creditele acordate de catre o banca.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Partea finala a hotararii pronuntata de catre un organ de jurisdictie,care cuprinde solutia data cauzei.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Mijloc procesual care da posibilitatea de a se invoca unele stari de fapt si situatii (lipsa unui martor, a unor acte) pe care instanta trebuie sa le solutioneze imediat.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Prevazuta in cap.IV, t, C. proc. pen., partea speciala, procedeu jurisdictional de solutionare a plangeriloe indreptate impotriva actelor de executare dintr-o hotarare penala.
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
1. (ca probe noi in apel si recurs) orice inscrisuri avand legatura cu obiectul litigiului si fiind de natura sa lamureasca anumite aspecte ale raporturilor dintre impricinati, dar pe care partea interesata, indiferent din ce motive, nu le-a infatisat primei instante pentru ca aceasta sa le poata lua in considerare cu ocazia solutionarii pricinii.
Ansamblul complex de masuri si actiuni realizate pentru a raspunde nevoilor sociale ale persoanelor, familiilor, grupurilor sau comunitatilor,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Specialist cu o competenta profesionala deosebita care poate fi desemnat de catre organul de urmarire penala ori de catre organul de jurisdictie pentru a efectua lucrari sau a da lamuririle necesare asupra unor situatii de fapt, in vederea rezolvarii unui proces. In activitatea sa expertul nu transeaza conflicte si nici nu arbitreaza interese, ci executa analize, investigatii, calcule, formuland evaluari, precieri si concluzii in legatura cu situatia respectiva.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Efect negativ, cu caracter patrimonial sau nepatrimonial, produs unei persoane prin fapta ilicita a altei persoane ori prin actiunea lucrurilor sau animalelor care se afla sub paza juridica a altei persoane.
Legea contenciosului administrativ
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Activitate de lamurire, de stabilire a adevaratului inteles al unei opere spirituale.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Concept utilizate de stiintele comportamentale (psihologie, sociologie, psihologie judiciara), prin el intelegandu-se ansamblul actelor, reactiilor (glandulare, motorii, afective, verbale) prin care o persoana raspunde intr-o imprejurare data la solicitarile mediului inconjurator.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Desfiintare a unei hotarari judecatoresti ca urmare a admiterii unei cai de atac (recurs, apel).
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Desfiintarea unei hotarari judecatoresti ca urmare a admiterii unei cai de atac (recurs, apel, recurs in anulare).
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
(in sensul legii contenciosului administrativ, legea 554/2004) Orice drept fundamental prevazut de Constitutie sau de lege, caruia i se aduce o atingere printr-un act administrative.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Desfiintarea unei hotarari judecatoresti ca urmare a admiterii unei cai de atac (recurs, apel, recurs in anulare).
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Persoana fizica sau juridica obligata prin lege sa plateasca impozit.
Nivel maxim al creditelor autorizate a fi acordate unui client sau unui grup de firme;
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Persoana fizica sau juridica obligata prin lege sa plateasca impozit.
Persoana fizica sau juridica obligata prin lege sa plateasca impozit.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Persoana prevazuta intr-un act fictive in locul unei alte persoane care, potrivit actului secret incheiat de parti, este in realitate subiect al raportului juridic.
Loc in care persoana fizica isi are locuinta statornica sau principala.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.

Prin cererea inregistrata la Tribunalul Vrancea sub nr./91/2016, reclamanta ... cu sediul in ..., str. ... nr. ..., judetul ..., avand numar de inregistrare in registrul comertului J//2015 si cod fiscal unic RO 3, in baza dispozitiilor art.1 si 8 din Legea nr.554/2004 si art.281 alin.2 din Legea nr.207/2015- Codul de procedura fiscala, in contradictoriu cu parata ... prin ..., a solicitat anularea Deciziei privind solutionarea contestatiei nr. ... din 26.07.2016, precum si a Deciziei de anulare din oficiu a inregistrarii in scopuri de TVA nr. ... din 01.07.2016, Decizie emisa de A.N.A.F. prin ..., cu consecinta mentinerii valabilitatii Certificatului de inregistrare in scopuri de TVA seria ... nr. ... din 1 iulie 2016, cu cheltuieli de judecata .


In motivarea cererii s-a aratat ca a solicitat organului fiscal inregistrarea in scopuri de TVA, sens in care a fost completat dosarul conform normelor indicate de organul fiscal, facand dovada ca societatea are in derulare contracte, iar veniturile aferente acestor contracte conduc societatea la depasirea pragului de scutire de TVA.


S-a sustinut ca, fara sa i se comunice modul de solutionare a cererii, la data de 1 iulie 2016, organul fiscal judetean ... a emis Decizia nr. ... prin care a anulat din oficiu inregistrarea societatii in scopuri de TVA, cu motivarea ca ``persoana impozabila nu justifica intentia si capacitatea de a desfasura activitate economica care implica operatiuni in sfera TVA, potrivit art.316 alin.9 din Codul fiscal``, din cuprinsul acestei Decizii afland ca cererea societatii de inregistrare in scopuri de TVA a fost solutionata favorabil, sens in care s-ar fi emis Certificatul seria ... nr. ... din 13.06.2016, potrivit caruia, din data de 1 iulie 2016, societatea era inregistrata ca si platitor de TVA.


In aceste conditii, a solicitat la ... eliberarea acestui Certificat si a contestat Decizia nr. .../01.07.2016 la organul fiscal aratand, in esenta, ca anularea din oficiu a inregistrarii societatii in scopuri de TVA s-a facut abuziv, in conditiile in care Certificatul care atesta aceasta calitate nici nu fusese eliberat.


S-a aratat ca, de la data depunerii cererii de inregistrare si pana la emiterea Deciziei de anulare, societatea nu a fost supusa vreunui control fiscal in urma caruia sa rezulte concluzia ca ``persoana impozabila nu justifica intentia si capacitatea de a desfasura activitate economica care implica operatiuni in sfera TVA, potrivit art.316 alin.9 din Codul fiscal``.


Prin Decizia nr. ... din 26.07.2016, parata a respins contestatia ca fiind neintemeiata retinandu-se, in motivarea deciziei, strain de orice argument de fapt si de drept invocat in contestatie, faptul ca administratorul social nu are drept de semnatura in banca, ca acest drept il are doar directorul executiv, precum si faptul ca persoanele angajate pe societate creaza suspiciuni rezonabile ca alte persoane ar controla in fapt activitatea societatii.


S-a aratat ca decizia de solutionare a contestatiei este nelegala sub mai multe aspecte, astfel:


1.Potrivit dispozitiilor art. 272 alin.6 din Legea nr.207/2015 competenta de solutionare a contestatiilor a fost recunoscuta in favoarea organului fiscal care a emis actul contestat, iar prin art.1 al Ordinului nr.3740 din 23.12.2015 s-a prevazut ca activitatea de solutionare a contestatiilor se exercita de catre structurile cu atributii de solutionare a contestatiilor din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, iar potrivit art. 2 acestea sunt indicate ca fiind Structurile specializate de solutionare a contestatiilor constituite la nivelul directiilor generale regionale ale finantelor publice.


S-a apreciat, fata de dispozitiile legale mentionate, competenta de solutionare a contestatiei ca fiind a structurii specializate in solutionarea contestatiilor constituita in cadrul ... cu atat mai mult cu cat, potrivit dispozitiilor de la punctul 7.1 din O.P.A.N.A.F. nr.3741 din 23.12.2015 privind aprobarea instructiunilor pentru aplicarea titlului VIII din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala, decizia de solutionare a contestatei trebuia semnata de catre Directorul general al Directiei generale de solutionare a contestatiilor din cadrul A.N.A.F., directorul general al Directiei de Administrare a Marilor Contribuabili, de conducatorii directiilor generale regionale ale finantelor publice, dupa caz ori, in speta, domnul ... nu se incadreaza in nici una din aceste ipoteze legale, domnia sa fiind Director al Administratiei Judetene a Finantelor Publice ....


S-a sustinut ca nerespectarea acestor dispozitii privind competenta si calitatea celui abilitat sa semneze Decizia de solutionare a contestatiei atrage nulitatea absoluta a deciziei date in solutionarea contestatiei.


2.Potrivit dispozitiilor art.276 alin.1 din Legea nr.207 /2015, in solutionarea contestatiei organul competent era limitat legal la verificarea motivelor de fapt si de drept care au stat la baza emiterii actului administrativ fiscal, solutionarea fiind limitata expres la limitele sesizarii.


S-a aratat ca actul administrativ contestat a fost emis in considerarea faptului ca ``persoana impozabila nu justifica intentia si capacitatea de a desfasura activitate economica care implica operatiuni in sfera TVA, potrivit art.316 alin.9 din Codul fiscal``, dar referitor la aceasta situatie de fapt si de drept, a formulat contestatie si a depus si probe in sustinerea acesteia, dar nici unul din aceste argumente, in conditiile in care erau subsumate chiar motivului avut in vedere la emiterea Deciziei de anulare, nu au fost avute in vedere, nefiind analizate, organul fiscal Administratia Judeteana a Finantelor Publice ... invocand motive straine atat de contestatie, dar si de actul contestat.


Pe fondul contestatiei s-a aratat ca argumentele invocate de organul fiscal in solutionarea contestatiei nu pot fi retinute, in conditiile in care structura salariala si eventualele puteri acordate unui director general nu constituie criterii in raport de care este conditionata inregistrarea in scopuri de TVA asa cum rezulta cu claritate din dispozitiile art.3 literele a)-c) din Ordinul Presedintelui A.N.A.F. nr. 3840 din 29.12.2015, iar dreptul de semnatura in banca nu este transferat exclusiv directorului general, asa cum se retine in considerentele deciziei de solutionare a contestatiei, ci acestea apartine, in egala masura si administratorului statutar, imprejurare dovedita cu inscrisuri .


S-a aratat ca Decizia nr. din 1 iulie 2016, prin care organul fiscal anuleaza din oficiu inregistrarea societatii in scopuri de TVA cu motivarea ca ``persoana impozabila nu justifica intentia si capacitatea de a desfasura activitate economica care implica operatiuni in sfera TVA, potrivit art.316 alin.9 din Codul fiscal `` este nelegala si nefondata, in conditiile in care societatea are contracte in derulare, cum ar fi:


-Contractul de Prestari Servicii nr. /09.02.2016, beneficiar fiind ...;


-Contractul de Prestari Servicii nr. FN/01.03.2016, beneficiar fiind ...;


-Contractul de Prestari Servicii nr. /12.04.2016, beneficiar fiind ...


Potrivit art. 3 litera c) din O.P.A.N.A.F. nr. 3840 din 29 decembrie 2015 organul fiscal avea obligatia de a evalua, pe baza unei analize, a intentiei si capacitatii societatii de a desfasura activitati economice care implica operatiuni taxabile cu drept de deducere si organul fiscal a si efectuat aceasta analiza si a evaluat corect capacitatea si intentia societatii, cat timp cererea de inregistrare in scopuri de TVA a fost solutionata favorabil, sens in care s-ar fi emis Certificatul seria ... nr. di 13.06.2016 potrivit caruia, din data de 1 iulie 2016, societatea era inregistrata ca si platitor de TVA, acest Certificat fiind eliberat societatii abia ca urmare a sentintei civile nr. ... pronuntata de la data de 01.09.2016 de catre Tribunalul V in dosarul nr.... /91/2016.


S-a concluzionat ca anularea inregistrarii societatii in scopuri de TVA s-a facut arbitrar si abuziv, solicitandu-se admiterea cererii si anularea Deciziei nr. din 1 iulie 2016 prin care s-a dispus din oficiu anularea inregistrarii societatii in scop de TVA, cu consecinta mentinerii ca valabil si legal a Certificatului seria ... nr. din 13.06.2016, prin care, de la data de 1 iulie 2016, ... era inregistrata ca si platitor de TVA.


In drept, cererea a fost intemeiata de dispozitiile art.268 si urmatoarele din Legea nr.207/2015, Ordinele Presedintelui ANAF nr. 3471/23.12.2015 si nr. 3840 din 29.12.2015.


In probatiune au fost solicitate proba cu inscrisuri, expertiza.


Prin intampinare, parata a solicitat respingerea cererii ca fiind neintemeiata.


In ce priveste nulitatea absoluta a Deciziei nr. .../26.07.2016 emisa de Administratia Judeteana a Finantelor Publice ... s-a aratat ca aceasta nu a imbracat forma exceptiei prevazuta de catre lege, astfel:


Art. 272* din Legea nr.207/2015, stipuleaza:


(1) Contestatiile formulate impotriva deciziilor de impunere, a actelor administrative fiscale asimilate deciziilor de impunere, a deciziilor pentru regularizarea situatiei emise in conformitate cu legislatia in materie vamala, a masurii de diminuare a pierderii fiscale stabilite prin dispozitie de masuri, precum si impotriva deciziei de reverificare se solutioneaza de catre structurile specializate de solutionare a contestatiilor.


(6) Contestatiile formulate impotriva altor acte administrative fiscale decat cele prevazute la alin. (1) se solutioneaza de catre organele fiscale emitente.


Asadar, raportat la dispozitiile legale mai sus invederate, rezulta in mod evident ca structurile specializate de solutionare a contestatiilor din cadrul directiilor regionale ale finantelor publice au competenta de a solutiona doar contestatiile formulate impotriva deciziilor de impunere, a actelor administrative fiscale asimilate deciziilor de impunere, a deciziilor pentru regularizarea situatiei emise in conformitate cu legislatia in materie vamala, a masurii de diminuare a pierderii fiscale stabilite prin dispozitie de masuri, precum si impotriva deciziei de reverificare, acte administrative printre care nu se regaseste si actul administrativ contestat in prezenta cauza.


Mai mult, legiuitorul a prevazut in mod expres, in sarcina organelor fiscale emitente a actelor contestate, competenta de a solutiona contestatiile formulate impotriva altor acte administrative fiscale decat cele prevazute la alin.1, categorie de acte in care se incadreaza si actul contestat.


Referitor la cele sustinute de catre petenta cu privire la nulitatea absoluta a deciziei data in solutionarea contestatiei, motivat de faptul ca organul fiscal a analizat alte imprejurari de fapt, s-a solicitat respingerea acestor sustineri ca neintemeiate, deoarece in procedura administrativa a fost reanalizata intreaga situatie de fapt ce a stat la baza emiterii deciziei nr. .../01.07.2016, atat prin prisma inscrisurilor aflate la dosarul cauzei, cat si prin prisma dispozitiilor legale in materie fiscala.


Pe fond, s-a aratat ca, urmare a cererii formulata de catre ..., societatea a fost inregistrata in scop de TVA incepand cu data de 01.07.2016, sens in care a fost emis Certificatul seria ... nr. .../13.06.2016, dar in urma analizarii informatiilor furnizate de contribuabil prin formularul D088- Declaratie pe propria raspundere pentru evaluarea intentiei si a capacitatii de a desfasura activitati economice care implica operatiuni din sfera TVA, inregistrat la organul fiscal sub nr. .../10.06.2016, cat si a evidentei fiscale si a aplicatiilor informatice la care Serviciul Informatii Fiscale are acces, s-a constatat ca societatea nu indeplineste criteriile stabilite prin ordin al presedintelui A.N.A.F, respectiv, punctul 6 lit. d) din cadrul anexei 1 capitolul III sectiunea 5^1 din O.P.A.N.A.F. nr.3331/2013 pentru aprobarea procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal privind TVA, in vigoare la acea data, fiind identificate elemente de risc ce au dus la incadrarea contribuabilului in categoria de risc mare.


S-a sustinut ca organul fiscal a dispus inregistrarea acesteia in scop de TVA incepand cu data de 01.07.2016, potrivit dispozitiilor art.316 alin.8 din Codul fiscal, care prevad ca ,,organele fiscale competente vor inregistra in scopuri de TVA, conform prezentului articol, toate persoanele care, in conformitate cu prevederile prezentului titlu, sunt obligate sa solicite inregistrarea, conform alin. (1), (2), (4) si (6) sau solicita inregistrarea conform alin. (12) ,,sens in care a fost emis certificatul de inregistrate in scopuri de T.V.A seria ... nr./13.06.2016.


In conformitate cu dispozitiile O.M.F.P. nr. 3.841 din 29 decembrie 2015 privind aprobarea modelului si continutului formularului (088)``, contribuabilul are obligatia sa depuna, impreuna cu cererea privind inregistrarea in scop de TVA (formularul 010) si formularul (088) "Declaratie pe propria raspundere pentru evaluarea intentiei si a capacitatii de a desfasura activitati economice care implica operatiuni din sfera TVA".


Se retine ca, potrivit art.7 din O.M.F.P. nr. 3.840 din 29 decembrie 2015 privind stabilirea criteriilor pentru conditionarea inregistrarii in scopuri de TVA, solicitarile de inregistrare in scopuri de TVA sunt supuse unei analize, prevazute la art. 3 lit. c) din acelasi act legislativ mentionat anterior, care are ca ,,scop evaluarea intentiei si a capacitatii persoanelor impozabile de a desfasura activitati economice care implica operatiuni taxabile si/sau scutite de TVA cu drept de deducere, precum si operatiuni pentru care locul livrarii/prestarii se considera ca fiind in strainatate daca taxa ar fi deductibila in cazul in care aceste operatiuni ar avea loc in Romania,, aceasta analiza realizandu-se in cadrul Compartimentului de Informatii Fiscale.


Asadar, contrar celor sustinute de catre patenta, inspectorii fiscali au procedat in mod corect la acea data la inregistrarea petentei in scopuri de T.V.A doar ca urmare a depasirii plafonului de scutire de 220.000 lei,


Prin raspunsul la intampinare, reclamanta a solicitat respingerea apararilor paratei ca fiind neintemeiate.


S-a aratat ca, prin Decizia nr. din 26.07.2016 Directia Generala Regionala a Finantelor Publice ..., sub semnatura directorului Administratiei Judetene a Finantelor Publice ..., ..., practic aceeasi persoana care a emis si Decizia contestata, a fost respinsa contestatia ca fiind neintemeiata, in motivarea contestatiei retinandu-se, strain de orice argument de fapt si de drept invocat in contestatie, faptul ca administratorul social nu are drept de semnatura in banca, ca acest drept il are doar directorul executiv, precum si faptul ca persoanele angajate pe societate creeaza suspiciuni rezonabile ca alte persoane ar controla in fapt activitatea societatii, cu toate ca, potrivit dispozitiilor art. 276 alin.1 din Legea nr.207/2015, in solutionarea contestatiei, organul competent era limitat legal la verificarea motivelor de fapt si de drept care au stat la baza emiterii actului administrativ fiscal, solutionarea fiind limitata expres la limitele sesizarii, dar nici unul din aceste argumente, in conditiile in care erau subsumate chiar motivului avut in vedere la emiterea Deciziei de anulare, nu au fost analizate, organul fiscal Administratia Judeteana a Finantelor Publice ... invocand motive straine atat de contestatie, dar si de actul contestat.


Instanta a admis proba cu inscrisuri si s-a dispus efectuarea unei expertize tehnice de specialitate contabila, in vederea analizarii capacitatii reclamantului de a desfasura activitate economica care implica activitati in sfera TVA, conform disp.art.316 alin.9 Cod fiscal.


Prin sentinta civila din 18.10.2017, Tribunalul Vrancea a respins cererea formulata de reclamanta ... in contradictoriu cu parata ... prin Administratia Judeteana a Finantelor Publice ... avand ca obiect anularea Deciziei privind solutionarea contestatiei nr. ... din 26.07.2016, precum si a Deciziei de anulare din oficiu a inregistrarii in scopuri de TVA nr. ... din 01.07.2016, ca neintemeiata.


Pentru a dispune astfel, Tribunalul a retinut urmatoarele:


Cu privire la motivele de nelegalitate a Deciziei privind solutionarea contestatiei nr. ... din 26.07.2016 emisa de A.N.A.F. prin Administratia Judeteana a Finantelor ..., tribunalul a constatat ca acestea nu sunt intemeiate, cu urmatoarea motivare:


Reclamanta a invocat faptul ca, in speta, solutionarea s-a facut in mod nelegal de catre emitentul actului, competenta de solutionare a contestatiei apartinand structurilor specializate de solutionare a contestatiilor constituite la nivelul directiilor generale regionale ale finantelor publice.


Fata de acest motiv, Tribunalul a retinut ca, potrivit dispozitiilor art. 272 din Legea nr.207/2015:


(1) Contestatiile formulate impotriva deciziilor de impunere, a actelor administrative fiscale asimilate deciziilor de impunere, a deciziilor pentru regularizarea situatiei emise in conformitate cu legislatia in materie vamala, a masurii de diminuare a pierderii fiscale stabilite prin dispozitie de masuri, precum si impotriva deciziei de reverificare se solutioneaza de catre structurile specializate de solutionare a contestatiilor.


(a��)


(6) Contestatiile formulate impotriva altor acte administrative fiscale decat cele prevazute la alin. (1) se solutioneaza de catre organele fiscale emitente.


In considerarea acestor dispozitii legale, tribunalul a retinut ca impotriva deciziei privind anularea, din oficiu, a inregistrarii in scopuri de TVA, se poate formula contestatie la organul fiscal emitent, in conformitate cu dispozitiile art. 272 alin. (6) din Codul de procedura fiscala, in termen de 45 de zile de la data comunicarii, potrivit art. 270 alin. (1) din acelasi act normativ, contestatia fiind solutionata, in consecinta, in mod legal, de catre organul fiscal emitent.


Cu privire la sustinerile reclamantei privind faptul ca, in solutionarea contestatiei, organul competent trebuia sa se limiteze expres la limitele sesizarii, tribunalul a retinut ca, potrivit dispozitiilor art.276 alin.1 din Legea nr. 207 /2015, in solutionarea contestatiei organul competent era limitat legal la verificarea motivelor de fapt si de drept care au stat la baza emiterii actului administrativ fiscal, nu la limitele sesizarii.


Pe fond, tribunalul a retinut ca, prin cererea depusa la sediul Administratiei Judetene a Finantelor Publice ... sub nr. .../10.06.2016, reclamanta ... a solicitat, in temeiul art.316 alin.1 lit.b din Codul fiscal, inregistrarea sa ca si platitor de taxa pe valoarea adaugata, deoarece in cursul anului 2016 a depasit plafonul de scutire prevazut la art. 310 alin.1 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.


Analizand temeiul legal al cererii, tribunalul a retinut ca, potrivit dispozitiilor art.316 alin.1 Cod fiscal, ,,persoana impozabila care are sediul activitatii economice in Romania si realizeaza sau intentioneaza sa realizeze o activitate economica ce implica operatiuni taxabile a��, trebuie sa solicite inregistrarea in scopuri de TVA la organul fiscal competent, dupa cum urmeaza: (a��) b) daca in cursul unui an calendaristic atinge sau depaseste plafonul de scutire prevazut la art. 310 alin. (1), in termen de 10 zile de la sfarsitul lunii in care a atins sau a depasit acest plafon;


Constatand faptul ca societatea a depasit la acea data, plafonul de scutire de TVA, organul fiscal a dispus inregistrarea acesteia in scop de TVA incepand cu data de 01.07.2016, potrivit dispozitiilor art.316 alin.8 din Codul fiscal, care prevad ca ,,organele fiscale competente vor inregistra in scopuri de TVA, conform prezentului articol, toate persoanele care, in conformitate cu prevederile prezentului titlu, sunt obligate sa solicite inregistrarea, conform alin. (1), (2), (4) si (6) sau solicita inregistrarea conform alin. (12),, sens in care a fost emis certificatul de inregistrare in scopuri de T.V.A seria B nr./13.06.2016.


Tribunalul a retinut ca, potrivit dispozitiilor Ordinului nr. 3840/2015 privind stabilirea criteriilor pentru conditionarea inregistrarii in scopuri de TVA, in vigoare de la 01 ianuarie 2016 pana la 16 august 2016, art. 3. - Criteriile in functie de care se conditioneaza inregistrarea in scopuri de TVA a persoanelor impozabile prevazute la art. 1 sunt:


a) persoana impozabila nu se afla in situatia prevazuta la art. 15 alin. (1) din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, inregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv in situatia de a nu desfasura activitati economice in spatiul destinat sediului social si/sau sediilor secundare si nici in afara acestora;


b) niciunul dintre administratorii si/sau asociatii persoanei impozabile care solicita inregistrarea in scopuri de TVA, conform art. 316 alin. (1) lit. a) si c) si alin. (12) din Codul fiscal, inregistrati fiscal in Romania, si nici persoana impozabila insasi in cazul persoanei care solicita inregistrarea, conform art. 316 alin. (1) lit. c) si alin. (12) din Codul fiscal, nu au inscrise in cazierul fiscal infractiuni si/sau faptele prevazute la art. 4 alin. (4) lit. a) si b) din Ordonanta Guvernului nr. 39/2015 privind cazierul fiscal, aprobata cu modificari prin Legea nr. 327/2015;


c) evaluarea, pe baza analizei efectuate de organele fiscale, a intentiei si a capacitatii persoanelor impozabile de a desfasura activitati economice care implica operatiuni taxabile si/sau scutite de TVA cu drept de deducere, precum si operatiuni pentru care locul livrarii/prestarii se considera ca fiind in strainatate daca taxa ar fi deductibila in cazul in care aceste operatiuni ar avea locul in Romania.


Potrivit dispozitiilor Art. 6:


(1) In vederea solutionarii solicitarii de inregistrare in scopuri de TVA, organul fiscal competent verifica indeplinirea criteriilor prevazute la art. 3 lit. a) si b).


Tribunalul a retinut ca legiuitorul a reglementat o anumita procedura, ce presupune analizarea ulterioara a indeplinirii criteriului de la lit.c) stabilit prin ordin al presedintelui A.N.A.F, caz in care, daca sunt identificate elemente de risc ce duc la incadrarea cererii depuse de contribuabil in categoria de risc mare, se emite decizia de anulare a inregistrarii in scop de TVA.


Din probatoriul administrat, Tribunalul a retinut ca, in acest sens, Compartimentul de Informatii Fiscale ... a efectuat evaluarea cererii de inregistrare in scopuri de TVA nr. /17.06.2016, in baza informatiilor furnizate de contribuabil prin formularul D088- Declaratie pe propria raspundere pentru evaluarea intentiei si a capacitatii de a desfasura activitati economice care implica operatiuni din sfera TVA, cat si a evidentei fiscale si a aplicatiilor informatice la care acest serviciu are acces si, in urma analizei efectuate, s-a propus anularea inregistrarii in scopuri de TVA, fiind indicat drept motiv al propunerii faptul ca societatea nu justifica intentia si capacitatea de a desfasura activitate economica potrivit prevederilor Ordinului Presedintelui A.N.A.F. pentru aprobarea procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA.


Prin Decizia privind anularea din oficiu a inregistrarii in scopuri de TVA din 01.07.2016 emisa conform dispozitiilor 316 alin.11/317 alin.9 sau alin.11 Cod fiscal s-a dispus anularea din oficiu a inregistrarii in scopuri de TVA a ..., cu motivarea ca, in urma analizei efectuate, au fost identificate elemente de risc .


Cu privire la temeinicia constatarii privind existenta elementelor de risc, Tribunalul a retinut ca, potrivit Raportului de expertiza contabila judiciara efectuata in cauza privind ``Analizarea capacitatii reclamantului de a desfasura activitate economica care implica activitati in sfera TVA, conform art. 316, alin. 9 Cod fiscal``, ``in balanta de verificare aferenta lunii mai 2016, atasata de contribuabil documentatiei depuse la organul fiscal, nu sunt evidentiate obligatiile privind salariile cuvenite angajatilor, respectiv contributiile sociale datorate bugetului general consolidat desi, conform bazei de date ..., societatea inregistreaza salariati cu contract individual de munca .


Conform aceleiasi balante de verificare, in perioada ianuarie-mai 2016 societatea realizeaza venituri in suma de 259.180 lei, prin urmare absenta salariatilor din documentele financiar-contabile nu poate fi justificata de lipsa activitatii economice``.


Prin urmare, anularea din oficiu a inregistrarii in scopuri de TVA nu a fost efectuata arbitrar si abuziv, asa cum a sustinut petenta prin cererea de chemare in judecata, in speta fiind legal aplicate prevederile art. 316 alin. (9) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal.


Fata de probatoriul efectuat, tribunalul a validat Raportul de expertiza contabila judiciara ..., conform caruia ``... are creante fiscale neachitate de 264.071 lei, din care TVA de 94.240 lei, reprezinta un risc fiscal ridicat si concluzionam ca aceasta nu are capacitatea de a desfasura activitati in sfera de TVA, conform art. 316, alin. 9 Cod fiscal, masura luata de organul fiscal fiind pe deplin justificata``.


Tribunalul a retinut ca paratul a actionat cu respectarea Directivei 2006/112, astfel cum a statuat Curtea Europeana de Justitie in cauza C-527/11- Ablessio, in sensul ca statele membre dispun de o anumita marja de apreciere atunci cand adopta masuri pentru a asigura identificarea persoanelor impozabile in scopuri de TVA si ca statele membre au un interes legitim sa ia masurile adecvate pentru protejarea intereselor lor financiare si lupta impotriva fraudei, a evaziunii fiscale si a eventualelor abuzuri este un obiectiv recunoscut si incurajat de Directiva 2006/112.


In considerarea celor de mai sus, cum paratul a emis in mod legal si temeinic deciziile contestate urmeaza ca tribunalul a respins actiunea ca neintemeiata.


Impotriva acestei sentinte a formulat recurs, in termen legal, reclamanta, intemeiat pe dispozitiile articolului 488 pct. 6 si 8 Cod procedura civila.


In dezvoltarea motivelor de recurs, reclamanta a aratat ca apreciaza sentinta instantei de fond ca fiind nelegala si netemeinica din urmatoarele motive:


Motivarea hotararii judecatoresti trebuie sa fie clara, fluenta si inteligibila, sa se refere la probele administrate in cauza si sa fie in concordanta cu acestea, sa raspunda in fapt si in drept la toate pretentiile si apararile formulate de parti si sa conduca in mod logic si convingator la solutia cuprinsa in dispozitiv.


Hotararea pronuntata de instanta trebuie sa cuprinda motivele de fapt si de drept care au format convingerea instantei, precum si cele pentru care se alatura cererile partilor, intrucat fara aratarea motivelor si a probelor nu se poate exercita controlul judiciar, iar solutia este netemeinica.


Apreciaza recurenta ca motivul de recurs este incident in cauza, avand in vedere motivarea lapidara a hotararii de catre instanta de fond si mai ales faptul ca aceasta nu a raspuns la toate apararile pe care le-a formulat. In acest sens, precizeaza recurenta ca instanta de fond s-a rezumat doar la a consemna ca decizia contestata este legala, fara a analiza si sustinerile recurentei, inlaturand total apararile acesteia.


Considera recurenta ca instanta de fond s-a limitat la a prezenta o serie de texte de lege in vigoare la data emiterii sentintei civile recurate, fara a se verifica daca acestea se aplica si in situatia dedusa judecatii.


Astfel, instanta de fond a plecat de la premisa ca parata i-a anulat dreptul de deducere TVA deoarece recurenta nu a achitat obligatiile fiscale.


Ori, aceasta obligatie fiscala nu era nascuta la data emiterii deciziei contestate, recurenta fiind cu platile la zi la momentul emiterii deciziei de anulare a inregistrarii in scopuri de TVA, in aceeasi zi fiind emise amandoua deciziile.


Faptul ca erau intrunite toate conditiile stabilite de Ordinul numarul 3840/2015 rezulta si din aceea ca parata a solutionat favorabil cererea de inregistrare in scopuri de TVA, sens in care a fost emis certificatul potrivit caruia din data de 1 iulie 2016 societatea recurenta era inregistrata ca si platitor de TVA.


Mai arata recurenta ca a facut dovada ca are in derulare contracte, iar veniturile aferente acestor contracte conduc societatea la depasirea pragului de scutire de TVA.


Fara sa i se comunice modul de solutionare a cererii sale, la data de 1 iulie 2016 organul fiscal emis decizia numarul prin care anuleaza din oficiu inregistrarea recurentei in scop de TVA, cu motivarea ca persoana impozabila nu justifica intentia si capacitatea de a desfasura activitate economica care implica operatiuni in sfera TVA, potrivit articolului 316 alineatul 9 din Codul fiscal.


Din cuprinsul acestei decizii, recurenta a aflat ca cererea de inregistrare in scop de TVA a fost solutionata favorabil, sens in care s-ar fi emis certificatul de inregistrare ca si platitor de TVA. In aceste conditii, a solicitat AJFP ... eliberarea acestui certificat .


Prin decizia numarul, organul fiscal, chiar in ziua in care admite inregistrarea societatii recurente in scop de TVA, emite aceasta decizie prin care a anulat din oficiu inregistrarea societatii in scop de TVA.


Organul competent in solutionarea contestatiei trebuia sa se limiteze, asa cum prevad expres dispozitiile articolului 276 alineatul 1 din Legea numarul 207/2015, la verificarea motivelor de fapt si de drept care au stat la baza emiterii actului administrativ fiscal contestat.


Anularea din oficiu a inregistrarii in scop de TVA s-a facut pentru ca societatea nu justifica intentia si capacitatea de a desfasura activitate economica care implica operatiuni in sfera TVA, potrivit articolul 316 alineatul 9 din Codul fiscal, nicidecum pentru motivele retinute prin decizia de solutionare a contestatiei.


Cat timp potrivit dispozitiilor articolului 276 alineatul 1 din Legea nr. 207/2015 si O.P.A.N.A.F. nr. 3471 din 2015, solutionarea contestatiei presupune verificarea motivelor de drept si de fapt care stau la baza emiterii deciziei nr din 1 iulie 2016, apreciaza recurenta ca in mod nelegal, cu incalcarea dispozitiilor legale, organul fiscal a analizat alte imprejurari de fapt si in mod nelegal a respins contestatia .


Nerespectarea acestor dispozitii privind limitele de cercetare si de solutionare a contestatiei atrag nulitatea absoluta a deciziei date in solutionarea contestatiei.


Mai arata recurenta ca argumentele invocate de organul fiscal in solutionarea contestatiei nu pot fi sustinute.


In primul rand, subliniaza recurenta faptul ca structura salariala si eventualele puteri acordate unui director general nu constituie criterii in raport de care este conditionata inregistrarea in scop de TVA, asa cum rezulta cu claritate din dispozitiile articolului 3 din Ordinul Presedintelui A.N.A.F. nr. 3840/2015.


In al doilea rand, arata recurenta ca dreptul de semnatura in banca nu este transferat exclusiv directorului general, asa cum se retine in considerentele deciziei de solutionare a contestatiei, ci acesta apartine in egala masura si administratorului statutar, imprejurare dovedita cu inscrisuri .


Decizia numarul din 1 iulie 2016 este nelegala si nefondata.


Arata recurenta ca a dovedit atat in fata procedurii administrative de contestare, cat si in prezenta cauza, ca societatea are contracte in derulare, dand exemple de astfel de contracte de prestari servicii .


Potrivit articolului 3 litera c din Ordinul Presedintelui A.N.A.F. numarul 3840/2015, organul fiscal avea obligatia de a evalua, pe baza unei analize, intentia si capacitatea societatii de a desfasura activitati economice care implica operatiuni taxabile cu drept de deducere, organul fiscal a efectuat aceasta analiza si a evaluat corect capacitatea si intentia sa cat timp cererea sa de inregistrare in scop de TVA a fost solutionata favorabil, sens in care a emis certificatul din 13.06.2016.


Anularea inregistrarii in scop de TVA s-a facut arbitrar si abuziv, in cauza nefiind necesar a se realiza o cercetare amanuntita, motivele invocate atragand nulitatea deciziei contestate.


Faptul ca societatea recurenta nu putea fi sanctionata cu masura anularii din oficiu a inregistrarii in scop de TVA rezulta si din expertiza efectuata in cauza.


Subliniaza recurenta ca parata nu a avut in vedere la emiterea deciziei de anulare din oficiu a inregistrarii in scop de TVA faptul ca recurenta are o serie de creante fiscale, motivele invocate fiind combatute de expert in expertiza contabila efectuate in ceea ce priveste situatia sa financiara.


Arata recurenta ca perturbarea functionarii sale a fost cauzata tocmai de pozitia paratei care i-a anulat dreptul legal de deducere a TVA.


Astfel, este evident faptul ca mentinerea acestor masuri in sarcina recurentei este in natura sa ii aduca mari prejudicii, ducand chiar la lipsirea sa de obiectul de activitate, neinregistrarea in scop de TVA fiind de natura sa creeze un prejudiciu astfel cum a fost definit in articolul 2 alineatul 1 din Legea 554/2004.


Precizeaza recurenta faptul ca isi desfasoara activitatea in domeniul confectiilor, fiind absolut necesar sa fie inregistrata in scop de TVA, achizitionand materie prima purtatoare de TVA, in timp ce restul de servicii sunt tot purtatoare de TVA.


In situatia in care nu va fi inregistrata in scop de TVA, nu va mai fi posibil sa continue aceasta activitate, costul de productie fiind mult prea mare.


In acest sens, arata recurenta ca mentinerea masurilor dispuse in aceasta decizie sunt de natura a perturba grav, probabil ireversibil, activitatea sa ducand la intrarea in insolventa, lipsind inevitabil toti angajatii de un loc de munca .


Pentru aceste motive solicita recurenta admiterea recursului, modificarea in tot a sentintei atacate, in sensul admiterii actiunii asa cum a fost formulata.


In drept, recursul a fost intemeiat pe articolul 488 punctele 6 si 8 Cod procedura civila.


Legal citata, intimata parata a formulat intampinare, prin care a solicitat respingerea recursului ca nefondat.


In acest sens, intimata a apreciat ca Tribunalul Vrancea a pronuntat o sentinta temeinica si legala, aplicand in mod corect dispozitiile legale si facand o interpretare corecta actului juridic dedus judecatii si a reiterat aspectele invocate si prin intampinarea formulata cu ocazia judecarii fondului cauzei.


A conchis intimata ca, asa cum in mod corect a retinut si judecatorul fondului prin sentinta recurata, a actionat cu respectarea Directivei 2006/112, luand toate masurile necesare in lupta impotriva fraudei si a evaziunii fiscale, prin identificarea contribuabililor care au un comportament fiscal neadecvat.


Fata de acestea, avand in vedere ca, recurenta nu a contrazis in mod credibil si nu a prezentat nici un fel de argumente noi sau aparent valabile care sa contrazica cele stabilite de instanta de fond, solicita intimata sa se constatate ca raportul juridic fiscal a fost corect examinat de catre aceasta, neexistand motive pentru modificarea ori casarea sentintei atacate.


Prin urmare, solicita respingerea recursului ca nefondat si pe cale de consecinta mentinerea sentintei civile nr. /01.11.2017 ca fiind temeinica si legala.


Analizand intreg materialul probator administrat in cauza, Curtea de Apel constata ca recursul este nefondat, avand in vedere urmatoarele considerente:


In primul rand, referitor la nemotivarea hotararii atacate sau motivarea necorespunzatoare, (motiv de casare prevazut de art. 488 alin. (1) pct. 6 C. proc. civ.), Curtea noteaza ca instanta de judecata nu este obligata sa raspunda punctual tuturor sustinerilor partilor, care pot fi sistematizate in functie de legatura lor logica, intrucat dispozitiile art. 488 pct. 6 raportate la cele ale art. 425 alin. (1) lit. b) C. proc. civ. impun cerinta ca hotararea sa cuprinda motivele pe care se sprijina solutia adoptata, motivare care sa nu fie contradictorie sau in intregime straina de natura pricinii, aratand argumentele pentru care au fost admise sau respinse cererile partilor, iar nu fiecare sustinere a acestora.


Or, in speta, aceasta cerinta este, evident, indeplinita, din examinarea considerentelor sentintei rezultand ca instanta de fond a analizat si motivat punctual solutia, in fapt si in drept .


Faptul ca recurenta este nemultumita de aspectele retinute de instanta de fond in considerentele hotararii nu inseamna ca sentinta ar fi nemotivata ori ar contine considerente contradictorii.


Cu privire la aspectele care se circumscriu cazului de casare prevazut de art. 488 pct. 8 Cod procedura civila, Curtea constata urmatoarele:


Asupra sustinerilor recurentei privind faptul ca, in solutionarea contestatiei, organul competent trebuia sa se limiteze expres la limitele sesizarii, se retine ca potrivit dispozitiilor art.276 alin.1 din Legea nr.207 /2015, in solutionarea contestatiei organul competent era limitat legal la verificarea motivelor de fapt si de drept care au stat la baza emiterii actului administrativ fiscal, nicidecum la limitele sesizarii.


Contrar sustinerilor recurentei, Curtea noteaza ca faptul ca acesteia i s-a admis cererea de inregistrare in scop de TVA nu exclude posibilitatea anularii imediate a acestei inregistrari.


Astfel, inregistrarea in scop de TVA se face de organul fiscal ca urmare a simplei cereri a unui contribuabil in sensul ca intentioneaza sa desfasoare activitati care vor depasi plafonul legal de scutire sau ca a depasit acest plafon .


Constatand asadar faptul ca societatea a depasit, la acea data, plafonul de scutire de TVA, organul fiscal a dispus inregistrarea acesteia in scop de TVA incepand cu data de 01.07.2016, potrivit dispozitiilor art.316 alin.8 din Codul fiscal, care prevad ca ,,organele fiscale competente vor inregistra in scopuri de TVA, conform prezentului articol, toate persoanele care, in conformitate cu prevederile prezentului titlu, sunt obligate sa solicite inregistrarea, conform alin. (1), (2), (4) si (6) sau solicita inregistrarea conform alin. (12), sens in care a fost emis certificatul de inregistrare in scopuri de T.V.A seria B nr. /13.06.2016.


Criteriile pentru conditionarea inregistrarii in scopuri de TVA sunt prevazute de art. 3 din O.P.A.N.A.F. nr.3840/2015, respectiv:


a) persoana impozabila nu se afla in situatia de a nu desfasura activitati economice in spatiul destinat sediului social si/sau sediilor secundare si nici in afara acestora;


b) niciunul dintre administratorii si/sau asociatii persoanei impozabile care solicita inregistrarea in scopuri de TVA si nici persoana impozabila insasi in cazul persoanei care solicita inregistrarea, nu au inscrise in cazierul fiscal infractiuni si/sau faptele prevazute la art. 4 alin. (4) lit. a) si b) din Ordonanta Guvernului nr. 39/2015 privind cazierul fiscal, aprobata cu modificari prin Legea nr. 327/2015;


c) evaluarea, pe baza analizei efectuate de organele fiscale, a intentiei si a capacitatii persoanelor impozabile de a desfasura activitati economice care implica operatiuni taxabile si/sau scutite de TVA cu drept de deducere, precum si operatiuni pentru care locul livrarii/prestarii se considera ca fiind in strainatate daca taxa ar fi deductibila in cazul in care aceste operatiuni ar avea locul in Romania.


Potrivit dispozitiilor art. 6:


(1) In vederea solutionarii solicitarii de inregistrare in scopuri de TVA, organul fiscal competent verifica indeplinirea criteriilor prevazute la art. 3 lit. a) si b).


Legiuitorul a reglementat o anumita procedura, ce presupune analizarea ulterioara a indeplinirii criteriului de la lit.c stabilit prin ordin al presedintelui A.N.A.F, caz in care, daca sunt identificate elemente de risc ce duc la incadrarea cererii depuse de contribuabil in categoria de risc mare, se emite decizia de anulare a inregistrarii in scop de TVA.


Asadar, evaluarea cererii de inregistrare in scopuri de TVA nr.420/17.06.2016 s-a facut in baza informatiilor furnizate de contribuabil prin formularul D088- Declaratie pe propria raspundere pentru evaluarea intentiei si a capacitatii de a desfasura activitati economice care implica operatiuni din sfera TVA, cat si a evidentei fiscale si a aplicatiilor informatice la care acest serviciu are acces.


In urma analizei efectuate, s-a propus anularea inregistrarii in scopuri de TVA, motivat de faptul ca societatea nu justifica intentia si capacitatea de a desfasura activitate economica potrivit prevederilor Ordinului Presedintelui ANAF pentru aprobarea procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA.


In acest sens, au fost constatate elemente de risc, respectiv desi la punctul 11 din declaratia cod 088, administratorul este mentionat drept unic imputernicit sa efectueze operatiuni bancare pentru recurenta, totusi din evidentele fiscale si din baza de date la care Serviciului Informatii Fiscale are acces, a rezultat ca singura persoana imputernicita sa efectueze operatiuni bancare pentru recurenta este numitul ...


Acest aspect a conturat ideea ca ..., desi este reprezentantul legal al societatii, nu coordoneaza efectiv activitatea comerciala, fiind o persoana interpusa.


S-a mai constatat ca administratorul si asociatul unic al firmei este domiciliat in ..., jud. ..., a beneficiat sporadic de venituri sub forma de salarii, functia detinuta fiind cea de sofer de autoturisme si camionete si nu are alte venituri, neavand astfel o sursa de finantare pentru societatea analizata.


Veniturile obtinute in ultimii ani fiscali in cuantum nesemnificativ, lipsa unei continuitati in cadrul raporturilor de munca avute pana in prezent, actualul domiciliu precum si lipsa unei minime experiente in domeniu sunt elemente suplimentare de risc cu privire la activitatea desfasurata de recurenta si au condus la suspiciunea ca administratorul recurentei, desi este reprezentantul legal al societatii, nu coordoneaza efectiv activitatea comerciala, fiind o persoana interpusa, ce apare in locul persoanei interesate de actele comerciale desfasurate.


Intrucat in urma analizei efectuate au fost identificate aceste elemente de risc, prin Decizia privind anularea din oficiu a inregistrarii in scopuri de TVA din 01.07.2016 s-a dispus anularea din oficiu a inregistrarii in scopuri de TVA a recurentei ...


Decizia este emisa asadar in baza dispozitiilor 316 alin.11/317 alin.9 sau alin.11 Cod fiscal, cu respectarea acestor prevederi legale.


Fata de acestea, recursul se priveste ca nefondat, urmand ca in temeiul art. 496 alin.1 Cod procedura civila sa fie respins ca atare.
Pronuntata de: Decizia nr. 879/20.04.2018 a Curtii de Apel Galati


Citeşte mai multe despre:   
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

Aspecte practice privind Cercetarea disciplinara a salariatilor
Sursa: MCP Cabinet avocati

Valoarea Tichetelor de masa in anul 2024
Sursa: MCP Cabinet avocati

Valoarea Tichetelor cadou in anul 2024
Sursa: MCP Cabinet avocatiŞtiri Juridice
Legislaţie

OUG 127/2023 pentru modificarea si completarea unor acte normative, prorogarea unor termene, precum si unele masuri bugetare
Ordonanta de urgenta 127/2023 pentru modificarea si completarea unor acte normative, prorogarea unor ...

OUG 128/2023 pentru unele masuri referitoare la salarizarea personalului din invatamant si alte sectoare de activitate bugetara
Ordonanta de urgenta 128/2023 pentru unele masuri referitoare la salarizarea personalului din invata ...

Legea 414/2023 privind desfasurarea actiunilor in reprezentare pentru protectia intereselor colective ale consumatorilor
Legea nr. 414/2023 privind desfasurarea actiunilor in reprezentare pentru protectia intereselor cole ...