din anul 2007, atuul tau de DREPT!
3142 de useri onlinePrima pagină » Jurisprudenţă » Contencios Administrativ » Anulare hotarari de consiliu local prin care s-au aprobat rectificari bugetare si/sau virari de credite bugetare in competenta consiliului local fara a fi indicata sau prevazuta sursa de finantare

Anulare hotarari de consiliu local prin care s-au aprobat rectificari bugetare si/sau virari de credite bugetare in competenta consiliului local fara a fi indicata sau prevazuta sursa de finantare

  Publicat: 17 Sep 2021       3619 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Prin cererea de chemare in judecata, reclamantul Prefectul judetului a solicitat anularea unor hotarari de consiliu local orasenesc privind alocarea unor sume de bani din bugetul local pentru diverse cheltuieli aratand in motivarea cererii ca alocarea unor sume de bani din bugetul local pentru diverse necesitati nu se poate efectua in mod concret fara a se preciza sursa si destinatia sumelor potrivit clasificatiei bugetare.

Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Aceasta sintagma se refera la finantarea unei activitati de doua ori, din doua surse diferite.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Suma de bani aflata intr-un depozit la tras-banca-, pe baza careia titularul contului poate emite un cec sau o cambie,
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Cheltuielile care intervin in derularea proiectelor finantate din instrumentele structurale, implementate de organisme, autoritati, institutii sau societati comerciale din sectorul public,
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Este parte in cadrul unui proces care se afla in situatia unui parat in caz de recurs sau in alta cale de atac, respectiv persoana impotriva careia se declara recursul.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Bunuri materiale, activitati sau actiuni, proiecte, pe care o banca accepta sa le crediteze
Desfiintare a unei hotarari judecatoresti ca urmare a admiterii unei cai de atac (recurs, apel).
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
In contabilitate, ca parte a capitalurilor proprii din cadrul pasivului bilantier, sunt constituite prin modalitati precis explicitate si pentru un scop precizat.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Este parte in cadrul unui proces care se afla in situatia unui parat in caz de recurs sau in alta cale de atac, respectiv persoana impotriva careia se declara recursul.
Aceasta sintagma se refera la finantarea unei activitati de doua ori, din doua surse diferite.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Suma de bani aflata intr-un depozit la tras-banca-, pe baza careia titularul contului poate emite un cec sau o cambie,
Contrarietate intre un fapt sau act juridic si prevederile actelor normative.
Legea suprema a unui stat care reglementeaza relatiile sociale fundamentale privind instaurarea, mentinerea si exercitarea puterii
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Ansamblu de solutii pronuntate de catre organele de jurisdictie in legatura cu probleme de drept sau institutiile juridice examinate cu prilejul desfasurarii litigiilor din competenta lor.
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.

Contrar celor retinute de instanta de fond, instanta de recurs a apreciat ca respectarea principiului autonomiei locale financiare prevazut de art. 16 din Legea nr. 73/2006 si a competentei conferite de art. 19 in aprobarea si rectificarea bugetelor nu trebuie realizata cu ignorarea uneia dintre regulile bugetare prevazuta de art. 14 alin. 4 din aceeasi lege, conform careia nicio cheltuiala din fonduri publice locale nu poate fi angajata, ordonantata si platita daca nu este aprobata, potrivit legii, si daca nu are prevederi bugetare si surse de finantare .


Aceasta sursa de finantare are semnificatia venitului necesar pentru suportarea ei, spre a evita consecintele negative, pe plan economic si social, ale stabilirii unei cheltuieli bugetare fara acoperire. Sursa de finantare nu a fost prevazuta nici macar in documentatia care a stat la baza emiterii hotararilor de consiliu local contestate.


Prin cererea inregistrata la Tribunalul Vrancea sub nr. a��/91/2017, reclamantul Prefectul Judetului a�� a chemat in judecata paratul Consiliul Local a orasului a�� pentru ca, prin hotarare judecatoreasca sa se dispuna anularea hotararilor nr. a�� si a��/2017 privind alocarea unor sume de bani din bugetul local pentru diverse cheltuieli .


Prin sentinta civila nr. a��/...2018 a Tribunalului Vrancea s-a respins exceptia prescriptiei dreptului material la actiune ca neintemeiat si a fost respinsa actiunea formulata de reclamantul Prefectul Judetului a�� in contradictoriu cu intimatul Consiliul Local a��, ca neintemeiata.


Impotriva acestei sentinte civile a declarat recurs reclamantul Prefectul Judetului a�� criticand-o ca fiind nelegala, conform art. 488 pct. 8 Noul Cod procedura civila.


Recurentul a precizat ca sentinta recurata a fost data cu incalcarea si aplicarea gresita a normelor de drept material, din urmatoarele motive:


- instanta de fond nu a luat in considerare nici unul din temeiurile juridice incalcate de parat invocate in cererea de chemare in judecata, motivand sentinta doar din punct de vedere al dreptului consiliului local de a dispune asupra bugetului local, fapt care nu a fost contestat,


- pentru motivele si temeiurile juridice mentionate in cererea de chemare in judecata si in raspunsul la intampinare, consider ca aceste hotarari, in forma in care au fost adoptate, nu pot produce efecte juridice. Alocarea unor sume de bani din bugetul local pentru diverse necesitati nu se poate efectua in mod concret fara a se preciza sursa si destinatia sumelor potrivit clasificatiei bugetare. De altfel, instanta va avea in vedere ca in documentatia care a stat la baza adoptarii acestor hotarari (propunerile ordonatorului de credite, referate etc) nu se face nici un fel de referire la programul de la care se disponibilizeaza si la programul la care se suplimenteaza prevederile bugetare,


- motivarea sentintei vizand doar dreptul autoritatii deliberative a aproba cheltuiala bugetara conform necesitatilor de functionare a institutiei si a serviciilor publice nu justifica respingerea cererii de chemare in judecata, atat timp cat instanta nu a analizat daca exercitarea acestui drept s-a facut in conditiile stabilite de lege. Apreciaza ca motivarea sentintei ar putea justifica cel mult mentinerea hotararilor atacate doar in masura in care acestea ar reprezenta acordul de principiu al consiliului local cu privire la finantarea unor activitati sau necesitati,


- ulterior, aceste hotarari au fost completate conform celor sustinute, prin mentionarea programului, capitolului, articolului bugetar de la care se disponibilizeaza sume de bani si a programului, capitolului si articolului bugetar care se suplimenteaza corespunzator. Precizeaza ca aceasta completare ulterioara nu face ca actiunea sa fie lipsita de obiect .


Solicita casarea sentintei recurate si in rejudecare, admiterea actiunii.


Considera ca hotararile contestate pot fi mentinute doar in masura in care acestea pot reprezenta doar un acord de principiu.


Intimatul parat Consiliul Local al Orasului a�� a formulat intampinare prin care a solicitat respingerea recursului ca nefondat.


Acesta a aratat ca din documentatia aferenta hotararilor mentionate, rezulta ca acestea au fost adoptate cu respectarea disp. art. 39-44 din Legea nr. 215/2001 cu votul majoritatii consilierilor locali in functie conform art. 45 alin. (2) lit. 1) si in exercitarea atributiilor prev. de art. 36 alin. (2) lit. d) cu referire la alin. (6) lit. a) pct. 2 si 14 din acelasi act normativ.


Sustinerile Prefectului cu privire la nerespectarea disp. Legii nr. 73/2006 nu pot fi retinute.


Legea nr. 273/2006 stabileste principiile, cadrul general, procedurile privind administrarea si utilizarea fondurilor publice locale si responsabilitatile autoritatilor administratiei publice locale.


Unul dintre aceste principii este cel al autonomiei finantelor locale. Cheltuiala bugetara este aprobata de autoritatea deliberativa in conformitate cu art. 16 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 care prevede ca autoritatile administratiei publice locale pot utiliza fondurile publice in exercitarea atributiilor lor pe baza si in limitele prevazute de lege.


Referitor la sustinerea recurentei in legatura cu nerespectarea disp. privind rectificarea bugetului local, aceasta nu poate fi retinuta.


In acest sens, arata ca, in mod corect instanta de fond a retinut ``unul din principiile Legii nr. 273/2006 este cel al autonomiei finantelor locale``, cheltuiala bugetara fiind aprobata de autoritatea deliberativa in conformitate cu art. 16 alin. 1 din Legea nr. 273/2006.


Totodata, asa cum corect retine si instanta de fond, rectificarile bugetare necesare acestor cheltuieli pot fi facute in baza hotararilor initiate de primar conform disp. art. 19 alin. 2 din Legea nr. 273/2006, urmand sa aiba la baza tocmai sumele ce rezulta din nevoile asigurarii finantarii institutiilor publice de interes local si functionarii lor servicii publice locale in a doua ipoteza, art. 19 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 prevede ca rectificarea bugetului local se poate face si ca urmare a unor opuneri fundamentate ale ordonatorilor de credite.


In cazul de fata, hotararile sunt initiate de primar in vederea asigurarii finantarii institutiilor publice de interes local si functionarii unor servicii publice locale.


Or, primarul este potrivit art. 63 alin. (1) si (4) lit. c) din Legea 15/2001, ordonatorul principal de credite, astfel incat la adoptarea hotararilor s-a respectat procedura legala.


Examinand sentinta recurata prin prisma motivelor invocate, conform art. 488 pct. 8 Cod procedura civila, Curtea constata urmatoarele:


Hotararile contestate reprezinta in fapt rectificari bugetare si/sau virari de credite bugetare in competenta consiliului local.


Desi intimatul parat si judecatorul fondului au evocat dispozitiile Legii nr. 73/2006, au facut acest lucru in mod selectiv cu sublinierea doar a principiului autonomiei locale financiare prevazut de art. 16 si a competentei conferite de art. 19 in aprobarea si rectificarea bugetelor cu ignorarea uneia dintre regulile bugetare prevazuta de art. 14 alin. 4 din aceeasi lege, conform careia nicio cheltuiala din fonduri publice locale nu poate fi angajata, ordonantata si platita daca nu este aprobata, potrivit legii, si daca nu are prevederi bugetare si surse de finantare .


Aceasta sursa de finantare are semnificatia venitului necesar pentru suportarea ei, spre a evita consecintele negative, pe plan economic si social, ale stabilirii unei cheltuieli bugetare fara acoperire.


Pe de alta parte, asa cum a sustinut recurenta, sursa de finantare nu a fost prevazuta nici macar in documentatia care a stat la baza emiterii hotararilor de consiliu local contestate.


Intrucat legalitatea unor acte administrative este examinata prin raportare la situatia de fapt si dispozitiile legale de la momentul emiterii acestora; Curtea constata ca motivul de nelegalitate invocat de recurenta reclamanta este fondat, acesta neputand fi inlaturat prin emiterea ulterioara a unei HCL de modificare si completare, mai ales ca primele hotarari ale consiliului local au fost deja executate.


Instanta de recurs constata ca aceeasi regula a fost stabilita si in art. 138 alin. 5 din Constitutie in ceea ce priveste bugetul public national, fiind binecunoscuta jurisprudenta Curtii Constitutionale de admitere a exceptiilor de neconstitutionalitate in cazul incalcarii acestor dispozitii.


Pentru aceste motive, in baza art. 496 alin. 1 Cod procedura civila si art. 488 pct. 8 Cod procedura civila, va admite recursul, va casa in parte sentinta recurata si in rejudecare va admite actiunea, va anula HCL ... nr. 11/2017, nr. 14/2017, nr. 15/2017, nr. 16/2017, nr. 19/2017, nr. 26/2017, nr. 33/2017 si nr. 44/2017.


Vor fi mentinute restul dispozitiilor sentintei recurate, care nu sunt contrare prezentei.
Pronuntata de: Decizia nr. 1713 din 24.09.2018 a Curtii de Apel Galati


Citeşte mai multe despre:   
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

Perioada de proba si abuzul de drept in relatiile de munca. Sarcina probei
Sursa: MCP avocati

Obligatiile, drepturile si diligentele angajatorului pe parcursul evaluarii profesionale a salariatului
Sursa: MCP avocati

Aspecte practice privind Cercetarea disciplinara a salariatilor
Sursa: MCP Cabinet avocatiŞtiri Juridice
Legislaţie

OUG 127/2023 pentru modificarea si completarea unor acte normative, prorogarea unor termene, precum si unele masuri bugetare
Ordonanta de urgenta 127/2023 pentru modificarea si completarea unor acte normative, prorogarea unor ...

OUG 128/2023 pentru unele masuri referitoare la salarizarea personalului din invatamant si alte sectoare de activitate bugetara
Ordonanta de urgenta 128/2023 pentru unele masuri referitoare la salarizarea personalului din invata ...

Legea 414/2023 privind desfasurarea actiunilor in reprezentare pentru protectia intereselor colective ale consumatorilor
Legea nr. 414/2023 privind desfasurarea actiunilor in reprezentare pentru protectia intereselor cole ...