din anul 2007, atuul tau de DREPT!
2046 de useri onlinePrima pagină » Jurisprudenţă » Dreptul Muncii » Legislatia pensiilor militare are un caracter special, derogatoriu, si nu poate fi completata cu dispozitiile Legii nr. 263/2010

Legislatia pensiilor militare are un caracter special, derogatoriu, si nu poate fi completata cu dispozitiile Legii nr. 263/2010

  Publicat: 21 Sep 2021       1887 citiri        Secţiunea: Dreptul Muncii  


Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Prin sentinta civila nr. 521/22.05.2018 Tribunalul Galati a admis actiunea formulata de reclamantul �, in contradictoriu cu parata ... si a obligat-o pe parata sa-i recalculeze reclamantului pensia stabilita prin decizia nr. � din 28.09.2017, valorificand si stagiile de cotizare din perioada octombrie 2007 � februarie 2016.


Suma care se plateste periodic de catre titulsrul unei obligatii legale de
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Dovada scrisa prin care
Suma care se plateste periodic de catre titulsrul unei obligatii legale de
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Dovada scrisa prin care
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Competenta profesionala reprezinta capacitatea de a realiza activitatile cerute la locul de munca la nivelul calitativ specificat in standardul ocupational.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Dovada scrisa prin care
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Balanta veniturilor si cheltuielilor dintr-o anumita perioada
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Desemneaza persoana juridica, autoritatea publica locala, asociatia de persoane juridice/autoritati publice locale, care beneficiaza de finantare provenind din asistenta financiara nerambursabila, ca urmare a selectarii cererii de finantare.
Suma care se plateste periodic de catre titulsrul unei obligatii legale de
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Competenta profesionala reprezinta capacitatea de a realiza activitatile cerute la locul de munca la nivelul calitativ specificat in standardul ocupational.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Zile in care se cuprinde intreg intervalul de timp dintre momentul inceperii si implinirii termenului, inclusiv prima si ultima zi a termenului.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Suma care se plateste periodic de catre titulsrul unei obligatii legale de
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.

Tribunalul a retinut urmatoarele:


Prin cererea inregistrata sub nr. 4988/121/2017, pe rolul Tribunalului Galati, reclamantul a�� a solicitat, in contradictoriu cu parata ..., recalcularea drepturilor de pensie cu luarea in considerare a veniturilor realizate in perioada octombrie 2007-februarie 2016.


Motivandu-si in fapt actiunea, a aratat ca a solicitat paratei recalcularea drepturilor sale de pensie cu luarea in considerare a veniturilor realizate in perioada octombrie 2007-februarie 2016.


Insa, prin hotararea Comisiei de Contestatii a MAI a fost respinsa contestatia impotriva modului de recalculare a pensie .


In drept, a invocat dispozitiile Legii nr. 233/2015.


Parata ... a depus intampinare prin care a solicitat respingerea actiunii ca ramasa fara obiect, deoarece adeverinta invocata de catre reclamant a fost valorificata la stabilirea drepturilor de pensie .


Analizand actele si lucrarile cauzei, instanta a retinut urmatoarele:


Prin decizia nr. a��/28.09.2017, parata ... i-a comunicat reclamantului ca s-a recalculat pensia reclamantului, potrivit prevederilor Legii nr.223/2015, cu luarea in considerare a veniturilor realizate in perioada octombrie 2007-februarie 2016.


Instanta a retinut ca, potrivit art. 28 din Legea nr.223/2015 (1) Baza de calcul folosita pentru stabilirea pensiei militare de stat este media soldelor/salariilor lunare brute realizate la functia de baza in 6 luni consecutive, din ultimii 5 ani de activitate in calitate de militar/politist/functionar public cu statut special, actualizate la data deschiderii drepturilor de pensie, la alegerea persoanelor prevazute la art. 3 lit. a) - c), in care nu se includ:


o) sporurile, indemnizatiile si alte drepturi salariale acordate si personalului militar, politistilor si functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, prevazute in anexa nr. II - Familia ocupationala de functii bugetare "Invatamant" si in anexa nr. III - Familia ocupationala de functii bugetare "Sanatate" la Legea-cadru nr. 284/2010*), cu modificarile si completarile ulterioare;


Instanta a retinut ca reclamantul a depus la ... adeverinta prin care a dovedit ca a realizat venituri in perioada octombrie 2007-februarie 2016. Parata avea obligatia sa respecte prevederile disp. art.109 alin. 5 care prevad ca pensiile prevazute la alin. (1) pot fi recalculate, in conditiile prezentei legi, si in situatia depunerii de documente nevalorificate pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi, iar drepturile de pensie astfel recalculate se cuvin incepand cu luna urmatoare depunerii documentelor si se acorda in termen de cel mult 24 de luni de la data inregistrarii cererii la casa de pensii sectoriala competenta .


Parata nu a procedat la includerea perioadei octombrie 2007-februarie 2016 la recalcularea pensiei reclamantului.


Impotriva acestei sentinte a declarat apel parata ...


In motivare, a aratat ca solutia instantei este gresita, fiind in neconcordanta cu dispozitiile legale aplicabile, ca a valorificat adeverinta nr. a��/05.04.2016 emitand decizia nr. a�� din 02.03.2018. In adresa de inaintare a deciziei s-au facut precizari cu privire la perioadele lucrate dupa 01.01.2016, care potrivit art. 109 alin. 6 din Legea nr. 223/2015 se valorifica de catre ...


A solicitat admiterea apelului, modificarea in tot a sentintei, in sensul respingerii actiunii.


In drept, a invocat art. 466-480 Cod de procedura civila.


Intimatul a formulat intampinare, prin care a solicitat respingerea apelului ca nefondat, aratand ca in decizia din 28.09.2017 si in buletinul de calcul anexat nu se regaseste perioada octombrie 2007-februarie 2016. In decizia din 02.03.2018, s-a stabilit un cuantum al pensiei identic celui din decizia anterioara, de unde rezulta ca stagiile de cotizare realizate dupa pensionarea din MAI nu au fost valorificate cu prilejul recalcularii conform legii 223/2015. Acelasi lucru rezulta si din buletinul de calcul atasat unde, la perioada de vechime si perioada de contributie pensie suplimentara/individuala la buget s-a inscris perioada 01.10.2007-01.01.2016, insa la capitolul baza de calcul aceasta perioada nu mai apare.


In drept, a invocat art. 205 Cod de procedura civila.


Apelul este intemeiat.


Intimatul reclamant este beneficiar al unei pensii militare de stat, in baza Legii 223/2015 si solicita recalcularea pensiei, in baza art. 109 alin. 5 din aceeasi lege, cu veniturile realizate in perioada octombrie 2007- februarie 2016, dupa iesirea la pensie .


Potrivit art. 109 alin. (5) din legea 223/2015, pensiile prevazute la alin. (1) pot fi recalculate, in conditiile prezentei legi, si in situatia depunerii de documente nevalorificate pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi, iar drepturile de pensie astfel recalculate se cuvin incepand cu luna urmatoare depunerii documentelor si se acorda in termen de cel mult 24 de luni de la data inregistrarii cererii la casa de pensii sectoriala competenta .


Potrivit alineatului (6) al aceluiasi articol, stagiile de cotizare nevalorificate la recalcularea pensiei conform prevederilor alin. (5), precum si cele realizate ulterior intrarii in vigoare a prezentei legi se valorifica in sistemul public de pensii.


Legea nr. 223/2015 a intrat in vigoare la data de 1 ianuarie 2016, prin urmare, stagiile de cotizare realizate ulterior acestei date (ianuarie-februarie 2016) se pot valorifica doar in sistemul public de pensii, potrivit art. 109 alin. 6.


In consecinta, pensia militara a intimatului poate fi recalculata numai in ceea ce priveste stagiile de cotizare realizate in perioada octombrie 2007-01.01.2016. Asa cum a sustinut apelanta, prin decizia (a��.) din 02.03.2018, ... a recalculat pensia militara de care beneficia reclamantul, retinand in buletinul de calcul perioada de vechime 01.10.2007-01.01.2016 realizata in calitate de civil si o vechime cumulata de 57 de ani, 9 luni si 2 zile .


Acest stagiu suplimentar, realizat in perioada 01.10.2007-01.01.2016, nu conduce la o crestere a cuantumului drepturilor de pensie, intrucat sistemul pensiilor militare de stat are o reglementare specifica, derogatorie de la sistemul public de pensii. Pensia militara nu se calculeaza potrivit principiului contributivitatii, in functie de stagiile de cotizare si de veniturile realizate. Potrivit art. 28 alin. 1 din Legea 223/2015, baza de calcul folosita pentru stabilirea pensiei militare de stat este media soldelor/salariilor lunare brute realizate la functia de baza in 6 luni consecutive, din ultimii 5 ani de activitate in calitate de militar/politist/functionar public cu statut special, actualizate la data deschiderii drepturilor de pensie . In cazul reclamantului, la stabilirea pensiei s-au avut in vedere elementele salariale din perioada august 2005-ianuarie 2006.


Nu exista un text de lege care sa contina prevederi referitoare la modificarea bazei de calcul sau la cresteri ale pensiei in functie de venituri sau vechimi suplimentare realizate. Art. 109 alin. 5 din Legea 223/2010, invocat de reclamant nu reglementeaza o crestere a cuantumului pensiei.


Intrucat legislatia pensiilor militare are un caracter special, derogatoriu, ea nu poate fi completata cu dispozitiile din Legea 263/2010, cele doua sisteme avand reguli diferite.


In consecinta, Curtea constata ca prin decizia din 02.03.2018, apelanta a recalculat pensia reclamantului, prin valorificarea perioadei lucrate octombrie 2007-01.01.2016, si ca, potrivit dispozitiilor legale, aceasta recalculare nu are efecte asupra cuantumului pensiei de care beneficiaza reclamanul.


Motivele de apel fiind intemeiate, in baza art. 480 alin. 2 Cod de procedura civila, Curtea va admite apelul, va schimba in tot sentinta apelata si, in rejudecare, va respinge ca nefondata actiunea formulata de reclamantul a��
Pronuntata de: Decizia civila nr.620/18.10.2018 a Curtii de Apel Galati


Citeşte mai multe despre:   
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

Aspecte practice privind Cercetarea disciplinara a salariatilor
Sursa: MCP Cabinet avocati

Valoarea Tichetelor de masa in anul 2024
Sursa: MCP Cabinet avocati

Valoarea Tichetelor cadou in anul 2024
Sursa: MCP Cabinet avocatiŞtiri Juridice
Legislaţie

OUG 127/2023 pentru modificarea si completarea unor acte normative, prorogarea unor termene, precum si unele masuri bugetare
Ordonanta de urgenta 127/2023 pentru modificarea si completarea unor acte normative, prorogarea unor ...

OUG 128/2023 pentru unele masuri referitoare la salarizarea personalului din invatamant si alte sectoare de activitate bugetara
Ordonanta de urgenta 128/2023 pentru unele masuri referitoare la salarizarea personalului din invata ...

Legea 414/2023 privind desfasurarea actiunilor in reprezentare pentru protectia intereselor colective ale consumatorilor
Legea nr. 414/2023 privind desfasurarea actiunilor in reprezentare pentru protectia intereselor cole ...