din anul 2007, atuul tau de DREPT!
4117 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Legislatie Fiscala » Legea 208/2012 privind aprobarea OG 15/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

Legea 208/2012 privind aprobarea OG 15/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

  Publicat: 19 Nov 2012       3633 citiri        Secţiunea: Legislatie Fiscala  


Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Legea 208/2012 privind aprobarea OG 15/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

Publicata in Monitorul Oficial nr. 766 din 15 noiembrie 2012

Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Indicator care masoara rezultatele la nivel microeconomic, reprezentand volumul incasarilor din activitatea proprie intr-o perioada de timp, incasari efectuate la pretul pietei.
Indicator care masoara rezultatele la nivel microeconomic, reprezentand volumul incasarilor din activitatea proprie intr-o perioada de timp, incasari efectuate la pretul pietei.
Primirea unei sume de bani de la o persoana fizica sau juridica in numerar
Indicator care masoara rezultatele la nivel microeconomic, reprezentand volumul incasarilor din activitatea proprie intr-o perioada de timp, incasari efectuate la pretul pietei.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Mijloace de plata formate din monede si bancnote.
Mijloace de plata formate din monede si bancnote.
Primirea unei sume de bani de la o persoana fizica sau juridica in numerar
Indicator care masoara rezultatele la nivel microeconomic, reprezentand volumul incasarilor din activitatea proprie intr-o perioada de timp, incasari efectuate la pretul pietei.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Primirea unei sume de bani de la o persoana fizica sau juridica in numerar
Primirea unei sume de bani de la o persoana fizica sau juridica in numerar
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Primirea unei sume de bani de la o persoana fizica sau juridica in numerar
Primirea unei sume de bani de la o persoana fizica sau juridica in numerar
Ceea ce poate fi realizat cu usurinta.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Indicator care masoara rezultatele la nivel microeconomic, reprezentand volumul incasarilor din activitatea proprie intr-o perioada de timp, incasari efectuate la pretul pietei.
Primirea unei sume de bani de la o persoana fizica sau juridica in numerar
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.

Vezi:
- Codul Fiscal 2024 - Legea 227/2015, actualizata 2024 >>>> AICI <<<<<


- Codul de Procedura Fiscala, actualizat 2024 - Legea nr. 207/2015 >>>> AICI <<<<<Articol unic
Se aproba Ordonanta Guvernului nr. 15 din 23 august 2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, adoptata in temeiul art. 1 pct. I.4 din Legea nr. 127/2012 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 621 din 29 august 2012, cu urmatoarele modificari:

1. La articolul I punctul 14, litera a) a alineatului (3) al articolului 134^2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"a) in cazul persoanelor impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153, care au sediul activitatii economice in Romania conform art. 125^1 alin. (2) lit. a), a caror cifra de afaceri in anul calendaristic precedent nu depaseste plafonul de 2.250.000 lei. in anul precedent nu a aplicat sistemul TVA la incasare, dar a carei cifra de afaceri pentru anul respectiv este inferior plafonului de 2.250.000 lei, aplica sistemul TVA la incasare incepand cu prima zi a celei de-a doua perioade fiscale din anul urmator celuilalt. in care nu a depasit plafonul.Cifra de afaceri pentru calculul plafonului de 2.250.000 lei este constituita din valoare totala a livrarilor de bunuri si a prestarilor de servicii taxabile si/sau scutite cu drept de deducere, precum si a operatiunilor rezultate din activitati economice. pentru care locul livrarii/prestarii se considera ca fiind in strainatate, conform art. 132 si 133, realizate in cursul unui an calendaristic."

2. La articolul I punctul 14, litera d) a alineatului (6) al articolului 134^2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"d) in cazul livrarilor de bunuri/ prestarilor de servicii a caror contravaloare este incasata, partial sau total, cu numerar de catre persoana impozabila eligibila pentru aplicarea sistemului TVA la incasae de la beneficiari persoane juridice, persoane fizice inregistrate in scopuri de TVA, persoane fizice autorizate, liber-profesionisti si asocieri fara. personalitate juridica. In cazul in care, ulterior emiterii facturii, se incaseaza in numerar sau parte sau contravaloarea integrala a acesteia, pentru taxa aferenta acestor sume nu se aplica regulile de eligibilitate prevazute la alin. (1) si alin. (2) lit. a;".

3. La articolul I punctul 31, alineatele (11) si (12) ale articolului 156^3 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(11) Persoana impozabila prevazuta la art. 134^2 alin. (3) lit. a), care trebuie sa aplice sistemul TVA la incasare potrivit prevederilor art. 134^2 alin. (3)-(8), are obligatii sa depuna la organele fiscale competente, pana la data de 25 ianuarie inclusiv, o notificare din care sa rezulte ca cifra de afaceri din anul calendaristic prececdent, determinata potrivit prevederilor art. 134^2 alin.(3), nu depaseste plafonul de 2.250. 000 lei.Nu are obligatia sa depuna notificarea prevazuta la prima teza persoana impozabila care a aplicat sistemul TVA la incasare in anul calendaristic precedent si care este obligata sa continue aplicarea sistemului TVA la incasare ca urmare a faptului ca cifra sa de afaceri nu a depasit, in anul calendaristic precedent plafonul de 2.250.000 lei.In situatia in care persoana impozabila prevazuta la art. 134^2 alin.(3) lit. a), care trebuie sa aplice sistemul TVA la incasarea nu depune notificarea prevazuta la prima teza, aceasta va fi inregistrata din oficiul organelor fiscale competente in Registul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare, prevazut la alin. (13). In perioada cuprinsa intre data la care persoana impozabila avea obligatia de a aplica sistemul TVA la incasare si date inregistrarii din oficiul organelor fiscale competente in Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare, dreptul de deducere a TVA aferente achizitiilor efectuate de persoana impozabila este amanat pana la urma. in momentul in care taxa aferenta bunurilor si servicii care i-au fost livrate/prestate a fost platita furnizorului/prestatorului sau, in conformitate cu prevederile art. 145 alin. (1^2), iar pentru livrarile de bunuri/prestarile de servicii efectuate de persoana impozabila in perioada respectiva se aplica regulile privind eligibilitatea taxei, prevazute la art. 134^2 alin. (3)-(8).
(12) Persoana impozabila care aplica sistemul TVA la incasare si care depaseste in cursul anului calendaristic curent plafonul de 2.250.000 lei are obligatia sa depuna la organele fiscale competente, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare perioadei fiscale in care a depasit plafonul. , o notificare din care sa rezulte cifra de afaceri realizata, determinata potrivit prevederilor art. 134^2 alin. (3), in vederea deschiderii sistemului aplicat potrivit prevederilor art. 134^2 alin. (4). In situatia in care persoana impozabila care depaseste plafonul nu depune notificarea prevazuta la prima teza, aceasta va fi radiata din oficiul organelor fiscale competente din Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare, prevazut la alin. (13), incepand cu date inscrise in decizia de radiere din Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare. Pentru livrarile de bunuri/prestarile de servicii efecgtuate de persoana impozabila in perioada cuprinsa intre data la care persoana impozabila avea obligatia de a nu mai aplica sistemul TVA la incasarea si data radierii din oficiul catre organele fiscale competente din Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA. la incasare, se aplica regulile generale privind exigibilitatea taxei, prevazute la art. 134^2 alin. (1) si (2), iar dreptul de a deduce a TVA aferente achizitiilor efectuate de persoana impozabila in perioada respectiva se exercita in conformitate cu prevederile art. 145 alin. (1)."

Afişează Legea 208/2012 privind aprobarea OG 15/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 571/2003    Codul fiscal 2013    TVA la incasare    Registul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare    TVA

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Decizia CCR nr. 635/2018 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 263 alin. (2) pct. 4 din Codul fiscal
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Diurna nu poate fi solicitata de la data concedierii pana la data reintegrarii efective, intrucat acest drept nu are un caracter cert si permanent. Contestatie la executare
Pronuntaţă de: Judecatoria Sectorului 4,Sentinta civila nr. 2929/2017, in sedinta publica din 6 martie 2017

In Danemarca nu se pro-duc automobile. In ianuarie 1999, De Danske Bilimportorer (DBI), o asociatie daneza de importatori de vehicule, a cumparat un a
Pronuntaţă de: Cazul: De Danske Bilimportorer c. Skatteministeriet, Told- og Skattestyrelsen , 17 iunie 2003

In Danemarca nu se pro-duc automobile. In ianuarie 1999, De Danske Bilimportorer (DBI), o asociatie daneza de importatori de vehicule, a cumparat un a
Pronuntaţă de: Cazul: De Danske Bilimportorer c. Skatteministeriet, Told- og Skattestyrelsen , 17 iunie 2003

In Danemarca nu se pro-duc automobile. In ianuarie 1999, De Danske Bilimportorer (DBI), o asociatie daneza de importatori de vehicule, a cumparat un a
Pronuntaţă de: Cazul: De Danske Bilimportorer c. Skatteministeriet, Told- og Skattestyrelsen , 17 iunie 2003

Anularea Raportului de inspectie fiscala
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Pitesti - Decizia nr. 1353/R-CONT/30 Mai 2012

Evaziune fiscala. Termenul pana la care persoana vatamata prin comiterea unei fapte penale se poate constitui parte civila
Pronuntaţă de: Curtea de Apel - Decizia nr. 266 din 16-mar-2012

Anulare act de control taxe si impozite
Pronuntaţă de: Curtea de Apel - Decizia nr. 18 din 15-ian-2009

Acord de mediere privind partajul bunurilor succesorale
Pronuntaţă de: Judecatoria Orastie, Sentinta civila nr. X din 15.02.2011

Cerere anulare decizie de impunere
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj, Sectia C.A.F., Sentinta civila nr. 166 din 20.01.2012Articole Juridice

TVA la incasare - data aplicarii pentru fiecare caz
Sursa: EuroAvocatura.ro

Cine pierde si cine castiga prin introducerea platii TVA la incasarea facturii?
Sursa: EuroAvocatura.ro

Elementele de noutate introduse prin actul normativ pentru modificarea si completarea OUG nr. 58/2010
Sursa: EuroAvocatura.ro

Scutirile de care bebeficiza persoanele care fac sponsorizari
Sursa: EuroAvocatura.ro

Obligatiile fiscale privind impozitul pe venit in cazul conventiilor civile
Sursa: Anaf