din anul 2007, atuul tau de DREPT!
3999 de useri onlinePrima pagină » Jurisprudenţă » Contencios Administrativ » Anulare act de control taxe si impozite

Anulare act de control taxe si impozite

  Publicat: 25 Mar 2013       3404 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Asupra recursului in materia contenciosului administrativ de fata constata urmatoarele:

Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Activitate desfasurata de organele financiare, pentru stabilirea subiectelor impozabile, a obiectului impunerii, determinarea bazei impozabile, calcularea impozitului,
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Suma de bani din venitul unei persoane fizice sau juridice varsata la bugetul statului sau la bugetele locale in virtutea unei legi care prevede acest lucru.
Activitate desfasurata de organele financiare, pentru stabilirea subiectelor impozabile, a obiectului impunerii, determinarea bazei impozabile, calcularea impozitului,
Orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila (�persoana vizata�);
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
Este relatarea facuta de catre expertul desemnat de instanta, in scris sau oral, in care acesta expune constatarile si concluziile sale cu privire la imprejurarile de fapt a caror lamurire a fost solicitata.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Principala forma a evidentei economice. Contabilitatea inregistreaza, urmareste si controleaza numai acele laturi ale activitatii care pot fi exprimate valoric cu ajutorul etalonului banesc (rareori etaloane cantitative).
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Este fapta ce prezinta pericol social, care a fost savarsita cu vinovatie si este prevazuta de legea penala.
Inspectia fiscala reprezinta activitatea ce are ca obiect verificarea legalitatii si conformitatii declaratiilor fiscale,
Principala forma a evidentei economice. Contabilitatea inregistreaza, urmareste si controleaza numai acele laturi ale activitatii care pot fi exprimate valoric cu ajutorul etalonului banesc (rareori etaloane cantitative).
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Principala forma a evidentei economice. Contabilitatea inregistreaza, urmareste si controleaza numai acele laturi ale activitatii care pot fi exprimate valoric cu ajutorul etalonului banesc (rareori etaloane cantitative).
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Foaie care evidentiaza sistematic un mijloc economic, un proces economic, o suma.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
(comunitate de bunuri) Regim stabilit de lege sau prin invoiala partilor cu privire la bunurile lor.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Prevazuta in cap. IV, t. I, C. proc. pen.,partea speciala, activitatea procedurala prin care urmarirea penala este intrerupta,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
Legea contabilităţii
Activitate desfasurata de organele financiare, pentru stabilirea subiectelor impozabile, a obiectului impunerii, determinarea bazei impozabile, calcularea impozitului,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Activitate desfasurata de organele financiare, pentru stabilirea subiectelor impozabile, a obiectului impunerii, determinarea bazei impozabile, calcularea impozitului,
Legea privind Codul fiscal
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.

Prin sentinta civila nr. 252 din 23.04.2008 T r i b u n a l u l B a c a u a hotarat urmatoarele:  1. a admis actiunea formulata de reclamanta S.C. E. S.R.L. B, str. (...) in contradictoriu cu paratele Directia Generala A Finantelor Publice B si Activitatea De Control Fiscal B;

  2. a anulat decizia nr. 36/02.02.2007 emisa de Directia Generala Fiscala Publica si decizia de impunere nr. 533/21.11.2007 emisa de Activitatea de Control Fiscal B, privind obligatiile fiscale suplimentare de 122.645 lei;

  3. a dispus restituirea cautiunii, in suma de 4,485.30 Ron, depusa la C.E.C. S.A. cu recipisa nr. (...)/1 din data de 24.04.2007;

  4. a obligat in solidar paratele sa achite reclamantei suma de 2004 lei cu titlul de cheltuieli de judecata .Pentru a hotari astfel, prima instanta a retinut urmatoarele:

Prin raportul de inspectie fiscala nr. 3349/29.11.2006, Structura de administrare fiscala - Activitatea de Control Fiscal B a stabilit in sarcina reclamantei obligatii de plata suplimentare in valoare totala de 122.645 lei din care 42.869 lei impozit pe profit, 14.134 lei majorari de intarziere aferente precum si 50.907 TVA si 14.735 lei majorari intarziere aferente.

In baza acestui raport a fost emisa decizia de impunere 533/21.11.2007 care a fost contestata de catre reclamanta. Prin decizia nr. 36/02.02.2007, parata D.G.F.P. B a respins ca neintemeiata contestatia reclamantei. S-a retinut urmatoarele:

Controlul financiar a fost efectuat inopinat ca urmare a adresei 30.2030/B din 18.05.2006 a Garzii Financiare - Comisariatul Regional B, deoarece garzile financiare din judetele S, A, B, T si I au comunicat ca societatile comerciale din judetele respective nu au avut relatii comerciale cu reclamanta, iar facturile fiscale emise de furnizorii reclamantei nu apartin firmelor respective. Atat pentru faptul ca unii furnizori nu au achizitionat facturile de la Imprimeria Nationala sau pentru ca societatile de furnizare nu sunt inscrise in baza de date . ale Directiilor Finantelor Publice al judetelor respective.

Inspectia fiscala a avut in vedere facturile aferente lunilor aprilie-mai, iunie-decembrie 2005 care insumeaza o valoare totala de 318.841,45 lei din care TVA, 50.907 lei pentru produse achizitionate de la S.C. D. S.R.L. S, S.C. V. Com S.R.L. A, S.C. G. J. S.R.L. O, S.C. T. S.R.L. T, S.C. Compania E. S.R.L. I si S.C. E. E. S.R.L. I.

Chestiunea de drept dedusa judecatii este aceea daca reclamanta are dreptul de a deduce TVA inscrisa in aceste facturi si pe cale de consecinta daca in mod corect s-au stabilit de catre organul de control obligati de plata suplimentare respectiv TVA plus majorarile aferente, si tot ca o consecinta a neluarii in seama a acestor facturi a majorarii bazei de impozitare a impozitului pe profit si stabilirea impozitului pe profit suplimentar ce formeaza obiectul cauzei.

Calitatea de document justificativ este data de dispozitiile prevazute de art. 6, alin 1 si 2 din Legea nr. 82/1991 si art. 21 alin.4, lit. f din Codul fiscal. Din raportul de expertiza contabila rezulta ca reclamanta a inregistrat in contabilitate toate facturile pentru bunurile achizitionate, operatiunea neputand fi ``fictiva``, realitatea acesteia fiind dovedita de faptul ca bunurile au intrat in procesul tehnologic respectiv in executarea lucrarilor de constructie beneficiarilor C.E.T B si Complexul N. J. B. B.

Pe de alta parte se mai constata ca organele de urmarire si cercetare penala au analizat ``realitatea operatiunilor`` atunci cand au dispus neinceperea urmaririi penale a administratorilor reclamantei pentru infractiunea de evaziune fiscala, in plus se mai constata ca si garzile financiare ale celorlalte judete care au solicitat inspectia fiscala a reclamantei au detinut date eronate cu privire la societatile mentionate anterior.

Se constata ca in mod incorect paratele au facut aplicarea dispozitiilor art. 21 alin. 4 lit. f Legea nr. 571/2003, privind nedeductibilitatea cheltuielilor inregistrate in contabilitate care nu au la baza un document justificativ.

In termen legal impotriva hotararii tribunalului, a formulat recurs, parata Directia Generala a Finantelor Publice B, scutit de plata taxei de timbru in temeiul dispozitiilor art. 17 din Legea nr. 146/1997, in motivarea caruia a aratat urmatoarele:

In urma operatiunilor economice efectuate de reclamanta cu S.C. D. S.R.L. S, S.C. V. Com S.R.L. A, S.C. G. J. S.R.L. O, S.C. T. S.R.L. T, S.C. Compania E. S.R.L. I si S.C. E. E. S.R.L. I au fost inscrise in contabilitatea reclamantei facturi fiscale care nu au calitatea de documente justificative; prin urmare, sumele astfel inscrise nu sunt admise la deducere. Desi in fasa instantei de fond s-au invocat dispozitiile art. 2 lit. F din Legea nr. 241/2005 din care rezulta ca operatiunile economice evidentiate in contabilitatea reclamantei sunt fictive, instanta de fond s-a rezumat la unica precizare, de altfel eronata, ca ,,daca au fost inregistrate in contabilitate, operatiunile economice nu pot fi fictive``.

Potrivit art. 10 alin. 1 din Legea nr. 82/1991 responsabilitatea pentru inregistrarea in contabilitate a operatiunilor din anul 2005, consemnate in formularele de facturi fiscale avand inscrise ca entitati emitente cei 7 furnizori, revine administratorilor reclamantei, raspundere angajata prin intocmirea si semnarea documentelor justificative generate de formularele de facturi fiscale in cauza, conform art. 6 alin. 2 din aceeasi lege.

Instanta nu a tinut seama nici de dispozitiile art. 21 alin. 4 lit. f din Codul fiscal, desi aceste dispozitii au caracter obligatoriu si sunt aplicabile in cauza.

Instanta nu a avut in vedere nici faptul ca nimeni nu a contestat inscrierea facturilor in contabilitate, ci existenta sau inexistenta documentelor justificative privind operatiunile economice efectuate de reclamanta si legalitatea acestor documente.

Ori, din constatarile organelor fiscale, in urma verificarii si corelarii datelor culese de Garda Financiara din judetele unde societatile furnizoare isi aveau sediul, rezulta ca documentele justificative nu intrunesc conditiile legale: furnizorii nu figureaza in baza de date a ORC; furnizorii nu au avut relatii cu reclamanta; furnizorilor nu le-au fost alocate formulare de facturi fiscale cu seriile si numerele verificate; formularele de chitante nu sunt probate cu alocari de serii si numere pentru furnizorii in cauza.

Examinand recursul promovat pentru motivele aratate si din oficiu, in conditiile art. 304, 3041 Cod procedura civila, instanta il apreciaza ca fiind fondat pentru considerentele ce se vor arata in continuare:

Cu ocazia controlului efectuat de organele de inspectie fiscala la S.C. E. S.R.L. B s-a constatat ca in perioada aprilie - mai, iulie decembrie 2005 aceasta a achizitionat diverse materiale aferente lucrarilor din domeniul constructii - instalatii de la urmatorii furnizori : S.C. D. S.R.L. S, S.C. V. COM S.R.L. A, S.C. G. J. S.R.L. O, S.C. T. S.R.L. T, S.C. COMPANIA E. S.R.L. I, S.C. (...) E. S.R.L. I, S.C. D. METAL S.R.L. I, apreciindu-se ca operatiunile consemnate in documentele contabile ale societatii - reclamante sunt nereale, inscrisurile intocmite fiind fictive, in sensul dispozitiilor art. 2 lit. f din Legea 241/2005.

Esential pentru stabilirea obligatiilor fiscale ale reclamantei este constatarea operatiunilor economice consemnate in documentele contabile ale societatii.

In acest context se impune analiza probatoriului cauzei sub aspectul relatiilor comerciale desfasurate de catre intimata - reclamanta cu cele 7 societati furnizoare mentionate mai sus.

Verificarile efectuate la societatile aratate au relevat imprejurarea ca acestea nu au avut relatii comerciale cu intimata - reclamanta, facturile, despre care intimata a sustinut ca au fost emise de catre acestea, neapartinand firmelor respective.

Astfel, din nota inregistrata sub nr. (...)/14.02.2006 la Garda Financiara S rezulta ca, in urma examinarii documentelor S.C. D. S.R.L. S, aceasta nu a ridicat si nu a utilizat facturile fiscale inscrise in contabilitatea intimatei, existand reconcordante si cu privire la numarul de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului, codul fiscal si sediul societatii. de asemenea, administratorul societatii, E. B. O., a declarat ca nu cunoaste societatea - intimata, nu a avut relatii comerciale cu aceasta, toate documentele cu regim special ridicate de la furnizorii de astfel de imprimate figurand inregistrate in fisa de magazie a documentelor cu regim special.

Situatia este similara in ceea ce priveste celelalte societati : S.C. V. COM S.R.L. A, avand in vedere adresa nr. (...)/AR/16.02.2006 emisa de Garda Financiara A si declaratia administratorului societatii, E. B. M.; S.C. G. J. S.R.L. O - adresa nr. (...)/21.02.2006 a Garzii Financiare B si declaratia administratorului E. G.; S.C. T. S.R.L. T - adresele nr. (...), (...)/16.02.2006 emise de Garda Financiara T, S.C. D. METAL S.R.L. I, S.C. COMPANIA E. S.R.L. I si S.C. (...) E. S.R.L. I - adresa nr. (...)/IS/31 martie 2006 emisa de Garda Financiara I.

In baza acestor verificari instanta apreciaza ca nu este dovedita realitatea operatiunilor economice consemnate in documentele financiar - contabile ale societatii intimatei - reclamante.

Aprecierile expertilor consemnate in rapoartele de expertiza contabila efectuate cu ocazia cercetarilor penale, cat si a judecatii in fond a cauzei, pentru a avea forta probatorie corespunzatoare rasturnarii constatarilor organului de control, trebuiau intemeiate pe inscrisuri doveditoare ale eventualelor modificari ale situatiei emitentilor facturilor.

Astfel, aceste aprecieri nu reprezinta decat speculatii asupra situatiei de fapt ce a generat litigiul, neputand fi concretizate sub aspect probatoriu, prin depunerea de contracte comerciale sau confirmarea relatiilor comerciale de catre administratorii societatilor furnizoare.

In ce priveste modul de achizitionare a facturilor prezentate ca documente justificative, avand in vedere relatiile comunicate de furnizori acestor documente cu regim special, in sensul ca nu au fost achizitionate de unele din societatile mentionate anterior, instanta retine un alt aspect care coroborat cu cele indicate anterior conduce la concluzia fictivitatii operatiunilor economice consemnate in facturile invocate de catre intimata - reclamanta, avand in vedere sensul dat expresiei de operatiune fictiva prin dispozitiile art. 2 lit. f din Legea 241/2005.

Sustinerile referitoare la folosirea materialelor achizitionate la efectuarea lucrarilor contractate de D. B si S.C. S. CENTRAL S.A. P N nu prezinta relevanta in cauza, intrucat determina raporturi juridice distincte cu partenerii comerciali aratati, cu consecinte diferite asupra obligatiilor legale de colectare a T.V.A. si de calculare a impozitului pe profit, indiferent de modul de dobandire a acestor bunuri .

Referitor la conotatiile penale ale activitatii administratorilor societatii, in conditiile in care prin ordonanta din 26 iulie 2007 data in dosarul 7210/P/2006 al Parchetului de pe langa J u d e c a t o r i a B a c a u s-a dispus scoaterea de sub urmarire penala a acestora, instanta apreciaza ca limita investirii cu judecata prezentei cauze este determinata de raporturile juridice fiscale intemeiate pe operatiunile economice constatate de facturile fiscale invocate de catre intimata ca dovada a tranzactiilor intervenite. Constatarile instantei de contencios administrativ vor produce efectele recunoscute de dispozitiile speciale de drept material fiscal, fiind exceptate doar cele privitoare la existenta faptei penale, a persoanei care a savarsit-o si a vinovatiei acesteia.

De asemenea, pentru calificarea ca documente justificative a facturilor analizate, societatii ii revenea obligatia de a verifica toate elementele ce conduc la confirmarea calitatii de document justificativ, potrivit dispozitiilor art. 6 al. 2 din Legea 82/1991 in forma in vigoare la data emiterii facturilor, in scopul invocarii dreptului de deducere a T.V.A.

Imprejurarea ca facturile prezentate respecta, sub aspect formal, conditiile impuse de dispozitiile art. 155 al. 8 Cod fiscal, nu conduce prin ea insasi la indreptatirea societatii la deducerea T.V.A. sau modificarea bazei de impunere in ce priveste stabilirea impozitului pe venit, in conditiile in care nu a fost dovedita existenta operatiunilor economice consemnate in documentele intocmite.

Avand in vedere aceste imprejurari, precum si dispozitiile legale aplicabile, instanta apreciaza ca raportul de inspectie fiscala intocmit la data de 20 noiembrie 2006 de Directia Generala a Finantelor Publice - Activitatea de Control Fiscal, decizia de impunere nr. 533/21 noiembrie 2006 si decizia nr. 36/02 februarie 2007 sunt conforme dispozitiilor art. 6 din legea 82/1991, stabilind masurile corespunzatoare dispozitiilor art. 19 al. l, art. 21 al. 4 lit. f, art. 145 al. 8 din Legea 571/2003 cu modificarile si completarile ulterioare.

In consecinta, in temeiul art. 304 pct. 9, art. 3041 Cod procedura civila, va fi admis recursul, va fi modificata in parte sentinta recurata, in sensul respingerii actiunii ca nefondate, instanta de fond apreciind eronat situatia de fapt rezultata din probatoriul cauzei, aplicand in consecinta dispozitiile legale incidente.

Vor fi mentinute dispozitiile sentintei recurate cu privire la restituirea cautiunii.

PENTRU ACESTE MOTIVE
IN NUMELE LEGII
DECIDE


Admite recursul contencios administrativ declarat de recurenta-parata DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE B, cu sediul in B,(...)-3, judetul B, impotriva sentintei civile nr. 252 din 23 aprilie 2008, pronuntata de T r i b u n a l u l B a c a u in dosarul nr(...), in contradictoriu cu intimata-reclamanta S.C. E. S.R.L. B, cu sediul in B,(...), judetul B si intimata-parata ACTIVITATEA DE CONTROL FISCAL B, cu sediul in B,(...)-3, judetul B.

Modifica in parte sentinta civila nr. 252 din 23.04.2008 a T r i b u n a l u l u i B a c a u.

Respinge actiunea ca nefondata.
Mentine dispozitiile sentintei referitoare la restituirea cautiunii.
Irevocabila.
Pronuntata in sedinta publica din 15 ianuarie 2009.
Pronuntata de: Curtea de Apel - Decizia nr. 18 din 15-ian-2009


Citeşte mai multe despre:    Evaziune fiscala    Garda Financiara    Legea 82/1991    Taxa de timbru    Legea 241/2005    Tribunalul Bacau
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala
Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021

CEDO: Maria Mihalache impotriva Romaniei. Protectia proprietatii
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Suspendarea de drept a raportului de serviciu nu poate opera in cazul in care este necesar a se evalua de catre angajator infractiunea pentru care s-a dispus trimiterea in judecata
Pronuntaţă de: Tribunalul Arges - Sentinta civila nr. 292/2020

Suspendarea raportului de serviciu al functionarului public. Conditii
Pronuntaţă de: Tribunalul ARGES - Sentinta civila nr. 292/17.07.2020

Dreptul de deducere a TVA este conditionat de completarea in facturi a elementelor obligatorii prevazute de lege si-sau cu alte documente justificative anexate acestor facturi
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia de Contencios Administrativ si Fiscal Decizia nr. 2718/2019

ICCJ. Fals in inscrisuri sub semnatura privata. Continutul infractiunilor de folosire sau prezentare cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

Sentinta nr. 263/CA/2016 -Actiune in Contencios administrativ S.D. - S.A. impotriva Guvernului Romaniei si intervenientului Ministerul Finantelor Publice
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Oradea

Decizia C.C.R. nr. 331/2019 referitoare la admiterea obiectiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 74/2013
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia C.C.R. nr. 197/2019 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a unor dispozitii din Legea 171/2010 si OG 2/2001
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia CCR nr. 72/2019 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2331 din OG nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala si ale art. 350 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a RomanieiArticole Juridice

Restrangerea dreptului la viata privata, intima si de familie prin metodele speciale de supraveghere tehnica. Proportionalitatea actiunilor
Sursa: Liliana Gologan

Stabilirea salariului minim diferentiat si modul de contestare a decizilor emise de angajator. Lista functiilor si ocupatiilor care necesita studii superioare
Sursa: MCP Cabinet avocati

Cunoasterea companiilor si prevenirea fraudelor
Sursa: EuroAvocatura.ro

Interconectarea bazelor de date si evaziunea fiscala
Sursa: EuroAvocatura.ro

Munca la negru � definitie, forme, avantaje si dezavantaje, sanctiuni
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Riscul persoanelor care comercializeaza produse expirate sau fara documente
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

REFERAT cu propunere de arestare preventiva
Sursa: EuroAvocatura.ro