din anul 2007, atuul tau de DREPT!
2224 de useri onlinePrima pagină » Jurisprudenţă » Drept Fiscal » Decizia CCR nr. 635/2018 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 263 alin. (2) pct. 4 din Codul fiscal

Decizia CCR nr. 635/2018 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 263 alin. (2) pct. 4 din Codul fiscal

  Publicat: 08 Apr 2019       2644 citiri        Secţiunea: Drept Fiscal  


Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Decizia nr. 635/2018 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 263 alin. (2) pct. 4 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 266 din 08.04.2019

Act procedural prin care organul de urmarire penala, instanta de judecata, in procese penale sau civile, ori alt organ de jurisdictie dispune ca o persoana sa se prezinte in fata sa la o data determinata, in legatura cu un proces.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Sustinerile si punctele de vedere ale partilor si procurorului exprimate in cursul procesului penal cu privire la solutionarea cauzei deduse judecatii.
Presupunere, supozitie cu privire la anumite (legaturi, relatii intre) fenomene; presupunere cu caracter provizoriu, formulata pe baza datelor experimentale existente la un moment dat.
Ansamblu de solutii pronuntate de catre organele de jurisdictie in legatura cu probleme de drept sau institutiile juridice examinate cu prilejul desfasurarii litigiilor din competenta lor.
Unica autoritate de justitie din Romania, garantul suprematiei Constitutiei, care se supune numai Constitutiei si legii sale de organizare si functionare.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Realizarea veniturilor bugetare si folosirea lor pentru acoperirea cheltuielilor aprobate de buget.
Latura a capacitatii juridice, care consta in aptitudinea persoanei de a-si exercita singura drepturile
In pofida crearii unei piete unice si a Uniunii economice si monetare, nu exista inca o politica comunitara adevarata cu privire la impozitare. Prevederi specifice sunt incluse in Articolele 90-93 ale Tratatului de constituire a Comunitatii Europene (fostele Articole 95-99), dar procedura de adoptare a deciziilor in ce priveste impozitarea impune votul in unanimitate in Consiliu. Pina acum, acest mecanism a functionat ca o frana in ce priveste adoptarea de reguli comune privind impozitarea directa si indirecta.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Ansamblu de solutii pronuntate de catre organele de jurisdictie in legatura cu probleme de drept sau institutiile juridice examinate cu prilejul desfasurarii litigiilor din competenta lor.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Act prevazut de lege, prin care un organ de stat este informat si abilitat sa desfasoare o anumita activitate
Ansamblu de solutii pronuntate de catre organele de jurisdictie in legatura cu probleme de drept sau institutiile juridice examinate cu prilejul desfasurarii litigiilor din competenta lor.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Ansamblu de solutii pronuntate de catre organele de jurisdictie in legatura cu probleme de drept sau institutiile juridice examinate cu prilejul desfasurarii litigiilor din competenta lor.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Sustinerile si punctele de vedere ale partilor si procurorului exprimate in cursul procesului penal cu privire la solutionarea cauzei deduse judecatii.
Unica autoritate de justitie din Romania, garantul suprematiei Constitutiei, care se supune numai Constitutiei si legii sale de organizare si functionare.
Exceptio non adimpleti contractus este expresia latina ; dreptul oricareia din partile unui cotract bilateral, sinalagmatic, de a refuza indeplinirea obligatiilor pe care si le-a asumat, atata vreme cat cealalta parte nu-si indeplineste propriile sale obligatii.
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Presupunere, supozitie cu privire la anumite (legaturi, relatii intre) fenomene; presupunere cu caracter provizoriu, formulata pe baza datelor experimentale existente la un moment dat.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Constitutie (tratat instituind o Constitutie pentru Europa). La 18 iunie 2004, cei 25 de sefi de stat si de guvern ai Uniunii Europene au adoptat un tratat instituind o Constitutie pentru Europa.
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Reglementate in sectiunea I, cap. II, t. II, C. proc. pen., partea speciala;
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;

1. Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 263 alin. (2) pct. 4 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, exceptie ridicata de G.S.L. in Dosarul nr. XXXX/ZZZ/2016/a1 al Judecatoriei Constanta - Sectia civila si care formeaza obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. XXXXD/2016.
2. La apelul nominal se constata lipsa partilor. Procedura de citare este legal indeplinita.
3. Cauza fiind in stare de judecata, presedintele acorda cuvantul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neintemeiata, deoarece prevederile criticate se aplica, fara discriminare, tuturor persoanelor care se afla in ipoteza normei vizate. Totodata, arata ca exista jurisprudenta in materie si solicita mentinerea acesteia.
C U R T E A,
avand in vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:
4. Prin Incheierea nr. 15.755 din 18 octombrie 2016, pronuntata in Dosarul nr. XXXX/ZZZ/2016/a1, Judecatoria Constanta - Sectia civila a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 263 alin. (2) pct. 4 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, exceptie ridicata de G.S.L., intr-o cauza intemeiata pe dispozitiile Legii nr. 571/2003, respectiv contestatie la executare .
5. In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine, in esenta, ca modalitatea in care este determinat cuantumul impozitului pe mijloacele de transport, respectiv doar prin raportare la capacitatea cilindrica, fara a se avea in vedere si valoarea bunului impozabil, nu reprezinta o justa asezare a sarcinilor fiscale, fiind de natura a crea inegalitati intre contribuabilii care au acelasi tip de vehicule, cu valori de tranzactionare similare. Astfel, argumentul ca o capacitate cilindrica mare ar fi o caracteristica definitorie a autoturismelor de lux nu mai poate fi sustinut in conditiile actuale ale industriei de autoturisme, motiv pentru care, in alte state, s-a renuntat la impozitarea autoturismelor in functie de capacitatea cilindrica. Ca atare, este necesara includerea unui criteriu care sa aiba in vedere valoarea reala a bunului, similar impozitului pe cladiri etc.
6. Judecatoria Constanta - Sectia civila, avand in vedere jurisprudenta Curtii Constitutionale in materie, opineaza in sensul ca exceptia de neconstitutionalitate este neintemeiata.
7. Potrivit dispozitiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, incheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.
8. Guvernul, avand in vedere jurisprudenta Curtii Constitutionale in materie, apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate este neintemeiata.
9. Avocatul Poporului, avand in vedere jurisprudenta Curtii Constitutionale in materie, considera ca dispozitiile criticate sunt constitutionale.
10. Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.
C U R T E A,
examinand incheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul intocmit de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:
11. Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze prezenta exceptie .
12. Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate il constituie dispozitiileart. 263 alin. (2) pct. 4 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, care au urmatorul cuprins:
" (2) In cazul oricaruia dintre urmatoarele autovehicule, impozitul pe mijlocul de transport se calculeaza in functie de capacitatea cilindrica a acestuia, prin inmultirea fiecarei grupe de 200 cm3 sau fractiune din aceasta cu suma corespunzatoare din tabelul urmator:
(...)
Vehicule inmatriculate (lei/200 cm3 sau fractiune din aceasta)- Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2.601 cm3 si 3.000 cm3 inclusiv. - 144"
13. Dispozitiile Legii nr. 571/2003 au fost abrogate prin Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015. Insa, avand in vedere Decizia Curtii Constitutionale nr. 766 din 15 iunie 2011, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 549 din 3 august 2011, Curtea urmeaza a exercita controlul de constitutionalitate asupra prevederilor criticate.
14. In sustinerea neconstitutionalitatii acestor dispozitii legale sunt invocate prevederile constitutionale ale art. 16 privind egalitatea in drepturi, art. 56 alin. (2) referitor la asezarea justa a sarcinilor fiscale si art. 47 privind nivelul de trai.
15. Examinand exceptia de neconstitutionalitate, Curtea observa ca autorul acesteia este nemultumit de criteriile in functie de care se determina cuantumul impozitului pe mijloacele de transport .
16. De asemenea, Curtea constata ca prevederile criticate au mai format obiectul controlului de constitutionalitate in raport cu critici si dispozitii constitutionale similare, sens in care este, spre exemplu, Decizia nr. 46 din 12 februarie 2013, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 209 din 12 aprilie 2013, prin care a respins ca neintemeiata exceptia de neconstitutionalitate.
17. Cu acel prilej, Curtea a constatat ca dispozitiile art. 263 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 se aplica uniform tuturor contribuabililor ce se afla in situatia stabilita de ipoteza normei, fara sa instituie discriminari sau privilegii pe criterii arbitrare. Intrucat calcularea taxei asupra mijloacelor de transport se face prin aplicarea unei cote fixe in raport cu aceeasi baza de impozitare, care este reprezentata de capacitatea cilindrica a vehiculului, s-a retinut ca textul de lege criticat este in deplina concordanta cu dispozitiile art. 16 alin. (1) si (2) si cu cele ale art. 56 din Constitutie .
18. Fiscalitatea trebuie sa fie nu numai legala, ci si proportionala, rezonabila, echitabila si sa nu diferentieze impozitele pe criteriul grupelor sau categoriilor de cetateni (a se vedea, spre exemplu, Decizia nr. 6 din 25 februarie 1993, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 61 din 25 martie 1993). Din cele de mai sus rezulta ca, pentru a garanta principiul egalitatii in materie fiscala, legiuitorul are obligatia constitutionala de asezare justa a sarcinilor fiscale, or, dispozitiile art. 263 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 atesta caracterul echitabil si proportional al taxei stabilite, care se aplica tuturor contribuabililor, fara deosebiri de tratament juridic (Decizia nr. 602 din 28 aprilie 2009, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 395 din 11 iunie 2009).
19. In ceea ce priveste criteriile avute in vedere de legiuitor la stabilirea impozitelor, cum ar fi capacitatea cilindrica, prin Decizia nr. 249 din 6 martie 2008, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 273 din 7 aprilie 2008, Curtea a statuat ca, atat timp cat prin reglementarea criticata nu se contravine principiului asezarii juste a sarcinilor fiscale, instanta de contencios constitutional nu se poate pronunta asupra criteriilor alese de legiuitor pentru stabilirea impozitelor, acesta fiind suveran a decide cu privire la aceste aspecte.
20. Intrucat nu au intervenit elemente noi, de natura sa determine reconsiderarea jurisprudentei Curtii Constitutionale, atat solutia, cat si considerentele cuprinse in aceste decizii isi pastreaza valabilitatea si in cauza de fata, astfel ca exceptia de neconstitutionalitate este neintemeiata in raport cu prevederile constitutionale ale art. 16 alin. (1) si art. 56 alin. (2).
21. Cu privire la mentionarea, in sustinerea exceptiei de neconstitutionalitate, a dispozitiilor constitutionale ale art. 47 referitoare la nivelul de trai, Curtea observa ca acestea nu au incidenta in cauza.
22. Distinct de acestea, Curtea constata ca autorul prezentei exceptii de neconstitutionalitate doreste si modificarea textului criticat, in sensul includerii unui nou criteriu care sa aiba in vedere valoarea reala a bunului, similar impozitului pe cladiri. Fata de acestea, avand in vedere art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, potrivit caruia "Curtea Constitutionala se pronunta numai asupra constitutionalitatii actelor cu privire la care a fost sesizata, fara a putea modifica sau completa prevederile supuse controlului", precum si art. 61 alin. (1) din Constitutie, in virtutea caruia Parlamentul este unica autoritate legiuitoare a tarii, Curtea retine ca aceste probleme excedeaza controlului de constitutionalitate.
23. Pentru considerentele expuse, in temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A. d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,CURTEA CONSTITUTIONALA


In numele legii


D E C I D E:Respinge, ca neintemeiata, exceptia de neconstitutionalitate ridicata de G.S.L. in Dosarul nr. XXXX/ZZZ/2016/a1 al Judecatoriei Constanta - Sectia civila si constata ca dispozitiile art. 263 alin. (2) pct. 4 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal sunt constitutionale in raport cu criticile formulate.
Definitiva si general obligatorie.

Pronuntata in sedinta din data de 16 octombrie 2018.
Pronuntata de: Curtea Constitutionala a Romaniei


Citeşte mai multe despre:    CCR    Codul Fiscal    Legea 571/2003    Articolul 263    Impozitul pe mijloace de transport    Egalitate in drepturi    Proportionalitate
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Venituri care nu intra in categoria �veniturilor din alte surse� si care sunt supuse platii contributiei de asigurari sociale de sanatate
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 506/20.09.2018 a Curtii de Apel Galati

Lamurirea dispozitivului hotararii judecatoresti. Limitele judecatii. Neclaritatea dispozitivului. Drepturi salariale. Notiunea de �spor�. Modalitatea de stabilire si de plata
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 442/24.06.2020

Functionari publici. Drepturi salariale functionari. Revocarea pentru viitor a efectelor unui act administrativ de stabilire a drepturilor salariale. Inlaturare pentru trecut a efectelor actului administrativ de stabilire a drepturilor salariale
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 628/30.07.2020

Pensionarii militari decorati cu ordinul �Meritul Militar�. Beneficiul semnului onorific se acorda in favoarea beneficiarului pensionar militar sub forma unui spor adaugat la cuantumul pensiei brute
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 304/16.07.2020

Plata de despagubiri salariatului in cazul suspendarii contractului de munca. Principiul raspunderii civile contractuale
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Craiova - Decizia civila nr. 2351/2019

Decizia CCR 279/17.06.2015 nu este aplicabila atunci cand decizia de suspendare fost consolidata prin trimiterea in judecata a salariatului pentru fapte penale incompatibile cu functia detinuta
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Brasov - Decizia civila nr. 897/26.06.2019

Angajatorul este obligat sa plateasca impozite specifice si contributii pentru despagubirile cuvenite salariatului pe perioada in care i s-a suspendat netemeinic contractul de munca
Pronuntaţă de: Tribunalul Vrancea - Sentinta Civila nr. 605 din 18.12.2019

Recalcularea salariului prin raportare la salariul maxim stabilit in cadrul institutiei pentru aceeasi functie/grad/treapta si gradatie pentru activitatea desfasurata in aceleasi conditii
Pronuntaţă de: Curtea de Apel BUCURESTI - Decizie civila nr. 1710/ 5.10.2020

Existenta sau inexistenta resurselor financiare ale angajatorului nu poate avea vreo influenta asupra platii drepturilor salariale prevazute in contractul individual de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 5590 din data de 03 Decembrie 2019

Pe calea contestatiei in anulare nu pot fi valorificate decat nereguli procedurale, iar nu relative la dezlegarea data de instanta fondului raportului juridic
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Alba Iulia - Decizia civila nr. 398/2020Articole Juridice

Salariatii cu mai multe CIM-uri. Reglementari legale si limitari
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Dialogurile MCP � Oportunitatea reorganizarii angajatorului vs. Legalitarea concedierii salariatilor
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Un salariat are dreptul, pentru perioada cuprinsa intre concedierea sa nelegala si reintegrarea sa in functia detinuta anterior, la concediu anual platit
Sursa: EuroAvocatura.ro

Beneficiarii Legii nr. 19/2020. Conditiile de acordare a indemnizatiei
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu

Incidenta Deciziei CCR nr. 279/2015 asupra contractelor de munca suspendate la data pronuntarii. Neretroactivitate si neconstitutionalitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Aplicarea unui spor obligatoriu la pedeapsa principala a inchisorii � pedeapsa echitabila sau asuprire neconstitutionala
Sursa: Irina Maria Diculescu

Calificarea juridica si natura fiscala a diurnei externe, a cheltuielulor cu transportul si cazarea. Deducerea diurnei externe. Legislatie incidenta
Sursa: av. Emilia Alexandra Ioana