din anul 2007, atuul tau de DREPT!
3370 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Contencios Administrativ » OG 27/2002, Actualizata 2016, privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor

OG 27/2002, Actualizata 2016, privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor

  Publicat: 20 Dec 2015       172134 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


ORDONANTA nr. 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor, Actualizata 2016

Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Grup de cuvinte prin care se individualizeaza si se identifica o persoana fizica in societate si familie.
Principiu de baza al procesului penal, prevazut in cap. I, t. I, C. porc. pen., partea generala, consta in prerogativele
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Este actul procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Structura functionala care actioneaza in regim de putere publica si/sau presteaza servicii publice si care este finantata din venituri bugetare si/sau din venituri proprii, in conditiile legii finantelor publice.
Competenta profesionala reprezinta capacitatea de a realiza activitatile cerute la locul de munca la nivelul calitativ specificat in standardul ocupational.
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Zile in care se cuprinde intreg intervalul de timp dintre momentul inceperii si implinirii termenului, inclusiv prima si ultima zi a termenului.
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Persoana pusa sub interdictie judecatoreasca sau careia i s-a aplicat pedeapsa complementara a interzicerii unor drepturi prevazuta de legea penala.
Incalcarea dispozitiilor cu caracter administrativ sau disciplinar,

Vezi forma actualizata a OG 27/2002 >>>>> AICIArta. 1
(1)Prezenta ordonanta are ca obiect reglementarea modului de exercitare a catre cetateni a dreptului unei adrese autoritatilor si institutiilor publice mici formulate in nume propriu, precum si modul de solutionare a acestora.
(2)Dreptul de petitionare este numele recunoscut si organizatori legal constituite, acestea putand formula mici in colectivului pe care le are dreptul .
Arta. 2
In sensul prezentei ordonante, prin petitie se intelege cererea, reclamatia, sesizarea sau propunerea formulata in scris ori prin posta electronica, pe care un cetatean sau o organizatie legal constituita o poate adresa autoritatilor si institutiilor publice centrale si locale, servicii publice descentralizate ale ministerelor. . . . si ale celorlalte organe centrale, companiilor si societatilor nationale, societatilor comerciale de interes judetean sau local, precum si regiilor autonome, denumite in continuare autoritati si institutii publice.
Arta. 3
Petitiile adresate autoritatilor si institutiilor publice prevazute la art. 2 vor fi solutionate in termenele si in conditiile stabilitate prin prezenta ordonanta .
Arta. 4
Conducatorii autoritatilor si institutiilor publice prevazute la art. 2 sunt direct raspunzatori de buna organizare si desfasurare a activitatii de prime, evidentiere si rezolvare a micilor ce sunt, precum si de legalitatea solutiilor si comunicarea acestora in termenul legal.
Arta. 5
Pentru solutionarea legala a micilor ce sunt adresa conducatorii autoritatilor si institutiilor publice sesizate vor dispune masuri de cercetare si analiza detaliata a tuturor aspectelor sesizate.
Arta. 6
(1)Autoritatile si institutiile publice prevazute la art. 2 sunt obligate sa organizeze un compartiment distinct pentru relatii cu publicul, care sa primeasca, sa se inregistreze, sa se ingrijeasca de rezolvare a micilor si sa expedieze raspunsurile catre petitionari.
(2)Compartimentul prevazut la alin. (1inainteaza micile inregistrate catre compartimentele de specialitate, in functie de obiectul acestora, cu precizarea termenului de trimitere a raspunsului.
(3)Compartimentul prevazut la alin. (1 este obligat sa urmareasca solutionarea si redactarea in termen a raspunsului.
(4)Expedierea raspunsului. . . catre adresa petitionar se face numai de catre compartimentul pentru relatii cu publicul, care se ingrijeste si de clasarea si arhivarea micilor
Art. 61
Petitiile gresit indreptate vor fi trimise in termen de 5 zile de la inregistrare catre compartimentul prevazut la art. 6 alin. .( 1autoritati sau institutii care au ca atributii rezolvarea problemelor sesizate, urmand ca petitionarul sa fie instiintat despre aceasta.Art
. 7
Petitiile anonime sau cele in care nu sunt trecute date de identificare a petitionarului nu se iau in considerare si se claseaza, potrivit prezentei ordonante.
Arta. 8
(1)Autoritatile si institutiile publice sesizate au obligatia sa comunice petitionarului, in termenul de 30 de zile de la data inregistrarii petitiei, raspunsul, indiferent daca solutia este favorabila sau nefavorabila.
(2)Pentru solutie micilor transmise, potrivit. art. 61, de la alte autoritati sau institutii publice, termenul de 30 de zile curge de la data inregistrarii petitiei la autoritatea sau institutia publica competenta .
Arta. 9
In situatia in care aspectele sesizate prin mica necesita o cercetare mai amanuntita, conducatorul autoritatii sau institutiei publice poate prelungi termenul prevazut la art. 8 cu cel mult 15 zile .
Arta. 10
(1In cazul in care un petitionar adreseaza aceleiasi autoritati sau institutii publice mai multe mici, sesizand aceeasi problema, acestea vor conexa, petentul urmand sa primeasca o singur raspuns care trebuie sa faca referire la toate micile primite. (2)
Daca dupa trimiterea raspunsului se primeste o noua petitie de aceeasi mica ori de la o autoritate sau institutie publica gresit sesizata, cu acelasi continut, aceasta se claseaza, numarul initial facand-se mentiune despre faptul ca sa raspuns.Art. 11
In
cazul in care prin mici sunt sesizate anumite aspecte din activitatea unei persoane, aceasta nu poate fi solutionata de persoana in cauza sau de catre un subordonat al acesteia
Art. 12
(1)Repartizarea micilor in vederea solutionarii lor de catre personalul de specialitate se face de catre seful compartimentului. caruia i sa trimis petitia de catre compartimentul prevazut la alin. (1al art. 6.
(2)Functionarii publici si persoane incadrate cu contract individual de munca sunt obligate sa rezolve numai micile care le sunt repartizate potrivit alin. ( 1, fiindu-le interzis sa le primeasca direct de la petenti, sa intervina sau sa depuna staruinta pentru solutionarea acestora in afara cadrului legal.Art
. 13
Semnarea raspunsului se face de catre conducatorul autoritatii sau institutiei ori a persoanei imputernicita de aceasta, precum si de seful compartimentului care are o solutie mica.In raspunsul se va indica, in mod obligatoriu. , temeiul legal al solutiei compartimentului adoptate.Art
. 14
Semestrial autoritatile si institutiile publice vor analiza activitatea proprie de solutionare a micilor, pe baza raportului intocmit de prevazut. la alin. (1al art. 6.
Art. 15
Constituie abatere disciplinara si se sanctioneaza potrivit prevederilor Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici sau, dupa caz, potrivit legislatiei muncii urmatoarele fapte:
a)nerespectarea termenilor de solutionare a micilor, prevazute in prezenta ordonanta;
b)interventiile sau staruintele pentru rezolvarea unor mici in afara cadrului legal;
c)primirea directa a petitiei unei mici, in vederea rezolvarii, fara sa fie inregistrata si sa fie repartizata de seful compartimentului de specialitate.
Arta. 151
Modul de solutionare a petiilor adresate Parlamentului si Presedintelui Romaniei se face potrivit reglementarilor proprii.

Afişează OG 27/2002, Actualizata 2016, privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    OG 27/2002    Ordonanta 27/2002    OG 27/2002 actualizata 2016

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Actiune privind anularea unui act administrativ. Forma plangerii prealabile
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Suceava - Decizia 369 din 05.03.2010