din anul 2007, atuul tau de DREPT!
676 de useri onlinePrima pagină » Jurisprudenţă » Contencios Administrativ » Actiune privind anularea unui act administrativ. Forma plangerii prealabile

Actiune privind anularea unui act administrativ. Forma plangerii prealabile

  Publicat: 20 Jul 2011       12314 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Prin cererea inregistrata la data de 11. 06. 2009 pe rolul Tribunalului Suceava - Sectia comerciala, de contencios administrativ si fiscal, reclamantul A. N. , in contradictoriu cu paratii Consiliul Local al orasului B. si Institutia Prefectului Municipiului Suceava, a solicitat instantei ca prin hotararea ce o va pronunta sa dispuna anularea hotararii nr. 12/30. 04. 2009 cu obligarea paratului la plata cheltuielilor de judecata .

Desemneaza situatia in care un membru al completului de judecata este oprit, in cazurile expres prevazute de lege, sa participe la solutionarea unui anumit litigiu.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
1. (ca probe noi in apel si recurs) orice inscrisuri avand legatura cu obiectul litigiului si fiind de natura sa lamureasca anumite aspecte ale raporturilor dintre impricinati, dar pe care partea interesata, indiferent din ce motive, nu le-a infatisat primei instante pentru ca aceasta sa le poata lua in considerare cu ocazia solutionarii pricinii.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Ansamblu de solutii pronuntate de catre organele de jurisdictie in legatura cu probleme de drept sau institutiile juridice examinate cu prilejul desfasurarii litigiilor din competenta lor.
Unica autoritate de justitie din Romania, garantul suprematiei Constitutiei, care se supune numai Constitutiei si legii sale de organizare si functionare.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Diferenta intre pretul de vanzare al unui produs/serviciu si costul acestuia; diferenta intre dobanda platita la depozite si dobanda perceputa la creditele acordate de catre o banca.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
1. Acel fenomen care influenteaza actiunea cauzei, favorizeaza sau franeaza procesul dezvoltarii cauzei in efect.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Este modul de sesizare al organelor de urmarire penala facuta de catre o persoana sau organizatie publica, careia i s-a acuzat o vatamare prin infractiune.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Este modul de sesizare al organelor de urmarire penala facuta de catre o persoana sau organizatie publica, careia i s-a acuzat o vatamare prin infractiune.
Pricipiu general de drept, potrivit caruia autoritatile de stat, institutiile publice si toti cetatenii sunt obligati sa respecte legea,comportamentul lor sa fie conform prevederilor acesteia.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.

Reclamantul a aratat ca actul atacat este nelegal motivat de faptul ca acesta a fost emis de un organ necompetent. Astfel, potrivit dispozitiilor art. 91 al. 4 din Legea nr. 161/2003 in situatia in care alesul local aflat in stare de incompatibilitate nu renunta la cele doua functii incompatibile, prefectul va emite un ordin prin care constata incetarea de drept a mandatului la propunerea secretarului unitatii administrativ teritoriale.
A apreciat ca masura luata este netemeinica intrucat a respectat termenul prevazut la art. 91 al. 3 al. Legii nr. 161/2003 renuntand la functia de administrator in favoarea sotiei sale, Axinia Iustina.
In drept a invocat disp. art. 91 al. 5 din Legea nr. 161/2003 si art. 1 din Legea nr. 554/2004.
In dovedire au fost anexate in copie, inscrisuri .
Prim-paratul a formulat intampinare prin care a solicitat respingerea actiunii reclamantului ca nefondata.
Secund-paratul a formulat intampinare prin care a invocat exceptia lipsei calitatii procesuale pasive, motivat, in esenta, de faptul ca, raportat la dispozitiile art. 1 al. 1 din Legea nr. 554/2004 calitatea procesuala pasiva in cauza are Consiliul Local al orasului Brosteni.
Pe fondul cauzei a solicitat respingerea actiunii motivat de faptul ca hotararea contestata este legala si temeinica.
In sedinta publica din data de 15. 10. 2009, in virtutea rolului activ, reglementat de art. 129 al. 5 Cod procedura civila, instanta a pus in vedere reclamantului sa faca dovada indeplinirii procedurii prealabile, insa reclamantul nu s-a conformat dispozitiilor instantei.
Prin sentinta nr. 2039/20. 11. 2009, Tribunalul Suceava - Sectia comerciala, de contencios administrativ si fiscal a respins actiunea ca inadmisibila.
S-a retinut ca :
Legea nr. 554/2004 mentioneaza in art. 7 ca, inainte de a se adresa instantei de contencios administrativ competenta, persoana care se considera vatamata intr-un drept al sau ori intr-un interes legitim, printr-un act unilateral, trebuie sa solicite autoritatii publice emitente revocarea, in tot sau in parte a acestuia, fara a distinge in raport cu caracterul sau individual sau normativ.
Aceasta reglementare este pe deplin justificata, intrucat instituie o cale mai rapida de restabilire a legalitatii, avand ca scop atat protectia autoritatii publice emitente care, prin repararea eventualelor erori savarsite cu ocazia emiterii actului poate evita chemarea sa in judecata in calitate de parat.
In acord cu principiile cristalizate in jurisprudenta Curtii europene a Drepturilor Omului, Curtea Constitutionala a statuat, in mod constant ca, stabilirea unor conditionari pentru introducerea actiunilor in justitie nu constituie o incalcare a dreptului la liberul acces la justitie si la un proces echitabil in insasi substanta sa, statul dispunand de o anumita marja de apreciere in acest sens.
Avand in vedere ca reclamantul nu a facut dovada indeplinirii procedurii prealabile, desi i s-a acordat termen in acest sens, procedura care reprezinta o conditie de exercitare a dreptului la actiune, in baza art. 109 al. 2 cod procedura civila, s-a respins actiunea ca inadmisibila.
Impotriva acestei sentinte a declarat recurs reclamantul, aratand, in esenta, ca din adresa nr. 473/P/114/2009 din 5. 05. 2009, rezulta ca procedura prealabila a fost indeplinita.
Mai arata ca schimbarea sa din functie putea fi dispusa doar printr-un ordin al Institutiei Prefectului si nu prin hotararea Consiliului Local.
Curtea de Apel Suceava - Sectia comerciala, de contencios administrativ si fiscal a constatat ca recursul care, in drept, se incadreaza conform art. 304 pct. 5 Cod procedura civila, este intemeiat.
Problema pe care instanta trebuie sa o dezlege in recurs consta in a decela daca, din continutul adresei nr. 473/P/114/2009 din 15. 05. 2009 (f. 22 dosar fond) rezulta ca reclamantul a formulat recurs administrativ fata de masura schimbarii sale din functie dispusa prin Hotararea Consiliului Local B. nr. 12/30. 04. 2009.
Instanta a constatat ca, potrivit terminologiei folosite de art. 7 din Legea nr. 554/2004, procedura prealabila administrativa se exercita pe calea unei plangeri, prin care persoana care se considera vatamata intr-un drept al sau ori intr-un interes legitim printr-un act administrativ individual trebuie sa solicite autoritatii publice emitente sau autoritatii ierarhic superioare, revocarea, in tot sau in parte, a acesteia.
Art. 2 alin. (1) lit. j) din aceeasi lege defineste plangerea prealabila ca fiind ``cererea prin care se solicita autoritatii publice emitente sau celei ierarhic superioare, dupa caz, reexaminarea unui act administrativ cu caracter individual sau normativ, in sensul revocarii sau modificarii acestuia``.
Plangerea prealabila se circumscrie notiunii mai largi de petitie, definita de art. 2 din O. G. nr. 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor, aprobata, cu modificari si completari, prin Legea nr. 233/2002, drept ``cererea, reclamatia, sesizarea sau propunerea formulata in scris ori prin posta electronica, pe care un cetatean sau o organizatie legal constituita o poate adresa autoritatilor si institutiilor publice centrale si locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor si ale celorlalte organe centrale, companiilor si societatilor nationale, societatilor comerciale, de interes judetean sau local, precum si regiilor autonome, denumite in continuare autoritati si institutii publice``.
Desi art. 7 alin. (1) din Legea nr. 554/2004 prevede ca prin plangerea prealabila petitionarul trebuie sa solicite autoritatii publice emitente sau autoritatii ierarhic superioare, in speta prefectului, competent a efectua controlul de legalitate al hotararii consiliului local, revocarea, in tot sau in parte, a actului vatamator, consideram ca interpretarea literala a acestui text ar impune un formalism excesiv in exercitarea recursului administrativ.
In aceste conditii, Curtea de Apel Suceava - Sectia comerciala, de contencios administrativ si fiscal a constatat ca solicitarea reclamantului adresata Institutiei prefectului, de a i se reanaliza situatia ``dupa actul aditional de numire a unui nou administrator``, solicitare formulata la 30. 04. 2009, intruneste conditiile plangerii prealabile in sensul art. 7 din Legea nr. 554/2004, astfel incat, in baza art. 312 alin. 5 Cod procedura civila, a casat sentinta atacata cu trimitere pentru rejudecare la prima instanta, ocazie cu care vor fi analizate si celelalte motive din cererea de recurs.
Pronuntata de: Curtea de Apel Suceava - Decizia 369 din 05.03.2010


Citeşte mai multe despre:    Curtea de Apel Suceava    Legea 161/2003    Legea 554/2004    Plangere prealabila    Tribunalul Suceava    Legea 233/2002    OG 27/2002
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Anulare Hotarare CNSSU privind instituirea carantinei si interzicerea de participare doar la evenimente religioase
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL SUCEAVA SECTIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL Sedinta publica din 24 mai 2021 Dosar nr. 479/32/2020

Contract de vanzare. Incheierea unei conventii de punere in aplicare a contractului. Invocarea incalcarii principiului simetriei
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 2012 din 20 octombrie 2020

Revendicare imobiliara a unui bun proprietate comuna pe cote-parti (coproprietate). Exceptie de la opozabilitatea hotararii judecatoresti
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

ICCJ: Situatia masurilor asiguratorii infiintate in cadrul unui proces penal asupra bunurilor unei persoane juridice, anterior deschiderii procedurii insolventei, in vederea confiscarii speciale
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

ICCJ: Pot fi atacate in justitie, cu actiune in anulare, si hotararile adoptate de adunarea speciala a actionarilor
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

Procedura prealabila este obligatorie ori de cate ori legea speciala prevede dreptul partii de a se adresa instantei de contencios administrativ
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 2271/2016

ICCJ - Decizia 16/2019: in cadrul procedurii de revocare a suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere, serviciul de probatiune este un subiect procesual la care hotararea atacata se refera
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

ICCJ - Decizia nr. 14/2019 dispozitiile art. 43 alin. (2) din Codul penal presupun ca toate infractiunile concurente sa fie savarsite dupa condamnarea definitiva neexecutata sau executata partial
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia nr. 3/2019 privind solutionarea sesizarilor formulate prin care se solicita pronuntarea unei hotarari prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia C.C.R. nr. 250/2019 referitoare la admiterea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 386 alin. (1) din Codul de procedura penala
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a RomanieiArticole Juridice

Suspendarea raportului de serviciu in cazul savarsirii de infractiuni de catre functionarii publici. Legalitatea desfasurarii unei activitati in domeniul privat
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

ICCJ. Decizia de concediere nu mai poate fi revocata dupa comunicarea acesteia catre salariat
Sursa: EuroAvocatura.ro

Investirea cu formula executorie a somatiei de plata
Sursa: CSM

Posibilitatea cumularii dobanzii legale cu actualizarea creantei potrivit inflatiei
Sursa: CSM

Criminalitatea fara violenta ´┐Ż fraudele informatice
Sursa: Inspectoratul General al Politiei si DIICOT

Infractiunile informatice prevazute de legea 161/2003
Sursa: PNA.ro | Autor: Ionel Georgescu