din anul 2007, atuul tau de DREPT!
4042 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Regulamente » Regulament de ordine interioara al parchetelor

Regulament de ordine interioara al parchetelor

  Publicat: 17 Mar 2009       103271 citiri        Secţiunea: Regulamente  


Regulament de ordine interioara al parchetelor.

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 154 din 05/03/2007

Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Totalitatea infractiunilor savarsite pe un teritoriu determinat, intr-o anumita perioada.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Reprezinta o faza a procesului penal, constand in activitatea desfasurata de organele de urmarire penala
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Persoana care face parte din parchet si care exercita atributiile ce revin acestei institutii judiciare.
Birou electoral - organism care se constituie pentru buna organizare si desfasurare a alegerilor la nivel national,
Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
A declara vinovat pe cineva rpintr-o hotarare judecatoreasca,
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Sprijin recirpoc pe care si-l dau statele in activitatea de descoperire,
Persoana care face parte din parchet si care exercita atributiile ce revin acestei institutii judiciare.
Birou electoral - organism care se constituie pentru buna organizare si desfasurare a alegerilor la nivel national,
Sprijin recirpoc pe care si-l dau statele in activitatea de descoperire,
Totalitatea infractiunilor savarsite pe un teritoriu determinat, intr-o anumita perioada.
Persoana care face parte din parchet si care exercita atributiile ce revin acestei institutii judiciare.
Birou electoral - organism care se constituie pentru buna organizare si desfasurare a alegerilor la nivel national,

c) examineaza si propune solutii privind organizarea si functionarea Directiei;
d) din dispozitia procurorului sef directie, asista la primirea in audienta de catre acesta a unor persoane si informeaza asupra posibilitatilor de rezolvare, colaborand in acest scop cu celelalte compartimente ale Directiei;
e) examineaza proiecte de acte normative ori note de studiu si fac propuneri sau observatii asupra cuprinsului acestora;
f) indeplinesc orice alte sarcini si lucrari repartizate de procurorul sef directie;
g) raspund pentru indeplinirea atributiilor prevazute la lit. a)-f).
(7) Procurorul sef serviciu si procurorul sef birou din cadrul structurii centrale sau teritoriale a Directiei au urmatoarele atributii:
a) organizeaza, coordoneaza, controleaza si raspund de activitatea intregului personal din subordine privind indeplinirea la timp si in mod corespunzator a atributiilor de serviciu;
b) repartizeaza personalului din subordine lucrarile de competenta serviciului sau a biroului si verifica solutionarea in termen a acestora;
c) solutioneaza lucrarile serviciului/biroului cu grad de complexitate ridicat;
d) indeplinesc orice alte sarcini, din dispozitia conducerii Directiei;
e) raspund pentru indeplinirea atributiilor prevazute la lit. a)-d).

Sectiunea 2 - Atributiile serviciilor si birourilor din cadrul structurii centrale a Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si TerorismArt. 12
(1) Structura Directiei se stabileste prin ordin al procurorului sef al Directiei, cu avizul ministrului justitiei. Serviciile, birourile si compartimentele se infiinteaza si se desfiinteaza in functie de natura, volumul, complexitatea si specificul activitatii desfasurate.
(2) Serviciile, birourile si compartimentele sunt conduse de procurori sefi, cu exceptia cazului in care legea prevede altfel.
(3) Procurorii din cadrul Directiei au urmatoarele atributii:
a) efectueaza urmarirea penala in cauzele date prin lege in competenta lor si sesizeaza instantele de judecata competente;
b) supravegheaza si controleaza nemijlocit actele de cercetare penala efectuate din dispozitia si in numele lor de ofiterii si agentii de politie judiciara in cauzele prevazute la lit. a);
c) dispun efectuarea de catre specialisti a constatarilor tehnico-stiintifice sau clarificarea de catre acestia a unor aspecte tehnice in activitatea de urmarire penala;
d) pot participa la sedinte de judecata, in conditiile legii;
e) exercita orice alte atributii stabilite de lege sau prin dispozitiile procurorilor ierarhic superiori;
f) raspund pentru indeplinirea atributiilor prevazute la lit. a)-e).

Art. 13
(1) Biroul judiciar este condus de un procuror sef birou .
(2) Procurorii din acest birou au urmatoarele atributii:
a) participa la sedintele de judecata avand ca obiect cereri sau cauze de competenta Directiei, in conditiile legii;
b) examineaza solutiile pronuntate si exercita caile de atac prevazute de lege;
c) intocmesc evidenta apelurilor si recursurilor penale declarate de structura centrala si de structurile teritoriale si asigura comunicarea solutiilor date in apel sau recurs;
d) rezolva lucrarile repartizate;
e) analizeaza legalitatea propunerilor procurorului din faza de urmarire penala, respinse de instanta, si propune conducerii Directiei masuri pentru inlaturarea deficientelor;
f) intocmesc evidenta cazurilor de achitare sau restituire si intocmesc rapoartele de analiza asupra acestor solutii;
g) analizeaza cazurile de neaplicare unitara a legii in practica instantelor de judecata si sesizeaza compartimentul de specialitate din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie;
h) sesizeaza conducerea Directiei cu privire la problemele deosebite dezbatute in sedintele de judecata;
i) indeplinesc orice alte atributii stabilite de conducerea Directiei, in domeniul de competenta;
j) raspund pentru indeplinirea atributiilor prevazute la lit. a)-i).

Art. 14
(1) Biroul de asistenta judiciara internationala este condus de un procuror sef birou .
(2) Procurorii din cadrul acestui birou au urmatoarele atributii:
a) colaboreaza direct cu structuri similare, romanesti si straine, constand in schimburi reciproce de informatii si orice alte acte de asistenta judiciara internationala de acest fel;
b) asigura asistenta judiciara internationala, potrivit legii, in cauzele privind infractiunile de competenta Directiei, cooperand direct in acest scop cu autoritatile straine competente, precum si cu alte structuri din cadrul parchetelor si cu autoritatile si institutiile publice romanesti cu atributii in domeniu;
c) orice alte atributii stabilite prin dispozitiile procurorilor ierarhic superiori sau prevazute in legi speciale;
d) raspund pentru indeplinirea atributiilor prevazute la lit. a)-c).

Art. 15
(1) Biroul de studiere a cauzelor care genereaza si a conditiilor care favorizeaza savarsirea infractiunilor de criminalitate organizata si terorism este condus de un procuror sef birou .
(2) Procurorii din cadrul acestui birou au urmatoarele atributii:

Afişează Regulament de ordine interioara al parchetelor pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:   

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

Oportunitatea - prerogativa angajatorului de a-si organiza activitatea. Rolul activ al instantei de judecata in aflarea adevarului
Sursa: MCP avocati

Perioada de proba si abuzul de drept in relatiile de munca. Sarcina probei
Sursa: MCP avocati

Obligatiile, drepturile si diligentele angajatorului pe parcursul evaluarii profesionale a salariatului
Sursa: MCP avocatiJurisprudenţă

In cat timp poate fi aplicata o sanctiune disciplinara unui salariat?
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Concursul si perioada de proba. Modalitati diferite de verificare a aptitudinilor profesionale ale salariatului
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Executarea catre salariati a obligatiilor de plata ale institutiilor publice. Care sume pot fi esalonate?
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Ştiri Juridice