din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1381 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Integral: Regulament de ordine interioara al parchetelor

INTEGRAL: Regulament de ordine interioara al parchetelor


Regulament de ordine interioara al parchetelor.

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 154 din 05/03/2007

Titlul I - Dispozitii generale
Art. 1
(1) Ministerul Public este parte componenta a autoritatii judecatoresti, iar atributiile sale sunt prevazute in Constitutia Romaniei, republicata, in Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si in alte legi speciale.
(2) In activitatea judiciara, Ministerul Public reprezinta interesele generale ale societatii si apara ordinea de drept, precum si drepturile si libertatile cetatenilor.
(3) Ministerul Public isi exercita atributiile prin procurori constituiti in parchete, in conditiile legii.

Art. 2
(1) Structura si organizarea Ministerului Public sunt prevazute in Legea nr. 304/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si in alte legi speciale, precum si in anexa care face parte integranta din prezentul regulament.
(2) Din Ministerul Public fac parte: Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, parchetele de pe langa curtile de apel, parchetele de pe langa tribunale, parchetele de pe langa tribunalele pentru minori si familie, parchetele de pe langa judecatorii si parchetele militare, conform organigramei prevazute in anexa.
(3) Parchetele militare sunt organizate dupa cum urmeaza: Sectia parchetelor militare din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, Parchetul Militar de pe langa Curtea Militara de Apel; Parchetul Militar de pe langa Tribunalul Militar Teritorial si parchetele militare de pe langa tribunalele militare.


Titlul II - Ierarhia functiilor din cadrul Ministerului Public
Art. 3
(1) Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie functioneaza cu urmatoarele categorii de personal:
a) procurori;
b) personal de specialitate juridica asimilat judecatorilor si procurorilor;
c) functionari publici, inclusiv manageri publici;
d) personal auxiliar de specialitate;
e) personal militar din cadrul Sectiei parchetelor militare;
f) personal contractual, inclusiv consilieri pentru afaceri europene;
g) personal conex.
(2) Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie are urmatoarea structura ierarhica privind procurorii:
a) procuror general;
b) prim-adjunct al procurorului general, procuror sef al Directiei Nationale Anticoruptie, procuror sef al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism;
c) adjunct al procurorului general, procurorii sefi adjuncti ai Directiei Nationale Anticoruptie, procuror sef adjunct al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism;
d) consilierii procurorului general, daca acestia au calitatea de procuror;
e) procuror sef sectie;
f) procuror sef adjunct sectie;
g) procuror sef serviciu;
h) procuror sef birou;
i) procuror.
(3) Directia Nationala Anticoruptie are urmatoarea structura ierarhica privind procurorii:
a) procuror sef al Directiei Nationale Anticoruptie, asimilat prim-adjunctului procurorului general;
b) procuror sef adjunct al Directiei Nationale Anticoruptie, asimilat adjunctului procurorului general;
c) consilieri ai procurorului sef al Directiei Nationale Anticoruptie, asimilati consilierilor procurorului general, daca acestia au calitatea de procurori;
d) procuror sef sectie;
e) procuror sef adjunct sectie;
f) procuror sef serviciu;
g) procuror sef birou;
h) procuror.
(4) Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism are urmatoarea structura ierarhica privind procurorii:
a) procuror sef al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism, asimilat prim-adjunctului procurorului general;
b) procuror sef adjunct al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism, asimilat adjunctului procurorului general;
c) consilieri ai procurorului sef al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism, asimilati consilierilor procurorului general, daca acestia au calitatea de procurori;
d) procuror sef serviciu;
e) procuror sef birou;
f) procuror.
(5) Parchetul de pe langa curtea de apel are urmatoarea structura ierarhica privind procurorii:
a) procuror general;
b) procuror general adjunct;
c) procuror sef sectie;
d) procuror sef serviciu, acolo unde este cazul;
e) procuror sef birou, acolo unde este cazul;
f) procuror.
(6) Parchetul de pe langa tribunal are urmatoarea structura ierarhica privind procurorii:
a) prim-procuror;
b) prim-procuror adjunct;
c) procuror sef sectie;
d) procuror sef serviciu, acolo unde este cazul;
e) procuror sef birou, acolo unde este cazul;
f) procuror.
(7) Parchetul de pe langa tribunalul pentru minori si familie are urmatoarea structura ierarhica privind procurorii:
a) prim-procuror;
b) prim-procuror adjunct;
c) procuror sef serviciu, acolo unde este cazul;
d) procuror sef birou, acolo unde este cazul;
e) procuror.
(8) Parchetul de pe langa judecatorie are urmatoarea structura ierarhica privind procurorii:
a) prim-procuror;
b) prim-procuror adjunct;
c) procuror sef sectie, dupa caz;
d) procuror.
(9) Dispozitiile alin. (5), (6) si (8) se aplica in mod corespunzator si parchetelor militare.
(10) Procurorii din fiecare parchet sunt subordonati conducatorului structurii de parchet respective.
(11) Conducatorul fiecarui parchet este subordonat conducatorului structurii de parchet ierarhic superioare din aceeasi circumscriptie.
(12) Procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie exercita controlul asupra tuturor procurorilor din subordine, direct sau prin procurori anume desemnati.
(13) Corpul grefierilor este alcatuit din grefieri cu studii superioare si grefieri cu studii medii.
(14) Functiile personalului auxiliar de specialitate sunt urmatoarele:
a) grefier sef sectie;
b) prim-grefier;
c) grefier sef serviciu;
d) grefier cu studii superioare;
e) grefier cu studii medii;
f) grefier statistician;
g) grefier documentarist;
h) grefier arhivar;
i) grefier informatician;
j) grefier registrator.
(15) Sunt conexe personalului auxiliar de specialitate al parchetelor functiile de agent procedural si sofer.
(16) Functiile personalului economic si administrativ sunt urmatoarele:
a) manager economic;
b) sef serviciu;
c) sef birou;
d) consilier;
e) auditor public intern;
f) referent;
g) muncitor calificat.
(17) Personalul auxiliar de specialitate, personalul de specialitate juridica asimilat judecatorilor si procurorilor, functionarii publici si personalul contractual din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie se subordoneaza ierarhic procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, daca legea nu prevede altfel.
(18) Personalul auxiliar de specialitate, personalul de specialitate juridica asimilat judecatorilor si procurorilor, functionarii publici si personalul contractual din cadrul structurilor teritoriale de parchet se subordoneaza ierarhic conducatorului structurii de parchet respective.
(19) Specialistii IT din cadrul parchetelor au calitatea de functionari publici sau de grefieri informaticieni, avand atributii legate exclusiv de activitatea informatica a Ministerului Public si de monitorizare a Strategiei de informatizare a sistemului judiciar din Romania. Conducatorii parchetelor asigura sprijinul logistic necesar pentru desfasurarea in bune conditii a activitatii acestora.


Titlul III - Organizarea si functionarea Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie

Capitolul I - Structura si conducerea Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie
Art. 4
(1) In cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie functioneaza:
a) Directia Nationala Anticoruptie;
b) Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism;
c) Sectia de urmarire penala si criminalistica;
d) Sectia judiciara;
e) Sectia de resurse umane si documentare;
f) Sectia parchetelor militare;
g) Serviciul de cooperare judiciara internationala, relatii internationale si programe;
h) Directia de exploatare a tehnologiei informatiei;
i) Biroul de informare publica si relatii cu presa;
j) Departamentul economico-financiar si administrativ;
k) Serviciul de audit public intern;
l) Biroul juridic;
m) Compartimentul documentelor clasificate;
n) Unitatea de implementare a programelor PHARE (UIP).
(2) In cadrul structurilor de parchet pot functiona directii, sectii, servicii, birouri si alte compartimente de specialitate.
(3) Directia Nationala Anticoruptie este condusa de un procuror sef, ajutat de 2 procurori sefi adjuncti. In activitatea sa, procurorul sef al Directiei Nationale Anticoruptie este ajutat de 2 procurori consilieri, asimilati procurorilor consilieri ai procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie.
(4) Directia Nationala Anticoruptie este organizata in sectii conduse de procurori sefi sectie, ajutati de procurori sefi adjuncti sectie. Sectiile se infiinteaza si se desfiinteaza prin ordin al procurorului sef al Directiei Nationale Anticoruptie, cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii.
(5) Organizarea si functionarea Directiei Nationale Anticoruptie se stabilesc prin Regulamentul de ordine interioara al Directiei Nationale Anticoruptie.
(6) Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism este condusa de un procuror sef, asimilat prim-adjunctului procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie. Procurorul sef al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism este ajutat de un procuror sef adjunct, asimilat adjunctului procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, precum si de 2 consilieri, asimilati consilierilor procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie.
(7) Structura Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism se stabileste prin ordin al procurorului sef, cu avizul ministrului justitiei.
(8) Organizarea si functionarea Directiei de Investigare a Criminalitatii Organizate si Terorism se stabilesc prin Regulamentul de ordine interioara al Directiei de Investigare a Criminalitatii Organizate si Terorism, aprobat prin ordin al ministrului justitiei, la propunerea procurorului sef al Directiei de Investigare a Criminalitatii Organizate si Terorism, cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii.

Art. 5
(1) Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie este condus de procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, ajutat de un prim-adjunct si un adjunct.
(2) In activitatea sa, procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie este ajutat de 3 consilieri, numiti prin ordin al procurorului general.
(3) Fiecare sectie este condusa de un procuror sef sectie, ajutat de 1 sau 2 procurori sefi adjuncti sectie, numarul acestora fiind stabilit prin ordin al procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie.
(4) Sectiile, serviciile si birourile din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie sunt organizate ierarhic. Procurorii din cadrul fiecaruia dintre aceste compartimente sunt subordonati procurorului sef sectie, serviciu sau birou, dupa caz. Procurorul sef birou este subordonat procurorului sef serviciu, care la randul sau este subordonat procurorului sef sectie, respectiv adjunctilor acestora.
(5) Personalul din cadrul compartimentelor auxiliare de specialitate este subordonat procurorului sef sectie, serviciu sau birou ori sefului serviciu ori birou sau adjunctilor acestora, dupa caz.

Art. 6
(1) Procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie are urmatoarele atributii:
a) conduce, coordoneaza si raspunde de activitatea Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si a parchetelor din subordine, luand masuri pentru buna organizare si functionare a acestora;
b) conduce Directia Nationala Anticoruptie din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, prin intermediul procurorului sef al acestei directii;
c) conduce Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism, prin intermediul procurorului sef al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism;
d) numeste si revoca, prin ordin, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism, cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii, in limita posturilor prevazute in statul de functii, aprobat potrivit legii;
e) exercita direct sau prin procurori anume desemnati controlul asupra tuturor parchetelor;
f) este ordonator principal de credite;
g) exercita atributii de coordonare si control al administrarii Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, din punct de vedere economico-financiar;
h) coordoneaza elaborarea proiectului de buget anual al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si al Ministerului Public;
i) reprezinta Ministerul Public in relatiile cu celelalte autoritati si institutii publice, cu organizatiile neguvernamentale, cu orice alte persoane juridice sau persoane fizice, din tara si din strainatate, precum si in relatiile internationale;
i) participa la sedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie in Sectii Unite si ale Curtii Constitutionale, iar in cazul imposibilitatii de participare, deleaga pe prim-adjunctul sau ori pe un alt procuror;
j) participa la sedintele oricarui complet al Inaltei Curti de Casatie si Justitie, cand considera necesar, sau desemneaza procurorii care participa la aceste sedinte;
k) emite ordine cu caracter intern;
l) convoaca Adunarea generala a procurorilor Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si prezideaza aceasta adunare, in conditiile legii;
m) convoaca si prezideaza sedintele Colegiului de conducere al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie;
n) solutioneaza conflictele de competenta, potrivit legii;
o) repartizeaza procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, pe sectii, servicii si birouri, precum si in orice alte compartimente de activitate;
p) infiinteaza/desfiinteaza, prin ordin, cu aprobarea Consiliului Superior al Magistraturii - Sectia pentru procurori, sectii in cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, cu exceptia sectiilor din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie;
q) infiinteaza/desfiinteaza, prin ordin, servicii, birouri sau alte compartimente de specialitate, cu avizul ministrului justitiei, cu exceptia serviciilor, birourilor sau a altor compartimente din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie;
r) analizeaza activitatea in domeniu a procurorilor Ministerului Public;
s) dispune delegarea procurorilor in interesul serviciului, potrivit legii;
s) incadreaza personalul auxiliar de specialitate din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, personalul de specialitate juridica asimilat judecatorilor si procurorilor, functionarii publici si personalul contractual si dispune delegarea, transferarea, suspendarea, incetarea contractului individual de munca si aplicarea sanctiunilor disciplinare pentru acest personal, in conditiile legii, cu exceptia celor care isi desfasoara activitatea in cadrul Directiei Nationale Anticoruptie;
t) emite aviz conform pentru numirea si revocarea ofiterilor si agentilor de politie judiciara, la propunerea ministrului administratiei si internelor, si retrage avizul conform ofiterilor si agentilor de politie judiciara care nu si-au indeplinit corespunzator atributiile de serviciu;
t) stabileste, prin ordin, indemnizatiile de incadrare brute lunare sau salariile de baza brute, dupa caz, precum si alte drepturi pentru personalul, altul decat procurorii, din Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, cu exceptia cazului in care legea prevede altfel;
u) acorda salarii de merit si premii personalului din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie;
v) propune ministrului justitiei aprobarea Regulamentului de ordine interioara al parchetelor, potrivit legii;
x) prezinta Consiliului Superior al Magistraturii si ministrului justitiei raportul anual privind activitatea Ministerului Public;
y) stabileste, prin ordin, cu avizul ministrului justitiei, regulamentul de atribuire a locuintelor de serviciu din fondul locativ al Ministerului Public.
(2) Procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie exercita orice alte atributii prevazute de lege sau regulamente.

Art. 7
(1) Prim-adjunctul procurorului general si adjunctul procurorului general actioneaza pentru ducerea la indeplinire a ordinelor si masurilor dispuse de procurorul general; coordoneaza, controleaza, raspund si indruma activitatea sectiilor Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si a celorlalte parchete.
(2) Repartizarea atributiilor intre prim-adjunctul procurorului general si adjunctul procurorului general este stabilita prin ordin al procurorului general.
(3) In perioada absentei procurorului general sau a imposibilitatii exercitarii functiei, indiferent de cauza acesteia, inclusiv revocarea, prim-adjunctul procurorului general il inlocuieste de drept in exercitarea atributiilor ce ii revin in aceasta calitate, iar in cazul absentei acestuia sau al imposibilitatii exercitarii functiei, indiferent de cauza acesteia, inclusiv revocarea, atributiile sunt exercitate de drept de adjunctul procurorului general. Prin ordin al procurorului general se va stabili ordinea celor care exercita conducerea Ministerului Public in cazul absentei sau al imposibilitatii exercitarii functiei concomitent de catre procurorul general, prim-adjunctul procurorului general si adjunctul procurorului general.

Art. 8
Prim-adjunctul procurorului general, respectiv adjunctul procurorului general au urmatoarele atributii:
a) exercita atributiile procurorului general in cazul absentei acestuia sau in cazul imposibilitatii exercitarii functiei, indiferent de cauza acesteia, inclusiv revocarea;
b) indeplinesc sarcinile dispuse de procurorul general;
c) raspund pentru indeplinirea atributiilor prevazute la lit. a) si b).

Art. 9
(1) Consilierii il ajuta pe procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie la indeplinirea atributiilor privind activitatea Ministerului Public.
(2) Consilierii procurorului general au urmatoarele atributii:
a) asigura ducerea la indeplinire a ordinelor si dispozitiilor date de procurorul general;
b) efectueaza sau participa la realizarea unor studii, evaluari, sinteze si alte lucrari privind activitatea Ministerului Public, stabilite prin ordinul procurorului general;
c) examineaza si propun solutii privind organizarea si functionarea Ministerului Public;
d) din ordinul procurorului general, asista la primirea in audienta de catre acesta a unor persoane si informeaza asupra posibilitatilor de rezolvare, colaborand in acest scop cu celelalte structuri ale Ministerului Public;
e) examineaza proiecte de acte normative ori note de studiu si fac propuneri sau observatii asupra cuprinsului acestora;
f) examineaza si supun aprobarii procurorului general, din dispozitia acestuia, analizele semestriale si anuale privind activitatea Ministerului Public, intocmite de procurorii sefi ai directiilor, sectiilor, serviciilor si ai altor compartimente de activitate;
g) consilierii procurorului general care au si calitatea de procuror pot examina, din ordinul procurorului general, legalitatea unor solutii date de procurorii din cadrul Ministerului Public, formuland propuneri pe care le prezinta procurorului general;
h) raspund de indeplinirea atributiilor prevazute la lit. a)-g).
(3) Consilierii procurorului general indeplinesc orice alte sarcini si lucrari repartizate de procurorul general.

Art. 10
(1) Procurorii din cadrul tuturor parchetelor au atributiile care decurg din prevederile Codului de procedura penala, legile speciale si prevederile prezentului regulament.
(2) Procurorii anume desemnati de procurorul general au urmatoarele atributii de control:
a) examineaza din dispozitia procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie plangerile impotriva masurilor luate sau impotriva actelor efectuate de procurorii generali ai parchetelor de pe langa curtile de apel, precum si plangerile impotriva masurilor luate sau impotriva actelor efectuate de procurori si care sunt supuse controlului ierarhic si propun masuri potrivit legii;
b) examineaza conflictele de competenta, precum si orice alte incidente legate de conflictele de competenta materiala si dupa calitatea persoanei si propun masuri potrivit legii;
c) solutioneaza cererile privind recuzarea procurorilor de la parchetele de pe langa curtile de apel, potrivit legii;
d) efectueaza activitati de control, in conditiile legii, stabilite prin ordin al procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie;
e) raspund pentru indeplinirea atributiilor prevazute la lit. a)-d).


Capitolul II - Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si TerorismSectiunea 1 - Conducerea, structura si atributiile Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism
Art. 11
(1) Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism, denumita in continuare Directia, ca structura cu personalitate juridica specializata a Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, organizata in structura centrala si structura teritoriala, realizeaza urmarirea penala in cauzele de criminalitate organizata si terorism si in alte cauze date in competenta sa, potrivit legii.
(2) Procurorul sef al Directiei este asimilat prim-adjunctului procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie.
(3) Procurorul sef al Directiei are urmatoarele atributii:
a) organizeaza, coordoneaza, controleaza si raspunde de activitatea intregului personal din subordine privind indeplinirea la timp si in mod corespunzator a atributiilor de serviciu, luand sau, dupa caz, propunand procurorului general masurile care se impun;
b) este ordonator secundar de credite si, in exercitarea atributiilor sale, emite ordine cu caracter intern;
c) pe baza unor criterii obiective si potrivit specializarii, repartizeaza procurorilor din subordine spre solutionare dosarele penale, plangerile si celelalte lucrari inregistrate in cadrul structurii centrale, potrivit legii;
d) dispune preluarea, in conditiile legii, la structura centrala pentru efectuarea urmaririi penale, a cauzelor de competenta serviciilor si birourilor teritoriale ale Directiei;
e) analizeaza anual activitatea din cadrul Directiei si intocmeste un raport pe care il prezinta procurorului general in vederea luarii masurilor care se impun pentru imbunatatirea activitatii;
f) analizeaza legalitatea solutiilor procurorului de netrimitere in judecata, in cauzele cu invinuiti sau inculpati arestati preventiv;
g) ia masuri pentru inlaturarea deficientelor si eficientizarea activitatii Directiei;
h) propune ministrului justitiei aprobarea prin ordin a Regulamentului de organizare si functionare al Directiei, cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii;
i) organizeaza in cadrul structurii centrale, prin ordin, servicii, birouri si compartimente conduse de procurori sefi; in circumscriptia teritoriala a parchetelor de pe langa curtile de apel infiinteaza, prin ordin, servicii teritoriale conduse de procurori sefi; infiinteaza sau desfiinteaza birouri teritoriale in circumscriptia teritoriala a parchetelor de pe langa tribunale;
j) recomanda procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie delegarea procurilor la Directie;
k) stabileste, prin ordin, numarul specialistilor, personalului auxiliar de specialitate si al personalului economic si administrativ, incadrat in serviciile, birourile ori compartimentele infiintate la nivelul structurii centrale sau in serviciile si birourile teritoriale, in functie de volumul si de complexitatea activitatii, in limita numarului total de posturi;
l) numeste, prin ordin, cu avizul ministrilor de resort, specialisti cu inalta calificare in domeniul prelucrarii si valorificarii informatiilor in domeniul economic, financiar, bancar, vamal, informatic si in alte domenii, pentru clarificarea unor aspecte tehnice sau de specialitate in activitatea de urmarire penala;
m) stabileste, prin ordin, structura si atributiile Centrului de aplicatii operationale al procurorilor, organizeaza, coordoneaza si raspunde de activitatea acestuia;
n) propune procurorului general acordarea de salarii de merit si alte sporuri la salariu pentru procurori, specialisti, personalul auxiliar de specialitate, economic si administrativ;
o) conduce activitatea compartimentului de specialisti din cadrul Directiei;
p) ia masuri pentru respectarea programului de activitate de catre intreg personalul Directiei, pentru indeplinirea la timp si in conditii de calitate a lucrarilor si pentru stabilirea unor raporturi de serviciu care sa asigure realizarea corespunzatoare a atributiilor;
q) indeplineste atributii stabilite de lege sau dispuse de procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie;
r) raspunde de indeplinirea atributiilor prevazute la lit. a)-q).
(4) Procurorul sef adjunct al Directiei, asimilat adjunctului procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, are urmatoarele atributii:
a) solutioneaza lucrarile repartizate de procurorul sef al Directiei si de conducerea Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie;
b) exercita atributiile procurorului sef al Directiei, in absenta acestuia;
c) exercita atributiile dispuse de procurorul sef al Directiei sau de procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie;
d) raspunde pentru indeplinirea atributiilor prevazute la lit. a)-c).
(5) In activitatea sa, procurorul sef al Directiei este ajutat de 2 consilieri asimilati consilierilor procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie.
(6) Consilierii il ajuta pe procurorul sef directie la indeplinirea atributiilor Directiei si in acest scop au urmatoarele atributii:
a) asigura ducerea la indeplinire a ordinelor si dispozitiilor date de procurorul sef al Directiei;
b) efectueaza sau participa la realizarea unor studii, evaluari, sinteze si alte lucrari privind activitatea Directiei, din dispozitia procurorului sef directie;
c) examineaza si propune solutii privind organizarea si functionarea Directiei;
d) din dispozitia procurorului sef directie, asista la primirea in audienta de catre acesta a unor persoane si informeaza asupra posibilitatilor de rezolvare, colaborand in acest scop cu celelalte compartimente ale Directiei;
e) examineaza proiecte de acte normative ori note de studiu si fac propuneri sau observatii asupra cuprinsului acestora;
f) indeplinesc orice alte sarcini si lucrari repartizate de procurorul sef directie;
g) raspund pentru indeplinirea atributiilor prevazute la lit. a)-f).
(7) Procurorul sef serviciu si procurorul sef birou din cadrul structurii centrale sau teritoriale a Directiei au urmatoarele atributii:
a) organizeaza, coordoneaza, controleaza si raspund de activitatea intregului personal din subordine privind indeplinirea la timp si in mod corespunzator a atributiilor de serviciu;
b) repartizeaza personalului din subordine lucrarile de competenta serviciului sau a biroului si verifica solutionarea in termen a acestora;
c) solutioneaza lucrarile serviciului/biroului cu grad de complexitate ridicat;
d) indeplinesc orice alte sarcini, din dispozitia conducerii Directiei;
e) raspund pentru indeplinirea atributiilor prevazute la lit. a)-d).


Sectiunea 2 - Atributiile serviciilor si birourilor din cadrul structurii centrale a Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism
Art. 12
(1) Structura Directiei se stabileste prin ordin al procurorului sef al Directiei, cu avizul ministrului justitiei. Serviciile, birourile si compartimentele se infiinteaza si se desfiinteaza in functie de natura, volumul, complexitatea si specificul activitatii desfasurate.
(2) Serviciile, birourile si compartimentele sunt conduse de procurori sefi, cu exceptia cazului in care legea prevede altfel.
(3) Procurorii din cadrul Directiei au urmatoarele atributii:
a) efectueaza urmarirea penala in cauzele date prin lege in competenta lor si sesizeaza instantele de judecata competente;
b) supravegheaza si controleaza nemijlocit actele de cercetare penala efectuate din dispozitia si in numele lor de ofiterii si agentii de politie judiciara in cauzele prevazute la lit. a);
c) dispun efectuarea de catre specialisti a constatarilor tehnico-stiintifice sau clarificarea de catre acestia a unor aspecte tehnice in activitatea de urmarire penala;
d) pot participa la sedinte de judecata, in conditiile legii;
e) exercita orice alte atributii stabilite de lege sau prin dispozitiile procurorilor ierarhic superiori;
f) raspund pentru indeplinirea atributiilor prevazute la lit. a)-e).

Art. 13
(1) Biroul judiciar este condus de un procuror sef birou.
(2) Procurorii din acest birou au urmatoarele atributii:
a) participa la sedintele de judecata avand ca obiect cereri sau cauze de competenta Directiei, in conditiile legii;
b) examineaza solutiile pronuntate si exercita caile de atac prevazute de lege;
c) intocmesc evidenta apelurilor si recursurilor penale declarate de structura centrala si de structurile teritoriale si asigura comunicarea solutiilor date in apel sau recurs;
d) rezolva lucrarile repartizate;
e) analizeaza legalitatea propunerilor procurorului din faza de urmarire penala, respinse de instanta, si propune conducerii Directiei masuri pentru inlaturarea deficientelor;
f) intocmesc evidenta cazurilor de achitare sau restituire si intocmesc rapoartele de analiza asupra acestor solutii;
g) analizeaza cazurile de neaplicare unitara a legii in practica instantelor de judecata si sesizeaza compartimentul de specialitate din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie;
h) sesizeaza conducerea Directiei cu privire la problemele deosebite dezbatute in sedintele de judecata;
i) indeplinesc orice alte atributii stabilite de conducerea Directiei, in domeniul de competenta;
j) raspund pentru indeplinirea atributiilor prevazute la lit. a)-i).

Art. 14
(1) Biroul de asistenta judiciara internationala este condus de un procuror sef birou.
(2) Procurorii din cadrul acestui birou au urmatoarele atributii:
a) colaboreaza direct cu structuri similare, romanesti si straine, constand in schimburi reciproce de informatii si orice alte acte de asistenta judiciara internationala de acest fel;
b) asigura asistenta judiciara internationala, potrivit legii, in cauzele privind infractiunile de competenta Directiei, cooperand direct in acest scop cu autoritatile straine competente, precum si cu alte structuri din cadrul parchetelor si cu autoritatile si institutiile publice romanesti cu atributii in domeniu;
c) orice alte atributii stabilite prin dispozitiile procurorilor ierarhic superiori sau prevazute in legi speciale;
d) raspund pentru indeplinirea atributiilor prevazute la lit. a)-c).

Art. 15
(1) Biroul de studiere a cauzelor care genereaza si a conditiilor care favorizeaza savarsirea infractiunilor de criminalitate organizata si terorism este condus de un procuror sef birou.
(2) Procurorii din cadrul acestui birou au urmatoarele atributii:
a) efectueaza operatiuni de centralizare, analizare si valorificare a datelor si informatiilor privind criminalitatea organizata si terorismul, la nivel national;
b) indruma activitatea de centralizare, analizare si valorificare a datelor privind criminalitatea organizata si terorismul, desfasurata de serviciile si birourile teritoriale de combatere a coruptiei si criminalitatii organizate;
c) organizeaza si administreaza baza de date privind criminalitatea organizata si terorismul;
d) culeg si centralizeaza datele privind activitatea de urmarire penala desfasurata in cadrul Directiei;
e) analizeaza si valorifica datele culese si centralizate in vederea elaborarii studiilor privind cauzele care genereaza si a conditiilor care favorizeaza savarsirea infractiunilor de criminalitate organizata si terorism;
f) colaboreaza cu structuri si organisme similare din tara si din strainatate in vederea schimbului de date si informatii pentru elaborarea studiilor si analizelor privind cauzele care genereaza si a conditiilor care favorizeaza savarsirea infractiunilor de criminalitate organizata si terorism, precum si a prognozelor privind evolutia fenomenului infractional specific;
g) elaboreaza prognoze privind evolutia fenomenului infractional specific;
h) participa in grupuri de lucru pentru elaborarea modificarilor legislative;
i) indeplinesc orice alte atributii stabilite prin dispozitiile procurorilor ierarhic superiori sau prevazute in legi speciale;
j) raspund pentru indeplinirea atributiilor prevazute la lit. a)-i).


Sectiunea 3 - Centrul de aplicatii operationale al procurorilor
Art. 16
(1) Centrul de aplicatii operationale al procurorilor este condus de un procuror sef asimilat procurorului sef serviciu.
(2) Centrul de aplicatii operationale al procurorilor are urmatoarele atributii:
a) elaboreaza metodologia referitoare la activitatea de urmarire penala in cauze complexe privind criminalitatea organizata si terorismul;
b) desfasoara activitati specifice de pregatire a procurorilor si a altor categorii de personal, in cooperare cu Institutul National al Magistraturii, potrivit programelor acestuia;
c) asigura, la cerere, pe baza de protocol, activitati de consultanta si pregatire profesionala pentru alte institutii cu atributii de cercetare penala;
d) asigura, la cerere, cursuri de pregatire si specializare pentru procurorii care isi manifesta intentia de a-si desfasura ulterior activitatea in cadrul Directiei si pentru judecatorii care doresc sa promoveze la instante care judeca dosare de competenta Directiei;
e) coopereaza cu structuri similare de pregatire a personalului cu atributii in combaterea criminalitatii organizate si terorismului, din tara si strainatate;
f) colecteaza date si informatii necesare pregatirii procurorilor si cresterii eficientei activitatii de urmarire penala;
g) organizeaza activitati cu caracter didactic, in conformitate cu competentele Directiei;
h) acorda asistenta structurii centrale si structurilor teritoriale ale Directiei, in domeniul de competenta al Centrului de aplicatii operationale al procurorilor;
i) exercita orice alte atributii stabilite prin lege sau prin dispozitiile conducerii Directiei.


Sectiunea 4 - Compartimentul de specialisti


``

Art. 17
(1) In cadrul Directiei sunt numiti prin ordin al procurorului sef al Directiei, cu avizul ministrilor de resort, specialisti cu inalta calificare in domeniul prelucrarii si valorificarii informatiilor, economic, financiar, bancar, vamal, informatic, precum si in alte domenii, pentru clarificarea unor aspecte tehnice in activitatea de urmarire penala.
(2) Specialistii prevazuti la alin. (1) au calitatea de functionar public si au drepturile si obligatiile prevazute de lege pentru functionarii publici.
(3) Specialistii prevazuti la alin. (1) isi desfasoara activitatea sub conducerea, supravegherea si controlul nemijlocit al procurorilor Directiei.
(4) Specialistii au urmatoarele atributii:
a) intocmesc, din dispozitia scrisa a procurorului de caz, constatarea tehnico-stiintifica;
b) din dispozitia procurorilor Directiei, pot oferi clarificari cu privire la aspecte tehnice sau de specialitate in activitatea de urmarire penala;
c) indeplinesc orice alte atributii specifice compartimentului, din dispozitia procurorilor Directiei;
d) raspund pentru indeplinirea atributiilor prevazute la lit. a)-c).
(5) Delegarea specialistilor in teritoriu se poate dispune de procurorul sef al Directiei, pe baza solicitarii motivate a sefilor de servicii sau birouri teritoriale.


Sectiunea 5 - Serviciile si birourile teritoriale
Art. 18
(1) Serviciile teritoriale care functioneaza la nivelul parchetului de pe langa curtea de apel sunt conduse de procurori sefi serviciu.
(2) Procurorii sefi ai serviciilor teritoriale au urmatoarele atributii:
a) organizeaza, conduc, controleaza si raspund de activitatea personalului din cadrul serviciului, luand sau, dupa caz, propunand conducerii Directiei luarea masurilor care se impun;
b) repartizeaza, dupa criterii obiective si conform principiului specializarii procurorilor din subordine, dosarele penale, plangerile si celelalte lucrari inregistrate;
c) solutioneaza plangerile impotriva solutiilor procurorilor, potrivit legii;
d) indeplinesc sarcinile dispuse in conditiile legii de procurorii ierarhic superiori sau prevazute in legi speciale.
(3) Procurorii din serviciile teritoriale au urmatoarele atributii:
a) efectueaza urmarirea penala in cauzele date prin lege in competenta lor si sesizeaza instantele de judecata competente;
b) conduc si controleaza nemijlocit actele de cercetare penala efectuate din dispozitia lor in cadrul serviciului de ofiterii si agentii de politie judiciara in cauzele privind infractiunile de competenta lor;
c) participa la sedintele de judecata, in conditiile legii;
d) indeplinesc orice alte atributii stabilite prin dispozitiile procurorilor ierarhic superiori, date in conformitate cu legea sau prevazute in legi speciale;
e) raspund pentru indeplinirea atributiilor prevazute la lit. a)-d).

Art. 19
(1) Birourile teritoriale care functioneaza la nivelul parchetului de pe langa tribunal sunt conduse de procurori sefi birou.
(2) Procurorii sefi ai birourilor teritoriale indeplinesc in mod corespunzator atributiile prevazute la art. 18 alin. (2).
(3) Procurorii din cadrul birourilor teritoriale au urmatoarele atributii:
a) efectueaza urmarirea penala in cauzele date prin lege in competenta lor si sesizeaza instantele de judecata competente;
b) conduc si controleaza nemijlocit actele de cercetare penala efectuate din dispozitia procurorilor din cadrul biroului de ofiterii si agentii de politie judiciara in cauzele privind infractiunile de competenta acestor birouri;
c) pot participa la sedintele de judecata, in conditiile legii;
d) indeplinesc orice alte atributii stabilite prin dispozitiile procurorilor ierarhic superiori, date in conformitate cu legea sau prevazute in legi speciale;
e) raspund pentru indeplinirea atributiilor prevazute la lit. a)-d).


Capitolul III - Sectia de urmarire penala si criminalisticaSectiunea 1 - Atributiile procurorilor sefi si structura sectiei de urmarire penala si criminalistica
Art. 20
(1) Sectia de urmarire penala si criminalistica este condusa de un procuror sef, ajutat de un procuror sef adjunct.
(2) Sectia de urmarire penala si criminalistica indeplineste atributiile Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie in legatura cu activitatea de urmarire penala si coordonarea activitatii de urmarire penala, precum si cu activitatea de criminalistica, potrivit legii.
(3) Procurorul sef sectie are urmatoarele atributii:
a) organizeaza, conduce, controleaza si raspunde de activitatea intregului personal din cadrul sectiei, luand sau, dupa caz, propunand conducerii Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie masurile care se impun pentru desfasurarea eficienta a activitatii;
b) repartizeaza, pe baza unor criterii obiective si potrivit specializarii procurorilor din sectie, spre solutionare dosarele penale, plangerile si celelalte lucrari inregistrate in sectie, potrivit legii;
c) exercita controlul asupra activitatii desfasurate de procurorii sefi serviciu;
d) examineaza lucrarile procurorilor din sectie;
e) stabileste atributiile manageriale delegate procurorilor sefi adjuncti sectie;
f) exercita orice atributii dispuse de conducerea Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie.
(4) Procurorul sef adjunct sectie are urmatoarele atributii:
a) organizeaza, conduce, controleaza si raspunde de indeplinirea atributiilor manageriale incredintate de procurorul sef sectie;
b) solutioneaza lucrarile repartizate de procurorul sef sectie si de conducerea Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie;
c) exercita atributiile procurorului sef sectie, in absenta acestuia;
d) exercita orice alte atributii dispuse de procurorul sef sectie sau de conducerea Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie.
(5) Procurorul sef serviciu sau procurorul sef birou are urmatoarele atributii:
a) organizeaza, coordoneaza, controleaza si raspunde de activitatea intregului personal din subordine privind indeplinirea la timp si in mod corespunzator a atributiilor de serviciu;
b) repartizeaza personalului din subordine lucrarile de competenta serviciului sau a biroului si verifica solutionarea in termen a acestora;
c) solutioneaza dosare, conform specializarii proprii;
d) indeplineste orice alte sarcini dispuse de conducerea sectiei sau de conducerea Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie ori prevazute in legi speciale.
(6) Procurorii sefi serviciu sunt subordonati direct procurorului sef sectie.

Art. 21
Sectia de urmarire penala si criminalistica are urmatoarea structura:
A. Serviciul de urmarire penala:
a) Biroul de urmarire penala;
b) Biroul criminalistica;
B. Serviciul pentru coordonarea activitatii Ministerului Public in domeniul drepturilor de proprietate intelectuala:
a) Biroul de combatere a infractiunilor in domeniul drepturilor de proprietate intelectuala;
b) Biroul pentru coordonarea activitatii in domeniul drepturilor de proprietate intelectuala.


Sectiunea 2 - Serviciul de urmarire penala
Art. 22
(1) Biroul de urmarire penala este condus de un procuror sef birou.
(2) Procurorii din cadrul acestui birou au urmatoarele atributii:
a) efectueaza urmarirea penala in cauzele date prin lege in competenta lor;
b) efectueaza urmarirea penala in cauzele preluate in conditiile legii de la structurile de parchet din teritoriu;
c) intocmesc analiza activitatii sectiei si evolutia indicatorilor statistici;
d) indeplinesc orice alte atributii stabilite de procurorii ierarhic superiori sau prevazute in legi speciale;
e) raspund pentru indeplinirea atributiilor prevazute la lit. a)-d).
(3) Procurorii din cadrul acestui birou anume desemnati de procurorul general indeplinesc urmatoarele atributii de control:
a) examineaza din dispozitia procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie plangerile impotriva masurilor luate sau actelor efectuate de procurorii generali ai parchetelor de pe langa curtile de apel, precum si plangerile impotriva masurilor sau actelor efectuate de procurori si care sunt supuse controlului ierarhic si propun masuri potrivit legii;
b) centralizeaza si analizeaza datele si informatiile rezultate in urma actiunilor de coordonare si control, din dispozitia procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, cele privind evenimente prin care s-au produs distrugeri sau degradari de bunuri, cu consecinte deosebit de grave sau care au avut ca urmare un dezastru, precum si alte asemenea situatii stabilite prin ordin al procurorului general;
c) examineaza conflictele de competenta, precum si orice alte incidente legate de conflicte de competenta materiala si dupa calitatea persoanei si propun masuri potrivit legii;
d) solutioneaza cererile privind recuzarea procurorilor de la parchetele de pe langa curtile de apel, potrivit legii;
e) efectueaza activitati de control, in conditiile legii, stabilite prin ordin al procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie;
f) raspund pentru indeplinirea atributiilor prevazute la lit. a)-e).


Sectiunea 3 - Biroul de criminalistica
Art. 23
(1) Biroul de criminalistica este condus de un procuror sef birou.
(2) Procurorii acestui birou au urmatoarele atributii:
a) efectueaza urmarirea penala in cauzele repartizate de procurorul sef sectie, potrivit legii;
b) participa la instrumentarea unor cauze penale complexe, care implica aplicarea metodelor stiintifice si a mijloacelor tehnice criminalistice, si acorda sprijin sub aspect tehnic, tactic si metodologic procurorilor care desfasoara activitatea de urmarire penala proprie in cauze cu un grad mare de complexitate, in vederea eficientizarii si dinamizarii activitatii de urmarire penala;
c) organizeaza evidenta centralizata a cauzelor privind infractiuni savarsite cu intentie, care au avut ca urmare moartea unei persoane aflate in evidenta cauzelor cu autori neidentificati;
d) asigura difuzarea catre parchete, in scopul documentarii, a lucrarilor elaborate pe plan intern si in strainatate cu privire la metodele si mijloacele tehnice, a regulilor si procedeelor tactice criminalistice necesare descoperirii, cercetarii si prevenirii diferitelor categorii de infractiuni;
e) asigura efectuarea lucrarilor criminalistice de laborator;
f) elaboreaza lucrari de analiza vizand aspecte de ordin tehnic, tactic si metodologic privind folosirea de catre procurori a mijloacelor criminalistice si propun masuri pentru valorificarea acestora;
g) indeplinesc si alte atributii stabilite de procurorul ierarhic superior sau prevazute in legi speciale;
h) raspund pentru indeplinirea atributiilor prevazute la lit. a)-g).
(3) In cadrul biroului de criminalistica isi desfasoara activitatea tehnicieni criminalisti asimilati personalului auxiliar de specialitate conform art. 91 alin. (2) din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instantelor si al parchetelor de pe langa acestea, cu modificarile si completarile ulterioare.
(4) Tehnicienii criminalisti prevazuti la alin. (3) au urmatoarele atributii:
a) insotesc procurorul criminalist sau alt procuror anchetator la cercetarea la fata locului, in cazul savarsirii unor infractiuni contra vietii, al mortilor suspecte, accidentelor de munca cu victime sau in alte situatii care impun prezenta procurorului, asigurand executarea fotografiilor judiciare si a inregistrarilor video prin folosirea tehnicii din dotare, sub indrumarea exclusiva a procurorului;
b) executa lucrari de laborator;
c) executa planse foto;
d) asigura asistenta tehnica a inregistrarilor audio si video, decriptarea casetelor audio si video, procesarea imaginilor foto si video in cursul anchetei desfasurate de procuror;
e) intretin aparatura din dotarea laboratorului de criminalistica si a cabinetelor din cadrul parchetelor de pe langa tribunale si gestioneaza materialele consumabile;
f) organizeaza si tin evidenta materialelor fotosensibile audiovideo si asigura conservarea celor utilizate in ancheta;
g) indeplinesc orice alte atributii, din dispozitia procurorului, in conditiile legii;
h) raspund pentru indeplinirea atributiilor prevazute la lit. a)-g).


Sectiunea 4 - Serviciul pentru coordonarea activitatii Ministerului Public in domeniul drepturilor de proprietate intelectuala
Art. 24
(1) Biroul de combatere a infractiunilor in domeniul drepturilor de proprietate intelectuala este condus de un procuror sef birou.
(2) Procurorii din acest birou au urmatoarele atributii:
a) efectueaza urmarirea penala si sesizeaza instanta de judecata in cauzele avand ca obiect infractiuni vizand drepturile de proprietate intelectuala savarsite de persoanele care atrag competenta Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si in alte cauze, potrivit legii; pot participa la sedintele de judecata, in conditiile legii;
b) monitorizeaza cauzele declansate prin actiuni comune cu alte institutii, pe baza informarii periodice de catre procurorii anume desemnati de la unitatile de parchet din teritoriu, cu privire la stadiul solutionarii dosarelor si a masurilor dispuse;
c) evalueaza activitatea in domeniul drepturilor de proprietate intelectuala;
d) indeplinesc si alte atributii stabilite de procurorul ierarhic superior sau prevazute in legi speciale;
e) raspund pentru indeplinirea atributiilor prevazute la lit. a)-d).

Art. 25
(1) Biroul pentru coordonarea activitatii in domeniul drepturilor de proprietate intelectuala este condus de un procuror sef birou.
(2) Procurorii din acest birou au urmatoarele atributii:
a) asigura coordonarea institutiilor implicate in protectia drepturilor de proprietate intelectuala, pentru eficientizarea combaterii criminalitatii in domeniu;
b) examineaza solutiile dispuse de parchet in cauzele privind incalcarile drepturilor de proprietate intelectuala, in vederea uniformizarii practicii judiciare;
c) coordoneaza activitatea de specializare in domeniul drepturilor de proprietate intelectuala a procurorilor desemnati pentru solutionarea cauzelor in acest domeniu;
d) elaboreaza buletinul jurisprudentei in domeniu;
e) intocmesc evaluarea anuala si semestriala a starii infractionale in domeniul proprietatii intelectuale;
f) elaboreaza metodologii privind tehnicile si metodele specifice de investigare a infractiunilor in acest domeniu;
g) asigura difuzarea la nivelul parchetelor din teritoriu a materialelor elaborate;
h) participa la intocmirea si dezbaterea proiectelor de modificare a legilor in domeniul drepturilor de proprietate intelectuala;
i) formuleaza propuneri conducerii Ministerului Public, in vederea eficientizarii aplicarii legislatiei in domeniu;
j) indeplinesc alte atributii stabilite de procurorul ierarhic superior sau prevazute in legi speciale;
k) raspund pentru indeplinirea atributiilor prevazute la lit. a)-j).


Capitolul IV - Sectia judiciaraSectiunea 1 - Atributiile procurorilor sefi si structura sectiei judiciare
Art. 26
(1) Sectia judiciara indeplineste atributiile Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie in legatura cu activitatea judiciara penala si civila.
(2) Sectia judiciara este condusa de un procuror sef, ajutat de un procuror sef adjunct.
(3) Procurorul sef sectie are urmatoarele atributii:
a) organizeaza, conduce, controleaza si raspunde de activitatea intregului personal din cadrul sectiei, luand sau, dupa caz, propunand conducerii Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie masurile care se impun pentru desfasurarea eficienta a activitatii;
b) repartizeaza, pe baza unor criterii obiective, procurorilor si celuilalt personal din subordine spre solutionare dosarele, plangerile si celelalte lucrari inregistrate in sectie;
c) stabileste atributiile manageriale delegate procurorilor sefi adjuncti sectie;
d) examineaza lucrarile procurorilor din sectie;
e) organizeaza si programeaza participarea procurorilor la judecarea cauzelor penale si civile la Inalta Curte de Casatie si Justitie si la Curtea Constitutionala, potrivit legii si ordinelor procurorului general;
f) analizeaza cazurile de aplicare neunitara a unor dispozitii legale in practica instantelor de judecata si informeaza conducerea Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie in vederea declararii recursului in interesul legii;
g) intocmeste semestrial analiza activitatii judiciare in cauzele penale si civile;
h) rezolva sesizarile si reclamatiile in legatura cu activitatea judiciara penala si civila;
i) exercita controlul asupra activitatii desfasurate de procurorii sefi serviciu;
j) exercita orice alte atributii dispuse de conducerea Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie.
(4) Procurorul sef adjunct sectie are urmatoarele atributii:
a) organizeaza, conduce, controleaza si raspunde de atributiile manageriale incredintate de procurorul sef sectie;
b) solutioneaza lucrarile repartizate de procurorul sef sectie si de conducerea Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie;
c) exercita atributiile procurorului sef sectie, in absenta acestuia;
d) exercita orice alte atributii dispuse de procurorul sef sectie sau de conducerea Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie.
(5) Procurorul sef serviciu sau procurorul sef birou are urmatoarele atributii:
a) organizeaza, coordoneaza, controleaza si raspunde de activitatea intregului personal din subordine privind indeplinirea la timp si in mod corespunzator a atributiilor de serviciu;
b) repartizeaza personalului din subordine lucrarile de competenta serviciului/biroului si verifica solutionarea in termen a acestora;
c) solutioneaza dosare conform specializarii proprii;
d) indeplineste orice alte sarcini, din dispozitia sefului ierarhic.
(6) Procurorii sefi serviciu sunt subordonati procurorului sef sectie.

Art. 27
Sectia judiciara are urmatoarea structura:
A. Serviciul judiciar penal:
a) Biroul de recursuri penale in interesul legii;
b) Biroul de reprezentare;
B. Serviciul judiciar civil:
a) Biroul pentru recursuri civile in interesul legii;
b) Biroul de reprezentare.


Sectiunea 2 - Serviciul judiciar penal
Art. 28
(1) Biroul de recursuri penale in interesul legii este condus de un procuror sef birou.
(2) Procurorii din cadrul acestui birou au urmatoarele atributii:
a) examineaza, din oficiu sau la propunerea parchetelor, la cererea ministrului justitiei ori la cererea petitionarilor, dupa caz, hotararile judecatoresti pronuntate in cauze penale, in vederea exercitarii recursului in interesul legii, in cazul in care se face dovada existentei unei practici judiciare neunitare;
b) examineaza cererile de reducere a termenului de reabilitare formulate de persoanele interesate si face propuneri corespunzatoare, potrivit legii;
c) analizeaza cauzele cu inculpati arestati preventiv in care instantele judecatoresti au pronuntat hotarari definitive de achitare sau de restituire si propun masuri corespunzatoare;
d) analizeaza chestiunile de drept care au primit o solutionare diferita din partea instantelor judecatoresti;
e) propun introducerea si intocmesc proiectele de recurs in interesul legii;
f) motiveaza si redacteaza cererile de stramutare, din dispozitia procurorului general;
g) intocmesc comunicarile, evidentele, informarile sau lucrarile dispuse prin ordin al procurorului general sau din dispozitia conducerii sectiei;
h) indeplinesc orice alte atributii prevazute de lege sau dispuse de procurorul ierarhic superior;
i) raspund pentru indeplinirea atributiilor prevazute la lit. a)-h).

Art. 29
(1) Biroul de reprezentare este condus de un procuror sef birou.
(2) Procurorii din cadrul acestui birou au urmatoarele atributii:
a) asigura pregatirea si participarea procurorilor la judecarea cauzelor penale, potrivit legii;
b) exercita caile de atac impotriva hotararilor pronuntate de Inalta Curte de Casatie si Justitie, in conditiile prevazute de lege;
c) asigura participarea procurorilor la solutionarea de catre Curtea Constitutionala a exceptiilor de neconstitutionalitate in cauzele penale;
d) evidentiaza problemele controversate de aplicare a legii penale, ivite cu ocazia judecarii cauzelor la Inalta Curte de Casatie si Justitie sau la Curtea Constitutionala, si propun promovarea recursului in interesul legii in cazurile in care constata aplicarea neunitara a unor dispozitii legale;
e) intocmesc comunicarile, evidentele, informarile sau lucrarile dispuse prin ordin al procurorului general ori din dispozitia conducerii sectiei;
f) indeplinesc orice alte atributii prevazute de lege sau dispuse de procurorul ierarhic superior;
g) raspund pentru indeplinirea atributiilor prevazute la lit. a)-f).


Sectiunea 3 - Serviciul judiciar civil
Art. 30
(1) Biroul de recursuri civile in interesul legii este condus de un procuror sef birou.
(2) Procurorii din cadrul acestui birou au urmatoarele atributii:
a) asigura participarea procurorilor la judecarea cauzelor civile in cazurile prevazute de lege sau de ordinul procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie;
b) motiveaza si redacteaza cererile de stramutare in cauzele prevazute de lege;
c) asigura evidenta si analiza cauzelor civile avand ca obiect actiunile formulate in baza prevederilor art. 504 din Codul de procedura penala, potrivit ordinului procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, si propun masurile corespunzatoare;
d) examineaza, din oficiu, la propunerea parchetelor sau la cererea ministrului justitiei, hotararile judecatoresti irevocabile, pronuntate in cauze civile, in vederea exercitarii recursului in interesul legii;
e) propun introducerea si intocmesc proiectele de recurs in interesul legii;
f) intocmesc comunicarile, evidentele, informarile sau lucrarile dispuse prin ordin al procurorului general ori din dispozitia conducerii sectiei;
g) indeplinesc orice alte atributii prevazute in legi speciale sau dispuse de procurorul ierarhic superior;
h) raspund pentru indeplinirea atributiilor prevazute la lit. a)-g).

Art. 31
(1) Biroul de reprezentare este condus de un procuror sef birou.
(2) Procurorii din cadrul acestui birou au urmatoarele atributii:
a) asigura pregatirea si participarea procurorilor la judecarea cauzelor civile, potrivit legii;
b) exercita caile de atac prevazute de lege impotriva hotararilor pronuntate de Inalta Curte de Casatie si Justitie;
c) asigura participarea procurorilor la solutionarea de catre Curtea Constitutionala a exceptiilor de neconstitutionalitate in cauzele civile;
d) evidentiaza problemele controversate de aplicare a legii civile, ivite cu ocazia judecarii cauzelor la Inalta Curte de Casatie si Justitie sau la Curtea Constitutionala, si propun promovarea recursului in interesul legii in cazurile in care constata aplicarea neunitara a unor dispozitii legale;
e) intocmesc comunicarile, evidentele, informarile sau lucrarile dispuse prin ordin al procurorului general ori din dispozitia conducerii sectiei, serviciului sau biroului;
f) indeplinesc orice alte atributii prevazute in legi speciale sau dispuse de procurorul ierarhic superior;
g) raspund pentru indeplinirea atributiilor prevazute la lit. a)-f).


Capitolul V - Sectia de resurse umane si documentareSectiunea 1 - Atributiile procurorilor sefi si structura sectiei de resurse umane si documentare
Art. 32
(1) Sectia resurse umane si documentare asigura indeplinirea atributiilor Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie privind structura si organizarea parchetelor, evidenta personalului Ministerului Public si administrarea carierei acestuia, precum si a celor privind activitatea de analiza, studii si documentare juridica, de cunoastere a cauzelor care genereaza si a conditiilor care favorizeaza criminalitatea, de centralizare si prelucrare a datelor statistice si a celor privind protectia minorilor.
(2) Sectia este condusa de un procuror sef sectie ajutat de un procuror sef adjunct sectie.
(3) Procurorul sef sectie are urmatoarele atributii:
a) organizeaza, conduce, controleaza si raspunde de activitatea intregului personal din cadrul sectiei, luand sau, dupa caz, propunand conducerii Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie masurile care se impun;
b) stabileste atributiile manageriale delegate procurorilor sefi adjuncti sectie;
c) repartizeaza procurorilor si celuilalt personal din subordine, spre solutionare, lucrarile inregistrate in sectie;
d) exercita controlul asupra activitatii desfasurate de procurorii sefi serviciu si de procurorii sefi ai birourilor independente;
e) colaboreaza, in conditiile legii, cu sefii structurilor de parchet cu privire la selectionarea, incadrarea, evaluarea si perfectionarea profesionala a personalului, cu exceptia procurorilor;
f) asigura legatura cu Consiliul Superior al Magistraturii, Ministerul Justitiei, Ministerul Administratiei si Internelor, Agentia Nationala a Functionarilor Publici, precum si cu alte institutii publice, in vederea realizarii atributiilor privind organizarea concursurilor, selectionarea, incadrarea, promovarea si acordarea unor drepturi personalului din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, cu exceptia procurorilor si personalului asimilat acestora;
g) desemneaza grefierii cu atributii privind primirea si inregistrarea corespondentei, potrivit legii;
h) ia masuri pentru asigurarea primirii de la Regia Autonoma "Monitorul Oficial", in ziua publicarii, a monitoarelor oficiale in care sunt publicate legi, ordonante de urgenta, ordonante si hotarari ale Guvernului, orice alte acte normative care prezinta interes pentru activitatea parchetelor si decizii ale Curtii Constitutionale si ale Curtii Europene a Drepturilor Omului;
i) exercita orice alte atributii dispuse de conducerea Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie.
(4) Procurorul sef adjunct sectie are urmatoarele atributii:
a) organizeaza, conduce, controleaza si raspunde pentru atributiile manageriale incredintate de procurorul sef sectie;
b) solutioneaza lucrarile repartizate de procurorul sef sectie si de conducerea Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie;
c) exercita atributiile procurorului sef sectie, in absenta acestuia;
d) exercita orice alte atributii dispuse de procurorul sef sectie sau de conducerea Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie.
(5) Procurorul sef serviciu sau procurorul sef birou are urmatoarele atributii:
a) organizeaza, coordoneaza, controleaza si raspunde de activitatea intregului personal din subordine privind indeplinirea la timp si in mod corespunzator a atributiilor de serviciu;
b) repartizeaza personalului din subordine lucrarile de competenta serviciului/biroului si verifica solutionarea in termen a acestora;
c) solutioneaza lucrari conform specializarii proprii;
d) indeplineste orice alte atributii din dispozitia conducerii sectiei.

Art. 33
Sectia de resurse umane si documentare are urmatoarea structura:
A. Serviciul de documentare si statistica judiciara:
a) Biroul de documentare;
b) Biroul de statistica judiciara;
c) Biblioteca.
B. Biroul de organizare si resurse umane;
C. Biroul de relatii cu publicul si audiente;
D. Biroul de registratura generala, arhiva si grefa.


Sectiunea 2 - Serviciul de documentare si statistica judiciara
Art. 34
(1) Biroul de documentare este condus de un procuror sef birou.
(2) Biroul de documentare are urmatoarele competente:
a) efectueaza studii in legatura cu problemele de drept ridicate de parchete;
b) studiaza modul de aplicare a legii in domeniile de competenta Ministerului Public, in special cazurile de aplicare gresita sau neunitara a unor dispozitii legale, si prezinta propuneri procurorului general;
c) elaboreaza lucrari cu caracter teoretic si practic si acorda sprijinul stiintific necesar sectiilor si serviciilor din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, precum si parchetelor din subordine;
d) editeaza trimestrial revista "Pro-Lege" si asigura difuzarea acesteia la toate parchetele si institutiile interesate, din tara si din strainatate;
e) colaboreaza cu Serviciul de cooperare judiciara internationala, relatii internationale si programe, pentru cunoasterea legislatiei si a sistemelor judiciare ale altor tari, cu deosebire ale celor din Uniunea Europeana, si intocmeste lucrari de sinteza privind rolul, atributiile si perspectivele Ministerului Public;
f) participa, prin procurorul sef al Serviciului de documentare si statistica judiciara, ca membru de drept, la sedintele Consiliului stiintific;
g) procurorii care au intocmit note de studiu participa la sedintele Consiliului stiintific;
h) intocmeste lucrarile de secretariat ale Consiliului stiintific;
i) asigura ducerea la indeplinire a masurilor luate in sedintele Consiliului stiintific privind problemele de drept ridicate si a celor stabilite de conducerea Ministerului Public in legatura cu valorificarea acestora;
j) elaboreaza proiectul Regulamentului de ordine interioara al parchetelor si propune, cand este cazul, modificarea si completarea acestuia, potrivit normelor de tehnica legislativa;
k) propune procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie criteriile care trebuie sa stea la baza constituirii sistemului informational din cadrul Ministerului Public si ia masuri pentru actualizarea permanenta a acestuia;
l) coordoneaza activitatea de documentare juridica la nivelul Ministerului Public;
m) studiaza cauzele care genereaza sau favorizeaza criminalitatea si prezinta conducerii Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie propuneri in vederea eliminarii acestora, precum si pentru modificarea legislatiei in domeniu;
n) asigura publicarea lucrarilor cu caracter criminologic intocmite de procurori in "Revista de criminologie, de criminalistica si penologie" si asigura comunicarea celor mai valoroase lucrari Institutului de Cercetari Juridice al Academiei Romane si institutiilor de profil din tara si din strainatate;
o) elaboreaza note de studii cu privire la problemele controversate din practica judiciara si le supune spre aprobare consiliului stiintific, cu sprijinul Biroului de documentare;
p) identifica si evidentiaza necorelarile din actele normative in vigoare, referitoare la minori, si face propuneri corespunzatoare pentru modificarea legislatiei;
q) elaboreaza masuri si strategii care sa vizeze imbunatatirea activitatii parchetelor de pe langa tribunalele specializate pentru minori si familie;
r) colaboreaza cu serviciile sociale specializate in protectia drepturilor si intereselor minorilor, in scopul sprijinirii activitatii parchetelor de pe langa tribunalele pentru minori si familie, prin incheierea de protocoale si acorduri de colaborare si cooperare;
s) elaboreaza propuneri in scopul modificarii actelor normative aplicabile in domeniu, in vederea crearii unor norme de drept substantial si procesual, speciale pentru minori;
s) evidentiaza trimestrial incalcarea drepturilor minorilor la instante si parchete;
t) elaboreaza studii privind cauzele si particularitatile delincventei juvenile, precum si ale violentei in familie si formuleaza propuneri concrete pentru elaborarea de metode si strategii in vederea combaterii acestor fenomene;
t) asigura difuzarea catre toate structurile de parchet a materialelor realizate in indeplinirea activitatilor prevazute in aceasta sectiune, inclusiv publicarea pe site-ul Ministerului Public;
u) indeplineste orice alte atributii prevazute in legi speciale sau stabilite prin dispozitia procurorului ierarhic superior.

Art. 35
(1) Biroul de statistica judiciara este condus de un procuror sef birou.
(2) Biroul de statistica judiciara are urmatoarele atributii:
a) centralizeaza, prelucreaza si arhiveaza informatiile si datele statistice privind activitatea infractionala;
b) asigura informatiile, datele si materialele necesare conducerii Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, a Ministerului Justitiei sau a Consiliului Superior al Magistraturii si altor reprezentanti ai Ministerului Public;
c) intocmeste formularele statistice;
d) organizeaza arhivarea documentelor privind datele statistice, potrivit legii;
e) evidentiaza masurile de ocrotire luate fata de minorii neinfractori, prevazute de lege;
f) stabileste, in colaborare cu alte compartimente din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, din cadrul Ministerului Justitiei sau din cadrul Consiliul Superior al Magistraturii, beneficiare ale datelor statistice, indicatorii statistici privind fenomenul infractional si activitatea parchetelor si propune instituirea, modificarea sau desfiintarea unor formulare statistice;
g) centralizeaza datele din formularele statistice si controleaza exactitatea acestora;
h) indruma activitatea de statistica judiciara a parchetelor de pe langa curtile de apel, tribunale, tribunalele pentru minori si familie si judecatorii si a parchetelor militare;
i) asigura documentarea personalului Ministerului Public in domeniul statisticii judiciare;
j) furnizeaza datele statistice solicitate de sectiile si directiile din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, din cadrul Ministerului Justitiei sau din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii;
k) furnizeaza date Institutului National de Statistica, in conditiile legii, si la solicitarea autoritatilor sau institutiilor publice nationale ori a altor organisme interne si internationale interesate, pune la dispozitia acestora date statistice privind starea criminalitatii si activitatea parchetelor, cu aprobarea conducerii Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie;
l) exercita alte atributii prevazute in legi speciale sau stabilite prin dispozitia procurorului ierarhic superior.

Art. 36
(1) Biblioteca organizeaza si gestioneaza fondul documentar al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie.
(2) Biblioteca functioneaza potrivit Legii bibliotecilor nr. 334/2002, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si unui regulament propriu, aprobat prin ordin al procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie.
(3) Biblioteca este condusa de un sef birou.


Sectiunea 3 - Biroul de organizare si resurse umane
Art. 37
(1) Biroul de organizare si resurse umane este condus de un procuror sef birou.
(2) Biroul de organizare si resurse umane are urmatoarele atributii, cu exceptia cazurilor in care legea prevede altfel:
a) organizeaza si tine la zi evidenta procurorilor, a personalului de specialitate juridica asimilat judecatorilor si procurorilor, a personalului auxiliar de specialitate, a functionarilor publici si a personalului contractual al parchetelor, in raport cu numarul de posturi prevazut in statele de functii si de personal ale Ministerului Public, precum si cu numarul de posturi aprobat prin legea bugetului de stat;
b) tine evidenta si pune in aplicare ordinele si deciziile procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie, precum si ale procurorilor generali ai parchetelor de pe langa curtile de apel in domeniul resurselor umane si asigura informarea persoanelor din parchete cu privire la acestea;
c) intocmeste si depune la autoritatile competente dosarele de pensionare pentru personalul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, precum si documentatia ceruta de lege pentru actualizarea pensiilor;
d) intocmeste, completeaza, pastreaza si tine evidenta carnetelor de munca pentru personalul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, precum si a registrelor generale de evidenta a salariatilor;
e) intocmeste rapoartele anuale cu privire la managementul functiilor publice si al functionarilor publici;
f) personalul din cadrul biroului participa in comisiile de concurs si in cele de solutionare a contestatiilor privind functionarii publici, personalul auxiliar de specialitate si personalul contractual, stabilite prin ordinul procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie;
g) coordoneaza intocmirea si actualizarea fiselor posturilor pentru personalul din cadrul Ministerului Public, in conditiile legii;
h) intocmeste si actualizeaza statele de functii si de personal ale Ministerului Public, ce se aproba prin ordin al ministrului justitiei, cu avizul conform al Consiliului Superior al Magistraturii;
i) organizeaza si coordoneaza activitatea de evaluare a personalului de specialitate juridica asimilat judecatorilor si procurorilor, a personalului auxiliar de specialitate, a functionarilor publici si a personalului contractual;
j) arhiveaza, pastreaza, selectioneaza si elimina documentele, potrivit legii si Nomenclatorului arhivistic;
k) elibereaza si tine evidenta legitimatiilor de serviciu si a cartelelor de acces;
l) redacteaza si prezinta procurorului general proiectele de ordine sau, dupa caz, deciziile de delegare a procurorilor din Ministerul Public si a personalului auxiliar de specialitate, precum si a altor categorii de personal al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie;
m) intocmeste documentatia necesara in vederea suspendarii din functie a procurorilor de la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, in conditiile legii;
n) organizeaza examenele si concursurile pentru recrutarea si promovarea personalului auxiliar de specialitate, functionari publici si personal contractual din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie;
o) intocmeste proiectele ordinelor sau, dupa caz, ale deciziilor de numire, promovare, detasare, trecere in alte sectoare de activitate, transfer sau eliberare din functie a personalului de specialitate juridica, a functionarilor publici, a personalului contractual si a personalului auxiliar de specialitate din Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie;
p) efectueaza cercetari prealabile, exercita, stabileste si propune aplicarea unor sanctiuni administrative personalului auxiliar de specialitate, functionarilor publici si personalului contractual din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si asigura documentatia privind eliberarea acestora din functie;
q) intocmeste si prezinta procurorului general proiectele ordinelor de stabilire a drepturilor salariale si a altor drepturi ale procurorilor de la toate parchetele, precum si ale personalului auxiliar de specialitate incadrat la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie;
r) examineaza contestatiile procurorilor si ale celorlalte categorii de personal cu privire la acordarea drepturilor salariale;
s) calculeaza drepturile banesti cuvenite procurorilor si personalului auxiliar de specialitate ca urmare a majorarilor intervenite, a suspendarii activitatii, pensionarii, recalcularii pensiilor si a acordarii salariilor de merit, in conditiile legii;
s) asigura gestionarea bazei de date cu privire la stabilirea drepturilor salariale si ia masuri in vederea organizarii si dezvoltarii carierei functionarilor publici;
t) exercita atributiile ce deriva din aplicarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
t) tine evidenta militara a rezervistilor si intocmeste lucrarile de mobilizare la locul de munca;
u) exercita alte atributii prevazute de legi speciale sau stabilite prin dispozitia procurorului ierarhic superior.

Art. 38
De asemenea, Biroul de organizare si resurse umane mai are urmatoarele atributii:
a) evalueaza permanent rezultatele obtinute in urma activitatii de perfectionare continua a procurorilor si, in raport de aceasta, colaboreaza cu Institutul National al Magistraturii, in scopul de a imbunatati curricula formarii profesionale continue;
b) asigura logistica formarii profesionale continue descentralizate a procurorilor;
c) evalueaza cel putin o data pe an volumul de activitate al parchetelor si propune procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie masuri pentru suplimentarea sau reducerea numarului de posturi;
d) stabileste elementele de baza ale structurii organizatorice, respectiv descrierea si cerintele postului, interdependenta dintre functiile de conducere si cele de executie, relatiile organizationale si alte elemente;
e) supune spre aprobare masurile metodologice si organizatorice privind circulatia proiectelor de ordine din sfera de competenta a parchetului, precum si constituirea unei evidente speciale a acestora, inclusiv in format electronic;
f) centralizeaza informatiile privind responsabilitatile pe care le are Ministerul Public.


Sectiunea 4 - Biroul de relatii cu publicul si audiente
Art. 39
(1) Biroul de relatii cu publicul si audiente este condus de un procuror sef birou.
(2) Biroul de relatii cu publicul si audiente are urmatoarele atributii:
a) organizeaza, programeaza si realizeaza activitatile de primire in audienta a cetatenilor;
b) aduce la cunostinta procurorului general, respectiv procurorilor sefi sectie sau directie, problemele deosebite aparute in cadrul audientelor;
c) examineaza si repartizeaza sectiilor si serviciilor din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, precum si celorlalte parchete corespondenta de competenta lor si transmite autoritatilor si institutiilor publice lucrarile de competenta acestora, potrivit legii, instiintand petitionarii;
d) primeste, prin intermediul procurorului de serviciu, sesizarile penale, precum si celelalte plangeri, cereri, sesizari si memorii ale cetatenilor, depuse de acestia direct la parchet;
e) exercita orice alte atributii prevazute de legi speciale sau stabilite prin dispozitia procurorului ierarhic superior.


Sectiunea 5 - Biroul registratura generala, arhiva si grefa
Art. 40
(1) Biroul registratura, arhiva si grefa este condus de un procuror sef birou.
(2) Biroul registratura, arhiva si grefa si are urmatoarele atributii:
a) realizeaza functia de registratura, inregistreaza corespondenta adresata procurorului general, adjunctilor sai si sectiilor si distribuie corespondenta adresata Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie;
b) organizeaza, coordoneaza si raspunde de activitatea de primire, inregistrare, repartizare, circulatie si pastrare a lucrarilor din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie;
c) realizeaza activitatile de arhiva, potrivit legii;
d) exercita orice alte atributii prevazute de legi speciale sau stabilite prin dispozitia procurorului ierarhic superior.


Capitolul VI - Sectia parchetelor militareSectiunea 1 - Atributiile procurorilor sefi si structura sectiei parchetelor militare
Art. 41
(1) Sectia parchetelor militare indeplineste atributiile Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie in legatura cu activitatea de urmarire penala si supravegherea activitatii de cercetare penala efectuate de organele de cercetare penala speciale centrale ale Ministerului Apararii si ale celorlalte structuri militare, precum si cele in legatura cu participarea la sedintele de judecata in cauzele de competenta instantelor militare, potrivit legii.
(2) Sectia este condusa de un procuror militar sef sectie, ajutat de un procuror militar sef adjunct sectie.
(3) Procurorul militar sef sectie are urmatoarele atributii:
a) organizeaza, conduce, controleaza, indruma si raspunde pentru activitatea intregului personal din cadrul sectiei, luand sau, dupa caz, propunand conducerii Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie masurile care se impun;
b) stabileste atributiile manageriale delegate procurorilor sefi adjuncti sectie;
c) repartizeaza, dupa criterii obiective, procurorilor din subordine, spre solutionare, dosarele penale, plangerile si celelalte lucrari inregistrate in sectie;
d) exercita controlul asupra activitatii desfasurate de procurorii sefi serviciu;
e) exercita orice alte atributii dispuse de conducerea Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie.
(4) Procurorul militar sef sectie adjunct are urmatoarele atributii:
a) organizeaza, conduce, controleaza si raspunde pentru atributiile manageriale incredintate de procurorul sef sectie;
b) solutioneaza lucrarile repartizate de procurorul sef sectie si de conducerea Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie;
c) exercita atributiile procurorului sef sectie, in absenta acestuia;
d) exercita orice alte atributii dispuse de procurorul sef sectie sau de conducerea Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie.
(5) Procurorul militar sef serviciu are urmatoarele atributii:
a) organizeaza, coordoneaza, controleaza si raspunde de activitatea intregului personal din subordine privind indeplinirea la timp si in mod corespunzator a atributiilor de serviciu;
b) repartizeaza personalului din subordine lucrarile de competenta serviciului si verifica solutionarea in termen a acestora;
c) solutioneaza lucrari conform specializarii proprii;
d) indeplineste orice alte sarcini din dispozitia conducerii sectiei sau prevazute in legi speciale.

Art. 42
Sectia parchetelor militare are urmatoarea structura:
A. Serviciul de urmarire penala si judiciar;
B. Serviciul de organizare, mobilizare, resurse umane, economico-financiar si administrativ:
a) Biroul economico-financiar, contabilitate si administrativ;
b) Compartimentul informatii clasificate.


Sectiunea 2 - Serviciul de urmarire penala si judiciar
Art. 43
(1) Serviciul de urmarire penala si judiciar este condus de un procuror militar sef serviciu.
(2) Procurorii din cadrul acestui serviciu au urmatoarele atributii:
a) efectueaza urmarirea penala in cauzele date prin lege in competenta lor;
b) supravegheaza activitatea de cercetare penala efectuata de organele de cercetare penala speciale centrale ale Ministerului Apararii si ale celorlalte structuri militare in cauzele de competenta instantelor militare;
c) examineaza plangerile impotriva masurilor luate si actelor de urmarire penala efectuate de procurorul general militar al Parchetului Militar de pe langa Curtea Militara de Apel si propun masuri corespunzatoare, in masura in care aceasta atributie le este delegata;
d) intocmesc lucrarile in legatura cu cererile de asistenta judiciara internationala, potrivit legii;
e) indruma procurorii de la parchetele militare teritoriale care efectueaza activitati de urmarire penala, supravegherea cercetarii penale si activitate judiciara;
f) asigura folosirea eficienta a mijloacelor tehnice criminalistice si indruma, in acest sens, procurorii de la parchetele militare teritoriale;
g) analizeaza cauzele in care s-a dispus scoaterea de sub urmarire penala sau incetarea urmaririi penale fata de invinuiti sau inculpati arestati preventiv si propun masuri corespunzatoare;
h) organizeaza activitati comune ale procurorilor militari cu organele de control din cadrul Ministerul Apararii si din cadrul celorlalte structuri militare, potrivit legii;
i) centralizeaza si analizeaza datele si informatiile rezultate in urma actiunilor de indrumare si coordonare, cele privind evenimente prin care s-au produs distrugeri sau degradari de bunuri cu consecinte deosebit de grave ori care au avut ca urmare un dezastru si alte asemenea situatii;
j) intocmesc analiza fenomenului infractional si evolutia indicatorilor statistici, pe baza datelor proprii si a celor primite de la parchetele militare;
k) elaboreaza metodologii criminalistice pentru prevenirea si descoperirea infractiunilor din competenta parchetelor militare;
l) organizeaza activitatea de cercetare criminologica, precum si de valorificare a rezultatelor cercetarii cauzelor care genereaza si a conditiilor care favorizeaza criminalitatea;
m) asigura si urmaresc pregatirea si participarea procurorilor militari la judecarea de catre Inalta Curte de Casatie si Justitie a cauzelor penale in care a fost investita prin rechizitorii emise de procurorii militari;
n) exercita caile de atac, potrivit legii, impotriva hotararilor pronuntate de Sectia penala a Inaltei Curti de Casatie si Justitie in cauze in care au fost puse concluzii de catre procurorii militari;
o) examineaza hotararile judecatoresti definitive pronuntate in cauze penale si propun introducerea recursului in interesul legii;
p) analizeaza cauzele cu inculpati arestati preventiv in care instantele judecatoresti au pronuntat hotarari definitive de achitare, restituire sau trimitere la procuror, precum si cazurile in care s-a dispus, prin hotarari definitive, punerea in libertate a unor inculpati trimisi in judecata in stare de arestare preventiva si prezinta propuneri;
q) indeplinesc orice alte sarcini, din dispozitia conducerii sectiei sau a conducerii Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie ori prevazute in legi speciale;
r) raspund pentru indeplinirea atributiilor prevazute la lit. a)-q).


Sectiunea 3 - Serviciul de organizare, mobilizare, resurse umane, economico-financiar si administrativ
Art. 44
(1) Serviciul de organizare, mobilizare, resurse umane, economico-financiar si administrativ este condus de catre un procuror militar sef serviciu.
(2) Serviciul de organizare, mobilizare, resurse umane, economico-financiar si administrativ are urmatoarele atributii:
a) intocmeste proiectele de ordin privind stabilirea drepturilor salariale si a altor drepturi cuvenite procurorilor militari si personalului auxiliar de specialitate, economic, administrativ si de serviciu;
b) redacteaza proiectele de ordin privind delegarea unor procurori militari, precum si lucrarile pentru Ministerul Apararii referitoare la acordarea gradelor, avansarea in grad, acordarea de distinctii militare, treceri in rezerva si pensionarea procurorilor militari si a personalului militar auxiliar, precum si propunerile de promovare, transferare sau eliberare din functie a unor procurori militari, la solicitarea Consiliului Superior al Magistraturii;
c) intocmeste proiectele contractelor de munca ale personalului auxiliar de specialitate si examineaza indeplinirea conditiilor legale pentru acordarea de grade si trepte;
d) redacteaza proiectele ordinelor de modificare a drepturilor salariale, potrivit legii;
e) examineaza contestatiile procurorilor militari si ale celorlalte categorii de personal cu privire la acordarea drepturilor salariale si propune masuri;
f) organizeaza examenele si concursurile pentru incadrarea si promovarea personalului auxiliar de specialitate al Sectiei parchetelor militare;
g) intocmeste lucrarile de organizare-mobilizare si cele de personal care decurg din reglementarile militare.
(3) Biroul economico-financiar, contabilitate si administrativ este condus de un sef birou, ofiter specialist.
(4) Biroul economico-financiar, contabilitate si administrativ are urmatoarele atributii:
a) efectueaza analize economice si face propuneri pentru intocmirea capitolului din bugetul de venituri si cheltuieli referitor la Sectia parchetelor militare si la parchetele militare;
b) asigura plata integrala si la timp a soldelor, salariilor si a celorlalte drepturi banesti cuvenite personalului Sectiei parchetelor militare, precum si al parchetelor militare;
c) stabileste drepturile de personal si intocmeste statele de plata, precum si proiectele de ordine de zi pentru alocarea sau, dupa caz, scoaterea de la drepturile banesti a personalului;
d) centralizeaza statele de plata a soldelor, salariilor si a altor drepturi banesti si efectueaza retinerile catre bugetul de stat si cel al asigurarilor sociale de stat, precum si a contributiei pentru pensia suplimentara, ajutorul de somaj si altele, intocmind documentele necesare virarii acestora, in cotele si la termenele stabilite;
e) intocmeste si depune documentele privind cheltuielile de personal;
f) calculeaza, retine si depune garantiile pentru gestionari;
g) intocmeste documentatia necesara calcularii pensiilor;
h) asigura conditiile de pastrare in deplina securitate a banilor si a altor valori, a transportului acestora, precum si de realizare a operatiunilor de casa la Sectia parchetelor militare si la parchetele militare;
i) intocmeste actele justificative de plata a cheltuielilor de delegare si transport;
j) executa lucrari privind acordarea avansului pentru marci postale, taxe postale, expertize, deplasari, cheltuieli cu utilitatile si altele asemenea;
k) organizeaza evidenta operatiunilor economico-financiare ale Sectiei parchetelor militare si parchetelor militare, efectueaza controlul privind modul de respectare a dispozitiilor legale referitoare la patrimoniul unitatii si asigura informatiile necesare cu privire la executarea bugetului de venituri si cheltuieli, precum si gospodarirea mijloacelor financiare si materiale;
l) organizeaza, potrivit normelor metodologice elaborate de Ministerul Finantelor Publice si dispozitiilor Directiei financiare din cadrul Ministerului Apararii, contabilitatea in partida dubla a activitatii economico-financiare si de planificare desfasurate la Sectia parchetelor militare si la parchetele militare;
m) efectueaza activitatile de inventariere a patrimoniului;
n) asigura legatura cu institutiile publice si societatile comerciale ce deservesc parchetele militare;
o) urmareste realizarea decontarilor cu debitorii si creditorii;
p) intocmeste si depune darea de seama contabila si raportul explicativ;
r) realizeaza documentatia necesara obtinerii resurselor financiare necesare pentru functionarea corespunzatoare a Sectiei parchetelor militare, precum si a parchetelor militare;
s) urmareste emiterea notelor de receptie privind bunurile achizitionate;
s) stabileste necesarul de carburanti si lubrifianti, precum si programul de intretinere a tehnicii auto din dotare;
t) urmareste intocmirea formelor legale de scoatere din inventar a bunurilor degradate, distruse sau transferate, precum si de lichidare a mijloacelor fixe scoase din uz;
t) intocmeste proiectele planurilor de investitii, de reparatii capitale si curente, precum si documentatiile tehnice aferente;
u) pregateste documentatia necesara pentru achizitiile de bunuri si prestari de servicii;
v) verifica realitatea consumurilor, precum si cantitatile de materiale din facturile transmise pentru decontare si executa receptia bunurilor achizitionate si a serviciilor prestate; w) raspunde de realizarea masurilor de protectie a muncii si de prevenire si stingere a incendiilor;
x) asigura necesarul de mijloace fixe, obiecte de inventar si alte materiale necesare desfasurarii activitatii Sectiei parchetelor militare si a parchetelor militare;
y) stabileste necesarul de rechizite, materiale si alte bunuri destinate desfasurarii activitatii Sectiei parchetelor militare si a parchetelor militare; z) indeplineste orice alte sarcini, din dispozitia conducerii sectiei sau prevazute in legi speciale.


Sectiunea 4 - Compartimentul informatii clasificate
Art. 45
(1) Compartimentul informatii clasificate este organizat si functioneaza potrivit ordinelor procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie privind protectia de catre Ministerul Public a informatiilor clasificate, precum si in baza Legii nr. 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate, cu modificarile si completarile ulterioare, a Hotararii Guvernului nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor nationale de protectie a informatiilor clasificate in Romania, cu modificarile ulterioare, si a Hotararii Guvernului nr. 781/2002 privind protectia informatiilor secrete de serviciu si a reglementarilor militare in materie.
(2) Compartimentul informatiilor clasificate este condus de un procuror militar sef birou, subordonat direct procurorului militar sef sectie.
(3) Compartimentul informatiilor clasificate asigura evidenta, prelucrarea, procesarea, pastrarea, manipularea, multiplicarea, transmiterea, distrugerea si arhivarea informatiilor clasificate pentru Sectia parchetelor militare.


Capitolul VII - Serviciul de cooperare judiciara internationala, relatii internationale si programeSectiunea 1 - Atributiile, conducerea si structura
Art. 46
(1) Serviciul de cooperare judiciara internationala, relatii internationale si programe realizeaza activitatile legate de relatiile externe ale Ministerului Public, in special atributiile conferite prin lege Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie in domeniul cooperarii judiciare internationale in materie penala si al asistentei judiciare cu statele membre ale Uniunii Europene.
(2) Serviciul de cooperare judiciara internationala, relatii internationale si programe este condus de un procuror sef serviciu.
(3) Procurorul sef serviciu are urmatoarele atributii:
a) organizeaza, coordoneaza, controleaza si raspunde de activitatea personalului din serviciu;
b) repartizeaza lucrarile personalului serviciului, direct sau prin intermediul procurorilor sef birou, si coordoneaza activitatea in vederea rezolvarii lor;
c) exercita controlul asupra activitatii desfasurate de procurorii sefi birou;
d) asigura informarea operativa a procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie cu privire la reflectarea in documentele organizatiilor si organismelor internationale a starii infractionale din Romania si a actiunilor de combatere a acesteia;
e) participa la elaborarea si solutionarea lucrarilor complexe sau de importanta deosebita, date in competenta serviciului;
f) solutioneaza lucrari conform specializarii proprii;
g) exercita orice alte atributii dispuse de conducerea Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie.
(4) Procurorul sef birou are urmatoarele atributii:
a) organizeaza, coordoneaza, controleaza si raspunde de activitatea intregului personal din subordine privind indeplinirea la timp si in mod corespunzator a atributiilor de serviciu;
b) repartizeaza personalului din subordine lucrarile de competenta biroului si verifica solutionarea in termen a acestora;
c) transmite celorlalte structuri lucrarile care privesc activitatea sau sunt de competenta acestora;
d) solutioneaza lucrari conform specializarii proprii;
e) indeplineste orice alte sarcini, din dispozitia conducerii serviciului.

Art. 47
Serviciul de cooperare judiciara internationala, relatii internationale si programe are urmatoarea structura:
A. Biroul de cooperare judiciara internationala in materie penala;
B. Biroul de relatii internationale si programe, altele decat programele PHARE.


Sectiunea 2 - Biroul de cooperare judiciara internationala
Art. 48
(1) Biroul de cooperare judiciara internationala este condus de un procuror sef birou.
(2) Biroul de cooperare judiciara internationala are urmatoarele atributii, cu exceptia cazului in care legea prevede altfel:
a) raspunde de efectuarea lucrarilor si de indeplinirea obligatiilor ce revin Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie in domeniul cooperarii si asistentei judiciare internationale in materie penala si al asistentei judiciare cu statele membre ale Uniunii Europene, potrivit legii si conventiilor internationale la care tara noastra este parte;
b) indeplineste rolul de autoritate centrala in domeniul cooperarii judiciare internationale in materie penala in cazul cererilor care se refera la activitati de urmarire penala, cu exceptia cererilor de extradare, procedurilor de predare in baza unui mandat european de arestare si a cererilor privind transferul de persoane condamnate, in conditiile legii, ale normelor de drept international si, respectiv, ale instrumentelor relevante ale Uniunii Europene;
c) faciliteaza si accelereaza asistenta judiciara in materie penala in faza de cercetare si urmarire penala, inclusiv cu statele membre ale Uniunii Europene, prin punctele de contact din Reteaua Judiciara Europeana si Reteaua Judiciara Romana in materie penala;
d) asigura schimbul de date si de informatii cu Eurojust si cu institutiile similare din alte state cu privire la investigarea si urmarirea infractiunilor de competenta Ministerului Public, in conditiile legii;
e) executa lucrarile in materie de extradare si comisii rogatorii si tine evidenta conventiilor in care este stipulat principiul reciprocitatii, in acest domeniu;
f) asigura respectarea dispozitiilor cuprinse in acordurile de asistenta judiciara in materie penala;
g) urmareste respectarea de catre procurorii din cadrul Ministerului Public a procedurilor de lucru cu ofiterii de legatura desemnati pe langa ambasadele acreditate in Romania;
h) intocmeste lucrarile referitoare la preluarea activitatii de urmarire penala, recunoasterea hotararilor penale straine si transferarea condamnatilor in vederea executarii pedepsei in statul al carui cetatean este condamnatul;
i) realizeaza orice alte activitati dispuse de conducerea Ministerului Public;
j) indeplineste atributii ce revin Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie ca autoritate centrala in cazul cererilor de supraveghere si urmarire transfrontaliera;
k) asista parchetele competente, atunci cand este cazul, in formularea si solutionarea cererilor de asistenta judiciara in materie penala din faza de cercetare si urmarire penala si incurajeaza, in masura posibilitatilor, contactul direct dintre acestea si cele din alte state membre ale Uniunii Europene;
l) asigura cooperarea cu misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei, precum si cu misiunile diplomatice si oficiile consulare straine acreditate in Romania, in realizarea atributiilor diferitelor unitati de parchet referitoare la activitatea de urmarire penala;
m) faciliteaza si accelereaza cooperarea judiciara internationala in materie penala in faza de urmarire penala in cazul cererilor in care Romania este stat solicitant sau stat solicitat.


Sectiunea 3 - Biroul de relatii internationale si programe, altele decat programele PHARE
Art. 49
(1) Biroul de relatii internationale si programe, altele decat programele PHARE, este condus de un procuror sef birou.
(2) Biroul de relatii internationale si programe, altele decat programele PHARE, are urmatoarele atributii, cu exceptia cazului in care legea prevede altfel:
a) intocmeste si supune spre aprobare programul de cooperare dintre Ministerul Public si institutiile similare din strainatate ori organismele internationale si pregateste, in vederea negocierii si semnarii, proiectele protocoalelor de cooperare dintre Ministerul Public si institutiile similare din alte state;
b) urmareste modul de realizare a acordurilor si protocoalelor in vigoare;
c) se ingrijeste de redactarea lucrarilor care vizeaza cooperarea Ministerului Public cu organismele internationale si asigura participarea reprezentantilor parchetelor la conferintele, simpozioanele, intrunirile si alte asemenea manifestari in care se dezbat probleme specifice activitatii acestora;
d) urmareste intocmirea de rapoarte si informari in legatura cu vizitele efectuate in strainatate de reprezentantii Ministerului Public, pe care le prezinta conducerii Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie;
e) retine cele mai importante probleme, aspecte si concluzii desprinse din vizitele in strainatate ale reprezentantilor Ministerului Public si propune masuri pentru valorificarea lor in activitatea practica si in revistele de specialitate;
f) intocmeste periodic informari si studii in legatura cu reglementarile din legislatia statelor europene si a altor state privind institutia parchetului si face propuneri in vederea armonizarii legislatiei interne cu reglementarile internationale;
g) urmareste modul de participare a procurorilor la stagii de pregatire organizate in strainatate;
h) efectueaza traducerea unor materiale adresate Ministerului Public;
i) tine evidenta procurorilor care cunosc limbi straine si pot participa la activitatile organizate de Ministerul Public;
j) asigura legaturile cu misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei, precum si cu misiunile diplomatice si consulatele straine acreditate in Romania, in realizarea unor atributii ale parchetelor;
k) sprijina activitatea de primire in audienta de catre conducerea Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie a diplomatilor ori a reprezentantilor organismelor internationale si urmareste transmiterea in timp util a raspunsurilor;
l) din dispozitia conducerii Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, primeste in audienta pe membrii corpului diplomatic si consular strain din Romania, precum si pe reprezentantii organismelor internationale si redacteaza proiectele de raspunsuri scrise solicitate de acestia;
m) pregateste si furnizeaza informatiile solicitate de misiunile diplomatice si oficiile consulare acreditate in Romania si asigura rezolvarea cererilor autoritatilor, institutiilor, organismelor sau ale altor persoane straine, prin care se solicita Ministerului Public acte, date sau informatii care urmeaza sa fie utilizate in alte tari;
n) indeplineste atributiile de legatura cu Eurojust, prin punctul de contact al Romaniei la Eurojust;
o) initiaza, negociaza, incheie si asigura punerea in aplicare a programelor de asistenta, altele decat programele PHARE;
p) raspunde de organizarea unor activitati (conferinte, seminarii, simpozioane etc.) cu caracter international ce se desfasoara in Romania si care intereseaza Ministerul Public;
r) asigura pregatirea procurorilor romani pentru a face parte din structuri europene si internationale (Eurojust, Reteaua Judiciara Europeana, Ministerul Public European etc.);
s) intocmeste materialele si documentele solicitate de organismele prevazute la lit. r);
s) asigura primirea de catre conducerea Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie a delegatiilor straine care viziteaza Romania la invitatia Ministerului Public sau a altor institutii, realizeaza lucrarile privind purtarea corespondentei oficiale cu acestia si ia masurile necesare pentru asigurarea de interpreti;
t) redacteaza lucrari privind cooperarea Ministerului Public cu organismele internationale;
u) indeplineste orice alte lucrari din domeniul de competenta, repartizate de conducerea Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitiei sau a serviciului.


Capitolul VIII - Directia de exploatare a tehnologiei informatieiSectiunea 1 - Atributiile, conducerea si structura
Art. 50
(1) Directia de exploatare a tehnologiei informatiei coordoneaza activitatea de informatica a Ministerului Public si monitorizeaza implementarea Strategiei de informatizare a sistemului judiciar din Romania, alaturi de toate unitatile implicate.
(2) Directia de exploatare a tehnologiei informatiei este condusa de un director, care are urmatoarele atributii, cu exceptia cazurilor in care legea prevede altfel:
a) coordoneaza activitatea informatica;
b) monitorizeaza implementarea Strategiei de informatizare a sistemului judiciar din Romania, alaturi de toate unitatile implicate;
c) coordoneaza proiectele informatice;
d) coordoneaza activitatea de analiza, proiectare, realizare si implementare a sistemelor/produselor informatice proprii sau realizate in cadrul altor proiecte;
e) instruieste personalul in utilizarea produselor software;
f) monitorizeaza strategia de dezvoltare a infrastructurii IT;
g) analizeaza, evalueaza si face propuneri procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie cu privire la necesitatile sistemului informatic;
h) analizeaza si face propuneri pentru cresterea eficientei utilizarii tehnicii de calcul;
i) monitorizeaza asigurarea securitatii informatiilor si protectia impotriva alterarii si distrugerii acestora;
j) participa la sesiuni stiintifice, seminarii si alte forme de perfectionare profesionala;
k) apreciaza si evalueaza activitatea specialistilor IT;
l) coordoneaza aspectele legate de cariera specialistilor IT, constand in recrutarea, instruirea si specializarea lor;
m) exercita alte atributii dispuse de procurorul general;
n) raspunde pentru indeplinirea atributiilor prevazute la lit. a)-m).
(3) Directia de exploatare a tehnologiei informatiei are urmatoarea structura:
A. Serviciul pentru dezvoltare, implementare si administrare software;
B. Serviciul pentru exploatare resurse si comunicatii.
(4) Serviciile sunt conduse de sefi servicii.


Sectiunea 2 - Serviciul pentru dezvoltare, implementare si administrare software
Art. 51
(1) Serviciul pentru dezvoltare, implementare si administrare software are urmatoarele atributii, cu exceptia cazurilor in care legea prevede altfel:
a) coordoneaza proiectele informatice;
b) monitorizeaza strategia de dezvoltare a infrastructurii IT;
c) participa la toate fazele realizarii proiectelor privind realizarea sau achizitionarea de produse software (intocmirea caietelor de sarcini, participarea in comisia de licitatie);
d) instruieste personalul in utilizarea produselor software;
e) intretine programele utilizate (depanare, adaptare, modificare si extindere);
f) proiecteaza, realizeaza si administreaza bazele de date;
g) administreaza serverele de aplicatii si aplicatiile utilizate;
h) furnizeaza servicii de e-mail si mesagerie instant pentru utilizatorii din retelele internet si intranet;
i) se ocupa de arhivarea datelor;
j) se ocupa de salvarea/restaurarea datelor in caz de incident;
k) intretine site-ul Ministerului Public si site-urile unitatilor subordonate gazduite pe serverele Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, precum si site-ul accesibil in reteaua intranet a Ministerului Public;
l) asigura securitatea informatiilor si protectia impotriva alterarii si distrugerii acestora;
m) participa la sesiuni stiintifice, seminarii si alte forme de perfectionare profesionala;
n) apreciaza si evalueaza activitatea specialistilor IT;
o) coordoneaza aspectele legate de cariera specialistilor IT, constand in recrutarea, instruirea si specializarea lor;
p) indeplineste orice alte sarcini, din dispozitia directorului directiei sau a sefului serviciu ori prevazute in legi speciale.
(2) Seful Serviciului pentru dezvoltare, implementare si administrare software are urmatoarele atributii, cu exceptia cazurilor in care legea prevede altfel:
a) coordoneaza implementarea Strategiei de informatizare a sistemului judiciar din Romania, alaturi de toate unitatile implicate;
b) coordoneaza proiectele informatice;
c) coordoneaza activitatea de analiza, proiectare, realizare si implementare a sistemelor/produselor informatice proprii sau realizate in cadrul altor proiecte;
d) participa la toate fazele realizarii proiectelor privind realizarea sau achizitionarea de produse software (intocmirea caietelor de sarcini, participarea in comisia de licitatie);
e) instruieste personalul in ceea ce priveste utilizarea produselor software;
f) coordoneaza intretinerea site-ului Ministerului Public si site-urile unitatilor subordonate gazduite pe serverele Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, precum si site-ul accesibil in reteaua Intranet a Ministerului Public;
g) coordoneaza proiectarea, realizarea si administrarea bazelor de date;
h) coordoneaza administrarea serverelor de aplicatii si aplicatiile utilizate;
i) asigura si monitorizeaza securitatea informatiilor si protectia impotriva alterarii si distrugerii acestora;
j) participa la sesiuni stiintifice, seminarii si alte forme de perfectionare profesionala;
k) indeplineste orice alte sarcini, din dispozitia directorului sau prevazute in legi speciale;
l) raspunde pentru indeplinirea atributiilor prevazute la lit. a)-k).


Sectiunea 3 - Serviciul pentru exploatare resurse si comunicatii
Art. 52
(1) Serviciul pentru exploatare resurse si comunicatii are urmatoarele atributii, cu exceptia cazurilor in care legea prevede altfel:
a) participa la toate fazele realizarii proiectelor privind achizitionarea de sisteme informatice si achizitionarea de servicii pentru retelele de calculatoare (intocmirea caietelor de sarcini, participarea in comisiile privind achizitiile publice);
b) participa la receptionarea sistemelor de calcul achizitionate de Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie;
c) tine evidenta sistemului informatic;
d) asigura service hardware si software pentru echipamentele din dotare;
e) instaleaza, configureaza si administreaza sistemele de operare utilizate in institutie sau propuse a fi instalate (Windows 9.x/2000/XP/2000 Server, Linux etc.);
f) instaleaza si configureaza servere;
g) instaleaza, configureaza/reconfigureaza statii de lucru, imprimante, scannere etc.;
h) instaleaza si configureaza echipamente in retele locale structurate (HUB-uri, switch-uri);
i) identifica eventualele defectiuni la echipamentele din dotare si anunta firma furnizoare pentru cele aflate in garantie;
j) asigura asistenta tehnica pentru personalul IT de la parchetele din subordine;
k) exploateaza si monitorizeaza sistemul de comunicatii WAN;
l) asigura functionarea retelelor proprii;
m) instaleaza pe hardware-ul din retea software-ul achizitionat;
n) asigura functionarea retelelor si a sistemelor de operare;
o) monitorizeaza accesul in cadrul retelelor;
p) asigura si monitorizeaza securitatea datelor in cadrul retelelor;
q) remediaza pe cat posibil defectiunile aparute in retea;
r) tine evidenta utilizatorilor;
s) instaleaza si configureaza echipamente in retele locale structurate (HUB-uri, switch-uri);
t) indeplineste orice alte sarcini, din dispozitia directorului directiei sau a sefului de serviciu ori prevazute in legi speciale.
(2) Seful Serviciului pentru exploatare resurse si comunicatii are urmatoarele atributii, cu exceptia cazurilor in care legea prevede altfel:
a) coordoneaza implementarea Strategiei de informatizare a sistemului judiciar din Romania, alaturi de toate unitatile implicate;
b) coordoneaza proiectele informatice;
c) coordoneaza strategia de dezvoltare a infrastructurii IT;
d) analizeaza si face propuneri pentru cresterea eficientei utilizarii tehnicii de calcul;
e) tine evidenta sistemului informatic;
f) coordoneaza toate fazele realizarii proiectelor privind achizitionarea de tehnica de calcul si achizitionarea de servicii pentru retelele de calculatoare, inclusiv prin intocmirea caietelor de sarcini si prin participarea in comisiile de achizitii publice;
g) monitorizeaza accesul in cadrul retelelor internet si intranet;
h) monitorizeaza functionarea sistemului de comunicatii WAN;
i) monitorizeaza asigurarea securitatii informatiilor si protectia impotriva alterarii si distrugerii acestora;
j) indeplineste orice alte sarcini, din dispozitia directorului directiei sau prevazute in legi speciale;
k) raspunde pentru indeplinirea atributiilor prevazute la lit. a)-j).


Capitolul IX - Biroul de informare publica si relatii cu presa
Art. 53
(1) Biroul de informare publica si relatii cu presa este organizat si functioneaza potrivit prevederilor Legii nr. 304/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile ulterioare, ale Codului deontologic al judecatorilor si procurorilor, aprobat prin Hotararea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 328/2005, ghidului de bune practici pentru cooperarea intre instante si parchetele de pe langa acestea si mass-media, aprobat prin Hotararea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 277/2006.
(2) Activitatea de relatii cu presa se desfasoara pe baza unei strategii de comunicare aprobate de procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie.
(3) Biroul de informare publica si relatii cu presa este condus de un procuror sef birou, subordonat direct procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, si are urmatoarele atributii:
a) indeplineste, potrivit legii, activitatile de informare publica;
b) intocmeste si actualizeaza anual Buletinul informativ privind liberul acces la informatiile publice, potrivit legii;
c) realizeaza informarea publicului asupra activitatii Ministerului Public, inclusiv publicarea pe site a acestor informatii, si raspunde presei in numele institutiei, prin unul sau mai multi purtatori de cuvant;
d) transmite comunicate si buletine de presa, organizeaza conferinte de presa si interviuri si asigura reprezentarea Ministerului Public la manifestari care privesc activitatea parchetului;
e) prezinta procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie cererile de interviuri ale reprezentantilor mass-media si propune locul si conditiile in care vor fi acordate;
f) realizeaza informarea si documentarea cu privire la activitatea de urmarire penala din care ar putea rezulta date si informatii de interes public;
g) intocmeste proiectele comunicatelor de presa, iar dupa aprobarea lor de catre procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, le difuzeaza operativ mass-mediei;
h) monitorizeaza articolele din presa centrala si, cu sprijinul structurilor teritoriale, pe cele din presa locala, cu privire la reflectarea activitatii Ministerului Public si intocmeste zilnic o nota in acest sens;
i) realizeaza orice alte activitati dispuse de procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie.


Capitolul X - Departamentul economico-financiar si administrativSectiunea 1 - Atributiile, conducerea si structura
Art. 54
(1) Activitatea economico-financiara si administrativa din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie este realizata de Departamentul economico-financiar si administrativ.
(2) Departamentul economico-financiar si administrativ este condus de un manager economic subordonat procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie.
(3) Managerul economic are urmatoarele atributii:
a) conduce si raspunde pentru activitatea Departamentului economico-financiar si administrativ al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie;
b) indeplineste, pe baza delegarii primite din partea ordonatorului principal de credite, calitatea de ordonator principal de credite;
c) organizeaza elaborarea, fundamentarea si prezentarea la organele abilitate a proiectului de buget anual, la termenele si in conditiile prevazute de Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile ulterioare;
d) coordoneaza activitatea de administrare a sediului Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si ia masuri pentru asigurarea conditiilor materiale in vederea desfasurarii corespunzatoare a activitatii;
e) organizeaza tinerea evidentei tuturor imobilelor din proprietatea sau administrarea Ministerului Public, precum si a celorlalte bunuri aflate in patrimoniul acestuia;
f) urmareste si raspunde de utilizarea cu eficienta a fondurilor primite de la bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale, precum si a celor constituite din veniturile proprii, potrivit legii;
g) organizeaza tinerea la zi a contabilitatii si controleaza efectuarea corecta a tuturor operatiunilor financiar-contabile in documentele specifice, precum si intocmirea si prezentarea la termenele stabilite a situatiilor financiare asupra patrimoniului aflat in administrare, potrivit prevederilor Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata;
h) organizeaza, indruma si coordoneaza activitatile de intretinere-deservire, transport si protectia muncii, precum si cele referitoare la prevenirea si stingerea incendiilor;
i) raspunde de gestiunea economico-financiara a Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie;
j) asigura intocmirea lucrarilor de planificare financiara, potrivit dispozitiilor legale si metodologiei stabilite de Ministerul Finantelor Publice;
k) organizeaza, conduce si raspunde de activitatea contabila, in conditiile legii;
l) raspunde de organizarea evidentei contabile a mijloacelor bugetare;
m) raspunde de organizarea si efectuarea inventarierii patrimoniului, in conditiile legii;
n) raspunde de organizarea evidentei cantitativ-valorice a bunurilor materiale, a obiectelor de inventar si a mijloacelor fixe, aflate in patrimoniul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie;
o) coordoneaza activitatea economico-financiara a serviciilor teritoriale, precum si de administrare a sediilor acestora, luand masuri pentru asigurarea conditiilor materiale corespunzatoare;
p) asigura efectuarea platii integrale si la timp a drepturilor banesti cuvenite personalului Ministerului Public;
r) intocmeste fisele de evaluare anuala a personalului din subordine;
s) se preocupa de pregatirea si perfectionarea profesionala a personalului din cadrul departamentului, luand masurile care se impun;
s) indeplineste orice alte atributii dispuse de conducerea Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie.
(4) Seful serviciu si seful birou au urmatoarele atributii:
a) organizeaza, coordoneaza, controleaza si raspund de activitatea intregului personal din subordine privind indeplinirea la timp si in mod corespunzator a atributiilor de serviciu;
b) repartizeaza personalului din subordine lucrarile de competenta serviciului ori biroului si il indruma in vederea solutionarii corecte si in termen a acestora;
c) solutioneaza unele lucrari ale serviciului ori biroului, in special acelea cu un grad de complexitate ridicat;
d) evalueaza anual activitatea personalului, conform fisei postului, sarcinilor de serviciu si metodologiei specifice de evaluare;
e) fac propuneri pentru premierea sau sanctionarea personalului din subordine;
f) raspund pentru indeplinirea atributiilor prevazute la lit. a)-e).
(5) Managerul economic organizeaza controlul financiar de gestiune pentru toate parchetele. In cadrul actiunilor de control se verifica respectarea normelor legale cu privire la:
a) existenta, integritatea, pastrarea si paza bunurilor detinute cu orice titlu;
b) utilizarea valorilor materiale de orice fel, casarea si declasarea bunurilor materiale;
c) efectuarea, in numerar sau prin cont, a incasarilor si platilor de orice natura, inclusiv a salariilor si retinerilor din salariu, precum si a altor obligatii fata de personal;
d) intocmirea si circulatia documentelor primare, tehnico-operative si contabile, precum si realitatea datelor inscrise in acestea.

Art. 55
Departamentul economico-financiar si administrativ are urmatoarea structura:
A. Serviciul financiar, salarizare, contabilitate, buget, control financiar preventiv, metodologie si angajamente bugetare:
a) Biroul financiar, contabilitate si salarizare;
b) Biroul buget, control financiar preventiv propriu si angajamente bugetare;
c) Compartimentul controlul financiar de gestiune.
B. Serviciul de investitii si achizitii publice;
C. Serviciul administrativ, intretinere-deservire, transport si securitate a muncii:
a) Biroul administrativ si intretinere-deservire;
b) Compartimentul transporturi si intretinere parc auto;
c) Compartimentul de securitate a muncii.
D. Biroul protocol.


Sectiunea 2 - Serviciul financiar, salarizare, contabilitate, buget, control financiar preventiv, metodologie si angajamente bugetare
Art. 56
Biroul financiar, contabilitate si salarizare are urmatoarele atributii:
A. In ceea ce priveste operatiunile de trezorerie:
a) urmareste, efectueaza si raspunde de executia platilor, incasarilor si decontarilor de orice fel din fondurile bugetare ori extrabugetare;
b) intocmeste documentele de plata pentru operatiunile financiare, potrivit reglementarilor, si vireaza sumele cuvenite;
c) verifica operatiunile consemnate de trezoreria statului in extrasele de cont;
d) efectueaza plata drepturilor banesti ale salariatilor si raspunde pentru corecta intocmire a formelor de plata;
e) verifica si preda zilnic pentru inregistrare in contabilitate documentele care stau la baza operatiunilor de incasare si plati cuprinse in registrul de casa;
f) urmareste corectitudinea incasarilor si a efectuarii decontarilor cu alti ordonatori de credite si cu persoanele fizice si juridice;
g) tine evidenta incasarilor si platilor prin casa, precum si a celorlalte valori banesti.
B. In ceea ce priveste obligatiile fiscale:
a) raspunde de indeplinirea obligatiilor fiscale referitoare la taxe si impozite si de contributia la fondurile speciale;
b) intocmeste si depune lunar declaratiile privind indeplinirea obligatiilor de natura fiscala, potrivit legii, si raspunde pentru corecta intocmire a acestora;
c) raspunde de executia de casa a bugetului aprobat de ordonatorul principal de credite pentru activitatea Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie;
d) verifica deconturile de cheltuieli in lei sau valuta, le supune aprobarii conducerii serviciului si le prezinta pentru viza controlului financiar propriu.
C. In ceea ce priveste relatia cu salariatii:
a) intocmeste documentele pentru plata drepturilor salariale si a altor drepturi care decurg din raporturile de munca;
b) intocmeste si depune fisele fiscale prevazute de lege;
c) calculeaza drepturile banesti cuvenite salariatilor;
d) elibereaza adeverinte solicitate de salariati.
D. In ceea ce priveste inregistrarile in contabilitate:
a) asigura aplicarea prevederilor legale cu privire la organizarea si conducerea contabilitatii si urmareste reflectarea in evidenta contabila a intregului proces al executarii bugetului de venituri si cheltuieli, inregistrand cronologic si sistematic toate operatiunile privind patrimoniul unitatii;
b) inregistreaza cronologic in contabilitate operatiunile patrimoniale, cu respectarea succesiunii documentelor justificative, dupa data de intocmire sau intrare in institutie si sistematic in conturile sintetice si analitice, cu ajutorul registrului-jurnal;
c) verifica documentele si efectueaza contabilizarea salariilor si a decontarilor cu personalul, precum si a celor privind asigurarile de sanatate;
d) tine registrele obligatorii prevazute de Legea nr. 82/1991, republicata;
e) conduce evidenta contabila a activelor si stocurilor.
E. In ceea ce priveste inventarierea patrimoniului:
a) raspunde de organizarea si efectuarea inventarierii patrimoniului Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, asigurand inregistrarea in registrul inventar a elementelor acestuia, potrivit normelor legale, precum si valorificarea rezultatelor inventarierii;
b) inventariaza bunurile apartinand altor persoane fizice sau juridice, aflate temporar in incinta, spre pastrare sau pentru alte scopuri;
c) inregistreaza in contabilitate diferentele dintre soldurile scriptice corespunzatoare bunurilor respective si stocurile constatate cu ocazia inventarierii, potrivit legii;
d) verifica in fapt bunurile care sunt inventariate conform lit. a).
F. In ceea ce priveste evaluarea elementelor patrimoniale cu ocazia inventarierii anuale:
a) evalueaza la valoarea contabila bunurile, potrivit legii;
b) intocmeste situatia bunurilor depreciate si fara miscare si inainteaza propuneri pentru valorificarea lor;
c) stabileste si evalueaza, potrivit legii, creantele si obligatiile, inclusiv cele incerte si in litigiu, precum si disponibilitatile in devize si propune masurile corespunzatoare pentru lichidarea lor;
d) evalueaza la valoarea de utilitate fiecare element din bunurile depreciate, in functie de utilitatea bunului in institutie si de pretul pietei.
G. In ceea ce priveste situatiile lunare, trimestriale si anuale:
a) raspunde de intocmirea darilor de seama contabile, potrivit normelor emise de Ministerul Finantelor Publice;
b) stabileste totalul sumelor debitoare si creditoare, precum si soldul final al fiecarui cont;
c) intocmeste lunar balanta de verificare;
d) verifica si centralizeaza balantele lunare de verificare analitica;
e) intocmeste situatia financiara anuala, inclusiv situatia patrimoniului si a rezultatelor obtinute.
H. In ceea ce priveste activitatea de analiza economica:
a) intocmeste pentru managerul economic informari si analize lunare si anuale privind situatia principalilor indicatori economico-financiari si de eficienta;
b) intocmeste situatia incasarilor din extrasele conturilor de trezorerie si registrul de casa;
c) intocmeste note, informari si analize dispuse de conducerea institutiei;
d) asigura aplicarea legislatiei in acest domeniu si aduce de indata la cunostinta conducerii aparitia unor situatii financiare neprevazute.
I. In ceea ce priveste compartimentul controlul financiar de gestiune:
a) raspunde de existenta, integritatea, pastrarea si paza bunurilor detinute cu orice titlu;
b) utilizeaza valorile materiale de orice fel, casarea si declasarea bunurilor materiale;
c) efectueaza, in numerar sau prin cont, incasarile si platile de orice natura, inclusiv a salariilor si retinerilor din salariu, precum si a altor obligatii fata de personal;
d) intocmeste si asigura circulatia documentelor primare, tehnico-operative si contabile, precum si realitatea datelor inscrise in acestea.

Art. 57
Biroul buget, control financiar preventiv propriu si angajamente bugetare are urmatoarele atributii:
A. In ceea ce priveste controlul financiar preventiv propriu:
a) se exercita de catre persoana imputernicita, avizata de Ministerul Finantelor Publice prin viza de control financiar preventiv propriu asupra documentelor stabilite prin cadrul specific institutiei. Verificarea consta in analiza sistematica a operatiunilor supuse controlului financiar preventiv propriu formal, precum si din punctul de vedere al regularitatii si, dupa caz, al incadrarii in limitele si destinatia creditelor bugetare si/sau angajamente;
b) asigura respectarea principiului privind separatia sarcinilor pentru fazele executiei bugetare, iar controlul financiar de gestiune se organizeaza independent de auditul intern;
c) persoana numita coordonator al activitatii de control preventiv propriu va centraliza propunerile si va intocmi proiectele ordinelor de avizare pentru numirea ordonatorilor secundari de credite si a persoanelor ce vor fi imputernicite cu exercitarea controlului financiar propriu la aceste parchete;
d) coordonatorul activitatii de control preventiv propriu va intocmi raportul privind activitatea de control financiar propriu trimestrial/anual pentru activitatea proprie si centralizata pe Ministerul Public.
B. In ceea ce priveste elaborarea si urmarirea executiei bugetului:
a) primeste si analizeaza propunerile ordonatorilor tertiari si secundari de credite din Ministerul Public si intocmeste proiectul de buget si notele de fundamentare;
b) repartizeaza anual, trimestrial si lunar, pe ordonatori de credite subordonati, indicatorii financiari aprobati prin legea bugetului de stat pe anul respectiv si propune spre aprobare managerului economic proiectele de buget ale ordonatorilor secundari de credite; dupa aprobare, le comunica in termen acestora;
c) deschide lunar credite, efectueaza repartizari si retrageri de credite, precum si virari de credite intre articole pe trimestre de credite, incepand cu semestrul II;
d) intocmeste documentatia de fundamentare a propunerilor bugetului de venituri si cheltuieli al Ministerului Public;
e) intocmeste situatiile privind executia de casa a bugetului;
f) centralizeaza situatiile financiare ale ordonatorilor subordonati si intocmeste situatia financiara centralizata, pe care o depune la Ministerul Finantelor Publice;
g) intocmeste lunar monitorizarea cheltuielilor de personal materiale si capital;
h) intocmeste rapoartele de analiza economica pe baza de bilant si propune masuri pentru imbunatatirea activitatii financiar-contabile;
i) tine evidenta angajarii, lichidarii si ordonantarii cheltuielilor;
j) realizeaza documentatia de fundamentare a propunerilor de rectificare a bugetului de venituri si cheltuieli al Ministerului Public.


Sectiunea 3 - Serviciul de investitii si achizitii publice
Art. 58
(1) Serviciul de investitii si achizitii publice are urmatoarele atributii:
a) participa la achizitionarea echipamentelor necesare Ministerului Public, oferind asistenta tehnica;
b) intocmeste proiectul planului de investitii, in functie de obiectivele stabilite, il supune aprobarii si urmareste realizarea acestuia;
c) participa la efectuarea de prospectari de teren si de releveuri in scopul alegerii amplasamentelor pentru investitiile imobiliare, dupa caz;
d) participa la selectarea ofertelor potentialilor proiectanti, executori de investitii si furnizori, cu ocazia licitatiilor si selectiilor de oferte ocazionate;
e) urmareste asigurarea studiilor tehnico-economice pentru investitiile planificate;
f) analizeaza periodic stadiul lucrarilor si propune masuri de incadrare in termen;
g) asigura indrumarea si supravegherea tehnica in realizarea investitiilor si intocmeste situatiile periodice privind stadiul de realizare a acestora;
h) asigura gestionarea documentatiei tehnico-economice pentru lucrarile de investitii;
i) incheie cu organele de specialitate procese-verbale de receptie si urmareste functionarea investitiei in perioada de proba si garantie;
j) fundamenteaza necesarul de credite bugetare pentru investitii, in vederea elaborarii proiectului anual de buget pentru Ministerul Public;
k) intocmeste, supune aprobarii si transmite ordonatorilor de credite listele obiectivelor de investitii aprobate prin legea anuala a bugetului de stat;
l) verifica documentatia tehnico-economica privind lucrarile de investitii, de reparatii curente si capitale la parchete si le avizeaza potrivit legii;
m) tine la zi evidenta lucrarilor aflate in derulare si a celor ce urmeaza a fi incepute;
n) asigura obtinerea avizelor si a aprobarilor necesare de la autoritatile competente, pentru efectuarea lucrarilor de investitii si reparatii;
o) controleaza pe teren lucrarile in derulare, efectuand masuratori, sondaje si orice alte verificari, si propune masuri corespunzatoare pentru eliminarea neregulilor constatate;
p) certifica documentele justificative pentru realitatea, regularitatea si legalitatea operatiunilor ale caror proiecte le-a initiat, in vederea acordarii vizei de control financiar preventiv.
(2) De asemenea, Serviciul de investitii si achizitii publice exercita urmatoarele atributii:
a) centralizeaza nevoile de aprovizionare ale institutiei cu bunurile necesare desfasurarii activitatii si intocmeste Programul anual de achizitii publice;
b) organizeaza procedurile legale de achizitii publice;
c) intocmeste angajamentele bugetare si legale pentru achizitiile publice organizate, pe care le supune aprobarii ordonatorului de credite (managerului economic) dupa obtinerea vizei de control financiar preventiv;
d) intocmeste rapoartele legale privind procedurile de achizitii desfasurate;
e) urmareste executarea intocmai si la timp a contractelor.


Sectiunea 4 - Serviciul administrativ, intretinere-deservire, transport si securitate a muncii
Art. 59
(1) Serviciul administrativ, intretinere-deservire, transport si securitate a muncii este compartimentul specializat al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie in activitatea de administrare a sediului, de asigurare a intretinerii si deservirii acestuia, precum si in protectia muncii, prevenirea si stingerea incendiilor.
(2) Biroul administrativ si intretinere-deservire are urmatoarele atributii:
a) administreaza si gestioneaza bunurile mobile si imobile din patrimoniul propriu, indiferent de titlul cu care sunt detinute;
b) organizeaza gestionarea mijloacelor fixe, a obiectelor de inventar, a materialelor si pieselor de schimb, a carburantilor, lubrifiantilor si a altor valori materiale aflate in dotare si asigura inscrierea numerelor de inventar pe mijloacele fixe;
c) urmareste folosirea sau exploatarea bunurilor din dotare pentru satisfacerea nevoilor institutiei, potrivit destinatiei acestora;
d) organizeaza si controleaza modul de tinere a evidentei operative de catre gestionari si ia masurile necesare pentru asigurarea conditiilor legale de gestionare;
e) organizeaza intretinerea si efectuarea reparatiilor pentru cladiri, dotari si alte active din patrimoniul institutiei, in regie proprie sau cu tertii;
f) urmareste incheierea si derularea contractelor de intretinere-reparatii pentru utilajele si instalatiile din dotare, confirmand indeplinirea obligatiilor in vederea efectuarii platii;
g) negociaza, propune si urmareste executarea, in bune conditii, a contractelor de servicii incheiate;
h) participa la actiunile de inventariere a bunurilor si valorilor pe care le gestioneaza si formuleaza propuneri de noi dotari cu mijloace fixe si obiecte de inventar pentru asigurarea echipamentului de lucru necesar, precum si cu alte bunuri;
i) face propuneri de casare a bunurilor din dotare la comisiile de inventariere, cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare, si asigura valorificarea materialelor rezultate din dezmembrarea bunurilor pentru care se obtine aprobare;
j) organizeaza activitatile de la lit. a)-i), iar in cazul lipsei dotarilor si personalului, propune incheierea de contracte de prestari de servicii cu terti si urmareste realizarea acestora, confirmand plata;
k) depoziteaza si distribuie marfurile, piesele de schimb, carburantii, pe care le/ii preia in gestiune si le/ii elibereaza pe baza bonurilor de consum;
l) organizeaza gestionarea arhivei activitatii proprii si asigura conditiile de pastrare, potrivit termenelor prevazute in Nomenclatorul arhivistic;
m) face propuneri privind proiectul de buget, referitoare la cheltuielile de intretinere, materiale si de capital pentru Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie;
n) asigura reparatiile curente, intretinerea, curatenia si administrarea sediului Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie;
o) intocmeste anual, pe camere, listele privind inventarierea bunurilor, iar periodic, referatele pentru procurarea de materiale si obiecte de inventar, pe baza solicitarilor compartimentelor de resort ori din oficiu;
p) conduce evidenta gestionara a patrimoniului Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie;
r) asigura impreuna cu trupele de jandarmi securitatea si paza sediului Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie;
s) ia masuri pentru respectarea interzicerii fumatului in birouri si cladiri si exercita in acest sens atributiile stabilite prin legi speciale.
(3) Biroul administrativ si intretinere-deservire are in structura formatia de intretinere-deservire, formatia tipografie si formatia de pompieri, incadrate cu personal contractual si conduse de sefi formatie, care sunt subordonati sefului biroului.

Art. 60
Compartimentul transporturi si intretinere parc auto are urmatoarele atributii:
a) organizeaza activitatea de exploatare a parcului auto propriu, asigurand conditiile de garare;
b) asigura transportul de persoane si materiale, precum si intretinerea si exploatarea autoturismelor din dotarea Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie;
c) elibereaza foile de parcurs;
d) intocmeste fisa activitatii zilnice pentru parcul auto, precum si situatia privind consumul de carburanti din cursul lunii pentru fiecare autoturism, pe care o depune la Biroul financiar, contabilitate si salarizare, dari de seama contabile si analize economice, la sfarsitul lunii;
e) verifica in prima zi a lunii stocul de carburanti pentru fiecare autoturism si consemneaza stocul existent intr-un proces-verbal.

Art. 61
Compartimentul de securitate a muncii are urmatoarele atributii:
a) asigura conditii corespunzatoare de lucru pentru personalul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, conform normelor de protectie a muncii;
b) propune luarea masurilor pentru protectia muncii si asigura cunoasterea, aplicarea si respectarea acestora de catre personalul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie.


Sectiunea 5 - Biroul protocol
Art. 62
Biroul protocol are urmatoarele atributii:
a) asigura primirea de catre conducerea Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie a delegatiilor straine care viziteaza Romania, la invitatia Ministerului Public sau a altor institutii, si ia masurile necesare pentru asigurarea de interpreti (traducatori);
b) organizeaza protocolul delegatiilor straine aflate in Romania la invitatia Ministerului Public;
c) asigura formalitatile necesare deplasarilor in misiuni oficiale ale reprezentantilor Ministerului Public;
d) pastreaza legatura cu reprezentantii institutiilor romane competente si asigura accesul autoturismelor Ministerului Public in locurile de parcare restrictiva;
e) colaboreaza cu Serviciul de cooperare judiciara internationala, relatii internationale si programe, pentru realizarea activitatilor de protocol ale procurorului general;
f) tine o stransa legatura cu institutiile romanesti, in domeniul comun de activitate, privind asigurarea protocolului la primirea si plecarea delegatiilor straine, precum si a delegatiilor Ministerului Public;
g) asigura rezervarile si organizarea meselor, a transportului si a cazarii delegatiilor straine aflate in Romania la invitatia Ministerului Public, precum si organizarea meselor oficiale din dispozitia conducerii Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, ca urmare a solicitarii acestora de catre alte institutii;
h) asigura organizarea si buna desfasurare a seminariilor, simpozioanelor, congreselor de nivel international si a altor activitati la care participa conducerea si magistratii din cadrul Ministerului Public;
i) intocmeste actele necesare privind efectuarea si achizitionarea de felicitari oficiale, albume, plachete, insigne si cadouri oferite de conducerea Ministerului Public inaltilor demnitari romani sau personalitatilor internationale, pentru efectuarea si achizitionarea de carti de vizita pentru conducerea Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, pentru achizitionarea produselor destinate oficiului pentru demnitari, pentru achizitionarea cosurilor de flori, felicitarilor pentru demnitari, a coroanelor de flori, a pungilor pentru cadouri, a felicitarilor cu ocazia sarbatorilor de Pasti si de iarna si a calendarelor si agendelor pentru conducerea Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie;
j) intocmeste actele necesare, asigura rezervarile si cazarea pentru procurorii ce sustin examenele de capacitate, pentru procurorii generali din cadrul parchetelor curtilor de apel si prim-procurorii parchetelor de pe langa tribunale care participa la bilantul privind activitatea Ministerului Public, pentru procurorii delegati la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, precum si pentru contabilii-sefi care participa la bilantul contabil;
k) achizitioneaza produsele si asigura protocolul pentru cabinetul conducerii Ministerului Public si pentru toate intalnirile conducerii Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, ale conducerii sectiilor sau ale procurorilor cu magistratii straini si cu reprezentantii institutiilor straine si romanesti;
l) achizitioneaza produsele si asigura protocolul pentru sedintele de bilant pe tara sau la nivel de sectii, intalnirile periodice ale Consiliului de conducere, precum si pentru actiunile desfasurate cu diferite ocazii.


Capitolul XI - Serviciul de audit public intern
Art. 63
(1) Serviciul de audit public intern isi desfasoara activitatea potrivit prevederilor Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Normelor generale privind exercitarea activitatii de audit public intern, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 38/2003, cu modificarile ulterioare, ale Normelor privind organizarea si exercitarea activitatii de consiliere desfasurate de catre auditorii interni din cadrul entitatilor publice, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.702/2005, si ale normelor metodologice ale Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie privind organizarea si functionarea auditului intern la Ministerul Public, aprobate prin ordinul procurorului general.
(2) Serviciul este condus de un sef serviciu.

Art. 64
(1) Serviciul de audit public intern are urmatoarele atributii:
a) elaboreaza norme metodologice specifice dupa care isi desfasoara activitatea;
b) elaboreaza planul anual de audit public intern in sistemul Ministerului Public - Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, pe care il supune aprobarii procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie;
c) efectueaza activitati de audit public intern pentru a evalua daca sistemele de management financiar si control ale Ministerului Public sunt transparente si conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienta si eficacitate;
d) informeaza Unitatea Centrala de Armonizare privind Auditul Public Intern despre recomandarile neinsusite de catre conducatorii entitatii auditate, precum si despre consecintele acestora;
e) raporteaza periodic asupra constatarilor, concluziilor si recomandarilor rezultate din activitatile sale de audit;
f) elaboreaza raportul anual al activitatii de audit public intern;
g) in cazul identificarii unor iregularitati sau posibile prejudicii, raporteaza imediat procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si structurii de control intern abilitate;
h) efectueaza misiuni de consiliere, potrivit legii;
i) exercita alte atributii si efectueaza orice alte lucrari dispuse de procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie.
(2) Serviciul de audit public intern auditeaza, cel putin o data la 3 ani, fara a se limita la acestea, urmatoarele:
a) angajamentele bugetare si legale din care deriva direct sau indirect obligatii de plata, inclusiv din fondurile comunitare;
b) platile asumate prin angajamentele bugetare si legale, inclusiv din fondurile comunitare;
c) vanzarea, gajarea, concesionarea sau inchirierea de bunuri din domeniul privat al statului ori al unitatilor administrativ-teritoriale;
d) concesionarea sau inchirierea de bunuri din domeniul public al statului ori al unitatilor administrativ-teritoriale;
e) constituirea veniturilor publice, respectiv modul de autorizare si stabilire a titlurilor de creanta, precum si a facilitatilor acordate la incasarea acestora;
f) efectueaza misiuni de audit public intern, necuprinse in plan, stabilite prin ordin al procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie;
g) aloca creditele bugetare.

Art. 65
Seful Serviciului de audit public intern are urmatoarele atributii:
a) organizeaza, coordoneaza, controleaza si raspunde de activitatea intregului personal din subordine privind indeplinirea la timp si in mod corespunzator a atributiilor de serviciu;
b) coordoneaza si, dupa caz, supervizeaza misiunile de audit efectuate de auditorii interni incadrati la parchetele de pe langa curtile de apel;
c) repartizeaza personalului din subordine lucrarile de competenta serviciului si il indruma in vederea solutionarii corecte si in termen a acestora;
d) solutioneaza unele lucrari ale serviciului, in special acelea cu un grad de complexitate ridicat;
e) propune procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie sau, dupa caz, conducatorilor parchetelor verificate tragerea la raspundere, in limitele atributiilor ce le revin, a persoanelor vinovate de neregulile constatate.

Art. 66
(1) Seful serviciului audit public intern are obligatia ca in Carta auditului intern sa defineasca modalitatile de organizare si desfasurare a activitatii de consiliere, alaturi de activitatile de asigurare.
(2) Seful serviciului audit public intern raspunde de organizarea si desfasurarea misiunilor de consiliere si de resursele necesare pentru desfasurarea acestor misiuni.


Capitolul XII - Biroul juridic
Art. 67
(1) Biroul juridic asigura apararea drepturilor si intereselor legitime ale Ministerului Public - Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, in conformitate cu Constitutia si cu legile in vigoare.
(2) Biroul juridic functioneaza in subordinea directa a procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si este condus de un consilier juridic, personal de specialitate juridica asimilat judecatorilor si procurorilor.
(3) Biroul juridic are urmatoarele atributii:
a) redacteaza actiuni, intampinari, cereri de chemare in garantie, cereri de interventie, cereri reconventionale, cereri de suspendare, contestatii la executare, motive de apel sau de recurs, concluzii scrise, referate, note si alte lucrari prevazute de lege;
b) exercita caile de atac impotriva hotararilor judecatoresti pronuntate in cauze in care este parte Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie sau alte unitati de parchet si ia orice alte masuri necesare apararii intereselor legitime ale institutiei, potrivit legii;
c) reprezinta interesele institutiei in fata instantelor judecatoresti, potrivit legii;
d) asigura asistenta de specialitate juridica in lucrarile cu caracter juridic ale Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si coordoneaza aceasta activitate la celelalte parchete;
e) colaboreaza la intocmirea actelor specifice institutiei vizand activitatea Biroului juridic;
f) avizeaza din punct de vedere al legalitatii actele juridice pe care le incheie institutia;
g) exercita alte atributii prevazute in legi speciale sau stabilite prin ordin al procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie.

Art. 68
Seful Biroului juridic are urmatoarele atributii:
a) urmareste rezolvarea lucrarilor ce sunt repartizate biroului la termen si in conditii de calitate;
b) se informeaza in permanenta despre toate actele normative specifice activitatii biroului;
c) saptamanal, lunar si anual, dupa caz, prezinta conducerii Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie volumul de activitate si orice relatii care ii sunt solicitate din domeniul sau de activitate;
d) il informeaza pe procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie in legatura cu activitatea desfasurata;
e) raspunde pentru indeplinirea atributiilor prevazute la lit. a)-d).


Capitolul XIII - Compartimentul informatiilor clasificate
Art. 69
(1) Compartimentul informatiilor clasificate este organizat si functioneaza potrivit ordinelor procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie privind protectia de catre Ministerul Public a informatiilor clasificate, precum si in baza Legii nr. 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate, cu modificarile si completarile ulterioare, a Hotararii Guvernului nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor nationale de protectie a informatiilor clasificate in Romania si a Hotararii Guvernului nr. 781/2002 privind protectia informatiilor secrete de serviciu.
(2) Compartimentul informatiilor clasificate asigura evidenta, prelucrarea, procesarea, pastrarea, manipularea, multiplicarea, transmiterea, distrugerea si arhivarea informatiilor clasificate pentru toate sectiile Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, cu exceptia Sectiei parchetelor militare.


Capitolul XIV - Unitatea de implementare a programelor PHARE (UIP)
Art. 70
(1) Unitatea de implementare a programelor PHARE (UIP) se organizeaza la nivel de serviciu, in vederea derularii programelor PHARE al caror beneficiar este Ministerul Public, cu exceptia cazurilor in care legea prevede altfel.
(2) Unitatea de implementare a programelor PHARE functioneaza in subordinea procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si este condusa de un manager public sau de un consilier.
(3) Unitatea de implementare a programelor PHARE exercita urmatoarele functii, cu exceptia cazurilor in care legea prevede altfel:
a) de coordonare a activitatilor prin care se realizeaza implementarea din punct de vedere tehnic a programelor;
b) de management tehnic al proiectelor si contractelor aferente, in baza fondurilor transferate de Fondul national, conform acordurilor de finantare;
c) de raportare catre institutiile abilitate a datelor si informatiilor solicitate in calitate de coordonator national al asistentei si pentru asigurarea functionarii Sistemului informatic unic de monitorizare si evaluare a programelor de asistenta financiara, precum si catre Fondul national, agentiile de implementare si catre Comisia Europeana a documentelor prevazute de procedurile PHARE.
(4) In vederea implementarii corespunzatoare a programelor in termenele prevazute, Unitatea de implementare a programelor PHARE are urmatoarele atributii, cu exceptia cazurilor in care legea prevede altfel:
a) identifica si elaboreaza propuneri de proiecte de finantare din fonduri PHARE, pe baza prioritatilor prevazute in Parteneriatul pentru aderare si in alte documente programatice, in conformitate cu strategia de programare a asistentei financiare nerambursabile, stabilita de institutiile abilitate, si dupa consultarea conducerii institutiei, precum si a celorlalte directii/structuri de specialitate din institutie, potentiali beneficiari ai asistentei;
b) intreprinde toate demersurile pe care le presupune exercitiul de programare, in vederea asigurarii eligibilitatii proiectelor propuse (completarea sau modificarea fisei de proiect, redimensionarea bugetului solicitat); in acest scop, conlucreaza cu directiile de specialitate din cadrul institutiilor abilitate;
c) intocmeste documentele subsecvente aprobarii fisei de proiect pentru derularea efectiva a programului (termeni de referinta, specificatii tehnice, conventii de infratire), cu sprijinul directiilor/structurilor de specialitate, unde este cazul;
d) indeplineste sarcinile ce ii revin pentru organizarea licitatiilor, evaluarea ofertelor, selectarea contractorului, negocierea si incheierea contractului, in colaborare cu agentia de implementare;
e) supravegheaza in permanenta indeplinirea de catre contractor a obligatiilor asumate in conformitate cu termenii de referinta;
f) atesta realitatea serviciilor mentionate in facturile remise de contractori, in vederea efectuarii platii de catre agentia de implementare;
g) planifica si raspunde de organizarea in conditii optime a activitatilor aprobate prin program, inclusiv in situatiile in care derularea efectiva a programelor este in sarcina beneficiarilor asistentei, directiilor/structurilor din aceeasi institutie sau din alte institutii;
h) coordoneaza si monitorizeaza implementarea programelor; in acest scop, pastreaza evidenta privind obiectivele, desfasurarea si rezultatele programelor derulate;
i) tine evidenta repartizarii si utilizarii bunurilor achizitionate din fondurile PHARE, conform destinatiei si scopului prevazute in program;
j) intocmeste documentele de raportare periodica privind stadiul implementarii programelor, rapoartele de monitorizare si evaluare a proiectelor, conform procedurilor PHARE; in acest scop, beneficiaza de sprijinul beneficiarilor directi, daca este cazul;
k) asigura schimbul de informatii privind aspectele tehnice ale implementarii programelor cu directiile implicate din cadrul Comisiei Europene, cu Reprezentanta Comisiei Europene la Bucuresti, cu Fondul national, cu agentiile de implementare si cu celelalte institutii abilitate;
l) asigura legatura dintre autoritatea de implementare si institutiile abilitate pentru programele PHARE pe care le implementeaza;
m) asigura legatura cu celelalte institutii beneficiare ale asistentei si participa la reuniunile interinstitutionale in probleme de interes comun pentru asistenta PHARE;
n) participa la reuniunile internationale cu relevanta pentru obiectul de activitate al UIP;
o) asigura participarea la intalnirile la nivelul conducerii institutiei legate de activitatea de asistenta financiara PHARE;
p) indeplineste orice alte atributii care rezulta din necesitatea derularii in bune conditii a proiectelor si pentru asigurarea absorbtiei fondurilor alocate.
(5) Coordonatorul UIP este abilitat prin ordinul de numire sa solicite si sa primeasca de la celelalte structuri din cadrul Ministerului Public datele si informatiile necesare indeplinirii atributiilor prevazute la alin. (4).
(6) Coordonatorul UIP este abilitat sa semneze documentele realizate in indeplinirea atributiilor conferite UIP, cu exceptia acelora a caror semnare este expres prevazuta in sarcina altor persoane.


Titlul IV - Organizarea si functionarea parchetelor de pe langa curtile de apel

Capitolul I - Conducerea si structura parchetelor de pe langa curtile de apel
Art. 71
(1) Parchetele de pe langa curtile de apel sunt conduse de procurori generali, ajutati de unul sau, dupa caz, de 2 procurori generali adjuncti, conform numarului stabilit prin hotarare a Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie.
(2) Procurorul general adjunct ori, dupa caz, procurorii generali adjuncti actioneaza si raspund pentru ducerea la indeplinire a masurilor dispuse de procurorul general, coordonand si controland activitatea sectiilor ori a altor compartimente ale parchetului, repartizate de acesta.
(3) Acolo unde exista un singur procuror general adjunct, acesta este inlocuitorul de drept al procurorului general. In perioada absentei procurorului general sau in cazul imposibilitatii exercitarii functiei, indiferent de cauza acesteia, inclusiv revocarea, procurorul general adjunct il inlocuieste de drept in exercitarea atributiilor ce ii revin in aceasta calitate.
(4) In cazul in care exista 2 procurori generali adjuncti, prin ordin al procurorului general se va stabili ordinea celor care exercita conducerea parchetului de pe langa curtea de apel. De asemenea, prin ordin se va stabili si ordinea in care se exercita conducerea parchetului de pe langa curtea de apel in cazul absentei sau al imposibilitatii exercitarii functiei concomitent de catre procurorul general, adjunctul sau adjunctii sai.
(5) Procurorul general poate delega dreptul de semnatura procurorului general adjunct sau, dupa caz, procurorilor generali adjuncti, in conditiile legii si pe perioada determinata.

Art. 72
Procurorul general al parchetului de pe langa curtea de apel are urmatoarele atributii:
1. organizeaza, conduce, coordoneaza si raspunde de activitatea de indeplinire a sarcinilor ce revin parchetului de pe langa curtea de apel, potrivit legii si ordinelor procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie;
2. conduce compartimentul de informare si relatii publice si desemneaza un purtator de cuvant;
3. organizeaza impreuna cu procurorul sef sectie activitatea de urmarire penala proprie, precum si pe aceea desfasurata de catre parchetele de pe langa tribunale, tribunale pentru minori si familie si judecatorii;
4. organizeaza periodic conferinte de presa;
5. repartizeaza procurorii pe sectii, servicii, birouri sau alte compartimente de activitate din cadrul parchetului, in functie de pregatirea, specializarea, aptitudinile acestora si de necesitatea bunei functionari a parchetului;
6. elaboreaza semestrial programul de activitate al parchetului de pe langa curtea de apel, asigura si urmareste realizarea integrala a obiectivelor si a actiunilor in termenele prevazute;
7. asigura corelarea programelor de activitate ale parchetelor din circumscriptie si aproba, cand este cazul, propunerile de modificare ori de inlocuire a unor obiective;
8. asigura organizarea judicioasa a muncii si folosirea adecvata a resurselor umane si materiale;
9. ia masuri pentru stabilirea unei metodologii unitare de lucru a activitatii proprii si a activitatii celorlalte parchete din circumscriptie;
10. reprezinta parchetul de pe langa curtea de apel in relatiile de serviciu cu alte institutii, organisme si organizatii de acelasi nivel de competenta, precum si in relatiile de serviciu cu alte parchete, institutii publice si mass-media;
11. asigura functionarea sistemului informational, potrivit metodologiei stabilite prin ordinul procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie;
12. asigura controlul si raspunde de exactitatea datelor si informatiilor ce se transmit Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie;
13. examineaza trimestrial datele statistice si operative, in ansamblu si pe compartimente de munca, iar semestrial analizeaza cu toti procurorii rezultatele muncii in toate compartimentele, stabilind masurile necesare inlaturarii lipsurilor;
14. organizeaza, coordoneaza si exercita controlul la sectiile si serviciile din cadrul parchetului de pe langa curtea de apel si din celelalte parchete din circumscriptie, potrivit legii;
15. avizeaza referatul de evaluare a activitatii procurorului stagiar, in vederea sustinerii examenului de capacitate;
16. propune delegarea procurorilor de la parchetele din circumscriptie;
17. repartizeaza personalul in cadrul compartimentelor auxiliare de specialitate;
18. urmareste si controleaza, direct sau prin procurori anume desemnati, modul in care procurorii si ceilalti salariati isi indeplinesc atributiile de serviciu, potrivit legii;
19. dispune masurile care se impun pentru desfasurarea activitatii judiciare in conditii bune, potrivit legii;
20. participa la sedintele de analiza a solutiilor pronuntate de curtea de apel;
21. organizeaza formarea profesionala continua descentralizata a procurorilor din cadrul parchetului de pe langa curtea de apel, potrivit programului aprobat de Consiliul Superior al Magistraturii;
22. organizeaza primirea in audienta a cetatenilor, precum si activitatea de rezolvare a sesizarilor, reclamatiilor si plangerilor;
23. asigura conlucrarea sectiilor, serviciilor si celorlalte compartimente de activitate de la parchetele din circumscriptie;
24. stabileste, cu avizul conform al compartimentului informatic din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, numarul informaticienilor din cadrul parchetului de pe langa curtea de apel;
25. ia masuri pentru elaborarea proiectelor de buget anual ale unitatilor din circumscriptia parchetului de pe langa curtea de apel;
26. convoaca colegiul de conducere al parchetului de pe langa curtea de apel si prezideaza sedintele acestuia;
27. convoaca anual sau ori de cate ori este nevoie adunarea generala a procurorilor din cadrul parchetului de pe langa curtea de apel;
28. formuleaza recomandari pentru elaborarea propunerilor procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Justitie si Casatie pentru functiile de conducere din respectivul parchet, altele decat cele prevazute de art. 49 alin. (1) din Legea nr. 303/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
29. desemneaza, potrivit legii, procurorul care autorizeaza investigatorii si colaboratorii sub acoperire;
30. asigura implementarea strategiilor nationale si sectoriale in domeniul justitiei;
31. este ordonator secundar de credite si raspunde de folosirea, conform legii, a sumelor primite de la buget, de integritatea bunurilor incredintate parchetului de pe langa curtea de apel, de tinerea la zi a contabilitatii si de prezentarea darilor de seama contabile asupra executiei bugetare; coordoneaza elaborarea proiectului de buget anual al parchetului de pe langa curtea de apel, integrarea proiectelor de buget intocmite de parchetele de pe langa tribunalele din raza parchetului curtii de apel respective si asigura transmiterea lor catre Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie. Atributiile specifice de ordonator de credite pot fi delegate managerului economic;
32. evalueaza anual activitatea parchetelor din subordine si prezinta un raport procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie;
33. coordoneaza, controleaza si raspunde de buna administrare a parchetului unde functioneaza, precum si a parchetelor din circumscriptie;
34. verifica repartizarea de catre procurorii cu functii de conducere ai parchetelor de pe langa tribunale, tribunalele pentru minori si familie si judecatoriile din circumscriptie a dosarelor procurorilor, tinand cont, in principal, de urmatoarele criterii: specializarea, aptitudinile, experienta, numarul de dosare aflate in lucru si gradul lor de complexitate, specificul fiecarui caz in parte, cazurile de incompatibilitate si conflict de interese, precum si alte situatii deosebite;
35. evalueaza periodic calitatea actelor de urmarire penala sau a activitatii judiciare si acolo unde se impune ia masuri urgente pentru inlaturarea deficientelor si eficientizarea activitatii;
36. desemneaza procurorul general adjunct la conducerea Biroului informatiilor clasificate.

Art. 73
Procurorul general adjunct al parchetului de pe langa curtea de apel are urmatoarele atributii:
a) duce la indeplinire ordinele si dispozitiile procurorului general, coordoneaza, controleaza si raspunde de activitatea sectiilor, serviciilor si altor compartimente, conform repartizarii dispuse prin ordin de procurorul general;
b) solutioneaza dosarele si lucrarile repartizate de procurorul general;
c) il inlocuieste de drept pe procurorul general pe perioada absentei temporare a acestuia, in cazul in care a fost desemnat exercitand atributiile care ii revin in aceasta calitate;
d) prezinta spre aprobare procurorului general obiectivele si activitatile care urmeaza a fi incluse in programul de activitate semestrial;
e) coordoneaza participarea procurorilor de la parchetele din circumscriptie la sedintele de judecata;
f) organizeaza participarea procurorilor de la parchetul de pe langa curtea de apel la sedintele de judecata si urmareste pregatirea procurorilor pentru sedintele de judecata;
g) organizeaza sedintele saptamanale de analiza a solutiilor si raspunde de examinarea legalitatii hotararilor judecatoresti si de declarare a cailor de atac, potrivit legii;
h) ia masuri pentru studierea si rezolvarea problemelor de drept din activitatea parchetelor, cu sprijinul compartimentului de specialitate din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si propune tematici pentru invatamantul profesional sau pentru simpozioanele organizate de parchete;
i) asigura studierea practicii instantelor de judecata si organizeaza sesizarea cazurilor de aplicare neunitara a unor dispozitii legale, actionand, dupa caz, cu propuneri pentru recurs in interesul legii;
j) raspunde de activitatea de documentare juridica si urmareste dotarea si functionarea in bune conditii a cabinetelor de documentare;
k) exercita controlul operativ curent asupra lucrarilor efectuate in cadrul compartimentelor de care raspunde;
l) participa la judecarea unor cauze atunci cand considera necesar sau din dispozitia procurorului general;
m) participa la intocmirea lucrarilor de sinteza si la efectuarea unor studii la nivelul parchetului de pe langa curtea de apel si analizeaza activitatea sectiei judiciare;
n) primeste cetatenii in audienta si rezolva sesizarile, reclamatiile si plangerile repartizate;
o) raspunde de activitatea de grefa, de contabilitate si administrativa, urmarind indeplinirea sarcinilor ce revin acestor compartimente, potrivit ordinului procurorului general;
p) raspund pentru indeplinirea atributiilor prevazute la lit. a)-o).

Art. 74
(1) Procurorul sef sectie exercita, in mod corespunzator, atributiile prevazute la art. 20 alin. (3).
(2) Procurorul sef serviciu si procurorul sef birou exercita, in mod corespunzator, atributiile prevazute la art. 20 alin. (5).

Art. 75
(1) Parchetele de pe langa curtile de apel au urmatoarea structura:
A. Sectia de urmarire penala;
B. Sectia judiciara;
C. Sectia pentru minori si familie;
D. Departamentul economico-financiar si administrativ;
E. Compartimentul de audit public intern.
(2) La parchetele de pe langa curtile de apel pot fi infiintate sectii, servicii si birouri, potrivit legii.
(3) La Parchetul de pe langa Curtea de Apel Bucuresti functioneaza Sectia de proceduri, iar la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Constanta si la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Galati, Sectia maritima si fluviala.
(4) Sectiile, serviciile si birourile sunt conduse de procurori sefi.


Capitolul II - Sectia de urmarire penala
Art. 76
Sectia de urmarire penala este condusa de un procuror sef, iar procurorii din aceasta sectie au urmatoarele atributii:
a) efectueaza urmarirea penala in cauzele date prin lege in competenta lor si sesizeaza instanta de judecata competenta; pot participa la sedintele de judecata, in conditiile legii;
b) asigura folosirea mijloacelor tehnice criminalistice in activitatea de urmarire penala si indruma procurorii criminalisti de la parchetele subordonate;
c) organizeaza activitatea de cercetare criminologica si de valorificare a rezultatelor acesteia in legatura cu cauzele care genereaza si conditiile care favorizeaza savarsirea de infractiuni;
d) analizeaza cauzele in care s-a dispus scoaterea de sub urmarire penala sau incetarea urmaririi penale fata de invinuiti sau inculpati arestati preventiv si propune masuri corespunzatoare;
e) exercita alte atributii prevazute in legi speciale sau stabilite de procurorul ierarhic superior;
f) raspund pentru indeplinirea atributiilor prevazute la lit. a)-e).


Capitolul III - Sectia de proceduri
Art. 77
Sectia de proceduri a Parchetului de pe langa Curtea de Apel Bucuresti este condusa de un procuror sef, iar procurorii din cadrul acestei sectii au urmatoarele atributii:
a) asigura realizarea procedurilor speciale in conformitate cu dispozitiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul strainilor in Romania, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) asigura indeplinirea procedurilor legale privind cererile de arestare provizorie in vederea extradarii, de extradare pasiva, de transfer al persoanelor condamnate, de preluare a urmaririi penale;
c) exercita alte atributii prevazute in legi speciale sau stabilite de procurorul ierarhic superior;
d) raspund pentru indeplinirea atributiilor prevazute la lit. a)-c).


Capitolul IV - Sectia judiciara
Art. 78
(1) Sectia judiciara este condusa de un procuror sef, iar procurorii din cadrul acestei sectii au urmatoarele atributii:
a) asigura si urmaresc pregatirea si participarea procurorilor la judecarea cauzelor penale si civile, in cazurile prevazute de lege;
b) exercita caile de atac impotriva hotararilor pronuntate de curtea de apel, potrivit legii;
c) identifica cazurile de aplicare neunitara a legii si fac propuneri motivate pentru promovarea recursului in interesul legii;
d) analizeaza cauzele in care instantele judecatoresti au pronuntat hotarari definitive de achitare, restituire sau trimitere la procuror si prezinta propuneri corespunzatoare;
e) exercita alte atributii prevazute in legi speciale sau stabilite de procurorul ierarhic superior;
f) raspund pentru indeplinirea atributiilor prevazute la lit. a)-e).
(2) La Parchetul de pe langa Curtea de Apel Bucuresti functioneaza o sectie judiciara penala si o sectie judiciara civila, care exercita in mod corespunzator atributiile prevazute la alin. (1) lit. a)-f).


Capitolul V - Sectia maritima si fluviala
Art. 79
La Parchetul de pe langa Curtea de Apel Constanta si la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Galati functioneaza sectii maritime si fluviale care indeplinesc, in mod corespunzator, atributiile prevazute de art. 76 si art. 78 alin. (1), cu privire la cauzele penale care se judeca in prima instanta de sectiile maritime si fluviale ale curtilor de apel.


Capitolul VI - Sectia pentru minori si familie
Art. 80
Sectia pentru minori si familie indeplineste in mod corespunzator atributiile prevazute de art. 76 si art. 78 alin. (1) in cauzele cu minori, potrivit legii.


Titlul V - Organizarea si functionarea parchetelor de pe langa tribunale si a parchetelor de pe langa tribunalele pentru minori si familie

Capitolul I - Conducerea si structura parchetelor de pe langa tribunale si a parchetelor de pe langa tribunalele pentru minori si familie
Art. 81
(1) Parchetele de pe langa tribunale si parchetele de pe langa tribunalele pentru minori si familie sunt conduse de prim-procurori, ajutati de unul sau, dupa caz, 2 prim-procurori adjuncti, in functie de volumul de activitate.
(2) La Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti primprocurorul este ajutat de 1-3 adjuncti.
(3) Prim-procurorul adjunct ori, dupa caz, prim-procurorii adjuncti actioneaza pentru ducerea la indeplinire a masurilor dispuse de prim-procuror, coordonand si controland activitatea sectiilor ori a altor compartimente ale parchetului repartizate de acesta.
(4) Acolo unde exista un singur prim-procuror adjunct, acesta este inlocuitorul de drept al prim-procurorului. In perioada absentei prim-procurorului sau a imposibilitatii exercitarii functiei, indiferent de cauza acesteia, inclusiv revocarea, prim-procurorul adjunct il inlocuieste de drept in exercitarea atributiilor ce ii revin in aceasta calitate.
(5) In cazul in care exista doi prim-procurori adjuncti, prin ordin al procurorului general se va stabili ordinea celor care exercita conducerea parchetului de pe langa tribunal. De asemenea, prin ordin se va stabili si ordinea in care se exercita conducerea parchetului de pe langa tribunal, in cazul absentei sau al imposibilitatii exercitarii functiei concomitent de catre prim-procurorul, adjunctul sau adjunctii sai.
(6) Prim-procurorul poate delega dreptul de semnatura numai prim-procurorului adjunct sau, dupa caz, unui procuror sef sectie, in conditiile legii si pe perioada determinata.

Art. 82
(1) Prim-procurorul are urmatoarele atributii:
1. organizeaza, conduce, coordoneaza si raspunde de activitatea de indeplinire a sarcinilor ce revin parchetului de pe langa tribunal, potrivit legii si ordinelor procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie;
2. conduce compartimentul de informare si relatii publice si desemneaza un purtator de cuvant;
3. organizeaza periodic conferinte de presa;
4. repartizeaza procurorii pe compartimentele din cadrul parchetului in functie de pregatire, specializare, aptitudinile acestora si necesitatea bunei functionari a parchetului;
5. elaboreaza semestrial programul de activitate al parchetului de pe langa tribunal, asigura si urmareste realizarea integrala a obiectivelor si a actiunilor in termenele prevazute;
6. asigura corelarea programelor de activitate ale parchetelor din circumscriptie si aproba, cand este cazul, propunerile de modificare ori de inlocuire a unor obiective;
7. asigura organizarea judicioasa a muncii si folosirea adecvata a resurselor umane si materiale;
8. ia masuri pentru stabilirea unei metodologii unitare de lucru a activitatii proprii si a activitatii celorlalte parchete din circumscriptie;
9. reprezinta parchetul de pe langa tribunal in relatiile de serviciu cu alte institutii, organisme si organizatii de acelasi nivel de competenta, precum si in relatiile cu mass-media;
10. examineaza trimestrial datele statistice si operative in ansamblu si pe compartimente de munca, iar semestrial analizeaza cu toti procurorii rezultatele muncii in toate compartimentele, stabilind masurile necesare inlaturarii lipsurilor;
11. repartizeaza personalul in cadrul compartimentelor auxiliare de specialitate;
12. dispune masurile care se impun pentru desfasurarea activitatii judiciare in conditii bune, potrivit legii;
13. participa la sedintele de analiza a solutiilor pronuntate de tribunal;
14. organizeaza formarea profesionala continua descentralizata a procurorilor din cadrul parchetului de pe langa tribunal, potrivit programului aprobat de Consiliul Superior al Magistraturii;
15. asigura implementarea strategiilor nationale si sectoriale in domeniul justitiei;
16. organizeaza primirea in audienta a cetatenilor, precum si activitatea de rezolvare a sesizarilor, reclamatiilor si plangerilor;
17. stabileste, cu avizul conform al compartimentului informatic din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, numarul informaticienilor din cadrul parchetului de pe langa tribunal;
18. convoaca colegiul de conducere al parchetului de pe langa tribunal si prezideaza sedintele acestuia;
19. convoaca anual sau ori de cate ori este nevoie adunarea generala a procurorilor din cadrul parchetului de pe langa tribunal;
20. recomanda procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie numirea procurorilor in functiile de conducere, potrivit legii;
21. este ordonator tertiar de credite si raspunde de folosirea, conform legii, a sumelor primite de la buget, de integritatea bunurilor incredintate parchetului de pe langa tribunal, de tinerea la zi a contabilitatii si de prezentarea darilor de seama contabile asupra executiei bugetare; coordoneaza elaborarea proiectului de buget anual al parchetului de pe langa tribunal si al parchetelor de pe langa judecatoriile din raza parchetului de pe langa tribunal si asigura transmiterea acestuia catre parchetul de pe langa curtea de apel;
22. coordoneaza, controleaza si raspunde de buna administrare a parchetului unde functioneaza, precum si a parchetelor din circumscriptie;
23. verifica ca procurorii cu functii de conducere ai parchetelor de pe langa tribunal, tribunalele pentru minori si familie si judecatoriile din circumscriptie sa repartizeze dosarele procurorilor tinand cont, in principal, de urmatoarele criterii: specializarea, aptitudinile, experienta, numarul de dosare aflate in lucru si gradul lor de complexitate, specificul fiecarui caz in parte, cazurile de incompatibilitate si conflict de interese, precum si alte situatii deosebite;
24. evalueaza periodic calitatea actelor de urmarire penala sau a activitatii judiciare si, acolo unde se impune, ia masuri urgente pentru inlaturarea deficientelor si eficientizarea activitatii;
25. asigura controlul si raspunde de exactitatea datelor si informatiilor ce se transmit Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie;
26. desemneaza prim-procurorul adjunct la conducerea Biroului informatiilor clasificate.
(2) Atributiile specifice de ordonator tertiar de credite pot fi delegate managerului economic.

Art. 83
Prim-procurorul adjunct are urmatoarele atributii:
a) duce la indeplinire ordinele si dispozitiile prim-procurorului parchetului, coordonand si controland activitatea sectiilor si a altor compartimente, conform repartizarii dispuse prin ordin de catre acesta;
b) solutioneaza dosarele si lucrarile repartizate de prim-procurorul parchetului;
c) inlocuieste prim-procurorul pe perioada absentei temporare a acestuia, in cazul in care a fost desemnat, exercitand atributiile care ii revin in aceasta calitate;
d) prezinta spre aprobare prim-procurorului obiectivele si activitatile care urmeaza a fi incluse in programul de activitate semestrial;
e) coordoneaza participarea procurorilor de la parchetele din circumscriptie la sedintele de judecata;
f) coordoneaza participarea procurorilor de la parchetul de pe langa tribunal la sedintele de judecata si urmareste pregatirea procurorilor pentru acestea;
g) participa la sedintele saptamanale de analiza a solutiilor si raspunde de examinarea temeiniciei hotararilor judecatoresti si de declararea cailor de atac, potrivit legii;
h) ia masuri pentru studierea si rezolvarea problemelor de drept din activitatea parchetelor, cu sprijinul compartimentului de specialitate din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, si propune tematici pentru invatamantul profesional sau pentru simpozioanele organizate de parchete;
i) asigura studierea practicii instantelor de judecata si organizeaza sesizarea cazurilor de aplicare neunitara a unor dispozitii legale, actionand, dupa caz, cu propuneri pentru recurs in interesul legii;
j) raspunde de activitatea de documentare juridica si urmareste dotarea si functionarea in bune conditii a cabinetelor de documentare;
k) exercita controlul operativ curent asupra lucrarilor efectuate in cadrul compartimentelor de care raspunde;
l) participa la judecarea unor cauze atunci cand considera necesar sau din dispozitia prim-procurorului;
m) participa la intocmirea lucrarilor de sinteza si la efectuarea unor studii la nivelul parchetului de pe langa tribunal si analizeaza, cand este cazul, activitatea sectiei judiciare;
n) primeste cetatenii in audienta si rezolva sesizarile, reclamatiile si plangerile repartizate;
o) indeplineste orice alte atributii prevazute de lege si de ordinele procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie sau ale procurorului ierarhic superior;
p) raspunde pentru indeplinirea atributiilor prevazute la lit. a)-o).

Art. 84
(1) Procurorul sef sectie exercita in mod corespunzator atributiile prevazute de art. 20 alin. (3).
(2) Procurorul sef serviciu si procurorul sef birou exercita in mod corespunzator atributiile prevazute de art. 20 alin. (5).

Art. 85
(1) Parchetele de pe langa tribunale au urmatoarea structura:
A. Sectia de urmarire penala;
B. Sectia judiciara;
C. Departamentul economico-financiar si administrativ.
(2) La parchetele de pe langa tribunale pot fi infiintate sectii, servicii si birouri, potrivit legii.
(3) La Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti functioneaza, de asemenea, Sectia de supraveghere a urmaririi penale, iar la Parchetul de pe langa Tribunalul Constanta si Parchetul de pe langa Tribunalul Galati, Sectia maritima si fluviala.
(4) Sectiile, serviciile si birourile sunt conduse de procurori sefi.


Capitolul II - Sectia de urmarire penala
Art. 86
Sectia de urmarire penala este condusa de un procuror sef sectie, iar procurorii din cadrul acestei sectii au urmatoarele atributii:
a) efectueaza urmarirea penala in cauzele date prin lege in competenta lor si sesizeaza instanta de judecata competenta; pot participa la sedintele de judecata, in conditiile legii;
b) asigura folosirea mijloacelor tehnice criminalistice in activitatea de urmarire penala;
c) urmaresc modul de aparare a drepturilor si intereselor minorilor, precum si ale persoanelor puse sub interdictie, de organele si institutiile judetene;
d) raspund pentru indeplinirea atributiilor prevazute la lit. a)-c).


Capitolul III - Sectia de supraveghere a urmaririi penale
Art. 87
Sectia de supraveghere a urmaririi penale a Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti este condusa de un procuror sef sectie, iar procurorii din cadrul acestei sectii au urmatoarele atributii:
a) exercita supravegherea activitatii de urmarire penala efectuate de organele de cercetare penala; sesizeaza instantele de judecata si pot participa la sedintele de judecata, in conditiile legii;
b) raspund pentru indeplinirea atributiilor prevazute la lit. a).


Capitolul IV - Sectia judiciara
Art. 88
(1) Sectia judiciara este condusa de un procuror sef sectie, iar procurorii din cadrul acestei sectii au urmatoarele atributii:
a) asigura si urmaresc pregatirea si participarea procurorilor la judecarea cauzelor penale si civile, in cazurile prevazute de lege;
b) exercita caile de atac impotriva hotararilor pronuntate de tribunal;
c) identifica cazurile de aplicare neunitara a legii si fac propuneri motivate pentru promovarea recursului in interesul legii;
d) indeplinesc orice alte atributii prevazute de lege si de ordinele procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie sau ale procurorului ierarhic superior;
e) raspund pentru indeplinirea atributiilor prevazute la lit. a)-d).
(2) La Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti functioneaza o sectie judiciara penala si o sectie judiciara civila care exercita in mod corespunzator atributiile prevazute la alin. (1) lit. a)-e).


Capitolul V - Sectia maritima si fluviala
Art. 89
Sectiile maritime si fluviale ale Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta si ale Parchetului de pe langa Tribunalul Galati indeplinesc, in mod corespunzator, atributiile prevazute de art. 86 si art. 88 alin.(1), cu privire la cauzele penale care se judeca in prima instanta de sectiile maritime si fluviale ale tribunalelor.


Capitolul VI - Organizarea si functionarea parchetelor de pe langa tribunalele pentru minori si familie
Art. 90
(1) Parchetele de pe langa tribunalele pentru minori si familie sunt organizate si functioneaza potrivit dispozitiilor Legii nr. 304/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Parchetele de pe langa tribunalele pentru minori si familie exercita in mod corespunzator atributiile ce revin parchetelor de pe langa tribunale si parchetelor de pe langa judecatorii in cauzele cu minori.

Art. 91
Prim-procurorul are urmatoarele atributii:
a) organizeaza, coordoneaza, controleaza si raspunde de activitatea intregului personal din subordine privind indeplinirea la timp si in mod corespunzator a atributiilor de serviciu;
b) elaboreaza semestrial programul de activitate al parchetului de pe langa tribunalul pentru minori si familie, asigura si urmareste realizarea integrala a obiectivelor si a actiunilor in termenele prevazute;
c) reprezinta parchetul de pe langa tribunalul pentru minori si familie in relatiile de serviciu cu alte institutii, organisme si organizatii de acelasi nivel de competenta, precum si in relatiile cu mass-media;
d) dispune masurile care se impun pentru desfasurarea activitatii judiciare in conditii bune, potrivit legii;
e) participa la analiza solutiilor pronuntate de tribunalul pentru minori si familie;
f) organizeaza formarea profesionala continua descentralizata a procurorilor din cadrul parchetului de pe langa tribunalul pentru minori si familie;
g) asigura implementarea strategiilor nationale si sectoriale in domeniul justitiei;
h) organizeaza primirea in audienta a cetatenilor, precum si activitatea de rezolvare a sesizarilor, reclamatiilor si plangerilor.


Titlul VI - Organizarea si functionarea parchetelor de pe langa judecatorii

Capitolul I - Conducerea si structura parchetelor de pe langa judecatorii
Art. 92
(1) Parchetele de pe langa judecatorii sunt conduse de prim-procurori, ajutati, in cazul unitatilor mari, de prim-procurori adjuncti.
(2) Prim-procurorul adjunct actioneaza pentru ducerea la indeplinire a masurilor dispuse de prim-procuror, coordonand si controland activitatea compartimentelor parchetului, repartizate de acesta.
(3) In perioada absentei prim-procurorului, inlocuitorul sau de drept este prim-procurorul adjunct. In cazul in care nu exista functia de prim-procuror adjunct, prim-procurorul parchetului de pe langa tribunal va desemna, in scris, la propunerea prim-procurorului parchetului de pe langa judecatorie, pentru situatia absentei, un inlocuitor, cu acordul acestuia, ale carui acte procedurale vor fi confirmate de procurorul ierarhic superior.
(4) Prim-procurorul poate delega dreptul de semnatura prim-procurorului adjunct sau, dupa caz, altui procuror.
(5) Prim-procurorul indeplineste urmatoarele atributii:
a) organizeaza, conduce, coordoneaza si raspunde de activitatea de indeplinire a sarcinilor ce revin parchetului de pe langa judecatorie, potrivit legii si ordinelor procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie;
b) conduce compartimentul de informare si relatii publice si desemneaza un purtator de cuvant;
c) repartizeaza, acolo unde este cazul, procurorii pe activitati in cadrul parchetului, in functie de pregatirea, specializarea si aptitudinile acestora si de necesitatea bunei functionari a parchetului;
d) dispune masurile care se impun pentru desfasurarea activitatii judiciare in conditii bune, potrivit legii;
e) participa la sedinta de analiza a solutiilor pronuntate de judecatorie;
f) organizeaza pregatirea si perfectionarea profesionala a procurorilor din cadrul parchetului de pe langa judecatorie, potrivit programului aprobat de Consiliul Superior al Magistraturii;
g) asigura implementarea strategiilor nationale si sectoriale in domeniul justitiei;
h) organizeaza primirea in audienta a cetatenilor, precum si activitatea de rezolvare a sesizarilor, reclamatiilor si plangerilor;
i) exercita controlul asupra activitatii compartimentelor auxiliare de specialitate;
j) repartizeaza personalul in cadrul compartimentelor auxiliare de specialitate.
(6) Prim-procurorul adjunct are urmatoarele atributii:
a) duce la indeplinire ordinele si dispozitiile prim-procurorului parchetului, coordonand si controland activitatea compartimentelor, conform repartizarii dispuse prin ordin de catre acesta;
b) solutioneaza dosarele si lucrarile repartizate de prim-procurorul parchetului;
c) prezinta spre aprobare prim-procurorului obiectivele si activitatile care urmeaza a fi incluse in programul de activitate semestrial;
d) organizeaza participarea procurorilor de la parchetul de pe langa judecatorie la sedintele de judecata si urmareste pregatirea procurorilor pentru acestea;
e) organizeaza sedintele saptamanale de analiza a solutiilor si raspunde de examinarea legalitatii hotararilor judecatoresti si de declararea cailor de atac, potrivit legii;
f) participa la si sprijina activitatea de perfectionare profesionala si de instruire a procurorilor stagiari;
g) asigura studierea practicii instantelor de judecata si organizeaza sesizarea cazurilor de aplicare neunitara a unor dispozitii legale actionand, dupa caz, cu propuneri pentru recurs in interesul legii;
h) exercita controlul operativ curent asupra lucrarilor efectuate in cadrul compartimentelor de care raspunde;
i) participa la judecarea unor cauze atunci cand considera necesar sau din dispozitia prim-procurorului;
j) primeste cetatenii in audienta si rezolva sesizarile, reclamatiile si plangerile repartizate;
k) raspunde de activitatea compartimentelor auxiliare de specialitate urmarind indeplinirea sarcinilor ce revin acestor compartimente, potrivit ordinului prim-procurorului.

Art. 93
(1) La Parchetul de pe langa Judecatoria Constanta si Parchetul de pe langa Judecatoria Galati functioneaza Sectia maritima si fluviala, care indeplineste, in mod corespunzator, atributiile prevazute de art. 86 si art. 88 alin. (1), cu privire la cauzele penale care se judeca in prima instanta de sectia maritima si fluviala a judecatoriei.
(2) Sectia este condusa de un procuror sef sectie.
(3) Procurorul sef sectie exercita in mod corespunzator atributiile prevazute de art. 20 alin. (3).


Capitolul II - Atributiile parchetelor de pe langa judecatorii
Art. 94
Parchetele de pe langa judecatorii exercita urmatoarele atributii:
a) efectueaza urmarirea penala si sesizeaza instantele de judecata in cauzele date prin lege in competenta lor; pot participa la sedintele de judecata, in conditiile legii;
b) exercita supravegherea activitatii de urmarire penala efectuata de organele de cercetare penala in cauzele prevazute de lege;
c) tin evidenta cauzelor prevazute la lit. b), in care s-a dispus inceperea urmaririi penale, si urmaresc solutionarea operativa si temeinica a acestora;
d) asigura folosirea mijloacelor tehnice criminalistice in activitatea de urmarire penala;
e) solutioneaza plangerile impotriva masurilor si actelor de urmarire penala in cauzele in care se exercita supravegherea activitatii de urmarire penala si rezolva conflictele de competenta intre organele de cercetare penala, potrivit legii;
f) urmaresc modul de aparare a drepturilor si intereselor minorilor, precum si ale persoanelor puse sub interdictie, de institutiile si organele locale;
g) exercita actiunea civila in cazurile prevazute de lege;
h) asigura participarea procurorilor la judecarea cauzelor penale si civile, in cazurile prevazute de lege;
i) exercita caile de atac impotriva hotararilor pronuntate de judecatorie;
j) examineaza, din oficiu, la cererea persoanelor interesate ori din dispozitia organelor ierarhic superioare, hotararile judecatoresti definitive si, dupa caz, irevocabile si fac propuneri pentru atacarea lor cu recurs in interesul legii;
k) realizeaza activitatile prevazute de lege ori de alte acte normative privind pregatirea procurorilor stagiari, precum si cele de perfectionare profesionala a personalului;
l) indeplinesc orice alte atributii prevazute de lege si de ordinele procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie sau ale procurorului ierarhic superior.


Titlul VII - Organizarea si functionarea parchetelor militare

Capitolul I - Conducerea si structura parchetelor militare
Art. 95
(1) Parchetul Militar de pe langa Curtea Militara de Apel Bucuresti este condus de procurorul general militar, ajutat de procurorul general militar adjunct, iar Parchetul Militar de pe langa Tribunalul Militar Teritorial Bucuresti si parchetele de pe langa tribunalele militare, de un prim-procuror militar, ajutat de un prim-procuror militar adjunct.
(2) Prevederile art. 72, 73, 82, 83 si ale art. 92 alin. (5) si (6) se aplica in mod corespunzator.
(3) In cadrul acestor parchete functioneaza personal militar, angajat al Ministerului Apararii, cu desfasurarea activitatii in parchetele militare.

Art. 96
(1) Parchetul Militar de pe langa Curtea Militara de Apel Bucuresti are urmatoarea structura:
A. Sectia de urmarire penala;
B. Sectia judiciara;
C. Biroul de documente clasificate.
(2) Parchetul Militar de pe langa Tribunalul Militar Teritorial Bucuresti are urmatoarea structura:
A. Sectia de urmarire penala;
B. Sectia judiciara;
C. Biroul de documente clasificate.
(3) Sectiile sunt conduse de procurori militari sefi sectie care exercita in mod corespunzator atributiile prevazute de art. 41 alin. (3).
(4) Compartimentul de informatii clasificate se organizeaza si functioneaza potrivit ordinelor procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie privind protectia de catre Ministerul Public a informatiilor clasificate, precum si in baza Hotararii Guvernului nr. 585/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, si Hotararii Guvernului nr. 781/2002.


Capitolul II - Atributiile parchetelor militare
Art. 97
(1) Parchetele militare indeplinesc, in raport de activitatile specifice si competenta materiala proprie, stabilita de lege, atributiile prevazute pentru parchetele civile corespunzatoare.
(2) Sectia de urmarire penala si anticoruptie si Sectia judiciara ale Parchetului Militar de pe langa Curtea Militara de Apel Bucuresti exercita in mod corespunzator activitatile prevazute in art. 76 si art. 78 alin. (1).
(3) Sectia de urmarire penala si anticoruptie si Sectia judiciara ale Parchetului Militar de pe langa Tribunalul Militar Teritorial Bucuresti exercita in mod corespunzator activitatile prevazute in art. 86 si art. 88 alin. (1), iar parchetele de pe langa tribunalele militare, pe cele prevazute in art. 94, conform legii.


Titlul VIII - Colegiile de conducere si adunarile generale ale procurorilor

Capitolul I - Colegiile de conducere
Art. 98
(1) In cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie functioneaza colegiul de conducere care hotaraste asupra problemelor generale ale Ministerului Public.
(2) In cadrul parchetelor de pe langa curtile de apel, parchetelor de pe langa tribunale, parchetelor de pe langa tribunalele pentru minori si familie, al parchetelor militare, precum si al parchetelor de pe langa judecatorii functioneaza colegii de conducere care avizeaza problemele generale ale parchetelor.
(3) Colegiile de conducere sunt formate dintr-un numar impar de membri.

Art. 99
Colegiul de conducere al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie este constituit din procurorul general, prim-adjunctul acestuia si 5 procurori desemnati in adunarea generala a procurorilor.

Art. 100
(1) Colegiile de conducere de la parchetele de pe langa curtile de apel, tribunale, tribunale pentru minori si familie, judecatorii si de la parchetele militare au urmatoarea componenta:
a) la parchetele de pe langa curtile de apel: procurorul general si 6 procurori, alesi pe o perioada de 3 ani in adunarea generala a procurorilor;
b) la parchetele de pe langa tribunale: prim-procurorul si 6 procurori, alesi pe o perioada de 3 ani in adunarea generala a procurorilor;
c) la parchetele de pe langa tribunale specializate si judecatorii: prim-procurorul si 2 sau 4 procurori alesi pe o perioada de 3 ani in adunarea generala a procurorilor.
(2) Pentru alegerea membrilor colegiului de conducere se intocmesc liste cu toti procurorii parchetului, cu exceptia procurorului general sau, dupa caz, a prim-procurorului, precum si a celor care declara in prealabil ca nu inteleg sa faca parte din colegiu.
(3) Listele intocmite potrivit alin. (2) se inmaneaza procurorilor prezenti. Membrii colegiului de conducere se aleg prin vot secret.
(4) Fiecare procuror exprima un numar de voturi egal cu numarul membrilor alesi ai colegiului de conducere stabilit de lege.
(5) La parchetele la care functioneaza sectii, membrii colegiului de conducere se aleg, de regula, din sectii diferite.
(6) Sunt declarati alesi membri ai colegiului de conducere procurorii care obtin cel putin jumatate plus unu din numarul voturilor valabil exprimate.
(7) Procedura de votare se repeta in cazul in care la primul tur de scrutin nu au fost alesi toti membrii colegiului de conducere.
(8) La urmatorul tur de scrutin va fi trecut pe liste, in ordinea descrescatoare a voturilor obtinute, un numar de procurori mai mare cu cel putin unu fata de numarul locurilor ramase neocupate in colegiul de conducere. Dispozitiile alin. (5) se aplica in mod corespunzator la fiecare tur de scrutin.
(9) In cazul in care la parchetele de pe langa judecatorii si tribunale specializate numarul procurorilor este mai mic de 3, atributiile colegiului de conducere se exercita de prim-procurorul parchetului.

Art. 101
(1) Colegiul de conducere dezbate problemele generale de conducere a parchetului si adopta hotarari menite sa asigure buna functionare a acestuia.
(2) Colegiul de conducere al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie isi desfasoara activitatea in sedinte care se convoaca de catre procurorul general sau de catre cel putin 3 dintre membrii acestuia, trimestrial sau ori de cate ori se apreciaza necesar sa consulte membrii acestui organism in luarea, in conditiile legii, a unor decizii privind:
a) informarea in legatura cu situatia criminalitatii, ce se prezinta Parlamentului Romaniei, Presedintelui Romaniei, Guvernului, ministrului justitiei, precum si mass-mediei;
b) proiectele rapoartelor privind activitatea Ministerului Public;
c) rezultatele unor controale dispuse de ministrul justitiei ori de procurorul general si masurile ce trebuie luate pentru inlaturarea greselilor si a neajunsurilor constatate;
d) cazurile de aplicare neuniforma a legii in activitatea unor parchete;
e) deontologia profesionala si starea disciplinara in structurile Ministerului Public;
f) baza materiala a parchetelor si imbunatatirea conditiilor de munca ale personalului;
g) problemele economico-financiare sau administrative;
h) relatiile Ministerului Public cu celelalte autoritati publice si masurile necesare pentru perfectionarea colaborarii cu acestea.

Art. 102
(1) Colegiul de conducere se intruneste trimestrial sau ori de cate ori este necesar.
(2) Colegiul de conducere este convocat de procurorul general sau, dupa caz, de prim-procurorul parchetului.
(3) Secretariatul sedintelor este asigurat de un procuror desemnat de conducatorul structurii de parchet.
(4) Convocarea colegiului de conducere si comunicarea ordinii de zi se fac prin secretariatul acestuia cu cel putin o zi inainte de data sedintei. Secretariatul colegiului de conducere este asigurat de un procuror desemnat de procurorul general sau, dupa caz, de prim-procurorul parchetului.
(5) La Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, parchetele de pe langa curtile de apel si parchetele de pe langa tribunal, la sedintele colegiului de conducere pot participa si procurorii sefi sectie sau alti procurori care nu sunt membri ai acestuia, fara drept de vot.
(6) La Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si la parchetele de pe langa curtile de apel si tribunale, cand colegiul de conducere dezbate probleme financiare sau economico-administrative, la sedintele acestuia participa si managerul economic al parchetului, cu vot consultativ.
(7) In functie de problemele supuse dezbaterii, la sedintele colegiilor de conducere ale parchetelor de pe langa curtile de apel, tribunale si tribunale specializate pot fi invitati si procurori de la alte parchete, care nu au drept de vot.
(8) Sedintele colegiului de conducere nu sunt publice.
(9) Colegiul de conducere adopta hotarari cu votul majoritatii membrilor sai.
(10) Dezbaterile si hotararile colegiului de conducere se consemneaza intr-un proces-verbal incheiat de secretariatul colegiului si semnat de toti membrii sai. Hotararile colegiului de conducere se aduc la cunostinta celor interesati.
(11) Procesele-verbale incheiate se pastreaza intr-o mapa speciala de catre primul-grefier sau, dupa caz, de un grefier desemnat de procurorul general sau prim-procurorul parchetului.


Capitolul II - Adunarile generale ale procurorilor
Art. 103
(1) Adunarea generala a procurorilor este compusa din toti procurorii in functie ai parchetului, inclusiv procurorii stagiari, precum si cei delegati sau detasati la alte parchete.
(2) Adunarea generala a procurorilor are urmatoarele atributii:
a) dezbate activitatea anuala desfasurata de parchete;
b) alege, in conditiile legii, membrii Consiliului Superior al Magistraturii;
c) dezbate probleme de drept;
d) initiaza procedura de revocare a membrilor Consiliului Superior al Magistraturii;
e) formuleaza puncte de vedere la solicitarea Consiliului Superior al Magistraturii;
f) alege si revoca, in conditiile legii, membrii colegiului de conducere.
(3) Adunarea generala a procurorilor este legal constituita in prezenta majoritatii procurorilor in functie, cu exceptia situatiei in care se aleg membrii Consiliului Superior al Magistraturii, cand este necesara prezenta a cel putin doua treimi din numarul procurorilor in functie.
(4) Adunarile generale ale procurorilor se organizeaza anual sau ori de cate ori este necesar.
(5) Adunarile generale ale procurorilor se convoaca dupa cum urmeaza:
a) adunarea generala a procurorilor Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie se convoaca si este prezidata de catre procurorul general. In lipsa procurorului general, adunarea generala este prezidata de prim-adjunctul ori adjunctul acestuia;
b) adunarea generala a procurorilor din cadrul parchetului de pe langa curtea de apel se convoaca si este prezidata de procurorul general al parchetului de pe langa curtea de apel;
c) adunarea generala a procurorilor din cadrul parchetului de pe langa tribunal se convoaca si este prezidata de prim-procurorul parchetului de pe langa tribunal;
d) adunarea generala a procurorilor din cadrul parchetului de pe langa tribunalul pentru minori si familie se convoaca si este prezidata de prim-procurorul acestui parchet;
e) adunarea generala a procurorilor din cadrul parchetului de pe langa judecatorie se convoaca si este prezidata de prim-procurorul acestui parchet.
(6) Adunarile generale ale procurorilor se convoaca si la solicitarea unei treimi din numarul procurorilor care fac parte din aceasta.
(7) Adunarile generale ale procurorilor se pot convoca si de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii sau de colegiul de conducere al parchetului.
(8) Pentru alegerea membrilor Consiliului Superior al Magistraturii, adunarea generala este prezidata de procurorul cu cea mai mare vechime in magistratura, care nu si-a depus candidatura pentru functia de membru al Consiliului Superior al Magistraturii, si este organizata de colegiul de conducere al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie sau, dupa caz, de colegiile de conducere ale parchetelor de pe langa curtile de apel.
(9) In cadrul adunarii generale a procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, la alegerea membrului pentru Consiliul Superior al Magistraturii participa si procurorii Directiei Nationale Anticoruptie.
(10) Hotararile adunarilor generale se iau cu votul majoritatii membrilor, cu exceptiile prevazute de lege.
(11) Secretariatul sedintelor este asigurat de un procuror desemnat.

Art. 104
Hotararile adunarilor generale se consemneaza intr-un registru special tinut la fiecare parchet.


Titlul IX - Atributiile functiilor administrative
Art. 105
(1) Grefierii de la cabinetul procurorului general, prim-adjunctului procurorului general si adjunctului procurorului general sunt asimilati grefierilor sefi sectie si au urmatoarele atributii:
a) primesc, verifica si prezinta corespondenta adresata procurorului general, prim-adjunctului si adjunctului procurorului general;
b) efectueaza inregistrarea, completarea si scaderea lucrarilor primite la cabinet;
c) transmit de indata lucrarile, in baza condicii de expeditie, conform rezolutiei procurorului general, prim-adjunctului si adjunctului procurorului general la sectii, servicii, birouri si alte compartimente ale Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie;
d) arhiveaza lucrarile solutionate, dupa ce au fost scazute in registrul de la cabinet;
e) din dispozitia procurorului general, prim-adjunctului si adjunctului procurorului general, tehnoredacteaza lucrarile repartizate;
f) asigura evidenta folosirii si pastrarii in conditii corespunzatoare a stampilelor, sigiliilor si imprimatelor existente la cabinet;
g) indeplinesc orice alte atributii dispuse de procurorul general, prim-adjunctul si adjunctul procurorului general;
h) raspund pentru indeplinirea atributiilor prevazute la lit. a)-g).
(2) Grefierii sefi sectie, primii-grefieri si grefierii sefi serviciu au urmatoarele atributii:
a) organizeaza si coordoneaza personalul auxiliar de specialitate din subordine si propun procurorului sef sectie sau, dupa caz, procurorului sef serviciu masuri de imbunatatire a activitatii acestuia;
b) primesc corespondenta adresata sectiei sau serviciului, o verifica si o prezinta procurorului sef sectie sau, dupa caz, procurorului sef serviciu;
c) conform rezolutiei procurorului sef sectie sau, dupa caz, procurorului sef serviciu, predau lucrarile repartizate personalului, pe condica de lucrari, pe baza de semnatura;
d) din dispozitia procurorului sef sectie sau, dupa caz, a procurorului sef serviciu, inregistreaza lucrarile in registrele sectiei sau ale serviciului;
e) tin la zi evidenta lucrarilor cu termene de solutionare si informeaza procurorul sef sectie sau, dupa caz, procurorul sef serviciu asupra respectarii acestora;
f) certifica, la sfarsitul anului calendaristic, inchiderea registrelor existente in grefa, consemnand numarul inregistrarilor si numarul filelor folosite;
g) asigura culegerea si inregistrarea la timp a datelor statistice, tinand la zi evidentele primare si desfasuratoarele statistice tipizate;
h) verifica corespondenta pregatita pentru expediere, luand masuri de efectuare a acestor operatiuni de indata;
i) verifica modul de respectare a dispozitiilor privind activitatea de primire, inregistrare, expediere si arhivare a lucrarilor de catre personalul din subordine;
j) asigura utilizarea eficienta si pastrarea in conditii optime a registrelor, condicilor, imprimatelor si a altor materiale existente in grefa sectiei si a serviciului;
k) verifica necesarul de registre, condici, imprimate, aparatura, mobilier sau de alte materiale pentru sectie ori serviciu si propun procurorului sef sectie sau, dupa caz, procurorului sef serviciu dotarea corespunzatoare cu astfel de bunuri;
l) repartizeaza personalului auxiliar de specialitate din subordine lucrarile pentru dactilografiere sau tehnoredactare;
m) verifica si predau la arhiva lucrarile cu termen expirat, conform Nomenclatorului arhivistic;
n) asigura evidenta, folosirea si pastrarea stampilelor si a sigiliilor sectiei sau serviciului, conform prevederilor legale;
o) tin la zi evidenta personalului la locul de munca, completand condica de prezenta, si iau masuri pentru intocmirea foii lunare de prezenta, in vederea platii drepturilor salariale;
p) indeplinesc orice alte atributii dispuse de procurorul sef sectie sau, dupa caz, de procurorul sef serviciu;
q) raspund pentru indeplinirea atributiilor prevazute la lit. a)-p).
(3) Grefierii au urmatoarele atributii:
a) primesc de la grefierul sef sectie sau de la grefierul sef serviciu lucrarile repartizate prin rezolutie de procurorul sef sectie ori de procurorul sef serviciu si le inregistreaza in registrele sectiei sau ale serviciului;
b) inregistreaza lucrarile in registrele de evidenta, precum si in alte evidente;
c) raspund de exactitatea datelor inscrise in registre, pe care le completeaza zilnic, conform rubricatiei;
d) scad lucrarile solutionate in registre si, dupa caz, iau masuri de expediere sau arhivare a acestora;
e) dactilografiaza sau tehnoredacteaza lucrarile repartizate de grefierul sef sectie sau de grefierul sef serviciu;
f) intretin in conditii corespunzatoare calculatorul sau masina de scris;
g) exercita orice alte atributii dispuse de grefierul sef sectie sau de grefierul sef serviciu ori de procurorul sef sectie sau de procurorul sef serviciu;
h) raspund pentru indeplinirea atributiilor prevazute la lit. a)-g).
(4) In exercitarea atributiilor prevazute la alin. (1), (2) si (3), grefierii au obligatia de a pastra secretul profesional si confidentialitatea lucrarilor.


Titlul X - Departamentele economico-financiare si administrative si compartimentele de audit public intern

Capitolul I - Dispozitii generale
Art. 106
(1) Managerii economici de la parchetele de pe langa curtile de apel si parchetele de pe langa tribunale indeplinesc in mod corespunzator atributiile prevazute de art. 54 alin. (3).
(2) Managerii economici si personalul de specialitate din activitatea financiar-contabila au calitatea de functionari publici, avand drepturile si obligatiile prevazute de Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.


Capitolul II - Departamentele economico-financiare si administrative din cadrul parchetelor de pe langa curtile de apel si tribunale
Art. 107
Departamentul economico-financiar si administrativ din cadrul parchetelor de pe langa curtile de apel si parchetelor de pe langa tribunale exercita in mod corespunzator atributiile prevazute de art. 56-61.

Art. 108
(1) Compartimentele de audit public intern de la parchetele de pe langa curtile de apel sunt incadrate cu auditori publici interni care isi desfasoara activitatea pe baza normelor metodologice specifice Ministerului Public.
(2) Auditorii publici interni au urmatoarele atributii:
a) elaboreaza planul anual de audit public intern pentru parchetele din raza teritoriala si il comunica sefului Serviciului audit public intern, pentru aprobare;
b) efectueaza activitati de audit public intern pentru a evalua daca sistemele de management financiar si control ale parchetelor de pe langa instantele judecatoresti sunt transparente si conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienta si eficacitate;
c) informeaza Serviciul audit public intern din Ministerul Public despre recomandarile neinsusite de catre conducatorii entitatii auditate, precum si despre consecintele acestora;
d) raporteaza Serviciului audit public intern, periodic, asupra constatarilor, concluziilor si recomandarilor rezultate din activitatile lor de audit;
e) elaboreaza raportul anual al activitatii de audit public intern, pe care il comunica Serviciului audit public intern;
f) in cazul identificarii unor iregularitati sau posibile prejudicii, raporteaza imediat procurorului general al parchetului de pe langa curtea de apel, in vederea informarii Serviciului de audit public intern din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie;
g) efectueaza misiuni de consiliere, potrivit legii;
h) exercita alte indatoriri si efectueaza orice alte lucrari dispuse de procurorul general al parchetului de pe langa curtea de apel si de seful Serviciului audit public intern.


Titlul XI - Organizarea, functionarea si atributiile compartimentelor auxiliare de specialitate ale parchetelor

Capitolul I - Dispozitii generale
Art. 109
Toate parchetele au in structura urmatoarele compartimente auxiliare de specialitate:
a) registratura;
b) grefa;
c) arhiva;
d) biroul de informare si relatii publice, cu exceptia Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie unde functioneaza Biroul de informare publica si relatii cu presa;
e) biblioteca.

Art. 110
(1) La Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie functioneaza si un compartiment de documentare si informatica juridica.
(2) La Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si la parchetele militare functioneaza compartimente de informatii clasificate.


Sectiunea 1 - Registratura
Dispozitii generale pentru parchete

Art. 111
(1) Corespondenta adresata parchetelor din cadrul Ministerului Public se primeste de prim-grefier ori de grefierul sef sau de alt grefier desemnat de conducatorul parchetului.
(2) La primirea corespondentei se verifica daca mentiunile de pe plicuri corespund cu continutul acestora si daca exista toate anexele enumerate in corespondenta. Lipsurile ori nepotrivirile dintre mentiunile de pe plicuri si continutul acestora se aduc la cunostinta expeditorilor, carora li se va cere, in scris sau verbal, sa completeze corespondenta ori sa dea lamuririle necesare in legatura cu cele constatate.
(3) Sesizarile penale, precum si celelalte plangeri, cereri, sesizari si memorii ale cetatenilor, depuse de acestia direct la parchet, vor purta mentiunea de primire aplicata de procurorul de serviciu, precum si numarul de inregistrare in Condica de evidenta a persoanelor primite in audienta.
(4) Conducatorul parchetului poate dispune ca intreaga corespondenta sau numai o parte din aceasta sa ii fie prezentata nedesfacuta.

Art. 112
(1) Corespondenta primita direct sau de la alte parchete se sorteaza de prim-grefier sau de grefierul sef, potrivit nomenclatoarelor arhivistice in vigoare, si se identifica lucrarile anterioare, in cazul cand corespondenta nou-primita are legatura cu aceste lucrari.
(2) Intreaga corespondenta se prezinta spre examinare prim-procurorului sau procurorului general al parchetului, care repartizeaza lucrarile procurorilor sau altor salariati din subordine ori dispune trimiterea lor, cand este cazul, institutiilor competente, potrivit legii, sa le rezolve.
(3) Sortarea corespondentei de catre prim-grefier sau de catre grefierul sef, prezentarea acesteia spre examinare conducatorului parchetului si repartizarea lucrarilor spre rezolvare se fac, de regula, in ziua primirii corespondentei sau cel tarziu a doua zi.

Art. 113
(1) Dupa examinarea si repartizarea corespondentei, conducatorul parchetului restituie grefei lucrarile in vederea inregistrarii, predarii ori expedierii acestora, potrivit rezolutiei.
(2) In cazul in care din cuprinsul unor scrisori nu rezulta cu claritate obiectul cererilor, plangerilor ori sesizarilor adresate parchetului, conducatorul acestuia va dispune procurorului sau salariatului caruia i-a repartizat lucrarea spre solutionare sa ceara petitionarului sa faca precizarile necesare in scris, telefonic sau direct prin chemare la parchet, dupa caz.

Art. 114
Plangerile si sesizarile prin care se reclama fapte cu caracter penal, precum si dosarele primite de la organele de cercetare penala in care au fost sesizate direct acestea se inregistreaza in ordine cronologica in Registrul unic de evidenta a activitatii de urmarire penala si de supraveghere a acesteia. Numarul de inregistrare va fi insotit de indicativul "P" (penal).

Art. 115
Primirea, evidenta, intocmirea si toate celelalte operatiuni privind lucrarile care contin informatii clasificate, "secrete de stat" sau "de serviciu" se efectueaza potrivit dispozitiilor legii si ordinelor procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie privind protectia de catre Ministerul Public a informatiilor clasificate si privind protectia secretului de serviciu, prin compartimentele de documente clasificate organizate la nivelul fiecarei structuri de parchet.

Art. 116
(1) Cererile, reclamatiile, sesizarile si memoriile se inregistreaza in Registrul de evidenta a cererilor, reclamatiilor, sesizarilor, plangerilor si memoriilor adresate parchetului, dandu-se numere de inregistrare fara sot.
(2) Toate celelalte categorii de corespondenta se inregistreaza in Registrul de intrare-iesire a corespondentei, dandu-se, cronologic, numere de inregistrare cu sot si indicativele corespunzatoare din nomenclatorul arhivistic.

Art. 117
(1) Lucrarile efectuate din oficiu se inregistreaza potrivit dispozitiilor cuprinse in prezentul regulament, in raport cu continutul lor.
(2) La parchetele care au sectii maritime si fluviale, in Registrul de urmarire penala si supraveghere a acesteia si pe lucrarile penale privind acest sector se va mentiona indicativul "PMF" (penal-maritim-fluvial).
(3) Cand pe parcursul solutionarii sau dupa definitivare unele lucrari inregistrate initial conform regulilor stabilite in prezentul regulament isi schimba caracterul, acestea se reinregistreaza potrivit noii incadrari.

Art. 118
(1) Inregistrarea lucrarilor se face in sistem partida, in sensul ca toate revenirile si lucrarile intermediare, solicitarile si primirile de dosare sau de referate si orice date in legatura cu lucrarea de baza se inscriu in mod obligatoriu la numarul de inregistrare initial, astfel incat corespondenta care se refera la lucrari anterioare sa nu primeasca numere noi de inregistrare.
(2) Prim-grefierii au obligatia sa urmareasca daca lucrarile repartizate de conducatorul parchetului au fost efectuate in termenele stabilite de acesta si sa il informeze de indata cu privire la existenta unor lucrari nerezolvate.
(3) In cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie atributiile mentionate la alin. (2) sunt indeplinite de un grefier desemnat prin ordin de procurorul general.

Art. 119
(1) Dupa efectuarea operatiilor de inregistrare a corespondentei, lucrarile se predau celor carora le-au fost repartizate, sub semnatura in registrul de evidenta a acestora.
(2) Lucrarile efectuate se predau de procurori si de ceilalti salariati prim-grefierului ori grefierului sef sau inlocuitorului acestuia, de asemenea, sub semnatura in Condica pentru evidenta lucrarilor procurorilor sau in Condica pentru evidenta lucrarilor procurorilor - activitatea judiciara.
(3) Prim-grefierul sau grefierul sef va face personal mentiunile corespunzatoare de scadere a lucrarilor si de inchidere a pozitiilor in registre.
(4) Circulatia lucrarilor intre grefa si procurorii sau personalul auxiliar de specialitate, carora li s-au repartizat spre solutionare, va fi evidentiata, de asemenea, in registrele in care sunt inscrise lucrarile respective, cu mentionarea datelor de predare-primire.

Art. 120
(1) Corespondenta cu autoritatile straine, cu misiunile diplomatice si consulare din tara noastra, cu reprezentantele straine, cu organizatiile si organismele internationale care isi desfasoara activitatea in Romania are loc in conditiile legii, direct sau prin intermediul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie. In cazul corespondentei prin intermediul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, parchetele vor inainta corespondenta Serviciului de cooperare judiciara internationala, relatii internationale si programe. Corespondenta va fi tradusa prin grija parchetului caruia i-a fost adresata sau a acestui serviciu, in functie de necesitate.
(2) Comunicarea actelor procedurale catre straini - persoane fizice sau juridice - avand sediul sau resedinta in Romania ori cu domiciliul in strainatate, dar care se afla temporar in tara noastra, se va face direct, in conditiile legii si ale prezentului regulament.
(3) Comunicarile prevazute la alin. (2) se vor face, dupa traducerea actelor, la parchetele de pe langa curtile de apel, in limba pe care aceste persoane o inteleg sau in limba oficiala a statului resortisant, la organul prevazut in alin. (1).
(4) Corespondenta intr-o limba straina primita de la alte persoane si institutii decat cele mentionate la alin. (1) se traduce in limba romana de parchetele de pe langa curtile de apel. In acest scop, dupa primirea unei asemenea corespondente, prim-procurorul parchetului destinatar o va inainta procurorului general al parchetului de pe langa curtea de apel din circumscriptia careia isi desfasoara activitatea, iar acesta va dispune, in conditiile legii, traducerea corespondentei. Textul tradus se transmite parchetului solicitant de catre prim-grefierul parchetului de pe langa curtea de apel.
(5) Corespondenta intr-o limba straina adresata Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie se traduce de Serviciul de cooperare judiciara internationala, relatii internationale si programe.

Art. 121
(1) Pentru lucrarile rezolvate dupa efectuarea mentiunilor de scadere si de inchidere, corespondenta se expediaza destinatarilor.
(2) In corespondenta expediata se vor mentiona denumirea parchetului, numarul de inregistrare, precum si numerele de inregistrare ale lucrarilor conexate.
(3) Prim-grefierul sau grefierul sef va urmari ca actele de procedura si celelalte categorii de corespondenta expediata sa poarte semnatura celor in drept, sa fie stampilate si sa fie insotite de anexele la care se refera.

Art. 122
(1) Toate comunicarile, indiferent daca se adreseaza unor persoane fizice sau unor persoane juridice, se fac prin scrisori recomandate si se predau serviciului postal cu borderou. Comunicarile care nu privesc solutiile adoptate in cauzele de competenta parchetelor se fac prin scrisori simple care se predau pe baza de semnatura la oficiile postale.
(2) Cand destinatarul are sediul, domiciliul sau resedinta in aceeasi localitate in care isi are sediul parchetul, corespondenta i se poate transmite si prin curier sub luare de semnatura in Condica de corespondenta.

Art. 123
(1) Inregistrarea corespondentei pentru fiecare an incepe la data de 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie.
(2) Registrele se numeroteaza, iar pe copertile acestora se inscriu: denumirea registrului, anul, numarul initial si ultimul numar de inregistrare. La sfarsitul anului sau la inchiderea unui volum din registru se certifica de catre prim-grefier, grefierul sef sau grefierul anume desemnat numarul inregistrarilor si numarul filelor folosite.

Art. 124
Nu se admit stersaturi in registre si condici. Eventualele mentiuni eronate se bareaza printr-o linie trasata cu cerneala si se rescriu fie in cuprinsul aceleiasi rubrici, fie in urmatorul rand liber din registru. Rectificarea se certifica pe marginea filei din registru sau din condica prin semnatura conducatorului parchetului ori a procurorului desemnat sa controleze activitatea grefei.

Art. 125
(1) Dosarele intocmite separat pentru fiecare lucrare se pastreaza timp de un an la grefa parchetului, dupa care se depun la arhiva.
(2) Aranjarea actelor se face de procurorul care rezolva lucrarea, iar numerotarea si cusutul dosarelor, precum si parafarea acestora se fac de prim-grefier sau de grefierul sef ori de un alt grefier desemnat de conducatorul parchetului.

Art. 126
(1) Activitatea de primire, inregistrare si circulatie a lucrarilor este controlata trimestrial de adjunctul conducatorului parchetului sau de un alt procuror desemnat de conducatorul parchetului, care va intocmi o informare cu privire la neregulile constatate si va lua masurile de inlaturare a lipsurilor constatate sau va propune organelor ierarhic superioare luarea masurilor care se impun.
(2) Semestrial si ori de cate ori este cazul, procurorul general al parchetului de pe langa curtea de apel va organiza prin procurori desemnati controlul functionarii serviciilor de grefa la parchetele din subordine si va analiza situatia pozitiilor neinchise din registre si condici, precum si a eventualelor lucrari nesolutionate sau pierdute, luand, daca este cazul, masurile prevazute de lege.


Sectiunea 2 - Dispozitii speciale privind primirea, inregistrarea si circulatia lucrarilor la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie
Art. 127
(1) Corespondenta adresata Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, cu exceptia lucrarilor cu caracter secret, se primeste de personalul desemnat de procurorul sef al Sectiei de resurse umane si documentare.
(2) Corespondenta primita la registratura se inregistreaza in Registrul de intrare-iesire a corespondentei si se transmite prin rezolutia procurorului sef al Sectiei de resurse umane si documentare.
(3) In cazul in care la compartimentele de grefa ale sectiilor se primeste direct corespondenta, grefierii sefi o vor transmite spre inregistrare la Sectia de resurse umane si documentare.
(4) Corespondenta primita la Sectia de resurse umane si documentare, referitoare la lucrari anterioare sau la lucrari solicitate de sectii, se preda de indata dupa inregistrarea in partida respectiva la serviciile de grefa ale sectiilor unde se afla lucrarea de baza.

Art. 128
(1) Corespondenta adresata procurorului general cu mentiunea "personal" sau "confidential" va fi predata nedesfacuta direct la cabinetul sau.
(2) Corespondenta adresata altor persoane din parchet cu mentiunea "personal" sau "confidential" va fi predata nedesfacuta procurorilor sefi de sectie sau conducatorilor altor compartimente in care isi desfasoara activitatea persoana careia ii este adresata corespondenta. Acestia vor deschide corespondenta, vor examina continutul acesteia si decid daca o predau celor interesati, in raport cu continutul corespondentei.

Art. 129
Se va prezenta procurorului general, indiferent de modul in care a fost adresata, corespondenta privind:
a) comportarea personalului din unitatile Ministerului Public in exercitarea atributiilor de serviciu si in societate;
b) scrisorile prin care se sesizeaza ca s-au facut reveniri repetate la memorii depuse anterior si in mod nejustificat nu s-a primit raspuns;
c) incalcarea ordinii de drept de catre alte autoritati publice;
d) alte lucrari care, prin continutul lor deosebit, impun informarea procurorului general.

Art. 130
Dupa examinarea de catre procurorul general sau de catre adjunctii sai a corespondentei, grefierii care isi desfasoara activitatea la cabinete retin si inregistreaza lucrarile care se pastreaza in evidenta la cabinete, iar restul corespondentei se preda Sectiei de resurse umane si documentare pentru a fi inregistrata si transmisa compartimentelor de resort sau pentru a fi trimisa altor autoritati publice competente, potrivit legii.

Art. 131
La Registratura generala grefierii anume desemnati vor inregistra corespondenta dupa cum urmeaza:
a) corespondenta care are ca obiect plangeri, denunturi si alte sesizari penale, comunicari de evenimente si alte date privind activitatea parchetelor, comunicari de situatii statistice sau alte situatii, lucrari periodice, analize, propuneri, lucrari in legatura cu activitatea economica-administrativa, corespondenta oficiala primita de la autoritati si institutii publice, precum si corespondenta obisnuita se inregistreaza in ordine cronologica in Registrul de intrare-iesire a corespondentei si va primi numere cu sot;
b) propunerile, sesizarile, reclamatiile, cererile, plangerile si memoriile, altele decat cele penale, ale persoanelor fizice sau juridice se inregistreaza in Registrul de evidenta a cererilor, reclamatiilor, sesizarilor, plangerilor si memoriilor adresate parchetului, dandu-se numere de inregistrare fara sot.

Art. 132
Lucrarile care urmeaza sa fie trimise spre rezolvare la doua sau mai multe sectii se multiplica, dupa caz, integral sau partial si se predau acestora potrivit rezolutiei de repartizare.

Art. 133
(1) Lucrarile care se retin la cabinetele conducerii Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie se inregistreaza de catre grefieri in registrul de intrare-iesire la corespondenta obisnuita. Pe aceste lucrari se aplica stampila de inregistrare cu mentiunea cabinetului respectiv, iar in registru si pe lucrare, in dreptul numarului de inregistrare, se mentioneaza indicativul "C" si un numar dupa cum urmeaza: "C 1" pentru cabinetul procurorului general, "C 2" pentru cabinetul prim-adjunctului procurorului general si "C 3" pentru cabinetul adjunctului procurorului general.
(2) Dupa inregistrare lucrarile se predau spre rezolvare potrivit rezolutiei, sub semnatura.
(3) Documentele ce contin informatii secrete de stat si secrete de serviciu se inregistreaza la Compartimentul informatiilor clasificate, potrivit dispozitiilor Hotararii Guvernului nr. 585/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Hotararii Guvernului nr. 781/2002.

Art. 134
(1) Corespondenta primita de directii/sectii de la Sectia de resurse umane si documentare se selecteaza de grefierii sefi ai directiei/sectiilor si se identifica lucrarile anterioare in cazul cand corespondenta nou-primita are legatura sau se refera la astfel de lucrari.
(2) Intreaga corespondenta se prezinta spre examinare procurorului sef de directie/sectie, care repartizeaza apoi lucrarile persoanei sau persoanelor competente sa le rezolve.
(3) Corespondenta primita de procurorii sefi de directie/sectii in conditiile prevazute de alin. (2) se repartizeaza si se preda dupa examinare grefierilor sefi ai directiilor/sectiilor pentru a fi inregistrata si transmisa spre solutionare sau se preda, cand este cazul, conducerii Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie spre informare.

Art. 135
(1) Inregistrarea corespondentei la directie/sectii dupa examinarea si repartizarea acesteia de catre procurorii sefi se face dupa cum urmeaza:
a) corespondenta care are ca obiect categoriile cuprinse la art. 131, cu exceptia plangerilor si denunturilor penale, se inregistreaza potrivit prevederilor aceluiasi text. Dupa inscrierea numarului de inregistrare se va trece indicativul dosarului, potrivit nomenclatorului indicator (exemplu: nr. 10/IV/1999);
b) propunerile, sesizarile, reclamatiile, cererile, plangerile si memoriile persoanelor fizice si juridice se inregistreaza in registrul de evidenta a acestora. Dupa inscrierea numarului de inregistrare se va trece indicativul dosarului, potrivit nomenclatorului indicator;
c) plangerile si denunturile penale, precum si dosarele de la organele de cercetare penala in care plangerile si denunturile au fost facute direct acestora se inregistreaza in ordine cronologica in Registrul de urmarire penala si supraveghere a acesteia. Dupa inscrierea numarului de inregistrare se va mentiona in registru si pe lucrare indicativul "P" (penal). Repartizarea pe dosare potrivit nomenclatorului indicator in vederea arhivarii se face dupa solutionare;
d) lucrarile efectuate din oficiu se inregistreaza potrivit prevederilor lit. a)-c), in raport cu continutul lor.
(2) Cand pe parcursul solutionarii sau dupa solutionare unele lucrari inregistrate initial potrivit prevederilor alin. (1) lit. a)-d) isi schimba caracterul, acestea se reinregistreaza potrivit noii repartizari.

Art. 136
In scopul identificarii cu usurinta a lucrarilor si dosarelor, inregistrarea lucrarilor din categoria celor prevazute la art. 131 si 135 se va face si in Registrul opis alfabetic.

Art. 137
Dispozitiile acestei sectiuni se aplica si documentelor in forma electronica.


Sectiunea 3 - Arhiva
Evidenta, selectarea, miscarea si casarea in conditiile legii a documentelor pastrate in arhiva

Art. 138
(1) Documentele de arhiva pastrate de compartimentele de grefa ale parchetelor timp de un an se depun la arhiva pe baza inventarelor intocmite, cu mentionarea termenelor de pastrare, potrivit nomenclatorului arhivistic national prevazut in anexa nr. 1 la Legea Arhivelor Nationale nr. 16/1996, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Inainte de predarea la arhiva, se verifica fiecare document si se scot din dosare actele de proprietate, studii, legitimare si celelalte acte oficiale emise de alte autoritati, acestea urmand sa fie restituite, sub semnatura, celor indreptatiti si retinandu-se copii certificate sub semnatura de persoana care a restituit actul. De asemenea, la cererea persoanelor interesate, fie institutii sau autoritati publice, fie persoane fizice ori juridice, se restituie orice act sau document aflat in original la dosar.
(3) La Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie dosarele se pastreaza in arhivele directiilor/sectiilor timp de un an, dupa care se predau la arhiva generala unde se pastreaza pe perioadele de timp prevazute de dispozitiile legale.
(4) Arhivarea si pastrarea lucrarilor inregistrate si retinute la cabinetele conducerii Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, cu exceptia lucrarilor ce contin informatii secrete de stat sau secrete de serviciu, se fac de grefierii care isi desfasoara activitatea la cabinete.

Art. 139
(1) La solutionarea dosarului, in vederea predarii acestuia la grefa, procurorul de caz aseaza documentele existente in fiecare dosar in ordine cronologica, le numeroteaza si le coase sau le leaga in coperte de carton, in asa fel incat sa se asigure citirea completa a textelor, a datelor calendaristice si a rezolutiilor. Din dosar se indeparteaza agrafele, clemele si acele.
(2) Pe coperta dosarului se mentioneaza denumirea parchetului si a compartimentului de activitate, indicativul din nomenclatorul statistic, termenul de pastrare, problema la care se refera, numarul de file si numarul ordinului, potrivit anexei nr. 4 la Legea nr. 16/1996, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Pe o fila adaugata la sfarsitul dosarului, respectiv dupa ultima mentiune scrisa din cuprinsul registrelor si condicilor, salariatul care gestioneaza arhiva mentioneaza: "prezentul dosar (registru, condica etc.) contine ... file" (in cifre si litere), aplica stampila rotunda si semneaza.

Art. 140
Pentru dosarele cu termen de pastrare permanent inventarul se intocmeste in 4 exemplare, iar pentru cele cu termen de pastrare temporar, in 3 exemplare. Din fiecare inventar cate un exemplar ramane la grefierul sef, iar celelalte se pastreaza in arhiva impreuna cu dosarele.

Art. 141
Pentru registre, condici si alte documente preconstituite se intocmeste un inventar separat pe termene de pastrare.

Art. 142
Salariatul care raspunde de arhiva este obligat sa tina evidenta inventarelor pentru documentele intrate in arhiva si a miscarii documentelor, completand rubricile din Registrul de evidenta a intrarilor-iesirilor unitatilor arhivistice, potrivit modelului din anexa nr. 4 la Legea nr. 16/1996, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 143
La primirea documentelor in arhiva se verifica daca inventarul este intocmit corespunzator si daca indeplineste conditiile prevazute de Legea nr. 16/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, si de prezentul regulament.

Art. 144
Documentele se pastreaza in arhiva pe compartimente de activitate, pe termene de pastrare si in ordine cronologica a numerelor de inregistrare a dosarelor. Documentele cu termen de pastrare permanent se pastreaza separat de cele cu termene temporare.

Art. 145
(1) Grefierii arhivari sunt gestionarii documentelor arhivate si ai informatiilor cuprinse in aceste documente. Acestia raspund in conditiile legii si in limita atributiilor pe care le au de conservarea arhivei si de pastrarea confidentialitatii informatiilor cuprinse in arhiva.
(2) Persoanele mentionate la alin. (1) indeplinesc sarcinile prevazute de lege privind predarea documentelor in arhiva, pastrarea, selectionarea si eliminarea acestora, precum si cele prevazute in fisa postului.

Art. 146
(1) Eliberarea de dosare si de documente din dosarele arhivate, obtinerea de copii ale acestor documente, precum si consultarea lor se realizeaza numai pe baza aprobarii scrise a conducatorului unitatii care detine arhiva.
(2) Consultarea documentelor depozitate in arhiva generala a Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, eliberarea acestora, precum si obtinerea de copii se fac cu aprobarea procurorului sef al Sectiei de resurse umane si documentare. In cazul in care consultarea nu este permisa, solicitantul poate face plangere la procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie.
(3) La cererea persoanelor indreptatite conducatorul parchetului, respectiv procurorul sef al Sectiei de resurse umane si documentare, poate aproba restituirea catre acestea de documente din arhiva sau poate dispune incredintarea de documente altor organe ale statului sau altor parchete. Documentul restituit sau incredintat se inlocuieste in arhiva cu o copie conforma.
(4) Eliberarea documentelor originale se consemneaza in registrul de depozit.
(5) Toate consultarile lucrarilor din arhiva, precum si eliberarea de copii se evidentiaza intr-un registru tinut prin grija grefierului arhivar. Acest registru va fi cuprins in inventar si va avea termen de pastrare permanent.

Art. 147
(1) Documentele de arhiva al caror termen de pastrare stabilit in nomenclatorul arhivistic a expirat se prezinta comisiei de selectionare constituite potrivit Legii nr. 16/1996, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Comisia de selectionare este compusa din presedinte, secretar si un numar impar de membri, numiti de conducatorul parchetului din randul procurorilor si al grefierilor.
(3) La Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie membrii comisiei sunt desemnati prin ordin al procurorului general, la propunerea procurorului sef al Sectiei de resurse umane si documentare.
(4) Presedintele comisiei de selectionare va fi numit din randul procurorilor.
(5) Salariatul care raspunde de arhiva va fi numit secretar al comisiei de selectionare. Acesta are obligatia sa pregateasca din timp materialul arhivistic pe care urmeaza sa-l prezinte comisiei, sa prezinte explicatiile necesare in legatura cu selectionarea arhivei si sa duca la indeplinire hotararile comisiei.

Art. 148
Dupa expirarea termenului de pastrare, la cererea secretarului comisiei, presedintele convoaca comisia de selectionare. Aceasta verifica daca documentele inscrise in inventar au fost bine incadrate in termenele de pastrare si avizeaza eliminarea lor, putand sa prelungeasca termenul de pastrare a unor lucrari, daca este cazul.

Art. 149
In cazul in care comisia de selectionare constata ca s-au produs greseli in stabilirea termenelor de pastrare, va face rectificarile necesare in inventar. Daca este cazul, se intocmesc inventare separate care se anexeaza la inventarul initial.

Art. 150
(1) Selectionarea altor documente care nu au fost constituite potrivit nomenclatorului arhivistic se face dupa ce acestea au fost puse in ordine si inventariate. Comisia de selectionare examineaza documentele si stabileste, dupa caz, pastrarea sau inlaturarea lor ca nefolositoare.
(2) Pentru documentele ce se propun a fi inlaturate din arhiva se intocmeste proces-verbal dupa modelul din anexa nr. 5 la Legea nr. 16/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, mentionandu-se anii in care au fost create documentele, compartimentele de activitate in care au fost create si numarul curent al dosarelor din inventar.

Art. 151
Documentele care nu au termen de pastrare prevazut in nomenclatorul arhivistic se inlatura pe baza unui proces-verbal in care se mentioneaza categoria de documente, numarul acestora si anii extremi, facandu-se mentiuni despre lipsa lor de valoare documentara si practica.

Art. 152
Documentele ramase dupa selectionare se predau filialei judetene a Arhivelor Nationale, respectiv a municipiului Bucuresti, la termenele si in conditiile prevazute in Legea nr. 16/1996, cu modificarile si completarile ulterioare. Odata cu predarea se depun si doua exemplare din inventarul definitiv.

Art. 153
La selectionarea arhivei se va avea in vedere sa fie identificate si retinute toate documentele care au importanta istorica, documentara si cele a caror utilitate practica nu a incetat.

Art. 154
(1) Sigiliile si stampilele scoase din uz, confectionate din metal, care au stema si denumirea completa a parchetelor, pastrate in arhiva, se depun la filialele judetene ale Arhivelor Nationale, respectiv a municipiului Bucuresti, intr-un singur exemplar; celelalte exemplare, precum si sigiliile si stampilele de cauciuc scoase din uz se depun la Sectia de resurse umane si documentare din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie.
(2) Sigiliile si stampilele scoase din uz se iau in evidenta in Registrul pentru evidenta sigiliilor si stampilelor, intr-o sectiune separata, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 4 la Legea nr. 16/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, si se pastreaza in arhiva.

Art. 155
(1) Conducatorii parchetelor sunt obligati sa urmareasca pastrarea in conditii corespunzatoare a documentelor si sa ia masuri care sa impiedice degradarea, distrugerea sau sustragerea acestora. De asemenea, sunt obligati sa asigure dotarea camerelor de depozitare a arhivei cu mijloace adecvate de pastrare a documentelor si de prevenire a incendiilor.
(2) Se interzic introducerea si pastrarea in camerele de depozitare a arhivei a materialelor inflamabile, explozive sau toxice ori a altor materiale periculoase, instabile sau perisabile.

Art. 156
Sectia de resurse umane si documentare din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie exercita controlul si indrumarea activitatilor ce se desfasoara in legatura cu arhiva la celelalte parchete.


Sectiunea 4 - Grefa
Art. 157
Grefa constituie compartimentul auxiliar de specialitate la toate parchetele care efectueaza urmatoarele operatiuni:
a) completarea formularelor statistice, centralizarea si stocarea computerizata a datelor statistice, potrivit ordinului procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie;
b) folosirea, pastrarea si evidenta stampilelor, sigiliilor, imprimatelor, rechizitelor si a altor materiale din dotare;
c) calcularea cheltuielilor judiciare avansate de stat si evidenta punerii in executare a ordonantelor prin care s-au dispus plata de cheltuieli judiciare si amenzi administrative sau judiciare;
d) dactilografierea lucrarilor intocmite in cadrul sectoarelor de activitate.


Sectiunea 5 - Calcularea cheltuielilor judiciare avansate de stat si evidenta punerii in executare a ordonantelor prin care s-a dispus plata de cheltuieli judiciare si amenzi administrative
Art. 158
(1) Grefierii sefi si prim-grefierii, sub indrumarea procurorilor care efectueaza urmarirea penala sau supravegherea acesteia, vor asigura, potrivit dispozitiilor Codului de procedura penala, recuperarea cheltuielilor judiciare avansate de stat cu ocazia efectuarii urmaririi penale si punerea in executare a ordonantelor prin care s-a dispus sanctiunea administrativa a amenzii prevazuta de Codul penal.
(2) Evidenta cheltuielilor judiciare si a amenzilor administrative se tine in Registrul pentru evidenta si punerea in executare a cheltuielilor judiciare si a sanctiunilor aplicate potrivit art. 181 si 91 din Codul penal.

Art. 159
La stabilirea cheltuielilor judiciare se vor avea in vedere cheltuielile facute de organul de urmarire penala si de alte organe pentru:
a) chemarea prin serviciile postale, telefon, telex sau fax a partilor din proces, a martorilor, expertilor, interpretilor si altor persoane;
b) plata in cazurile si conditiile prevazute de lege a sumelor de bani cuvenite martorilor, expertilor si interpretilor;
c) efectuarea constatarilor tehnico-stiintifice si a expertizelor medico-legale sau de alta specialitate;
d) ridicarea si conservarea mijloacelor materiale de proba, inclusiv costul filmelor, copertelor, dischetelor, substantelor chimice folosite, al ambalajelor, al transportului la locul de depozitare etc.;
e) efectuarea fotografiilor judiciare si a inregistrarilor audiovideo;
f) deplasarile efectuate in interesul rezolvarii cauzelor: costul cazarii, al diurnei, al transportului;
g) plata onorariilor aparatorilor din oficiu;
h) hartia, imprimatele si alte materiale ce compun dosarele penale;
i) alte lucrari efectuate in desfasurarea urmaririi penale care au necesitat plati din fondurile bugetare.

Art. 160
(1) Calcularea cheltuielilor judiciare se va face in fiecare cauza solutionata de procuror pe baza urmatoarelor documente justificative:
a) actele intocmite de organele care au efectuat lucrari dispuse de organul de urmarire penala in care sunt mentionate costurile lucrarilor;
b) actele in baza carora martorii, expertii si interpretii justifica, in conditiile prevazute de lege, cheltuielile facute;
c) actele emise de cabinetele de avocati in care se mentioneaza onorariile ce se platesc aparatorilor din oficiu;
d) nota de cheltuieli intocmita de grefierul sef sub indrumarea procurorului care a efectuat urmarirea penala sau supravegherea urmarii penale privind cheltuielile facute de parchet in cursul urmaririi penale pentru corespondenta, chemarile prin telefon, telex sau fax, deplasari, consumuri de materiale etc.
(2) Obtinerea documentelor justificative pentru cheltuielile judiciare, amenzile judiciare si amenzile administrative se realizeaza de prim-grefieri, grefierii sefii sau de grefierii desemnati.

Art. 161
In cauzele in care urmarirea penala a fost efectuata de organele de cercetare penala, la stabilirea cheltuielilor se tine seama de sumele mentionate de aceste organe in referatele cu propuneri de solutionare a cauzelor la care se adauga, daca este cazul, cheltuielile efectuate de parchet.

Art. 162
Cheltuielile judiciare se stabilesc de procuror prin ordonanta de incetare a urmaririi penale sau de scoatere de sub urmarirea penala, potrivit legii.

Art. 163
Punerea in executare a ordonantei prin care s-au stabilit cheltuieli judiciare ori s-a aplicat amenda cu caracter administrativ prevazuta de Codul penal se face de catre procuror, potrivit dispozitiilor din Codul de procedura penala.

Art. 164
(1) Conducatorii parchetelor vor controla, direct sau prin procurori desemnati, evidenta si modul de punere in executare a ordonantelor prin care s-au stabilit amenzi sau cheltuieli judiciare.
(2) Departamentul economico-financiar si administrativ din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie va urmari, cu ocazia controalelor economice efectuate, modul in care se pun in executare ordonantele prin care s-a dispus aplicarea de amenzi sau obligarea la cheltuieli judiciare si va propune masurile de inlaturare a neregulilor constatate.

Art. 165
(1) Evidenta corpurilor delicte, precum si a celorlalte mijloace de proba ridicate de procuror si care nu pot fi atasate la dosar se asigura de parchete prin tehnicienii criminalisti sau, dupa caz, prin grefierii anume desemnati de conducatorii parchetelor. Acestia semneaza de luarea in primire a corpurilor delicte si a celorlalte mijloace de proba, le inregistreaza in Registrul de evidenta a valorilor si corpurilor delicte si raspund de securitatea depozitarii, precum si de buna pastrare si conservare a acestora.
(2) Primirea obiectelor se face pe baza de proces-verbal in care se vor specifica elementele si caracteristicile de identificare, calitatea sau valoarea.
(3) In registrul de evidenta se va face descrierea amanuntita a obiectelor primite, aratandu-se starea calitativa, materialul din care sunt confectionate, dimensiunile, greutatea, marca de fabrica, seria, culoarea, precum si orice alte elemente de identificare pentru a se evita confuzia sau posibilitatea de inlocuire. In acelasi sens se va proceda la inregistrarea video a corpurilor delicte si a celorlalte mijloace de proba prevazute in alineatele precedente. Suportul material al inregistrarii video se inregistreaza separat in registrul de valori si corpuri delicte.

Art. 166
Pentru depozitarea in conditii de securitate si buna conservare a corpurilor delicte si a celorlalte mijloace de proba, la parchete se amenajeaza incaperi speciale si se procura case de fier si dulapuri metalice anume destinate.

Art. 167
(1) Obiectele de valoare mare se vor tine in casa de fier sau in dulapuri metalice cu incuietori speciale. Fiecare obiect va avea atasata o eticheta pe care se vor nota numarul dosarului si pozitia din registrul de evidenta.
(2) Obiectele cu volum mic se ambaleaza in plicuri pe care se vor nota datele de identificare.

Art. 168
(1) Metalele sau pietrele pretioase ori obiectele confectionate din acestea si mijloacele de plata straine se depun la cea mai apropiata institutie bancara competenta.
(2) Titlurile de valoare interne, obiectele de arta sau de muzeu si colectiile de valoare se predau spre pastrare institutiilor de specialitate.
(3) Obiectele prevazute in alin. (1) si (2) se predau in termen de 48 de ore de la ridicare. Daca obiectele sunt strict necesare urmaririi penale, depunerea se face ulterior, dar nu mai tarziu de 48 de ore de la rezolvarea cauzei de catre procuror, dupa terminarea urmaririi penale.
(4) Sumele de bani ridicate de procuror in cursul urmaririi penale de la detinatori se consemneaza pe numele celui de la care s-au ridicat si la dispozitia organului judiciar.
(5) La camera de corpuri delicte se pastreaza in evidenta copii ale recipiselor de consemnare a sumelor de bani si actele de depunere a valorilor la institutiile de specialitate, iar recipisele in original se depun la dosar.

Art. 169
(1) Bunurile perisabile se predau de urgenta, in conditiile legii, unitatilor comerciale, potrivit profilului activitatii, in vederea valorificarii.
(2) Sumele de bani rezultate din valorificare se consemneaza, dupa caz, pe numele invinuitului, inculpatului sau partilor responsabile civilmente si la dispozitia organului judiciar care a dispus ridicarea bunurilor.

Art. 170
Armele de foc, munitiile si materialele explozive, radioactive, toxice sau stupefiante, care sunt mijloace materiale de proba, se predau de indata pe baza de proces-verbal organelor de politie din localitatea unde isi are sediul parchetul.

Art. 171
(1) In cazurile in care se dispune trimiterea in judecata, corpurile delicte si celelalte mijloace materiale de proba se predau instantei de judecata odata cu dosarul cauzei, facandu-se mentiune despre aceasta in rechizitoriu. In adresa de trimitere a dosarului se enumera si se descriu obiectele respective cu datele din procesul-verbal de primire si depunere la camera de corpuri delicte a parchetului sau politiei.
(2) Predarea la instanta a dosarului, impreuna cu corpurile delicte si celelalte mijloace materiale de proba ori cu documentele de depunere a corpurilor delicte la institutii de specialitate sau la banci, se face sub luare de semnatura in Condica de corespondenta, cu mentiunea expresa a primirii atat a dosarului, cat si a corpurilor delicte, dupa care se opereaza scaderea in Registrul de valori si corpuri delicte.

Art. 172
(1) Daca se dispune confiscarea speciala potrivit dispozitiilor Codului penal, un exemplar al actului procurorului sau un extras impreuna cu obiectele confiscate se trimit executorului judecatoresc in vederea valorificarii lor in conditiile legii. Predarea si primirea obiectelor si scoaterea din evidenta se fac in conditiile prevazute de prezentul regulament.
(2) In cazul confiscarii mijloacelor de plata straine, a titlurilor de valoare interne, a obiectelor de arta sau de muzeu, a metalelor sau pietrelor pretioase ori a obiectelor confectionate din acestea, precum si a colectiilor de valoare, solutia dispusa se comunica si institutiilor de specialitate la care acestea au fost depuse.
(3) Pentru sumele de bani ridicate de la faptuitori sau pentru cele obtinute din valorificarea bunurilor perisabile, masura confiscarii se comunica si unitatii bancare la care acestea au fost depuse.
(4) Confiscarea munitiei si materialelor explozive, radioactive, toxice sau stupefiante se comunica organelor de politie la care acestea au fost depuse pentru a se proceda la distrugerea sau valorificarea lor in conditiile legii.
(5) Masura confiscarii se comunica in toate cazurile organelor financiare teritoriale pentru a se urmari virarea la bugetul statului a sumelor realizate din valorificarea corpurilor delicte.

Art. 173
(1) Masura distrugerii unor obiecte confiscate, dispusa prin ordonanta, se executa dupa respingerea cailor de atac impotriva solutiei sau dupa trecerea unui an de la data ordonantei, prin mijloace adecvate, de catre o comisie desemnata de conducatorul parchetului, din care fac parte: procurorul care a dispus confiscarea sau, in lipsa acestuia, un alt procuror, grefierul sef, dupa caz, prim-grefierul si tehnicianul criminalist sau grefierul care are in primire corpurile delicte. Cu privire la distrugerea corpurilor delicte se intocmeste un proces-verbal semnat de membrii comisiei, care se ataseaza la dosarul cauzei, iar operatiunea se mentioneaza in registrul de valori si corpuri delicte.
(2) Masura distrugerii unor obiecte confiscate ce incalca dreptul de autor se executa potrivit dispozitiilor art. 1 pct. 7 din Ordonanta Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, republicata, ale Hotararii Guvernului nr. 514/1999 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, republicata, ale Hotararii Guvernului nr. 1.095/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de depunere si de distrugere a suporturilor, materialelor, fonogramelor, marcajelor holografice sau a copertelor confiscate, ale art. 439 din Codul de procedura penala, ale art. 20 din Legea nr. 344/2005 privind unele masuri pentru asigurarea respectarii drepturilor de proprietate intelectuala in cadrul operatiunilor de vamuire, in prezenta si cu confirmarea prin semnatura a unei comisii de preluare si distrugere formate din reprezentanti ai detinatorului, Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorului, Ministerului Finantelor Publice, Ministerului Administratiei si Internelor si Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor.

Art. 174
Departamentul economico-financiar si administrativ si Serviciul de audit public intern din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, cu ocazia actiunilor de control financiar, vor verifica modul in care sunt respectate prevederile legale in activitatea de evidenta si de gestionare a corpurilor delicte si a celorlalte mijloace materiale de proba.

Art. 175
Se interzice folosirea sub orice forma a obiectelor care constituie mijloace materiale de proba in alte scopuri decat cele prevazute de lege sau dobandirea acestora cu ocazia valorificarii lor.


Sectiunea 6 - Dactilografierea lucrarilor intocmite in cadrul sectoarelor de activitate
Art. 176
Grefierii sefi sau, dupa caz, prim-grefierii asigura dactilografierea sau tehnoredactarea la timp si in conditii de calitate a lucrarilor efectuate in cadrul activitatii parchetelor.

Art. 177
In functie de volumul de activitate din fiecare parchet, unul sau mai multi grefieri pot fi anume desemnati sa dactilografieze sau sa tehnoredacteze si actele procedurale.

Art. 178
(1) Lucrarile vor fi dactilografiate sau tehnoredactate cu ajutorul mijloacelor tehnice din dotarea parchetelor.
(2) Lucrarile dactilografiate sau tehnoredactate, pe suport hartie sau pe suport magnetic, inclusiv conceptele, se restituie de grefieri grefierilor sefi sau, dupa caz, prim-grefierilor zilnic, la sfarsitul programului de lucru sau cel mai tarziu a doua zi la inceputul programului de lucru.
(3) Grefierii sefi sau, dupa caz, prim-grefierii au obligatia sa predea de indata lucrarile dactilografiate sau tehnoredactate, pe suport hartie sau pe suport magnetic, celor care le-au intocmit, evidentiindu-se si verificandu-se activitatea zilnica a fiecarui grefier.

Art. 179
(1) Grefierii au obligatia sa intretina mijloacele tehnice din dotare in bune conditii si sa ia masurile adecvate pentru siguranta acestora, atat in timpul, cat si in afara programului de lucru.
(2) Lucrarile dactilografiate sau tehnoredactate vor contine in subsolul textului ultimei file initialele persoanei care le-a redactat si numarul de file dactilografiate.

Art. 180
(1) Se interzic dactilografierea sau tehnoredactarea altor lucrari decat a celor efectuate in indeplinirea sarcinilor de serviciu, precum si folosirea mijloacelor tehnice din dotarea parchetelor de catre alte persoane decat grefierii care le au in primire, cu exceptia grefierilor sefi sau prim-grefierilor, dupa caz.
(2) De asemenea, este interzisa dactilografierea sau tehnoredactarea actelor procedurale referitoare la solutiile adoptate de procurori, precum si a altor lucrari importante fara concepte.
(3) Procurorii isi pot intocmi singuri propriile acte procedurale, care vor fi inregistrate in condica de lucrari cu aceasta mentiune.

Art. 181
Modul de completare a formularelor statistice, de centralizare si stocare computerizata a datelor statistice se stabileste prin ordin al procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie.

Art. 182
Modul de folosire, pastrare si evidenta a stampilelor, sigiliilor, imprimatelor, rechizitelor si a altor materiale din dotare se va stabili prin ordin al procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie.


Sectiunea 7 - Realizarea sarcinilor administrative si gospodaresti inerente functionarii parchetelor
Art. 183
(1) Managerii economici sau administratorii ori, la parchetele de pe langa judecatorii unde asemenea functii nu exista, prim-grefierii vor coordona activitatea personalului auxiliar de serviciu asigurand indeplinirea de catre acesta a atributiilor privind paza si curatenia localurilor parchetelor.
(2) Persoanele prevazute la alin. (1) vor asigura, de asemenea, buna functionare a instalatiilor si a aparaturii din dotarea parchetelor, precum si materialele necesare functionarii parchetelor.
(3) Administratorii vor indeplini aceste atributii si pentru celelalte parchete din aceeasi circumscriptie cu parchetul tribunalului, dupa caz.


Sectiunea 8 - Biblioteca
Art. 184
Biblioteca este organizata, la parchetele din tara, in cadrul grefei.

Art. 185
(1) Fondul documentar din biblioteci se organizeaza pe urmatoarele grupe:


grupa I - legislatie (Buletinul Oficial, Monitorul Oficial al Romaniei, colectii de acte normative de aplicare generala, repertorii legislative, alte publicatii cuprinzand acte normative);


grupa II - drept penal, drept procesual penal, criminalistica, criminologie, medicina legala (coduri legislatie, jurisprudenta, carti si reviste);


grupa III - drept civil, drept procesual civil, dreptul familiei, legislatie locativa;


grupa IV - drept administrativ, drept constitutional, organizare judecatoreasca, legislatia notariala, exercitarea avocaturii, legislatia privind timbrul judiciar si taxele judiciare de timbru, jurisdictia Curtii Constitutionale, contenciosul administrativ, drept comunitar, drepturile omului;


grupa V - drept comercial, drept financiar, drept bancar, alte lucrari privind legislatia economica, sistemele de control economico-financiar, jurisdictia financiara, jurisdictia comerciala;


grupa VI - dreptul muncii;


grupa VII - drept international public si drept international privat, drept maritim si fluvial, legislatia privind transporturile pe calea aerului, conventii internationale;


grupa VIII - dictionare;


grupa IX - colectii de reviste, colectii ale publicatiilor Ministerului Public, colectii de ziare;


grupa X - lucrari din alte domenii de activitate (filosofie, economie, sociologie etc.) de interes pentru activitatea Ministerului Public.
(2) In cadrul grupelor se constituie subgrupe componente, in raport cu specificul publicatiilor.
(3) Colectiile de legi si alte acte normative se aseaza in ordine cronologica.
(4) Publicatiile juridice periodice se pastreaza separat, pe ani si vechime numerica.
(5) Monitorul Oficial al Romaniei se pastreaza in bibliorafturi si se leaga in volume la sfarsitul anului.

Art. 186
(1) Incadrarea fondului documentar in grupele prevazute de prezentul regulament se face de grefierul insarcinat cu gestiunea bibliotecii sub controlul conducatorului parchetului.
(2) La Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie pot fi numiti bibliotecari respectandu-se prevederile Legii bibliotecilor nr. 334/2002, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 187
Fondul documentar din biblioteci se pastreaza in incaperi separate, iar acolo unde nu este posibil, in alte incaperi accesibile procurorilor si personalului auxiliar.


Titlul XII - Masuri pentru unificarea practicii judiciare si asigurarea cunoasterii actelor normative publicate in Monitorul Oficial al Romaniei
Art. 188
(1) Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism, sectiile Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si celelalte structuri de parchet vor prezenta Serviciului de documentare si statistica judiciara problemele de drept controversate, iar Sectiei judiciare materialele privind problemele de drept in legatura cu care instantele de judecata au pronuntat solutii contradictorii, exprimandu-si documentat opinia.
(2) Problemele de drept prevazute la alin. (1) vor fi examinate de indata de Serviciul de documentare si statistica judiciara, care va intocmi note de studii argumentate in termen de maximum 15 zile de la data inregistrarii lucrarii, pe care le vor supune examinarii Consiliului stiintific al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie.
(3) Notele de studiu aprobate de Consiliul stiintific sau, dupa caz, punctul de vedere al acestuia asupra lor vor fi comunicate de indata tuturor structurilor, fiind aduse la cunostinta tuturor procurorilor de conducatorii acestor structuri.
(4) Notele de studii intocmite de Directia Nationala Anticoruptie cu privire la practica neunitara vor fi transmise procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie.


Titlul XIII - Dispozitii finale
Art. 189
Dispozitiile privind atributiile parchetelor din prezentul regulament se completeaza cu cele prevazute in legi si in alte acte normative in legatura cu activitatea Ministerului Public.

Art. 190
Dispozitiile din prezentul regulament titlul III, cap. II privind organizarea, structura si functionarea Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism se aplica pana la data intrarii in vigoare a regulamentului de organizare si functionare al directiei, elaborat in baza art. II alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 131/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 508/2004 privind infiintarea, organizarea si functionarea in cadrul Ministerului Public a Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism.


Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Legislaţie

OUG 62/2024, privind unele masuri pentru solutionarea proceselor privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, precum si a proceselor p
Ordonanta de urgenta nr. 62/2024 privind unele masuri pentru solutionarea proceselor privind salariz ...

Legea nr. 183/2024 privind statutul personalului de cercetare, dezvoltare si inovare
Legea nr. 183/2024 privind statutul personalului de cercetare, dezvoltare si inovare Publicata in ...

OUG 127/2023 pentru modificarea si completarea unor acte normative, prorogarea unor termene, precum si unele masuri bugetare
Ordonanta de urgenta 127/2023 pentru modificarea si completarea unor acte normative, prorogarea unor ...

OUG 128/2023 pentru unele masuri referitoare la salarizarea personalului din invatamant si alte sectoare de activitate bugetara
Ordonanta de urgenta 128/2023 pentru unele masuri referitoare la salarizarea personalului din invata ...

Legea 414/2023 privind desfasurarea actiunilor in reprezentare pentru protectia intereselor colective ale consumatorilor
Legea nr. 414/2023 privind desfasurarea actiunilor in reprezentare pentru protectia intereselor cole ...

Legea 188/1999, actualizata 2024, privind Statutul functionarilor publici
Legea 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, actualizata 2024 - Republicare Actualizat ...

Legea nr. 412/2023 pentru infiintarea si functionarea punctelor gastronomice locale
Legea nr. 412/2023 pentru infiintarea si functionarea punctelor gastronomice locale Publicata in ...

Legea 393/2023 privind statutul asistentului judecatorului
Legea 393/2023 privind statutul asistentului judecatorului Publicat in Monitorul Oficial cu numar ...

Legea finantelor publice locale, actualizata 2024 - Legea 273/2006
Legea 273/2006 privind finantele publice locale Actualizata prin Legea 387/2023 pentru modificare ...Articole Juridice

Nemotivarea deciziei de concediere. Protectia salariatilor impotriva concedierilor abuzive
Sursa: MCP avocati

Oportunitatea - prerogativa angajatorului de a-si organiza activitatea. Rolul activ al instantei de judecata in aflarea adevarului
Sursa: MCP avocati

Perioada de proba si abuzul de drept in relatiile de munca. Sarcina probei
Sursa: MCP avocati

Obligatiile, drepturile si diligentele angajatorului pe parcursul evaluarii profesionale a salariatului
Sursa: MCP avocati

Aspecte practice privind Cercetarea disciplinara a salariatilor
Sursa: MCP Cabinet avocati

Valoarea Tichetelor de masa in anul 2024
Sursa: MCP Cabinet avocati

Valoarea Tichetelor cadou in anul 2024
Sursa: MCP Cabinet avocatiJurisprudenţă

In cat timp poate fi aplicata o sanctiune disciplinara unui salariat?
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Concursul si perioada de proba. Modalitati diferite de verificare a aptitudinilor profesionale ale salariatului
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Executarea catre salariati a obligatiilor de plata ale institutiilor publice. Care sume pot fi esalonate?
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Conditiile speciale de munca presupun cote de contributii de asigurari sociale diferite
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Principiul non bis in idem in ceea ce priveste sanctiunile disciplinare
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Calculul termenului de preaviz in cazul concedierii salariatului
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Impiedicarea salariatului de a intra in incinta unitatii justifica absenta acestuia de la locul de munca. Sanctionare disciplinara abuzaiva
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti

Ştiri Juridice