din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1219 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Regulamente » Regulament de ordine interioara al parchetelor

Regulament de ordine interioara al parchetelor

  Publicat: 17 Mar 2009       103712 citiri        Secţiunea: Regulamente  


Regulament de ordine interioara al parchetelor.

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 154 din 05/03/2007

Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Totalitatea infractiunilor savarsite pe un teritoriu determinat, intr-o anumita perioada.
Totalitatea infractiunilor savarsite pe un teritoriu determinat, intr-o anumita perioada.
Totalitatea infractiunilor savarsite pe un teritoriu determinat, intr-o anumita perioada.
Balanta veniturilor si cheltuielilor dintr-o anumita perioada
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Este inscris in Costitutia Romaniei si reglementat in detaliu in legea pentru organizarea judecatoreasca.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Alaturi de persoanele fizice, persoanele juridice apar in circuitul civil ca subiecte de drepturi si obligatii. In aceasta calitate, ele au aptitudinea generala si abstracta de a dobandi drepturi si de a-si asuma obligatii si, in virtutea acesteia, pot dobandi drepturi si isi pot asuma obligatii.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Prevazuta in sectiunea XIII, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala,
1. Document prin care se face o instiintare (publica) cu caracter oficial.
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Este organul judiciar ce face parte din structura Ministerului Public, incadrat cu procurori care exercita atributiile ce revin acestui minister.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,

(1) Procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie are urmatoarele atributii:
a) conduce, coordoneaza si raspunde de activitatea Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si a parchetelor din subordine, luand masuri pentru buna organizare si functionare a acestora;
b) conduce Directia Nationala Anticoruptie din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, prin intermediul procurorului sef al acestei directii;
c) conduce Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism, prin intermediul procurorului sef al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism;
d) numeste si revoca, prin ordin, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism, cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii, in limita posturilor prevazute in statul de functii, aprobat potrivit legii;
e) exercita direct sau prin procurori anume desemnati controlul asupra tuturor parchetelor;
f) este ordonator principal de credite;
g) exercita atributii de coordonare si control al administrarii Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, din punct de vedere economico-financiar;
h) coordoneaza elaborarea proiectului de buget anual al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si al Ministerului Public;
i) reprezinta Ministerul Public in relatiile cu celelalte autoritati si institutii publice, cu organizatiile neguvernamentale, cu orice alte persoane juridice sau persoane fizice, din tara si din strainatate, precum si in relatiile internationale;
i) participa la sedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie in Sectii Unite si ale Curtii Constitutionale, iar in cazul imposibilitatii de participare, deleaga pe prim-adjunctul sau ori pe un alt procuror;
j) participa la sedintele oricarui complet al Inaltei Curti de Casatie si Justitie, cand considera necesar, sau desemneaza procurorii care participa la aceste sedinte;
k) emite ordine cu caracter intern;
l) convoaca Adunarea generala a procurorilor Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si prezideaza aceasta adunare, in conditiile legii;
m) convoaca si prezideaza sedintele Colegiului de conducere al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie;
n) solutioneaza conflictele de competenta, potrivit legii;
o) repartizeaza procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, pe sectii, servicii si birouri, precum si in orice alte compartimente de activitate;
p) infiinteaza/desfiinteaza, prin ordin, cu aprobarea Consiliului Superior al Magistraturii - Sectia pentru procurori, sectii in cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, cu exceptia sectiilor din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie;
q) infiinteaza/desfiinteaza, prin ordin, servicii, birouri sau alte compartimente de specialitate, cu avizul ministrului justitiei, cu exceptia serviciilor, birourilor sau a altor compartimente din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie;
r) analizeaza activitatea in domeniu a procurorilor Ministerului Public;
s) dispune delegarea procurorilor in interesul serviciului, potrivit legii;
s) incadreaza personalul auxiliar de specialitate din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, personalul de specialitate juridica asimilat judecatorilor si procurorilor, functionarii publici si personalul contractual si dispune delegarea, transferarea, suspendarea, incetarea contractului individual de munca si aplicarea sanctiunilor disciplinare pentru acest personal, in conditiile legii, cu exceptia celor care isi desfasoara activitatea in cadrul Directiei Nationale Anticoruptie;
t) emite aviz conform pentru numirea si revocarea ofiterilor si agentilor de politie judiciara, la propunerea ministrului administratiei si internelor, si retrage avizul conform ofiterilor si agentilor de politie judiciara care nu si-au indeplinit corespunzator atributiile de serviciu;
t) stabileste, prin ordin, indemnizatiile de incadrare brute lunare sau salariile de baza brute, dupa caz, precum si alte drepturi pentru personalul, altul decat procurorii, din Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, cu exceptia cazului in care legea prevede altfel;
u) acorda salarii de merit si premii personalului din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie;
v) propune ministrului justitiei aprobarea Regulamentului de ordine interioara al parchetelor, potrivit legii;
x) prezinta Consiliului Superior al Magistraturii si ministrului justitiei raportul anual privind activitatea Ministerului Public;
y) stabileste, prin ordin, cu avizul ministrului justitiei, regulamentul de atribuire a locuintelor de serviciu din fondul locativ al Ministerului Public.
(2) Procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie exercita orice alte atributii prevazute de lege sau regulamente.

Art. 7
(1) Prim-adjunctul procurorului general si adjunctul procurorului general actioneaza pentru ducerea la indeplinire a ordinelor si masurilor dispuse de procurorul general; coordoneaza, controleaza, raspund si indruma activitatea sectiilor Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si a celorlalte parchete.
(2) Repartizarea atributiilor intre prim-adjunctul procurorului general si adjunctul procurorului general este stabilita prin ordin al procurorului general.
(3) In perioada absentei procurorului general sau a imposibilitatii exercitarii functiei, indiferent de cauza acesteia, inclusiv revocarea, prim-adjunctul procurorului general il inlocuieste de drept in exercitarea atributiilor ce ii revin in aceasta calitate, iar in cazul absentei acestuia sau al imposibilitatii exercitarii functiei, indiferent de cauza acesteia, inclusiv revocarea, atributiile sunt exercitate de drept de adjunctul procurorului general. Prin ordin al procurorului general se va stabili ordinea celor care exercita conducerea Ministerului Public in cazul absentei sau al imposibilitatii exercitarii functiei concomitent de catre procurorul general, prim-adjunctul procurorului general si adjunctul procurorului general.

Art. 8
Prim-adjunctul procurorului general, respectiv adjunctul procurorului general au urmatoarele atributii:
a) exercita atributiile procurorului general in cazul absentei acestuia sau in cazul imposibilitatii exercitarii functiei, indiferent de cauza acesteia, inclusiv revocarea;
b) indeplinesc sarcinile dispuse de procurorul general;
c) raspund pentru indeplinirea atributiilor prevazute la lit. a) si b).

Art. 9
(1) Consilierii il ajuta pe procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie la indeplinirea atributiilor privind activitatea Ministerului Public.
(2) Consilierii procurorului general au urmatoarele atributii:
a) asigura ducerea la indeplinire a ordinelor si dispozitiilor date de procurorul general;
b) efectueaza sau participa la realizarea unor studii, evaluari, sinteze si alte lucrari privind activitatea Ministerului Public, stabilite prin ordinul procurorului general;
c) examineaza si propun solutii privind organizarea si functionarea Ministerului Public;
d) din ordinul procurorului general, asista la primirea in audienta de catre acesta a unor persoane si informeaza asupra posibilitatilor de rezolvare, colaborand in acest scop cu celelalte structuri ale Ministerului Public;
e) examineaza proiecte de acte normative ori note de studiu si fac propuneri sau observatii asupra cuprinsului acestora;
f) examineaza si supun aprobarii procurorului general, din dispozitia acestuia, analizele semestriale si anuale privind activitatea Ministerului Public, intocmite de procurorii sefi ai directiilor, sectiilor, serviciilor si ai altor compartimente de activitate;
Afişează Regulament de ordine interioara al parchetelor pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:   

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

Efectele ofertei de angajare in raporturile juridice de munca
Sursa: MCP avocati

Contestarea caracterului formal al deciziei de sanctionare disciplinara
Sursa: MCP avocati

Legalitatea procedurilor de organizare a concursului in institutiile publice
Sursa: MCP avocatiJurisprudenţă

In cat timp poate fi aplicata o sanctiune disciplinara unui salariat?
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Concursul si perioada de proba. Modalitati diferite de verificare a aptitudinilor profesionale ale salariatului
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Executarea catre salariati a obligatiilor de plata ale institutiilor publice. Care sume pot fi esalonate?
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Ştiri Juridice