din anul 2007, atuul tau de DREPT!
2742 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Regulamente » Regulamentul Institutului National al Magistraturii (INM)

Regulamentul Institutului National al Magistraturii (INM)

  Publicat: 17 Mar 2009       35590 citiri        Secţiunea: Regulamente  


Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Regulamentul Institutului National al Magistraturii (INM).

Completari si modificari
- Hotarare nr. 452/2007
- Hotarare nr. 81/2008

Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Formarea profesionala continua este ulterioara formarii initiale
Orice forma de educatie care pregateste calificarea pentru o anumita profesie, sau pentru un anumit loc de munca, competentele necesare exercitarii profesiei respective sau ocuparii unui loc de munca adecvat acesteia.
Orice forma de educatie care pregateste calificarea pentru o anumita profesie, sau pentru un anumit loc de munca, competentele necesare exercitarii profesiei respective sau ocuparii unui loc de munca adecvat acesteia.
Foaie care evidentiaza sistematic un mijloc economic, un proces economic, o suma.
Magistrat care, potrivit legii, are atributii de a solutiona cauze penale, civile si administrative in cadrul unei instante judecatoresti.
Persoana care face parte din parchet si care exercita atributiile ce revin acestei institutii judiciare.
Este organul judiciar ce face parte din structura Ministerului Public, incadrat cu procurori care exercita atributiile ce revin acestui minister.
Magistrat care, potrivit legii, are atributii de a solutiona cauze penale, civile si administrative in cadrul unei instante judecatoresti.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Persoana care face parte din parchet si care exercita atributiile ce revin acestei institutii judiciare.
Este organul judiciar ce face parte din structura Ministerului Public, incadrat cu procurori care exercita atributiile ce revin acestui minister.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Act adoptat de organele de stat,
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.

Capitolul I - Dispozitii generaleArt. 1
(1) Institutul National al Magistraturii, denumit in continuare Institut, este organizat si functioneaza potrivit Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciara, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare Legii nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicata, cu modificarile ulterioare, precum si potrivit prevederilor prezentului regulament.
(2) Institutul este institutie publica aflata sub coordonarea Consiliului Superior al Magistraturii.
(3) Institutul are personalitate juridica si sediul in municipiul Bucuresti.
(4) Institutul realizeaza formarea profesionala initiala a judecatorilor si procurorilor, formarea profesionala continua a judecatorilor si procurorilor in functie, precum si formarea formatorilor, in conditiile legii.
(5) Institutul nu face parte din sistemul national de invatamant si educatie si nu este supus dispozitiilor legale referitoare la acreditarea institutiilor de invatamant superior si recunoasterea diplomelor.

Capitolul II - Structura organizatorica a InstitutuluiArt. 2
(1) Structura organizatorica a Institutului include:
a) organele de conducere;
b) Departamentul de formare profesionala initiala;
c) Departamentul de formare profesionala continua;
d) Departamentul de formare a formatorilor;
e) Departamentul economico-financiar si administrativ.
(2) Departamentele prevazute la alin. (1) colaboreaza in vederea indeplinirii atributiilor ce le revin. Personalul acestora exercita atributiile stabilite prin fisa postului, intocmita de conducatorul departamentului si aprobata de directorul Institutului.

Capitolul III - Conducerea InstitutuluiArt. 3
Organele de conducere ale Institutului sunt: Consiliul stiintific, directorul, 2 directori adjuncti si directorul executiv.

Art. 4
(1) Consiliul stiintific este format din 13 membri dupa cum urmeaza: un judecator al Inaltei Curti de Casatie si Justitie; un procuror de la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie; un judecator al Curtii de Apel Bucuresti; un procuror de la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Bucuresti; 3 profesori universitari de la Facultatea de Drept a Universitatii din Bucuresti, Facultatea de Drept a Universitatii "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi si Facultatea de Drept a Universitatii "Babes-Bolyai" din Cluj-Napoca; 3 reprezentanti alesi ai personalului de instruire din cadrul Institutului; un reprezentant al auditorilor de justitie; un reprezentant al asociatiilor profesionale, legal constituite, ale judecatorilor si procurorilor, precum si directorul Institutului.
(2) Durata mandatului membrilor Consiliului stiintific este de 3 ani si poate fi reinnoit, cu exceptia reprezentantului auditorilor de justitie, care este ales pentru un an.
(3) Consiliul stiintific este convocat de catre directorul Institutului sau, dupa caz, o treime din numarul membrilor sai, Consiliul pedagogic ori de Consiliul Superior al Magistraturii.
(4) Sedintele Consiliului stiintific sunt prezidate de catre directorul Institutului, iar in lipsa acestuia, de catre unul dintre membrii Consiliului stiintific, desemnat de acesta.

Art. 5
(1) Desemnarea judecatorilor si procurorilor in Consiliul stiintific se face dintr-o lista de 3 propuneri, inaintata Consiliului Superior al Magistraturii de catre colegiile de conducere ale instantelor si parchetelor prevazute la art. 4 alin. (1).
(2) Profesorii universitari de la Facultatea de Drept a Universitatii din Bucuresti, Facultatea de Drept a Universitatii "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi si Facultatea de Drept a Universitatii "Babes-Bolyai" din Cluj-Napoca vor fi recomandati de decanatele celor 3 facultati, la solicitarea Institutului, transmisa cu 3 luni inainte de expirarea mandatelor.
(3) Reprezentantii personalului de instruire din cadrul Institutului sunt alesi prin vot secret, in adunarea generala a acestuia, convocata si prezidata de directorul Institutului.
(4) Reprezentantul auditorilor de justitie este ales prin vot secret, in adunarea generala a auditorilor de justitie, convocata si prezidata de directorul Institutului. Alegerea se face in cel mult 30 de zile de la inceputul anului de invatamant.
(5) Reprezentantul asociatiilor profesionale, legal constituite, ale judecatorilor si procurorilor este desemnat de Consiliul Superior al Magistraturii dintre propunerile formulate de aceste asociatii. Criteriile de selectie a candidatilor se stabilesc prin hotarare a Consiliului Superior al Magistraturii, dupa consultarea tuturor asociatiilor profesionale, legal constituite, ale judecatorilor si procurorilor.

Art. 6
Institutul este obligat sa solicite Consiliului Superior al Magistraturii, in conditiile prezentului regulament, desemnarea noilor membri cu cel putin 3 luni anterior expirarii mandatelor membrilor in functie.

Art. 7

Afişează Regulamentul Institutului National al Magistraturii (INM) pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:   

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

Perioada de proba si abuzul de drept in relatiile de munca. Sarcina probei
Sursa: MCP avocati

Obligatiile, drepturile si diligentele angajatorului pe parcursul evaluarii profesionale a salariatului
Sursa: MCP avocati

Aspecte practice privind Cercetarea disciplinara a salariatilor
Sursa: MCP Cabinet avocatiJurisprudenţă

In cat timp poate fi aplicata o sanctiune disciplinara unui salariat?
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Concursul si perioada de proba. Modalitati diferite de verificare a aptitudinilor profesionale ale salariatului
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Executarea catre salariati a obligatiilor de plata ale institutiilor publice. Care sume pot fi esalonate?
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Ştiri Juridice