din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1559 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Legislatie Financiar-Bancara » Normele privind organizarea si desfasurarea testului de verificare a cunostintelor pentru accesul la stagiul in activitatea de audit financiar

Normele privind organizarea si desfasurarea testului de verificare a cunostintelor pentru accesul la stagiul in activitatea de audit financiar

  Publicat: 16 Apr 2019       4421 citiri        Secţiunea: Legislatie Financiar-Bancara  


Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
(Audit) Operatiunea de examinare profesionista a documentelor financiare ale unei companii cu scopul de a stabili daca inregistrarile si rapoartele ei sunt valide si daca informatiile au fost inregistrate in contabilitate si prezentate in rapoartele financiare in mod legal si corect.
Au fost publicate in Monitorul Oficial nr. 283 din 12.04.2019 si aprobate prin Ordinul Autoritatii pentru Supravegherea Publica a Activitatii de Audit Statutar nr. 201/2019

(Audit) Operatiunea de examinare profesionista a documentelor financiare ale unei companii cu scopul de a stabili daca inregistrarile si rapoartele ei sunt valide si daca informatiile au fost inregistrate in contabilitate si prezentate in rapoartele financiare in mod legal si corect.
(Audit) Operatiunea de examinare profesionista a documentelor financiare ale unei companii cu scopul de a stabili daca inregistrarile si rapoartele ei sunt valide si daca informatiile au fost inregistrate in contabilitate si prezentate in rapoartele financiare in mod legal si corect.
(Audit) Operatiunea de examinare profesionista a documentelor financiare ale unei companii cu scopul de a stabili daca inregistrarile si rapoartele ei sunt valide si daca informatiile au fost inregistrate in contabilitate si prezentate in rapoartele financiare in mod legal si corect.
(Audit) Operatiunea de examinare profesionista a documentelor financiare ale unei companii cu scopul de a stabili daca inregistrarile si rapoartele ei sunt valide si daca informatiile au fost inregistrate in contabilitate si prezentate in rapoartele financiare in mod legal si corect.
Debitor care se angajeaza alaturi de debitorul initial (numit delegant) sau in locul acestuia sa execute obligatia pe care delegantul o are fata de creditorul delegatar.
1. In dreptul civil, vezi Contract de mandat, Procura, Reprezentare.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
(Audit) Operatiunea de examinare profesionista a documentelor financiare ale unei companii cu scopul de a stabili daca inregistrarile si rapoartele ei sunt valide si daca informatiile au fost inregistrate in contabilitate si prezentate in rapoartele financiare in mod legal si corect.
(Audit) Operatiunea de examinare profesionista a documentelor financiare ale unei companii cu scopul de a stabili daca inregistrarile si rapoartele ei sunt valide si daca informatiile au fost inregistrate in contabilitate si prezentate in rapoartele financiare in mod legal si corect.
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
1. Autorizarea eliberata de catre o administratie unei persoane pentru a exercita o profesie sau meserie.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Retea formata din sute de milioane de calculatoare, conectate intre ele, pe principiul \"oricine cu oricine\", pe care se gasesc cateva zeci de mii de servere care asteapta, gata sa deserveasca cereri de la oricare din milioanele de calculatoare client.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
(Audit) Operatiunea de examinare profesionista a documentelor financiare ale unei companii cu scopul de a stabili daca inregistrarile si rapoartele ei sunt valide si daca informatiile au fost inregistrate in contabilitate si prezentate in rapoartele financiare in mod legal si corect.

ARTICOLUL 1

Obiect
Prezentele norme stabilesc modul de organizare si desfasurare a testului de verificare a cunostintelor pentru accesul la stagiu, denumit in continuare test de acces sau test, in conformitate cu prevederile art. 11, 51 si 75 din Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare anuale consolidate si de modificare a unor acte normative.

ARTICOLUL 2
Competenta
Autoritatea pentru Supravegherea Publica a Activitatii de Audit Statutar, denumita in continuare ASPAAS, este autoritatea competenta responsabila, potrivit Legii nr. 162/2017, pentru emiterea normelor prin care sunt stabilite conditiile de organizare si desfasurare a testului de acces si pentru organizarea si desfasurarea testului de acces.

ARTICOLUL 3
Conditii pentru inscrierea la testul de acces

(1) Admiterea la stagiul in activitatea de audit financiar se face in urma promovarii testului de acces, cu respectarea principiilor transparentei si egalitatii.
(2) In vederea inscrierii si sustinerii testului de acces, persoanele fizice trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte educationale:
a) sa fie licentiate ale unei institutii de invatamant superior; diploma obtinuta la absolvirea institutiei de invatamant superior trebuie sa fie recunoscuta/echivalata de catre Ministerul Educatiei Nationale;
b) sa indeplineasca conditia de buna reputatie prevazuta de art. 5 din Legea nr. 162/2017 si in Normele privind buna reputatie a stagiarilor in activitatea de audit financiar, a auditorilor financiari si a firmelor de audit, aprobate prin Ordinul presedintelui Autoritatii pentru Supravegherea Publica a Activitatii de Audit Statutar nr. 89/2018.

ARTICOLUL 4
Inscrierea la testul de acces

(1) Dosarele de inscriere la testul de acces se depun personal, prin delegat (cu imputernicire simpla), prin posta sau curier, la sediul ASPAAS, in termenul stabilit si anuntat pe site-ul ASPAAS, conform prevederilor art. 8.
(2) Dosarele depuse dupa termenul-limita sunt respinse.
(3) Dosarul de inscriere la testul de acces cuprinde urmatoarele documente:
a) cerere de inscriere (conform anexei care face parte integranta din prezentele norme);
b) diploma de licenta, in original si copie - pentru dosarele care se depun la sediul ASPAAS si in copie legalizata - pentru situatiile in care dosarele se transmit prin posta sau curier;
c) copia actului de identitate, in termen de valabilitate;
d) certificat de cazier judiciar, in termen de valabilitate;
e) declaratia privind respectarea criteriilor de buna reputatie, prevazuta in anexa la Normele privind buna reputatie a stagiarilor in activitatea de audit financiar, a auditorilor financiari si a firmelor de audit, aprobate prin Ordinul presedintelui Autoritatii pentru Supravegherea Publica a Activitatii de Audit Statutar nr. 89/2018;
f) orice alt document solicitat de ASPAAS in procesul de analiza (de exemplu, copie dupa certificatul de casatorie, in cazul in care numele candidatului din actul de identitate difera de numele din diploma de licenta).
(4) In vederea validarii dosarului de inscriere, personalul ASPAAS din cadrul Biroului reglementare, autorizare, inregistrare si formare continua (BRAIFC) constata conformitatea cu originalul a diplomei de licenta si verifica indeplinirea conditiilor de inscriere prevazute la art. 3.
(5) In cazul dosarelor incomplete sau care contin erori, acestea se completeaza/remediaza in termen de 5 zile lucratoare de la solicitarea ASPAAS.
(6) Daca remedierea nu are loc in termenul prevazut la alin. (5) sau daca nu sunt indeplinite conditiile prevazute la art. 3, dosarele de inscriere se resping, iar candidatii ale caror dosare au fost respinse nu au dreptul de a participa la testul de acces din sesiunea respectiva.
(7) Candidatii ale caror dosare au fost validate sunt inscrisi in registrul candidatilor, intocmit si gestionat de personalul ASPAAS din cadrul BRAIFC care a efectuat validarea acestora conform alin. (4).
(8) Registrul candidatilor centralizeaza urmatoarele informatii:
a) numele si prenumele candidatilor, ordonati alfabetic;
b) numarul legitimatiei individuale de acces la test;
c) denumirea orasului/judetului din care provin.
(9) Pe baza registrului candidatilor se stabilesc listele candidatilor inscrisi la testul de acces.
(10) Listele candidatilor se afiseaza atat pe pagina de internet a ASPAAS, cat si la locul de desfasurare a testului de acces.
(11) Pentru fiecare candidat, ASPAAS elibereaza o legitimatie de acces la test care se va lipi pe pupitrul individual, la locul de desfasurare a testului.

ARTICOLUL 5
Testul de acces

(1) Testul de acces se desfasoara pe o perioada de 3 ore si consta in verificarea cunostintelor teoretice prin sustinerea unei probe care poate contine subiecte deschise (intrebari de sinteza) si/sau intrebari tip grila care acopera urmatoarele domenii:
a) teoria si principiile contabilitatii generale;
b) cerintele legale si standardele referitoare la intocmirea situatiilor financiare anuale si consolidate;
c) analiza financiara;
d) contabilitatea costurilor si manageriala;
e) audit si aptitudini profesionale;
f) cerinte legale si profesionale referitoare la auditul statutar si auditorii financiari.
(2) Testul de acces poate contine si subiecte relevante din urmatoarele domenii sau reglementari:
a) legea societatilor si reglementarile privind guvernanta corporativa;
b) legislatia fiscala.
(3) De regula, ponderea subiectelor/intrebarilor tip grila, din punctul de vedere al punctajului alocat acestora, este de cel putin 80% din totalul subiectelor incluse in testul de acces.
(4) Testul de acces se organizeaza, de regula, o data pe an, intr-o sesiune ordinara.
(5) In situatii exceptionale, prin ordin al presedintelui ASPAAS, la interval de maximum 6 luni, dupa sesiunea ordinara se poate organiza o sesiune extraordinara.

Afişează Normele privind organizarea si desfasurarea testului de verificare a cunostintelor pentru accesul la stagiul in activitatea de audit financiar pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Audit financiar    Audit statutar    Autoritatea pentru Supravegherea Publica a Activitatii de Audit Statutar    Stagiu    Ordinul 201/2019

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Restituirea sumelor incasate de salariat ca urmare a interpretarii eronate a prevederilor legale privind salarizarea
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Promisiune bilaterala de cesiune de parti sociale. Denuntarea unilaterala a contractului
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 2144 din 4 noiembrie 2020

Toate elementele esentiale apte a da nastere raportului juridic obligational intre partile cauzei trebuie dovedite de angajator. Sarcina probei in conflictele de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 3028 din data de 05 Iunie 2019

Recuperarea prejudiciului cauzat angajatorului de un salariat. Termenul de prescriptie.
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL BUCURESTI � Decizia nr. 4376/ 09.10.2019

Raportul de audit al Curtii de Conturi nu reprezinta titlu executoriu pentru recuperarea prejudiciului de la salariat
Pronuntaţă de: Tribunalul Brasov - Sentinta civila nr. 1053/2020

In lipsa unui acord al partilor, in vederea angajarii raspunderii patrimoniale a salariatului este obligatorie promovarea unei cereri de chemare in judecata
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Targu Mures - Decizia civila nr. 487/2020

Prescrierea dreptului la actiune pentru recuperarea foloaselor nerealizate
Pronuntaţă de: Tribunalul Braila Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 157/2017, in sedinta publica din 22 martie 2017

Daca salariul este stabilit sub nivelul prevazut printr-un act normativ, situatia se rezolva prin constatarea nulitatii clauzei prin acordul partilor sau prin hotarare judecatoreasca, ci nu prin emiterea unei decizii unilaterale
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti Sectia a VII-a pentru cauze privind C.M.A.S., Decizia civila nr. 105/2017, in sedinta publica din 12 ianuarie 2017

Nerespectarea procedurii de evaluare profesionala atrage anularea hotararii prin care a fost stabilit calificativul, insa instanta nu se poate substitui evaluatorului
Pronuntaţă de: Tribunalul Timis Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 213/PI/LM/2017, in sedinta publica din 2 martie 2017

Modificarea unilaterala a contractului individual de munca respecta Codul muncii in ipoteza in care prin actul modificator se urmareste a se reintra in legalitate
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti Sectia a VII-a pentru cauze privind C.M.A.S., Decizia civila nr. 220/2017, in sedinta publica din 18 ianuarie 2017Articole Juridice

[Av. muncii] Sporul pentru titlul stiintific de doctor
Sursa: MCP Cabinet avocati

Auditul- de la obligatie la necesitate
Sursa: R&M Audit Contabilitate