din anul 2007, atuul tau de DREPT!


Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Financiar-Bancara » Normele metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale si a unor raportari financiare lunare ale institutiilor publice in anul 2019

Normele metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale si a unor raportari financiare lunare ale institutiilor publice in anul 2019

  Publicat: 16 Apr 2019       5937 citiri        Secţiunea: Legislatie Financiar-Bancara  


Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Au fost publicate in Monitorul Oficial nr. 284 din 15.04.2019 si aprobate prin Ordinul MFP nr. 1998/2019.

Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Modalitatea cea mai simpla de realizare a unei plati si reprezinta o dispozitie neconditionata data de emitentul acesteia unei banci receptoare de a plati unui beneficiar o anumita suma de bani, la o anumita data.
Mijloace de plata formate din monede si bancnote.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Sume pastrate in conturile din banci sau in casieriile agentilor economici, persoane juridice si fizice, fara destinatie de moment, tinute la dispozitia acestora pentru acoperirea cheltuielilor legate de activitatea si afacerile pe care le intreprind.
Mijloace de plata formate din monede si bancnote.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Aceasta sintagma se refera la finantarea unei activitati de doua ori, din doua surse diferite.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Mijloace de plata formate din monede si bancnote.
Totalitatea bunurilor si creantelor (drepturi de incasare) apartinand subiectului economic;
A fost promulgat la 11.09.1865
Mijloace de plata formate din monede si bancnote.
A fost promulgat la 11.09.1865
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Sume pastrate in conturile din banci sau in casieriile agentilor economici, persoane juridice si fizice, fara destinatie de moment, tinute la dispozitia acestora pentru acoperirea cheltuielilor legate de activitatea si afacerile pe care le intreprind.
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale �n interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale �n interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Aceasta sintagma se refera la finantarea unei activitati de doua ori, din doua surse diferite.
Ceea ce poate fi realizat cu usurinta.
Prevazuta in cap II, t. III, art. 130, C. proc. pen., partea generala; procedeu folosit de organele juridice in scopul aflarii adevarului
Ceea ce poate fi realizat cu usurinta.
Ceea ce poate fi realizat cu usurinta.
Ceea ce poate fi realizat cu usurinta.
Ceea ce poate fi realizat cu usurinta.
Ceea ce poate fi realizat cu usurinta.
Ceea ce poate fi realizat cu usurinta.
Ceea ce poate fi realizat cu usurinta.
Ceea ce poate fi realizat cu usurinta.
Ceea ce poate fi realizat cu usurinta.
Debitor care se angajeaza alaturi de debitorul initial (numit delegant) sau in locul acestuia sa execute obligatia pe care delegantul o are fata de creditorul delegatar.
Balanta veniturilor si cheltuielilor dintr-o anumita perioada
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Debitor care se angajeaza alaturi de debitorul initial (numit delegant) sau in locul acestuia sa execute obligatia pe care delegantul o are fata de creditorul delegatar.
Balanta veniturilor si cheltuielilor dintr-o anumita perioada
Mijloace de plata formate din monede si bancnote.
Balanta veniturilor si cheltuielilor dintr-o anumita perioada
Ceea ce poate fi realizat cu usurinta.
Balanta veniturilor si cheltuielilor dintr-o anumita perioada
Ceea ce poate fi realizat cu usurinta.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Balanta veniturilor si cheltuielilor dintr-o anumita perioada
Balanta veniturilor si cheltuielilor dintr-o anumita perioada
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale �n interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Situatie contrara deficitului sau penuriei; Sold contabil sau diferenta care exprima un surplus al resurselor fata de nevoi.

CAPITOLUL I
Situatii financiare trimestriale si raportari financiare lunare
1.1. Situatiile financiare intocmite de institutiile publice la finalul trimestrelor I, II si III in anul 2019 se compun din: bilant, cont de rezultat patrimonial, situatia fluxurilor de trezorerie, conturi de executie bugetara si anexe la situatiile financiare care includ politici contabile si note explicative.
1.2. Situatiile financiare trimestriale se intocmesc utilizand conturile contabile la nivel de cont sintetic de gradul III prevazute in Normele metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.917/2005, cu modificarile si completarile ulterioare.
1.3. Situatiile financiare trimestriale se intocmesc pe modelele aprobate prin:
- Ordinul ministrului finantelor publice nr. 629/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportari financiare lunare in anul 2009, cu modificarile si completarile ulterioare (anexele nr. 2- 5, 9, 12, 14a, 14b, 17, 20a, 20b, 27, 28, 30, 30b, 30b.1 si 40a-40c la situatiile financiare);
- Ordinul ministrului finantelor publice nr. 79/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la 31 decembrie 2009, cu modificarile ulterioare (anexa nr. 32 la situatiile financiare);
- Ordinul ministrului finantelor publice nr. 82/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la 31 decembrie 2015, pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.917/2005, precum si pentru modificarea si completarea altor norme metodologice in domeniul contabilitatii publice, cu completarile ulterioare (anexa nr. 1 la situatiile financiare);
- Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.762/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale si a unor raportari financiare lunare ale institutiilor publice in anul 2018, precum si pentru modificarea si completarea altor norme metodologice in domeniul contabilitatii publice (anexa 19 la situatiile financiare);
- Ordinul ministrului finantelor publice nr. 129/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la 31 decembrie 2018 si pentru modificarea altor norme metodologice in domeniul contabilitatii institutiilor publice (anexele 6, 7, 7b, 11, 13, 15, 16 si 18 la situatiile financiare).
1.4.(1) Modelele formularelor actualizate pentru situatiile financiare trimestriale si raportarile financiare lunare in anul 2019, precum si corelatiile ce trebuie respectate intre formularele de situatii financiare in anul 2019 sunt publicate pe site-ul Ministerului Finantelor Publice: www.mfinante.ro/domenii de activitate/reglementari contabile/institutii publice/legislatie.
1.4.(2) Corelatiile care trebuie respectate intre formularele de situatii financiare in anul 2019 sunt cele prevazute in anexa nr. 3 "Corelatii intre formularele de situatii financiare trimestriale" la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 640/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportari financiare lunare in anul 2017, pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.917/2005, precum si pentru modificarea si completarea altor norme metodologice in domeniul contabilitatii publice, precum si cele prevazute in prezentul ordin .
1.5. Cerinte privind intocmirea situatiilor financiare trimestriale:
1.5.(1) La intocmirea formularului "Bilant" (anexa nr. 1 la situatiile financiare) se are in vedere si completarea randurilor 22.1 "Avansuri acordate" si 61.1 "Avansuri primite".
1.5.(1).1. Formularul "Situatia fluxurilor de trezorerie" (anexa nr. 3 la situatiile financiare) prezinta existenta si miscarile de numerar aflate in conturile de venituri si cheltuieli bugetare, conturile de disponibilitati deschise la unitatile Trezoreriei Statului si in casieria (in lei) ale institutiilor publice, pe urmatoarea structura:
- Fluxurile de trezorerie din activitatea operationala prezinta miscarile de numerar (incasari si plati) rezultate din activitatea curenta. Fluxurile de trezorerie din activitatea operationala se coreleaza cu codurile din clasificatia bugetara a veniturilor si cheltuielilor, altele decat cele mentionate pentru activitatea de investitii si activitatea de finantare .
- Fluxurile de trezorerie din activitatea de investitii prezinta miscarile de numerar (incasari si plati) rezultate din achizitiile ori vanzarile de active fixe. Fluxurile de trezorerie din activitatea de finantare se coreleaza cu clasificatia bugetara astfel:
- incasarile se coreleaza cu codul 39 "Venituri din valorificarea unor bunuri";
- platile se coreleaza cu codurile 71 "Active nefinanciare" si 72 "Active financiare".
- Fluxurile de trezorerie din activitatea de finantare prezinta miscarile de numerar (incasari si plati) rezultate din imprumuturi primite, rambursate, acordate, ori alte surse financiare.
- Fluxurile de trezorerie din activitatea de finantare se coreleaza cu clasificatia bugetara astfel:
- incasarile se coreleaza cu sumele reprezentand incasari din rambursarea imprumuturilor acordate preluate din codurile 40 "Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate" si 41 "Alte operatiuni financiare" si codul 31 "Venituri din dobanzi" (numai pentru dobanzile incasate la imprumuturile acordate);
- platile se coreleaza cu codurile 80 "Imprumuturi", 81 "Rambursari de credite" si 30 "Dobanzi".
In formularul "Situatia fluxurilor de trezorerie" (anexa 3 la situatiile financiare) corelatiile dintre fluxurile de trezorerie din activitatea operationala si activitatea de investitii si clasificatia bugetara nu se respecta in situatia platilor efectuate de la titlul 56 "Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare", titlul 58 "Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020" si de la titlul 65 "Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila".
Platile efectuate de la aceste titluri se vor repartiza pe grupele de fluxuri de trezorerie: din activitatea operationala si din activitatea de investitii, in functie de natura acestora.
Formularul "Situatia fluxurilor de trezorerie" (anexa nr. 3 la situatiile financiare) se completeaza astfel:
Coloana 1 se completeaza cu totalul numerarului in lei aflat in casieria institutiei, in conturile de venituri si cheltuieli bugetare si in conturile de disponibilitati deschise la Trezoreria Statului.
Coloana 2 se completeaza cu numerarul aflat in casieria institutiei evidentiat in contul 5310101 "Casa in lei".
Coloanele de la 3 la 12 se completeaza astfel:
Veniturile bugetului de stat (sursa A), bugetelor locale (sursa A), bugetului asigurarilor sociale de stat (sursa A), bugetului asigurarilor pentru somaj (sursa A), bugetului institutiilor finantate integral din venituri proprii (sursa F), bugetului institutiilor finantate din venituri proprii si subventii (sursa G), bugetului activitatilor finantate integral din venituri proprii (sursa E), bugetului activitatii de privatizare (sursa H), bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (sursa A), bugetului Fondului pentru mediu (sursa I), bugetului Trezoreriei Statului (sursa J) se completeaza in "Situatia fluxurilor de trezorerie" (anexa 3 la situatiile financiare) cu veniturile incasate diminuate cu restituirile din venituri, evidentiate in conturile: 5200100, 5210100, 5240100, 5250101, 5250102, 5600101, 5610101, 5620101, 5710100, 5740101, 5740102, 5750100.
Platile bugetului de stat (sursa A), bugetelor locale (sursa A), bugetului asigurarilor sociale de stat (sursa A), bugetului asigurarilor pentru somaj (sursa A), bugetului institutiilor finantate integral din venituri proprii (sursa F), bugetului institutiilor finantate din venituri proprii si subventii (sursa G), bugetului activitatilor finantate integral din venituri proprii (sursa E), bugetului activitatii de privatizare (sursa H), bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (sursa A), bugetului Fondului pentru mediu (sursa I), bugetului Trezoreriei Statului (sursa J) se completeaza in "Situatia fluxurilor de trezorerie" (anexa 3 la situatiile financiare) cu soldurile conturilor de finantare bugetara 7700000 "Finantare de la buget" aferente fiecarei surse de finantare .
Soldul pentru conturile de finantare bugetara se stabileste ca diferenta intre plati efectuate si incasari (sume recuperate din finantarea anului curent reprezentand reconstituirea creditelor bugetare) si reflecta totalul platilor nete de casa .
Coloana 13 - la incasari se completeaza cu veniturile incasate diminuate cu restituirile din venituri pentru bugetele creditelor externe (sursa B) si bugetele creditelor interne (sursa C), evidentiate in conturile: 5130101 "Disponibil in lei din imprumuturi interne si externe contractate de stat la trezorerie", 5140101 "Disponibil in lei din imprumuturi interne si externe garantate de stat la trezorerie", 5160101 "Disponibil in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale la trezorerie", 5170101 "Disponibil in lei din imprumuturi interne si externe garantate de autoritatile administratiei publice locale la trezorerie", la codurile bugetare de venituri 41.02.00 "Sume aferente creditelor interne" si 41.03.00 "Sume aferente creditelor externe".
Coloana 13 - la plati se completeaza cu soldul contului 7700000 "Finantarea de la buget", reprezentand platile nete de casa, efectuate din bugetul creditelor externe (sursa B) si bugetul creditelor interne (sursa C).
La raportarile trimestriale, pentru conturile: 5130301 "Disponibil in lei al bugetului creditelor interne din sume neutilizate in anul curent si reportate in anul urmator - din imprumuturi contractate de stat", 5130302 "Disponibil in lei al bugetului creditelor externe din sume neutilizate in anul curent si reportate in anul urmator - din imprumuturi contractate de stat", 5140301 "Disponibil in lei al bugetului creditelor interne din sume neutilizate in anul curent si reportate in anul urmator - din imprumuturi garantate de stat", 5140302 "Disponibil in lei al bugetului creditelor externe din sume neutilizate in anul curent si reportate in anul urmator - din imprumuturi garantate de stat", 5160301 "Disponibil in lei al bugetului creditelor interne din sume neutilizate in anul curent si reportate in anul urmator - din imprumuturi contractate de autoritatile administratiei publice locale", 5160302 "Disponibil in lei al bugetului creditelor externe din sume neutilizate in anul curent si reportate in anul urmator - din imprumuturi contractate de autoritatile administratiei publice locale", 5170301 "Disponibil in lei al bugetului creditelor interne din sume neutilizate in anul curent si reportate in anul urmator - din imprumuturi garantate de autoritatile administratiei publice locale", 5170302 "Disponibil in lei al bugetului creditelor externe din sume neutilizate in anul curent si reportate in anul urmator - din imprumuturi garantate de autoritatile administratiei publice locale", se completeaza soldul initial pe rd. 14, iar sumele care au fost transferate la inceputul anului din conturile de disponibil in conturile bugetelor respective se completeaza pe rd. 14.3.
Coloana 14 - la incasari se completeaza cu veniturile incasate diminuate cu restituirile din venituri pentru bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) evidentiate in contul: 5150103 "Disponibil in lei din fonduri externe nerambursabile la trezorerie - venituri ale bugetului fondurilor externe nerambursabile (sursa D)".
Coloana 14 - la plati se completeaza cu soldul contului 7700000 "Finantarea de la buget", reprezentand platile nete de casa, efectuate din bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D).
La raportarile trimestriale, pentru contul 5150600 "Disponibil al bugetului fondurilor externe nerambursabile din sume neutilizate in anul curent si reportate in anul urmator" se completeaza soldul initial pe rd. 14, iar sumele care au fost transferate la inceputul anului din contul de disponibil in contul bugetului respectiv se completeaza pe rd. 14.3.
Coloana 15 - la incasari se completeaza cu incasarile in conturile de disponibil deschise pe numele institutiilor publice, prevazute de Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 720/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind executia bugetelor de venituri si cheltuieli ale institutiilor publice autonome, institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii si activitatilor finantate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc si bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de institutiile publice, indiferent de modalitatea de organizare si finantare a acestora, cu modificarile si completarile ulterioare.
Coloana 15 - la plati se completeaza cu platile din conturile de disponibil deschise pe numele institutiilor publice, prevazute de Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 720/2014, cu modificarile si completarile ulterioare.
La randul 14 "Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului" se raporteaza: rezultatele din anii precedenti ale bugetului local, bugetului asigurarilor sociale de stat, bugetului asigurarilor pentru somaj, bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, bugetului Fondului pentru mediu, bugetului Trezoreriei Statului, bugetului institutiilor publice finantate integral din venituri proprii, bugetului institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii, bugetului activitatilor finantate integral din venituri proprii, bugetului aferent activitatii de privatizare, bugetului fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D), in situatia in care este aprobat cu buget de venituri si cheltuieli, soldul initial al contului de disponibil al bugetului fondurilor externe nerambursabile din sume neutilizate in anul curent si reportate in anul urmator, in situatia in care bugetul FEN (sursa D) nu este aprobat cu buget de venituri si soldurile initiale ale conturilor de disponibil din imprumuturi din sume neutilizate in anul curent si reportate in anul urmator, pe coloanele bugetelor respective in formularul "Situatia fluxurilor de trezorerie".
Sumele utilizate din excedentul anului precedent sub forma de imprumut, evidentiate la rd. 14.2, se raporteaza in cursul exercitiului la incasari la "Numerar din activitatea de finantare". Platile efectuate in cursul exercitiului din aceste sume se raporteaza la "Numerar din activitatea operationala" sau "Numerar din activitatea de investitii", in functie de natura cheltuielilor, dupa caz.
Randul 14.1 "Sume recuperate/primite in excedentul anului precedent" se completeaza astfel:
- pentru bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, bugetul institutiilor publice finantate integral din venituri proprii, bugetul institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii, bugetul activitatii finantate integral din venituri proprii, bugetul fondurilor externe nerambursabile - sursa D in situatia in care este aprobat cu buget de venituri si cheltuieli, bugetul privind activitatea de privatizare - cu sumele recuperate in excedentul anilor precedenti;
- cu sumele reprezentand reintregirea excedentului cu depozitele, daca operatiunile au avut loc in exercitii financiare diferite;
- cu sumele primite in excedentul anului precedent in situatia reorganizarilor.
Randul 14.2 "Sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent" se completeaza astfel:
- pentru bugetele: locale, institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii, activitatilor finantate integral din venituri proprii, fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli, activitatii de privatizare, Fondului pentru mediu - cu sumele utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli, acoperirea golurilor temporare de casa;
- pentru bugetul institutiilor publice finantate integral din venituri proprii si bugetul activitatilor finantate integral din venituri proprii - cu sumele transferate din excedent la bugetul local;

Afişează Normele metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale si a unor raportari financiare lunare ale institutiilor publice in anul 2019 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Situatii financiare lunare    Institutii Publice    Raportari financiare    Ordinul 1998/2019    Ministerul Finantelor

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Institutie publica. Concurs pentru angajarea personalului contractual. Conditii de participare si criterii de selectie. Dispozitii legale aplicabile. Notiunile de �vechime in specialitatea studiilor absolvite� si �experienta profesionala si/sau in specialitate�. Activitate de voluntariat
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 993/11.11.2020

RIL admis. Competenta de solutionare a litigiilor promovate de ANCP sau/si alte institutii publice impotriva bancilor comerciale/profesionistilor apartine sectiilor sau completelor specializate civile ale Tribunalului
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Taxa de timbru. Categorii de actiuni scutite de taxa de timbru
Pronuntaţă de: Tribunalul Bistrita-Nasaud, Decizie din 17.01.2012

Categorii de actiuni scutite de taxa judiciara de timbru
Pronuntaţă de: Tribunalul Bistrita-Nasaud - Decizia nr. 381/R din 16 decembrie 2010

Competenta Directiei Nationale Anticoruptie
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia penala, decizia nr. 796 din 2 martie 2010Articole Juridice

Dialogurile MCP (XI): Recuperarea prejudiciilor stabilite de Curtea de Conturi de la salariati
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Despagubirile datorate de institutiile publice ca urmare a concedierilor abuzive. Plata integrala sau esalonare pe 5 ani?
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Dobandirea calitatii de notar public de catre judecatorii Curtii Constitutionale. Studiu de caz
Sursa: Dobre Ion

Constituirea unei fundatii. Patrimoniu si documente necesare
Sursa: Irina Maria Diculescu

Functia publica sub imperiul Noului Cod Administrativ (V)
Sursa: Irina Maria Diculescu

Autonomia locala. Principiu al administratiei publice in Noul Codul Administrativ (IV)
Sursa: Irina Maria Diculescu

Descentralizarea in Noul Cod Administrativ. Principiu si componenta esentiale in desfasurarea activitatilor administrative (III)
Sursa: Irina Maria Diculescu