din anul 2007, atuul tau de DREPT!
4036 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Diverse Domenii juridice » Legea nr. 62/2019 privind activitatea consulara

Legea nr. 62/2019 privind activitatea consulara

  Publicat: 19 Apr 2019       6838 citiri        Secţiunea: Diverse Domenii juridice  


Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Publicata in Monitorul Oficial nr. 299 din 18.04.2019

Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Inscris constatator al contractului de mandat care da posibilitatea ca mandatarul sa lucreze in numele si pe socoteala mandatului.
Numirea in functia de reprezentant diplomatic permanent intr-un stat strain
Persoana care, in schimbul muncii, primeste un salariu.
Persoana care, in schimbul muncii, primeste un salariu.
Persoana care, in schimbul muncii, primeste un salariu.
Mod de organizare a vietii in comun a oamenilor,
Legatura politica si juridica permanenta dintre persoana fizica si stat,
1. Locuinta care, spre deosebire de domiciliu, nu este statornica sau principala. O persoana poate avea, in dreptul nostru, un singur domiciliu si mai multe resedinte.
Pierderea increderii in moneda unei tari sau in alte active financiare ale acesteia,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Numirea in functia de reprezentant diplomatic permanent intr-un stat strain
Notiunea Stat de drept este, in general, utilizata pentru a sublinia diferentele existente intre regimurile democratice si regimurile autoritare (dictatoriale).
Numirea in functia de reprezentant diplomatic permanent intr-un stat strain
Numirea in functia de reprezentant diplomatic permanent intr-un stat strain
Din punct de vedere lingvistic, constructie, de obicei concisa, care exprima, adesea figurat, o idee si constituie o unitate lexicala.
Numirea in functia de reprezentant diplomatic permanent intr-un stat strain
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Numirea in functia de reprezentant diplomatic permanent intr-un stat strain
Notiunea Stat de drept este, in general, utilizata pentru a sublinia diferentele existente intre regimurile democratice si regimurile autoritare (dictatoriale).
Numirea in functia de reprezentant diplomatic permanent intr-un stat strain
Manifestarea hotararii de a incheia actul juridic civil, de a se obliga juridiceste. Formeaza impreuna cu cauza (scopul), vointa juridica.
Forma a demersului diplomatic in care este prezentata situatia relatiilor dintre state, solutii juridice relative la rezolvarea diferendelor existente intre acestea.

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

Articolul 1
Prezenta lege reglementeaza stabilirea relatiilor consulare de catre Romania, intinderea si exercitarea functiilor consulare, precum si organizarea activitatii de prestare a serviciilor consulare si de acordare a asistentei si protectiei consulare.

Articolul 2
In sensul prezentei legi, termenii de mai jos au urmatorul inteles:
a) Conventia de la Viena din 1963 - Conventia de la Viena cu privire la relatiile consulare, incheiata la 24 aprilie 1963, la care Romania a aderat prin Decretul Consiliului de Stat nr. 481/1971, publicat in Buletinul Oficial nr. 10 din 28 ianuarie 1972;
b) serviciu consular - serviciu de interes public prin care, potrivit legii, misiunile diplomatice si oficiile consulare elibereaza sau procura documente oficiale ori presteaza anumite formalitati in acest scop;
c) protectie consulara - ansamblul actiunilor intreprinse de catre misiunile diplomatice si oficiile consulare pentru gestionarea situatiilor survenite in strainatate care pun in pericol sau afecteaza viata, sanatatea, integritatea fizica, libertatea si siguranta cetatenilor reprezentati;
d) asistenta consulara - ansamblul demersurilor prin care misiunile diplomatice si oficiile consulare intervin pe langa autoritatile statelor acreditare pentru apararea si valorificarea drepturilor si intereselor statului reprezentat, ale persoanelor sale juridice si, in alte situatii decat cele prevazute la lit. c), ale persoanelor sale fizice;
e) sectie consulara - compartimentul unei misiuni diplomatice in cadrul caruia isi desfasoara activitatea personalul insarcinat si acreditat sa exercite functiile consulare;
f) oficiu consular de cariera - post consular, in intelesul art. 1 paragraful 1 lit. a) din Conventia de la Viena din 1963, condus de un functionar consular angajat si trimis in misiune in strainatate de catre Ministerul Afacerilor Externe;
g) misiune diplomatica/oficiu consular rezident - misiune diplomatica/oficiu consular care isi are sediul pe teritoriul statului avut in vedere;
h) diplomat cu atributii consulare - membru al personalului diplomatic din cadrul unei misiuni diplomatice insarcinat si acreditat sa exercite functii consulare, inclusiv seful misiunii diplomatice;
i) functionar consular onorific - functionar consular care si-a asumat cu titlu onorific aceasta functie, fara a fi angajat sau remunerat de statul reprezentat;
j) personal consular angajat pe plan local - membri de familie insotitori ai personalului misiunii diplomatice sau al oficiului consular de cariera ori persoane rezidente pe plan local, cetateni romani sau straini, care sunt angajati temporar in cadrul misiunilor diplomatice sau al oficiilor consulare de cariera pentru a sprijini activitatea consulara si care sunt remunerati in conditiile prevazute la art. 15 alin. (1) lit. c) si alin. (2) - (5) din Legea nr. 198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe si nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei in strainatate, cu modificarile si completarile ulterioare, si la art. 5 alin. (1) din cap. IV al anexei nr. IV la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
k) personal consular - totalitatea membrilor unei misiuni diplomatice sau ai unui oficiu consular care desfasoara activitate consulara;
l) stat membru - stat membru al Uniunii Europene;
m) cetatean nereprezentat - cetateanul unui stat membru al Uniunii Europene, altul decat Romania, aflat intr-o tara terta pe teritoriul careia statul sau de cetatenie nu este reprezentat de o misiune diplomatica ori de un oficiu consular stabilit in mod permanent sau, desi are o astfel de reprezentanta pe plan local, nu ii poate furniza protectie consulara efectiva intr-o anumita situatie;
n) stat de resedinta - statul pe teritoriul caruia isi are sediul misiunea diplomatica sau oficiul consular;
o) stat acreditar - orice stat in care o misiune diplomatica sau, dupa caz, un oficiu consular este acreditat sa exercite functii consulare, indiferent daca sediul misiunii diplomatice sau al oficiului consular se afla pe teritoriul statului respectiv sau in afara acestuia;
p) stat-pilot - unul sau mai multe state membre ale Uniunii Europene reprezentate intr-o anumita tara terta, responsabile de coordonarea si organizarea asistentei cetatenilor nereprezentati in situatii de criza .

Articolul 3
(1) Prin activitatea consulara se asigura exercitarea si apararea in strainatate a drepturilor si intereselor statului roman si ale persoanelor fizice sau juridice romane, potrivit legii, normelor si principiilor de drept international, cu respectarea reglementarilor interne ale statelor acreditare.
(2) Activitatea consulara se realizeaza de catre Ministerul Afacerilor Externe, prin exercitarea autoritatii de stat .
(3) In strainatate, Ministerul Afacerilor Externe presteaza activitatea consulara prin misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei.

Articolul 4
(1) In cadrul activitatii consulare, misiunile diplomatice si oficiile consulare de cariera exercita urmatoarele functii:
a) apara si promoveaza drepturile si interesele statului roman, ale persoanelor fizice si juridice romane in statele acreditare;
b) promoveaza relatiile de prietenie intre Romania si statele acreditare si favorizeaza dezvoltarea relatiilor bilaterale in domeniile juridic, economic, comercial, social, cultural, stiintific si turistic;
c) se documenteaza, prin orice mijloace licite, despre mediul economic, comercial, social, cultural, stiintific si turistic din statele acreditare si furnizeaza, in conditiile legii, informatii in acest sens Centralei Ministerului Afacerilor Externe, altor autoritati publice romane, precum si persoanelor interesate;
d) stabilesc legaturi si colaboreaza cu mediul asociativ, cu presa de expresie romaneasca si cu ceilalti membri ai comunitatilor romanesti din statele acreditare, acordandu-le sprijin pentru pastrarea si promovarea identitatii, limbii, culturii si spiritualitatii romanesti;
e) presteaza servicii consulare;
f) acorda protectie consulara;
g) acorda asistenta consulara;
h) tin evidenta cetatenilor romani care si-au inregistrat prezenta pe teritoriul statelor acreditare la misiunile diplomatice si la oficiile consulare de cariera;
i) exercita orice alta functie prevazuta de legea romana, de legislatia Uniunii Europene si de celelalte norme de drept international, cu respectarea reglementarilor interne ale statelor acreditare.
(2) Cu consimtamantul statului acreditar, un oficiu consular de cariera poate indeplini si acte diplomatice, daca in tara respectiva nu este acreditata o misiune diplomatica romana si daca interesele statului roman nu sunt reprezentate in acea tara de misiunea diplomatica a altui stat .

Articolul 5
La nivel guvernamental sau, dupa caz, la nivel departamental, prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe, pot fi incheiate cu alte state acorduri si intelegeri de reprezentare consulara, prin care partea romana:
a) isi asuma exercitarea in numele altui stat a tuturor sau a unora dintre functiile consulare, pe teritoriul unuia sau mai multor state, cu consimtamantul acestora;
b) incredinteaza altor state exercitarea in numele partii romane a tuturor sau a unora dintre functiile consulare, pe teritoriul unuia sau mai multor state terte in care Romania nu este reprezentata printr-o misiune diplomatica sau printr-un oficiu consular de cariera rezident, cu consimtamantul statelor acreditare.

CAPITOLUL II
Stabilirea si exercitarea relatiilor consulare

Articolul 6
(1) Relatiile consulare cu alte state se stabilesc prin consimtamant reciproc.
(2) Consimtamantul pentru stabilirea de relatii diplomatice implica si stabilirea de relatii consulare, daca prin intelegerile bilaterale nu se convine altfel.

Articolul 7
(1) Ministerul Afacerilor Externe evalueaza oportunitatea infiintarii, a desfiintarii si a schimbarii rangului oficiilor consulare de cariera si inainteaza propuneri in acest sens Guvernului, prin memorandum.

Afişează Legea nr. 62/2019 privind activitatea consulara pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 62/2019    Activitate consulara    Ministerul Afacerilor Externe    Misiune diplomatica    Birou consular    HG 780/1995    HG 760/1999    HG 868/2008

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.