din anul 2007, atuul tau de DREPT!
3817 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Legislatie Financiar-Bancara » Legea nr. 95/2019 pentru completarea OUG 34/2015 privind reglementarea unor masuri pentru stimularea absorbtiei fondurilor externe nerambursabile

Legea nr. 95/2019 pentru completarea OUG 34/2015 privind reglementarea unor masuri pentru stimularea absorbtiei fondurilor externe nerambursabile

  Publicat: 09 May 2019       2391 citiri        Secţiunea: Legislatie Financiar-Bancara  


Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Publicata in Monitorul Oficial nr. 361 din 09.05.2019.

Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
(UE). Fondata la 1 ianuarie 1993 prin aplicarea Tratatului de la Maastricht , Uniunea Europeana (UE) preia initiativa constructiei europene de la Comunitatea Economica Europeana (CEE).
A fost promulgat la 11.09.1865
Pentru POR, A. M. este Ministerul Integrarii Europene, organism public care are responsabilitatea managementului, gestionarii si implementarii asistentei financiare alocate prin Programul Operational Regional 2007-2013. Abrevieri: AM
(al unitatii de protectie speciala). Gestionarea activitatilor si resurselor (materiale, umane, financiare) la nivelul unitatilor de protectie speciala, efectuata de conducerea unitatii, in baza prerogativelor legale.
Alocare de resurse, cu titlu provizoriu, pentru finantarea unei operatiuni economice, in asteptarea mijloacelor de finantare permanente.
Pentru POR, A. M. este Ministerul Integrarii Europene, organism public care are responsabilitatea managementului, gestionarii si implementarii asistentei financiare alocate prin Programul Operational Regional 2007-2013. Abrevieri: AM
(al unitatii de protectie speciala). Gestionarea activitatilor si resurselor (materiale, umane, financiare) la nivelul unitatilor de protectie speciala, efectuata de conducerea unitatii, in baza prerogativelor legale.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Ordonanta de Urgenta a Guvernului privind modificarea Codului de procedură penală
Pentru POR, A. M. este Ministerul Integrarii Europene, organism public care are responsabilitatea managementului, gestionarii si implementarii asistentei financiare alocate prin Programul Operational Regional 2007-2013. Abrevieri: AM
(al unitatii de protectie speciala). Gestionarea activitatilor si resurselor (materiale, umane, financiare) la nivelul unitatilor de protectie speciala, efectuata de conducerea unitatii, in baza prerogativelor legale.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere

Articol unic
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2015 privind reglementarea unor masuri pentru stimularea absorbtiei fondurilor externe nerambursabile, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 475 din 30 iunie 2015, aprobata cu completari prin Legea nr. 104/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, se completeaza dupa cum urmeaza:


1. La articolul I2, dupa alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu urmatorul cuprins:
" (7) Sumele virate eronat in contul de venituri bugetare 20.A.46.03.00 A�Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate in cadrul obiectivului convergentaA� codificat cu codul de identificare fiscala al ordonatorului principal de credite cu rol de autoritate de management se restituie de catre unitatile teritoriale ale Trezoreriei Statului din contul de venituri ale bugetului de stat in care au fost incasate in contul de disponibil 54.01.06.07 A�Disponibil din fonduri externe nerambursabile, prefinantare si fondul de indisponibilitati temporare de la bugetul de stat, pentru finantarea proiectelor in cadrul Programului operational sectorial "Mediu"A� la cererea scrisa a ordonatorului principal de credite cu rol de autoritate de management care a efectuat virarea eronata, intocmita potrivit modelului din anexa care face parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta . Raspunderea privind sumele ce se restituie din conturile de venituri ale bugetului de stat in care s-a efectuat plata eronata revine exclusiv ordonatorului principal de credite cu rol de autoritate de management care solicita restituirea."
2. Dupa articolul VII se introduce anexa cu urmatorul cuprins:


"ANEXA


CERERE DE RESTITUIRE


a sumelor virate eronat in conturile de venituri ale bugetului de stat de catre ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management
Catre . . . . . . . . . .1)
1) Denumirea unitatii teritoriale a Trezoreriei Statului la care este deschis contul de venituri ale bugetului de stat in care a fost virata eronat suma.
Prin prezenta cerere, . . . . . . . . . .2), cu sediul in localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., judetul/sectorul . . . . . . . . . ., avand CIF . . . . . . . . . ., in temeiul prevederilor . . . . . . . . . .3), solicitam restituirea sumei de . . . . . . . . . .4), virata eronat in contul de venituri ale bugetului de stat nr. . . . . . . . . . ., codificat cu CIF . . . . . . . . . ., cod IBAN . . . . . . . . . ., reprezentand . . . . . . . . . ., achitata cu OPT nr. . . . . . . . . . . din data de . . . . . . . . . .


2) Denumirea solicitantului (ordonatorul principal de credite cu rol de autoritate de management).
3) Actul normativ in temeiul caruia se solicita restituirea sumei.
4) Cuantumul sumei pentru care se solicita restituirea, in cifre si in litere.
Restituirea va fi efectuata in contul nr. . . . . . . . . . . . 5), CIF . . . . . . . . . ., cod IBAN . . . . . . . . . ., deschis la Trezoreria . . . . . . . . . .
5) Contul din care a fost dispusa plata eronat de catre institutia publica.


Numele si prenumele ordonatorului principal de credite,
Semnatura
. . . . . . . . . .
L.S."

Afişează Legea nr. 95/2019 pentru completarea OUG 34/2015 privind reglementarea unor masuri pentru stimularea absorbtiei fondurilor externe nerambursabile pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    OUG 34/2015    Legea 95/2019    Legea 104/2016    Fonduri externe    Fonduri nerambursabile

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.