din anul 2007, atuul tau de DREPT!
2790 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Integral: Legea nr. 95/2019 pentru completarea OUG 34/2015 privind reglementarea unor masuri pentru stimularea absorbtiei fondurilor externe nerambursabile

INTEGRAL: Legea nr. 95/2019 pentru completarea OUG 34/2015 privind reglementarea unor masuri pentru stimularea absorbtiei fondurilor externe nerambursabile


Publicata in Monitorul Oficial nr. 361 din 09.05.2019.

Articol unic
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2015 privind reglementarea unor masuri pentru stimularea absorbtiei fondurilor externe nerambursabile, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 475 din 30 iunie 2015, aprobata cu completari prin Legea nr. 104/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, se completeaza dupa cum urmeaza:


1. La articolul I2, dupa alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu urmatorul cuprins:
" (7) Sumele virate eronat in contul de venituri bugetare 20.A.46.03.00 A«Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate in cadrul obiectivului convergentaA» codificat cu codul de identificare fiscala al ordonatorului principal de credite cu rol de autoritate de management se restituie de catre unitatile teritoriale ale Trezoreriei Statului din contul de venituri ale bugetului de stat in care au fost incasate in contul de disponibil 54.01.06.07 A«Disponibil din fonduri externe nerambursabile, prefinantare si fondul de indisponibilitati temporare de la bugetul de stat, pentru finantarea proiectelor in cadrul Programului operational sectorial "Mediu"A» la cererea scrisa a ordonatorului principal de credite cu rol de autoritate de management care a efectuat virarea eronata, intocmita potrivit modelului din anexa care face parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta. Raspunderea privind sumele ce se restituie din conturile de venituri ale bugetului de stat in care s-a efectuat plata eronata revine exclusiv ordonatorului principal de credite cu rol de autoritate de management care solicita restituirea."
2. Dupa articolul VII se introduce anexa cu urmatorul cuprins:


"ANEXA


CERERE DE RESTITUIRE


a sumelor virate eronat in conturile de venituri ale bugetului de stat de catre ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management
Catre . . . . . . . . . .1)
1) Denumirea unitatii teritoriale a Trezoreriei Statului la care este deschis contul de venituri ale bugetului de stat in care a fost virata eronat suma.
Prin prezenta cerere, . . . . . . . . . .2), cu sediul in localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., judetul/sectorul . . . . . . . . . ., avand CIF . . . . . . . . . ., in temeiul prevederilor . . . . . . . . . .3), solicitam restituirea sumei de . . . . . . . . . .4), virata eronat in contul de venituri ale bugetului de stat nr. . . . . . . . . . ., codificat cu CIF . . . . . . . . . ., cod IBAN . . . . . . . . . ., reprezentand . . . . . . . . . ., achitata cu OPT nr. . . . . . . . . . . din data de . . . . . . . . . .


2) Denumirea solicitantului (ordonatorul principal de credite cu rol de autoritate de management).
3) Actul normativ in temeiul caruia se solicita restituirea sumei.
4) Cuantumul sumei pentru care se solicita restituirea, in cifre si in litere.
Restituirea va fi efectuata in contul nr. . . . . . . . . . . . 5), CIF . . . . . . . . . ., cod IBAN . . . . . . . . . ., deschis la Trezoreria . . . . . . . . . .
5) Contul din care a fost dispusa plata eronat de catre institutia publica.


Numele si prenumele ordonatorului principal de credite,
Semnatura
. . . . . . . . . .
L.S."

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Legislaţie

OUG 62/2024, privind unele masuri pentru solutionarea proceselor privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, precum si a proceselor p
Ordonanta de urgenta nr. 62/2024 privind unele masuri pentru solutionarea proceselor privind salariz ...

Legea nr. 183/2024 privind statutul personalului de cercetare, dezvoltare si inovare
Legea nr. 183/2024 privind statutul personalului de cercetare, dezvoltare si inovare Publicata in ...

OUG 127/2023 pentru modificarea si completarea unor acte normative, prorogarea unor termene, precum si unele masuri bugetare
Ordonanta de urgenta 127/2023 pentru modificarea si completarea unor acte normative, prorogarea unor ...

OUG 128/2023 pentru unele masuri referitoare la salarizarea personalului din invatamant si alte sectoare de activitate bugetara
Ordonanta de urgenta 128/2023 pentru unele masuri referitoare la salarizarea personalului din invata ...

Legea 414/2023 privind desfasurarea actiunilor in reprezentare pentru protectia intereselor colective ale consumatorilor
Legea nr. 414/2023 privind desfasurarea actiunilor in reprezentare pentru protectia intereselor cole ...

Legea 188/1999, actualizata 2024, privind Statutul functionarilor publici
Legea 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, actualizata 2024 - Republicare Actualizat ...

Legea nr. 412/2023 pentru infiintarea si functionarea punctelor gastronomice locale
Legea nr. 412/2023 pentru infiintarea si functionarea punctelor gastronomice locale Publicata in ...

Legea 393/2023 privind statutul asistentului judecatorului
Legea 393/2023 privind statutul asistentului judecatorului Publicat in Monitorul Oficial cu numar ...

Legea finantelor publice locale, actualizata 2024 - Legea 273/2006
Legea 273/2006 privind finantele publice locale Actualizata prin Legea 387/2023 pentru modificare ...Articole Juridice

Contestarea caracterului formal al deciziei de sanctionare disciplinara
Sursa: MCP avocati

Legalitatea procedurilor de organizare a concursului in institutiile publice
Sursa: MCP avocati

Calculul termenului de preaviz prin lumina Deciziei ICCJ nr. 8/20.05.2024
Sursa: MCP avocati

Activarea clauzei de neconcurenta in contextul incetarii contractului individual de munca
Sursa: MCP avocati

Nemotivarea deciziei de concediere. Protectia salariatilor impotriva concedierilor abuzive
Sursa: MCP avocati

Oportunitatea - prerogativa angajatorului de a-si organiza activitatea. Rolul activ al instantei de judecata in aflarea adevarului
Sursa: MCP avocati

Perioada de proba si abuzul de drept in relatiile de munca. Sarcina probei
Sursa: MCP avocatiJurisprudenţă

In cat timp poate fi aplicata o sanctiune disciplinara unui salariat?
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Concursul si perioada de proba. Modalitati diferite de verificare a aptitudinilor profesionale ale salariatului
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Executarea catre salariati a obligatiilor de plata ale institutiilor publice. Care sume pot fi esalonate?
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Conditiile speciale de munca presupun cote de contributii de asigurari sociale diferite
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Principiul non bis in idem in ceea ce priveste sanctiunile disciplinare
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Calculul termenului de preaviz in cazul concedierii salariatului
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Impiedicarea salariatului de a intra in incinta unitatii justifica absenta acestuia de la locul de munca. Sanctionare disciplinara abuzaiva
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti

Ştiri Juridice