din anul 2007, atuul tau de DREPT!
2167 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Regulamente » Ordinul MDRAP nr. 1881/2019 - ajutoare de stat pentru regiunile pilot in cadrul initiativei "DG Regio pentru regiuni mai putin dezvoltate"

Ordinul MDRAP nr. 1881/2019 - ajutoare de stat pentru regiunile pilot in cadrul initiativei "DG Regio pentru regiuni mai putin dezvoltate"

  Publicat: 15 Jun 2019       2749 citiri        Secţiunea: Regulamente  


Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Ordinul nr. 1881/2019 privind instituirea masurii de sprijin, constand in acordarea unor ajutoare de stat si ajutoare de minimis pentru Sprijinirea specializarii inteligente in regiunile mai putin dezvoltate selectate ca pilot in cadrul initiativei "DG Regio pentru regiuni mai putin dezvoltate" prin Programul operational regional 2014-2020 a fost publicat in Monitorul Oficial nr. 486 din 14.06.2019.

Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Art. 87 TCE (versiunea consolidata) stipuleaza ca, exceptand situatiile expres prevazute in Tratat, orice fel de ajutor acordat de catre un stat membru, sau prin intermediul resurselor statului, este incompatibil cu Piata Interna comunitara daca distorsioneaza concurenta favorizand unele intreprinderi sau productia anumitor bunuri si afecteaza comertul intre statele membre.
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Art. 87 TCE (versiunea consolidata) stipuleaza ca, exceptand situatiile expres prevazute in Tratat, orice fel de ajutor acordat de catre un stat membru, sau prin intermediul resurselor statului, este incompatibil cu Piata Interna comunitara daca distorsioneaza concurenta favorizand unele intreprinderi sau productia anumitor bunuri si afecteaza comertul intre statele membre.
Art. 87 TCE (versiunea consolidata) stipuleaza ca, exceptand situatiile expres prevazute in Tratat, orice fel de ajutor acordat de catre un stat membru, sau prin intermediul resurselor statului, este incompatibil cu Piata Interna comunitara daca distorsioneaza concurenta favorizand unele intreprinderi sau productia anumitor bunuri si afecteaza comertul intre statele membre.
Art. 87 TCE (versiunea consolidata) stipuleaza ca, exceptand situatiile expres prevazute in Tratat, orice fel de ajutor acordat de catre un stat membru, sau prin intermediul resurselor statului, este incompatibil cu Piata Interna comunitara daca distorsioneaza concurenta favorizand unele intreprinderi sau productia anumitor bunuri si afecteaza comertul intre statele membre.
Este un acord incheiat in scris intre subiectele de drept international si guvernat de dreptul international, incheiat in scopul de a produce efecte juridice si consemnat intr-un instrument unic sau, in doua sau mai multe instrumente conexe, oricare ar fi denumirea sa.
Este un acord incheiat in scris intre subiectele de drept international si guvernat de dreptul international, incheiat in scopul de a produce efecte juridice si consemnat intr-un instrument unic sau, in doua sau mai multe instrumente conexe, oricare ar fi denumirea sa.
Instrument structural infiintat in 1993, cu scopul de a oferi ajutor financiar in domeniile mediu si infrastructura celor mai sarace state ale UE (statele cu un produs national brut sub 90% din media europeana),
Reprezinta anularea, suprimarea unei legi sau a unei dispozitii legale si care are ca rezultat scoaterea din vigoare, in total sau in parte, a unui act normativ printr-un alt act normativ de aceeasi valoare juridica sau de o valoare juridica superioara.
Reprezinta anularea, suprimarea unei legi sau a unei dispozitii legale si care are ca rezultat scoaterea din vigoare, in total sau in parte, a unui act normativ printr-un alt act normativ de aceeasi valoare juridica sau de o valoare juridica superioara.
Instrument structural infiintat in 1993, cu scopul de a oferi ajutor financiar in domeniile mediu si infrastructura celor mai sarace state ale UE (statele cu un produs national brut sub 90% din media europeana),
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
In sensul legislatiei comunitare antitrust, prin �intreprindere� se intelege orice entitate angajata intr-o activitate economica, adica o activitate constand in oferirea de bunuri sau de servicii pe o piata data, independent de statutul sau juridic si de modul de finantare.
In sensul legislatiei comunitare antitrust, prin �intreprindere� se intelege orice entitate angajata intr-o activitate economica, adica o activitate constand in oferirea de bunuri sau de servicii pe o piata data, independent de statutul sau juridic si de modul de finantare.
In sensul legislatiei comunitare antitrust, prin �intreprindere� se intelege orice entitate angajata intr-o activitate economica, adica o activitate constand in oferirea de bunuri sau de servicii pe o piata data, independent de statutul sau juridic si de modul de finantare.
In sensul legislatiei comunitare antitrust, prin �intreprindere� se intelege orice entitate angajata intr-o activitate economica, adica o activitate constand in oferirea de bunuri sau de servicii pe o piata data, independent de statutul sau juridic si de modul de finantare.
In sensul legislatiei comunitare antitrust, prin �intreprindere� se intelege orice entitate angajata intr-o activitate economica, adica o activitate constand in oferirea de bunuri sau de servicii pe o piata data, independent de statutul sau juridic si de modul de finantare.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
In sensul legislatiei comunitare antitrust, prin �intreprindere� se intelege orice entitate angajata intr-o activitate economica, adica o activitate constand in oferirea de bunuri sau de servicii pe o piata data, independent de statutul sau juridic si de modul de finantare.
Persoana fizica sau juridica proprietara a uneia sau mai multor actiuni emise de o societate comerciala pe actiuni sau in comandita pe actiuni.
1. Persoana fizica membra a unei societati comerciale care, pe baza unui contract, convine sa contribuie cu bunuri,
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
In sensul legislatiei comunitare antitrust, prin �intreprindere� se intelege orice entitate angajata intr-o activitate economica, adica o activitate constand in oferirea de bunuri sau de servicii pe o piata data, independent de statutul sau juridic si de modul de finantare.
Indicator care masoara rezultatele la nivel microeconomic, reprezentand volumul incasarilor din activitatea proprie intr-o perioada de timp, incasari efectuate la pretul pietei.
Denumire data monedei unice europene.
Totalitatea bunurilor si creantelor (drepturi de incasare) apartinand subiectului economic;
Persoana fizica sau juridica ce livreaza unui client o marfa, un produs sau presteaza un anumit serviciu.
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
(al unitatii de protectie speciala). Gestionarea activitatilor si resurselor (materiale, umane, financiare) la nivelul unitatilor de protectie speciala, efectuata de conducerea unitatii, in baza prerogativelor legale.
1. Locuinta care, spre deosebire de domiciliu, nu este statornica sau principala. O persoana poate avea, in dreptul nostru, un singur domiciliu si mai multe resedinte.
reprezinta o investitie in active corporale sau necorporale in scopul:
Totalitatea bunurilor si creantelor (drepturi de incasare) apartinand subiectului economic;
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
In sensul legislatiei comunitare antitrust, prin �intreprindere� se intelege orice entitate angajata intr-o activitate economica, adica o activitate constand in oferirea de bunuri sau de servicii pe o piata data, independent de statutul sau juridic si de modul de finantare.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
In contabilitate, ca parte a capitalurilor proprii din cadrul pasivului bilantier, sunt constituite prin modalitati precis explicitate si pentru un scop precizat.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Este un mijloc legal sau conventional de asigurare a executarii obligatiilor;
In sensul legislatiei comunitare antitrust, prin �intreprindere� se intelege orice entitate angajata intr-o activitate economica, adica o activitate constand in oferirea de bunuri sau de servicii pe o piata data, independent de statutul sau juridic si de modul de finantare.
Suma de bani aflata intr-un depozit la tras-banca-, pe baza careia titularul contului poate emite un cec sau o cambie,
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.

CAPITOLUL I

Prevederi generale

Articolul 1
(1) Prezentul ordin instituie o masura de sprijin, constand in acordarea unor ajutoare de stat si ajutoare de minimis pentru Sprijinirea specializarii inteligente in regiunile mai putin dezvoltate selectate ca pilot in cadrul initiativei "DG Regio pentru regiuni mai putin dezvoltate" prin Programul operational regional 2014-2020, denumita in continuare masura, pentru implementarea axei prioritare 1 "Promovarea transferului tehnologic", prioritatea de investitii 1.1 "Promovarea investitiilor in C&I, dezvoltarea de legaturi si sinergii intre intreprinderi, centrele de cercetare si dezvoltare si invatamantul superior, in special promovarea investitiilor in dezvoltarea de produse si de servicii, transferul de tehnologii, inovarea sociala, ecoinovarea si aplicatiile de servicii publice, stimularea cererii, crearea de retele si de grupuri si inovarea deschisa prin specializarea inteligenta, precum si sprijinirea activitatilor de cercetare tehnologica si aplicata, liniilor-pilot, actiunilor de validare precoce a produselor, capacitatilor de productie avansate si de prima productie, in special in domeniul tehnologiilor generice esentiale si difuzarii tehnologiilor de uz general", obiectivul specific 1.2 - Cresterea inovarii in companii prin sprijinirea abordarilor multisectoriale rezultate in urma implementarii initiativei "Regiuni mai putin dezvoltate" in Romania.
(2) Aceasta masura este alcatuita din trei componente, a caror complementaritate asigura atingerea obiectivului mentionat la art. 2, dupa cum urmeaza:
a) ajutor de stat pentru proiecte de cercetare si dezvoltare, cu respectarea prevederilor art. 25 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piata interna in aplicarea articolelor 107 si 108 din Tratat, denumit in continuare ajutor de stat pentru cercetare- dezvoltare;
b) ajutor de stat regional pentru investitii, cu respectarea prevederilor art. 14 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piata interna in aplicarea articolelor 107 si 108 din Tratat, denumit in continuare ajutor de stat regional; />c) ajutor de minimis, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 privind aplicarea articolelor 107 si 108 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis.
(3) Acordarea ajutoarelor in cadrul acestei masuri se va face numai cu respectarea prevederilor urmatoarelor acte normative:
a) Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 si 108 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 352 din 24.12.2013;
b) Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piata interna in aplicarea articolelor 107 si 108 din Tratat, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 187 din 26.06.2014, cu modificarile ulterioare;
c) Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispozitii comune privind Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala si Fondul european pentru pescuit si afaceri maritime, precum si de stabilire a unor dispozitii generale privind Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social european, Fondul de coeziune si Fondul european pentru pescuit si afaceri maritime si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 347 din 20.12.2013, cu modificarile si completarile ulterioare;
d) Regulamentul (UE) nr. 1.301/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de dezvoltare regionala si dispozitiile specifice aplicabile obiectivului referitor la investitiile pentru crestere economica si locuri de munca si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.080/2006, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 347 din 20.12.2013, cu modificarile si completarile ulterioare;
e) Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare;
f) Hotararea Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul operatiunilor finantate prin Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social european si Fondul de coeziune 2014-2020, cu modificarile ulterioare;
g) Hotararea Guvernului nr. 517/2014 privind intensitatea maxima a ajutorului de stat regional in perioada 2014-2020 pentru investitii initiale;
h) Decizia de punere in aplicare a Comisiei C (2015) 4272 final din 23 iunie 2015 de aprobare a anumitor elemente din programul operational "Regional" pentru sprijinul din partea Fondului european de dezvoltare regionala in temeiul obiectivului referitor la investitiile pentru crestere si locuri de munca in Romania, cu modificarile ulterioare.
(4) Prezenta masura este exceptata de la obligatia de notificare catre Comisia Europeana, in conformitate cu prevederile art. 3 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 si ale art. 3 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013.

CAPITOLUL II
Obiectiv

Articolul 2
Obiectivul prezentei masuri il reprezinta realizarea de investitii pentru sprijinirea specializarii inteligente in regiunile mai putin dezvoltate, selectate ca pilot in cadrul "Initiativei DG Regio pentru regiuni mai putin dezvoltate", in concordanta cu domeniile/subdomeniile de specializare inteligenta identificate la nivel regional.

CAPITOLUL III
Definitii

Articolul 3
In sensul prezentei masuri, urmatorii termeni se definesc astfel:
a) intreprindere este orice entitate care desfasoara o activitate economica, indiferent de statutul sau juridic si de modul in care este finantata;
b) intreprindere unica, in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013, include toate intreprinderile intre care exista cel putin una dintre relatiile urmatoare:
(i) o intreprindere detine majoritatea drepturilor de vot ale actionarilor sau ale asociatilor unei alte intreprinderi;
(ii) o intreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte intreprinderi;
(iii) o intreprindere are dreptul de a exercita o influenta dominanta asupra altei intreprinderi in temeiul unui contract incheiat cu intreprinderea in cauza sau in temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;
(iv) o intreprindere care este actionar sau asociat al unei alte intreprinderi si care controleaza singura, in baza unui acord cu alti actionari sau asociati ai acelei intreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale actionarilor sau ale asociatilor intreprinderii respective.
Intreprinderile care intretin, prin intermediul uneia sau mai multor intreprinderi, oricare dintre relatiile la care se face referire la pct. (i)-(iv) sunt considerate intreprinderi unice;
c) o intreprindere mare are peste 250 de angajati sau realizeaza o cifra de afaceri anuala neta care depaseste 50 de milioane de euro sau active totale care depasesc 43 de milioane de euro, echivalent in lei. Parteneriatul realizat prin asociere in participatiune, in vederea crearii unui parc stiintific si tehnologic in cadrul proiectului, este considerat a fi incadrat in categoria intreprinderilor mari;
d) furnizor si administrator al ajutorului de stat pentru cercetare-dezvoltare, al ajutorului regional si al ajutorului de minimis este Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, denumit in continuare MDRAP, prin intermediul Autoritatii de management pentru Programul operational regional, denumita in continuare AMPOR;
e) regiunile de dezvoltare sunt entitati teritoriale specifice, fara statut administrativ si fara personalitate juridica, ce corespund diviziunilor de nivel NUTS-II in Nomenclatorul unitatilor statistice teritoriale ale Uniunii Europene, constituite in baza Legii nr. 315/2004 privind dezvoltarea regionala in Romania, cu modificarile si completarile ulterioare, pe teritoriul carora se implementeaza proiectul finantat;
f) mediul urban reprezinta ansamblul oraselor si municipiilor, definite ca unitati administrativ-teritoriale, care include atat localitatile componente, cat si satele apartinatoare acestora;
g) mediul rural reprezinta localitati de rang IV si V, respectiv sate resedinta de comuna, sate componente ale comunelor definite conform Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national - Sectiunea a IV-a - Reteaua de localitati, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia satelor apartinand municipiilor sau oraselor incluse in mediul urban;
h) investitie initiala inseamna o investitie in active corporale si necorporale legata de crearea unei unitati noi, extinderea capacitatii unei unitati existente sau diversificarea productiei unei unitati prin produse/servicii care nu au fost fabricate/prestate anterior;
i) ajutor regional pentru investitii inseamna un ajutor regional acordat pentru o investitie initiala;
j) intreprindere in dificultate, in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 651/2014, este:
(i) [se aplica doar daca intreprinderea are, la data declaratiei de eligibilitate, cel putin 3 ani de la infiintare] in cazul unei societati cu raspundere limitata, atunci cand mai mult de jumatate din capitalul social subscris a disparut din cauza pierderilor acumulate. Aceasta situatie survine atunci cand deducerea pierderilor acumulate din rezerve (si din toate celelalte elemente considerate in general ca facand parte din fondurile proprii ale societatii) conduce la un cuantum cumulat negativ care depaseste jumatate din capitalul social subscris;
(ii) [se aplica doar daca intreprinderea are, la data declaratiei de eligibilitate, cel putin 3 ani de la infiintare] in cazul unei societati comerciale in care cel putin unii dintre asociati au raspundere nelimitata pentru datoriile societatii, atunci cand mai mult de jumatate din capitalul propriu, astfel cum reiese din contabilitatea societatii, a disparut din cauza pierderilor acumulate;
(iii) atunci cand intreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolventa sau indeplineste criteriile prevazute de legislatia nationala pentru initierea unei proceduri colective de insolventa la cererea creditorilor sai;
(iv) atunci cand intreprinderea a primit ajutor pentru salvare si nu a rambursat inca imprumutul sau nu a incetat garantia sau a primit ajutoare pentru restructurare si face inca obiectul unui plan de restructurare;
(v) in cazul unei intreprinderi care nu este o intreprindere mica sau mijlocie (IMM), atunci cand, in ultimii 2 ani:
1. raportul datorii/capitaluri proprii al intreprinderii este mai mare de 7,5; si
2. capacitatea de acoperire a dobanzilor calculata pe baza EBITDA se situeaza sub valoarea 1,0. (EBITDA = Profit net + Cheltuieli cu impozitele + Cheltuieli cu dobanzile + Cheltuieli cu amortizarea);

Afişează Ordinul MDRAP nr. 1881/2019 - ajutoare de stat pentru regiunile pilot in cadrul initiativei "DG Regio pentru regiuni mai putin dezvoltate" pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    DG Regio    Regiuni mai putin dezvoltate    MADRP    Ordinul 1881/2019    Ajutoare de stat    Ajutoare de minimis

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.