din anul 2007, atuul tau de DREPT!
4346 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute » Criteriile de performanta privind constituirea, incadrarea si dotarea serviciilor voluntare si a serviciilor private pentru situatii de urgenta, din 27.06.2019

Criteriile de performanta privind constituirea, incadrarea si dotarea serviciilor voluntare si a serviciilor private pentru situatii de urgenta, din 27.06.2019

  Publicat: 01 Jul 2019       7027 citiri        Secţiunea: Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute  


Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Publicate in Monitorul Oficial nr. 533 din 28.06.2019

Persoana care, in schimbul muncii, primeste un salariu.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Ansamblul complex de masuri si actiuni realizate pentru a raspunde nevoilor sociale ale persoanelor, familiilor, grupurilor sau comunitatilor,
Latura a capacitatii juridice, care consta in aptitudinea persoanei de a-si exercita singura drepturile
Latura a capacitatii juridice, care consta in aptitudinea persoanei de a-si exercita singura drepturile
Latura a capacitatii juridice, care consta in aptitudinea persoanei de a-si exercita singura drepturile
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Latura a capacitatii juridice, care consta in aptitudinea persoanei de a-si exercita singura drepturile
1. Compartiment de munca in structura unor unitati de transport, avand ca atributii principale coordonarea, dirijarea si urmarirea desfasurarii circulatiei vehiculelor potrivit programelor si graficelor stabilite,
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Sustinerile si punctele de vedere ale partilor si procurorului exprimate in cursul procesului penal cu privire la solutionarea cauzei deduse judecatii.
Suma de bani aflata intr-un depozit la tras-banca-, pe baza careia titularul contului poate emite un cec sau o cambie,
Suma de bani aflata intr-un depozit la tras-banca-, pe baza careia titularul contului poate emite un cec sau o cambie,
Suma de bani aflata intr-un depozit la tras-banca-, pe baza careia titularul contului poate emite un cec sau o cambie,
Prevazuta in sectiunea II, cap. II, t. I, art. 10 , C.pen., partea generala , principiu de aplicare a legii penale active,
Compartiment de munca in structura de productie a unei unitati economice, constituit dintr-un ansamblu de locuri de munca amplasate in acelasi spatiu,
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
1. Compartiment de munca in structura unor unitati de transport, avand ca atributii principale coordonarea, dirijarea si urmarirea desfasurarii circulatiei vehiculelor potrivit programelor si graficelor stabilite,

CAPITOLUL I
Dispozitii comune

Articolul 1
(1) Serviciile voluntare si serviciile private pentru situatii de urgenta, denumite in continuare servicii voluntare si servicii private, sunt structuri specializate, altele decat cele apartinand serviciilor de urgenta profesioniste, organizate cu personal angajat si/sau voluntar, in scopul apararii vietii, avutului public si/sau privat in situatii de urgenta.
(2) Serviciile voluntare se constituie, potrivit legii, in comune, orase si municipii, in subordinea consiliilor locale.
(3) Serviciile private se constituie potrivit legii, la operatori economici si institutii.
(4) Serviciile private pot fi:
a) servicii proprii, organizate in cadrul operatorilor economici si institutiilor;
b) societati prestatoare de servicii .

Articolul 2
Termenii si expresiile utilizate in prezentele criterii de performanta au urmatoarele intelesuri:
a) autospeciala de capacitate mare - autospeciala de stingere cu apa si spuma al carei rezervor de apa este mai mare sau egal cu 5.000 litri;
b) autospeciala de capacitate medie - autospeciala de stingere cu apa si spuma al carei rezervor de apa se incadreaza intre 2.000 si 5.000 litri;
c) autospeciala de capacitate mica - autospeciala de stingere cu apa si spuma al carei rezervor de apa este mai mic sau egal cu 2.000 litri;
d) autospeciala de interventie - autospeciala destinata interventiei pentru diferite tipuri de risc, alta decat autospeciala de stingere cu apa si spuma;
e) autospeciala - oricare dintre autospecialele prevazute la lit. a)-d);
f) sector de competenta - reprezinta, in cazul serviciului voluntar, suprafata unitatii administrativ-teritoriale in care acesta a fost constituit, iar in cazul serviciului privat, suprafata desfasurata a constructiilor/cladirilor sau a ansamblului de cladiri, precum si spatii amenajate din acestea, dintr-un singur amplasament, inclusiv terenul aferent acestora, precum si suprafata aferenta utilajelor si instalatiilor tehnologice, administrate de operatorul economic/institutia care are obligatia constituirii serviciului pentru amplasamentul respectiv;
g) extinderea/restrangerea activitatii - reprezinta modificarea conditiilor care au stat la baza infiintarii si/sau a functionarii serviciului voluntar sau a serviciului privat, in ceea ce priveste cresterea sau scaderea numarului autospecialelor de stingere cu apa si spuma;
h) formatie de interventie - structura de interventie care are in compunere o grupa/grupe de interventie si/sau echipa/echipe specializate si care isi desfasoara activitatea intr-un singur sector de competenta;
i) grupa de interventie - structura de interventie care incadreaza o autospeciala;
j) echipa specializata - structura de interventie care indeplineste atributii privind gestionarea situatiilor de urgenta determinate de tipurile de riscuri identificate in sectorul de competenta;
k) forte de interventie - oricare dintre entitatile prevazute la lit. h)-j);
l) timp de raspuns - intervalul de timp cuprins intre momentul alarmarii fortelor de interventie si intrarea acestora in actiune la locul interventiei;
m) capacitate de raspuns - potentialul fortelor de interventie de a gestiona o situatie de urgenta;
n) societate prestatoare de servicii - societate constituita in baza Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, avand ca domeniu de activitate si activitate principala "Activitati de lupta impotriva incendiilor si de prevenire a acestora", potrivit Clasificarii activitatilor din economia nationala (CAEN);
o) dispecerat - structura a carei activitate se desfasoara intr-un spatiu prevazut cu mijloace de comunicatii, care asigura primirea si transmiterea informatiilor si mesajelor necesare pentru desfasurarea unei interventii;
p) compartiment pentru prevenire - structura cu atributii de prevenire a situatiilor de urgenta;
q) tura de serviciu - totalitatea persoanelor care lucreaza in acelasi timp si dupa acelasi program intr-o structura a serviciului voluntar sau a serviciului privat, care executa serviciul in ture.

Articolul 3
Constituirea, incadrarea si dotarea serviciilor voluntare si a serviciilor private sunt realizate in functie de:
a) numarul de gospodarii si/sau cladiri de locuit colective;
b) distanta fata de structurile de interventie ale serviciilor profesioniste pentru situatii de urgenta;
c) tipurile de riscuri identificate in sectorul de competenta si concluziile rezultate din Planul de analiza si acoperire a riscurilor, intocmit potrivit Metodologiei de elaborare a Planului de analiza si acoperire a riscurilor si a Structurii-cadru a Planului de analiza si acoperire a riscurilor, aprobate prin Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 132/2007;
d) destinatia, numarul de utilizatori si/sau suprafata constructiilor/aferenta utilajelor si instalatiilor tehnologice si nivelul riscului de incendiu;
e) asigurarea timpului de raspuns;
f) asigurarea permanenta a interventiei;
g) dotarea cu instalatii de stingere a incendiilor.

Articolul 4
(1) Avizul de infiintare, desfiintare, extindere si restrangere a activitatii unui serviciu voluntar sau serviciu privat, prevazut la art. 33 alin. (5) din Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, republicata, se emite:
a) de catre inspectoratul pentru situatii de urgenta judetean sau de catre Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dealul Spirii" Bucuresti-Ilfov, denumit in continuare inspectorat, in a carui zona de competenta isi are sediul autoritatea administratiei publice locale, pentru serviciul voluntar;
b) de catre inspectoratul in a carui zona de competenta isi are sediul institutia, respectiv sediul social in cazul operatorului economic, pentru serviciul privat.
(2) Avizul pentru sector de competenta, prevazut la art. 33 alin. (1) din Legea nr. 307/2006, republicata, se emite de catre inspectoratul in a carui zona de competenta serviciul voluntar/privat solicita sa isi desfasoare activitatea .

Articolul 5
(1) Structura organizatorica generala a unui serviciu voluntar sau a unui serviciu privat se compune din:
a) comanda;
b) compartiment pentru prevenire;
c) una sau mai multe formatii de interventie;
d) compartiment atelier propriu de intretinere si reparatii;
e) dispecerat.

Afişează Criteriile de performanta privind constituirea, incadrarea si dotarea serviciilor voluntare si a serviciilor private pentru situatii de urgenta, din 27.06.2019 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Criterii de performanta    Servicii voluntare pentru situatii de urgenta    Servicii private pentru situatii de urgenta    MAI

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Nu numai calificativul si punctajul acordat trebuie comunicate cadrului didactic care nu a putut fi prezent pentru evaluarea finala la sedinta Consiliului de administratie, ci si Hotararea Consiliului de administratie, intrucat comunicarea nu poate fi pur formala
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Craiova Sectia I Civila, Decizia civila nr. 883/2017, in sedinta publica din 29 martie 2017

Concedierea salariatului pe perioada incapacitatii temporare de munca. Obligatia salariatului de a aduce la cunostinta angajatorului starea de incapacitate
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Constanta, Sectia I Civila, Decizia nr. 162/CM din 09.03.2016

Concediere colectiva. Evaluarea performantelor salariatiilor. Criteriile privind stabilirea ordinii de concediere a salariatilor
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti, Sectia a VII-a Conflicte de munca si asigurari sociale, Decizia nr. 1387 din 17.03.2016

Reorganizarea societatii. Proces de evaluare a salariatilor dupa criterii de performanta individuale
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti, Sectia a VII-a Conflicte de munca si asigurari sociale, Decizia nr. 2024/2016 din data de 19.04.2016

Decizie de concediere a salariatilor. Procedura de evaluare unitara a acestora
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti, Sectia a VII-a Conflicte de munca si asigurari sociale, Decizia nr. 58 din data de 26.01.2016

Cerere anulare ordonanta de urgenta si ordin ministerial
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti, Sectia a VIII-a Contencios Administrativ si Fiscal, Sentinta civila nr. 3298 din 14.10.2009Articole Juridice

Precizari privind evaluarea functionarilor publici pentru anul 2018, conform Legii nr. 24/2019
Sursa: MCP Cabinet avocati