din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1419 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Diverse Domenii juridice » Ordonanta de urgenta nr. 49/2019 privind activitatile de transport alternativ cu autoturism si conducator auto

Ordonanta de urgenta nr. 49/2019 privind activitatile de transport alternativ cu autoturism si conducator auto

  Publicat: 01 Jul 2019       11574 citiri        Secţiunea: Diverse Domenii juridice  


Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Publicata in Monitorul Oficial nr. 535 din 28.06.2019

Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care,
1. Document prin care se face o instiintare (publica) cu caracter oficial.
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Document eliberat de catre o autoritate prin care se atesta legalitatea efectuarii unei activitati
Document eliberat de catre o autoritate prin care se atesta legalitatea efectuarii unei activitati
inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care,
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Persoana care, in schimbul muncii, primeste un salariu.
inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care,
inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care,
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care,
Colectiv format din persoane fizice avand o organizare de sine statatoare, concretizata in structura de productie, de conceptie si functionala,
inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care,
Colectiv format din persoane fizice avand o organizare de sine statatoare, concretizata in structura de productie, de conceptie si functionala,
inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care,
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
Colectiv format din persoane fizice avand o organizare de sine statatoare, concretizata in structura de productie, de conceptie si functionala,
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
Partea finala a hotararii pronuntata de catre un organ de jurisdictie,care cuprinde solutia data cauzei.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care,
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care,
Colectiv format din persoane fizice avand o organizare de sine statatoare, concretizata in structura de productie, de conceptie si functionala,
Un instrument care permite titularului sau sa efectueze urmatoarele tipuri de operatiuni:
Reprezinta anularea, suprimarea unei legi sau a unei dispozitii legale si care are ca rezultat scoaterea din vigoare, in total sau in parte, a unui act normativ printr-un alt act normativ de aceeasi valoare juridica sau de o valoare juridica superioara.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

Articolul 1
Prezenta ordonanta de urgenta reglementeaza organizarea, autorizarea si controlul activitatilor de transport alternativ cu autoturism si conducator auto intermediate prin platforme digitale.

Articolul 2
In sensul prezentei ordonante de urgenta, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a) activitate de transport alternativ cu autoturism si conducator auto intermediata printr-o platforma digitala, denumita in continuare transport alternativ - deplasarea persoanelor, cu ajutorul unui autoturism, in baza unui contract de transport alternativ incheiat intre pasager si operatorul de transport alternativ detinator al autoturismului, care este intermediat de un operator al platformei digitale conform prezentei ordonante de urgenta printr-o platforma digitala;
b) aviz tehnic - document eliberat de catre Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale pentru platformele digitale puse la dispozitie de catre operatorii acestora, prin care se asigura intermedierea transportului alternativ;
c) autoritatea de autorizare - Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R., institutie publica ce functioneaza in subordinea Ministerului Transporturilor, care autorizeaza operatorii de transport alternativ;
d) autorizatie pentru transportul alternativ cu autoturism si conducator auto, denumita in continuare autorizatie pentru transportul alternativ - document, eliberat detinatorului autoturismului, care da dreptul unui operator de transport alternativ sa efectueze, in conditiile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta, transport alternativ pe perioada de valabilitate a acestei autorizatii;
e) conducator auto - titular, respectiv angajat al unui operator de transport alternativ;
f) contractul de transport alternativ - contractul incheiat prin intermediul platformei digitale intre un pasager si un operator de transport alternativ de fiecare data cand este contractata o cursa de catre un pasager, contract ce prevede termenii si conditiile in care va fi efectuata cursa la solicitarea pasagerului;
g) copie conforma a autorizatiei pentru transportul alternativ cu autoturism si conducator auto, denumita in continuare copie conforma a autorizatiei pentru transportul alternativ - document eliberat detinatorului autoturismului, care da dreptul acestuia sa utilizeze autoturismul respectiv la efectuarea transportului alternativ pe perioada sa de valabilitate;
h) cursa - deplasarea intermediata printr-o platforma digitala, executata cu autoturism si conducator auto pe un traseu comandat si acceptat de pasager, de la locul de imbarcare pana la locul de destinatie;
i) manager de transport alternativ - persoana fizica angajata a unui operator de transport alternativ care este persoana juridica si care conduce permanent si efectiv activitatile de transport alternativ ale acestuia si detine certificatul de competenta profesionala, prevazut de Hotararea Guvernului nr. 879/2016 pentru aprobarea Normelor privind pregatirea si atestarea profesionala a managerilor de transport in regim de taxi si inchiriere;
j) operator al platformei digitale - persoana juridica pe numele careia se emite avizul tehnic pentru platforma digitala prin care se intermediaza transportul alternativ;
k) operator de transport alternativ - persoana fizica autorizata, intreprinderea individuala, intreprinderea familiala sau persoana juridica detinatoare a autoturismului cu care se efectueaza transport alternativ;
l) pasager - persoana fizica care contracteaza transportul alternativ prin intermediul unei platforme digitale;
m) platforma digitala - aplicatie informatica pentru intermedierea transportului alternativ care indeplineste conditiile prevazute la art. 7 prin care utilizatorii inregistrati, prin intermediul unui dispozitiv mobil de comunicatii electronice, incheie in acest scop un contract de transport alternativ sau un contract de afiliere;
n) contract de afiliere - contract incheiat prin intermediul platformei digitale intre operatorul de transport alternativ/conducatorul auto si operatorul platformei digitale, prin care se confirma indeplinirea tuturor cerintelor si acceptarea termenilor si conditiilor contractuale afisate pe platforma digitala;
o) tarif - contravaloarea unei curse;
p) sistem de asistenta pentru utilizatori - set de functionalitati informatice, prin care utilizatorul poate comunica operatorului platformei digitale sugestii/reclamatii;
q) sistem de verificare a calitatii transportului alternativ - functionalitate informatica prin intermediul careia utilizatorii pot aprecia calitatea serviciilor de transport alternativ.

Articolul 3
Transportul alternativ este efectuat de un operator de transport alternativ autorizat, contra cost, pe baza de contract de transport alternativ incheiat intre pasager si operatorul de transport alternativ detinator al autoturismelor, care este intermediat de un operator al platformei digitale, conform prevederilor prezentei ordonante de urgenta, printr-o platforma digitala.

CAPITOLUL II
Avizarea platformei digitale prin care se intermediaza efectuarea transportului alternativ

Articolul 4
Transportul alternativ se poate efectua numai prin intermediul unei platforme digitale avizate tehnic de catre Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale.

Articolul 5
Avizul tehnic eliberat de catre Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale este valabil pe intreg teritoriul Romaniei.

Articolul 6
In situatia in care operatorul platformei digitale este o persoana juridica nerezidenta, acesta este obligat sa aiba pe toata perioada in care isi desfasoara activitatea de intermediere a transportului alternativ pe teritoriul Romaniei o sucursala inregistrata care sa il reprezinte in fata autoritatilor statului roman.

Articolul 7
Pentru a obtine avizul tehnic, platforma digitala pentru intermedierea transportului alternativ trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
a) tine evidenta automata a datelor de expirare a permiselor de conducere si a documentelor necesare efectuarii operatiunilor de transport alternativ si notifica automat operatorul de transport alternativ in scopul actualizarii documentelor incarcate pe platforma digitala;
b) propune, afiseaza si inregistreaza traseul parcurs, utilizand tehnologii de localizare in conformitate cu legislatia comunitara in vigoare;
c) furnizeaza date despre tariful pentru efectuarea unei curse pe traseul stabilit in conditiile lit. b) inaintea acceptarii cursei de catre pasager;
d) furnizeaza date despre numarul de inmatriculare al autoturismului cu care se efectueaza cursa;
e) monitorizeaza toate cursele, continuu, printr-un sistem de localizare;
f) asigura pasagerilor optiunea de a comunica informatii despre dizabilitate/mobilitate redusa si de a comunica cu conducatorul auto caruia i-a fost atribuita cursa si furnizeaza informatii privind localizarea si timpul estimat al sosirii;
g) asigura pasagerilor posibilitatea sa raporteze operatorului platformei digitale orice incidente privind efectuarea cursei;
h) asigura o interfata de comunicare disponibila si accesibila timp de 24 de ore pe zi, 7 zile pe saptamana pentru incidente privind efectuarea cursei;
i) asigura pasagerului optiunea decontarii pretului cursei pe baza de instrument de plata electronica cu acces la distanta sau in numerar;
j) asigura furnizarea de date catre operatorul platformei pentru intocmirea situatiilor financiare;
k) prelucreaza datele cu caracter personal cu respectarea Legii nr. 190/2018 privind masuri de punere in aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor);
l) asigura emiterea si transmiterea catre pasager a facturii electronice;
m) asigura accesul la serviciile sale doar a operatorilor de transport, a conducatorilor auto si autoturismelor care indeplinesc conditiile legale pentru efectuarea transportului alternativ;
n) are implementate metode si proceduri complexe de asigurare a securitatii cibernetice si protectiei datelor;

Afişează Ordonanta de urgenta nr. 49/2019 privind activitatile de transport alternativ cu autoturism si conducator auto pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Transport alternativ    Uber    OUG 49/2019

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.Articole Juridice

Evaluarea salariatilor prin procese automate, aplicatii si platforme electornice
Sursa: avocat Gales Iulian | MCP Cabinet avocati

Noul Codul Administrativ al Romaniei. Ratiune, dispozitii generale, principiile dreptului administrativ. (I)
Sursa: Irina Maria Diculescu

Serviciul oferit de Uber nu poate fi calificat drept "serviciu al societatii informationale"
Sursa: EuroAvocatura.ro

CJUE. Este interzisa transmiterea si prelucrarea datelor cu caracter personal intre autoritatile administratiei publice fara informarea persoanelor vizate
Sursa: Euroavocatura.ro

Interdictia de circulatie pentru camioanele care transporta anumite marfuri pe autostrada de pe Valea Inn-ului in Tirol este incompatibila cu libera circulatie a marfurilor
Sursa: EuroAvocatura.ro

Fotografia portret beneficiaza de aceeasi protectie cu cea pe care dreptul de autor o confera oricarei alte opere
Sursa: EuroAvocatura.ro