din anul 2007, atuul tau de DREPT!
2557 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Diverse Domenii juridice » Ordinul MAI nr. 81/2019 privind stabilirea metodologiei de evaluare, selectare si finantare a proiectelor in cadrul Programului de interes national de prevenire si asistenta medicala, psihologica si sociala a consumatorilor de droguri pentru perioada 2019-2020

Ordinul MAI nr. 81/2019 privind stabilirea metodologiei de evaluare, selectare si finantare a proiectelor in cadrul Programului de interes national de prevenire si asistenta medicala, psihologica si sociala a consumatorilor de droguri pentru perioada 2019-2020

  Publicat: 03 Jul 2019       1709 citiri        Secţiunea: Diverse Domenii juridice  


Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Publicat in Monitorul Oficial nr. 542 din 02.07.2019.

Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Operatiune prin care o persoana fizica sau juridica depune numerar la ghiseul unei banci
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Specialist cu o competenta profesionala deosebita care poate fi desemnat de catre organul de urmarire penala ori de catre organul de jurisdictie pentru a efectua lucrari sau a da lamuririle necesare asupra unor situatii de fapt, in vederea rezolvarii unui proces. In activitatea sa expertul nu transeaza conflicte si nici nu arbitreaza interese, ci executa analize, investigatii, calcule, formuland evaluari, precieri si concluzii in legatura cu situatia respectiva.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Operatiune prin care o persoana fizica sau juridica depune numerar la ghiseul unei banci
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Alocare financiara directa, acordata din fonduri publice pentru a facilita derularea unui proiect.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.

j) masurile de asigurare a sustenabilitatii proiectelor.

Articolul 9
(1) Autoritatea finantatoare are obligatia de a raspunde la intrebarile si solicitarile de clarificari transmise de solicitanti, cu conditia ca acestea sa fie primite cu cel putin 6 zile calendaristice inainte de data-limita pentru depunerea propunerilor de proiect.
(2) Raspunsurile autoritatii finantatoare la intrebari si la solicitarile de clarificari se publica pe site-ul propriu cu cel putin 4 zile calendaristice inainte de data-limita pentru depunerea propunerilor de proiect.

Articolul 10
(1) Propunerea de proiect si documentatia aferenta se depun la secretariatul autoritatii finantatoare, in conditiile specificate in Ghidul solicitantului, pana la data-limita de depunere a propunerii de proiect prevazuta in anuntul de participare.
(2) Numarul de solicitanti nu este limitat.
(3) In cazul in care numai un solicitant a depus propunere de proiect, autoritatea finantatoare repeta procedura de evaluare si selectare.
(4) Daca in urma repetarii procedurii numai un participant a depus propunerea de proiect, autoritatea finantatoare procedeaza la evaluarea acesteia si derularea procedurii de atribuire.

Articolul 11
(1) Verificarea cerintelor privind inregistrarea, eligibilitatea si indeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnica si financiara, precum si a criteriilor generale si specifice de evaluare se face de catre Comisia de evaluare si selectare a carei componenta nominala este numita prin dispozitie de catre conducatorul autoritatii finantatoare.
(2) Comisia de evaluare si selectare este formata din 5 membri, iar, in situatia in care expertiza si cunostintele sau competentele membrilor comisiei nu acopera integral domeniul specific al subprogramului in cauza, pot fi cooptate persoane avand calitatea de expert tehnic, fara drept de vot.

Articolul 12
Dupa depunerea propunerilor de proiecte, Comisia de evaluare si selectare deruleaza urmatoarele etape:
a) verificarea inregistrarii si conformitatii din punct de vedere al documentatiei de solicitare a finantarii nerambursabile, conform Ghidului solicitantului;
b) verificarea eligibilitatii si a indeplinirii criteriilor referitoare la capacitatea tehnica si financiara;
c) evaluarea propunerilor de proiect constand in analiza cererii de finantare, a bugetului proiectului si a calendarului activitatilor, precum si in acordarea punctajului.

Articolul 13
(1) Autoritatea finantatoare exclude din procedura pentru atribuirea contractului de finantare nerambursabila, declarand neeligibil pe oricare solicitant care se afla intr-una din situatiile prevazute de art. 21 alin. (1) din Legea 350/2005, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Comisia de evaluare si selectare are dreptul sa ceara solicitantilor prezentarea de documente suplimentare care dovedesc eligibilitatea in sensul prevederilor alin. (1).
(3) Criteriile referitoare la capacitatea tehnica si financiara a solicitantilor se stabilesc in Ghidul solicitantului.

Articolul 14
(1) Propunerile de proiecte trebuie sa intruneasca urmatoarele criterii generale:
a) se adreseaza domeniului prevenirii si asistentei consumatorilor de droguri;
b) ating obiectivele subprogramului pentru care aplica;
c) este dovedita capacitatea organizatorica si functionala a solicitantului finantarii prin:
(i) asigurarea resurselor umane si financiare pentru desfasurarea proiectului la nivelul propus;
(ii) experienta in dezvoltarea parteneriatului cu autoritatile publice, cu alte organizatii guvernamentale si neguvernamentale din tara si din strainatate, dupa caz.
(2) Evaluarea propunerilor de proiecte care intrunesc criteriile generale prevazute la alin. (1) se realizeaza dupa urmatoarea structura:

Criterii de evaluare
I. Capacitatea manageriala si operationala
II. Metodologia proiectului
III. Buget
IV. Sustenabilitate

Articolul 15
(1) Autoritatea finantatoare stabileste si publica in Ghidul solicitantului, pentru fiecare subprogram, criteriile specifice de evaluare si punctajul aferent acestora.
(2) Propunerea de proiect care nu a intrunit punctajul minim stabilit in Ghidul solicitantului nu este luata in considerare.

Articolul 16
(1) Propunerile de proiecte depuse sunt evaluate de Comisia de evaluare si selectare in termen de cel mult 30 de zile de la data-limita de depunere.
(2) In cadrul procesului de evaluare si selectare comisia poate solicita clarificari de la solicitanti. Acestia sunt obligati sa raspunda in termen de cel mult 48 de ore de la data solicitarii clarificarilor, cu exceptia cazului in care comisia, din motive temeinice, stabileste un alt termen.
(3) Departajarea propunerilor de proiecte se realizeaza in baza punctajului obtinut in urma evaluarii.
(4) Comisia de evaluare si selectare intocmeste raportul privind procesul de evaluare si selectare, care cuprinde in mod obligatoriu lista proiectelor pentru care se propune incheierea contractelor de finantare nerambursabila si valoarea finantarii, prin ordonarea descrescatoare a punctajelor obtinute, in limita bugetului aprobat.

Articolul 17
Rezultatul evaluarii si selectarii propunerilor de proiecte se comunica, in format electronic, solicitantilor in termen de cel mult 5 zile de la data finalizarii procedurii de evaluare si selectare.

Articolul 18
(1) Eventualele contestatii se formuleaza in scris cu referire stricta la propria propunere de proiect si se depun la secretariatul autoritatii finantatoare in cel mult 5 zile de la data comunicarii rezultatului evaluarii si selectarii propunerilor de proiecte.
(2) Contestatia contine urmatoarele:
a) datele de identificare ale contestatarului;
b) numarul de inregistrare al propunerii de proiect si titlul proiectului;
c) motivele contestatiei si probele pe care isi intemeiaza contestatia;

Afişează Ordinul MAI nr. 81/2019 privind stabilirea metodologiei de evaluare, selectare si finantare a proiectelor in cadrul Programului de interes national de prevenire si asistenta medicala, psihologica si sociala a consumatorilor de droguri pentru perioada 2019-2020 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Ordinul MAI 81/2019    Program de interes national    Asistenta medicala    Asistenta psihologica    Asistenta sociala    Consumatori de droguri    Agentia Nationala Antidrog

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.