din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1598 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Diverse Domenii juridice » Ordinul MAI nr. 81/2019 privind stabilirea metodologiei de evaluare, selectare si finantare a proiectelor in cadrul Programului de interes national de prevenire si asistenta medicala, psihologica si sociala a consumatorilor de droguri pentru perioada 2019-2020

Ordinul MAI nr. 81/2019 privind stabilirea metodologiei de evaluare, selectare si finantare a proiectelor in cadrul Programului de interes national de prevenire si asistenta medicala, psihologica si sociala a consumatorilor de droguri pentru perioada 2019-2020

  Publicat: 03 Jul 2019       1715 citiri        Secţiunea: Diverse Domenii juridice  


Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Publicat in Monitorul Oficial nr. 542 din 02.07.2019.

Operatiune prin care o persoana fizica sau juridica depune numerar la ghiseul unei banci
1. Grup comstituit de catre o autoritate cu scopul desfasurarii, coordonarii, supravegherii, controlului unei activitati din diferite domenii ale vietii sociale
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Retea formata din sute de milioane de calculatoare, conectate intre ele, pe principiul \"oricine cu oricine\", pe care se gasesc cateva zeci de mii de servere care asteapta, gata sa deserveasca cereri de la oricare din milioanele de calculatoare client.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Retea formata din sute de milioane de calculatoare, conectate intre ele, pe principiul \"oricine cu oricine\", pe care se gasesc cateva zeci de mii de servere care asteapta, gata sa deserveasca cereri de la oricare din milioanele de calculatoare client.
Alocare financiara directa, acordata din fonduri publice pentru a facilita derularea unui proiect.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Retea formata din sute de milioane de calculatoare, conectate intre ele, pe principiul \"oricine cu oricine\", pe care se gasesc cateva zeci de mii de servere care asteapta, gata sa deserveasca cereri de la oricare din milioanele de calculatoare client.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Alocare financiara directa, acordata din fonduri publice pentru a facilita derularea unui proiect.
Propunere ce o adreseaza un subiect de drept, persoana fizica sau juridica, unui alt subiect de drept, cu privire la incheierea unei conventii, in conditii determinate.
Alocare financiara directa, acordata din fonduri publice pentru a facilita derularea unui proiect.
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Retea formata din sute de milioane de calculatoare, conectate intre ele, pe principiul \"oricine cu oricine\", pe care se gasesc cateva zeci de mii de servere care asteapta, gata sa deserveasca cereri de la oricare din milioanele de calculatoare client.
Desemneaza persoana juridica, autoritatea publica locala, asociatia de persoane juridice/autoritati publice locale, care beneficiaza de finantare provenind din asistenta financiara nerambursabila, ca urmare a selectarii cererii de finantare.
Suma de bani acordata cu anticipatie de catre o persoana pentru procurarea unui bun, executarea unei lucrari sau pentru prestarea unui serviciu.
Desemneaza persoana juridica, autoritatea publica locala, asociatia de persoane juridice/autoritati publice locale, care beneficiaza de finantare provenind din asistenta financiara nerambursabila, ca urmare a selectarii cererii de finantare.
Desemneaza persoana juridica, autoritatea publica locala, asociatia de persoane juridice/autoritati publice locale, care beneficiaza de finantare provenind din asistenta financiara nerambursabila, ca urmare a selectarii cererii de finantare.
Suma de bani acordata cu anticipatie de catre o persoana pentru procurarea unui bun, executarea unei lucrari sau pentru prestarea unui serviciu.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Suma de bani acordata cu anticipatie de catre o persoana pentru procurarea unui bun, executarea unei lucrari sau pentru prestarea unui serviciu.
Expert contabil independent care intocmeste rapoarte anuale in folosul actionarilor, continand
Desemneaza persoana juridica, autoritatea publica locala, asociatia de persoane juridice/autoritati publice locale, care beneficiaza de finantare provenind din asistenta financiara nerambursabila, ca urmare a selectarii cererii de finantare.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Desemneaza persoana juridica, autoritatea publica locala, asociatia de persoane juridice/autoritati publice locale, care beneficiaza de finantare provenind din asistenta financiara nerambursabila, ca urmare a selectarii cererii de finantare.
Alocare financiara directa, acordata din fonduri publice pentru a facilita derularea unui proiect.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.

d) semnatura contestatarului sau a imputernicitului acestuia, precum si stampila.
(3) Contestatiile formulate in conformitate cu prevederile alin. (1) si (2) se solutioneaza in cel mult 5 zile lucratoare de la data expirarii termenului de depunere a contestatiilor de catre o comisie de solutionare a contestatiilor a carei componenta nominala este aprobata prin decizie a conducatorului autoritatii finantatoare.
(4) Calitatea de membru in Comisia de evaluare si selectare este incompatibila cu calitatea de membru in Comisia de solutionare a contestatiilor.
(5) Rezultatele contestatiilor se comunica, in format electronic, celor care au formulat contestatia prevazuta la alin. (1) si (2) si se afiseaza pe pagina de internet a autoritatii finantatoare.

Articolul 19
In baza rezultatelor contestatiilor comunicate de catre Comisia de solutionare a contestatiilor, Comisia de evaluare si selectare definitiveaza lista cuprinzand proiectele declarate castigatoare pe care o publica pe pagina de internet a autoritatii finantatoare.

Articolul 20
(1) Contractul de finantare nerambursabila se incheie intre autoritatea finantatoare si solicitantul al carui proiect a fost selectat, in termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data publicarii listei cuprinzand proiectele declarate castigatoare pe pagina de internet a autoritatii finantatoare.
(2) Bugetul proiectului aprobat spre finantare se constituie anexa la contractul de finantare nerambursabila.
(3) Neprezentarea solicitantului in termenul prevazut la alin. (1) inseamna renuntarea la oferta depusa, urmand ca proiectul calificat pe locul urmator ca punctaj sa faca obiectul finantarii nerambursabile.

Articolul 21
Anuntul de atribuire a contractului de finantare nerambursabila se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VI-a, si se afiseaza pe pagina de internet a autoritatii finantatoare (www.ana.gov.ro) nu mai tarziu de 30 de zile de la data incheierii contractului.

Articolul 22
(1) Autoritatea finantatoare poate stabili, prin contractul de finantare nerambursabila, ca platile catre beneficiar sa se faca, in avans, in transe, conform legii.
(2) Modalitatea de acordare in transe a platilor se stabileste in contractul de finantare nerambursabila, in raport cu durata si evolutia in timp a activitatii finantate, costurile interne de organizare si functionare ale beneficiarului si evaluarea posibilelor riscuri financiare.
(3) Plata in avans se poate efectua numai daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
a) existenta contractului de finantare nerambursabila;
b) existenta contului sau subcontului deschis pe numele beneficiarului pentru proiect;
c) nominalizarea de catre beneficiar a unei persoane responsabile de implementarea proiectului;
d) aprobarea de catre autoritatea finantatoare a cererii de plata a avansului depusa de beneficiar .
(4) Este interzisa acordarea avansurilor beneficiarilor carora li s-au acordat anterior plati in avans pe care nu le-au justificat sau care nu au fost recuperate in termenele stabilite.
(5) Autoritatea finantatoare nu va elibera beneficiarului ultima transa a finantarii inainte de validarea raportului final de activitate si a raportului financiar, pe care beneficiarul este obligat sa le depuna la sediul autoritatii finantatoare in termen de cel mult 15 zile calendaristice de la terminarea activitatii, dar nu mai tarziu de 15 noiembrie.
(6) Rapoartele financiare intermediare si finale, devizele justificative aferente platilor in avans se avizeaza de un auditor extern autorizat (persoana fizica sau juridica), membru al Camerei Auditorilor Financiari din Romania, contractat de beneficiar .
(7) Validarea rapoartelor finale se face de catre autoritatea finantatoare in termen de cel mult 30 de zile de la depunerea de catre beneficiar a raportului final de activitate si a celui financiar.
(8) Autoritatea finantatoare stabileste in contractul de finantare nerambursabila impactul asupra finantarii, precum si alte consecinte ale neindeplinirii in tot sau parte a indicatorilor/obiectivelor proiectelor finantate, in raport cu gradul de realizare al acestora.

Articolul 23
Dupa incheierea contractului de finantare nerambursabila, monitorizarea implementarii proiectelor din cadrul PIN se asigura de catre autoritatea finantatoare.

Articolul 24
La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 120/2016 privind aprobarea Metodologiei de evaluare, selectare si finantare a proiectelor din cadrul programului de interes national in domeniul prevenirii si asistentei medicale, psihologice si sociale a consumatorilor de droguri pentru perioada 2015-2018, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 697 din 7 septembrie 2016.

Articolul 25

Afişează Ordinul MAI nr. 81/2019 privind stabilirea metodologiei de evaluare, selectare si finantare a proiectelor in cadrul Programului de interes national de prevenire si asistenta medicala, psihologica si sociala a consumatorilor de droguri pentru perioada 2019-2020 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Ordinul MAI 81/2019    Program de interes national    Asistenta medicala    Asistenta psihologica    Asistenta sociala    Consumatori de droguri    Agentia Nationala Antidrog

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.