din anul 2007, atuul tau de DREPT!
2148 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Diverse Domenii juridice » Ordonanta nr. 22/2007 privind organizarea si functionarea Comisiei Nationale de Strategie si Prognoza

Ordonanta nr. 22/2007 privind organizarea si functionarea Comisiei Nationale de Strategie si Prognoza

  Publicat: 03 Jul 2019       2156 citiri        Secţiunea: Diverse Domenii juridice  


Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Publicata in Monitorul Oficial nr. 544 din 03.07.2019.

Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale �n interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Notiunea Stat de drept este, in general, utilizata pentru a sublinia diferentele existente intre regimurile democratice si regimurile autoritare (dictatoriale).
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale �n interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale �n interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Art. 87 TCE (versiunea consolidata) stipuleaza ca, exceptand situatiile expres prevazute in Tratat, orice fel de ajutor acordat de catre un stat membru, sau prin intermediul resurselor statului, este incompatibil cu Piata Interna comunitara daca distorsioneaza concurenta favorizand unele intreprinderi sau productia anumitor bunuri si afecteaza comertul intre statele membre.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Art. 87 TCE (versiunea consolidata) stipuleaza ca, exceptand situatiile expres prevazute in Tratat, orice fel de ajutor acordat de catre un stat membru, sau prin intermediul resurselor statului, este incompatibil cu Piata Interna comunitara daca distorsioneaza concurenta favorizand unele intreprinderi sau productia anumitor bunuri si afecteaza comertul intre statele membre.
Persoana fizica sau juridica ce livreaza unui client o marfa, un produs sau presteaza un anumit serviciu.
Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale �n interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
(Convergente) Tendinta pretului unui contract futures pe o marfa de a se apropia de pretul la care marfa respectiva se tranzactioneaza pe piata cash.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
(Convergente) Tendinta pretului unui contract futures pe o marfa de a se apropia de pretul la care marfa respectiva se tranzactioneaza pe piata cash.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Art. 87 TCE (versiunea consolidata) stipuleaza ca, exceptand situatiile expres prevazute in Tratat, orice fel de ajutor acordat de catre un stat membru, sau prin intermediul resurselor statului, este incompatibil cu Piata Interna comunitara daca distorsioneaza concurenta favorizand unele intreprinderi sau productia anumitor bunuri si afecteaza comertul intre statele membre.

CAPITOLUL I
Dispozitii generale si principalele atributii

Articolul 1
(1) Comisia Nationala de Strategie si Prognoza se organizeaza si functioneaza ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Secretariatului General al Guvernului si coordonarea prim-ministrului, avand rolul de a elabora studii si prognoze pe termen scurt, mediu si lung privind evolutia economiei romanesti in ansamblu, pe sectoare si in profil teritorial, sinteze macroeconomice, de a fundamenta orientarile strategice de dezvoltare economico-sociala si masurile de politica economica proiectate de Guvern, in concordanta cu Programul de guvernare, precum si de a coordona, impreuna cu Secretariatul General al Guvernului, si monitoriza politicile publice, cu deosebire ale investitiilor in parteneriat public-privat si din domeniul ajutorului de stat .
(2) Comisia Nationala de Strategie si Prognoza este o institutie cu rol de sinteza, in domeniile prevazute la alin. (1).
(3) Activitatea Comisiei Nationale de Strategie si Prognoza este finantata de la bugetul de stat prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.
(4) Comisia Nationala de Strategie si Prognoza are sediul in municipiul Bucuresti, str. Cristian Popisteanu nr. 2-4, sectorul 1.

Articolul 2
(1) Pentru realizarea obiectivelor din domeniul sau de activitate, Comisia Nationala de Strategie si Prognoza indeplineste urmatoarele functii:
a) de strategie, prin care se asigura elaborarea si implementarea de programe si proiecte cu impact in dezvoltarea economica si sociala pe termen scurt, mediu si lung, precum si elaborarea prognozelor si studiilor privind echilibrul macroeconomic, sectorial si regional;
b) de prognoza, prin care se asigura elaborarea de studii si prognoze pe termen scurt, mediu si lung privind evolutia economiei romanesti in ansamblu, pe sectoare si in profil teritorial, precum si fundamentarea principalelor masuri de politica economica;
c) de evaluare a modului de implementare si a efectelor economico-sociale ale politicilor publice, inclusiv pe baza de anchete statistice proprii, in conformitate cu deciziile Guvernului sau ale Consiliului de Programare Economica;
d) de evaluare ex-ante si ex-post a impactului economic si social al schemelor de ajutor de stat si al proiectelor de investitii publice ca parteneriate intre sectorul public si unul sau mai multi parteneri privati;
e) de administrare si dupa caz impreuna cu Ministerul Finantelor Publice a schemelor de ajutor de stat aplicate incepand cu anul 2018 si al caror furnizor este desemnat conform prevederilor legale;
f) de unitate centrala de fundamentare si atribuire pentru proiectele strategice de investitii realizate intre sectorul public si unul sau mai multi parteneri privati;
g) de reprezentare, prin care se asigura, in numele statului sau al Guvernului, reprezentarea pe plan intern si extern in domeniul sau de activitate;
h) de armonizare a metodelor si tehnicilor de previziune, precum si a cadrului legislativ din domeniul sau de activitate cu reglementarile si recomandarile Uniunii Europene;
i) de autoritate de stat, prin care se asigura urmarirea si controlul aplicarii reglementarilor din domeniul sau de activitate;
j) de administrare, prin care se asigura administrarea si gestionarea eficienta a bunurilor din patrimoniul sau, cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare;
k) de autoritate cu competente in coordonarea metodologica a unitatilor de politici publice din ministere, impreuna cu Secretariatul General al Guvernului;
l) de reglementare si sinteza, prin care se asigura propuneri pentru elaborarea cadrului normativ din domeniul specific de activitate, imbunatatirea legislatiei cu impact macroeconomic, simplificarea reglementarilor si debirocratizarea din administratia publica centrala.
(2) Activitatea Comisiei Nationale de Strategie si Prognoza se intemeiaza pe principiile obiectivitatii, confidentialitatii, transparentei, responsabilitatii si deontologiei profesionale.

Articolul 3
(1) In realizarea functiilor sale, Comisia Nationala de Strategie si Prognoza are urmatoarele atributii:
1. elaboreaza prognoze privind dezvoltarea economico- sociala a Romaniei pe termen scurt, mediu si lung, in corelare cu prevederile Programului de guvernare, ale strategiilor nationale, sectoriale si regionale, precum si pe baza tendintelor din economia nationala si cea mondiala;
2. fundamenteaza orientarile strategice de dezvoltare economico-sociala a Romaniei, in corelare cu prevederile Programului de guvernare si ale strategiilor nationale, sectoriale si regionale, cu evidentierea prioritatilor strategice pentru atingerea obiectivelor de dezvoltare asumate;
3. participa la monitorizarea modului de realizare a Programului de guvernare, efectueaza analize cu privire la stadiul indeplinirii prevederilor acestuia si propune masuri pentru atingerea obiectivelor asumate prin Programul de guvernare;
4. elaboreaza anual sau de cate ori este necesar rapoarte cu privire la implementarea masurilor din Programul de guvernare, pe care le propune spre analiza Consiliului de Programare Economica si le inainteaza prim-ministrului;
5. realizeaza analize si previziuni pentru fundamentarea proiectelor de buget, in concordanta cu cerintele Ministerului Finantelor Publice;
6. evalueaza si elaboreaza prognoze privind produsul intern brut potential, output-gap si deficitul structural, care vor fi utilizate de Ministerul Finantelor Publice in procesul bugetar;
7. realizeaza analize si prognoze cu privire la convergenta reala si nominala a Romaniei;
8. efectueaza evaluari si prognoze cu privire la sustenabilitatea pe termen lung a finantelor publice, inclusiv pe baza de modele specifice, avand responsabilitatea transmiterii rezultatelor la Ministerul Finantelor Publice;
9. realizeaza analize si prognoze cu privire la echilibrul energetic, pe care le publica pe site-ul institutiei;
10. participa la elaborarea de programe si strategii de dezvoltare regionale si judetene si sprijina autoritatile administratiei publice locale cu analize si prognoze pentru fundamentarea proiectiilor bugetare, la solicitarea acestora;
11. analizeaza evolutiile si politicile din domeniul productivitatii si al competitivitatii;
12. coordoneaza sau participa la elaborarea de strategii si programe de dezvoltare nationale, sectoriale sau regionale;
13. participa la elaborarea si actualizarea anuala a documentelor programatice pe care Romania trebuie sa le pregateasca in calitate de tara membra a Uniunii Europene, precum Programul de convergenta si Programul national de reforma;
14. participa la reuniunile grupurilor de experti ale Comisiei Europene, constituite in domeniul propriu de competenta;
15. evalueaza efectele principalelor masuri de politica economica asupra cresterii economice prin prisma obiectivelor prevazute in programele nationale si regionale de dezvoltare;
16. in calitate de furnizor, elaboreaza si initiaza, dupa caz si impreuna cu Ministerul Finantelor Publice, proiecte de acte normative cu privire la noi scheme de ajutor de stat;
17. elaboreaza si initiaza in domeniul propriu de competenta proiecte de acte normative cu privire la proiectele strategice de investitii in parteneriat public-privat; emite avize consultative cu privire la oportunitatea si concordanta cu Programul de guvernare pentru proiectele de investitii in parteneriat public- privat initiate de autoritatile locale;
18. participa la evaluarile ex-ante si ex-post ale impactului politicilor publice asupra proceselor economice si sociale la nivel macroeconomic si sectorial;
19. efectueaza analize de impact, estimari si prognoze cu privire la implicatiile cadrului financiar multianual al Comisiei Europene asupra economiei romanesti;
20. realizeaza analize si prognoze cu privire la impactul economico-social al fondurilor europene in Romania, prin utilizarea de modele macroeconomice specifice;
21. efectueaza analize cu privire la riscurile interne si externe ce pot afecta evolutia economiei romanesti;
22. efectueaza evaluari de impact economico-social pentru proiectele de acte normative supuse spre aprobare Guvernului, la cererea initiatorilor, si comunica, pe baza acestor evaluari, prin Consiliul de Programare Economica, daca proiectele de acte normative sunt in concordanta cu Programul de guvernare si directiile strategice de dezvoltare;
23. propune Secretariatului General al Guvernului, la solicitarea Consiliului de Programare Economica, modificari legislative care sa asigure imbunatatirea aplicarii politicilor publice prevazute in Programul de guvernare si maximizarea efectelor economico-sociale ale respectivelor masuri si politici publice;
24. in domeniul propriu de competenta, gestioneaza si implementeaza proiecte si programe de sprijin al populatiei si mediului de afaceri cu impact in dezvoltarea economica si sociala, pentru care este desemnata prin acte normative;
25. in calitate de furnizor, gestioneaza si implementeaza, impreuna cu Ministerul Finantelor Publice, dupa caz, scheme de ajutor de stat care intra in vigoare incepand cu anul 2018, in conformitate cu prevederile legale;

Afişează Ordonanta nr. 22/2007 privind organizarea si functionarea Comisiei Nationale de Strategie si Prognoza pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    CNSP    OUG 22/2007    Organizarea si functionarea CNSP

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.