din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1772 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Diverse Domenii juridice » Ordinul Ministrului Mediului nr. 572/2019 pentru depunerea declaratiilor privind obligatiile la Fondul pentru mediu prin mijloace electronice de transmitere la distanta.

Ordinul Ministrului Mediului nr. 572/2019 pentru depunerea declaratiilor privind obligatiile la Fondul pentru mediu prin mijloace electronice de transmitere la distanta.

  Publicat: 03 Jul 2019       3368 citiri        Secţiunea: Diverse Domenii juridice  


Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Publicat in Monitorul Oficial nr. 544 din 03.07.2019.

Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale �n interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale �n interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Operatiune prin care o persoana fizica sau juridica depune numerar la ghiseul unei banci
Operatiune prin care o persoana fizica sau juridica depune numerar la ghiseul unei banci
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale �n interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Mijloace de proba prevazute in cap . II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Mijloace de proba prevazute in cap . II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Mijloace de proba prevazute in cap . II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale �n interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale �n interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Operatiune prin care o persoana fizica sau juridica depune numerar la ghiseul unei banci
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale �n interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale �n interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Mijloace de proba prevazute in cap . II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Mijloace de proba prevazute in cap . II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Reprezinta date in forma electronica care sunt atasate sau logic asociate cu alte date in forma electronica si care servesc ca metoda de identificare.
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale �n interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
Reprezinta anularea, suprimarea unei legi sau a unei dispozitii legale si care are ca rezultat scoaterea din vigoare, in total sau in parte, a unui act normativ printr-un alt act normativ de aceeasi valoare juridica sau de o valoare juridica superioara.
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale �n interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
Mijloace de proba prevazute in cap . II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Mijloace de proba prevazute in cap . II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale �n interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Mijloace de proba prevazute in cap . II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale �n interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale �n interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Mijloace de proba prevazute in cap . II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale �n interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Mijloace de proba prevazute in cap . II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, desemnata in scris de catre operator sau persoana imputernicita de operator in temeiul articolului 27 din GDPR,
Mijloace de proba prevazute in cap . II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Mijloace de proba prevazute in cap . II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Mijloace de proba prevazute in cap . II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Mijloace de proba prevazute in cap . II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale �n interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Mijloace de proba prevazute in cap . II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
A fost promulgat la 11.09.1865
Mijloace de proba prevazute in cap . II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Procedura juridica prin care un act sau un inscris este recunoscut in mod legal de catre o autoritate notariala.
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale �n interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Reprezinta date in forma electronica care sunt atasate sau logic asociate cu alte date in forma electronica si care servesc ca metoda de identificare.
Mijloace de proba prevazute in cap . II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale �n interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale �n interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
(din Legea 10 din 2001) Actul scris prin care un cult religios sau o comunitate a unei minoritati nationale care se pretinde a fi indreptatit/a,
Mijloace de proba prevazute in cap . II, t. III, C. proc. pen., partea generala.

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

Articolul 1
(1) Declaratiile privind obligatiile la Fondul pentru mediu pot fi depuse prin mijloace electronice de transmitere la distanta.
(2) Contribuabilii/Platitorii la Fondul pentru mediu pot utiliza metoda de depunere a declaratiilor prevazute la alin. (1) prin mijloace electronice de transmitere la distanta, ca metoda alternativa de depunere a declaratiilor privind obligatiile la Fondul pentru mediu.
(3) Pentru depunerea prin mijloace electronice de transmitere la distanta a declaratiilor privind obligatiile la Fondul pentru mediu, contribuabilii/platitorii utilizeaza serviciul "Depunere declaratii on-line" existent pe site-ul Administratiei Fondului pentru Mediu, www.afm.ro.
(4) Completarea si transmiterea declaratiilor prevazute la alin. (1) se efectueaza in conformitate cu instructiunile de utilizare a serviciului "Depunere declaratii on-line", utilizandu-se formularele de declaratii existente pe site-ul Administratiei Fondului pentru Mediu.
(5) Data depunerii declaratiei privind obligatiile la Fondul pentru mediu este data inregistrarii acesteia pe site-ul Administratiei Fondului pentru Mediu, astfel cum a fost comunicata contribuabilului/platitorului prin mesajul electronic de confirmare transmis ca urmare a primirii declaratiei.

Articolul 2
(1) Pentru declararea obligatiilor la Fondul pentru mediu, pentru aceeasi perioada de raportare, nu se utilizeaza simultan mai multe metode de depunere a declaratiilor privind obligatiile la Fondul pentru mediu. In caz contrar, va fi inregistrata prima declaratie depusa, conform legii.
(2) Contribuabilul/Platitorul care a utilizat pe parcursul unui an fiscal ambele cai de transmitere a declaratiei privind obligatiile la Fondul pentru mediu este obligat sa depuna declaratia aferenta lunii decembrie prin intermediul serviciului "Depunere declaratii on-line". In caz contrar, declaratia se considera necomunicata.

Articolul 3
(1) Declaratia depusa prin mijloace electronice de transmitere la distanta se prezuma a fi semnata de catre persoana inrolata in cadrul serviciului "Depunere declaratii on-line", daca aceasta a atasat declaratiei o semnatura electronica calificata, emisa de un prestator de servicii de incredere calificat, acreditat in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 910/2014.
(2) Semnarea declaratiilor privind obligatiile la Fondul pentru mediu se efectueaza prin utilizarea unei semnaturi electronice calificate, care se bazeaza pe un certificat calificat pentru semnatura electronica, emis de un prestator de servicii de incredere calificat, acreditat in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European si al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronica si serviciile de incredere pentru tranzactiile electronice pe piata interna si de abrogare a Directivei 1999/93/CE, denumit in continuare Regulamentul (UE) nr. 910/2014.

CAPITOLUL II
Utilizarea certificatelor digitale calificate

Articolul 4
In vederea depunerii declaratiilor privind obligatiile la Fondul pentru mediu prin mijloace electronice de transmitere la distanta, acestea vor fi semnate de persoana care detine un certificat calificat emis de un prestator de servicii de incredere calificat, acreditat in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 910/2014.

CAPITOLUL III
Contul de acces in aplicatia informatica care asigura serviciul "Depunere declaratii on-line"

Articolul 5
(1) Generarea unui cont de acces in aplicatia informatica care asigura serviciul "Depunere declaratii on-line" se realizeaza in baza solicitarii scrise a reprezentantului legal a contribuabilului/platitorului, depusa la sediul Administratiei Fondului pentru Mediu, conform anexei nr. 1.
(2) In urma solicitarii prevazute la alin. (1), Administratia Fondului pentru Mediu genereaza un cont de acces si o parola pentru fiecare contribuabil/platitor pe care le comunica reprezentantului legal. Dupa intrarea in posesie a contului si a parolei, reprezentantul legal are obligatia sa modifice parola de utilizator.
(3) Contul de acces va permite reprezentantului legal accesarea urmatoarelor functiuni ale serviciului "Depunere declaratii on-line":
a) vizualizarea istoricului declaratiilor comunicate;
b) vizualizarea situatiei platilor efectuate la Fondul pentru mediu;
c) vizualizarea notificarilor referitoare la administrarea contului de acces, confirmarea declaratiilor privind obligatiile la Fondul pentru mediu depuse prin mijloace electronice de transmitere la distanta, precum si referitoare la actele administrativ-fiscale, a actelor de procedura si altor documente ori informari comunicate de Administratia Fondului pentru Mediu.

CAPITOLUL IV
Conditii de utilizare a serviciului "Depunere declaratii on-line"

Articolul 6
(1) Depunerea electronica a declaratiilor privind obligatiile la Fondul pentru mediu in cadrul serviciului "Depunere declaratii on-line" se poate realiza de catre urmatoarele persoane, denumite in continuare persoane autorizate:
a) reprezentant legal, detinator al unei semnaturi electronice calificate;
b) imputernicitul reprezentantului legal, detinator al unei semnaturi electronice calificate.
(2) Utilizarea serviciului "Depunere declaratii on-line" de catre persoanele prevazute la alin. (1) lit. a) va fi posibila numai dupa inrolarea in aplicatia informatica, in baza cererii de inrolare prevazute in anexa nr. 2.
(3) Utilizarea serviciului "Depunere declaratii on-line" de catre persoanele prevazute la alin. (1) lit. b) va fi posibila numai dupa inrolarea in aplicatia informatica, in baza unei declaratii notariale atasate la cererea de inrolare prevazuta in anexa nr. 2.
(4) Declaratia notariala trebuie sa cuprinda obligatoriu urmatoarele elemente:
a) datele de identificare ale contribuabilului/platitorului, dupa caz;
b) datele de identificare ale reprezentantului legal;
c) datele de identificare ale persoanei fizice care va avea calitatea de imputernicit pentru utilizarea serviciului "Depunere declaratii on-line";
d) adresa de e-mail la care se vor efectua notificarile referitoare la confirmarea declaratiilor privind obligatiile la Fondul pentru mediu depuse prin mijloace electronice de transmitere la distanta, precum si comunicarea actelor prevazute la alin. (5) si a altor documente ori informari emise de Administratia Fondului pentru Mediu;
e) acordul privind primirea de informari prin posta electronica;
f) acceptul privind termenii si conditiile de utilizare a serviciului "Depunere declaratii on-line".
(5) In declaratia notariala, reprezentantul legal poate sa isi exprime acordul in legatura cu optiunea emiterii, in forma electronica, a actelor administrativ-fiscale, a actelor de executare ori a altor acte de catre Administratia Fondului pentru Mediu, precum si in legatura cu optiunea comunicarii acestor acte prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanta, in conformitate cu prevederile art. 47 alin. (15) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare.
(6) Aplicatia informatica care asigura serviciul "Depunere declaratii on-line" va gestiona cererile de inrolare, prin implementarea unui mecanism de autentificare folosind semnaturi electronice calificate.
(7) Cererea de inrolare semnata electronic de catre Administratia Fondului pentru Mediu va fi descarcata, verificata si semnata cu semnatura electronica calificata de catre persoana autorizata. Cererea de inrolare va fi transmisa, in format electronic, catre serviciul "Depunere declaratii on-line" si va fi insotita de declaratia notariala, dupa caz.
(8) Pentru aprobarea cererii de inrolare, persoana autorizata prevazuta la alin. (1) lit. b) comunica prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire ori depune direct la sediul Administratiei Fondului pentru Mediu declaratia notariala, in original.
(9) Daca sunt indeplinite conditiile prevazute la alin. (1) - (8), Administratia Fondului pentru Mediu aproba cererea de inrolare si comunica un mesaj electronic de confirmare la adresa de e-mail indicata in cerere .
(10) Dupa aprobarea cererii de inrolare, persoana autorizata va fi considerata persoana inrolata pe platforma serviciului "Depunere declaratii on-line".

CAPITOLUL V

Afişează Ordinul Ministrului Mediului nr. 572/2019 pentru depunerea declaratiilor privind obligatiile la Fondul pentru mediu prin mijloace electronice de transmitere la distanta. pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Ministerul Mediului    Fondul pentru mediu    Ordinul 572/2019    Depunerea electronica a declaratiilor    Obligatii la fondul pentru mediu

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Declaratie de utilitate publica a imobilului proprietate privata.Nedovedirea prejudiciului cert
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr. 1111 din 18 mai 2016

Dispozitii legale aplicabile in stabilirea competentei de atributiune in situatia in care exista o clauza compromisorie impusa de lege
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a Civila, Decizia nr. 1167 din 29 aprilie 2015

Criterii de stabilire a caracterului unui act administrativ
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 1718 din 26 februarie 2013

Incheierea unui act aditional la un contract de achizitie publica aflat in curs de executare la data intrarii in vigoare a O.U.G. nr. 34/2006
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 1126 din 1 martie 2012

Termenul de contestare a procedurii de atribuire a unui contract de achizitie publica
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL BUCURESTI - SECTIA A VIII A CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL, DECIZIA CIVILA NR.2211/28.10.2010Articole Juridice

Taxarea privind depozitarea deseurilor de catre operatorii de salubritate, incepand cu ianuarie 2017
Sursa: MCP Cabinet avocati

Accesul publicului la informatiile despre mediu poate fi refuzat de un minister cu conditia ca acestea sa intre sub incidenta unei proceduri legislative la care participa ministerul
Sursa: EuroAvocatura.ro

Procedura de obtinere a etichetei ecologica europeana
Sursa: EuroAvocatura.ro

Acte necesare obtinerii subventiei pentru panouri solare
Sursa: mmediu.ro

Panouri solare pentru 16.000 de romani
Sursa: Romania Libera