din anul 2007, atuul tau de DREPT!
2366 de useri onlinePrima pagină » Articole juridice » Dreptul mediului » Taxarea privind depozitarea deseurilor de catre operatorii de salubritate, incepand cu ianuarie 2017

Taxarea privind depozitarea deseurilor de catre operatorii de salubritate, incepand cu ianuarie 2017

  Publicat: 11 Jan 2017       5305 citiri       Sursa: MCP Cabinet avocati        Secţiunea: Dreptul mediului  


Gestionarea deseurilor reprezinta unul dintre principalele obiective politice, atat la nivel national, dar mai ales la nivel comunitar.

Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Substante rezultate �n urma unor procese biologice sau tehnologice care nu mai pot fi folosite ca atare, dintre care unele sunt refolosibile.
Substante rezultate �n urma unor procese biologice sau tehnologice care nu mai pot fi folosite ca atare, dintre care unele sunt refolosibile.
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale �n interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale �n interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Este un acord incheiat in scris intre subiectele de drept international si guvernat de dreptul international, incheiat in scopul de a produce efecte juridice si consemnat intr-un instrument unic sau, in doua sau mai multe instrumente conexe, oricare ar fi denumirea sa.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Este un acord incheiat in scris intre subiectele de drept international si guvernat de dreptul international, incheiat in scopul de a produce efecte juridice si consemnat intr-un instrument unic sau, in doua sau mai multe instrumente conexe, oricare ar fi denumirea sa.
Puterile publice existente in stat.
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
Substante rezultate �n urma unor procese biologice sau tehnologice care nu mai pot fi folosite ca atare, dintre care unele sunt refolosibile.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Substante rezultate �n urma unor procese biologice sau tehnologice care nu mai pot fi folosite ca atare, dintre care unele sunt refolosibile.
Suma stabilita de banca de comun acord cu clientul cu ocazia incheierii contractului de credit,
Substante rezultate �n urma unor procese biologice sau tehnologice care nu mai pot fi folosite ca atare, dintre care unele sunt refolosibile.
Substante rezultate �n urma unor procese biologice sau tehnologice care nu mai pot fi folosite ca atare, dintre care unele sunt refolosibile.
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale �n interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Substante rezultate �n urma unor procese biologice sau tehnologice care nu mai pot fi folosite ca atare, dintre care unele sunt refolosibile.
(UE). Fondata la 1 ianuarie 1993 prin aplicarea Tratatului de la Maastricht , Uniunea Europeana (UE) preia initiativa constructiei europene de la Comunitatea Economica Europeana (CEE).
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Substante rezultate �n urma unor procese biologice sau tehnologice care nu mai pot fi folosite ca atare, dintre care unele sunt refolosibile.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Este un acord incheiat in scris intre subiectele de drept international si guvernat de dreptul international, incheiat in scopul de a produce efecte juridice si consemnat intr-un instrument unic sau, in doua sau mai multe instrumente conexe, oricare ar fi denumirea sa.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.

Reglementarile existente in cadrul Uniunii Europene, urmaresc prevenirea generarii deseurilor, punandu-se accentul pe consolidarea valorii economice a deseurilor, precum si pe reutilizarea si reciclarea materialelor. De aceea, ``bunurile mobile pe care detinatorul le arunca sau intentioneaza ori este obligat sa le arunce trebuie supuse unei reglementari eficiente si coerente``, iar notiunea de ``deseu``, nu ar trebui sa fie privita cu neglijenta, reglementarile nationale trebuind sa faca o delimitare clara intre conceptul de ``valorificare`` si cel de ``eliminare``.


1. TAXA PENTRU DEPOZITAREA DESEURILOR


In ceea ce priveste depozitarea gunoiului de catre operatorii de salubritate, O.U.G nr. 31/2013 reglementa taxarea progresiva a depozitarii, 50 lei/tona in 2014, 80 de lei/tona in 2015, respectiv 120/lei pe tona, din 2016. Legea 384/2013 a introdus insa, cresterea taxei la 80 lei/tona de la 1 ianuarie 2017, respectiv la 120 de lei/tona de la 1 ianuarie 2018.


Hotararea nr. 856/2002 privind gestionarea deseurilor stipuleaza, in primul articol, obligatia agentilor economici care genereaza deseuri sa tina o evidenta a gestiunii acestora, pentru fiecare tip de deseu. De altfel, la cererea autoritatilor publice teritoriale pentru protectia mediului, datele centralizate anual sunt puse la dispozitia acestora.


Autoritatile din domeniu au stabilit ca operatorul este cel care suporta costul actiunilor asupra mediului, iar prin implementarea taxei s-a urmarit aplicarea principiului ``poluatorul plateste``. Astfel, taxa pentru depunerea deseurilor la groapa de gunoi va trebui platita de catre firmele care administreaza gropile respective, incuranjandu-se colectarea selectiva a deseurilor, precum si reciclarea.


Prin urmare, incepand cu data de 1 ianuarie 2017 operatorii de salubritate care vor depozita deseuri la groapa de gunoi, vor plati o taxa de 80 lei/tona.


2. COLECTORUL DE TAXE


Cu referire la unitatea ce raspunde de gestionarea fondului pentru mediu, aceasta este Administratiei Fondului pentru mediu, institutie publica cu personalitate juridica, finantata integral din venituri proprii, in coordonarea autoritatii publice centrale pentru protectia mediului.


Avand in vedere dispozitiile art. 9 alin. (1) lit. c) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 196/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea Fondului pentru Mediu, cu modificarile si completarile ulterioare, Administratia Fondului pentru Mediu incaseaza taxele de la operatorii economici utilizatori de noi terenuri pentru depozitarea deseurilor valorificabile.


Modificarea taxei prevazute la art. 9 alin. (1) litera c) s-a dispus in considerarea instituirii unui instrument fiscal de mediu pentru ``penalizarea activitatii de eliminare prin depozitare a deseurilor, in scopul cresterii gradului de colectare separata, sortare si valorificare, in special a deseurilor inerente si nepericuloase``.


3. DIRECTIVELE EUROPENE


In Tratatul de Instituire a Comunitatii Europene, la art. 175 se prevede obligatia statelor membre de asigurare a finantarii si de aplicare a politicii in domeniul mediului.


Aceste masuri de protectie nu pot impiedica nici un stat membru sa mentina sau sa stabileasca masuri de protectie mai stricte, insa masurile trebuie notificate Comisiei si, totodata, sa fie compatibile cu tratatul. De altfel, acelasi articol stipuleaza si posibilitatea unor derogari temporare pentru cazul in care masurile dispuse la nivel comunitar ar presupune costuri considerate disproportionate pentru autoritatile publice dintr-un stat membru.


Curtea Europeana de Conturi, in Raportul Special nr. 20/2012 privind ``Finantarea acordata in cadrul masurilor structurale pentru proiectele de infrastructura de gestionare a deseurilor municipale contribuie cu eficacitate la indeplinirea de catre statele membre a obiectivelor politicii UE in materie de deseuri?``, recomanda statelor membre ``sa introduca masuri de ordin economic in gestionarea deseurilor, cu scopul de a stimula prevenirea producerii de deseuri si reciclarea, in special prin perceperea unei taxe pe eliminarea deseurilor, prin aplicarea unor sisteme de plata in functie de cantitatea de deseuri produsa, si prin instituirea altor tipuri de stimulente in cadrul tarifelor platite de gospodarii``.


Romania in calitate de stat membru al Uniunii Europene are de indeplinit pana in 2020, conform directivelor europene, mai multe obiective: minimum 70% nivel de pregatire pentru reutilizare, reciclare si alte operatiuni de valorificare materiala, minimum 50% rata de reutilizare si reciclare din masa totala a cantitatilor de deseuri (hartie, metal, plastic si sticla), 60% valorificare a deseurilor de ambalaje din totalul ambalajelor introduse pe piata nationala si sa atinga, anual, o cantitate colectata de 4 kg/locuitor de deseuri electrice si sa colecteze separat bio-deseurile in vederea compostarii si fermentarii acestora.


Prin studiul ce a stat la baza schimbarilor privind taxa de mediu s-a preconizat faptul ca in eventualitatea unor imbunatatiri ale legilor referitoare le fondul de mediu, ``daca in toate statele membre s-ar aplica cu rigurozitate o taxa de depozitare de cel putin 40 Euro/tona, care sa redirectioneze deseurile spre reciclare, compostare si incinerare, cantitatea de deseuri redirectionate ar creste in anul 2025 cu 226% comparativ cu anul 2008``.


In tara noastra, taxa privind depozitarea deseurilor ar fi trebuit introdusa inca de acum 5 ani, anul 2017 fiind ultimul pana la care Uniunea Europeana mai permitea Romaniei sa prelungeasca termenul.


4. CONCLUZII


Directiva privind depozitarea deseurilor a instituit principii majore, ce au avut in vedere obligatia de a gestiona deseurile intr-o maniera care sa nu aiba efecte negative asupra mediului si sanatatii publice, iar costurile de eliminare a deseurilor sa fie suportate de catre detinatorul acestora, de catre detinatorii anteriori sau de catre producatorii produsului din care deriva deseurile respective.


Avand in considerare cele prezentate mai sus, ``instituirea instrumentului fiscal de mediu``, gradual, incepand cu anul 2017, ce penalizeaza activitatea de eliminare finala prin depozitare, ``conduce la cresterea cantitatii de deseuri valorificate, dezvoltarea industriei de reciclare prin creearea de investitii si atingerea obligatiilor asumate de Romania prin Tratatul de aderare``.


5. SURSE INFORMATIONALE


Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deseurile;


Nota de fundamentare - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru Mediu;


Legea 384/2013 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 31/2013 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru Mediu;


Hotararea nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase;


Tratatul de instituire a Comunitatii Europene, (97/C 340/03, 2001/C 80/01).

Citeşte mai multe despre:    Poluatorul plateste    Mediu    Legea 384/2013

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Titluri

Aspecte practice privind Cercetarea disciplinara a salariatilor
Sursa: MCP Cabinet avocati

Formularul 230 model editabil 2024 PDF. Completeaza Declaratia 230!
Sursa: EuroAvocatura.ro

O conventie colectiva care micsoreaza remuneratia lucratorilor care isi desfasoara activitatea prin agent de munca temporara fata de lucratorii recrutati direct trebuie sa prevada avantaje compensatorii
Sursa: MCP Cabinet avocati

Cand il preceda in mod direct repausul zilnic se adauga la repausul saptamanal
Sursa: MCP Cabinet avocati

Dialogurile MCP: Legalitatea si obiectivitatea evaluarii profesionale a salariatilor
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Demisia - drept unilateral al salariatului. Mecanism juridic si consecinte
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Dobandirea dreptului de servitute, de trecere si de acces prin hotarare judecatoreasca
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocatiJurisprudenţă

Neefectuarea coprespunzatoare a cercetarii disciplinare prealabile Comportamente inadecvate sau nedrepte la locul de munca
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Achitarea taxei de timbru ulterior primului termen de judecata. Anularea apelului ca netimbrat. Nelegalitate. Incalcarea dreptului de acces la justitie
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 485 din 19 februarie 2020

Incidenta teoriei impreviziunii. Contract de credit. Actiune avand ca obiect adaptarea contractului cu efect retroactiv, de la data incheierii actului
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 620 din 11 martie 2020

Obligarea angajatorul la eliberarea unei adeverinte privind incadrarea in grupa a II-a de munca
Pronuntaţă de: Tribunalul Suceava - Sentinta civila nr. 517 din data de 14 iulie 2020

Afirmatii ce aduc atingere demnitatii, onoarei si reputatiei unei persoane. Raspundere civila delictuala
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr. 153 din 27 ianuarie 2016