din anul 2007, atuul tau de DREPT!
2533 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Codurile Esentiale » OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ

OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ

  Publicat: 05 Jul 2019       170782 citiri        Secţiunea: Codurile Esentiale  


Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Publicat in Monitorul Oficial nr. 555 din 05.07.2019

Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Unica autoritate de justitie din Romania, garantul suprematiei Constitutiei, care se supune numai Constitutiei si legii sale de organizare si functionare.
Contractul in temeiul caruia o persoana numita mandant, imputerniceste pe o alta persoana, numita mandatar, sa incheie in numele ei si pentru ea anumite acte juridice.
Organ legislativ compus din doua camere si care poarta denumiri diferite (Adunarea Nationala si Senat in Franta, Bundestag si Budesrat in Germania, Camera Comunelor si Camera Lorzilor in Anglia, Congres in S.U.A.etc.).
Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi
Totalitatea activitatilor desfasurate, in regim de putere publica,
Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi
Persoana care face parte din conducerea unei institutii,
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Organ de stat care exercita puterea executiva, constituit de puterea suprema de stat.
Alaturi de persoanele fizice, persoanele juridice apar in circuitul civil ca subiecte de drepturi si obligatii. In aceasta calitate, ele au aptitudinea generala si abstracta de a dobandi drepturi si de a-si asuma obligatii si, in virtutea acesteia, pot dobandi drepturi si isi pot asuma obligatii.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.

(1) Numirea in functia de membru al Guvernului, in caz de remaniere guvernamentala sau de vacanta a postului, se face de Presedintele Romaniei, la propunerea prim-ministrului.
(2) Prim-ministrul propune Presedintelui Romaniei, in termen de 5 zile de la publicarea decretului prin care este constatata vacanta functiei, o persoana, care indeplineste conditiile prevazute la art. 17, pentru numirea in functia de membru al Guvernului.
(3) Presedintele Romaniei numeste in functie persoana propusa de prim-ministru in termen de 10 zile de la inregistrarea propunerii sau in acelasi termen, in conditiile alin. (4) sau (5), motiveaza, ii comunica prim-ministrului si face public refuzul numirii in functie.
(4) Presedintele Romaniei poate refuza, motivat, orice propunere a prim-ministrului pentru numirea in functia de membru al Guvernului in situatia in care persoana propusa nu indeplineste conditiile prevazute la art. 17 sau, cu privire la aceasta persoana, au intervenit cazurile de incetare a functiei de membru al Guvernului prevazute de art. 42 lit. c), e) si f).
(5) Presedintele Romaniei poate refuza motivat, o singura data, o propunere a prim-ministrului pentru numirea in functia de membru al Guvernului in situatia in care considera ca persoana propusa nu corespunde functiei respective.
(6) In situatia in care Presedintele Romaniei refuza o propunere a prim-ministrului in conditiile alin. (3), prim-ministrul ii transmite Presedintelui o noua propunere in termen de 5 zile de la data la care Presedintele i-a comunicat refuzul propunerii anterioare.
(7) Presedintele Romaniei primeste o noua propunere pentru numirea unei persoane in functia de membru al Guvernului transmisa de prim-ministru si are, in aceasta situatie, obligatiile prevazute la alin. (3).
(8) In situatia in care Presedintele Romaniei sau prim- ministrul sesizeaza Curtea Constitutionala pentru solutionarea unui conflict juridic de natura constitutionala aparut cu ocazia numirii unui membru al Guvernului, obligatiile prevazute de acest articol sunt indeplinite dupa publicarea deciziei Curtii Constitutionale prin care este solutionat conflictul, cu respectarea caracterului general obligatoriu al deciziei.

CAPITOLUL V
Raspunderea Guvernului

ARTICOLUL 48
Respectarea principiului legalitatii
Guvernul, in intregul sau, si fiecare dintre membrii acestuia sunt obligati sa isi indeplineasca mandatul cu respectarea Constitutiei si a legilor tarii, precum si a Programului de guvernare acceptat de Parlament.

ARTICOLUL 49
Raspunderea politica
Guvernul raspunde politic numai in fata Parlamentului, pentru intreaga sa activitate, ca urmare a votului de incredere acordat de catre acesta cu prilejul investiturii. Fiecare membru al Guvernului raspunde politic solidar cu ceilalti membri pentru activitatea Guvernului si pentru actele acestuia.

ARTICOLUL 50
Alte tipuri de raspundere a Guvernului
(1) Membrii Guvernului raspund civil, contraventional, administrativ sau penal, dupa caz, pentru faptele savarsite in exercitarea atributiilor ce le revin, in conditiile legii si ale prezentului cod.
(2) Aprecierea necesitatii si oportunitatea emiterii actelor administrative ale Guvernului apartin Guvernului.

TITLUL II
Administratia publica centrala de specialitate

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

ARTICOLUL 51
Structura administratiei publice centrale de specialitate
(1) Administratia publica centrala de specialitate este formata din ministere, alte structuri aflate in subordonarea sau in coordonarea Guvernului sau a ministerelor si autoritati administrative autonome.
(2) Ministerele si celelalte organe de specialitate din subordinea Guvernului si a ministerelor au un secretar general si pot avea unul sau mai multi secretari generali adjuncti al caror numar se stabileste prin actul de infiintare. Functiile de secretar general si de secretar general adjunct se pot stabili si la nivelul autoritatilor administrative autonome, daca prin legile de infiintare a acestora nu se prevede altfel.

ARTICOLUL 52
Rolul si atributiile ministerelor
(1) Ministerele sunt organe de specialitate ale administratiei publice centrale care realizeaza politica guvernamentala in domeniile de interes stabilite de Guvern.
(2) Toate ministerele au atributii comune si atributii proprii potrivit competentei, in conformitate cu domeniul lor de activitate .

ARTICOLUL 53
Functiile ministerelor
(1) Ministerele indeplinesc urmatoarele functii principale:
a) functia de strategie, prin care se asigura aplicarea politicilor si strategiilor Guvernului in domeniul de competenta, precum si a propriilor strategii si politici, coordonate cu politica Guvernului;
b) functia de reglementare a domeniului de competenta, cu respectarea ierarhiei actelor normative;
c) functia de control si monitorizare a domeniului de competenta, exercitata asupra persoanelor fizice sau juridice sau autoritatilor publice care intra in sfera de reglementare a domeniului de specializare, in limitele competentei legale.
(2) Ministerele pot exercita si functii specifice domeniului lor de activitate stabilite prin actele normative de organizare si functionare ale acestora.

ARTICOLUL 54
Personalitatea juridica a ministerelor
Ministerele sunt persoane juridice de drept public, au sediul in municipiul Bucuresti si sunt conduse de ministri.

CAPITOLUL II
Conducerea ministerelor

ARTICOLUL 55
Rolul ministrilor
Ministrul exercita conducerea ministerului si il reprezinta in raporturile cu celelalte autoritati publice, cu persoanele juridice si fizice din tara si din strainatate, precum si in justitie.

ARTICOLUL 56
Atributiile generale ale ministrilor
(1) Ministrul indeplineste urmatoarele atributii principale:

Afişează OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    OUG 57/2019    Codul Administrativ    Legea Administratiei Publice    554/2004    Drept administrativ

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Reprezentare legala. Autoritati publice locale. Formularea recursului in numele consiliului local de catre primar. Dovada calitatii de reprezentant. Nulitate recurs
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 687/16.09.2020Articole Juridice

CIM 2023. Model contract individual de munca 2023
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Despagubirile datorate de institutiile publice ca urmare a concedierilor abuzive. Plata integrala sau esalonare pe 5 ani?
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Necesitate sau absurditate? Formularea plangerii prealabile la autoritatea emintenta a actului administrativ de sanctionare disciplinara, inainte de sesizarea instantei competente
Sursa: avocat Gales Iulian | MCP Cabinet avocati

Raspunderea administrativa in Codul Administrativ (VII)
Sursa: Irina Maria Diculescu

Deconcentrarea administrativa � principiu al administratiei publice in Codul Administrativ. Serviciile publice deconcentrate (VI)
Sursa: Irina Maria Diculescu

Functia publica sub imperiul Noului Cod Administrativ (V)
Sursa: Irina Maria Diculescu

Autonomia locala. Principiu al administratiei publice in Noul Codul Administrativ (IV)
Sursa: Irina Maria Diculescu