din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1609 de useri onlinePrima pagină » Jurisprudenţă » Contencios Administrativ » Reprezentare legala. Autoritati publice locale. Formularea recursului in numele consiliului local de catre primar. Dovada calitatii de reprezentant. Nulitate recurs

Reprezentare legala. Autoritati publice locale. Formularea recursului in numele consiliului local de catre primar. Dovada calitatii de reprezentant. Nulitate recurs

  Publicat: 17 Aug 2021       4617 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Indiferent de legea aplicabila (procesul a inceput la data de 17.04.2019, anterior intrarii in vigoare a Codului administrativ, prin OUG 57/2019), regulile de reprezentare a autoritatilor publice locale, ca principiu si regula, nu au suferit nicio modificare.

Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
(a unei opere de creatie intelectuala) drept subiectiv patrimonial recunoscut de lege autorului in temeiul caruia acesta este singurul indreptatit sa intreprinda, direct sau prin contracte incheiate cu alte persoane, masurile de folosire licita a operei sale scenice - dramatice sau muzicale - prin comunicarea ei directa pe calea interpretarii in prezenta nemijlocita a publicului.
Indeplinirea de acte juridice, in temeiul unor prevederi legale obligatorii, de catre o persoana, reprezentant, in numele si interesul unei alte persoane, reprezentat.
Organ de stat sau al unitatii administrativ-teritoriale care actioneaza in regim de putere publica pentru satisfacerea unui interes public.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Este institutia de ocrotire a minorului care este lipsit de ingrijire parinteasca, precum si a alienatului si debilului mintal, dar mai ales a persoanei care, din cauza varstei nu se poate apara singura.
Act adoptat de organele de stat,
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Expresie folosita in trecut pentru a desemna obligatia legala de intretinere.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Act adoptat de organele de stat,
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, desemnata in scris de catre operator sau persoana imputernicita de operator in temeiul articolului 27 din GDPR,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, desemnata in scris de catre operator sau persoana imputernicita de operator in temeiul articolului 27 din GDPR,
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Inscris prin care o persoana este chemata in fata otganului de urmarire penala, a instantei de judecata penala sau civila ori a altui organ de jurisdictie in legatura cu un proces.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Sustinerile si punctele de vedere ale partilor si procurorului exprimate in cursul procesului penal cu privire la solutionarea cauzei deduse judecatii.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, desemnata in scris de catre operator sau persoana imputernicita de operator in temeiul articolului 27 din GDPR,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, desemnata in scris de catre operator sau persoana imputernicita de operator in temeiul articolului 27 din GDPR,
inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, desemnata in scris de catre operator sau persoana imputernicita de operator in temeiul articolului 27 din GDPR,
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
(a unei opere de creatie intelectuala) drept subiectiv patrimonial recunoscut de lege autorului in temeiul caruia acesta este singurul indreptatit sa intreprinda, direct sau prin contracte incheiate cu alte persoane, masurile de folosire licita a operei sale scenice - dramatice sau muzicale - prin comunicarea ei directa pe calea interpretarii in prezenta nemijlocita a publicului.
Indeplinirea de acte juridice, in temeiul unor prevederi legale obligatorii, de catre o persoana, reprezentant, in numele si interesul unei alte persoane, reprezentat.
Organ de stat sau al unitatii administrativ-teritoriale care actioneaza in regim de putere publica pentru satisfacerea unui interes public.
inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, desemnata in scris de catre operator sau persoana imputernicita de operator in temeiul articolului 27 din GDPR,
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.

Primarul poate reprezenta in justitie doar unitatea administrativ teritoriala, conform prevederilor exprese ale art. 21 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 si art. 109 coroborat cu art. 154 alin. 6 din OUG nr. 57/2019, neavand nici un drept de reprezentare legala a autoritatii deliberative, consiliul local, atat timp cat ambele autoritati ale administratiei publice, exercita competente exclusive, in scopul rezolvarii treburilor publice ale unitatii administrative teritoriale. In lipsa unei dispozitii legale, pentru declararea caii de atac a recursului, autoritatea publica locala deliberativa - consiliul local - trebuia sa acorde un mandat expres in acest sens primarului, in baza unei hotarari de consiliu local, anterior momentului formularii cererii de recurs.


Prin Sentinta nr. 271/CA/19.09.2020 pronuntata de Tribunalul Vaslui s-a admis cererea de chemare in judecata formulata de reclamantul Prefectul Judetului Vaslui, in contradictoriu cu paratul Consiliul Local al municipiului B. avand ca obiect tutela administrativa - anulare hotarare nr. xxx/31.10.2018


Prin sentinta recurata, instanta de fond a admis cererea formulata de Institutia Prefectului Judetului Vaslui, anuland Hotararea Consiliului local municipal B. nr. xxx/31.10.2018, motivat de faptul ca terenul ce face obiectul hotararii face parte din terenul inscris in cartea funciara avand categoria de folosinta islazuri, conform Anexei 5 din Legea nr. 165/2013.


Impotriva acestei sentinte a promovat recurs recurentul Consiliul Local Municipal B., considerand-o netemeinica si nelegala, aratand ca nu sunt intrunite prevederile legale de ``... suprafete.., inscrise in actele de proprietate ...`` ca pasuni si fanete, conform definitiei.


Daca pentru scoaterea din circuitul agricol in conditiile literei a) exista obligatia ca beneficiarul suprafetei scoase din circuitul agricol sa recupereze din terenurile neproductive o suprafata egala cu cea aprobata a fi scoasa din circuitul agricol, pentru terenurile scoase din circuitul agricol in conditiile literei g) nici nu mai exista o astfel de obligatie . La art. (4 ind. 1) este subliniat expres acest lucru: ``Fac exceptie de la obligatia prevazuta la alin. (4) obiectivele de interes public local aprobate prin hotarare a consiliului local.``


Mentioneaza ca art. 33 si art. 44 din Legea fondului funciar nr. 18/1991 fac referire la trecerea in proprietatea privata a municipiului a terenurilor provenite din vechile islazuri comunale. Acestea au fost modificate ulterior prin O.U.G. 34/2013, cand s-au stabilit si organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanente.


Argumentul instantei precum ca terenul se afla evidentiat in Anexa 5 la Legea nr. 165/2013 nu inseamna ca aceste terenuri nu pot fi folosite si pentru alte destinatii si/sau nu pot fi scoase din circuitul agricol, daca se respecta prevederile art. 5 din O.U.G. nr. 34/2013, asa cum a aratat mai sus.


Conform Procedurii din 12 septembrie 2018 privind scoaterea din circuitul agricol a pajistilor permanente, aprobata prin Ordinul nr. 1.366/12 septembrie 2018, publicat in Monitorul oficial, Partea I, nr. 792/17 septembrie 2018, scoaterea terenului din circuitul agricol se face de beneficiar, care depune documentatia prevazuta la Cap. II, art. 4 si nu cu avizul prealabil, asa cum sustine reclamantul.


Intimatul Prefectul Judetului Vaslui, legal citat, a depus intampinare, solicitand respingerea recursului ca nefondat.


Analizand exceptia lipsei dovezii calitatii de reprezentant a primarului mun. B. in formularea recursului in numele si pentru Consiliul Local al Municipiului B., s-a constatat ca este intemeiata pentru urmatoarele considerente:


Cererea de recurs formulata in cauza a fost semnata de primarul municipiului B., in calitate de reprezentant al recurentului Consiliul Local al municipiului B., fara ca autoritatea executiva, primarul, sa detina vreo competenta legala de reprezentare in justitie a autoritatii deliberative, respectiv consiliul local si fara a exista atasat cererii de recurs un mandat de reprezentare acordat primarului de recurentul Consiliul local.


In acest context, s-a solicitat recurentului sa faca dovada mandatului acordat primarului in vederea declararii caii de atac si a reprezentarii in justitie sau sa procedeze la semnarii cererii de recurs, aspecte aduse la cunostinta recurentului prin citatia emisa la data de 14.09.2020 si comunicata prin fax.


La data de 16.09.2020 curtii de apel i-a fost comunicata adresa emisa de recurent la data de 15.09.2020, prin care se aduce la cunostinta instantei revocarea Hotararilor de consiliu local nr. 345/2018, 72/2019, 112/2019, 23/2020 si 88/2020 prin HCL nr. 194/30.06.2020, atasata adresei sus amintite.


De asemenea, a fost comunicata curtii de apel imputernicirea data de recurent consilierului juridic VAM, pentru a formula recursul si a sustine apararile necesare, de a formula concluzii orale sau scrise. Acest inscris nu a fost insotit de alte documente, iar din cuprinsul sau nu rezulta data la care organul deliberativ a hotarat mandatarea consilierului juridic, fara a exista o ratificare a actului de procedura (cererea de recurs) cu privire la care instanta a invocat lipsa calitatii de reprezentant.


Avand in vedere ca in cauza au fost ridicate doua exceptii, prima vizand lipsa calitatii de reprezentant a primarului mun. B., iar cea de a doua, exceptia ramanerii fara obiect a cauzei, curtea a analizat cu prioritate exceptia lipsei calitatii de reprezentant a primarului mun. B. in declararea caii de atac a recursului, in numele si pentru Consiliul Local al mun. B.


Astfel, indiferent de legea aplicabila (procesul a inceput la data de 17.04.2019, anterior intrarii in vigoare a Codului administrativ, prin OUG 57/2019), regulile de reprezentare a autoritatilor publice locale, ca principiu si regula, nu au suferit nicio modificare.


Primarul poate reprezenta in justitie doar unitatea administrativ teritoriala, conform prevederilor exprese ale art. 21 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 si art. 109 coroborat cu art. 154 alin. 6 din OUG nr. 57/2019, neavand nici un drept de reprezentare legala a autoritatii deliberative, consiliul local, atat timp cat ambele autoritati ale administratiei publice, exercita competente exclusive, in scopul rezolvarii treburilor publice ale unitatii administrative teritoriale.


In lipsa unei dispozitii legale, pentru declararea caii de atac a recursului, autoritatea publica locala deliberativa - consiliul local - trebuia sa acorde un mandat expres in acest sens primarului, in baza unei hotarari de consiliu local, anterior momentului formularii cererii de recurs.


Or, dupa cum s-a constatat in cauza, primarul mun. B. a declarat in numele autoritatii deliberative calea de atac fara a avea un mandat acordat in acest sens si fara ca autoritatea deliberativa sa-i ratifice si sa-si insuseasca ulterior calea de atac.


Intrucat recurentul Consiliul Local al municipiului B. nu a facut dovada calitatii de reprezentant acordata primarului mun. B., in vederea declararii caii de atac a recursului, desi acest aspect i-a fost solicitat in conditiile art. 82 alin. 1 C.proc.civ. a fost admisa exceptia si a fost anulat recursul declarat in cauza.
Pronuntata de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 687/16.09.2020


Citeşte mai multe despre:   
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

Aspecte practice privind Cercetarea disciplinara a salariatilor
Sursa: MCP Cabinet avocati

Valoarea Tichetelor de masa in anul 2024
Sursa: MCP Cabinet avocati

Valoarea Tichetelor cadou in anul 2024
Sursa: MCP Cabinet avocatiŞtiri Juridice
Legislaţie

OUG 127/2023 pentru modificarea si completarea unor acte normative, prorogarea unor termene, precum si unele masuri bugetare
Ordonanta de urgenta 127/2023 pentru modificarea si completarea unor acte normative, prorogarea unor ...

OUG 128/2023 pentru unele masuri referitoare la salarizarea personalului din invatamant si alte sectoare de activitate bugetara
Ordonanta de urgenta 128/2023 pentru unele masuri referitoare la salarizarea personalului din invata ...

Legea 414/2023 privind desfasurarea actiunilor in reprezentare pentru protectia intereselor colective ale consumatorilor
Legea nr. 414/2023 privind desfasurarea actiunilor in reprezentare pentru protectia intereselor cole ...