din anul 2007, atuul tau de DREPT!
3347 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Diverse Domenii juridice » Hotararea Nr. 454/2019 privind modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a OUG 14/2007

Hotararea Nr. 454/2019 privind modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a OUG 14/2007

  Publicat: 17 Jul 2019       2581 citiri        Secţiunea: Diverse Domenii juridice  


Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Hotararea nr. 454/2019 privind modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 731/2007

Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Inscris intocmit de organul competent si in conditiile prevazute de lege, in baza caruia se poate efectua executarea silita.
A fost promulgat la 11.09.1865
Infractiune care face parte din grupul infractiunilor contra patrimoniului,
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, desemnata in scris de catre operator sau persoana imputernicita de operator in temeiul articolului 27 din GDPR,
Organ de stat sau al unitatii administrativ-teritoriale care actioneaza in regim de putere publica pentru satisfacerea unui interes public.
Structurile de specialitate ale ministerelor si ale altor organe de specialitate din unitatile administrativ-teritoriale ale administratiei publice centrale care raspund de satisfacerea unor nevoi de interes public/general in concordanta cu obiectivele politicilor si strategiilor sectoriale ale Guvernului.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Tratatul de la Amsterdam a intarit rolul si pozitia Presedintelui Comisiei. Conform noului Tratat, Guvernele Statelor Membre desemneaza de comun acord persoana pe care intentioneaza sa o numeasca Presedinte, alegere care va trebui aprobata de Parlamentul European.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
A fost promulgat la 11.09.1865
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Mijloc de proba scris, prevazut in sectiunea V., cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Este puterea materiala pe care o exercita o persoana asupra bunului dandu-i posibilitatea de a se comporta ca si cum ar fi adevaratul proprietar al bunului.
Debitor care se angajeaza alaturi de debitorul initial (numit delegant) sau in locul acestuia sa execute obligatia pe care delegantul o are fata de creditorul delegatar.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Este o tranzactie sau o serie de tranzactii cu valori mobiliare conferind persoanei sau grupului de persoane implicate, prin titlurile astfel dobandite, singure ori impreuna cu cele deja detinute ori controlate, o pozitie de control sau majoritara in participare la capitalul emitentului.
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, desemnata in scris de catre operator sau persoana imputernicita de operator in temeiul articolului 27 din GDPR,
1. Grup comstituit de catre o autoritate cu scopul desfasurarii, coordonarii, supravegherii, controlului unei activitati din diferite domenii ale vietii sociale
Persoana care face parte din conducerea unei institutii,
Desemneaza orice persoana care este asigurata, in baza unei asigurari obligatorii sau facultative continue, impotriva unuia sau mai multor riscuri ce corespund ramurilor unui regim de securitate sociala care se aplica salariatilor.
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, desemnata in scris de catre operator sau persoana imputernicita de operator in temeiul articolului 27 din GDPR,
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, desemnata in scris de catre operator sau persoana imputernicita de operator in temeiul articolului 27 din GDPR,
inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, desemnata in scris de catre operator sau persoana imputernicita de operator in temeiul articolului 27 din GDPR,
inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, desemnata in scris de catre operator sau persoana imputernicita de operator in temeiul articolului 27 din GDPR,
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Desemneaza o invitatie publica adresata de catre AM/OI unei categorii clar identificate de solicitanti, in vederea depunerii cererilor de finantare pentru proiecte, in cadrul unui domeniu de interventie al axelor prioritare din Programul Operational Regional 2007-2013 sau din Programele Operationale Sectoriale.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Propunere ce o adreseaza un subiect de drept, persoana fizica sau juridica, unui alt subiect de drept, cu privire la incheierea unei conventii, in conditii determinate.
Propunere ce o adreseaza un subiect de drept, persoana fizica sau juridica, unui alt subiect de drept, cu privire la incheierea unei conventii, in conditii determinate.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Propunere ce o adreseaza un subiect de drept, persoana fizica sau juridica, unui alt subiect de drept, cu privire la incheierea unei conventii, in conditii determinate.
Desemneaza o invitatie publica adresata de catre AM/OI unei categorii clar identificate de solicitanti, in vederea depunerii cererilor de finantare pentru proiecte, in cadrul unui domeniu de interventie al axelor prioritare din Programul Operational Regional 2007-2013 sau din Programele Operationale Sectoriale.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.

Articolul I
Normele metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 731/2007, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 254 din 16 aprilie 2009, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 2, alineatul (2) se abroga.
2. La articolul 2, alineatele (4) si (6) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(4) Sumele reprezentand cheltuieli de distrugere se inscriu, pe baza de documente justificative, in procesul-verbal de distrugere, care constituie titlu executoriu pentru aceste sume, in conditiile legii, si urmeaza regimul creantelor bugetare prevazute la art. 220 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare.
. . . . . . . . . .
(6) Distrugerea bunurilor intrate in proprietatea privata a statului, care nu indeplinesc conditiile legale de comercializare, se efectueaza in prezenta si cu confirmarea prin semnatura a unei comisii de preluare si distrugere formate din cate un reprezentant desemnat de institutia sau autoritatea publica detinatoare, de organul de valorificare si de serviciile publice deconcentrate corespunzatoare ale Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, Ministerului Afacerilor Interne si Ministerului Mediului."
3. La articolul 3, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(5) Membrii comisiei de preluare si distrugere prevazute la art. 2 alin. (6) pot fi si membri ai comisiei de evaluare prevazute la art. 6 alin. (4) si (41) din ordonanta si sunt numiti prin decizie a institutiei ori autoritatii publice detinatoare, prin care se desemneaza dintre acestia si presedintele comisiei . Inlocuirea acestora, prin decizie, se face in conditii temeinic motivate."
4. La articolul 4, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) Detinatorii declara si predau bunurile confiscate in proceduri penale distinct de celelalte bunuri intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului."
5. La articolul 5, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu urmatorul cuprins:
"(21) Actul prevazut la alin. (2) lit. j) se preda organului de valorificare in copie conforma cu originalul."
6. La articolul 5, alineatul (6) se abroga.
7. La articolul 5, alineatele (7) si (8) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(7) Pentru bunurile provenind din succesiuni vacante, titlul de proprietate il constituie certificatul de vacanta succesorala emis de notarul public.
(8) In cazul mostenirilor ce urmeaza a fi declarate vacante, deschise pana la intrarea in vigoare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile ulterioare, directiile generale regionale ale finantelor publice reprezinta statul ca subiect de drepturi si obligatii in cadrul procedurii succesorale. Reprezentarea acestora in cadrul procedurii succesorale se face prin consilieri juridici. Mostenirile vacante deschise dupa intrarea in vigoare a Legii nr. 287/2009, republicata, cu modificarile ulterioare, intra in proprietatea privata a comunelor, oraselor si municipiilor."
8. La articolul 9, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(5) Bunurile considerate abandonate in conditiile art. 3 alin. (7) din ordonanta se predau organelor de valorificare competente."
9. La articolul 11, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 11
(1) Lichidatorii sau, in cazul societatilor radiate fara lichidare, administratorii acestora la data radierii predau bunurile organelor de valorificare, pe baza de proces-verbal de predare-primire, in termen de 10 zile de la data comunicarii incheierii de radiere."
10. La articolul 12, alineatele (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(2) Organele de valorificare sau, in cazul in care nu au personalitate juridica, institutiile cu personalitate juridica din care acestea fac parte reprezinta statul in calitate de proprietar al bunurilor devenite ale statului potrivit art. 7 din Legea nr. 314/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, si sunt abilitate sa ia toate masurile legale necesare pentru a intra in posesia acestor bunuri, daca acestea nu sunt predate conform art. 11.
(3) Creantele persoanelor juridice radiate, devenite ale statului in conditiile art. 7 din Legea nr. 314/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, se transmit de catre organul de valorificare spre executare silita, impreuna cu incheierea judecatorului delegat prin care se dispune radierea persoanei juridice si cu documentele doveditoare cu privire la dreptul de creanta al persoanei juridice radiate."
11. La articolul 14, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Articolul 14
(1) Dupa preluarea bunurilor intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, comisia de evaluare procedeaza la evaluarea acestora in termen de 30 de zile, cu exceptia bunurilor care necesita expertizare in vederea evaluarii.
(2) Rezultatele evaluarii sunt consemnate intr-un proces- verbal de evaluare intocmit de comisia de evaluare in 3 exemplare, semnat de membrii acesteia si avizat de conducatorul organului de valorificare."
12. La articolul 14, alineatul (6) se abroga.
13. La articolul 14, alineatul (7) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(7) Comisia de evaluare este formata din 5 membri: 3 reprezentanti ai organului de valorificare, un reprezentant al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor si unul al detinatorului bunurilor. Organul de valorificare este reprezentat in comisie de:
a) conducatorul adjunct al organului de valorificare, care coordoneaza activitatea de valorificare - presedintele comisiei;
b) 2 salariati din cadrul compartimentului, biroului sau serviciului valorificare bunuri, dintre care unul este desemnat secretarul comisiei. In cazul in care in cadrul compartimentului, biroului sau serviciului nu sunt incadrati cel putin 2 salariati, conducatorul organului de valorificare va desemna un salariat din cadrul altui compartiment, birou sau serviciu din institutie."
14. La articolul 14, dupa alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu urmatorul cuprins:
"(8) In situatia in care valorificarea priveste bunuri confiscate in proceduri penale, din comisia de evaluare poate face parte si un reprezentant al Agentiei Nationale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate. In acest caz, comisia de evaluare este formata din 5 membri: 2 reprezentanti ai organului de valorificare, un reprezentant al Agentiei Nationale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, un reprezentant al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor si un reprezentant din partea Ministerului Afacerilor Interne. Inlocuirea acestora se face prin decizie, in conditii temeinic motivate."
15. La articolul 15, alineatele (2) si (5) se abroga.
16. La articolul 20, alineatul (3) se abroga.
17. La articolul 22, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 22
(1) Bunurile imobile intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului se valorifica numai prin licitatie publica, daca prin lege nu se dispune altfel."
18. La articolul 22 alineatul (2), literele a) si b) se abroga.
19. La articolul 22, alineatele (3) - (5) se abroga.
20. La articolul 22, alineatele (7) si (9) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(7) In cazul in care unii dintre coproprietari nu depun oferta de cumparare in termenul de mai sus, vanzarea directa a cotei detinute de stat se face catre cei care au depus oferta. Contractul de vanzare-cumparare se incheie in forma autentica in termen de cel mult 30 de zile de la data achitarii sumei prevazute mai sus.
. . . . . . . . . .
(9) In cazul in care chiriasii aflati in situatia prevazuta la alin. (8) nu isi exprima oferta de cumparare sau nu achita suma datorata in termenele precizate la alin. (8), se procedeaza la valorificarea bunurilor prin licitatie publica."
21. La articolul 23, alineatele (7) si (8) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(7) Licitatia publica are loc in prezenta unei comisii formate din 3 membri, dintre care unul are calitatea de presedinte al comisiei, desemnati prin decizie a conducatorului organului de valorificare sau, daca acesta nu are personalitate juridica, a institutiei cu personalitate juridica din care face parte organul de valorificare. Prin decizie se desemneaza si membrii supleanti.

Afişează Hotararea Nr. 454/2019 privind modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a OUG 14/2007 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    HG 454/2019731/2007    Norme metodologice    OUG 14/2007    Proprietatea privata a statului    Domeniul privat

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.Articole Juridice

Calificarea juridica si natura fiscala a diurnei externe, a cheltuielulor cu transportul si cazarea. Deducerea diurnei externe. Legislatie incidenta
Sursa: av. Emilia Alexandra Ioana

Codul Fiscal: Stabilirea de catre Presedintele A.N.A.F. a criteriilor pentru evaluarea riscului fiscal � o incalcare a principiului separatiei puterilor in stat?
Sursa: Irina Maria Diculescu

Restituirea in 2018 a taxei pe poluare, a taxei speciale, pentru emisiile poluante, precum si a timbrului de mediu pentru autovehicule
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Cum va fi implementat sistemul salarizarii unitare dupa primul an de aplicare a legii?
Sursa: Guvernul Romaniei