din anul 2007, atuul tau de DREPT!
4265 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Diverse Domenii juridice » Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative

Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative

  Publicat: 18 Jul 2019       28310 citiri        Secţiunea: Diverse Domenii juridice  


Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Publicata in Monitorul Oficial nr. 589 din 18.07.2019.

Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
Desemneaza organul independent, din cadrul Comisiei Europene, care raspunde de combaterea fraudei impotriva bugetului Uniunii Europene.Abrevieri: OLAF
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Sustinerile si punctele de vedere ale partilor si procurorului exprimate in cursul procesului penal cu privire la solutionarea cauzei deduse judecatii.
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Denumire data monedei unice europene.
Oficiu electoral - organism electoral constituit la nivelul sectoarelor municipiului Bucuresti, fara a avea atributia de a constata rezultatele alegerilor la acel nivel,
Retea formata din sute de milioane de calculatoare, conectate intre ele, pe principiul \"oricine cu oricine\", pe care se gasesc cateva zeci de mii de servere care asteapta, gata sa deserveasca cereri de la oricare din milioanele de calculatoare client.
Este fapta ce prezinta pericol social, care a fost savarsita cu vinovatie si este prevazuta de legea penala.
Este fapta ce prezinta pericol social, care a fost savarsita cu vinovatie si este prevazuta de legea penala.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Ceea ce poate fi realizat cu usurinta.
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Persoana care cumpara frecvent produsele sau serviciile unei firme, sau dintr-un magazin, consumator obisnuit al unui local.
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
(Legea 10 din 2001) 1. cu bunuri sau servicii - masura reparatorie alternativa const�nd in acordarea de bunuri si servicii, cu acceptul persoanei indreptatite, p�na la concurenta valorii imobilului preluat in mod abuziv.
Grup de cuvinte prin care se individualizeaza si se identifica o persoana fizica in societate si familie.
In contabilitate, ca parte a capitalurilor proprii din cadrul pasivului bilantier, sunt constituite prin modalitati precis explicitate si pentru un scop precizat.
In sensul legislatiei comunitare antitrust, prin �intreprindere� se intelege orice entitate angajata intr-o activitate economica, adica o activitate constand in oferirea de bunuri sau de servicii pe o piata data, independent de statutul sau juridic si de modul de finantare.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

SECTIUNEA 1
Sistemul national de prevenire si combatere a spalarii banilor si a finantarii terorismului

Articolul 1
(1) Prezenta lege instituie cadrul national de prevenire si combatere a spalarii banilor si a finantarii terorismului, care include, fara a se limita la acestea, urmatoarele categorii de autoritati si institutii:
a) organele de urmarire penala;
b) autoritati si institutii publice cu atributii de reglementare, informare si control in domeniu, precum unitatea de informatii financiare a Romaniei, autoritati cu atributii de control financiar/fiscal sau autoritati cu atributii de control fiscal, autoritatea vamala;
c) organe de stat specializate in activitatea de informatii prevazute la art. 6 alin. (1) din Legea nr. 51/1991 privind securitatea nationala a Romaniei, republicata, cu completarile ulterioare;
d) autoritati administrative autonome si institutii cu rol de reglementare si supraveghere sectoriala si control al entitatilor raportoare, precum Banca Nationala a Romaniei, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Oficiul National pentru Jocuri de Noroc.
(2) Unitatea de informatii financiare a Romaniei este Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, denumit in continuare Oficiul .
(3) Oficiul este autoritatea care coordoneaza realizarea evaluarii riscurilor de spalare a banilor si finantare a terorismului la nivel national, evaluare care se realizeaza in cooperare cu autoritatile si institutiile prevazute la alin. (1), cu asigurarea protectiei datelor cu caracter personal. Oficiul coordoneaza raspunsul national la riscurile evaluate, in cooperare cu autoritatile si institutiile prevazute la alin. (1), si informeaza, in acest sens Comisia Europeana, Autoritatea europeana de supraveghere si statele membre.
(4) In scopul prevenirii si combaterii riscurilor de spalare a banilor si finantare a terorismului, autoritatile si institutiile prevazute la alin. (1) lit. b) -d) realizeaza evaluari ale riscului de producere a acestor fenomene infractionale la nivel sectorial si, dupa caz, emit reglementari sau instructiuni cu privire la factorii de risc si masurile de contracarare si diminuare.
(5) Abordarea pe baza de risc se realizeaza, la nivel national, prin cel putin urmatoarele componente:
a) stabilirea domeniilor si categoriilor de entitati raportoare pe baza analizei riscului de spalare a banilor si de finantare a terorismului la care acestea sunt expuse si stabilirea de obligatii administrative in scopul atenuarii acestor riscuri, precum si notificarea Comisiei Europene de catre Oficiu a situatiilor de extindere a categoriilor de entitati raportoare;
b) indeplinirea obligatiilor impuse la lit. a) prin masuri adoptate si aplicate de entitatile raportoare in functie de riscul individual evaluat.
(6) Evaluarile de risc prevazute la alin. (3) si (4) sunt intocmite tinand cont de concluziile evaluarii privind riscurile de spalare de bani si finantare a terorismului realizate de Comisia Europeana, sunt actualizate cel putin o data la 4 ani la nivel sectorial si national, tinand cont de evolutia riscurilor si de eficacitatea masurilor adoptate in scopul atenuarii lor, si sunt utilizate in vederea alocarii si ierarhizarii resurselor pentru combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului in mod eficient.
(7) Oficiul asigura publicarea, pe pagina proprie de internet, a unei sinteze a evaluarii nationale de risc si transmite autoritatilor de supraveghere elementele relevante din evaluarea nationala.
(8) Autoritatile de supraveghere pun de indata la dispozitia entitatilor raportoare elementele relevante din evaluarea nationala si sectoriala corespunzatoare domeniului, in scopul realizarii si actualizarii propriilor evaluari ale riscului dupa finalizarea evaluarilor de risc prevazute la alin. (3) si (4).
(9) Autoritatile si institutiile prevazute la alin. (1) lit. a), b) si d) intocmesc statistici privind eficacitatea masurilor de prevenire si combatere a spalarii banilor si a finantarii terorismului, in domeniul specific de activitate, care includ:
a) date de masurare a dimensiunii si a importantei diferitelor sectoare care intra in domeniul de aplicare al prezentei legi, inclusiv numarul de entitati si persoane, precum si importanta economica a fiecarui sector;
b) date de masurare a fazelor de raportare, de investigare si judiciare ale cadrului national de combatere a spalarii banilor si a finantarii terorismului, inclusiv numarul de rapoarte privind tranzactii suspecte inaintate catre Oficiu, actiunile intreprinse ca urmare a rapoartelor respective si, anual, numarul de cazuri investigate, numarul de persoane urmarite penal, numarul de persoane condamnate pentru infractiuni de spalare a banilor sau de finantare a terorismului, tipul de infractiuni generatoare de bunuri supuse spalarii banilor, in cazul in care aceste informatii sunt disponibile, precum si valoarea in euro a bunurilor care au fost sechestrate sau confiscate;
c) daca sunt disponibile, date care indica numarul si procentajul de rapoarte care au ca urmare o investigatie suplimentara, impreuna cu raportul anual catre entitatile raportoare in care sunt detaliate utilitatea si urmarile rapoartelor pe care le-au prezentat;
d) date privind numarul de cereri transfrontaliere de informatii care au fost efectuate, primite, respinse partial ori complet solutionate de catre Oficiu .
(10) Autoritatile si institutiile prevazute la alin. (1) lit. a), b) si d) transmit Oficiului, in format electronic, statisticile prevazute la alin. (9), in forma stabilita de acesta. Oficiul asigura publicarea anuala a unei versiuni consolidate a statisticilor, pe pagina proprie de internet.
(11) Oficiul transmite Comisiei Europene statisticile prevazute la alin. (10).
(12) Oficiul transmite Comisiei Europene, Autoritatii Europene de Supraveghere si statelor membre evaluarea de risc prevazuta la alin. (3).

SECTIUNEA a 2-a
Definitii

Articolul 2
In sensul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a) prin spalarea banilor se intelege infractiunea prevazuta la art. 49;
b) prin finantarea terorismului se intelege infractiunea prevazuta la art. 36 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea si combaterea terorismului, cu modificarile si completarile ulterioare;
c) bunuri inseamna activele de orice fel, corporale sau necorporale, mobile ori imobile, tangibile sau intangibile, precum si documentele juridice sau instrumentele sub orice forma, inclusiv electronica sau digitala, care atesta un titlu ori un drept sau interese cu privire la acestea;
d) relatie de corespondent reprezinta:
1. furnizarea de servicii bancare de catre o institutie de credit in calitate de corespondent pentru o alta institutie de credit in calitate de respondent, inclusiv servicii de cont curent sau de depozit si servicii conexe, precum gestionarea numerarului, transferuri transfrontaliere de fonduri, compensarea cecurilor, servicii de conturi de corespondent accesibile direct clientilor si servicii de schimb valutar;
2. relatia dintre o institutie de credit si o institutie financiara ori dintre doua institutii financiare, in vederea prestarii de servicii similare celor de la pct. 1 de catre institutia corespondenta pentru institutia respondenta, inclusiv relatiile stabilite pentru tranzactii cu titluri de valoare sau transferuri de fonduri;
e) transferuri externe in si din conturi bancare inseamna transferurile transfrontaliere, precum si operatiunile de plati si incasari efectuate pe teritoriul Romaniei de catre un client nerezident;
f) institutie de credit inseamna o institutie astfel cum este definita la art. 4 alin. (1) pct. 1) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerintele prudentiale pentru institutiile de credit si societatile de investitii si de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012, inclusiv sucursalele situate intr-un stat membru ale unei astfel de institutii, indiferent daca sediul central este situat intr-un stat membru sau intr-un stat tert;
g) institutie financiara inseamna:
1. intreprinderea, alta decat o institutie de credit, care efectueaza una sau mai multe dintre activitatile enumerate la art. 18 alin. (1) lit. b) -1), n) si n1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv furnizorii de servicii postale care presteaza servicii de plata si entitatile specializate care desfasoara activitati de schimb valutar;
2. asiguratorii, asiguratorii compozit, asiguratorii captivi, asiguratorii micsti, reasiguratorii, astfel cum sunt definiti la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea si supravegherea activitatii de asigurare si reasigurare, cu modificarile si completarile ulterioare, si intermediarii de asigurari si/sau reasigurari, astfel cum sunt definiti la art. 3 alin. (1) pct. 11 si 13 din Legea nr. 236/2018 privind distributia de asigurari, cu completarile ulterioare, cu exceptia intermediarilor secundari, astfel cum sunt definiti la art. 3 pct. 16 din Legea nr. 236/2018, cu completarile ulterioare;
3. depozitarii centrali, administratorii de fonduri alternative de investitii, contrapartile centrale, societatile de servicii de investitii financiare si alte entitati autorizate in baza legislatiei nationale in vederea prestarii serviciilor si activitatilor de investitii, societatile de administrare a investitiilor, societatile de investitii, entitatile care administreaza un loc de tranzactionare, Fondul de compensare a investitorilor, asa cum sunt definiti potrivit prevederilor legale;
4. administratorii de fonduri de pensii private, in nume propriu si pentru fondurile de pensii private pe care le administreaza;
5. sucursale situate intr-un stat membru ale institutiilor financiare prevazute la pct. 1-4, indiferent daca sediile lor reale sunt situate intr-un stat membru sau intr-un stat tert;
6. o intreprindere de investitii astfel cum este definita in legislatia nationala privind pietele de instrumente financiare;
7. un organism de plasament colectiv care isi comercializeaza unitatile sau actiunile;
h) prin sucursala a unei institutii de credit sau financiare se intelege un punct de lucru care reprezinta o parte dependenta din punct de vedere juridic de o institutie de credit sau de o institutie financiara si care desfasoara direct toate sau unele dintre activitatile specifice acestora;
i) prin relatie de afaceri se intelege relatia profesionala legata de activitatile prestate de entitatile raportoare prevazute la art. 5 si despre care, la momentul stabilirii contactului, se considera a fi de o anumita durata;

Afişează Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 129/2019    Spalare de bani    Finantarea terorismului

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Decizia CCR referitoare la subiectul activ al infractiunii de spalare de bani
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Lipsire de libertate in mod ilegal. Trafic de minori si proxenetism
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie, Sectia Penala, Decizia nr. 1100 din 10.04.2012Articole Juridice

Restrangerea dreptului la viata privata, intima si de familie prin metodele speciale de supraveghere tehnica. Proportionalitatea actiunilor
Sursa: Liliana Gologan

Sensul notiunii de �convingere� a judecatorului la aprecierea probelor in procesul penal
Sursa: Euroavocatura.ro

Cauza Michaud v. France. Datoria de �vigilenta continua� asupra avocatilor
Sursa: EuroAvocatura.ro

Spalarea de bani in Noul Cod Penal (art. 269)
Sursa: EuroAvocatura.ro | Av. Marius-Catalin Predut

Infractiunile prin care se aduce atingere intereselor financiare ale Comunitatilor Europene in Noul Cod Penal (art.
Sursa: EuroAvocatura.ro | Av. Marius-Catalin Predut