din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1547 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Diverse Domenii juridice » OUG 62/2019 pentru modificarea si completarea OUG 34/2008 privind organizarea si functionarea Sistemului national unic pentru apeluri de urgenta si pentru completarea OUG nr. 111/2011 privind comunicatiile electronic

OUG 62/2019 pentru modificarea si completarea OUG 34/2008 privind organizarea si functionarea Sistemului national unic pentru apeluri de urgenta si pentru completarea OUG nr. 111/2011 privind comunicatiile electronic

  Publicat: 04 Sep 2019       6493 citiri        Secţiunea: Diverse Domenii juridice  


Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Publicata in Monitorul Oficial nr. 725 din 03.09.2019.

Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Act adoptat de organele de stat,
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
1. Persoana fizica membra a unei societati comerciale care, pe baza unui contract, convine sa contribuie cu bunuri,
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Este o tranzactie sau o serie de tranzactii cu valori mobiliare conferind persoanei sau grupului de persoane implicate, prin titlurile astfel dobandite, singure ori impreuna cu cele deja detinute ori controlate, o pozitie de control sau majoritara in participare la capitalul emitentului.
1. Contract incheiat intre locatar si locator prin care primul inchiriaza un bun,
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Este o tranzactie sau o serie de tranzactii cu valori mobiliare conferind persoanei sau grupului de persoane implicate, prin titlurile astfel dobandite, singure ori impreuna cu cele deja detinute ori controlate, o pozitie de control sau majoritara in participare la capitalul emitentului.
Fuzionare. O operatiune de concentrare este realizata atunci cand doua sau mai multe intreprinderi, independente anterior, fuzioneaza, atunci cand o intreprindere achizitioneaza controlul unei alte intreprinderi
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,

Articolul I
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2008 privind organizarea si functionarea Sistemului national unic pentru apeluri de urgenta, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 246 din 28 martie 2008, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 160/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 2, dupa alineatul (21) se introduce un nou alineat, alineatul (22), cu urmatorul cuprins:
"(22) Transmiterea mesajelor tehnice standardizate scurte ce contin informatia de localizare obtinuta pe baza echipamentului terminal se realizeaza fara interventia apelantului, catre numarul unic 114."
2. La articolul 2, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu urmatorul cuprins:
"(41) Furnizorii de retele publice de comunicatii electronice mobile au obligatia de a suporta atat costurile determinate de transmiterea la numarul 114 a mesajelor tehnice standardizate scurte ce contin informatia de localizare obtinuta pe baza echipamentului terminal, cat si costurile aferente traficului generat pe o conexiune de date de transmiterea informatiei de localizare obtinuta pe baza echipamentului terminal."
3. Articolul 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 3
(1) In sensul prezentei ordonante de urgenta, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a) agentii specializate de interventie - structurile autoritatilor administratiei publice, care au rolul de interventie imediata pentru solutionarea urgentelor in domeniile ambulantei, serviciilor mobile de urgenta, reanimare si descarcerare (S.M.U.R.D.), politiei, jandarmeriei, serviciilor publice profesioniste si voluntare pentru situatii de urgenta, inclusiv S.M.U.R.D., contra terorismului, precum si alte structuri stabilite prin hotarare a Guvernului;
b) alertare falsa - utilizarea intentionata a numarului 112 pentru determinarea alarmarii sau interventiei agentiilor specializate de interventie in mod nejustificat;
c) apel de urgenta - orice apel catre Serviciul de urgenta 112, care necesita actiunea agentiilor specializate de interventie;
d) mesaj asociat unui apel de urgenta - orice mesaj scurt (SMS), transmis ulterior unui apel de urgenta, privind aceeasi situatie de urgenta, catre Serviciul de urgenta 112, de o persoana cu dizabilitati de auz si/sau vorbire inregistrata la administratorul SNUAU, care necesita actiunea agentiilor specializate de interventie;
e) apelare abuziva - apelarea repetata, cu rea intentie, a numarului 112, fara ca apelantul sa justifice o stare care necesita actiunea agentiilor specializate de interventie, sau apelarea numarului 112 pentru a aduce injurii operatorilor;
f) apel involuntar - apelarea numarului 112 din greseala;
g) centrul unic pentru apeluri de urgenta - structura specializata de preluare si transfer al apelurilor de urgenta primite la 112, aflata in serviciu permanent, operat de administratorul SNUAU;
h) mesaj abuziv - transmiterea repetata de mesaje scurte (SMS) catre numarul 113, cu rea intentie, de catre o persoana care nu este inregistrata la administratorul SNUAU, sau transmiterea unui mesaj scurt (SMS) catre numarul 113 pentru a aduce injurii operatorilor, precum si transmiterea repetata catre numarul 114, cu rea intentie, a unor mesaje care nu respecta conditiile prevazute la art. 2 alin. (22);
i) dispeceratul de urgenta - structura specializata de preluare si tratare a apelurilor de urgenta primite prin centrul unic pentru apeluri de urgenta, aflata in serviciu permanent, operat de agentiile specializate de interventie;
j) dispeceratul integrat de urgenta - structura specializata aflata in serviciu permanent care, pe langa preluarea apelului la numarul de urgenta, asigura alarmarea si coordonarea echipajelor de interventie ale tuturor serviciilor specializate de interventie, cu caracter medical si nemedical, din aceeasi locatie fizica. Coordonarea se face de catre personal special pregatit, avand inclusiv un coordonator medical, cu studii superioare, din cadrul serviciului de ambulanta sau S.M.U.R.D.;
k) E 112 - serviciul de comunicatii de urgenta extins prin adaugarea informatiei de localizare a terminalului de la care se efectueaza apelul de urgenta;
l) ETSI - Institutul European pentru Standardizare in Telecomunicatii;
m) gradul de serviciu - probabilitatea (P), exprimata ca fractie zecimala, ca un apel telefonic sa fie blocat. P.01 este gradul de serviciu care reflecta probabilitatea ca in timpul unei ore cu trafic de varf un apel din o suta sa fie blocat;
n) informatia de localizare primara - datele cu continutul si formatul stabilite de Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii, care indica elementele de retea relevante din punctul de vedere al localizarii si care nu necesita prelucrare suplimentara din partea operatorului;
o) informatia de localizare - datele cu continutul si formatul stabilite de Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii si implementate in cadrul SNUAU, care, prin prelucrarea informatiei de localizare primara, indica pozitia geografica in care se afla echipamentul terminal al unui utilizator de telefonie mobila sau adresa fizica de instalare a punctului terminal pentru o retea de telefonie fixa;
p) informatia de localizare obtinuta pe baza echipamentului terminal - datele generate la nivelul echipamentului terminal mobil al apelantului, dupa momentul initierii apelului de urgenta, si transmise catre administratorul SNUAU de o functionalitate integrata nativ la nivelul acestui terminal, precum si, acolo unde sunt disponibile, cele generate de o aplicatie furnizata de administratorul SNUAU, ce contin latitudinea si longitudinea care caracterizeaza pozitia geografica in care se afla echipamentul terminal;
q) punctul de acces al centrului unic pentru apeluri de urgenta - punctul fizic prin care unui apelant la numarul unic de urgenta 112 i se asigura accesul la agentiile specializate de interventie;
r) rutare - dirijarea apelurilor efectuate de la echipamentele terminale dintr-o retea publica de telefonie catre numarul unic de urgenta 112, in functie de zona de arondare a echipamentului terminal apelant, la centrul unic pentru apeluri de urgenta corespunzator;
s) Serviciul de urgenta 112 - serviciu furnizat de SNUAU care asigura preluarea apelurilor de urgenta de la cetateni si transmiterea acestora catre agentiile specializate de interventie, in vederea asigurarii unei reactii imediate, uniforme si unitare pentru solutionarea urgentelor;
s) statie de interventie - punct de concentrare a resurselor agentiilor specializate de interventie, destinate solutionarii urgentelor;
t) SNUAU - ansamblu integrat de aplicatii, echipamente si retele de comunicatii si tehnologia informatiei care realizeaza interfata unica de acces al cetateanului la agentiile specializate de interventie si care permite raspunsul adecvat urgentei semnalate; interfata publica de acces este realizata prin integrarea in cadrul sistemului a centrului unic pentru apeluri de urgenta cu dispeceratele agentiilor specializate de interventie;
t) terminal telematic - terminal specializat care asigura posibilitatea transmiterii apelurilor de urgenta si a informatiilor privind urgenta de catre persoane cu dizabilitati de auz si/sau vorbire, utilizand tehnici de transmisie si de prelucrare automata la distanta a informatiei, prin intermediul unor procedee moderne de comunicatie;
u) 112 - numarul unic pentru apeluri de urgenta;
v) suporti tehnici - echipamente de comunicatii, antene folosite in exclusivitate pentru SNUAU.
(2) In cuprinsul prezentei ordonante de urgenta sunt, de asemenea, aplicabile definitiile relevante prevazute la art. 4 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicatiile electronice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 140/2012, cu modificarile si completarile ulterioare."
4. La articolul 15, dupa litera a) se introduce o noua litera, litera a1), cu urmatorul cuprins:
"a1) de a lua toate masurile necesare astfel incat sa permita transmiterea, cu prioritate, in limita capabilitatilor tehnice, catre administratorul SNUAU a informatiei de localizare obtinute pe baza echipamentului terminal, atat prin utilizarea mesajelor tehnice standardizate scurte, cat si a conexiunii de date, indiferent de tipul de serviciu folosit de utilizatorul respectiv;".
5. La articolul 15, litera b) se abroga.
6. La articolul 18, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 18
(1) Furnizorii de servicii de comunicatii electronice destinate publicului au obligatia de a pune la dispozitia administratorului SNUAU si de a actualiza, pana la data de 25 a fiecarei luni, in mod gratuit, in formatul stabilit de Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii, bazele de date proprii care contin numerele de telefon, datele cu caracter personal prevazute la art. 4 alin. (1) pct. 55, respectiv pct. 56 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 111/2011, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 140/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, ale utilizatorilor finali ai serviciilor de comunicatii electronice destinate publicului la puncte mobile, indiferent de modalitatea de plata anterioara sau ulterioara furnizarii serviciilor, respectiv ale utilizatorilor finali ai serviciilor de comunicatii electronice destinate publicului la puncte fixe."
7. La articolul 19, dupa alineatul (2) se introduc doua noi alineate, alineatele (21) si (22), cu urmatorul cuprins:
"(21) Datele cu caracter personal prevazute la alin. (1) sunt stocate de catre administratorul SNUAU pentru o perioada de 5 ani.
(22) La implinirea termenului prevazut la alin. (21), datele cu caracter personal vor fi sterse sau, dupa caz, distruse."
8. La articolul 20, alineatul (11) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(11) SNUAU are obligatia de a transforma informatiile de localizare primara in informatii de localizare, precum si de a utiliza, acolo unde este disponibila, informatia de localizare obtinuta pe baza echipamentului terminal."
9. La articolul 32 alineatul (1), literele a) si b) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"a) apelarea abuziva a numarului unic pentru apeluri de urgenta 112 sau transmiterea de mesaje abuzive la numarul 113 ori la numarul 114, cu amenda de la 500 lei la 1.000 lei;
b) alertarea falsa a agentiilor specializate de interventie, cu amenda de la 1.500 lei la 5.000 lei."

Articolul II

Afişează OUG 62/2019 pentru modificarea si completarea OUG 34/2008 privind organizarea si functionarea Sistemului national unic pentru apeluri de urgenta si pentru completarea OUG nr. 111/2011 privind comunicatiile electronic pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    SNUAU    112    Cartele preplatite    Apeluri de urgenta    OUG 111/2011    OUG 34/2008    OUG 62/2019

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Comunicarea deciziei de concediere. Efectele refuzului salariatului de a primi decizia de concediere
Pronuntaţă de: Curtea de Apel BUCURESTI - Decizia nr. 445/29.01.2019

Repartizarea inegala a timpului de munca. Plata orelor suplimentare si a sporului de noapte
Pronuntaţă de: Tribunalul Brasov � Sentinta civila nr. 642/25.09.2019

Decizia nr. 711/2018 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a unor dispozitii ale art. 112 din Codul Rutier
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Angajatorul va putea fi obligat la corectarea declaratiei fiscale prin declaratii rectificative ori de cate ori transmite date nereale
Pronuntaţă de: Tribunalul Mehedinti Sectia C.M.A.S., Sentinta civila nr. 123/2017, in sedinta publica din 9 februarie 2017

Plata contravalorii tichetelor de masa catre salariati
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Craiova, Sectia I Civila, Decizia nr. 3418 din 29.06.2016

Decizia 3/2017. In temeiul Legii 112/1995, proprietarul constructiei are dreptul sa dobandeasca proprietatea si asupra terenului aferent acesteia
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Amanarea predarii autoritatilor competente a persoanei solicitate in baza mandatului european de arestare
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia penala, Decizia nr. 670 din 12 mai 2015

Conditiile si efectele competentei teritoriale alternative
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 1718 din 19 iunie 2015

Cerere de chemare in judecata. Lipsa determinarii valorii obiectului cererii. Consecinte
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 944 din 11 martie 2014

Contract de vanzare-cumparare incheiat in temeiul Legii nr. 112/1995, intervenita ulterior pronuntarii hotararii in recursul in anulare
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr. 393 din 6 februarie 2014Articole Juridice

Despagubirile datorate de institutiile publice ca urmare a concedierilor abuzive. Plata integrala sau esalonare pe 5 ani?
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Un stat UE poate refuza sa recunoasca un permis de conducere care a fost doar reinnoit intr-un alt stat membru dupa ce i-a interzis titularului acestui permis sa conduca pe teritoriul sau
Sursa: EuroAvocatura.ro

Termenul in care se accepta si se dezbate succesiunea
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Izolarea si carantina in coronacriza. Efecte juridice si economico-sociale
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu

Impozitele speciale prelevate pe cifra de afaceri a intreprinderilor de telecomunicatii si din sectorul comertului cu amanuntul sunt compatibile cu dreptul Uniunii
Sursa: EuroAvocatura.ro

Deplasarile in interes de serviciu. Timpul de munca
Sursa: MCP Cabinet avocati

Modificarea felului muncii fara consimtamantul salariatului
Sursa: MCP Cabinet avocati