din anul 2007, atuul tau de DREPT!
2311 de useri onlinePrima pagină » Jurisprudenţă » Transporturi » Decizia nr. 711/2018 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a unor dispozitii ale art. 112 din Codul Rutier

Decizia nr. 711/2018 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a unor dispozitii ale art. 112 din Codul Rutier

  Publicat: 18 Apr 2019       3203 citiri        Secţiunea: Transporturi  


Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
In Monitorul Oficial nr. 300 din 18.04.2019 a fost publicata Decizia nr. 711/2018 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 112 alin. (1) lit. a) teza intai din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice.

Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural prin care organul de urmarire penala, instanta de judecata, in procese penale sau civile, ori alt organ de jurisdictie dispune ca o persoana sa se prezinte in fata sa la o data determinata, in legatura cu un proces.
Sustinerile si punctele de vedere ale partilor si procurorului exprimate in cursul procesului penal cu privire la solutionarea cauzei deduse judecatii.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Unica autoritate de justitie din Romania, garantul suprematiei Constitutiei, care se supune numai Constitutiei si legii sale de organizare si functionare.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Este modul de sesizare al organelor de urmarire penala facuta de catre o persoana sau organizatie publica, careia i s-a acuzat o vatamare prin infractiune.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Una din masurile preventive privative de libertate reglementata in Codul de procedura penala si prevazuta si de Constitutia Romaniei, revizuita.
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Act prevazut de lege, prin care un organ de stat este informat si abilitat sa desfasoare o anumita activitate
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Ansamblu de solutii pronuntate de catre organele de jurisdictie in legatura cu probleme de drept sau institutiile juridice examinate cu prilejul desfasurarii litigiilor din competenta lor.
Institutie constituita cu scopul de a apara drepturile si libertatile cetatenilor
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Sustinerile si punctele de vedere ale partilor si procurorului exprimate in cursul procesului penal cu privire la solutionarea cauzei deduse judecatii.
Unica autoritate de justitie din Romania, garantul suprematiei Constitutiei, care se supune numai Constitutiei si legii sale de organizare si functionare.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Zile in care se cuprinde intreg intervalul de timp dintre momentul inceperii si implinirii termenului, inclusiv prima si ultima zi a termenului.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Reprezinta anularea, suprimarea unei legi sau a unei dispozitii legale si care are ca rezultat scoaterea din vigoare, in total sau in parte, a unui act normativ printr-un alt act normativ de aceeasi valoare juridica sau de o valoare juridica superioara.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Una din masurile preventive privative de libertate reglementata in Codul de procedura penala si prevazuta si de Constitutia Romaniei, revizuita.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.

1. Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 112 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, exceptie ridicata de C.M. in Dosarul nr. YYYYY/299/2016 al Judecatoriei Sectorului 1 Bucuresti - Sectia civila si care formeaza obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. XXXX D/2016.
2. La apelul nominal lipsesc partile, fata de care procedura de citare este legal indeplinita.
3. Magistratul-asistent refera ca la dosar autorul exceptiei a depus concluzii scrise prin care solicita admiterea acesteia.
4. Cauza fiind in stare de judecata, presedintele Curtii acorda cuvantul reprezentantului Ministerului Public, care solicita respingerea, ca neintemeiata, a exceptiei de neconstitutionalitate, aratand ca asupra acesteia Curtea s-a mai pronuntat prin Decizia nr. 433 din 8 iulie 2014.


C U R T E A,


avand in vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:
5. Prin Sentinta civila nr. 21.815 din 5 decembrie 2016, pronuntata in Dosarul nr. YYYYY/299/2016, Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti - Sectia civila a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 112 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice. Exceptia a fost invocata de C.M. intr-o cauza avand ca obiect plangerea impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei prevazute de art. 102 alin. (1) pct. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002, respectiv conducerea pe drumurile publice a unui vehicul pentru care termenul de valabilitate a inspectiei tehnice periodice a expirat.
6. In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia arata ca prin textul de lege criticat, ce permite retinerea certificatului de inmatriculare sau de inregistrare ori a dovezii inlocuitoare a acestuia, se aduce atingere dreptului de proprietate privata si libertatii economice, deoarece, spre exemplu, proprietarul nu mai poate vinde autoturismul, in lipsa certificatului de inmatriculare. Certificatul de inmatriculare ar trebui retinut numai daca se constata neconformitati tehnice, iar nu pentru expirarea inspectiei tehnice periodice, atunci cand autovehiculul este in stare optima de functionare.
7. Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti - Sectia civila apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate este neintemeiata, facand referire la Decizia Curtii Constitutionale nr. 433 din 8 iulie 2014.
8. Potrivit dispozitiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, actul de sesizare a fost comunicat presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului, precum si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.
9. Guvernul apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate este neintemeiata, facand referire la jurisprudenta Curtii Constitutionale.
10. Avocatul Poporului considera ca textele de lege criticate sunt constitutionale, facand referire la punctul sau de vedere retinut in Decizia Curtii Constitutionale nr. 433 din 8 iulie 2014.
11. Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.


C U R T E A,


examinand actul de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul intocmit de judecatorul-raportor, notele scrise depuse de autorul exceptiei, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:
12. Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.
13. Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate il constituie dispozitiile art. 112 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 670 din 3 august 2006, care, la data savarsirii contraventiei, 12 august 2016, aveau urmatorul cuprins: " (1) Certificatul de inmatriculare sau de inregistrare ori dovada inlocuitoare a acestuia se retine de catre politia rutiera in urmatoarele cazuri: a) vehiculul nu are efectuata inspectia tehnica periodica valabila;".
14. In prezent, Curtea observa ca textul de lege criticat a fost modificat prin art. I pct. 16 din Ordonanta Guvernului nr. 14/2017 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 685 din 23 august 2017, pastrand solutia legislativa anterioara. Prin urmare, Curtea se va pronunta asupra art. 112 alin. (1) lit. a) teza intai din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002, care are urmatorul cuprins: " (1) Certificatul de inmatriculare sau de inregistrare ori dovada inlocuitoare a acestuia se retine de catre politia rutiera in urmatoarele cazuri: a) vehiculul inregistrat nu are efectuata inspectia tehnica periodica valabila [...]".
15. Autorul exceptiei de neconstitutionalitate sustine ca textul de lege criticat aduce atingere dispozitiilor constitutionale ale art. 44 referitor la dreptul de proprietate privata si ale art. 45 privind libertatea economica.
16. Examinand exceptia de neconstitutionalitate, Curtea observa ca s-a mai pronuntat asupra unor critici similare celor din prezenta cauza prin Decizia nr. 433 din 8 iulie 2014, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 607 din 14 august 2014. Cu acel prilej, Curtea a constatat ca, potrivit dispozitiilor legale contestate, politistul rutier poate retine certificatul de inmatriculare sau de inregistrare ori dovada inlocuitoare a acestuia, daca vehiculul aflat in trafic nu are inspectia tehnica periodica valabila, sens in care, potrivit alin. (2) al art. 112 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002, conducatorul auto va primi o dovada inlocuitoare cu drept de circulatie pentru 15 zile .
17. Curtea a retinut ca o astfel de masura nu este de natura a afecta dreptul de proprietate, deoarece reprezinta consecinta unei conduite culpabile a contravenientului, si nu are semnificatia infrangerii dreptului, intrucat, potrivit art. 112 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 coroborat cu art. 202 alin. (1) din Regulamentul de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.391/2006, dupa indeplinirea obligatiei corelative de intrare in legalitate, certificatul in cauza se restituie proprietarului, la prezentarea de catre acesta a dovezii de incetare a motivelor pentru care s-a dispus masura tehnico- administrativa.
18. In plus, Curtea a observat ca o astfel de masura are ca scop, asemenea sanctiunilor contraventionale complementare, inlaturarea unei stari de pericol create ca urmare a conducerii pe drumurile publice a unui autovehicul ce nu are inspectia tehnica periodica valabila. Asa fiind, Curtea a statuat ca masura retinerii certificatului de inmatriculare/inregistrare are caracter temporar si reprezinta numai o limitare a folosintei acestuia pe perioada in care punerea in circulatie a vehiculului ar constitui un pericol pentru siguranta celor care participa la trafic.
19. Neintervenind elemente noi, de natura a justifica reconsiderarea jurisprudentei Curtii Constitutionale, solutia si considerentele acestei decizii isi pastreaza valabilitatea si in prezenta cauza.
20. Distinct de cele aratate, Curtea observa, cu acest prilej, ca atat regimul documentelor de inmatriculare pentru vehicule, cat si cel al inspectiei tehnice periodice sunt reglementate la nivelul Uniunii Europene prin Directiva 1999/37/CE a Consiliului din 29 aprilie 1999 privind documentele de inmatriculare pentru vehicule, modificata prin Directiva 2014/46/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 3 aprilie 2014 si prin Directiva 2014/45/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 3 aprilie 2014 privind inspectia tehnica periodica a autovehiculelor si a remorcilor acestora si de abrogare a Directivei 2009/40/CE. Potrivit considerentului 3 din Directiva 2014/45/UE a Parlamentului European si a Consiliului, este necesara "prevederea unei proceduri de inmatriculare a vehiculelor care sa permita suspendarea autorizarii de a folosi in trafic un vehicul, in cazul in care o asemenea utilizare reprezinta un risc imediat pentru siguranta rutiera", iar "controalele tehnice in trafic ale vehiculelor utilitare ar trebui doar sa completeze inspectiile tehnice periodice".
21. In ceea ce priveste art. 45 din Constitutie, Curtea observa ca libertatea economica implica dreptul de a incepe o activitate economica si ca acesta se exercita, potrivit textului constitutional, in conditiile legii. In masura in care retinerea certificatului de inmatriculare pentru neefectuarea inspectiei tehnice periodice ar limita libertatea economica a persoanei, aceasta limitare s-ar datora necesitatii de a proteja un interes public, si anume asigurarea sigurantei circulatiei pe drumurile publice.
22. Pentru considerentele expuse mai sus, in temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,


CURTEA CONSTITUTIONALA
In numele legii
D E C I D E:


Respinge, ca neintemeiata, exceptia de neconstitutionalitate ridicata de C.M. in Dosarul nr. YYYYY/299/2016 al Judecatoriei Sectorului 1 Bucuresti - Sectia civila si constata ca dispozitiile art. 112 alin. (1) lit. a) teza intai din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice sunt constitutionale in raport cu criticile formulate.
Definitiva si general obligatorie.
Pronuntata in sedinta din data de 20 noiembrie 2018
Pronuntata de: Curtea Constitutionala a Romaniei


Citeşte mai multe despre:    CCR    Codul Rutier    Dreptul Transporturilor    OUG 195/2002    ITP    Proprietate privata    Libertate economica
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Lamurirea dispozitivului hotararii judecatoresti. Limitele judecatii. Neclaritatea dispozitivului. Drepturi salariale. Notiunea de �spor�. Modalitatea de stabilire si de plata
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 442/24.06.2020

Functionari publici. Drepturi salariale functionari. Revocarea pentru viitor a efectelor unui act administrativ de stabilire a drepturilor salariale. Inlaturare pentru trecut a efectelor actului administrativ de stabilire a drepturilor salariale
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 628/30.07.2020

Pensionarii militari decorati cu ordinul �Meritul Militar�. Beneficiul semnului onorific se acorda in favoarea beneficiarului pensionar militar sub forma unui spor adaugat la cuantumul pensiei brute
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 304/16.07.2020

Plata de despagubiri salariatului in cazul suspendarii contractului de munca. Principiul raspunderii civile contractuale
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Craiova - Decizia civila nr. 2351/2019

Decizia CCR 279/17.06.2015 nu este aplicabila atunci cand decizia de suspendare fost consolidata prin trimiterea in judecata a salariatului pentru fapte penale incompatibile cu functia detinuta
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Brasov - Decizia civila nr. 897/26.06.2019

Recalcularea salariului prin raportare la salariul maxim stabilit in cadrul institutiei pentru aceeasi functie/grad/treapta si gradatie pentru activitatea desfasurata in aceleasi conditii
Pronuntaţă de: Curtea de Apel BUCURESTI - Decizie civila nr. 1710/ 5.10.2020

Existenta sau inexistenta resurselor financiare ale angajatorului nu poate avea vreo influenta asupra platii drepturilor salariale prevazute in contractul individual de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 5590 din data de 03 Decembrie 2019

Pe calea contestatiei in anulare nu pot fi valorificate decat nereguli procedurale, iar nu relative la dezlegarea data de instanta fondului raportului juridic
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Alba Iulia - Decizia civila nr. 398/2020

Omisiunea inscrierii in concret a motivelor de fapt si de drept. Nulitatea absoluta a deciziei de concediere
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 3581/2019

Plata drepturilor salariale restante. Sarcina probei revine angajatorului.
Pronuntaţă de: Tribunalul Neamt, Sentinta civila nr. 312/2020 din 30 iunie 2020Articole Juridice

Dialogurile MCP � Oportunitatea reorganizarii angajatorului vs. Legalitarea concedierii salariatilor
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Conditiile in care o perioada de garda in regim de permanenta constituie in integralitatea sa timp de lucru
Sursa: Curtea de Justitie a Uniunii Europene

Un salariat are dreptul, pentru perioada cuprinsa intre concedierea sa nelegala si reintegrarea sa in functia detinuta anterior, la concediu anual platit
Sursa: EuroAvocatura.ro

Incidenta Deciziei CCR nr. 279/2015 asupra contractelor de munca suspendate la data pronuntarii. Neretroactivitate si neconstitutionalitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Aplicarea unui spor obligatoriu la pedeapsa principala a inchisorii � pedeapsa echitabila sau asuprire neconstitutionala
Sursa: Irina Maria Diculescu

Egalitatea in drepturi la acordarea pensiei sociale minime garantate
Sursa: EuroAvocatura.ro

Restrictiile privind vanzarea-cumpararea terenurilor agricole situate in extravilan si aplicarea principiului tempus regit actum
Sursa: Irina Maria Diculescu