din anul 2007, atuul tau de DREPT!
4358 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Legislatie Imobiliara » LEGEA nr. 36/1991, actualizata, privind societatile agricole si alte forme de asociere in agricultura

LEGEA nr. 36/1991, actualizata, privind societatile agricole si alte forme de asociere in agricultura

  Publicat: 08 Jan 2020       17290 citiri        Secţiunea: Legislatie Imobiliara  


LEGEA nr. 36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere in agricultura

Actualizata 2020, prin:
- Legea 176/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr. 36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere in agricultura (M.Of. 828 din 11-oct-2019)

Conform art. 323 Cod Penal, fapta de a se asocia sau de a initia constituirea unei asocieri in scopul savarsirii uneia sau mai multor infractiuni,
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Potrivit legii nr 58/1998 privind activitatea bancilor comerciale, acestea (atat persoanele juridice romane, cat si sucursalele unor banci straine) pot desfasura, in limita autorizatiei primite de la BNR, urmatoarele activitati:
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Reglementata in cap. I, t. II, C. proc. pen., partea speciala, hotarare pronuntata de instanta de judecata in cursul judecatii care nu rezolva fondul cauzei, ci se pronunta asupra diverselor cereri, probleme sau exceptii ori masuri procesuale (ex. arestarea preventiva etc.) care se ivesc in timpul judecatii.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Specialist cu o competenta profesionala deosebita care poate fi desemnat de catre organul de urmarire penala ori de catre organul de jurisdictie pentru a efectua lucrari sau a da lamuririle necesare asupra unor situatii de fapt, in vederea rezolvarii unui proces. In activitatea sa expertul nu transeaza conflicte si nici nu arbitreaza interese, ci executa analize, investigatii, calcule, formuland evaluari, precieri si concluzii in legatura cu situatia respectiva.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Suma stabilita de banca de comun acord cu clientul cu ocazia incheierii contractului de credit,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
A fost promulgat la 11.09.1865
1. Persoana fizica membra a unei societati comerciale care, pe baza unui contract, convine sa contribuie cu bunuri,
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Intreprindere comuna. Asociatie de intreprinderi sau de persoane fizice, constituita pentru a realiza un anumit proiect de afacere. Conform regulilor de concurenta comunitare, �intreprinderile comune� sunt intreprinderi controlate in comun de catre cel putin alte doua intreprinderi.
1. Din punct de vedere juridic, cedare temporara a dreptului de exploatare a unor bunuri, in schimbul unei plati;

TITLUL I: Dispozitii generale

Articolul 1

Proprietarii de terenuri agricole care beneficiaza de prevederile Legii fondului funciar nr. 18/1991, precum si alti proprietari de terenuri agricole pot sa-si exploateze pamintul si in forme de asociere .

Articolul 2

Formele de asociere simpla sunt asocierile dintre doua sau mai multe familii in baza unui contract de societate, avand ca scop exploatarea terenurilor agricole, cresterea animalelor, aprovizionarea, depozitarea, conditionarea, prelucrarea si vanzarea produselor, prestarea unor servicii, precum si alte activitati .

(Din 23-mar-2015 Art. 2 din titlul I modificat de Art. 42 din capitolul XII din Ordonanta urgenta 3/2015)

Articolul 3

Persoanele prevazute in art. 1 pot constitui si societati comerciale in conditiile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale.

Articolul 4

In cazul in care proprietarii terenurilor agricole nu doresc sa le exploateze individual si nici in una din formele prevazute la art. 2 si 3, ei se pot constitui in societati agricole, cu personalitate juridica, in conditiile prevazute in titlul II al prezentei legi.

Articolul 41

(1) Societatile agricole se pot reorganiza prin transformare, in conditiile prezentei legi, in una dintre formele societare prevazute si reglementate de Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

(Din 14-oct-2019 Art. 4^1, alin. (1) din titlul I modificat de Art. I, punctul 1. din Legea 176/2019)

(2) Pentru o perioada de 5 ani de la constituirea noii societati, partile sociale sau actiunile circula cu respectarea dreptului de preferinta al asociatilor, in conditiile Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

(3) Cererea avand ca obiect transformarea societatii agricole in societate, inmatricularea in registrul comertului si radierea din registrul societatilor agricole, insotita de toate datele si inscrisurile doveditoare ale indeplinirii conditiilor pentru inregistrarea in registrul comertului si autorizarea functionarii prevazute de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si de Legea nr. 26/1990 privind registrul comertului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se depune la judecatoria in circumscriptia careia isi are sediul societatea agricola.

(Din 14-oct-2019 Art. 4^1, alin. (3) din titlul I modificat de Art. I, punctul 1. din Legea 176/2019)

(4) Cererea prevazuta la alin. (3) se solutioneaza prin incheiere .

(5) In termen de 15 zile de la data ramanerii definitive a incheierii, inscrisurile prevazute la alin. (3) si (4) se comunica oficiului registrului comertului de pe langa tribunalul in raza caruia si-a stabilit sediul social societatea constituita prin transformare, in vederea inmatricularii in registrul comertului.

(Din 14-oct-2019 Art. 4^1, alin. (3) din titlul I completat de Art. I, punctul 2. din Legea 176/2019)

Articolul 42

(1) Reorganizarea prin transformare prevazuta la art. 41 se realizeaza concomitent cu infiintarea in locul societatii agricole a unei societati reglementate de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Drepturile si obligatiile societatii agricole care si-a incetat existenta se transfera in totalitate in patrimoniul societatii care se infiinteaza pe baza Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

(3) Adunarea generala a societatii agricole aproba transformarea acesteia in societate, potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

(4) Cu cel putin o luna inainte de data desfasurarii adunarii generale, care urmeaza sa se pronunte asupra proiectului de transformare, organele de conducere ale societatii agricole pun la dispozitia asociatilor, la sediul societatii, urmatoarele documente:

a) proiectul de transformare;

b) daca este cazul, raportul expertului desemnat de organele de conducere ale societatii agricole;

c) daca este cazul, situatiile financiare.

Articolul 43

(1) La societatile agricole care se transforma in societati, daca exista aporturi in natura, avantaje rezervate oricarei persoane care a participat la constituirea societatii sau la tranzactii conducand la acordarea unor autorizatii, operatiuni incheiate de fondatori pe seama societatii agricole, se va desemna un expert evaluator, conform art. 42 alin. (4) . Acesta intocmeste un raport de evaluare a fiecarui bun aportat si stabileste numarul si valoarea actiunilor/partilor sociale acordate corespunzator.

(2) Raportul prevazut la alin. (1) va cuprinde:

a) forma, denumirea si sediul social ale societatii rezultate din transformare;

b) fundamentarea si conditiile transformarii;

c) conditiile alocarii de actiuni sau parti sociale la noua societate;

d) data la care actiunile sau partile sociale prevazute la lit. c) dau detinatorilor dreptul de a participa la beneficii si orice conditii speciale care afecteaza acest drept;

e) rata de schimb a actiunilor sau partilor sociale si cuantumul eventualelor plati in numerar;

f) drepturile conferite de societate detinatorilor de actiuni care confera drepturi speciale si celor care detin alte valori mobiliare in afara de actiuni sau masurile propuse in privinta acestora;

g) data situatiilor financiare ale societatii agricole, care au fost folosite pentru a se stabili conditiile transformarii;

h) modul de circulatie a partilor sociale sau a actiunilor existente, cu respectarea dreptului de preferinta al asociatilor, in conditiile Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru o perioada de 5 ani de la constituirea noii societati.

Articolul 44

(1) Societatea agricola devine societate constituita potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, de la data inmatricularii in registrul comertului.

(2) Inmatricularea se efectueaza in termen de 24 de ore de la data primirii de catre oficiul registrului comertului de pe langa tribunal a inscrisurilor prevazute la art. 41 alin. (3) si (4) .

(3) Societatii i se atribuie codul unic de inregistrare al societatii agricole transformate.

Articolul 45

(1) Asociatii societatii agricole care detin parti sociale la data transformarii devin asociati/actionari la societatea transformata.

(2) Asociatul care nu doreste sa fie in continuare asociat in noua societate primeste contravaloarea titlurilor sale de participare de la ceilalti asociati.

(3) Contractele incheiate pentru terenurile agricole, proprietatea asociatilor, aduse pentru folosinta in societatea agricola, se reziliaza anterior transformarii acesteia in societate . Asociatii pot arenda terenul agricol societatii transformate pe baza de contract, in conditiile legii.

(Din 14-oct-2019 Art. 4^1 din titlul I completat de Art. I, punctul 3. din Legea 176/2019)

TITLUL II: Societati agricole

CAPITOLUL 1: Dispozitii preliminare

Afişează LEGEA nr. 36/1991, actualizata, privind societatile agricole si alte forme de asociere in agricultura pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Societati agricole    avocat Societati agricole    Constituire societati agricole    jurist Societate agricola    LEGEA 36/1991

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Competenta materiala. Locul executarii obligatiei. Lipsa unei stipulatii contrare ori daca locul platii nu se poate stabili potrivit naturii prestatiei sau in temeiul contractului, al practicilor statornicite intre parti ori al uzantelor
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia I civila Decizia nr. 418/2019