din anul 2007, atuul tau de DREPT!


Prima pagină » Legislaţie » Contencios Administrativ » ORDONANTA MILITARA nr. 6/2020 privind instituirea masurii de carantinare asupra municipiului Suceava , a unor comune din zona limitrofa, precum si a unei zone de protectie asupra unor unitati administrativ-teritoriale din judetul Suceava

ORDONANTA MILITARA nr. 6/2020 privind instituirea masurii de carantinare asupra municipiului Suceava , a unor comune din zona limitrofa, precum si a unei zone de protectie asupra unor unitati administrativ-teritoriale din judetul Suceava

  Publicat: 31 Mar 2020       1846 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


ORDONANTA MILITARA nr. 6 din 30.03.2020 privind instituirea masurii de carantinare asupra municipiului Suceava , a unor comune din zona limitrofa, precum si a unei zone de protectie asupra unor unitati administrativ-teritoriale din judetul Suceava

Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Act normativ prin care se reglementeaza situatii generale si impersonale (decrete lege) sau situatii individuale concrete (numirea sau revocarea unui ambasador)
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Suprafata de teren extinsa de o parte si de alta a proiectiei in plan orizontal a conductelor
Cuprinde masurile luate pentru exercitarea dreptului persoanelor cu handicap la un regim special de prevenire, de tratament, de readaptare, de invatamant, de instruire si de integrare sociala a acestei categorii de persoane.
Suprafata de teren extinsa de o parte si de alta a proiectiei in plan orizontal a conductelor
Suprafata de teren extinsa de o parte si de alta a proiectiei in plan orizontal a conductelor
Comune, orase, municipii si judete.
Suprafata de teren extinsa de o parte si de alta a proiectiei in plan orizontal a conductelor
Persoana pusa sub interdictie judecatoreasca sau careia i s-a aplicat pedeapsa complementara a interzicerii unor drepturi prevazuta de legea penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.

Avand in vedere dispozitiile art. 24 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul starii de asediu si regimul starii de urgenta, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 22 din 21 ianuarie 1999, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 453/2004, cu modificarile si completarile ulterioare,


Tinand seama de evaluarea realizata de Comitetul National pentru Situatii Speciale de Urgenta, aprobata prin Hotararea nr. 17 din 30.03.2020,


In temeiul art. 4 alin. (2) si (4) din Decretul Presedintelui Romaniei nr.195/2020 privind instituirea starii de urgenta la nivel national, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 212 din 16 martie 2020, al pct.1 si 3 din anexa nr. 2 la acelasi decret si al art. 20 lit. n) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.1/1999, cu modificarile si completarile ulterioare,


Ministrul afacerilor interne emite urmatoarea


Ordonanta militara


Art. 1 - Se instituie pe perioada starii de urgenta, masura de carantinare in municipiul Suceava si in zona limitrofa formata din urmatoarele opt comune: Adancata, Salcea, Ipotesti, Bosanci, Moara, Scheia, Patrauti si Mitocu Dragomirnei.


Art. 2 - Se instituie pe perioada starii de urgenta o zona de protectie, ca perimetru de siguranta in jurul localitatilor carantinate, formata din toate celelalte unitati teritoriale administrative din judetul Suceava.


Art. 3 - In zona carantinata prevazuta la art.1 este permisa intrarea, respectiv iesirea pentru:


a) transportul de marfa, indiferent de natura acestuia, a materiilor prime si resurselor necesare desfasurarii activitatilor economice in zona carantinata, precum si a aprovizionarii populatiei;


b) persoanele care nu locuiesc in zona carantinata dar care desfasoara activitati economice sau in domeniul apararii, ordinii publice, securitatii nationale, sanitar, situatiilor de urgenta, administratiei publice locale, asistentei si protectiei sociale, judiciar, serviciilor de utilitate publica, energetic, agriculturii alimentatiei publice, alimentarii cu apa, comunicatiilor si transporturilor.


Art. 4 - Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, precum si operatorii economici din domeniul transportului feroviar de persoane, nu vor comercializa bilete/abonamente sau alte titluri de calatorie pentru transportul calatorilor in zona carantinata decat daca sunt respectate dispozitiile art. 3.


Art. 5 - Toate restrictiile stabilite prin ordonante militare precedente se aplica in mod corespunzator in localitatile carantinate si in zona de protectie .


Art. 6 - Se imputerniceste Centrul Judetean de Coordonare si Conducere a Interventiei Suceava (CJCCI) pentru a stabili completari si derogari in ceea ce priveste dispozitiile prevazute la art. 3.


Art. 7 - (1) In zona de protectie, organele cu atributii in domeniul apararii, ordinii publice si securitatii nationale vor stabili masuri specifice de prevenire si limitare a intrarii, respectiv a iesirii persoanelor in/din zona de carantinare prevazuta la art. 1.


(2) In zona de protectie este interzisa deplasarea intre localitatile din zona a persoanelor ce apartin altor categorii socio-profesionale.


(3) Autoritatile administratiei publice locale si judetene vor aduce la cunostinta persoanelor din zona de protectie obligatiile ce le revin referitoare la deplasarea si accesul in/din zona


carantinata.


(4) Aplicarea masurilor de verificare, control si acces in/dinspre zona carantinata se realizeaza de catre personalul structurilor Ministerului Afacerilor Interne in colaborare cu cele ale Ministerului Apararii Nationale.


Art. 8 - Accesul pe aeroportul international ``Stefan cel Mare`` Suceava este permis doar pentru zboruri efectuate cu aeronave de stat, zborurilor de transport marfa si corespondenta, umanitare sau care asigura servicii medicale de urgenta, precum si aterizarilor tehnice necomerciale.


Art. 9 - Consiliul Judetean Suceava impreuna cu primarii si consiliile locale din unitatile administrativ-teritoriale situate in zona de carantinare si zona de protectie vor lua masuri de a asigura


functionarea serviciile de protectie si asistenta sociala, functionarea corespunzatoare a serviciilor de utilitati publice, precum si aprovizionarea cu alimente de baza pentru persoanele fara sustinatori sau alta forma de ajutor si care nu se pot deplasa de la locuinta/gospodarie.


Art. 10 - Este strict interzis accesul intre localitati prin alte zone si cai de acces decat cele deschise circulatie publice de pe drumurile europene, nationale, judetene si comunale.


Art. 11 - (1) Sunt abilitate sa asigure aplicarea si respectarea prevederilor prezentei ordonante militare:


a) Politia Romana, Jandarmeria Romana si politia locala, pentru masurile prevazute la art.3;


b) Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, pentru masurile prevazute la art.4 si 8.


(2) Nerespectarea masurilor prevazute la art.3, 4 si 8 atrage raspunderea disciplinara, civila, contraventionala sau penala, in conformitate cu prevederile art.27 din Ordonanta de urgenta a


Guvernului nr.1/1999, cu modificarile si completarile ulterioare.


(3) Personalul institutiilor prevazute la alin.(1) este imputernicit sa constate contraventii si sa aplice sanctiuni, in conformitate cu prevederile art.29 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.1/1999, cu modificarile si completarile ulterioare.


Art. 12 - (1) Prezenta ordonanta militara se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


(2) Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligatia de a informa publicul, prin mesaje difuzate regulat, pentru cel putin 2 zile de la data publicarii, despre continutul prezentei ordonante militare.

Afişează ORDONANTA MILITARA nr. 6/2020 privind instituirea masurii de carantinare asupra municipiului Suceava , a unor comune din zona limitrofa, precum si a unei zone de protectie asupra unor unitati administrativ-teritoriale din judetul Suceava pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Somajul tehnic    Somajul tehnic carantina    Somajul tehnic coronavirus    Reducerea normei de lucru    Munca la domiciliu    suspendare cim carantina    suspendare cim forta majora    suspendare contract de munca carantina    suspendare contract de munca forta majora    concediere 2020    concedeire    desfiintare post    desfiintare post 2020    reintegrare    reintegrare pe post    reintegrare efectiva    reintegrare reala    organigrama    desfiintare posturi 2020    organigrama    codul muncii    codul muncii 2020    Munca la domiciliu    telemunca    telesalariat    codul muncii    echipamente de tehnologia informatiei si comunicatiilor    munca la domiciliul propriu    act aditional munca la domiciliul propriu    tipologia telemuncii    salariat in regim de telemunca    munca la domiciul coronavirus    telemunca coronavirus    Legea 81/2018    munca la domiciliu si telemunca    prestarea activitatii in regim de telemunca    Ordonanta militara 3/2020    Ordonanta militara 2/2020    Decretul 195/2020    OUG 32/2020    OUG 30/2020    OUG 33/2020    OUG 37/2020    Ordonanta militara 6/2020

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Salariatul aflat in somaj tehnic avea obligatia de a se prezenta la serviciu si de a indeplini sarcinile trasate de conducerea societatii
Pronuntaţă de: Tribunalul Covasna - Sentinta civila nr. 1119 din data de 23 noiembrie 2017Articole Juridice

Dialogurile MCP (V) � Legea Kurzarbeit (a somajului tehnic). Avantaje si lipsuri
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Protectia sociala a salariatilor. Drepturi si Proceduri de care acestia pot beneficia (II � pe durata starii de urgenta)
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu

Beneficiarii Legii nr. 19/2020. Conditiile de acordare a indemnizatiei
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu

Intrebari frecvente referitoare la somajul tehnic
Sursa: ITM

Evitati abuzurile! Informati-va despre suspendarea, modificarea si incetarea contractului individual de munca!
Sursa: av. Emilia Alexandra Ioana

Beneficiarii si procedura de atribuire a somajului tehnic pe perioada starii de urgenta
Sursa: MCP Cabinet avocati

Pastrati-va si protejati-va salariatii! Veti avea din nou nevoie de ei!
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu