din anul 2007, atuul tau de DREPT!


Prima pagină » Legislaţie » Contencios Administrativ » OUG nr. 34/2020 pentru modificarea si completarea OUG nr. 1/1999 privind regimul starii de asediu si regimul starii de urgenta

OUG nr. 34/2020 pentru modificarea si completarea OUG nr. 1/1999 privind regimul starii de asediu si regimul starii de urgenta

  Publicat: 02 Apr 2020       5503 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Ordonanta de urgenta nr. 34/2020 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul starii de asediu si regimul starii de urgenta

Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Totalitatea activitatilor desfasurate, in regim de putere publica,
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Ordonanta de Urgenta a Guvernului privind modificarea Codului de procedură penală
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Conform Ordonantei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor (care a abrogat Legea 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor),
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Alaturi de persoanele fizice, persoanele juridice apar in circuitul civil ca subiecte de drepturi si obligatii. In aceasta calitate, ele au aptitudinea generala si abstracta de a dobandi drepturi si de a-si asuma obligatii si, in virtutea acesteia, pot dobandi drepturi si isi pot asuma obligatii.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Prevazuta in cap. IV, t. III, art. 64, C. pen., partea generala,
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Este o tranzactie sau o serie de tranzactii cu valori mobiliare conferind persoanei sau grupului de persoane implicate, prin titlurile astfel dobandite, singure ori impreuna cu cele deja detinute ori controlate, o pozitie de control sau majoritara in participare la capitalul emitentului.
(TVA). Forma sub care exista in prezent taxa generala de consumatie este taxa pe valoarea adaugata (TVA).
A fost promulgat la 11.09.1865
Este modul de sesizare al organelor de urmarire penala facuta de catre o persoana sau organizatie publica, careia i s-a acuzat o vatamare prin infractiune.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Una dintre modalitatile de reparare a pagubei pricinuite prin infractiune.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Notiunea Stat de drept este, in general, utilizata pentru a sublinia diferentele existente intre regimurile democratice si regimurile autoritare (dictatoriale).
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.

Avand in vedere evolutia situatiei epidemiologice internationale determinata de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum si declararea "Pandemiei" de catre Organizatia Mondiala a Sanatatii la data de 11 martie 2020,

vazand Hotararea Consiliului Suprem de Aparare a Tarii nr. 30/2020 privind necesitatea instituirii starii de urgenta si planul de actiune la instituirea starii de urgenta,

avand in vedere instituirea starii de urgenta pe intreg teritoriul Romaniei prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei,

luand act de evolutia situatiei epidemiologice pe teritoriul Romaniei si de evaluarea riscului de sanatate publica pentru perioada imediat urmatoare, care indica o crestere a numarului de persoane infectate cu coronavirusul SARS-CoV-2,

tinand cont de faptul ca nerespectarea sau neaplicarea masurilor stabilite in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul starii de asediu si regimul starii de urgenta, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 453/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, in actele normative conexe, in ordonantele militare sau in ordine, specifice starii instituite, ar avea un impact deosebit de grav, in principal asupra dreptului la viata si, in subsidiar, asupra dreptului la sanatate al persoanelor, contribuind la zadarnicirea eforturilor autoritatilor competente in combaterea raspandirii coronavirusului SARS-CoV-2,

avand in vedere necesitatea stringenta si imediata de asigurare a unui caracter preventiv si coercitiv adecvat sub aspectul raspunderii contraventionale in cazul nerespectarii sau neaplicarii imediate a masurilor stabilite,

vazand experienta tarilor grav afectate de evolutia virusului cu privire la rapiditatea de luare a deciziei la nivelul autoritatilor si constatand ca este necesar ca in Romania sa fie adoptate in continuare, gradual si in timp real, masuri pentru limitarea raspandirii acestuia, care sa vizeze actiuni atat in planul sanatatii publice, cat si in alte domenii ale vietii sociale si economice, intelegand faptul ca pentru gestionarea consecintelor in plan social si economic a situatiei determinate de pericolul raspandirii virusului este necesara inclusiv adoptarea unor acte normative in regim de maxima urgenta,

subliniind ca anumite proceduri care sunt parte in lantul decizional, respectiv procedurile de transparenta decizionala in administratia publica si cele aferente dialogului social, astfel cum sunt prevazute de legislatia in vigoare, sunt de natura a afecta rapiditatea cu care pot fi luate masurile normative aplicabile pe durata starii instituite ori care sunt o consecinta a instituirii acestei stari,

raportat la specificul starii instituite prin Decretul nr. 195/2020, nereglementarea in sensul celor precizate mai sus are ca efect limitarea capacitatii autoritatilor publice de a dispune si realiza, in cel mai scurt timp, masurile necesare, aspect care afecteaza interesul public general si, in contextul dat, constituie o amenintare la adresa sanatatii publice si a economiei.

In considerarea faptului ca elementele sus-mentionate definesc un context exceptional care nu putea fi previzionat, care vizeaza interesul public general si care constituie o situatie extraordinara, de urgenta, a caror reglementare nu poate fi amanata,

in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta .

Art. I. -

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul starii de asediu si regimul starii de urgenta, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 22 din 21 ianuarie 1999, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 453/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Articolul 28 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 28. -

(1) Nerespectarea prevederilor art. 9 constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 2.000 lei la 20.000 lei, pentru persoane fizice, si de la 10.000 lei la 70.000 lei, pentru persoane juridice.

(2) Pe langa sanctiunea contraventionala principala prevazuta la alin. (1), in functie de natura si gravitatea faptei, se pot aplica si una sau mai multe dintre urmatoarele sanctiuni contraventionale complementare, prevazute in ordonantele militare:

a) confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din contraventie;

b) interzicerea accesului prin aplicarea sigiliului de catre organele abilitate;

c) suspendarea temporara a activitatii;

d) desfiintarea unor lucrari;

e) refacerea unor amenajari."

2. Dupa articolul 28 se introduc patru noi articole, articolele 281-284, cu urmatorul cuprins:

"Art. 281. -

Bunurile confiscate ca urmare a aplicarii sanctiunilor contraventionale prevazute la art. 28, care sunt cuprinse in categoriile stabilite, potrivit art. 282 alin. (1), in Necesarul de bunuri in stare de urgenta sau in Necesarul de bunuri in stare de asediu, se atribuie direct, cu titlu gratuit, si nu se supun dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 282. -

(1) Pe perioada starii instituite, Ministerul Afacerilor Interne, respectiv Ministerul Apararii Nationale intocmeste Necesarul de bunuri in stare de urgenta, respectiv Necesarul de bunuri in stare de asediu, care cuprinde lista categoriilor de bunuri aflate in cantitati insuficiente punerii in aplicare a masurilor dispuse in starea instituita. Documentele se comunica autoritatilor abilitate sa asigure aplicarea si respectarea dispozitiilor ordinelor si/sau ordonantelor militare.

(2) Organul constatator care a dispus confiscarea bunurilor prevazute de art. 281 transmite Ministerului Afacerilor Interne, respectiv Ministerului Apararii Nationale, in cel mult 24 de ore de la data constatarii faptei, in copie, procesul-verbal de constatare a contraventiei si aplicare a sanctiunii, impreuna cu documentele de insotire a bunurilor confiscate.

(3) Ministrul afacerilor interne, respectiv ministrul apararii nationale sau persoanele imputernicite de acestia dispun prin ordin de distributie:

a) atribuirea cu titlu gratuit a bunurilor confiscate, institutiilor sau autoritatilor publice, in termen de cel mult 3 zile de la data primirii documentelor prevazute la alin. (2);

b) atribuirea bunurilor confiscate in vederea prelucrarii voluntare unor operatori specializati, in situatia in care acestea sunt materii prime si materiale care pot fi folosite pentru obtinerea unor produse necesare autoritatilor si institutiilor publice pentru punerea in aplicare a masurilor dispuse pe perioada starii instituite.

(4) Transportul bunurilor de la organul constatator la autoritatile si institutiile publice beneficiare sau/si la operatorii specializati se asigura de catre structuri publice specializate, desemnate prin ordinul de distributie prevazut la alin. (3).

Art. 283. -

(1) Produsele obtinute de operatorii prevazuti la art. 282 alin. (3) lit. b) sunt atribuite cu titlu gratuit autoritatilor si institutiilor publice beneficiare stabilite prin ordin de distributie al ministrului afacerilor interne, respectiv al ministrului apararii nationale sau al persoanelor imputernicite de catre acestia.

(2) Conditiile si termenii in care se realizeaza predarea- preluarea materiilor prime, materialelor, precum si a produselor obtinute se stabilesc de catre Ministerul Afacerilor Interne, respectiv de catre Ministerul Apararii Nationale si operatorii specializati prevazuti la art. 282 alin. (3) lit. b) prin protocol de predare-preluare.

(3) Cheltuielile operatorilor economici efectuate in vederea obtinerii produselor prevazute la alin. (1), precum si cheltuielile ocazionate de transportul produselor catre autoritatile si institutiile beneficiare sunt deductibile fiscal.

(4) Taxa pe valoarea adaugata datorata potrivit Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, de catre operatorii economici prevazuti la art. 282 alin. (3) lit. b) pentru produsele prevazute la alin. (1), se suporta de catre autoritatile si institutiile publice beneficiare.

Art. 284. -

(1) Plangerea formulata impotriva procesului- verbal de constatare a contraventiei si de aplicare a sanctiunilor prevazute la art. 28 nu suspenda executarea sanctiunilor contraventionale complementare aplicate.

(2) In caz de anulare sau de constatare a nulitatii procesului- verbal instanta judecatoreasca dispune sa se achite celui in drept o despagubire care se stabileste in raport cu valoarea de circulatie a bunurilor la momentul confiscarii si care se asigura din bugetul autoritatilor si institutiilor publice beneficiare."

3. Dupa articolul 29 se introduce un nou articol, articolul 291, cu urmatorul cuprins:

"Art. 291. -

(1) Contravenientul poate achita, in termen de cel mult 15 zile de la data inmanarii sau comunicarii procesului- verbal, jumatate din cuantumul amenzii aplicate de agentul constatator pentru contraventiile prevazute la art. 28.

(2) Sumele provenite din amenzile aplicate pentru contraventiile prevazute la art. 28 se fac venit integral la bugetul de stat ."

4. Articolul 30 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 30. -

In masura in care prezenta ordonanta de urgenta nu prevede altfel, contraventiilor prevazute la art. 28 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile ulterioare."

5. Dupa articolul 33 se introduc doua noi articole, articolele 331 si 332, cu urmatorul cuprins:

Afişează OUG nr. 34/2020 pentru modificarea si completarea OUG nr. 1/1999 privind regimul starii de asediu si regimul starii de urgenta pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    OUG 1/1999    OUG 1/1999 actualizata    OUG 1/1999 actualizata 2020    starea de necesitate    starea de urgenta    situatie de criza    OUG 34/2020

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.Articole Juridice

Legalitatea sanctiunilor contraventionale/amenzilor aplicate pe durata starii de urgenta, conform OUG 1/1999
Sursa: avocat Gales Iulian | MCP Cabinet avocati

AUTORIZATIE (ADEVERINTA) privind deplasarea in interes de serviciu. WORD si PDF
Sursa: MCP Cabinet avocati