din anul 2007, atuul tau de DREPT!
2795 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale » Legea nr. 227/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 156/2000 privind protectia cetatenilor romani care lucreaza in strainatate

Legea nr. 227/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 156/2000 privind protectia cetatenilor romani care lucreaza in strainatate

  Publicat: 06 Nov 2020       3321 citiri        Secţiunea: Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale  


Legea nr. 227/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 156/2000 privind protectia cetatenilor romani care lucreaza in strainatate

Monitorul Oficial, Partea I nr. 1019 din 02 noiembrie 2020.

Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Strainul incadrat in munca pe teritoriul Romaniei, pe un loc de munca bine definit, intr-un sector de activitate care se desfasoara in functie de succesiunea anotimpurilor, in baza unui contract individual de munca incheiat pe perioada determinata.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Categorie de fapte juridice, care se produc independent de vointa omului si de care legea leaga anumite efecte juridice.
Confederatia este o uniune de state independente sau de unitati teritoriale autonome, infiintata pe baza unui acord international, prin care se determina conditiile de asociere a statelor si de functionare a acestora.
Desemneaza ansamblul de masuri, prestatii in bani si in natura, acordate in vederea protejarii veniturilor in cazul aparitiei riscurilor sociale.
Prevazuta in sectiunea II, cap. II, t. I, art. 10 , C.pen., partea generala , principiu de aplicare a legii penale active,
Este o procedura diplomatica de reglementare a diferendelor internationale, drept conferit puterilor straine conflictului de a media ostilitatile, chiar in decursul acestora. Mediatorul trebuie sa fie un tertstat, un grup de state, O.N.U. sau institutiile sale specializate, alte organizatii internationale cu vocatie mondiala sau regionala sau o personalitate de prestigiu - acceptat de comun acord, de catre partile aflate in conflict.
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Strainul incadrat in munca pe teritoriul Romaniei, pe un loc de munca bine definit, intr-un sector de activitate care se desfasoara in functie de succesiunea anotimpurilor, in baza unui contract individual de munca incheiat pe perioada determinata.
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
In sens general, cheltuiala in bani ce trebuie suportata pentru a putea beneficia de un bun sau serviciu.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Persoana care, in schimbul muncii, primeste un salariu.

Articol unic. -

Legea nr. 156/2000 privind protectia cetatenilor romani care lucreaza in strainatate, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 227 din 25 martie 2019, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 3, dupa litera g) se introduc trei noi litere, literele h)-j), cu urmatorul cuprins:

"h) lucrator sezonier - lucratorul cetatean roman plasat pe un loc de munca, pe o perioada contractuala care nu depaseste 90 de zile, pentru a presta o activitate care se desfasoara in functie de succesiunea anotimpurilor, in temeiul unuia sau mai multor contracte de munca sau, dupa caz, al documentului echivalent acestuia, incheiate pe o perioada determinata cu un angajator stabilit in statul de primire;

i) activitate care se desfasoara in functie de succesiunea anotimpurilor - o activitate care depinde, intr-o anumita perioada a anului, de un eveniment periodic sau de o succesiune de evenimente legate de conditii sezoniere pe durata carora nivelul de forta de munca necesar este considerabil superior nivelului obisnuit pentru operatiunile curente;

j) statul de primire - orice stat care este membru al Uniunii Europene, al Spatiului Economic European sau Confederatia Elvetiana."

2. La articolul 4, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(2) La negocierea acordurilor, intelegerilor, tratatelor sau conventiilor prevazute la alin. (1), partea romana va urmari respectarea principiului egalitatii de tratament si a reglementarilor aplicabile in ceea ce priveste nivelul salariului minim in statul de primire, durata timpului de lucru si de odihna, conditiile generale de munca, sanatatea si securitatea in munca, asigurarea pentru accidente de munca sau boli profesionale si securitate sociala ."

3. La articolul 5, litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"a) respectarea, pe durata angajarii, a drepturilor prevazute de legislatia statului de primire, de acordurile, intelegerile si conventiile bilaterale si multilaterale la care Romania si statul de primire sunt parte, precum si a clauzelor contractului individual de munca sau, dupa caz, documentului echivalent acestuia, cu respectarea dispozitiilor art. 11 alin. (5);".

4. Dupa articolul 5 se introduce un nou articol, articolul 51, cu urmatorul cuprins:

"Art. 51. -

Pentru lucratorii sezonieri, la negocierea acordurilor, intelegerilor, tratatelor sau conventiilor prevazute la art. 4 alin. (1), partea romana negociaza inclusiv conditiile de cazare oferite de angajatori, care trebuie sa respecte normele nationale din statul de primire, acordarea unei indemnizatii pentru asigurarea hranei zilnice, decontarea cheltuielilor de transport dus-intors catre domiciliul din Romania, pe perioada in care lucratorii sezonieri si-au desfasurat efectiv activitatea ."

5. La articolul 8 alineatul (3), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"a) ofertele ferme de locuri de munca din strainatate, cu toate specificatiile acestora, cu elementele prevazute la art. 11 alin. (1), atat in limba statului de primire sau intr-o alta limba de circulatie internationala, cat si in limba romana;".

6. La articolul 8, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(4) Pentru medierea cetatenilor romani in vederea angajarii in strainatate, agentii de plasare incheie cu solicitantii locurilor de munca contracte de mediere in forma scrisa, cu includerea elementelor prevazute la art. 11 alin. (1) lit. a) si d) -s), al caror continut este stabilit prin Hotararea Guvernului nr. 384/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 156/2000 privind protectia cetatenilor romani care lucreaza in strainatate, cu modificarile si completarile ulterioare."

7. Articolul 11 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 11. -

(1) Ofertele ferme din contractele prevazute la art. 8 alin. (1) lit. b) vor cuprinde cel putin urmatoarele elemente:

a) datele de identificare ale angajatorului strain, inclusiv domiciliul fiscal al acestuia;

b) durata ofertei ferme;

c) numarul locurilor de munca din strainatate continute de ofertele ferme;

d) functia, meseria sau ocupatia;

e) durata angajarii in luni/zile, conditiile de angajare, de incetare a angajarii sau de reangajare;

Acest document poate avea modificari ulterioare. Cumparati documentul in forma actualizata sau alegeti un abonament Lege5 care permite accesul la orice forma actualizata.

f) durata maxima a timpului de munca si durata minima a repausului periodic;

g) remuneratia bruta si neta, tariful orar si/sau salariul lunar brut si net, moneda in care se efectueaza plata, modalitatile de plata si datele de plata a salariului;

h) salariul minim/tariful minim garantat in plata prin legislatia statului de primire;

i) sporuri, ore suplimentare si alte drepturi salariale;

j) cazurile in care pot fi urmarite drepturile salariale;

k) durata minima a concediului de odihna anual platit, modul de acordare si drepturile banesti aferente concediului de odihna, prevazute in legislatia statului de primire;

l) conditiile de munca si de clima, masurile privind sanatatea si securitatea in munca, de igiena la locul de munca si securitate sociala;

m) incheierea si semnarea unei asigurari de sanatate a angajatilor romani in aceleasi conditii cu cetatenii din statul de primire;

n) acordarea de despagubiri in caz de boli profesionale, accidente de munca sau deces;

o) specificarea conditiilor de cazare de care va beneficia pe toata durata sederii, cazare de natura sa ii asigure un nivel de trai adecvat, sau, dupa caz, de inchiriere a unei locuinte si conditiile de acordare a unei indemnizatii pentru asigurarea hranei;

Acest document poate avea modificari ulterioare. Cumparati documentul in forma actualizata sau alegeti un abonament Lege5 care permite accesul la orice forma actualizata.

p) asigurarea transportului lucratorilor cetateni romani in statul de primire, transportul de la locul cazarii la locul desfasurarii activitatii, precum si conditiile de transport si de repatriere a salariatilor romani, inclusiv in caz de boli profesionale, accidente de munca sau deces;

q) obiceiurile locului si orice alte aspecte specifice de natura a pune in pericol viata, libertatea sau siguranta lucratorilor cetateni romani;

r) taxele, impozitele si contributiile care greveaza asupra veniturilor lucratorilor cetateni romani, asigurandu-se, dupa caz, evitarea dublei impuneri sau a dublei perceperi de contributii de asigurari sociale;

s) datele de contact ale ambasadelor/misiunilor diplomatice ale Romaniei in statul de destinatie;

s) datele de contact ale autoritatilor locale din statul de primire la care lucratorul cetatean roman poate depune o reclamatie cu privire la nerespectarea contractului sau, dupa caz, documentului echivalent acestuia, incheiat cu angajatorul.

(2) Ofertele ferme de locuri de munca din strainatate pentru lucratorii sezonieri, cu toate specificatiile acestora, atat in limba statului de destinatie sau intr-o alta limba de circulatie internationala, cat si in limba romana, vor cuprinde, pe langa elementele prevazute la alin. (1), si urmatoarele elemente:

a) un contract de inchiriere sau un document echivalent in care sunt precizate in mod clar conditiile de cazare puse la dispozitie lucratorului sezonier de catre angajator, precum si dovada ca angajatorul asigura, in ceea ce priveste cazarea, indeplinirea standardelor generale in materie de sanatate si siguranta in vigoare in statul de primire;

b) angajamentul ca angajatorul lucratorului sezonier va asigura decontul calatoriei dus-intors intre domiciliul lucratorului sezonier din Romania si locul de munca din statul de primire;

c) conditiile de acordare a unei indemnizatii pentru asigurarea hranei zilnice.

(3) In cazul in care decontarea prevazuta la alin. (2) lit. b) este asigurata de catre angajator, se interzice recuperarea respectivelor costuri de transport de la lucratorul sezonier .

(4) In cazul in care cazarea este organizata de catre angajator si sunt indeplinite standardele generale in materie de sanatate si siguranta in vigoare in statul de primire, lucratorului sezonier i se poate solicita plata unei chirii al carei cost nu poate fi mai mare de 25% din remuneratia sa neta.

(5) Agentii de plasare au obligatia de a asigura includerea elementelor prevazute la alin. (1) lit. a) si d)-s), respectiv alin. (2)-(4) in situatia lucratorilor sezonieri, in contractul de mediere si in contractul individual de munca sau, dupa caz, in documentul echivalent acestuia pentru statele prevazute la art. 12 alin. (2), incheiat intre angajatorul strain si lucratorul cetatean roman, cu respectarea legislatiei statului pe teritoriul caruia urmeaza sa fie angajat."

Afişează Legea nr. 227/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 156/2000 privind protectia cetatenilor romani care lucreaza in strainatate pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 227/2020    lucrator sezonier    protectia cetatenilor romani care lucreaza in strainatate    Legea 156/2000

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.Articole Juridice

Viza de scurta/lunga sedere a strainilor in Romania
Sursa: Euroavocatura.ro

Dreptul Uniunii nu impiedica un stat membru sa acorde prestatii familiale unor lucratori detasati sau sezonieri pentru care nu este, in principiu, competent
Sursa: EuroAvocatura.ro