din anul 2007, atuul tau de DREPT!


Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Civila » Legea nr. 140/2022 privind unele masuri de ocrotire pentru persoanele cu dizabilitati intelectuale si psihosociale si modificarea si completarea unor acte normative

Legea nr. 140/2022 privind unele masuri de ocrotire pentru persoanele cu dizabilitati intelectuale si psihosociale si modificarea si completarea unor acte normative

  Publicat: 25 May 2022       14769 citiri        Secţiunea: Legislatie Civila  


Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Lege nr. 140 din 17 mai 2022
privind unele masuri de ocrotire pentru persoanele cu dizabilitati intelectuale si psihosociale si modificarea si completarea unor acte normative

Publicata in Monitorul Oficial nr. 500 din 20 mai 2022

Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Persoana care, de obicei in schimbul unui avantaj banesc, face legatura intre vanzator si cumparator sau incheie o tranzactie intre doua parti, cu imputernicirea acestora;
Sunt persoanele complet straine de actul juridic, adica persoanele carora actul juridic nu le poate profita in nici un fel ori nu le poate indatora in nici un fel.
Persoana care a implinit varsta de 18 ani.
Este organul de stat caruia ii revin, conform legii, atribute privitoare la stabilirea
Este organul de stat caruia ii revin, conform legii, atribute privitoare la stabilirea
Unul dintre modurile de sesizare a organelor de urmarire penala,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este institutia de ocrotire a minorului care este lipsit de ingrijire parinteasca, precum si a alienatului si debilului mintal, dar mai ales a persoanei care, din cauza varstei nu se poate apara singura.
1. Locuinta care, spre deosebire de domiciliu, nu este statornica sau principala. O persoana poate avea, in dreptul nostru, un singur domiciliu si mai multe resedinte.
Persoana care a implinit varsta de 18 ani.
Este modul de sesizare al organelor de urmarire penala facuta de catre o persoana sau organizatie publica, careia i s-a acuzat o vatamare prin infractiune.
Hotarare prin care instanta rezolva unele probleme ridicate in cursul judecatii,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Componenta a sistemului de protectie sociala, reprezinta ansamblul de institutii si masuri prin care statul, autoritatile publice ale administratiei locale si societatea civila asigura prevenirea, limitarea sau inlaturarea efectelor temporare sau permanente ale unor situatii care pot genera marginalizarea sau excluderea sociala a unor persoane.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Persoana care a implinit varsta de 18 ani.
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Latura a capacitatii juridice, care consta in aptitudinea persoanei de a-si exercita singura drepturile
Latura a capacitatii juridice, care consta in aptitudinea persoanei de a-si exercita singura drepturile
Este institutia de ocrotire a minorului care este lipsit de ingrijire parinteasca, precum si a alienatului si debilului mintal, dar mai ales a persoanei care, din cauza varstei nu se poate apara singura.
Latura a capacitatii juridice, care consta in aptitudinea persoanei de a-si exercita singura drepturile
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Ceea ce poate fi realizat cu usurinta.
Latura a capacitatii juridice, care consta in aptitudinea persoanei de a-si exercita singura drepturile
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este institutia de ocrotire a minorului care este lipsit de ingrijire parinteasca, precum si a alienatului si debilului mintal, dar mai ales a persoanei care, din cauza varstei nu se poate apara singura.

Avand in vedere ca, prin Decizia nr. 601/2020 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 164 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile ulterioare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 88 din 27 ianuarie 2021, instanta romana de contencios constitutional a constatat neconformitatea dispozitiilor art. 164 alin. (1) din Codul civil, care stabileau ca persoana care nu are discernamantul necesar pentru a se ingriji de interesele sale, din cauza alienatiei ori debilitatii mintale, urma a fi pusa sub interdictie judecatoreasca, cu prevederile constitutionale cuprinse in art. 1 alin. (3),art. 16 alin. (1) si art. 50, astfel cum se interpreteaza potrivit art. 20 alin. (1), si prin prisma art. 12 din Conventia privind drepturile persoanelor cu dizabilitati,

intrucat potrivit prevederilor art. 147 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata, de la data publicarii deciziei Curtii Constitutionale in Monitorul Oficial al Romaniei, dispozitiile constatate ca fiind neconstitutionale au fost suspendate de drept, incetandu-si efectele juridice la 45 de zile de la publicare,

in considerarea obligatiei legiuitorului de a pune de acord dispozitiile constatate ca fiind neconstitutionale cu Decizia Curtii Constitutionale nr. 601/2020 si cu prevederile din Constitutia Romaniei, republicata, printr-o interventie legislativa de amploare in materia masurilor de ocrotire de drept civil de care pot beneficia persoanele fizice cu dizabilitati intelectuale si psihosociale, care presupune crearea, in legislatia de drept comun, dar si speciala, a unor instrumente juridice de sprijin si ocrotire adecvate pentru aceste categorii de persoane, care sa asigure respectarea demnitatii, a drepturilor si libertatilor, dar si a vointei, nevoilor si preferintelor acestora, precum si salvgardarea autonomiei lor,

avand in atentie necesitatea unei schimbari de paradigma in materie, in vederea alinierii legislatiei nationale la exigentele impuse de Conventia privind drepturile persoanelor cu dizabilitati, adoptata la New York de Adunarea Generala a Organizatiei Natiunilor Unite la 13 decembrie 2006, deschisa spre semnare la 30 martie 2007 si semnata de Romania la 26 septembrie 2007, ratificata de Romania prin Legea nr. 221/2010, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 792 din 26 noiembrie 2010, cu modificarile ulterioare, tintindu-se combaterea excluziunii sociale si a discriminarii, incurajarea participarii active, in conditii de egalitate, a acestor categorii de persoane la viata civila, precum si (re)integrarea lor in plan socioeconomic, cu efecte benefice inclusiv asupra starii de sanatate a acestora,

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Capitolul I Asistenta pentru incheierea actelor juridice

Articolul 1

(1) Majorul care, din cauza unei dizabilitati intelectuale sau psihosociale, are nevoie de sprijin pentru a se ingriji de persoana sa, a-si administra patrimoniul si pentru a-si exercita, in general, drepturile si libertatile civile poate solicita notarului public numirea unui asistent, in conditiile Legii notarilor publici si a activitatii notariale nr. 36/1995, republicata, cu modificarile ulterioare, pentru o durata de maximum 2 ani.

(2) Asistentul este autorizat sa actioneze ca intermediar intre majorul care beneficiaza de asistenta si tertele persoane, fiind prezumat ca actioneaza cu consimtamantul majorului in acordarea asistentei. Dispozitiile art. 2 alin. (3) raman aplicabile.

(3) Asistentul poate transmite si primi informatii in numele majorului si poate comunica tertilor deciziile luate de acesta.

Articolul 2

(1) Asistentul trebuie sa actioneze cu prudenta, diligenta, onestitate si loialitate in vederea realizarii optime a intereselor majorului.

(2) In indeplinirea sarcinii sale, asistentul trebuie sa actioneze in raporturile cu tertii conform preferintelor si dorintelor exprimate de majorul caruia ii acorda sprijin.

(3) Asistentul trebuie sa respecte viata privata si demnitatea majorului. In acest scop, asistentul nu poate primi, utiliza sau comunica informatii cu privire la major decat cu consimtamantul acestuia si numai in masura in care este necesar pentru indeplinirea sarcinii sale.

Articolul 3

(1) Numirea asistentului nu aduce atingere capacitatii de exercitiu a majorului.

(2) In exercitarea asistentei, persoana desemnata asistent nu incheie in numele majorului acte juridice si nici nu incuviinteaza actele pe care acesta le incheie singur.

Articolul 4

(1) Poate avea calitatea de asistent o persoana care poate fi numita tutore, dispozitiile art. 113 lit. a)-d),f) si alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile ulterioare, fiind aplicabile.

(2) Asistenta este o sarcina gratuita.

(3) Majorul este obligat sa restituie asistentului cheltuielile rezonabile avansate de acesta din urma in indeplinirea sarcinii sale.

Articolul 5

(1) Asistentul este dator sa prezinte un raport anual sau, dupa caz, la expirarea duratei pentru care a fost numit cu privire la indeplinirea sarcinii sale catre autoritatea tutelara.

(2) Autoritatea tutelara vegheaza la indeplinirea corespunzatoare de catre asistent a sarcinii sale si, in acest scop, verifica rapoartele prevazute la alin. (1).

(3) Orice persoana poate face plangere la instanta de tutela in a carei circumscriptie teritoriala isi are domiciliul sau resedinta majorul care beneficiaza de asistenta cu privire la activitatea asistentului pagubitoare pentru major.

(4) Plangerea se solutioneaza de urgenta, prin incheiere executorie, de catre instanta de tutela, cu citarea partilor si cu ascultarea majorului care beneficiaza de asistenta .

(5) Incheierea prevazuta la alin. (4) se comunica si notarului public si autoritatii tutelare.

Articolul 6

(1) Asistenta inceteaza in urmatoarele situatii:

a) la expirarea termenului pentru care a fost dispusa;

b) la cererea formulata de majorul care beneficiaza de masura, adresata notarului public;

c) ca urmare a luarii cu privire la major sau la asistent a unei masuri de ocrotire prevazute de Legea nr. 287/2009, republicata, cu modificarile ulterioare;

d) ca urmare a admiterii plangerii prevazute la art. 5 alin. (3);

e) la data decesului majorului sau a asistentului ori prin renuntarea expresa a asistentului.

(2) Despre incetarea asistentei se face mentiune in registrul special prevazut de lege, cu exceptia inlocuirii asistentului, cand inscrierea noului asistent in registru este suficienta.

Capitolul II Modificarea si completarea Codului civil si a Codului de procedura civila

Articolul 7

Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 505 din 15 iulie 2011, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 41, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:

(1^1) Are capacitate de exercitiu restransa si majorul care beneficiaza de consiliere judiciara.

2. La articolul 41, alineatele (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

(2) Actele juridice ale persoanei cu capacitate de exercitiu restransa se incheie de aceasta, cu incuviintarea parintilor sau, dupa caz, a tutorelui, iar in cazurile prevazute de lege, si cu avizul consiliului de familie, daca exista, si autorizarea instantei de tutela. Incuviintarea, avizul sau autorizarea poate fi data, cel mai tarziu, in momentul incheierii actului.

(3) Cu toate acestea, persoana cu capacitate de exercitiu restransa poate face singura acte de conservare, acte de administrare care nu o prejudiciaza, acte de acceptare a unei mosteniri sau de acceptare a unor liberalitati fara sarcini, precum si acte de dispozitie de mica valoare, cu caracter curent si care se executa la data incheierii lor. Dispozitiile art. 168 alin. (4) raman aplicabile.

3. La articolul 42, denumirea marginala a articolului se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Regimul unor acte ale persoanei cu capacitate de exercitiu restransa

4. La articolul 42, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:

(3) Dispozitiile prezentului articol sunt aplicabile si majorului care beneficiaza de consiliere judiciara, in masura in care instanta de tutela nu dispune altfel.

5. La articolul 43, litera b) a alineatului (1) si alineatele (2)-(4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

b) cel care beneficiaza de masura tutelei speciale.

Afişează Legea nr. 140/2022 privind unele masuri de ocrotire pentru persoanele cu dizabilitati intelectuale si psihosociale si modificarea si completarea unor acte normative pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 140/25.05.2022    Punere sub interdictie    Tutela speciala    Masuri de ocrotire    Codul civil

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Punere sub interdictie. Persoana cu retard mental sever
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj, Sectia I-a civila, decizia nr. 436 din 5 februarie 2014

Schizofrenie paranoida. Punere sub interdictie
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj - Decizie nr.1228 din data 26.05.2010

Cerere de punere sub interdictie judecatoreasca. Dementa mixta
Pronuntaţă de: Judecatoria Medias - Sentinta civila nr. 3103 din data 05.12.2011Articole Juridice

Limitele principiului retroactivitatii efectelor nulitatii deciziei de concediere. Neretroactivitatea deciziei de reintegrare a salariatului
Sursa: Irina Maria Diculescu

Ocrotirea interzisului judecatoresc (Art. 164 - 177 - Noul Cod Civil)
Sursa: EuroAvocatura.ro