din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1863 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute » OG 27/2011, actualizata 2024, privind transporturile rutiere

OG 27/2011, actualizata 2024, privind transporturile rutiere

  Publicat: 10 Dec 2023       3048 citiri        Secţiunea: Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute  


Ordonanta 27/2011, actualizata 2024, privind transporturile rutiere

Actualizata prin Legea 288/2023 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 136/2022 pentru modificarea unor acte normative

Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care,
Reprezinta anularea, suprimarea unei legi sau a unei dispozitii legale si care are ca rezultat scoaterea din vigoare, in total sau in parte, a unui act normativ printr-un alt act normativ de aceeasi valoare juridica sau de o valoare juridica superioara.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Activitatea sau ansamblul de activitati organizate de o autoritate a administratiei publice ori de o institutie publica sau autorizata/autorizate ori delegata de aceasta, in scopul satisfacerii unei nevoi cu caracter general sau a unui interes public, in mod regulat si continuu.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Reprezinta anularea, suprimarea unei legi sau a unei dispozitii legale si care are ca rezultat scoaterea din vigoare, in total sau in parte, a unui act normativ printr-un alt act normativ de aceeasi valoare juridica sau de o valoare juridica superioara.
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care,
Formatie de munca de exploatare in activitatea de transport al calatorilor cu mijloace auto, care are in raspundere un parc propriu de autovehicule
In sens general, cheltuiala in bani ce trebuie suportata pentru a putea beneficia de un bun sau serviciu.
Competenta profesionala reprezinta capacitatea de a realiza activitatile cerute la locul de munca la nivelul calitativ specificat in standardul ocupational.
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
In sensul legislatiei comunitare antitrust, prin �intreprindere� se intelege orice entitate angajata intr-o activitate economica, adica o activitate constand in oferirea de bunuri sau de servicii pe o piata data, independent de statutul sau juridic si de modul de finantare.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
Colectiv format din persoane fizice avand o organizare de sine statatoare, concretizata in structura de productie, de conceptie si functionala,
Este o tranzactie sau o serie de tranzactii cu valori mobiliare conferind persoanei sau grupului de persoane implicate, prin titlurile astfel dobandite, singure ori impreuna cu cele deja detinute ori controlate, o pozitie de control sau majoritara in participare la capitalul emitentului.
In sensul legislatiei comunitare antitrust, prin �intreprindere� se intelege orice entitate angajata intr-o activitate economica, adica o activitate constand in oferirea de bunuri sau de servicii pe o piata data, independent de statutul sau juridic si de modul de finantare.
1. Autorizarea eliberata de catre o administratie unei persoane pentru a exercita o profesie sau meserie.
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
1. Autorizarea eliberata de catre o administratie unei persoane pentru a exercita o profesie sau meserie.
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
1. Autorizarea eliberata de catre o administratie unei persoane pentru a exercita o profesie sau meserie.
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
In sens general, cheltuiala in bani ce trebuie suportata pentru a putea beneficia de un bun sau serviciu.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Ocupatia activitatea utila, aducatoare de venit (in bani sau in natura)
inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care,
In sens general, cheltuiala in bani ce trebuie suportata pentru a putea beneficia de un bun sau serviciu.
Ocupatia activitatea utila, aducatoare de venit (in bani sau in natura)
inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care,
In sensul legislatiei comunitare antitrust, prin �intreprindere� se intelege orice entitate angajata intr-o activitate economica, adica o activitate constand in oferirea de bunuri sau de servicii pe o piata data, independent de statutul sau juridic si de modul de finantare.
inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care,
inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care,
inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care,
inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care,
inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care,
inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care,
1. Persoana careia ii apartine un drept sau ii revine o obligatie in mod direct. De exemplu, o persoana poate fi titulara a dreptului de proprietate, a dreptului de autor, a unui drept de creanta etc.
Operatiune de transport rutier efectuata intre doua puncte de incarcare-descarcare aflate pe teritoriul unei tari, de catre un operator de transport rutier strain
In sens general, cheltuiala in bani ce trebuie suportata pentru a putea beneficia de un bun sau serviciu.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Totalitatea activitatilor desfasurate, in regim de putere publica,

CAPITOLUL I: Dispozitii generale

SECTIUNEA 1: Domeniu de aplicare

Art. 1

(1) Dispozitiile prezentei ordonante constituie cadrul general pentru organizarea si efectuarea transporturilor rutiere de marfuri si persoane pe teritoriul Romaniei, precum si a activitatilor conexe acestora, in conditii de siguranta si calitate, cu respectarea principiilor liberei concurente, garantarea accesului liber si nediscriminatoriu la piata transportului rutier, protectia mediului inconjurator, a drepturilor si intereselor legitime ale persoanelor fizice si juridice si pentru satisfacerea necesitatilor economiei nationale si a nevoilor de aparare ale tarii.

(2) Prin prezenta ordonanta se creeaza cadrul legal general pentru aplicarea directa a prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1. 071/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind conditiile care trebuie indeplinite pentru exercitarea ocupatiei de operator de transport rutier si de abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului, ale Regulamentului (CE) nr. 1. 072/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piata transportului rutier international de marfuri si ale Regulamentului (CE) nr. 1. 073/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piata internationala a serviciilor de transport cu autocarul si autobuzul si de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006, denumite in continuare Regulamentul (CE) nr. 1. 071/2009, Regulamentul (CE) nr. 1. 072/2009, respectiv Regulamentul (CE) nr. 1. 073/2009.

(3) Transportul rutier si activitatile conexe acestuia se desfasoara cu respectarea reglementarilor in vigoare privind conditiile de lucru ale conducatorilor auto, conditiile de exploatare a vehiculelor rutiere si de utilizare a infrastructurii rutiere, precum si conditiile privind siguranta circulatiei rutiere.

(4) In toate raporturile generate de transportul rutier si de activitatile conexe acestuia, protectia vietii umane si a mediului inconjurator este prioritara.

Art. 2

Transportul public local efectuat in interiorul unei localitati, precum si serviciul public de transport persoane, asa cum este definit in Regulamentul (CE) nr. 1. 370/2007 al Parlamentului si al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar si rutier de calatori si de abrogare a regulamentelor (CEE) nr. 1. 191/69 si nr. 1. 107/70 ale Consiliului, se reglementeaza prin legi speciale.

SECTIUNEA 2: Definitii

Art. 3

In sensul prezentei ordonante, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:

1. activitate conexa transportului rutier - activitate care se desfasoara in legatura cu transportul rutier;

2. autoturism - autovehicul cu cel putin 4 roti si o viteza maxima constructiva mai mare de 25 km/h, conceput si construit pentru transportul de persoane, care are cel mult 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducatorului auto;

3. autobuz - autovehicul cu cel putin 4 roti si o viteza maxima constructiva mai mare de 25 km/h, conceput si construit pentru transportul de persoane pe scaune si in picioare, care are mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducatorului auto;

4. autocar - autobuz cu mai mult de 22 de locuri pe scaune, destinat si echipat numai pentru transportul de persoane asezate pe scaune, avand spatii speciale pentru transportul bagajelor pe distante mari, amenajat si dotat pentru a asigura confortul persoanelor transportate, avand interdictia de a transporta persoane in picioare;

5. autorizatie de transport international - document care da dreptul unui operator de transport rutier sa efectueze in anumite conditii una sau mai multe operatiuni de transport international pe teritoriul unui stat, pe perioada sa de valabilitate;

6. autogara - spatiu special delimitat, amenajat si dotat pentru a permite plecarea si sosirea autobuzelor, inclusiv a celor aflate in tranzit, asigurand urcarea sau coborarea persoanelor, precum si conditii si servicii pentru autobuze si pentru persoanele aflate in asteptare;

7. capat de traseu - statia de plecare sau statia de destinatie a unui traseu, utilizata pentru urcarea/coborarea, dupa caz, a persoanelor transportate prin servicii regulate de transport contra cost de persoane;

8. certificat de competenta profesionala - document care atesta pregatirea profesionala a unei persoane in domeniul transporturilor rutiere;

9. certificat de transport in cont propriu - document care permite exercitarea ocupatiei de intreprindere de transport rutier in cont propriu;

10. contract de inchiriere de vehicule rutiere - contract incheiat in forma autentica, prin care un locator, persoana fizica sau juridica, transmite, contra cost, dreptul de folosinta pe perioada determinata a unuia sau mai multor vehicule, fara conducator auto, catre o alta persoana fizica sau juridica, numita locatar;

11. copie conforma a certificatului de transport in cont propriu - document in baza caruia se efectueaza transport rutier in cont propriu, eliberat de autoritatea competenta pentru fiecare dintre autovehiculele sau ansamblurile de vehicule rutiere utilizate la transportul rutier in cont propriu;

12. copie conforma a licentei comunitare - document in baza caruia se efectueaza transport rutier contra cost, eliberat de autoritatea competenta pentru fiecare dintre autovehiculele sau ansamblurile de vehicule rutiere utilizate la transportul rutier contra cost;

13. cursa - parcursul dus-intors realizat de un autobuz intre capetele de traseu, in cadrul aceluiasi serviciu regulat de transport de persoane;

14. document de transport - document care se afla la bordul autovehiculului rutier pe toata durata derularii transportului, avand inscrise date privind intreprinderea care efectueaza transportul, expeditorul, beneficiarul transportului, marfurile sau persoanele transportate, dupa caz, si care trebuie sa faca posibila stabilirea categoriei si a tipului de transport rutier efectuat;

15. grafic de circulatie - document care contine denumirea traseului, capetele de traseu, autogarile, statiile publice aflate pe traseu, distantele dintre acestea, orele de plecare/sosire din capetele de traseu si din statiile publice/autogarile aflate pe traseu, zilele in care se efectueaza serviciul regulat si serviciul regulat special, dupa caz;

16. grup de persoane dinainte constituit - grup de persoane constituit, pentru care o persoana juridica sau o persoane fizica este responsabila cu incheierea contractului si plata serviciului ocazional, inainte de plecarea in cursa. Pe tot parcursul transportului respectiv componenta grupului trebuie sa ramana aceeasi;

17. inspectie tehnica periodica - operatiune de control periodic al vehiculelor aflate in exploatare, care priveste in principal sistemele si componentele acestora ce contribuie la siguranta circulatiei, protectia mediului si incadrarea in categoria de folosinta;

18. intermediere in transporturile rutiere - activitatea unei intreprinderi cu scop patrimonial care consta in preluarea de la beneficiari a comenzilor de transport rutier national si/sau international, acestea urmand a fi executate de intermediar, in numele sau, prin intermediul unuia sau mai multor operatori de transport;

19. intreprindere - conform definitiei din Regulamentul (CE) nr. 1. 071/2009;

20. licenta pentru activitati conexe transportului rutier - document care da dreptul unei intreprinderi sa desfasoare activitati conexe transportului rutier;

21. licenta comunitara - document care permite accesul operatorului de transport autorizat la piata transportului rutier;

22. licenta de traseu - document pe baza caruia operatorul de transport rutier efectueaza transport rutier national contra cost de persoane prin servicii regulate sau servicii regulate speciale, pe un anumit traseu, conform programului de transport;

23. masa totala maxima autorizata - masa totala maxima a unui vehicul rutier, asa cum este declarata de constructorul acestuia;

24. omologare - procedura administrativa prin care autoritatea competenta certifica, conform legislatiei in vigoare, ca un tip de vehicul, un sistem sau o componenta ori o entitate tehnica independenta satisface cerintele tehnice prevazute de reglementarile in vigoare;

25. ocupatia de operator de transport rutier de marfuri - potrivit definitiei din Regulamentul (CE) nr. 1. 071/2009, "activitatea oricarei intreprinderi care efectueaza, cu ajutorul fie al unor autovehicule, fie al unei combinatii de vehicule, transportul de marfa contra cost in numele unui tert";

26. ocupatia de operator de transport rutier de persoane - potrivit definitiei din Regulamentul (CE) nr. 1. 071/2009, "activitatea oricarei intreprinderi care efectueaza, cu ajutorul unor autovehicule construite si echipate astfel incat sa fie potrivite pentru transportul a mai mult de noua persoane, inclusiv conducatorul auto, si destinate acestui scop, servicii de transport de persoane pentru public sau pentru anumite categorii de utilizatori, contra cost, platite de catre persoana transportata sau de catre organizatorul transportului";

27. operator de transport rutier - intreprindere care desfasoara activitatea de transport rutier de marfuri si/sau persoane, contra cost;

28. operator de transport rutier roman - operator de transport rutier stabilit in Romania;

29. operator de transport rutier strain - operator de transport rutier stabilit in alt stat;

30. operator pentru activitati conexe transportului rutier - orice operator economic care desfasoara activitati conexe transportului rutier, titular al licentei pentru activitati conexe transportului rutier;

31. operatiune de cabotaj - conform definitiei din Regulamentul (CE) nr. 1. 072/2009 si Regulamentul (CE) nr. 1. 073/2009, dupa caz;

32. manager de transport - conform definitiei din Regulamentul (CE) nr. 1. 071/2009;

33. program de transport - program intocmit si aprobat de autoritatea competenta, prin care se stabilesc traseele, graficele de circulatie, numarul autovehiculelor necesare, precum si capacitatea de transport minima in vederea efectuarii transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate. Capacitatea de transport a autovehiculului este data de numarul de locuri pe scaune inscris in certificatul de clasificare pe stele sau categorii;

34. serviciu regulat - conform definitiei din Regulamentul nr. 1. 073/2009, aplicabila si transportului rutier national;

35. serviciu regulat special - conform definitiei din Regulamentul (CE) nr. 1. 073/2009;

36. serviciu ocazional - potrivit definitiei din Regulamentul (CE) nr. 1. 073/2009;

37. statie publica - spatiu delimitat, situat pe traseul unui serviciu regulat de transport de persoane, amenajat de catre administratia publica locala, destinat imbarcarii/debarcarii persoanelor, semnalizat si prevazut cu un panou destinat afisarii unor informatii;

Afişează OG 27/2011, actualizata 2024, privind transporturile rutiere pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    OG 27/2011    OG 27/2011 actualizata    OG 27/2011 actualizata 2024

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.