din anul 2007, atuul tau de DREPT!
2227 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale » Legea salarizarii si Anexele, actualizate 2024 - Legea 153/2017

Legea salarizarii si Anexele, actualizate 2024 - Legea 153/2017

  Publicat: 13 Dec 2023       39450 citiri        Secţiunea: Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale  


Documente atasate
Anexele_1-9_Legea_153_2027_actualizata_2024.docx
Legea 153/2017 + Anexele 1-9, actualizate 2024, privind salarizarea personalului platit din fonduri publice

Actualizata prin Legea 177/2023 pentru completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice

Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Desemneaza orice persoana care este asigurata, in baza unei asigurari obligatorii sau facultative continue, impotriva unuia sau mai multor riscuri ce corespund ramurilor unui regim de securitate sociala care se aplica salariatilor.
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Persoana care beneficiaza de un contract de cesiune.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
Puterile publice existente in stat.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Potrivit Legii 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, totalitatea bunurilor care formeaza obiectul dreptului de proprietate publica.
Desemneaza orice persoana care este asigurata, in baza unei asigurari obligatorii sau facultative continue, impotriva unuia sau mai multor riscuri ce corespund ramurilor unui regim de securitate sociala care se aplica salariatilor.
Salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza contractului individual de munca.
Salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza contractului individual de munca.
Suma de bani ce se acorda unei persoane pentru suportarea unor cheltuieli suplimentare (de deplasare, detasari etc) sau pentru efectuarea de activitati in afara programului obisnuit de lucru
Suma de bani ce se acorda unei persoane pentru suportarea unor cheltuieli suplimentare (de deplasare, detasari etc) sau pentru efectuarea de activitati in afara programului obisnuit de lucru
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Totalitatea infractiunilor savarsite pe un teritoriu determinat, intr-o anumita perioada.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Reprezinta respectarea de catre autoritatile administratiei publice a obligatiei de a informa cu privire la modul de stabilire a activitatilor componente si a obiectivelor,
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.

CAPITOLUL I: Dispozitii generale

SECTIUNEA 1: Dispozitii comune

Art. 1: Obiectul de reglementare

(1) Prezenta lege are ca obiect de reglementare stabilirea unui sistem de salarizare pentru personalul din sectorul bugetar platit din bugetul general consolidat al statului.

(2) Prezenta lege creeaza cadrul legislativ pentru:

a) dezvoltarea unui sistem de fundamentare a politicilor salariale in sectorul bugetar si de supraveghere a aplicarii acestora;

b) dezvoltarea unui sistem de distribuire a resurselor bugetare alocate pentru cheltuielile de personal, prin stabilirea salariilor de baza in sectorul bugetar, in vederea promovarii performantei individuale;

c) remunerarea persoanelor care ocupa functii de demnitate publica.

(3) Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei legi, drepturile salariale ale personalului prevazut la alin. (1) sunt si raman, in mod exclusiv, cele prevazute in prezenta lege.

(4) Prin contractele colective de munca/acordurile colective de munca si contractele individuale de munca nu pot fi negociate salarii sau alte drepturi de natura salariala in bani sau in natura care excedeaza sau contravin prevederilor prezentei legi.

*) ICCJ admite sesizarea formulata de Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a VII-a pentru cauze privind conflicte de munca si asigurari sociale, in Dosarul nr. 32.435/3/2021, privind pronuntarea unei hotarari prealabile si, in consecinta, stabileste ca:

"In interpretarea si aplicarea prevederilor art. 47 alin. (1) si (2) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, raportate la dispozitiile art. 1 alin. (1) , (3) si (4) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, unui salariat detasat de la un angajator in cadrul caruia drepturile salariale se stabilesc prin negociere nu ii pot fi platite de catre angajatorul cesionar, institutie sau autoritate publica, drepturi care depasesc nivelul maxim prevazut de Legea-cadru nr. 153/2017.

In interpretarea si aplicarea prevederilor art. 256 alin. (1) din Codul muncii, raportat la art. 47 alin. (2) din acelasi act normativ, cu referire la dispozitiile art. 1 alin. (1) , (3) si (4) din Legea-cadru nr. 153/2017, salariatul detasat care a incasat de la angajatorul cesionar drepturi salariale ce depasesc nivelul maxim prevazut de Legea-cadru nr. 153/2017 pentru postul pe care a fost detasat nu este obligat sa le restituie."

Art. 2: Domeniul de aplicare

(1) Dispozitiile prezentei legi se aplica:

a) personalului din autoritati si institutii publice, respectiv Parlamentul, Administratia Prezidentiala, autoritatea judecatoreasca, Guvernul, ministerele, celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, unitatile teritoriale, autoritati ale administratiei publice locale, alte autoritati publice, autoritati administrative autonome, precum si institutiile din subordinea acestora, finantate integral din bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurarilor sociale de stat si bugetele fondurilor speciale;

b) personalului din autoritati si institutii publice finantate din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurarilor sociale de stat si bugetele fondurilor speciale;

c) personalului din autoritatile si institutiile publice finantate integral din venituri proprii;

*) Prin Decizia nr. 61/2022 Inalta Curte de Casatie si Justitie admite sesizarea formulata privind pronuntarea unei hotarari prealabile si, in consecinta, stabileste ca:

In interpretarea si aplicarea prevederilor art. 2 alin. (1) lit. c) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, salarizarea personalului tehnic, economic si socioadministrativ din cadrul spitalelor publice finantate integral din venituri proprii, aflate in subordinea, sub autoritatea sau in coordonarea Ministerului Sanatatii, se realizeaza potrivit anexei nr. VII la Legea-cadru nr. 153/2017.

d) persoanelor care sunt conducatori ai unor institutii publice in temeiul unui contract, altul decat contractul individual de munca;

e) persoanelor care ocupa functii de demnitate publica.

(2) Dispozitiile prezentei legi nu se aplica personalului din Banca Nationala a Romaniei, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei si Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii.

(3) Intra in categoria personalului din sectorul bugetar personalul incadrat pe baza contractului individual de munca, personalul care ocupa functii de demnitate publica numite sau alese si personalul care ocupa functii asimilate functiilor de demnitate publica, magistratii, precum si personalul care beneficiaza de statute speciale, inclusiv functionarii publici si functionarii publici cu statut special.

Art. 3: Gestionarea sistemului de salarizare

(1) Gestionarea sistemului de salarizare a personalului din institutiile si autoritatile publice se asigura de fiecare ordonator de credite.

(2) Gestionarea sistemului de salarizare a personalului din institutiile de invatamant preuniversitar si universitar de stat se asigura de Ministerul Educatiei Nationale.

(3) Gestionarea sistemului de salarizare a personalului din unitatile sanitare publice, din reteaua Ministerului Sanatatii si a autoritatilor administratiei publice locale se asigura de ordonatorii principali de credite si de Ministerul Sanatatii.

(4) Ordonatorii de credite au obligatia sa stabileasca salariile de baza/soldele de functie/salariile de functie/soldele de grad/salariile gradului profesional detinut, gradatiile, soldele de comanda/salariile de comanda, indemnizatiile de incadrare/indemnizatiile lunare, sporurile, alte drepturi salariale in bani si in natura prevazute de lege, sa asigure promovarea personalului in functii, grade si trepte profesionale si avansarea in gradatii, in conditiile legii, astfel incat sa se incadreze in sumele aprobate cu aceasta destinatie in bugetul propriu.

Art. 4: Controlul aplicarii legii

Controlul aplicarii prevederilor legale privind salarizarea personalului din sectorul bugetar se realizeaza de catre Guvern, prin ministere si institutiile de aparare, ordine publica si securitate nationala, potrivit atributiilor din domeniul de activitate al acestora, precum si de alte autoritati publice centrale autonome cu atributii in domeniu .

Art. 5: Raportul salariat

In sectorul bugetar, raportul dintre cel mai mic salariu de baza si cel mai mare salariu de baza, solda de functie/salariu de functie, indemnizatie de incadrare, indemnizatie lunara este de 1 la 12.

SECTIUNEA 2: Principiile sistemului de salarizare

Art. 6: Principii

Sistemul de salarizare reglementat prin prezenta lege are la baza urmatoarele principii:

a) principiul legalitatii, in sensul ca drepturile de natura salariala se stabilesc prin norme juridice de forta legii, cu exceptia hotararilor prevazute la art. 11 alin. (1) , conform principiilor enuntate de art. 120 din Constitutia Romaniei, republicata, dar cu incadrare intre limitele minime si maxime prevazute prin prezenta lege;

b) principiul nediscriminarii, in sensul eliminarii oricaror forme de discriminare si instituirii unui tratament egal cu privire la personalul din sectorul bugetar care presteaza aceeasi activitate si are aceeasi vechime in munca si in functie;

c) principiul egalitatii, prin asigurarea de salarii de baza egale pentru munca cu valoare egala;

d) principiul importantei sociale a muncii, in sensul ca salarizarea personalului din sectorul bugetar se realizeaza in raport cu responsabilitatea, complexitatea, riscurile activitatii si nivelul studiilor;

e) principiul stimularii personalului din sectorul bugetar, in contextul recunoasterii si recompensarii performantelor profesionale obtinute, pe baza criteriilor stabilite potrivit legii si regulamentelor proprii;

f) principiul ierarhizarii, pe verticala, cat si pe orizontala, in cadrul aceluiasi domeniu, in functie de complexitatea si importanta activitatii desfasurate;

*) Prin Decizia nr. 31/2021, Inalta Curte de Casatie si Justitie stabilieste ca in interpretarea si aplicarea principiului ierarhizarii pe verticala, cat si pe orizontala, in cadrul aceluiasi domeniu, in functie de complexitatea si importanta activitatii desfasurate, potrivit prevederilor art. 6 lit. f) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, in cazul personalului din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie si Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism care nu are o grila proprie de salarizare, trimiterea la prevederile nr. crt. 4 lit. B de la cap. I din anexa nr. V la acelasi act normativ vizeaza aplicarea acestor dispozitii doar in ceea ce priveste vechimea in munca, nu si vechimea in functie.

g) principiul transparentei mecanismului de stabilire a drepturilor salariale, in sensul asigurarii predictibilitatii salariale pentru personalul din sectorul bugetar;

h) principiul sustenabilitatii financiare, in sensul stabilirii nivelului de salarizare pentru personalul bugetar, astfel incat sa se asigure respectarea plafoanelor cheltuielilor de personal ale bugetului general consolidat, stabilite in conditiile legii;

i) principiul publicitatii in sensul transparentei veniturilor de natura salariala, precum si a altor drepturi in bani si/sau in natura pentru toate functiile din sectorul bugetar.

SECTIUNEA 3: Definitii

Art. 7: Termeni

In intelesul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarea semnificatie:

Documente Atasate
Anexele_1-9_Legea_153_2027_actualizata_2024.docx

Afişează Legea salarizarii si Anexele, actualizate 2024 - Legea 153/2017 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 153/2027    Legea 153/2027 actualizata    Legea 153/2027 actualizata 2024    Legea 153/2027 si Anexele actualizate    Legea salarizarii    Legea salarizarii 2024    salarizare 2024    salarizare functionari publici 2024

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.Articole Juridice

Recunoasterea si aplicarea sporului pentru conditii de munca in domeniul sanatatii si asistentei sociale. Dispozitii legale incidente si paralizante
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati