din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1436 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale » Legea 393/2023 privind statutul asistentului judecatorului

Legea 393/2023 privind statutul asistentului judecatorului

  Publicat: 16 Dec 2023       1185 citiri        Secţiunea: Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale  


Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Legea 393/2023 privind statutul asistentului judecatorului

Publicat in Monitorul Oficial cu numarul 1132 din data de 14 decembrie 2023

Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Solutie dispusa de Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Retea formata din sute de milioane de calculatoare, conectate intre ele, pe principiul \"oricine cu oricine\", pe care se gasesc cateva zeci de mii de servere care asteapta, gata sa deserveasca cereri de la oricare din milioanele de calculatoare client.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Legatura juridico-politica permanenta ce exista intre stat si cetatean se numeste cetatenie.In societatea noastra se discuta pe larg problema cetateniei.
Latura a capacitatii juridice, care consta in aptitudinea persoanei de a-si exercita singura drepturile
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Prin Declaratia de la Maastricht , din 10 decembrie 1991, statele membre ale Uniunii Europei Occidentale (UEO) au invitat tarile europene care erau membre ale NATO, dar nu si ale Uniunii Europene, sa devina membri asociati ai UEO.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Magistrat care, potrivit legii, are atributii de a solutiona cauze penale, civile si administrative in cadrul unei instante judecatoresti.
1. Grup comstituit de catre o autoritate cu scopul desfasurarii, coordonarii, supravegherii, controlului unei activitati din diferite domenii ale vietii sociale
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Persoana fizica sau juridica, parte in contractul de asigurare, care, in temeiul acestui contract,
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Persoane intre care exista legatura de afinitate.
Persoane intre care exista legatura de afinitate.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
Retea formata din sute de milioane de calculatoare, conectate intre ele, pe principiul \"oricine cu oricine\", pe care se gasesc cateva zeci de mii de servere care asteapta, gata sa deserveasca cereri de la oricare din milioanele de calculatoare client.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,

CAPITOLUL I: Dispozitii generale

Articolul 1

Prezenta lege reglementeaza statutul asistentului judecatorului, a carui activitate constituie un sprijin pentru judecatori si asigura premisele pentru imbunatatirea eficientei si calitatii actului de justitie, prin indeplinirea oricaror atributii stabilite in conditiile legii de judecatori.

Articolul 2

Asistentul judecatorului este obligat ca, prin intreaga sa activitate, sa respecte independenta judecatorului, drepturile si libertatile persoanelor, precum si egalitatea lor in fata legii si sa asigure un tratament juridic nediscriminatoriu tuturor participantilor la procedurile judiciare, indiferent de calitatea acestora.

Articolul 3

(1) Asistentii judecatorului functioneaza la curtile de apel, la tribunale, precum si la tribunale specializate.

(2) Numarul de posturi de asistenti ai judecatorului pentru fiecare curte de apel si instantele din circumscriptia acestora se stabileste, in functie de necesarul de personal calificat al instantelor judecatoresti, de catre ordonatorul principal de credite, cu avizul conform al Sectiei pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii.

(3) Presedintele curtii de apel poate dispune ca oricare dintre asistentii judecatorului care functioneaza la instantele din circumscriptia curtii de apel sa isi desfasoare temporar activitatea la o alta instanta din aceeasi circumscriptie, chiar daca nu exista posturi ori acestea nu sunt vacante, daca situatia acelei instante impune aceasta masura .

(4) Desfasurarea temporara a activitatii prevazute la alin. (3) se realizeaza in conditiile detasarii prevazute la art. 45-47 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

CAPITOLUL II:Recrutarea asistentilor judecatorului

Articolul 4

(1) Recrutarea asistentilor judecatorului se face prin concurs organizat la nivelul curtilor de apel. Procedura de organizare si desfasurare a concursului se stabileste prin regulament aprobat de Sectia pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii.

(2) Organizarea concursului pentru ocuparea posturilor de asistent al judecatorului la instantele judecatoresti se aproba de catre Sectia pentru judecatori, la propunerea curtii de apel in a carei circumscriptie sunt aceste posturi.

(3) Numarul de posturi scoase la concurs se stabileste de Sectia pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii in functie de posturile vacante existente in cadrul instantelor judecatoresti.

Articolul 5

(1) Calendarul desfasurarii concursului, numarul de posturi vacante de asistent al judecatorului scoase la concurs, cu indicarea expresa a instantelor in cadrul carora exista aceste posturi, tematica si bibliografia pentru concurs, cuantumul taxei de inscriere, precum si locul sustinerii acestuia se publica pe pagina de internet a curtii de apel, cel mai tarziu cu 45 de zile inainte de data sustinerii probei scrise.

(2) Dosarele de inscriere se depun la sediul curtii de apel la nivelul careia se organizeaza concursul, in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului de concurs, si trebuie sa cuprinda toate documentele din care sa rezulte indeplinirea conditiilor de participare la concurs. Prin cererea de inscriere candidatii opteaza fie pentru posturile vacante scoase la concurs pentru curtea de apel, fie pentru posturile vacante scoase la concurs pentru un tribunal si instantele din circumscriptia acestuia.

(3) Pentru inscrierea la concurs, candidatul plateste o taxa al carei cuantum se stabileste de Sectia pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii, in functie de cheltuielile necesare pentru organizarea concursului. Taxa de inscriere la concurs se restituie in cazul unor situatii obiective de impiedicare a participarii la concurs intervenite inainte de sustinerea primei probe a concursului.

Articolul 6

Poate fi numita in functia de asistent al judecatorului persoana care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

a) are cetatenia romana, domiciliul in Romania si capacitate deplina de exercitiu;

b) este licentiata in drept;

c) nu are antecedente penale;

d) cunoaste limba romana;

e) este apta, din punct de vedere medical si psihologic, pentru exercitarea functiei;

f) se bucura de o buna reputatie;

g) are o vechime de cel putin 3 ani in functiile de specialitate juridica prevazute la art. 63 alin. (1) din Legea nr. 303/2022 privind statutul judecatorilor si procurorilor.

Articolul 7

(1) Pentru concursul de numire in functia de asistent al judecatorului, presedintele curtii de apel, cu avizul colegiului de conducere al acestei instante, numeste comisia de organizare a concursului, comisia de examinare, precum si comisia de solutionare a contestatiilor.

(2) Din comisia de organizare a concursului fac parte un judecator, care este presedintele comisiei, precum si alte persoane desemnate din randul personalului auxiliar de specialitate sau al personalului contractual ori al functionarilor publici din cadrul instantelor din circumscriptia curtii de apel, numarul membrilor fiind stabilit in conditiile alin. (1) , in functie de numarul candidatilor.

(3) Comisia de examinare si comisia de solutionare a contestatiilor se compun din cate un presedinte si doi membri . In situatia in care la concurs sunt scoase posturi atat pentru curtea de apel, cat si pentru instante din circumscriptia acesteia, se constituie comisii de examinare si comisii de solutionare a contestatiilor distincte pentru curtea de apel, respectiv pentru fiecare tribunal din circumscriptia acesteia. Comisiile constituite pentru tribunal indeplinesc atributiile corespunzatoare si pentru ocuparea posturilor vacante de la tribunalele specializate.

(4) Comisia de examinare este condusa de presedintele curtii de apel sau, dupa caz, de presedintele tribunalului ori de un judecator desemnat in conditiile alin. (1) .

(5) Comisia de solutionare a contestatiilor este condusa de un presedinte, desemnat in conditiile alin. (1) din randul judecatorilor care fac parte din respectiva comisie. Membrii comisiei de examinare si ai comisiei de solutionare a contestatiilor constituite pentru curtea de apel sunt desemnati din randul judecatorilor de la curtea de apel. Membrii comisiei de examinare si ai comisiei de solutionare a contestatiilor constituite pentru tribunal sunt desemnati din randul judecatorilor de la curtea de apel si/sau de la tribunal. In comisiile de examinare si de solutionare a contestatiilor sunt desemnati, de regula, judecatori care vor coordona activitatea asistentilor.

(6) Secretariatul comisiilor de examinare si de solutionare a contestatiilor este asigurat de persoanele desemnate de presedintele curtii de apel.

(7) Nu pot fi numite in comisiile prevazute la alin. (1) persoanele care au sotul sau sotia, rude ori afini pana la gradul al patrulea inclusiv in randul candidatilor. In comisiile de concurs nu pot fi numite persoane care sunt soti, rude sau afini pana la gradul al patrulea inclusiv cu alti membri ai comisiilor.

Articolul 8

(1) Comisia de organizare a concursului coordoneaza organizarea si desfasurarea concursului, verifica indeplinirea de catre candidati a conditiilor de participare la concurs si a conditiei bunei reputatii si indeplineste orice alte atributii stabilite prin regulamentul prevazut la art. 4 alin. (1) .

(2) Comisia de examinare verifica abilitatile de operare pe calculator in cadrul probei practice, elaboreaza subiectele si baremele de evaluare si notare pentru proba scrisa de verificare a cunostintelor juridice, corecteaza si noteaza lucrarile la proba scrisa de verificare a cunostintelor juridice, elaboreaza grila de evaluare in baza careia se face aprecierea interviului si realizeaza intervievarea candidatilor.

(3) Comisia de solutionare a contestatiilor solutioneaza contestatiile cu privire la rezultatele verificarii conditiilor de participare la concurs, contestatiile la baremele de evaluare si notare si la rezultatele obtinute la proba scrisa pentru fiecare disciplina de concurs.

Articolul 9

(1) Dupa inscrierea la concurs, toti candidatii sunt verificati sub aspectul indeplinirii conditiilor prevazute la art. 6 lit. a) -d) , precum si a conditiei de a fi apt din punct de vedere medical. Conditia de a fi apt din punct de vedere medical se dovedeste prin certificat medical eliberat de un medic specializat in medicina muncii, la cererea fiecarui candidat, pe baza baremului medical prevazut la art. 11 alin. (1) din Legea nr. 303/2022.

(2) Rezultatele verificarii se publica pe pagina de internet a curtii de apel.

(3) Candidatii respinsi in urma verificarii conditiilor de participare la concurs pot formula contestatii in termen de 48 de ore de la publicarea listei privind rezultatele verificarii dosarelor. Contestatiile se depun ori se transmit, prin fax sau e-mail, la curtea de apel.

(4) Contestatiile se solutioneaza, prin hotarare, de catre comisia de solutionare a contestatiilor, in termen de 48 de ore de la expirarea termenului pentru formularea acestora.

(5) Dupa solutionarea contestatiilor se intocmeste lista finala a candidatilor care indeplinesc conditiile de participare la concurs, care se publica in conditiile alin. (2) .

Articolul 10

(1) Concursul pentru numirea in functia de asistent al judecatorului consta in sustinerea urmatoarelor probe:

a) o proba practica eliminatorie de verificare a abilitatilor de operare pe calculator;

Afişează Legea 393/2023 privind statutul asistentului judecatorului pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 393/2023    Asistentii judecatorului    Recrutarea asistentilor judecatorului    asistent al judecatorului

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.