din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1410 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Diverse Domenii juridice » Ordonanta de urgenta nr. 22/2009, privind infiintarea Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii

Ordonanta de urgenta nr. 22/2009, privind infiintarea Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii

  Publicat: 24 Mar 2009       17348 citiri        Secţiunea: Diverse Domenii juridice  


Documente atasate
Anexa organizare.htm
Ordonanta de urgenta nr. 22/2009, privind infiintarea Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii

Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 174 din 19/03/2009

Semne utilizate de intreprinderi, de fabrici, de comert sau de servici, pentru a deosebi produsele, lucrarile si serviciile lor de cele identice sau similare ale altor intreprinderi si pentru a stimula imbunatatirea calitatii produselor, lucrarilor si serviciilor.
Orice actiune a autoritatii vamale pentru asigurarea respectarii reglementarilor vamale si,
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Ordonanta de Urgenta a Guvernului privind modificarea Codului de procedură penală
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.

56. exercitarea atributiilor autoritatii de reglementare si supraveghere in domeniul marcii temporale, prevazute de Legea nr. 451/2004 privind marca temporala;

57. exercitarea atributiilor autoritatii de reglementare si supraveghere in domeniul activitatii electronice notariale prevazute de Legea nr. 589/2004 privind regimul juridic al activitatii electronice notariale;

58. exercitarea atributiilor autoritatii de reglementare si supraveghere in domeniul arhivarii documentelor in forma electronica prevazute de Legea nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor in forma electronica;

59. supravegherea si controlul respectarii prevederilor legale din domeniul sistemelor informatice destinate operatiunilor de emitere a facturilor in forma electronica, in calitate de autoritate de reglementare, omologare si supraveghere ."

2. Dupa alineatul (3) al articolului 4 se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu urmatorul cuprins:

"(31) Organizarea, implementarea, realizarea si administrarea tuturor programelor nationale, infrastructurii, sistemelor si serviciilor privind societatea informationala se realizeaza cu acordul, sub coordonarea si sub controlul Ministerului Comunicatiilor si Societatii Informationale."

3. Alineatul (2) al articolului 12 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(2) Numarul maxim de posturi este de 248, exclusiv demnitarii si posturile aferente cabinetului ministrului."

4. Anexa nr. 1 "Structura organizatorica a Ministerului Comunicatiilor si Societatii Informationale" se modifica si se inlocuieste cu anexa care face parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta .

Art. 22. - La articolul 2 alineatul (1) litera A din anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 1.621/2003 pentru organizarea si functionarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare in Informatica - ICI Bucuresti, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 56 din 23 ianuarie 2004, cu modificarile ulterioare, dupa litera n) se introduce o noua litera, litera o), cu urmatorul cuprins:

"o) organizarea, administrarea si gestionarea TLD (top level domain) i��.roi��, indeplinind functia de registru pentru numele de domenii i��.roi��;".

Art. 23. - La articolul 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 73/2007 privind organizarea si functionarea Agentiei pentru Serviciile Societatii Informationale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 444 din 29 iunie 2007, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 125/2008, litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"c) implementeaza si opereaza la nivel national sisteme informatice si de comunicatii, in scopul furnizarii serviciilor destinate guvernarii prin mijloace electronice;".

Art. 24. - In cuprinsul actelor normative in vigoare denumirea "Autoritatea Nationala pentru Comunicatii" se inlocuieste cu denumirea "Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale" in cazul atributiilor specifice prevazute la art. 4 alin. (1) pct. 54-59 din Hotararea Guvernului nr. 12/2009.

Art. 25. - (1) Pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 106/2008 privind infiintarea Autoritatii Nationale pentru Comunicatii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 659 din 18 septembrie 2008, cu modificarile ulterioare, capitolele VII si VIII din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 457 din 27 iunie 2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 591/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si orice alte prevederi legale contrare.

(2) Mentiunea finala privind transpunerea normelor comunitare din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Prezenta ordonanta de urgenta transpune Directiva 2002/20/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 7 martie 2002 privind autorizarea retelelor si serviciilor de comunicatii electronice (Directiva privind autorizarea), publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene nr. L 108 din 24 aprilie 2002, si Directiva 2002/21/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 7 martie 2002 privind cadrul comun de reglementare pentru retelele si serviciile de comunicatii electronice (Directiva-cadru), publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene nr. L 108 din 24 aprilie 2002, cu exceptia prevederilor art. 3, 4, 8, 17 si 19."

*

Prezenta ordonanta de urgenta transpune prevederile art. 3, 4, 8, 17 si 19 din Directiva 2002/21/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 7 martie 2002 privind cadrul comun de reglementare pentru retelele si serviciile de comunicatii electronice (Directiva-cadru), publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene nr. L 108 din 24 aprilie 2002, cu modificarile ulterioare.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemneaza:

Ministrul comunicatiilor si societatii informationale,
Gabriel Sandu
Viceprim-ministru, ministrul administratiei si internelor,
Dan Nica
Seful Departamentului pentru Afaceri Europene,
Vasile Puscas
Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,
Marian Sarbu
Ministrul finantelor publice,
Gheorghe Pogea

Bucuresti, 11 martie 2009.

Nr. 22.

Documente Atasate
Anexa organizare.htm

Afişează Ordonanta de urgenta nr. 22/2009, privind infiintarea Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:   

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

Contestarea caracterului formal al deciziei de sanctionare disciplinara
Sursa: MCP avocati

Legalitatea procedurilor de organizare a concursului in institutiile publice
Sursa: MCP avocati

Calculul termenului de preaviz prin lumina Deciziei ICCJ nr. 8/20.05.2024
Sursa: MCP avocatiJurisprudenţă

In cat timp poate fi aplicata o sanctiune disciplinara unui salariat?
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Concursul si perioada de proba. Modalitati diferite de verificare a aptitudinilor profesionale ale salariatului
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Executarea catre salariati a obligatiilor de plata ale institutiilor publice. Care sume pot fi esalonate?
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Ştiri Juridice