din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1959 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Legislatie Fiscala » Ordinul 2281/2009, pentru aplicarea prevederilor art. 36 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetara pe anul 2009 si reglementarea unor masuri financiar-fiscale

Ordinul 2281/2009, pentru aplicarea prevederilor art. 36 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetara pe anul 2009 si reglementarea unor masuri financiar-fiscale

  Publicat: 20 Jul 2009       45208 citiri        Secţiunea: Legislatie Fiscala  


Documente atasate
Anexe 2281.htm
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Ordinul 2281/2009, pentru aplicarea prevederilor art. 36 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetara pe anul 2009 si reglementarea unor masuri financiar-fiscale

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 487 din 14/07/2009

Operatiune de transferare a unei sume din contul bancar al unui titular in contul bancar al altui titular.
Mijloace de plata formate din monede si bancnote.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Imprimat care se completeaza in vederea intocmirii unui act sau a unui tabel.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Desemneaza persoana juridica, autoritatea publica locala, asociatia de persoane juridice/autoritati publice locale, care beneficiaza de finantare provenind din asistenta financiara nerambursabila, ca urmare a selectarii cererii de finantare.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Desemneaza persoana juridica, autoritatea publica locala, asociatia de persoane juridice/autoritati publice locale, care beneficiaza de finantare provenind din asistenta financiara nerambursabila, ca urmare a selectarii cererii de finantare.
Mijloace de plata formate din monede si bancnote.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Metoda de conducere care consta in atribuirea temporara unui subordonat, de catre o persoana de conducere, a uneia din sarcinile sale de serviciu, insotita de autoritatea si responsabilitatea corespunzatoare.
Mijloace de plata formate din monede si bancnote.
Asezate in cap. IV, t. V, C. proc. pen., aprtea generala,
Operatiune de transferare a unei sume din contul bancar al unui titular in contul bancar al altui titular.
Mijloace de plata formate din monede si bancnote.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Comisia Europeana este organul executiv al Uniunii Europene. Este o institutie independenta politic de guvernele statelor membre si reprezinta interesele Uniunii in ansamblu. In cadrul orientarilor politice generale stabilite de Consiliul European, pregateste si implementeaza deciziile Consiliului Uniunii Europene si ale Parlamentului European.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Ceea ce poate fi realizat cu usurinta.
Suma pe care un imprumutat (debitor) o plateste unui imprumutator (creditor), pentru banii imprumutati pe o anumita perioada.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Sume pastrate in conturile din banci sau in casieriile agentilor economici, persoane juridice si fizice, fara destinatie de moment, tinute la dispozitia acestora pentru acoperirea cheltuielilor legate de activitatea si afacerile pe care le intreprind.
Ceea ce poate fi realizat cu usurinta.
Moneda nationala a unei tari, in numerar sau disponibil in cont, ce indeplineste functia de instrument de plata si de rezerva de plata pe plan international.

In temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) si (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetara pe anul 2009 si reglementarea unor masuri financiar-fiscale, aprobata prin Legea nr. 227/2009, cu modificarile si completarile ulterioare,

in baza art. 10 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile si completarile ulterioare,

ministrul finantelor publice emite urmatorul ordin:

CAPITOLUL I
Prevederi privind programarea platilor efectuate prin
virament sau numerar

Art. 1. - (1) Institutiile publice, indiferent de sistemul de finantare si de subordonare, au obligatia de a-si prognoza decadal platile care urmeaza a fi dispuse din conturi deschise la unitatile Trezoreriei Statului, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 1.

(2) In intelesul prezentului ordin, decada cuprinde urmatoarele intervale:

a) decada I - cuprinde toate zilele calendaristice din intervalul 1-10 al lunii;

b) decada II - cuprinde toate zilele calendaristice din intervalul 11-20 al lunii;

c) decada III - cuprinde toate zilele calendaristice din intervalul 21-31 al lunii.

Art. 2. - (1) Situatia prevazuta in anexa nr. 1 se completeaza de institutiile publice, distinct pentru fiecare decada a lunii, cu respectarea stricta a randurilor si coloanelor prevazute de formular.

(2) Situatia prevazuta la alin. (1) se depune la unitatile Trezoreriei Statului la care institutiile publice isi au deschise conturile, pe suport hartie, cu cel putin 3 zile lucratoare inainte de inceputul fiecarei luni sau fiecarei decade, in functie de optiunea institutiei publice.

(3) Dupa primirea aplicatiei informatice elaborate de Ministerul Finantelor Publice, situatia prevazuta in anexa nr. 1 va fi depusa la unitatile Trezoreriei Statului si in format electronic.

Art. 3. - La completarea datelor din anexa nr. 1 ordonatorii de credite vor avea in vedere urmatoarele:

1. pe randul "data", in coloanele ziua 1-ziua 11, se va inscrie data efectuarii platilor, care reprezinta data depunerii ordinului de plata (OPT) la unitatea Trezoreriei Statului, in cadrul programului de lucru al acesteia, sau data ridicarii sumelor in numerar, dupa caz;

2. in randurile corespunzatoare platilor "in conturi deschise la institutii de credit" vor fi inscrise platile care urmeaza a fi efectuate in conturi deschise la institutiile de credit, respectiv platile care contin la beneficiar un IBAN apartinand unei institutii de credit;

3. in randurile corespunzatoare platilor "in conturi ale operatorilor economici, ONG-urilor si altor entitati de drept privat, deschise la Trezoreria Statului" vor fi inscrise platile dispuse catre conturile de disponibil ale operatorilor economici, ONG-urilor si altor entitati de drept privat, deschise la Trezoreria Statului;

4. in randurile corespunzatoare platilor "in alte conturi deschise la Trezoreria Statului" vor fi inscrise platile dispuse in conturi deschise la Trezoreria Statului, respectiv platile care contin la beneficiar un IBAN apartinand Trezoreriei Statului, altele decat cele prevazute la pct. 3;

5. in randurile corespunzatoare platilor "in numerar" vor fi inscrise ridicarile de sume in numerar din conturile deschise la Trezoreria Statului.

Art. 4. - (1) In cadrul perioadei de raportare, ordonatorii de credite pot solicita suplimentarea platilor planificate, numai in situatii de urgenta, pentru obligatii de plata care nu au fost cunoscute la data intocmirii si depunerii situatiei de raportare.

(2) In vederea aprobarii suplimentarii platilor potrivit alin. (1) institutiile publice vor depune la unitatile Trezoreriei Statului la care au conturile deschise o nota de fundamentare aprobata de ordonatorii de credite, in care vor justifica atat urgenta operatiunii, cat si motivele care au stat la baza necunoasterii scadentei obligatiei de plata la data intocmirii si depunerii situatiei de raportare. In scopul acceptarii modificarii propuse de ordonatorul de credite, unitatea Trezoreriei Statului va solicita avizul scris al Ministerului Finantelor Publice.

(3) Dupa obtinerea avizului prevazut la alin. (2) institutiile publice vor prezenta unitatilor Trezoreriei Statului situatia prevazuta in anexa nr. 5. Situatia va fi insotita de o adresa intocmita potrivit modelului prevazut in anexa nr. 2.

(4) Avizul Ministerului Finantelor Publice prevazut la alin. (2) se comunica in termen de o zi lucratoare de la transmiterea solicitarii de catre unitatea teritoriala a Trezoreriei Statului.

(5) Ministerul Finantelor Publice poate delega competenta avizarii cererilor de suplimentare a platilor planificate, prevazute la alin. (1), catre unitatile teritoriale ale Trezoreriei Statului.

Art. 5. - (1) Sunt exceptate de la obligatia prognozarii si raportarii urmatoarele categorii de plati:

1. platile care nu depasesc plafonul de 10.000 lei, determinat ca suma a platilor prin virament, care se dispun de o institutie publica in decursul unei zile calendaristice;

2. numerarul ridicat de o institutie publica de la unitatile Trezoreriei Statului care nu depaseste plafonul de 1.000 lei in decursul unei zile calendaristice;

3. platile aferente unor situatii de calamitati naturale, inclusiv reparatii curente de urgenta la infrastructura feroviara si terestra in caz de accidente;

4. plati privind cheltuieli de deplasare sau delegare interne/externe aferente actiunilor organizate in perioada de raportare;

5. plati prin virament/ridicari de numerar aferente ajutoarelor de deces si ajutoarelor de urgenta, indemnizatii pentru accidente de munca, inclusiv plati aferente unor servicii funerare;

6. cheltuieli judiciare si extrajudiciare, inclusiv taxe notariale si cadastrale;

7. taxe privind avize si autorizatii;

8. medicamente si materiale sanitare achizitionate in regim de urgenta;

9. ajutoare pentru tratamente medicale in strainatate, aprobate prin hotarari ale Guvernului;

10. restituiri de garantii pentru participarea la licitatii, garantii vamale sau alte garantii/cautiuni, inclusiv ale unor sume in lei confiscate, depuse in conturi deschise la Trezoreria Statului;

11. sume datorate in baza unor hotarari judecatoresti sau a altor titluri executorii emise in conditiile legii, cu termene de plata in cadrul perioadei de raportare, inclusiv sume executate silit din conturi deschise la Trezoreria Statului;

12. amenzi;

13. platile prin virament si ridicarile de numerar destinate unor misiuni operative sau altor activitati specifice institutiilor publice din domeniul apararii, ordinii publice si sigurantei nationale;

14. plati aferente operatiunilor privind siguranta nationala a Romaniei, conform Legii nr. 51/1991, si cheltuieli privind flagranturi organizate in conditiile legii;

15. restituiri de sume incasate necuvenit sau peste nivelul drepturilor de incasat, cu exceptia celor prevazute la art. 7;

16. platile dispuse de catre Comisia Europeana din contul deschis la Trezoreria Statului;

17. platile aferente rambursarii depozitelor pe termen scurt atrase de la institutii de credit sau alte institutii financiare pentru asigurarea permanenta a echilibrului dintre resursele contului curent general al Trezoreriei Statului si necesitatile de finantare, inclusiv dobanda aferenta acestora cu termen de contractare si rambursare in cadrul perioadei de raportare;

18. sume reprezentand transferuri sau regularizari intre conturi proprii deschise la Trezoreria Statului si sume transferate in conturile institutiilor publice ierarhic inferioare;

19. dobanzi aferente certificatelor de depozit ale populatiei si conturilor de disponibilitati si depozite constituite la Trezoreria Statului;

20. comisioane pentru operatiunile derulate prin contul curent general al Trezoreriei Statului si prin conturile de valuta deschise in evidentele Bancii Nationale a Romaniei pe numele Ministerului Finantelor Publice.

Documente Atasate
Anexe 2281.htm

Afişează Ordinul 2281/2009, pentru aplicarea prevederilor art. 36 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetara pe anul 2009 si reglementarea unor masuri financiar-fiscale pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:   

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

Perioada de proba si abuzul de drept in relatiile de munca. Sarcina probei
Sursa: MCP avocati

Obligatiile, drepturile si diligentele angajatorului pe parcursul evaluarii profesionale a salariatului
Sursa: MCP avocati

Aspecte practice privind Cercetarea disciplinara a salariatilor
Sursa: MCP Cabinet avocatiJurisprudenţă

In cat timp poate fi aplicata o sanctiune disciplinara unui salariat?
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Concursul si perioada de proba. Modalitati diferite de verificare a aptitudinilor profesionale ale salariatului
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Executarea catre salariati a obligatiilor de plata ale institutiilor publice. Care sume pot fi esalonate?
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Ştiri Juridice