din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1837 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale » Legea nr. 19/2000, Actualizata 2009, privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale

Legea nr. 19/2000, Actualizata 2009, privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale

  Publicat: 27 Jul 2009       566362 citiri        Secţiunea: Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale  


Documente atasate
Anexe Legea 19 2000.htm
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Legea nr. 19/2000, Actualizata 2009, privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale

Ultimele acte modificatoare
- Legea nr. 208/2009 publicata in MOF nr. 385 din 09/06/2009
- Legea nr. 209/2009 publicata in MOF nr. 385 din 09/06/2009
- Legea nr. 273/2009 publicata in MOF nr. 482 din 13/07/2009.

( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Una dintre pedepsele principale, prevazuta in cap. II, t. II, art. 53, C. pen., partea generala.
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Conform Ordonantei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor (care a abrogat Legea 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor),
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.

SECTIUNEA a 2-a
Atributiile CNPAS

Art. 144. - In aplicarea prevederilor prezentei legi CNPAS indeplineste urmatoarele atributii:

a) indruma si controleaza modul de aplicare a dispozitiilor legale de catre casele teritoriale de pensii, indruma si verifica persoanele juridice si fizice carora le revin drepturi si obligatii care decurg din prezenta lege;

b) furnizeaza datele necesare pentru fundamentarea si elaborarea bugetului asigurarilor sociale de stat;

c) prezinta Guvernului si partenerilor sociali rapoarte cu privire la modul de administrare a bugetului asigurarilor sociale de stat;

d) publica bianual raportul sau de activitate;

e) colecteaza si vireaza contributiile de asigurari sociale si alte tipuri de contributii, potrivit dispozitiilor legale in vigoare;

f) urmareste incasarea veniturilor bugetului asigurarilor sociale de stat; organizeaza, indruma si controleaza activitatea privind executarea creantelor bugetare, potrivit dispozitiilor legale in vigoare;

g) ia masuri, in conditiile legii, pentru dezvoltarea si administrarea eficienta a patrimoniului sistemului public, precum si pentru asigurarea integritatii acestuia;

h) ia masuri, in conditiile legii, pentru protectia fondurilor de asigurari sociale;

i) asigura evidenta la nivel national a tuturor contribuabililor la sistemul public;

j) asigura evidenta drepturilor si obligatiilor de asigurari sociale la nivel national, pe baza codului personal de asigurari sociale;

k) certifica anual stagiul de cotizare si punctajul pentru fiecare asigurat;

l) controleaza activitatea de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca;

m) aplica prevederile conventiilor internationale de asigurari sociale la care Romania este parte;

n) dezvolta relatii cu organisme similare in domeniul asigurarilor sociale din alte tari, in baza conventiilor incheiate de statul roman;

o) organizeaza selectia, pregatirea si perfectionarea profesionala a personalului din domeniul asigurarilor sociale;

p) asigura introducerea, extinderea, intretinerea si protectia sistemelor automate de calcul si de evidenta;

r) asigura reprezentarea in fata instantelor judecatoresti in litigiile in care este implicata ca urmare a aplicarii dispozitiilor prezentei legi;

s) indeplineste orice alte atributii stabilite prin dispozitii legale.

Art. 1441. - Realizarea atributiilor ce revin CNPAS, potrivit legii, este supusa controlului Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale.

CAPITOLUL VII
Raspunderea juridica

Art. 145. - Incalcarea prevederilor prezentei legi atrage raspunderea materiala, civila, contraventionala sau penala, dupa caz.

SECTIUNEA 1
Infractiuni

Art. 146. - Fapta persoanei care dispune utilizarea in alte scopuri si nevirarea la bugetul asigurarilor sociale de stat a contributiei de asigurari sociale, retinuta de la asigurat, constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amenda.

Art. 147. - Completarea formularelor tip privind contributia de asigurari sociale de catre functionar cu date nereale, avand ca efect denaturarea evidentelor privind asiguratii, stagiul de cotizare sau contributia de asigurari sociale ori efectuarea de cheltuieli nejustificate din bugetul asigurarilor sociale de stat constituie infractiune de fals intelectual si se pedepseste potrivit prevederilor Codului penal.

SECTIUNEA a 2-a
Contraventii

Art. 148. - Constituie contraventie urmatoarele fapte, daca nu sunt savarsite in astfel de conditii incat, potrivit legii penale, sa constituie infractiuni:

a) nedepunerea la termen a declaratiei prevazute la art. 6 alin. (1);

b) nedepunerea la termen a declaratiei de asigurare prevazute la art. 6 alin. (2);

c) nerespectarea cotelor de contributie de asigurari sociale stabilite conform art. 18 alin. (3) si art. 21;

d) nerespectarea metodologiei de incadrare in conditii deosebite de munca, conform art. 19 alin. (2)-(5);

e) nerespectarea prevederilor art. 23, 24 si 25 privind baza de calcul a contributiei de asigurari sociale;

f) nerespectarea prevederilor art. 31 privind majorarile de intarziere la plata contributiei de asigurari sociale;

g) nerespectarea prevederilor art. 96 privind obligatia anuntarii modificarilor survenite pentru acordarea pensiei;

h) neachitarea de catre angajator a indemnizatiilor de asigurari sociale care se suporta din fonduri proprii, conform prevederilor art. 101 si 102;

i) calculul si plata eronata ale indemnizatiilor si ajutoarelor de asigurari sociale de catre institutia care efectueaza plata conform prevederilor art. 133 si 135;

j) nerespectarea prevederilor art. 189;

k) nevirarea, in conditiile legii, la bugetul asigurarilor sociale de stat a contributiei de asigurari sociale la termenele prevazute la art. 29;

Documente Atasate
Anexe Legea 19 2000.htm

Afişează Legea nr. 19/2000, Actualizata 2009, privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 49/2010    Noutati legislative 2010    Monitorul Oficial 2010    Legea 19/2000    Legea 53/2003    Codul muncii    Codul muncii 2010    Contractul individual de munca    Pensie    Pensionare    Noua lege a pensiilor    Legea 263/2010

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.