din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1769 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale » Legea nr. 19/2000, Actualizata 2009, privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale

Legea nr. 19/2000, Actualizata 2009, privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale

  Publicat: 27 Jul 2009       566361 citiri        Secţiunea: Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale  


Documente atasate
Anexe Legea 19 2000.htm
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Legea nr. 19/2000, Actualizata 2009, privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale

Ultimele acte modificatoare
- Legea nr. 208/2009 publicata in MOF nr. 385 din 09/06/2009
- Legea nr. 209/2009 publicata in MOF nr. 385 din 09/06/2009
- Legea nr. 273/2009 publicata in MOF nr. 482 din 13/07/2009.

1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Caracteristica a raportului juridic de obligatii cu pluralitate de subiecte, mai multi creditori si un singur debitor, un singur creditor si mai multi debitori, mai multi creditori si mai multi debitori.
Ansamblu de masuri prevazute de lege prin care creditorul realizeaza, cu ajutorul constrangerii de stat, drepturi patrimoniale recunoscute prin hotararea unui organ de jurisdictie sau prin alt titlu, daca debitorul nu-si indeplineste de buna voie obligatiile.
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Act adoptat de organele de stat,
Caracteristica a raportului juridic de obligatii cu pluralitate de subiecte, mai multi creditori si un singur debitor, un singur creditor si mai multi debitori, mai multi creditori si mai multi debitori.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Una din masurile preventive privative de libertate reglementata in Codul de procedura penala si prevazuta si de Constitutia Romaniei, revizuita.
Notiunea Stat de drept este, in general, utilizata pentru a sublinia diferentele existente intre regimurile democratice si regimurile autoritare (dictatoriale).
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Act adoptat de organele de stat,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Operatiune prin care o persoana fizica sau juridica depune numerar la ghiseul unei banci
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Competenta profesionala reprezinta capacitatea de a realiza activitatile cerute la locul de munca la nivelul calitativ specificat in standardul ocupational.
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Perioada in care s-a platit contributia de asigurari sociale atat de catre asigurat, cat si de angajator sau, dupa caz, numai de catre asigurat.
Perioada in care s-a platit contributia de asigurari sociale atat de catre asigurat, cat si de angajator sau, dupa caz, numai de catre asigurat.
Perioada in care s-a platit contributia de asigurari sociale atat de catre asigurat, cat si de angajator sau, dupa caz, numai de catre asigurat.

k1) nevirarea, in conditiile legii, la bugetul asigurarilor sociale de stat a contributiei de asigurari sociale de stat, timp de 3 luni consecutiv;

l) refuzul de a pune la dispozitie organelor de control ale Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale, ale directiilor teritoriale de munca si solidaritate sociala si personalului imputernicit al CNPAS si al caselor teritoriale de pensii documentele justificative si actele de evidenta necesare in vederea stabilirii obligatiilor de asigurari sociale, precum si in vederea recuperarii creantelor prin executare silita.

m) nerespectarea prevederilor art. 160 alin. (7).

Art. 149. - Contraventiile prevazute la art. 148 se sanctioneaza dupa cum urmeaza:

a) cele prevazute la lit. b), c), f), g), i) si m), cu amenda de la 300 lei (RON) la 600 lei (RON);

b) cele prevazute la lit. a), d), e), h), j), k) si l), cu amenda de la 15.000.000 lei la 50.000.000 lei;

c) cele prevazute la lit. k1), cu amenda de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei.

Art. 150. - Nivelul amenzilor, prevazut la art. 149, va fi actualizat prin hotarare a Guvernului.

Art. 151. - (1) Constatarea contraventiilor prevazute la art. 148 lit. c), e), f), h), i), k) si k1) si aplicarea amenzilor corespunzatoare se fac de catre organele de control ale Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale si ale directiilor teritoriale de munca si solidaritate sociala.

(2) Constatarea contraventiilor prevazute la art. 148 lit. a), b), d), g), i), j) si l) si aplicarea amenzilor corespunzatoare se fac de catre personalul imputernicit al CNPAS si al caselor teritoriale de pensii desemnat prin decizie a presedintelui CNPAS.

(3) Prin retinerea unei cote de 15% din valoarea amenzilor aplicate si incasate se constituie un fond pentru acordarea de stimulente categoriilor de personal prevazute la alin. (1) si (2).

Art. 152. - Amenzile contraventionale, aplicate conform prezentei legi, constituie venituri la bugetul asigurarilor sociale de stat .

Art. 153. - (1) Dispozitiile prezentei legi, referitoare la stabilirea si sanctionarea contraventiilor, se completeaza cu prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu modificarile ulterioare.

(2) Dispozitiile prezentei legi, referitoare la obligatiile fata de bugetul asigurarilor sociale de stat, se completeaza cu prevederile Legii nr. 87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale.CAPITOLUL VIII
Jurisdictia asigurarilor sociale

Art. 154. - (1) Jurisdictia asigurarilor sociale se realizeaza prin tribunale si curti de apel.

(2) La data intrarii in vigoare a prezentei legi se organizeaza sectii de asigurari sociale sau, dupa caz, complete specializate pentru asigurari sociale la nivelul tribunalelor si curtilor de apel, cu respectarea conditiilor prevazute de Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecatoreasca, republicata, cu modificarile ulterioare.

(3) Pentru aplicarea dispozitiilor alin. (1) si (2) numarul maxim de posturi de judecatori si personal de specialitate auxiliar se suplimenteaza prin hotarare a Guvernului.

Art. 155. - Tribunalele solutioneaza in prima instanta litigiile privind:

a) modul de calcul si de depunere a contributiei de asigurari sociale;

b) modul de stabilire a majorarilor de intarziere;

c) inregistrarea, evidenta si certificarea contributiei de asigurari sociale;

d) deciziile de pensionare;

e) refuzul nejustificat de rezolvare a unei cereri privind drepturile de asigurari sociale;

f) modul de stabilire si de plata a pensiilor, a indemnizatiilor si a altor drepturi de asigurari sociale;

g) plangerile impotriva proceselor-verbale de contraventii incheiate conform prezentei legi;

h) contestatiile impotriva masurilor de executare silita, dispuse in baza prezentei legi;

i) alte drepturi si obligatii de asigurari sociale nascute in temeiul prezentei legi.

Art. 156. - Cererile indreptate impotriva CNPAS sau impotriva caselor teritoriale de pensii se adreseaza instantei in a carei raza teritoriala isi are domiciliul sau sediul reclamantul. Celelalte cereri se adreseaza instantei in a carei raza teritoriala isi are domiciliul sau sediul paratul.

Art. 157. - (1) Impotriva hotararilor tribunalelor se poate face recurs la curtea de apel competenta .

(2) Hotararile curtilor de apel, precum si hotararile tribunalelor, neatacate cu recurs in termen, sunt definitive si irevocabile.

Art. 158. - Prevederile prezentei legi, referitoare la jurisdictia asigurarilor sociale, se completeaza cu dispozitiile Codului de procedura civila si ale Legii nr. 92/1992, republicata, cu modificarile ulterioare.

Art. 159. - Cererile in fata oricaror organe sau instante, precum si toate actele procedurale in legatura cu litigiile, avand ca obiect drepturi sau obligatii de asigurari sociale, sunt scutite de orice fel de taxa de timbru.

CAPITOLUL IX
Dispozitii tranzitorii

Art. 160. - (1) Vechimea in munca recunoscuta pentru stabilirea pensiilor pana la intrarea in vigoare a prezentei legi constituie stagiu de cotizare.

(2) Constituie stagiu de cotizare si perioadele in care, anterior intrarii in vigoare a prezentei legi, o persoana:

a) s-a aflat in una dintre situatiile prevazute la art. 38;

b) a beneficiat de prevederile Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificarile ulterioare.

(3) Constituie stagiu de cotizare si timpul util la pensie realizat de agricultori, in conditiile reglementate de Legea nr. 80/1992 privind pensiile si alte drepturi de asigurari sociale ale agricultorilor, republicata, cu modificarile ulterioare, precum si cel realizat anterior aparitiei Legii nr. 80/1992.

(4) Persoanele carora, pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi, nu li s-a calculat timpul util in baza Legii nr. 80/1992, republicata, cu modificarile ulterioare, vor putea solicita caselor teritoriale de pensii stabilirea timpului util.

(5) Dovada vechimii in munca, a timpului util la pensie pentru agricultori si a duratei de asigurare, realizata pana la intrarea in vigoare a prezentei legi, se face cu carnetul de munca, carnetul de asigurari sociale sau cu alte acte prevazute de lege, pe baza carora se poate stabili ca s-a achitat contributia de asigurari sociale.

(6) Certificarea stagiului de cotizare, realizat anterior intrarii in vigoare a prezentei legi, se realizeaza de catre CNPAS prin casele teritoriale de pensii, pe masura preluarii datelor din actele doveditoare prevazute la alin. (5).

Documente Atasate
Anexe Legea 19 2000.htm

Afişează Legea nr. 19/2000, Actualizata 2009, privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 49/2010    Noutati legislative 2010    Monitorul Oficial 2010    Legea 19/2000    Legea 53/2003    Codul muncii    Codul muncii 2010    Contractul individual de munca    Pensie    Pensionare    Noua lege a pensiilor    Legea 263/2010

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.