din anul 2007, atuul tau de DREPT!
2024 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Legislatie Imobiliara » HG nr. 324/2010 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului "Prima casa"

HG nr. 324/2010 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului "Prima casa"

  Publicat: 21 Apr 2010       8187 citiri        Secţiunea: Legislatie Imobiliara  


Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
HG nr. 324/2010 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului "Prima casa"

Publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr. 251, din 19 aprilie 2010.

Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Act adoptat de organele de stat,
Sintagma ce desemneaza ipotecile constituite ex lege (ipoteci legale propriu-zise), ca si ipotecile conventionale a caror obligatie de constituire rezulta din lege.
Perioada de timp exprimata de regula in zile, sau in ani, in care un deponent isi constituie un depozit banesc la o banca,
Act normativ care cuprinde principiile si cele mai importante reglementari referitoare la circulatia aeriana
Este un mijloc legal sau conventional de asigurare a executarii obligatiilor;
Act adoptat de organele de stat,
Sintagma ce desemneaza ipotecile constituite ex lege (ipoteci legale propriu-zise), ca si ipotecile conventionale a caror obligatie de constituire rezulta din lege.
Sintagma ce desemneaza ipotecile constituite ex lege (ipoteci legale propriu-zise), ca si ipotecile conventionale a caror obligatie de constituire rezulta din lege.
In categoria activelor circulante, post ce se refera la creantele salariale, sociale si fiscale determinate
Sintagma ce desemneaza ipotecile constituite ex lege (ipoteci legale propriu-zise), ca si ipotecile conventionale a caror obligatie de constituire rezulta din lege.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Act adoptat de organele de stat,
Sintagma ce desemneaza ipotecile constituite ex lege (ipoteci legale propriu-zise), ca si ipotecile conventionale a caror obligatie de constituire rezulta din lege.
Sintagma ce desemneaza ipotecile constituite ex lege (ipoteci legale propriu-zise), ca si ipotecile conventionale a caror obligatie de constituire rezulta din lege.
Perioada electorala - intervalul de timp cuprins intre ziua aducerii la cunostinta publica a datei la care vor avea loc alegerile si data in care rezultatele finale
Sintagma ce desemneaza ipotecile constituite ex lege (ipoteci legale propriu-zise), ca si ipotecile conventionale a caror obligatie de constituire rezulta din lege.
Este o tranzactie sau o serie de tranzactii cu valori mobiliare conferind persoanei sau grupului de persoane implicate, prin titlurile astfel dobandite, singure ori impreuna cu cele deja detinute ori controlate, o pozitie de control sau majoritara in participare la capitalul emitentului.
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Act de procedura emis de catre instanta de judecata dupamefectuarea unei licitatii publice, prin care bunul imobil ce a format obiectul executarii silite
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Act de procedura emis de catre instanta de judecata dupamefectuarea unei licitatii publice, prin care bunul imobil ce a format obiectul executarii silite
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Document eliberat de catre o autoritate prin care se atesta legalitatea efectuarii unei activitati
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
1. Unitate de constructie specializata in executarea de lucrari de constructii pe baza de contract.
1. Persoana fizica sau juridica care se obliga, pe baza unor clauze si conditii contractuale, sa execute diferite lucrari (industriale, de constructii etc.)
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Tranzactia este un contract prin care partile termina un proces inceput sau preintampina un proces ce se poate naste (art. 1704 Cod Civil) prin concesii reciproce, .
1. Unitate de constructie specializata in executarea de lucrari de constructii pe baza de contract.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Confirmare intr-o anumita functie
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Desemneaza persoana juridica, autoritatea publica locala, asociatia de persoane juridice/autoritati publice locale, care beneficiaza de finantare provenind din asistenta financiara nerambursabila, ca urmare a selectarii cererii de finantare.
Convingere intima a unei persoane ca ceea ce face este bine,
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
Totalitatea bunurilor mobile si imobile, precum si a altor valori cu care un asociat participa la constituirea sau majorarea capitalului social al unei societati comerciale.
1. Unitate de constructie specializata in executarea de lucrari de constructii pe baza de contract.
Este o tranzactie sau o serie de tranzactii cu valori mobiliare conferind persoanei sau grupului de persoane implicate, prin titlurile astfel dobandite, singure ori impreuna cu cele deja detinute ori controlate, o pozitie de control sau majoritara in participare la capitalul emitentului.
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
Desemneaza persoana juridica, autoritatea publica locala, asociatia de persoane juridice/autoritati publice locale, care beneficiaza de finantare provenind din asistenta financiara nerambursabila, ca urmare a selectarii cererii de finantare.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Desemneaza persoana juridica, autoritatea publica locala, asociatia de persoane juridice/autoritati publice locale, care beneficiaza de finantare provenind din asistenta financiara nerambursabila, ca urmare a selectarii cererii de finantare.

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, al art. VI din Hotararea Guvernului nr. 119/2010 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului a��Prima casaa��, Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare .

Articol unic. a�� Hotararea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului a��Prima casaa��, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 418 din 18 iunie 2009, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 1, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
a��Art. 1. a�� (1) In scopul facilitarii accesului persoanelor fizice la achizitia sau constructia unei locuinte prin contractarea de credite, se aproba normele de implementare a programului A�Prima casaA� pentru achizitia sau constructia de locuinte, denumit in continuare programul, prevazute in anexa nr. 1.a��
2. La articolul 2, litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
a��b) locuinte nefinalizate, aflate in diverse faze de constructie, destinate achizitionarii dupa finalizare, inclusiv cele construite prin programele derulate de ANL;a��.
3. Articolul 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
a��Art. 3. a�� Criteriile de eligibilitate pentru beneficiarii care achizitioneaza sau construiesc locuinte prevazute la art. 2 si pentru finantatori sunt prevazute in anexa nr. 2.a��
4. Titlul anexei nr. 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
a��N O R M E de implementare a programului A�Prima casaA� pentru achizitia sau constructia de locuintea��
5. La anexa nr. 1, articolul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
a��Art. 2. a�� Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii S.A a�� IFN, denumit in continuare FNGCIMM, garanteaza, in numele si in contul statului, creditele acordate persoanelor fizice pentru achizitia sau constructia unei locuinte in cadrul programului.a��
6. In anexa nr. 1, la articolul 6, litera f) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
a��f) are valoare determinata, egala cu finantarea garantata;a��.
7. La anexa nr. 1, articolele 10 si 101 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
a��Art.10. a�� Garantiile pentru locuintele prevazute la art. 2 lit. a) a�� c) din hotarare sunt garantate cu ipoteca legala de rang I asupra locuintelor achizitionate prin program, in favoarea statului roman, reprezentat de Ministerul Finantelor Publice, valabila pe toata durata finantarii, cu notarea in cartea funciara a interdictiei de instrainare pe o perioada de 5 ani si a interdictiei de grevare cu alte sarcini pe toata durata garantiei. In cazul primirii de catre finantator a comunicarii respingerii cererii de plata a garantiei de la FNGCIMM, in temeiul conventiei de garantare, finantatorul are dreptul sa inscrie in cartea funciara privilegiul reglementat de art. 1737 pct. 2 din Codul civil, concomitent cu radierea din cartea funciara a ipotecii legale instituite in favoarea statului roman.a��
Art. 101. a�� (1) Garantia pentru locuinta prevazuta la art. 2 lit. d) din hotarare este garantata cu ipoteca legala de rang I in favoarea statului roman, reprezentat de Ministerul Finantelor Publice, asupra terenului si locuintei viitoare, care urmeaza sa se construiasca prin program, instituita in baza contractului de garantare, dupa ce, in prealabil, a fost notata autorizatia de construire in cartea funciara a terenului, valabila pana la indeplinirea tuturor obligatiilor beneficiarului fata de finantator, urmand ca ipoteca legala de rang I sa se extinda asupra locuintei finalizate, cu notarea in cartea funciara, in favoarea statului roman, reprezentat de Ministerul Finantelor Publice, a interdictiei de instrainare a terenului si a locuintei pe o perioada de 5 ani si a interdictiei de grevare a acestora cu alte sarcini in afara celei prevazute la alin. (2) pana la indeplinirea tuturor obligatiilor beneficiarului fata de finantator.
(2) In baza contractului de garantare, asupra terenului si locuintei prevazute la alin. (1) se instituie ipoteca legala de rangul II in favoarea finantatorului.a��
8. La anexa nr. 1, dupa articolul 101 se introduc doua noi articole, articolele 102 si 103, cu urmatorul cuprins:
a��Art. 102. a�� (1) Garantiile pentru locuintele prevazute la art. 2 lit. e) din hotarare sunt garantate cu ipoteca legala de rang I in favoarea statului roman, reprezentat de Ministerul Finantelor Publice, asupra terenului si constructiei viitoare, instituita in baza contractului de garantare, dupa ce, in prealabil, a fost notata autorizatia de construire in cartea funciara a terenului, valabila pana la indeplinirea tuturor obligatiilor beneficiarului fata de finantator, urmand ca ipoteca legala de rang I sa se extinda asupra locuintelor finalizate, rezultate in urma dezmembrarii constructiei si cotei indivize aferente de teren, cu notarea in cartea funciara in favoarea statului roman, reprezentat de Ministerul Finantelor Publice, a interdictiei de instrainare a locuintelor si a terenului pe o perioada de 5 ani, cu exceptia instrainarii cotelor indivize sau a parcelelor de teren ce revin fiecarei locuinte in parte in urma dezmembrarii catre membrii asociatiei, si a interdictiei de grevare a locuintelor si a terenului cu alte sarcini in afara celei prevazute la alin. (2) pana la indeplinirea tuturor obligatiilor beneficiarului fata de finantator.
(2) In baza contractului de garantare, asupra terenului si locuintei prevazute la alin. (1) se instituie ipoteca legala de rangul II in favoarea finantatorului.
Art. 103. a�� In cazuri temeinic justificate, pe baza cererii motivate a finantatorului, cu consultarea FNGCIMM, Ministerul Finantelor Publice poate aproba preluarea finantarii garantate si a locuintei de catre o persoana fizica ce indeplineste criteriile de eligibilitate in cadrul programului.a��
9. In anexa nr. 2, la articolul 1, litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
a��a) fac dovada cu declaratie autentica pe propria raspundere ca indeplinesc conditia prevazuta la art. 1 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 60/2009 privind unele masuri in vederea implementarii programului A�Prima casaA�, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 368/2009;a��.
10. In anexa nr. 2, la articolul 1, litera b) se abroga.
11. La anexa nr. 2, dupa articolul 1 se introduc doua noi articole, articolele 11 si 12, cu urmatorul cuprins:
a��Art. 11. a�� Criteriile de eligibilitate pentru beneficiarii care construiesc o locuinta in regim individual in cadrul programului sunt urmatoarele:
a) fac dovada cu declaratia autentica pe propria raspundere ca indeplinesc conditia prevazuta la art. 1 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 60/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 368/2009;
b) au in proprietate terenul pe care se construieste locuinta, inclusiv in cazul celor construite prin ANL, inscris in cartea funciara in conditiile legii, liber de orice sarcini, si se obliga sa garanteze cu acesta, precum si cu locuinta construita din finantarea garantata in conditiile programului;
c) prezinta finantatorului proiectul tehnic si detaliile de executie a locuintei, intocmite conform legii;
d) detin o autorizatie de construire a locuintei in cadrul programului valabila, eliberata conform legii dupa data de 22 februarie 2010, precum si avizele si acordurile necesare conform legii;
e) prezinta finantatorului un contract de antrepriza incheiat cu o societate de constructii, in calitate de antreprenor general al imobilului, in baza caruia solicita acordarea finantarii garantate, precum si estimarile costurilor necesare pentru edificarea locuintei, conform devizului estimativ al lucrarilor, anexa la contract . Din contractul de antrepriza/graficul de lucrari anexat la acesta trebuie sa rezulte ca durata realizarii constructiei este de maximum 18 luni de la data efectuarii primei trageri din finantarea garantata;
f) prevad in contractul de antrepriza obligatia antreprenorului general de a finaliza constructia locuintei in termen de cel mult 18 luni de la data efectuarii primei trageri din finantarea garantata. Contractul poate fi modificat, in sensul prelungirii termenului cu cel mult 12 luni;
g) prezinta finantatorului certificatul de atestare fiscala eliberat la cererea constructorului, care atesta imprejurarea ca acesta nu inregistreaza restante mai mari de 60 de zile la plata obligatiilor fata de bugetul general consolidat;
h) prezinta finantatorului polita de asigurare a lucrarilor de constructii-montaj pentru imobilul cu destinatia de locuinta aflat in constructie, incheiata cu o societate de asigurare agreata de finantator, avand ca beneficiar statul roman, reprezentat prin Ministerul Finantelor Publice, pe toata durata de executie a lucrarilor;
i) prezinta finantatorului dovada constituirii unei garantii de buna executie de 10% din valoarea totala a devizului estimativ de lucrari, sub forma unei scrisori de garantie bancara de buna executie;
j) prezinta finantatorului contractul valabil incheiat cu un diriginte de santier autorizat. Criteriul este aplicabil in cazurile in care angajarea unui diriginte de santier este obligatorie potrivit legii;
k) indeplinesc conditiile specifice prevazute in cadrul normelor interne de creditare ale finantatorilor;
l) dispun de un aport propriu de minimum 5% din valoarea costului de construire a locuintei, care acopera diferenta dintre valoarea din contractul de antrepriza si finantarea garantata;
m) se obliga sa constituie un depozit colateral pentru garantarea dobanzii, in valoare egala cu 3 rate de dobanda;
n) se obliga sa nu cesioneze drepturile de construire si sa nu instraineze terenul si locuinta construita prin program in primii 5 ani de la data instituirii ipotecii legale. In cazuri temeinic justificate, Ministerul Finantelor Publice poate aproba preluarea finantarii garantate si a locuintei de catre o persoana fizica ce indeplineste criteriile de eligibilitate in cadrul programului;
o) se obliga sa noteze autorizatia de construire in cartea funciara a terenului;
p) se obliga sa asigure locuinta finalizata, construita din finantarea garantata, impotriva tuturor riscurilor si desemneaza statul roman, reprezentat de Ministerul Finantelor Publice, ca beneficiar al politei de asigurare a locuintei, pana la indeplinirea tuturor obligatiilor fata de finantator;
q) se obliga sa acopere din surse proprii eventualele costuri rezultate, suplimentare fata de cele din devizul estimativ;
r) se obliga sa efectueze pe cheltuiala proprie formalitatile de notare a autorizatiei de construire in cartea funciara;
s) se obliga sa efectueze pe cheltuiala proprie toate formalitatile necesare inscrierii in cartea funciara a locuintei individuale, dupa finalizarea acesteia, si sa prezinte finantatorului documentele necesare in vederea inscrierii ipotecilor legale in cartea funciara.
Art. 12. a�� (1) Criteriile de eligibilitate pentru beneficiarii care construiesc o locuinta in regim asociativ in cadrul programului sunt urmatoarele:
a) fiecare dintre membrii asociatiei este beneficiar al programului si indeplineste toate criteriile prevazute la art. 11, cu exceptia indeplinirii criteriului prevazut la lit. b) de catre alti membri ai asociatiei decat proprietarul/proprietarii terenului;

Afişează HG nr. 324/2010 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului "Prima casa" pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Prima casa    HG 717/2009    HG 324/2010    ANL    Garantii    Ipoteca    Noutati legislative 2010    Monitorul Oficial 2010

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Descrierea faptei imputate nu poate fi una generica si trebuie sa cuprinda suficiente elemente pentru a se putea verifica temeinicia aplicarii sanctiunii
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 2616 din data de 04 septembrie 2020

Decizia CCR nr. 139/2019 referitoare la admiterea obiectiei de neconstitutionalitate a Legii pentru completarea OG 13/2011 privind dobanda legala remuneratorie si penalizatoare pentru obligatii banesti, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale in domeniul bancar.
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Viol. Act sexual cu un minor
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie, Sectia Penala, Decizia nr. 1987 din 08.06.2012

Omor calificat. Determinarea intentiei indirecte. Circumstante atenuante
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie, Sectia Penala, Decizia nr. 227 din 23.01.2013

Tentativa la omor calificat. Circumstante reale si personale
Pronuntaţă de: Tribunalul Covasna, Sentinta penala nr. 51 din 14.12.2012

Imobil preluat in mod abuziv de stat. Masa succesorala. Repunerea de drept in termenul de acceptare a succesiunii
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE, Sectia civila si de proprietate intelectuala, decizia nr. 2479 din 20 martie 2007Articole Juridice

Reglementarile Programului �Prima casa� in anul 2016
Sursa: Euroavocatura.ro

Nulitatea absoluta a casatoriei (Art. 293 - 296 - Noul Cod Civil)
Sursa: EuroAvocatura.ro

Acte si documente necesare pentru dosarul Prima casa 4 (CEC BANK, BCR, BRD)
Sursa: EuroAvocatura.ro

Incetarea casatoriei - delinitare de notiunea divortului
Sursa: EuroAvocatura